Maj. 25.

Sommar med Jonna hos Muskot F&L Öregrund

Jonna är modebutikens bästa modell! Och samtidigt tillsammans med sin bror Liam butiksinnehavare. Muskot Fashion & Lifestyle har öppet lördagar. Kika in på butikens Facebook, på info och modenyheter:
https://www.facebook.com/Muskot-Fashion-and-Lifestyle-155349851165891

Maj. 25.

Är du den som Ostkustens Framtid söker?

Ostkustens Framtid (OF) – det nya lokala politiska partiet i Östhammars kommun har just nu kandidater från följande orter/platser i kommunen:
1 från Vamsta/Österbybruk, 2 från Johannisfors/Östhammar, 1 från Östhammar, 1 från Öregrund.

ÄR DU DEN VI SÖKER?
Vill du att hela kommunen ska leva?
Gillar du våra mandatlöften?
Vill du påverka politiskt?
Gillar du fakta?
Gillar du mångfald?
Är du en god lyssnare?
Gillar du medborgarinflytande även mellan valdagarna?
DU ÄR DEN VI SÖKER!
Kontakta Ostkustens framtid snarast.
Om du ringer 070-615 70 75 eller e-postar till info@ostkustensframtid.se kommer du till Åsa Lindstrand. Det är henne du kommer träffa (samt eventuellt andra från partiets styrelse) för att diskutera ditt engagemang och vad du brinner för.
Hör av dig nu!
http://ostkustensframtid.se

Maj. 24.

Öregrunds Utvecklingsråd (ÖUR) har en Facebooksida

För att se uppdateringar på en Facebooksida behöver du inte själv ha en Facebook (det gäller endast om du vill in i Facebook-grupper). Du kan alltså läsa alla inlägg som Öregrunds Utvecklingsråd skriver på sin nya Facebooksida:
https://www.facebook.com/oregrundsutvecklingsrad

Maj. 24.

”En GC-väg mellan orterna skulle knyta samma orterna” Öregrund-Östhammar

Kallelser och protokoll står som spön i backen och ibland får jag knappt på mig kläderna för att jag inte kan låta bli att läsa – allt!
Det här hittade jag nyss i:
kallelsen för ksau för sammanträde 29 maj, sidan 64

”Mellan Östhammar och Öregrund saknas i dag en trafiksäker lösning för oskyddade trafikanter (gång och cykel), vilket betyder att de tvingas dela med bilar och tunga fordon på inte allt för breda vägar (väg 76 och väg 1100). Det råder därför dels inga attraktiva och trevliga möjligheter att gå eller cykla, men vägen uppnår inte heller upp till de transportpolitiska målen om tillgänglighet, utformning. En GC-väg mellan orterna skulle knyta samma orterna vilket skulla gynna ortsutvecklingen, men även sammanställa en större del av Östhammarsstråket.”
Prio 1: ”(1 är högst, ju högre siffra desto lägre prio)”
”År för genomförande: Start 2020″

Maj. 24.

Ostkustens Framtids mandatlöfte om spårbunden persontrafik

OSTKUSTENS FRAMTID (OF) ger, vid mandat i Östhammars kommunfullmäktige, följande löfte för mandatperioden 2018-2022.

Detta ska OF arbeta för: 
– Spårbunden persontrafik genom Östhammars kommun

Detta är inget som Östhammars kommun kan ta eget beslut om, men det är upp till varje kommun att påverka myndigheter om bl.a. spårbunden tågtrafik till sin kommun. Vad vi känner till har Östhammars kommun inte tagit några som helst initiativ.
I början av augusti 2018 ska hela OF-styrelsen träffa en VD inom tågtrafikbranschen. Efter mötet uppdaterar vi det här mandatlöftet.

Följ Ostkustens Framtid på Facebook:
https://www.facebook.com/ostkustensframtid

Maj. 24.

Antal intresserade av lediga lägenheter i Öregrund hos Östhammarshem

Östhammarshems nyproduktion i Alunda och Gimo: Efterfrågan har varit stor på de 40 nyproducerade hyreslägenheterna i Alunda och Gimo. Enligt färska uppgifter från Östhammarshem har cirka 40 personer visat intresse för de sista fyra lägenheterna i Gimo. För de första tretton lägenheterna har kontrakt tecknats med personer i åldern 19 till 94 år. I Alunda har Östhammarshem femton färdiga kontrakt (åldersspann 20-83 år) och för de sista åtta lägenheterna kan kontrakt tecknas när det är klart med inkomstintyg.
LÄNK: UNT/Allt snart uthyrt i Gimo och Alunda

Jag bokför antalet lediga hyreslägenheter i Öregrund under 2017-2018 hos Östhammarshem. Så här ser det ut hittills:

Den senaste lägenheten har 24 maj 2018 som sista anmälningsdatum.

Januari-Mars 2017:
1 rok, Matrosgatan 26: antal intresserade: 36
2 rok, Håkanssons Gata 10: antal intresserade: 41
1 rok, Matrosgatan 2: antal intresserade: 50
2 rok, Håkanssons Gata 12: antal intresserade: 43
3 rok, Matrosgatan 22: antal intresserade: 42
1 rok, Jungmansgatan 25: antal intresserade 37
April-Juni 2017:
3 rok, Matrosgatan 16: antal intresserade: 56
Juli-September 2017:
2 rok, Matrosgatan 10: antal intresserade: 55
3 rok, Jungmansgatan 22: antal intresserade: 40
Oktober-December 2017:
2 rok, Håkanssons Gata 10B: antal intresserade: 52
4 rok, Jungmansgatan 24: antal intresserade: 35
3 rok, Jungmansgatan 10: antal intresserade: 41
Januari-Mars 2018
2 rok, Skolgatan 16, seniorboende: antal intresserade: 29
2 rok, Smedjegatan 11: antal intresserade: 32
April-Juni 2018
2 rok, Skolgatan 42, seniorboende: antal intresserade: 30
2 rok, Matrosgatan 30: antal intresserade: (minst) 79
3 rok, Matrosgatan 42: antal intresserade: 49

Jag uppdaterar det här inlägget under hela 2017 och fram till  valet 2018, för om det ska byggas nya lägenheter i Öregrund eller inte har med politik att göra – till vilka orter ‘kommunen’ vill styra inflyttning.

Maj. 24.

Internetstiftelsen: 5 saker som ökar risken att vi sprider en lögn

Om Internetstiftelsen: Vi är en stiftelse och vår urkund slår fast att vi ska göra infrastrukturen för internet i Sverige mer stabil. Vi ska också främja forskning, utbildning och undervisning med inriktning på internet.

Vad tänker du när du tittar på den här korta utbildningsfilmen? Att dina meningsmotståndare verkligen borde titta på den här filmen? Att främlingshatare borde titta, att främlingsvänliga borde titta? Jag  är en främlingsvänlig människa, så var det sagt – det är numera inte helt ofarligt att visa öppet att man är främlingsvänlig har jag fått erfara. Men jag är ingen liten lort som låter mig skrämmas.
Fler korta utbildningsfilmer finns här: https://internetkunskap.se

Maj. 24.

Fira Mors dag med Pep’N Chilli

Mor lilla mor vem är väl som du! Ingen i hela världen!
Vi flaggar för morsdag
Fina priser fina plagg för mor i storlekarna 34-48.
Välkomna till oss så hjälper vi dig. Varför inte ett presentkort?
Öppettider i veckan
Torsdag-fredag, 11-18 lördag.
Återkommer om öppet på morsdag:
https://www.facebook.com/Pepnchilli-177956605676244

Maj. 23.

Uppdatering angående Trafikverkets Åtgärdsvalsstudie – Öregrund

Trafikverkets senaste uppdatering om Åtgärdsvalsstudie – Öregrund är från dagens datum 23 maj 2018. ”Processen med åtgärdsvalsstudien ska vara avslutad 2018-11-30. Vi publicerar vår slutrapport vintern 2018/2019.”
Citat från Dialogmötet den 24 april: Det återstår analysarbete:

I stora drag handlade dialogmötet om att identifiera lösningar utifrån fyrstegsprincipen: Tänk om, optimera, bygg om eller bygg nytt. Exempel på steg 1-2-åtgärder som framkom från dialogen är bland annat: anpassa tidtabellen för buss med färjetrafiken, utöka färjetrafiken (vilket kommer att ske på försök redan nu i sommar), förtydligande av var gående och cyklister kan röra sig säkert, se över hastigheten, se över hållplatslägen och bussens rutt, möjligheter för bussen att ta sig ner till färjeläget, väjningsregler och framtagande av en parkeringsstrategi, information om kötid med mera.

Exempel på steg 3-4-åtgärder som kommer att diskuteras vidare samt bedömas utifrån måluppfyllelse samt lönsamhet är: breddad väg, infartsparkering till Öregrund, bättre parkeringsmöjligheter samt vänteläge för de som kommer från Gräsösidan och bara ska till Öregrund, anläggande av gång- och cykelbanor, nytt färjeläge med mera. Trafikverket arbetar nu vidare med de förslag som togs fram under mötet med åtgärdsbeskrivning, måluppfyllelse samt effektbedömning. Det innebär att vi till hösten kan redovisa konkreta förslag.

LÄS MER HOS TRAFIKVERKET:
Åtgärdsvalsstudie – Öregrund

Maj. 23.

Fira Mors dag med Magasin19

Magasin19 har öppet i butiken torsdag-lördag. Här finns fina Mors-dags-presenter. Mors dag söndag 27 maj!
http://magasin19.tictail.com

Maj. 23.

Vill du bli gymnasieingenjör med inriktning på energi- och processteknik på Forsmarks skola?

Forsmarks skola på Facebook:

Vill du bli gymnasieingenjör med inriktning på energi- och processteknik?

Forsmarks skola erbjuder en ettårig utbildning, som leder till en gymnasieingenjörsexamen. Under utbildningen får du läsa kurser med en inriktning mot processteknik och energi. Teori varvas med studiebesök och praktik. Under 12-14 veckor är du som elev ute på en praktikplats för att få en djupare förståelse för de ämnen som ingår i utbildningen. Det är också ett bra sätt att skapa ett kontaktnät, som kanske leder till ett framtida arbete. Praktiken görs i första hand i samarbete med Forsmarks Kraftgrupp AB och andra företag inom Teknikcollege Uppland.

Du söker till utbildningen genom att skicka e-post till te4@forsmarksskola.se. I brevet ska det framgå följande:

- Namn
– Personnummer
– Adress
– Telefon
– Vilken utbildning du avslutar

Sista dag för ansökan är 1/6 2018. När ansökan är inskickad via epost får du en kvittens inom 24 timmar.

Vi kanske ses?

Maj. 23.

Hela Öregrund blommar

Nu är det vackert (nästan) överallt i Öregrund. Syrener och apel/äppelträd står i blom. Nu är nu och det mesta har nog blommat slut till midsommar. Passa på att njuta av blommor och doft innan det är över.
b2 b3 b4 b5

Maj. 23.

Den förstörda allmogerabatten vid Öregrunds bibliotek

Allmogerabatten vid Öregrunds bibliotek, innan den förstördes, var en prunkande vacker rabatt med blommor att följa från vår till höst. Den fick självklart inte vara ifred, utan allt revs upp (några spillror kvar). Rabatten förstördes inte av några ‘vandaler’, utan på initiativ av kommunen. Man hade tänkt sig ett annat resultat än det vi ser idag, men om ett annat resultat ska uppnås krävs arbete.

Så här ser rabatten ut nu och så här har den sett ut över två år. Helt i linje med den kommunala tanken om estetik? Ansvar: Östhammars kommun – Tekniska.

Maj. 22.

Ostkustens Framtid lovar Omtag policy för tillgänglighet

Ostkustens Framtid (OF)

OSTKUSTENS FRAMTID (OF) ger, vid mandat i Östhammars kommunfullmäktige, följande löfte för mandatperioden 2018-2022.

Detta ska OF arbeta för: 
– Omtag Policy för tillgänglighet

”Delaktighet handlar om möjligheten för alla, oavsett funktionsförmåga, att vara delaktiga inom samhällets alla områden, till exempel på arbetsmarknaden, i skolan och offentliga miljöer.” (Myndigheten för Delaktighet)

Bristande tillgänglighet går numera under rubriken diskriminering.
”Bristande tillgänglighet är när en person med en funktionsnedsättning missgynnas genom att en verksamhet inte genomför skäliga tillgänglighetsåtgärder för att den personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan denna funktionsnedsättning.” (Diskrimineringsombudsmannen)

Demokrati handlar bl.a. om att kunna delta’ i samhället på sina egna villkor. Någon är kry och stark och kan ta sig fram överallt, medan någon annan behöver hjälpmedel för att ta sig till samma plats. Att ta ett steg från gatan upp på trottoaren låter inte som en större ansträngning för gående, men för den som använder rullstol kan en hög trottoarkant bli ett hinder för framkomlighet. Där en rullstol kommer fram smidigt, kommer alla fram.
Gående kan enkelt runda trottoarpratare som verkligen står mitt på trottoarerna, medan den som använder rullstol inte rundar reklam och andra hinder på mark lika enkelt.
Kommunens lokala ordningsföreskrifter trädde i kraft 1 januari 2016. Vi anser att ordningsföreskrifterna ska uppdateras med vad som gäller på kommunal mark med hänvisning till allas framkomlighet.

Östhammars kommun ska ha en plan för hur alla medborgare i och besökare till vår kommun får 100 % tillgänglighet till kommunala gator, torg, parker, vägar och byggnader. Planen för tillgänglighet ska implementeras i alla nämnder och förvaltningar.

Från och med 1 maj 2018 omfattas även mindre företag av diskrimineringslagens förbud mot bristande tillgänglighet.

Den ”Policy för tillgänglighet” Östhammars kommun har nu, antogs i kommunfullmäktige 29 september 2009. Denna policy är tänkt att bl.a. skapa ökad medvetenhet. I dokumentet står att resultatet ska ”utvärderas inför varje årsbokslut.” I dokumentet står även att alla nämnder och förvaltningar ska lämna årlig tillgänglighetsrapport till kommunens bokslut samt att rapporterna även ska skickas till handikappkonsulenten (Östhammars kommun har inte haft handikappkonsulent på flera år).
Vi ser fram emot att dessa tillgänglighetsrapporter fortsättningsvis finns i boksluten tillsammans med brukarundersökningar över upplevd tillgänglighet.

Följ Ostkustens Framtid på Facebook

Maj. 22.

Medborgarmotionen Kommunen bör anställa en stadsarkitekt

Det tickar på så sakteliga (väldigt sakta) med personer som med sina namn ger sitt stöd till medborgarmotionen – det senaste verktyget för medborgare i Östhammars kommun att använda mellan valdagarna. Medborgamotionen började samla stöd den 5 mars 2018.
I barometern längst upp i vänstra menyn syns hur många medborgare i Östhammars kommun som vill att kommunen anställer en stadsarkitekt. Det har inte funnits någon stadsarkitekt i kommunhuset på flera år!
Det krävs minst 220 namn för att politiken ska ta hand om motionen.

Länk till motionen och det är här du skriver på om du vill ge ditt stöd:
Kommunen bör anställa en stadsarkitekt
https://www.osthammar.se/sv/dialog/medborgarmotion/kommunen-bor-anstalla-en-stadsarkitekt

I huvudet på en stadsarkitekt

Stadsarkitekten i filmen funderar på hur Örebro kan utvecklas. Östhammars kommun är inte Örebro, men ta del av arkitektens funderingar och tankar kring hur staden bör utvecklas och vad man behöver ta hänsyn till. Att tänka efter innan spaden åker i jorden helt enkelt:

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: