Okt. 23.

Promenadgrupp onsdagar i Öregrund

Kom med i vår Promenadgrupp!
Vi möts klockan 10.15, onsdagar, vid Kyrkans hus, Öregrund.
Klockan 11.00 dricker vi förmiddagskaffe i Kyrkans hus.
Kontakt: 0173-301 66
https://www.facebook.com/roslagensnorrapastorat

Okt. 23.

Antal intresserade av lediga lägenheter i Öregrund hos Östhammarshem

Jag bokför antalet lediga hyreslägenheter i Öregrund sedan år 2017 hos Östhammarshem. Så här ser det ut hittills.
Det här inlägget uppdateras fram till valet 2022, för om det ska byggas nya lägenheter i Öregrund eller inte har med politik att göra – till vilka orter ‘kommunen’ vill styra inflyttning. Östhammarshem har inga planer på att bygga nytt på Gräsö eller i Öregrund.

Den senaste lägenheten har 22 oktober 2018 som sista anmälningsdatum.

Januari-Mars 2017:
1 rok, Matrosgatan 26: antal intresserade: 36
2 rok, Håkanssons Gata 10: antal intresserade: 41
1 rok, Matrosgatan 2: antal intresserade: 50
2 rok, Håkanssons Gata 12: antal intresserade: 43
3 rok, Matrosgatan 22: antal intresserade: 42
1 rok, Jungmansgatan 25: antal intresserade 37
April-Juni 2017:
3 rok, Matrosgatan 16: antal intresserade: 56
Juli-September 2017:
2 rok, Matrosgatan 10: antal intresserade: 55
3 rok, Jungmansgatan 22: antal intresserade: 40
Oktober-December 2017:
2 rok, Håkanssons Gata 10B: antal intresserade: 52
4 rok, Jungmansgatan 24: antal intresserade: 35
3 rok, Jungmansgatan 10: antal intresserade: 41
Januari-Mars 2018
2 rok, Skolgatan 16, seniorboende: antal intresserade: 29
2 rok, Smedjegatan 11: antal intresserade: 32
April-Juni 2018
2 rok, Skolgatan 42, seniorboende: antal intresserade: 30
2 rok, Matrosgatan 30: antal intresserade: (minst) 79
3 rok, Matrosgatan 42: antal intresserade: 49
3 rok, Jungmansgatan 21: antal intresserade: 57
3 rok, Skolgatan 36, seniorboende: antal intresserade: 29
3 rok, Jungmansgatan 23: antal intresserade: 43
Juli – September 2018
2 rum och kokvrå, Smedjegatan 11: antal intresserade: 49
2 rok, Jungmansgatan 5: antal intresserade: 94
4 rok, Matrosgatan 24: antal intresserade: 37
3 rok, Jungmansgatan 10: antal intresserade: 30
Oktober – December 2018
3 rok, Jungmansgatan 20: antal intresserade: 34
3 rok, Matrosgatan 46: antal intresserade: 52

Okt. 23.

Nominera Årets Kommun och Årets Grupp 2018 senast 1 november

Eftersom Öregrundarbloggen har läsare från hela Sverige, lägger jag tipset här om att nominera Årets Kommun och Årets Lokala Utvecklingsgrupp till Hela Sverige ska leva!

ÅRETS LOKALA UTVECKLINGSGRUPP 2018 
Har er lokala utvecklingsgrupp utfört ett bra arbete för landsbygdens, glesbygdens eller skärgårdens utveckling? Samlat bygden för gemensamma tag? Hela Sverige ska leva har sedan 1986 delat ut utmärkelsen Årets lokala utvecklingsgrupp. Utmärkelsen tilldelas den lokala grupp som på ett engagerat och framgångsrikt sätt arbetar för att hela bygden ska leva.
Nu är det dags att utse Årets lokala utvecklingsgrupp 2018! Senast den 1 november vill vi ha er nominering.
Länk: Nominera hos Hela Sverige ska leva

ÅRETS KOMMUN 2018
Har er kommun en bra politik för landsbygden, glesbygden eller skärgården? Eller genomfört intressanta och spännande projekt för att utveckla områdena utanför kommuncentret? Hela Sverige ska leva har sedan 1984 delat ut utmärkelsen Årets kommun. 
Utmärkelsen tilldelas den kommun som på ett engagerat och framgångsrikt sätt arbetar för att hela kommunen ska leva. 
Senast den 1 november vill vi ha er nominering.
Länk: Nominera hos Hela Sverige ska leva

Okt. 23.

”Stora underhållsbehov på kommunens skolbyggnader”

Text på Östhammars kommunhus’ webb 23/10-18:
Under hösten har Tekniska förvaltningen inlett ett arbete med att undersöka skicket på samtliga kommunens byggnader och verksamhetslokaler. Hittills har tio byggnader undersökts, nio av dem är skolbyggnader. Resultatet visar ett stort behov av underhåll på flera förskolor och att en skola är i så dåligt skick att rivning föreslås som åtgärd.

Länk: Läs hela texten här

Okt. 23.

24 oktober: Bygg- och miljönämnden sammanträder

Den 24 oktober sammanträder Bygg- och miljönämnden.
Här finns ärendelistan och handlingarna
Protokoll och bilagor lämnas ut mot förfrågan. En del ärenden kan vara sekretessbelagda.

Okt. 22.

Ordning på Öregrunds skola med nya tydliga regler!

Öregrunds skola har inte blivit anmäld till Skolinspektionen (SI) sedan vi fick ny rektor för både Gräsö skola och Öregrunds skola. Gräsö skola har nog aldrig anmälts till SI.
Richard Boman heter rektorn och han har signerat de nya ordningsreglerna, som har kommit till av en anledning. Bl.a. finns detta med i de nya ordningsreglerna:

De disciplinära åtgärder som regleras i skollagen och är tillämpliga är följande: – Utvisning – Kvarsittning – Skriftlig varning – Tillfällig omplacering av en elev – Tillfällig placering av en elev vid en annan skola – Avstängning i vissa obligatoriska skolformer – Omhändertagande av föremål.

Bravo! Utmärkt! Heja, heja, Richard Boman!

Här finns två dokument jag tycker du ska läsa:
Öregrund och Gräsö skolors plan mot diskriminering och kränkande behandling

Okt. 22.

Pedagogiska arbetssätt på skolorna Gräsö-Öregrund, F-6

En publikation av pedagogerna på skolorna Gräsö-Öregrund, som tillsammans har årskurserna F-6. Gräsö F-3 och Öregrund F-6.

Öregrund och Gräsö skolor använder sig i undervisningen av dokumentet ”Pedagogiska arbetssätt vid Öregrunds- och Gräsö skolor”. Dokumentet är väl genomarbetat av skolans personal och bygger på ny forskning och tidigare beprövad erfarenhet.

Här finns hela publikationen att läsa: Pedagogiska arbetssätt på Öregrund och Gräsö skolor

Okt. 22.

De första bussarna i Öregrund

Öregrunds första buss-station (ja, jag stavar med tre s!) sägs ha installerats i den nuvarande bodlängan på en privat tomt i korsningen Hamngatan/Västergatan. Kanske var det en inofficiell station? I Gösta Öbergs arkiv på hembygdsgården står att läsa om buss-stationen på bild: ”Öregrunds första busstation belägen i hörnet av Rådstugatan och Kyrkogatan. Inrymmande expedition och väntsal.” På foton från den här tiden ser den här stationen ut att ligga på den fastighet där Öregrunds Fastighetsbyrå och Öregrunds Skafferi fanns tidigare.

Observera att bilderna nedan inte ligger samma kronologiska ordning som texten.

Nuvarande Kyrkans Hus till vänster i bild, en av trapporna till Rådhuset till höger i bild.

År 1906 i Östhammars Tidning fanns en artikel med rubriken ”Öregrund förbättrar sina kommunikationer”. Artikeln handlade om källarmästare P.J. Pettersson som tillsammans med ett tiotal andra Öregrundsbor, främst företagare, hade köpt en fransk 12 hästkrafters motordroska för 5500 kronor i Stockholm. Droskan provkördes på Öregrundsvägarna och säljaren i Stockholm lovade att droskan skulle rulla på bra uppför alla backar.
Droskan underlättade resandet till och från Öregrunds Stadshotell och för andra resande till och från Öregrund.

Rådhusgatan med det gula Stadshotellet.

År 1921 flyttade Bror Ferdinand Kvist och John Florentin Karlsson till Öregrund. På våren satte de in ytterligare en omnibuss för att underlätta för persontrafiken mellan järnvägen i Harg och de två städerna Öregrund och Östhammar. Förutom chaufför och konduktör fick 10-12 passagerare plats.
Det blev den första busslinjen i vår del av landet!
Den här bussen var en kombination av lastbil och personbil. På flaket bakom chauffören fanns bockar med plankor på som fungerade som sittplatser. Senare blev det bättre komfort med fällbara säten, en sufflett med celluloidfönster som skyddade mot olika väder. Baktill fanns ett fällbart fotsteg för av- och påstigande. Bussen kom upp i 20 km/h. Det tog cirka en timme att köra bussen mellan Öregrund och Östhammar, och vintertid tog det både två och tre gånger så lång tid.
Ibland fick bussen möte med hästskjutsar och körde för nära de lösa dikeskanterna – det blev en och annan diskeskörning.

KK står för Kvist & Karlsson. Här har bussen kört i diket, antagligen efter möte med hästskjuts. Hästarna blev rädda för bussarna, som verkligen inte gick tyst. 

År 1922 hade trycket på persontrafiken och omnibussarna ökat och Kvist & Karlsson köpte ett bilchassi, som Bilsta i Östhammar byggde en kaross till för en kostnad av 2600 kronor. När bussen var färdig och besiktigad fick den registreringsnumret B 1724. Busskomforten ökade med bl.a. ett värmeelement under förarplatsen.Buss B 1724

År 1926 drog sig Kvist ur kompanjonskapet med Karlsson, som slog sig ihop med Albin Mattsson, vilken redan tillsammans med Gunnar Lövling hade startat passagerartrafik med postkörning. Busslinjen/rörelsen/företaget hette då Firma Karlsson & Mattsson. Fyra år senare (år 1930) överläts hela rörelsen till Roslagsbanan, och Karlsson blev stationsföreståndare i Öregrund fram till år 1931.

Åke Henriksson från Öregrund minns jag! Han satt bakom ratten på många bussar jag åkt med. År 1928 fick Henriksson arbete på Öregrunds buss-station som springpojke. Med dragkärra transporterade Åke ut gods till olika mottagare i Öregrund, eldade i kaminen på stationen och såg till att andra stationssysslor utfördes. Henriksson tog sedan körkort för lastbil och buss och avslutade sin yrkeskarriär som stationsmästare på Öregrunds buss-station. År 1978 gick Henriksson i pension. Öregrunds buss-station stängdes på grund av rationaliserad busstrafik.

Okt. 22.

10 november på Öregrunds bibliotek: Barnteater – Sagan som rymde

Fri entré! Lördag 10 november klockan 14:00-14:45 för barn 3-6 år, Rådhussalen.
Boka plats: biblioteket.oregrund@osthammar.se eller ring 0173-865 50.
Sagan som rymde – Pygméteatern

Alla känner väl till sagan om de tre bockarna Bruse och trollet under bron. Men tänk om vi låter någon annan berätta den… I denna föreställning får trollet berätta och hans version är verkligen inte den vi är vana vid! Så förvandlas den gamla sagan till en berättelse om fördomar, utanförskap och – brobyggande! På scenen ser vi Åse Nelson och Michael Koitzsch.

Okt. 21.

Ostkustens Framtid (OF) om Sveriges yngsta föreläsare Maya Runhagen, 11 år

Östhammars Litteraturförening erbjöd samtliga politiska partier i Östhammars kommun att vara med och sponsra Ordfestivalen 2018. Endast de små partierna, med litet eller inget partistöd alls, ställde upp på det!
Ostkustens Framtid (OF) är jag aktiv medlem i och vi sponsrade med 1000 kronor, trots att vi inte har något ekonomiskt partistöd (det har endast partier med mandat i fullmäktige).
Ordfestivalen inleddes storslaget med Maya Runhagens föreläsning på Storbrunn 20 oktober:
Maya Runhagens uppmaning till alla åhörare (nästan fullsatt) var/är att våga säga stopp, våga säga nej och våga agera. Det handlar alltså om att vi som ser att någon far illa i skolan ska säga ifrån och stoppa mobbarna.
Länk: Läs hela inlägget av OF

Okt. 19.

Gör eget miljösnällt sköljmedel

Hårschampo, hårbalsam, hårprodukter, kroppstvål, tvättmedel, sköljmedel och allt annat klafs som vi spolar ner i avloppen och som reningsverken ska ta hand om.

Jag satsar nu på att byta ut så många produkter som möjligt till mer miljösnälla. Eget rengöringsmedel har jag gjort på skal av apelsin och citron och ättika – funkar finemang! Nu ska jag testa att göra eget sköljmedel också. Eftersom jag lufttorkar alla kläder, lakan m.m. blir bl.a. jeansen stela som plankor (nåja) utan sköljmedel. Ja, jag vet att ren ättika fungerar som sköljmedel och inte lämnar någon lukt/doft efter sig i kläderna, men jag vill nog ha lite god doft i textilierna. Därför började jag leta efter eterisk olja i butikerna i Öregrund, men här finns inga oljor. Då beställde jag en pytteliten flaska olja från företaget JORDKLOK.

Gör eget miljösnällt sköljmedel Tips från Ekotipset
Nu har jag fått doftoljan från JORDKLOK och gör mitt eget sköljmedel med tips från Ekotipset som jag följer på Facebook.

3 dl Ättika 24 %
8 dl Vatten
ev. Eterisk Olja (om man vill ha doft)
Används 12 %-ig ättika halveras vattenmängden.

Koka vattnet och låt det svalna. Häll ner ättikan och ca 8 droppar eterisk olja om du vill att sköljmedlet ska dofta. Häll upp på glasflaska. Skaka flaskan innan varje användning så oljan blandar sig ordentligt. Hälls i sköljmedelsfacket.

Är du också sugen på att göra eget sköljmedel med doft? Du hittar bannern för JORDKLOK till höger här på Öregrundarbloggen. In och kika runt! Sådana produkter vi använder i vardagen finns det miljösnällare varianter av hos JORDKLOK, och de kan hålla låga priser eftersom alla försäljning sker över nätet. Javisst värnar jag om Öregrund och om företagen i Öregrund! Det är ju bl.a. därför jag startade Öregrundarbloggen för åtta år sedan. Men de sortiment som finns hos JORDKLOK finns inte i Öregrund.

Jag köpte Lemon till höger i bild och ser fram emot nästa tvätt-tillfälle 🙂

Okt. 19.

Trevlig helg till dig från mig

I morse var gräsmattorna vita av glittrande frost. Men sol och blå himmel hela dagen med strosande turister. Idag har det talats både engelska och tyska på Fyrskeppsudden. Västra Banken lockar turister till sig året om.
Nu vill jag önska dig en riktigt trevlig helg i vår lilla stad.
Öregrund

Okt. 19.

Höst- och kulturlovet 2018 i Öregrund

Länk: Här finns Höstlov 2018 med aktiviteterna i hela kommunen

Aktiviteter i Öregrund (kostnadsfritt)
Observera att anmälan krävs till vissa aktiviteter

29/10: Högläsning och trollspötillverkning
Har du också fått ditt välkomstbrev till Hogwarts? Kul! Om du inte har vägarna förbi Diagon Alley så kan du fixa din trollstav hos oss! Kom klädd i dina trollkarlskläder eller din nya skoluniform (om du vill). Det blir dessutom högläsning ur Harry Potter!
Ingen föranmälan.
Arrangör: Grävlings Naturprodukter Gräsö i samarbete med Kultur- och fritidsförvaltningen Östhammars kommun
Plats: Öregrunds bibliotek.
Högläsning klockan 14:30-15:00.
Trollspötillverkning: 15:00-17:00

