Apr. 23.

Framkomligheten och trafiksäkerheten för trafiken genom Öregrunds tätort

Citerat från kommunstyrelsens protokoll 17 april 2018, sidan 6

”Framkomligheten och trafiksäkerheten för trafiken genom Öregrund tätort och särskilt till färjeläget utgör en utpekad brist i länstransportplanen för Uppsala län år 2014 till år 2025. Trafiken till och från Gräsö via Gräsöleden, en ca 1 km lång färjeled, är intensiv, särskilt på sommaren och vid storhelger vilket innebär köbildningar genom Öregrund och svårigheter för trafikanter att ta sig till olika målpunkter inom Öregrund.

Syftet med denna åtgärdsvalsstudie (ÅVS) är att se över de brister som lyfts i regionala planen. Utifrån identifierade brister ska förslag till åtgärder diskuteras och rekommenderas och kostnadsbedömmas samt föreslå ansvarig aktör och tidplan för genomförande av rekommenderade åtgärder. Syftet är att i dialog skapa underlag för prioritering och val av åtgärder för god tillgänglighet till Öregrunds färjeläge. Rekommendationer och inriktning ska stå som underlag för planeringsarbete för kommun, kollektivtrafikmyndigheten och i länstransportplanen.

Mål för denna åtgärdsvalsstudie är att identifiera behov och brister gällande tillgängligheten för Öregrunds färjeläge genom Öregrunds tätort, ge förslag och rekommendera åtgärder som svarar upp mot de behov och brister som identifieras inom ramen för ÅVS-processen, tids- och kostnadssätta åtgärderna samt föreslå en ansvarsfördelning
Syftet med att denna punkt lyfts under kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2018-04-10 är för att ÅVS arbetet har nått fram till att arbetsgruppen (bestående av Östhammars kommun, Trafikverket, Region Uppsala & UL) har preciserat målformuleringar, samt genomfört ett första samråd med inbjudna föreningar i Gräsö. Nu ska deltagarna från respektive arbetsgrupp förankra målformuleringarna och de brister som lyfts upp, innan åtgärder och behov arbetas fram. Detta för att det inte i ett senare skede ska vara någon organisation som vill lyfta exempelvis ett annat mål eller en brist som inte framkommit tidigt i arbetet.

Eventuella synpunkter på målformuleringar, eller brister som inte framkommit lyfts under diskussion med kommunstyrelsens arbetsutskott, alternativt mejlas senast 2018-04-13 till Eddie Lundgren och Torsten Blome.”

Apr. 23.

5 maj: Vårmöte i Paviljongen Tallparken

Välkommen på vårmöte i Paviljongen i Tallparken, Öregrund. Lördagen den 5 maj klockan 15.00. Vi bjuder på kaffe och saft med dopp.
Olle Pettersson, ordförande, kommer att ge lite information om nuläget i föreningen samt att Hans Lindström kommer att ge oss lite historia om Tallparken.
/ Styrelsen Tallparkens vänner.
Följ Tallparkens Vänner på Facebook:
https://www.facebook.com/TALLPARKEN

Apr. 23.

Gå-Lunka-Löp med Öregrunds IK

Länk till föreningen på Facebook:
https://www.facebook.com/Öregrunds-IK-702259793213574

Apr. 23.

Vem blir först ner i vattnet?

Nu handlar det inte om vinterbadare längre, utan mer om vårens första badare. Vem blir först ner i vattnet i år? :) Inte jag! Kanske du?
Igår söndag 22 april var det lite kyligt i luften men i lä tog solen och idag har vi bruna pannor och näsor. Det är så skönt att höra vattnet klucka mot klippor och bryggor igen.
B2 B3

Apr. 22.

Det nya politiska partiet i Östhammars kommun: Ostkustens Framtid (OF)

Partier som inte redan har mandat i ett fullmäktige har inget ekonomiskt partistöd och har därför inte ekonomi för att skicka post till alla hushåll. Till den gruppen av politiska partier hör Ostkustens Framtid (OF), det nya politiska partiet i Östhammars kommun, som är en Ostkustkommun och framtiden är den tid som politiker ska planera för. Partiets toppnamn, Åsa Lindstrand, har redan ett mandat i Östhammars kommunfullmäktige, men som oberoende ledamot (tillhör inget parti), och startade därför nytt parti med förhoppning om väljarstöd för kommande mandatperiod 2018-2022. Följ Ostkustens Framtid på Facebook:
https://www.facebook.com/ostkustensframtid

Partiets hemsida görs klar efter styrelsemötet den 24 april, då ställningstagandena börjar laddas upp:
http://ostkustensframtid.se

Apr. 22.

En elcykel får inte vara hur snabb som helst

Funderar du på att köpa elcykel? Eller har redan elcykel? En elcykel får inte vara hur snabb som helst, minsann.

Transportstyrelsen om skillnaden mellan elcykel och moped:
För att klassas som elcykel får motorstyrkan vara max 250 W och motorn får bara förstärka trampningen. Motorn får bara ge kraft vid trampning upp till 25 kilometer i timmen.
Moped klass I har den starkaste motorn och kan gå upp till 45 km/timmen. En moped klass I måste dessutom registreras. Till skillnad från cykel måste alla mopeder ha försäkring.
En annan skillnad är hjälmkravet. För att köra moped krävs hjälm. Det finns inget krav för den som trampar elcykel, men rekommenderas för den som vill hålla huvudet klart i fartvinden.

Apr. 20.

13 maj i Öregrunds kyrka: Kören Samklang från Sundsvall

Fri entré för alla! Öregrunds kyrka söndagen den 13 maj klockan 11.
Vi är 50 glada sångare från kören Samklang i Sundsvall. Våren kanske är kall i Ostkustens pärla men vi lovar att sprida värme och sångarglädje i gudstjänsten.
Körledare: Yamandu’ Pontvik. Håkan Sundin ackompanjerar.
KÖRENS KONTAKT: Ulrika Lundeborg Jönsson, e-post: ulundeborg@gmail.com

Apr. 20.

Vår- och sommarmode för Honom & Henne hos Muskot lördag

Den här veckan har Muskot Fashion & Lifestyle öppet lördag. Hamngatan Hamntorget, kvarteret Flundran Öregrund. Följ butiken/butikernas Facebook för modenyheter:
https://sv-se.facebook.com/Muskot-Fashion-and-Lifestyle-155349851165891

Apr. 20.

5 september plockas medborgarmotionen om stadsarkitekt bort

Hur ska ni ha det egentligen? Gå omkring och oja er om hur det ser ut men ändå inte vara med och påverka? Låta Tekniska göra jobb utan bygglov? Jag hör er gnälla men ser inte era namn på motionen. Allt förarbete till medborgarmotionen är redan klart. Vad är ditt problem? Kan inte skilja på sak och person? Jag kanske inte gillar dig heller, men vad har det med behov av stadsarkitekt att göra? Motionen behöver stöd av minst 220 personer i Östhammars kommun.
Länk till motionen – och det är här du skriver på om du vill ge ditt stöd. Du kan åtminstone klicka på länken nedan och läsa vad motionen handlar om. Eller, jobbigt det också?

Kommunen bör anställa en stadsarkitekt
https://www.osthammar.se/sv/dialog/medborgarmotion/kommunen-bor-anstalla-en-stadsarkitekt

Apr. 19.

Kvällsrundan 19 april

Nädu, tro inte att det är bara du som är intresserad av din picknick – du får sällskap direkt. Överst i bild syns en som gillar muffins. Fin solnedgång ikväll – men kallt vid klipporna.
M2 M3 M4

Apr. 19.

Öppet fredag-lördag hos Pep’N Chilli

Den här veckan har Pep’N Chilli Öregrund öppet fredag-lördag. Följ butiken på Facebook för modenyheter och övrig info:
https://sv-se.facebook.com/Pepnchilli-177956605676244

Apr. 18.

Sittdynor och sadelskydd hos Magasin19

När gruset är borta från vägar och torg kan vi hålla fullt på cyklarna utan att få sladd i gruset :) Sadelskydd finns hos Magasin19, som även har sittdynor för oss som hoppar av cykeln för picknick på klippor som inte är helt varma ännu. Men snart så!
Öppet hos Magasin19, Hamngatan Hamntorget, kvarteret Flundran torsdag-lördag.
Här finns hemsidan med webbshop och länkar till Instagram och Facebook:
http://magasin19.tictail.com

Apr. 18.

Om utbyggnad av Tallparksgården i Öregrund

Jag läser kallelsen till kommande möte i Socialnämnden 25 april. Där står om de tre förslagen om utbyggnad av Tallparksgården och att Socialnämnden går vidare med förslag 2:

Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att  
Kommunen går vidare i processen med förslag två i underlaget.

Förslag 2
Citat från kallelsen, sidan 13
Förslag 2 bygger på att hela den ordinarie huskroppen rivs och ersätts med ny byggnad. Det rosa huset övergår till Östhammarshem ordinarie utbud och klassas som ”tryggt seniorboende” efter färdigställt projekt. Ett antal lägenheter i den nya huskroppen avsätts till trygghetsboenden. Förslaget innebär nybyggnad av äldreboende på totalt 4 955 kvm och innehåller 64 lägenheter. Detta inkluderar även hemtjänstlokaler på totalt 260 kvm samt möjliggör att ett visst antal av de 64 lägenheterna anpassas för trygghetsboende. Då programarbetet inte är genomfört kan man konstatera att antalet tillgängliga lägenheter kommer att sluta på ca 60 lägenheter. Programarbete innebär att man slutligen kommer att bestämma hur huskroppen ska användas utifrån ett omvårdnadsperspektiv.

Kombinationen av trygghetsbostäder och vård- och omsorgsboende i samma huskropp skapar möjlighet att optimera husets beläggning redan från start. Om det sedan över tid finns behov av fler vård- och omsorgsboende finns möjligheten till att konvertera trygghetsbostäderna till omsorgsbostäder.  En nackdel med förslag 2 är att ankommande transporter passerar mellan rosa huset och den nya byggnaden, vilket i sin tur innebär att den fysiska anslutningen (gångtunnel) mellan fastigheterna försvinner.

Styrelsen för Östhammarshem har ställt sig bakom att vidareutveckla förslag 2.

Preliminär tidplan för detta förslag Projektering, bygglovsansökan och programarbete maj-december 2018. Byggtid, planerad byggstart december 2018, färdigställt juni 2020. Iordningsställande för inflyttning juli-december 2020. Full drift från januari 2021.

Apr. 18.

Namninsamling! Rädda Östersjötorsken!

Bakom varje namninsamling ligger mycket arbete. Mycket arbete! Och forskning! Allt vi andra, som inte gjort allt förarbete till namninsamlingar, behöver göra är att fatta vad det handlar om! Det minsta vi kan göra är att bidra med våra namn på namninsamlingarna!

HÄR ÄR NAMNINSAMLINGEN: ”Jag vill att svenska politiker tar sitt ansvar för att rädda östersjötorsken genom att stoppa bottentrålningen i Östersjön.”
https://raddaostersjotorsken.se

Apr. 18.

Knökfullt på mötet om Öregrund i Öregrund?

När april slutat luras och det blir maj. Det är bästa tiden på året och bästa tiden i Öregrund, tycker jag. Sorry, men alla gillar inte sommaren – definitivt inte jag. Vår och höst – det är finemangårstider!
Jag var på ett informationsmöte om Öregrund i Öregrund idag och trodde det skulle bli knökfullt med folk. Det tror jag alltid när det är möten i Öregrund om Öregrund. Men nej, svagt intresse. Stackars vackra lilla stad. Efter mötet en kort promenad – och några bilder. Heja, heja, Sjöräddningen vid kaj igen. Isen är nog borta helt och hållet från inre hamnen i morgon.
ÖR2 ÖR3

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: