maj. 22.

4 juni: Öppet Hus hos familjedaghemmet Sjöstjärnorna Öregrund

Tisdag 4 juni klockan 09:30 – 11:00 har familjedaghemmet Sjöstjärnorna i Öregrund Öppet Hus. Sjöstjärnorna (en del av C-företaget) har sin verksamhet i fastigheten på gården bakom Kyrkans Hus.
Vi visar vår lokal och berättar om vår verksamhet. Vi bjuder på korv med bröd. Välkomna!
Kontakt: Eva Nyström 073 – 800 19 89.
LÄNK: Välkommen till  Sjöstjärnorna i Öregrund

maj. 21.

Kontrastfärg på servicehusets trappor

Bravo! Nu har trappstegen vid gästhamnens servicehus fått gul kontrastfärg, så nu syns det bättre för synnedsatta var trappstegen börjar och slutar .

maj. 21.

Vattenverkets tappkran för vatten är flyttad

Meddelande på fönstret vid Öregrunds vattenverk vid Skolgatan:
GÄSTRIKE VATTEN
Tappkranen för vatten är flyttad till kommunens serviceplats för husbilar vid Sven Persson-hallen, Skolgatan/Bryggaregatan.
Detta gäller fr.o.m. 19-05-20.
Frågor ställs till Östhammars kommun 0173 – 86 000.
Hälsningar Östhammars kommun/Gästrike Vatten.

maj. 21.

Gästrike Vatten om vattenkiosker

Gästrike Vatten installerar vattenkiosker. Hittills finns vattenkiosker i Gävle kommun och i Älvkarleby kommun. Även Hofors kommun är på gång.

En vattenkiosk är en tankstation där entreprenörer som är i stort behov av stora mängder vatten kan fylla på vatten snabbt och smidigt. Vattnet i vattenkiosken tappas med minst 600 liter per minut.

Läs mer om Gästrike Vattens vattenkiosker: https://www.gastrikevatten.se/vattenkiosk

maj. 20.

På Öregrundsbiografen: Aladdin (otecknad)

Boka plats på Öregrundsbiografen: http://www.oregrundsbio.se
Söndag 26 maj
klockan 15:00, 2D, svenskt tal,
klockan 18:30, engelskt tal, svensk text.

Skådespelare: Will Smith, Billy Magnussen, Naomi Scott, Mena Massoud, Nasim Pedrad, Marwan Kenzari
Handling: I denna spelfilmsversion av den animerade klassikern möter vi Anden (Will Smith), som har kraften att ge tre önskningar till den som har den magiska lampan. Aladdin (Mena Massoud) är den gatsmarte småtjuven som förälskar sig i sultanens vackra dotter Jasmin (Naomi Scott). Jasmin vill kunna påverka sitt liv, men hennes far vill allra helst hitta en äkta man till henne. Under tiden smider den onde trollkarlen Jafar (Marwan Kenzari) planer på att avsätta Sultanen för att själv få styra Agrabah.

maj. 19.

Öregrundsbild är Veckans Bild hos Peter Kondrup

Kul! Jag skickade in bilden nedan till Peter Kondrups vädersida och Veckans bild. Min bild vann och ligger nu som omslagsbild på Kondrups vädersida hela vecka 21:
https://www.facebook.com/Peter-Kondrup-476961980435

Hos Magasin19 finns fr.o.m. torsdag denna vecka fyra vykort från foton jag tagit i Öregrund och ett från Äspskär, Gräsö.

maj. 19.

Röstningslokal och vallokal i Öregrund – Europavalet

Under förtidsröstningen (8-26 maj) kan du rösta i vilken röstningslokal som helst i Sverige. I Öregrund förtidsröstar vi på Öregrundsbiografen. Du ska ha med dig ID-handling och röstkort! Röstkortet används för att skicka din röst till din vallokal.

Röstningslokal: där vi förtidsröstar (Öregrundsbiografen).
Vallokal:
där vi röstar på valdagen 26 maj (Öregrunds skola). 

Har du tappat bort ditt röstkort? Klicka här:
https://www.val.se/att-rosta/vem-har-rostratt/bestall-rostkort.html

VECKA 21 I ÖREGRUND
Måndag 20 maj klockan 10-13.
Tisdag 21 maj klockan 17-20.
Onsdag 22 maj klockan 10-13.
Torsdag 23 maj klockan 17-20.
Lördag 25 maj klockan 10-13.

VALDAGEN 
Öregrunds skola klockan 8-21. Ta med ID-handling. Röstkortet behövs inte på valdagen. Är du i rätt vallokal finns du med i röstlängden.

maj. 18.

50 % rea hos modebutiken Muskot Hamntorget Öregrund

Muskot Fashion & Lifestyle, Hamngatan Hamntorget Öregrund, har öppet lördagar klockan 10-15.
Rea 50 % på utvalda plagg nu, så nu gäller det att vara på plats när butiken öppnar. Följ modebutiken på Instagram:
https://www.facebook.com/Muskot-Fashion-and-Lifestyle-155349851165891

maj. 17.

Uppföljning av investeringar 2018-2022 i Östhammars kommun

Det här inlägget kommer jag att uppdatera lite då och då hela vägen fram till valet 2022. Jag läser kallelser/ärendelistor och protokoll från nämnder och styrelser i Östhammars kommun. De här investeringarna per tätort har omnämnts hittills i kommunala handlingar.
Det som står med röd text är sådant som är negativt, men säkert positivt för kommunstyret (blev inte av, avslogs m.m.) för orter och föreningar.
När vi närmar oss valet 2022 kommer hela listan nedan att vara korrekt, och jag har då tagit reda på hur mycket pengar som ”kommunen” investerat per ort.
Under särskilt Öregrund-Gräsö har jag även skrivit in kommunens ”fantastiska” satsningar under tidigare år, med röd text.

LANDSBYGDEN OCH SKÄRGÅRDEN
En tredjedel av invånarna i Östhammars kommun bor på landsbygden. Östhammars kommun marknadsför i media landsbygdsskolorna som en belastning. Den typen av kommunstyre är i sig en belastning för inte bara landsbygden, utan för hela kommunen.
* Ekeby skola tillförs inte fler årskurser. Avvecklas?
* Snesslinge Naturskola avvecklas.

Östhammars kommun har även hotat Öregrund med att ta bort årskurserna 4-6 från stadens skola. Elever från landsbygdsskolorna och från Öregrund ska fungera som ’fyllnadsmaterial’ i kommunens nya storskola i Östhammar.

ALUNDA
* Olandsskolan byggs ut. Invändig ombyggnation av Olandsskolan för att utöka antalet platser.  Projektstart tidigast 2021. Uppskattad kostnad 32 tkr/kvm.
* Ny sporthall.
* Flera stora bostadsområden planeras på orten.
* Östhammarshem har byggt 23 nya lägenheter.
* Utbyggnationen av Alma förskola, 51 nya platser + nytt kök. + rust bef lokaler. 40,5 mkr. Hyresökning för BUN 2,6 mkr.
* Byggnation av ny förskola, 85 platser. 40 mkr. Hyresökning för BUN ca 2-3 mkr/år.

GIMO
* Fler hyresrätter (Östhammarshem). Men ”Inga större bostadsprojekt planeras på orten och det finns lediga villatomter.”
* Östhammarshem har byggt 17 nya lägenheter i Gimo.
* Verksamheten Öppen förskola finns idag endast på en ort i kommunen, i Gimo, på Gimo torg.
* Utbyggnad av Rubinens förskola med 34-51 platser för åldrarna 0-3 år.
* BUN avsätter 1,25 mkr för inventarier till grundskolelokaler.
* Kultur- och fritidsnämnden beslutar att göra ungdomsgårdsverksamhet i Gimo permanent till en årlig kostnad av 455 136 kronor för personal, 99 000 kronor för lokal samt 28 600 kronor för övrigt (förbrukningsmaterial, evenemang mm.); totalt 582 736 kronor.
* Omklädningsrum och cafeteria för Gimo hockey samt generell information om anläggningsöversyn och ansvarsfördelningen tekniska förvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen.
* Kultur- och fritidsnämnden beslutar att projektet nattfotboll i samverkan med Trygg Gimo beviljas avgiftsfritt användande av Gimo sporthall på sena kvällar och nätter till och med 2019-05-31.
* Det finns en förväntad ökad efterfrågan på bostäder i Gimo. Bedömningen är att orten därför behöver ett bredare utbud av bostadstyper. (Översiktsplanen).
* Modernisering Bruksgymnasiet. Projektstart tidigast 2021.

HARGSHAMN
* Farledsfördjupningen i Hargshamn har fått ett startbeslut och kommer efter färdigställande att innebära att hamnen kan ta emot upp till dubbelt så stora fartyg som idag.

ÖSTERBYBRUK
* Nytt bibliotek. Flytt av folk- och skolbibliotek från Österbyskolan till gamla skolan för att frigöra utrymme för skolplatser.  Merkostnad för BUN för hyra av gamla skolan cirka 160 tkr.
* Utbyggnad Österbyskolan. Byggnation av 150 nya platser vid Österbyskolan.
* Ny förskola.
* Skola: 2 extra avdelningar i Bertilet, 3 paviljonger vid Ekens förskola. 1 grundskolepaviljong vid Österbyskolan. Paviljonger 975 tkr/år. Hyra Bertilet 700 tkr/år. Cirka 2 mkr för grundskolepaviljongen.
* Byggnation av ny förskola i Österbybruk med 100 platser, borttag av paviljonger. Hyresökning för BUN med 1,6 mkr/år.
* Arbete med att hitta annan lokal för gruppbostad på Dannemoravägen i Österbybruk som blivit evakuerad på grund av dåligt vatten och avlopp.
* Orten är attraktiv och ligger på ganska nära avstånd till större arbetsmarknader. Några större bostadsområden planeras dock ej och det finns lediga tomter.
* Östhammarshem har byggt 6 nya lägenheter i befintlig fastighet.

ÖREGRUND OCH GRÄSÖ
* Tallparksgården rivs. Nytt äldreboende byggs. Det blir inte av.
* Gräsö Skärgårdsskola avvecklas.
* Gästhamn (med bidrag)
* Skutans förskola i Öregrund behöver utökade lokaler från och med vårterminen 2019.
* Kultur- och fritidsnämnden avslår Öregrunds IK – Aikido:s ansökan om speciellt föreningsstöd.
Glesbygdsfärdtjänsten och glesbygdsfärdtjänsten med båt avvecklas. Roslagstaxi AB informeras om beslut kring avveckling av glesbygdsfärdtjänst. Avvecklande av glesbygdsfärdtjänsten med båt innebär en besparing av den rörliga kostnaden som 2018 uppgick till 188 842 kronor.
* SLU Kustlaboratoriet vill bygga om vindsvåningen i Gamla Skolan. Avslag på bygglovsansökan.
* Öregrunds Tennissällskap har ansökt om medel från Upplands Idrottsförbund och beviljats ett bidrag beviljat på 200.000 kr, ett bidrag från Kultur och fritidsnämnden på 100.000 kr (Dnr KFN-2019-18) samt beviljats 100.000 kr i bidrag från föreningslyftet. 
* Östhammarshem bygger 0 hyresrätter i Öregrund. ”I Öregrund och i skärgården är efterfrågan på delårsbostäder större än efterfrågan på åretruntbostäder.” Översiktsplanen.
* Östhammarshem bygger 0 hyresrätter på Gräsö.
* Området [Öregrund] är attraktivt med höga huspriser vilket möjligtvis ger svårigheter för unga familjer med barn att etablera sig. Kommunen äger inte mycket exploaterbar mark och inga större bostadsområden planeras. Barn- och utbildningsförvaltningen ser något ökad efterfrågan på förskole- och grundskoleplatser kommande år i Öregrund (möjlig tillväxt 0-10 %). Det finns ingen stor överkapacitet i Öregrunds skola. Plan för fler grundskoleplatser med projektstart tidigast 2021.
* Det finns inga lediga tomter i Öregrund.
* Trafikverket/Svevia har lagt ny asfalt på infarten Västergatan, Rådhusgatan och ut till färjeläget.
* En vägg på Turistbyrån har ruttnat nertill (vägg mot hamnen).
* Hundrastgård mitt i bostadsområde.
* Fyllecamping vid bostadsområde midsommar och Båtveckan.
* Husbilscampingar i stadskärnan.
* Snabbladdning för elbilar på helt fel ställe.
* Kommunen beviljar disco på turistparkeringen vid  Kustlaboratoriet fyra dagar i rad. Vid bostadskvarter. Under Båtveckan. Fem år i rad fr.o.m. 2019.
* Tillåtet att parkera bilar i Societetsparken året om.

ÖSTHAMMAR
* Storbrunn (a never ending story!)
* Ny 4-9-skola. 240 mkr. Den nya skolan beräknas vara inflyttningsklar till höst-terminen 2021. Hyresökning för BUN med 16 mkr/år.
* Byggnation av ny förskola med 100 platser. Hyresökning för BUN med 1,9 mkr/år. Säga upp paviljonger.
* Ny sporthall.
* Kultur- och fritidsnämndens beviljar ÖSK Fotbolls:s ansökan om speciellt föreningsbidrag om 19 500 kronor.
* Det finns ett behov av att diskutera behovet av lokaler för föreningslivet i Östhammars tätort.
* Under juni påbörjas byggnationen av en ny cykelbana längs Albrektsgatan.

maj. 16.

Funderingar vid klipporna 16 maj

Jag tänkte, där jag satt på bänken vid klipporna en stund i kväll, att åtminstone den fantastiska solnedgången vi har här vid kusten inte går att avveckla. Och, tänkte jag vidare, stor tur att det inte är kommunen som ansvarar för färjan mellan Gräsö och Öregrund, utan Trafikverket/Färjerederiet – annars fick vi nog ro mellan Gräsö och Öregrund. Och nej, det är inte kommunen som lagt ny asfalt på Västergatan, Rådhusgatan och ut till färjeläget. Det är Trafikverkets gator och äras den som äras bör. Kommunens gator och vägar är det ”pittoreska och idylliska” potthål i. Det krävs antagligen ekonomiska bidrag från EU om kommunen ska klara att underhålla gatorna i Öregrund. Lite så tänker jag. Godnatt.

maj. 16.

Öregrunds Utvecklingsråd är på ”g” om Kustlaboratoriet

Länk: Tidigare blogginlägg om trångboddheten på Kustlaboratoriet i Öregrund

Öregrunds Utvecklingsråd på Facebook:
https://www.facebook.com/oregrundsutvecklingsrad

Det här jobbar vi med nu: SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) bedriver forskning och miljöanalys om fiske och ekosystem längs Sveriges kuster. Det här Kustlaboratoriet finns på många håll i Sverige, men huvudkontoret för all sådan forskning ligger här i Öregrund.

Det här är en verksamhet som växer, så SLU behöver få in fler arbetsplatser i det gamla skolhuset där man sitter. Det man nu vill göra är att bygga om vinden på våning tre till nya kontor.

Men det här huset har blivit K-märkt av Upplandsmuséet, varför kommunen har avslagit bygglovsansökningen.

Risken är stor att SLU helt enkelt lämnar Öregrund om det inte finns möjlighet att bedriva verksamheten. Hur stor värde ser kommunen att ha en institution som SLU lokaliserad till staden?