30-31/10: Keramik – workshop
Skapa din egen mugg i lera – stor eller liten, bred eller smal, rund eller någon annan form, med eller utan handtag! Du kan dekorera den med stämplar eller rista eller sätta på små figurer som du gjort. Du väljer själv vilka färger det ska vara på din mugg osv. Och två veckor senare får du hämta den och då är den stengodsbränd i 1200 grader och tål att både mikras och diskas i diskmaskin. Det är jättekul att skapa i lera – kom och prova!
Anmälan görs till Elisabet Söderström, telefonsamtal eller sms 076-311 29 30.
Plats: Elisabet Söderströms Keramikverkstad, Telegrafgatan 11.
Max antal deltagare per pass: 5
Ålder: 6-12 år
Pass 1 båda dagarna: 9:00-12:00
Pass 2 båda dagarna: 14:00-17:00

31/10: Parkour
Kom och testa parkour med föreningen Wings Parkour! Pass uppdelade beroende på ålder.
Medföljande vuxen vid ålder 6-11 år!
Ingen föranmälan.
Arrangör: Wings Parkour i samarbete med Kultur- och fritidsförvaltningen Östhammars kommun
Plats: Öregrunds sporthall.
Hopp & Lek klockan 12:00-13:00.
9-12 år, teknik och lek, klockan 14:00-15:30.
6-15 år, fys och teknik, klockan 16:00-18:00.

1/11: Rörelseaktiviteter
Aktiviteter med rörelse och skoj i fokus! Vi spelar bland annat spökboll, speedminton och inomhushinderbana (motorikbana).
Plats: Öregrunds sporthall, klockan 14:00-16:00.
Ålder: 7-15 år.
Anmälan görs till 76workitout@gmail.com eller på sms 0708-681 429. Drop in vid platser kvar.
Arrangör: 76:ans Work IT Out i samarbete med Kultur- och fritidsförvaltningen Östhammars kommun.

Okt. 19.

Glittra loss med modebutiken Muskot

Eat glitter for breakfast and shine all day!
Om butiken inte har öppet idag, så har den absolut öppet i morgon lördag, Hamngatan Hamntorget Öregrund.
Länk: Följ Muskot Fashion & Lifestyle på Facebook

Okt. 18.

Vad handlar projektet ’Attraktiva och Levande Orter om – egentligen?

Så här ska det gå till, och det är det här arbetssättet som Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling tagit beslut om:

Idéer ska komma från ortsborna och genomföras av bl.a. ortsborna samt att nyttan ska tillfalla ortsborna och de som verkar där.

I projektet är det alltså inte Östhammars kommun via Tekniska eller andra förvaltningar som bestämmer vad Öregrundsborna behöver – den metoden har inget med lokalt ledd utveckling att göra.

I projektet för Öregrunds del finns just nu två områden som ska vara lokalt ledda: Västerhamn och Klockarhöjden/området runt klockstapeln.

Vad gäller Västerhamn så blev det ett svartbygge på 40 meter, alltså utan bygglov, och som inte initierades av ortsbor inom projektet Attraktiva och Levande Orter. Dock önskade åtminstone två ortsbor via ett medborgarförslag 2015 en uppsnyggning av Västerhamn, men det var inte inom projektet Attraktiva och Levande Orter.
Vad gäller Klockarhöjden har ännu varken åverkan eller påverkan hunnits med, vilket är bra! Viktigt att Öregrundsborna är med och ser till att området utvecklas varsamt och med värdighet.

Varje ort i kommunen har nu en ortssamordnare. En samordnare är spindeln i nätet. Öregrund har en mycket bra samordnare i Hans Lindström, som nås på e-post: havet43@gmail.com

Ortssamordnaren uppdaterar infotavlan vid biblioteket om projekt i Öregrund, datum och plats för möten m.m.