Vi jobbar nu för att få till ett möte mellan SLU och ansvariga politiker och tjänstemän för att hitta en lösning så att verksamheten kan fortsätta här i stan.

maj. 15.

Boka biljetter till Båtveckans evenemang

Hög tid att boka biljetter till Båtveckans alla evenemang på vackra Fyrskeppsudden i Öregrund!
Hög tid även att boka boende under Båtveckan. Epokgården rekommenderas:
https://www.epokgarden.se

Vad är Båtveckan? Info till hitresande:
Mitt i vackra Roslagen hittar ni Öregrund och Båtveckan. 
Båtveckan beskrivs enklast som en festivalvecka som erbjuder båtupplevelser och underhållning för alla intressen och åldrar. 
På dagarna erbjuds aktiviteter i form av båtrace, familjeaktiviteter, after beach, underhållning och egentligen allt som kan önskas en varm sommardag.
Framåt kvällen byter området skepnad till ett mer typiskt festivalområde där gästartister och Dj’s spelar framåt morgontimmarna.

LÄNK till info och bokning av biljetter, gästartister

maj. 15.

Öregrund har FÖR MÅNGA parkeringsplatser tycker Östhammars kommun

Så är det, gott folk. Om någon trodde att Öregrund har för få parkeringsplatser i förhållande till antalet turister som kommer till Öregrund i bil under sommaren, så är det helt fel! Öregrund har så MÅNGA parkeringsplatser att kommunen under fyra dagar från den 31 juli upplåter hela turistparkeringen vid Kustlaboratoriet till en arrangör som ska ha disco där från klockan 14 till 22. I ett bostadsområde! Under Båtveckan!

Jag vet! Varför inte resa ett stort jävla partytält över hela Öregrund under sommaren med kommunens logga på. Det är ju Östhammars kommun som äger Öregrund och kan göra vad de vill med den här gamla staden. Den som bor i Öregrund året om får helt enkelt skylla sig själv. Väljer man att bo i ett party får man ta konsekvenserna.
Framförallt tycker inte kommunstyret att invånarna i Öregrund är något att bry sig om eller lyssna på, även om de låtsas lyssna under sina ”medborgardialoger”. Har du förresten sett någon sammanställning på kommunwebben från den senaste ”medborgardialogen” kommunen hade i Rådhussalen i Öregrund?

Allt skit de håller på med i kommunhuset och tar beslut om kommer att kosta röster i valet 2022. Politiker och partier kan vi rösta bort genom att rösta på något vettigare – för det finns vettigare! – men tjänstemän går tyvärr inte att rösta bort.

På väg mot världens bästa lokalsamhälle? Snarare det sämsta!

Jag brukar tänka om det här kommunstyret att ”nu kan det inte bli värre”. Men jodå. I den här kommunen är inget så dåligt att det inte kan bli sämre.

Om du inte tål svordomar och invektiv föreslår jag att du inte surfar in på Öregrundarbloggen förrän efter valet 2022. Jag kan minst 500 svordomar på finska och dubbelt så många på svenska. Jag gissar att hela mitt förråd av svordomar och invektiv kommer att ta slut långt innan den här politiska mandatperioden är slut.
Jag är även bra på att uppfinna helt nya svordomar.

maj. 15.

Hur vill du att Öregrund utvecklas?

Gilla och följ Öregrunds Utvecklingsråd på Facebook:
https://www.facebook.com/oregrundsutvecklingsrad
Rådet har en förslagslåda på Öregrunds bibliotek. Där kan du posta synpunkter och förslag. Det finns många sätt att nå medlemmarna i Öregrunds Utvecklingsråd.

maj. 15.

Härliga vårdagar i Öregrund

Solnedgångarna börjar få varmare färger nu när temperaturen stiger (men kalla nätter ännu). Tulpanerna slår ut och förgyller både vid Handelskajen och vid  Västerhamn.
Kanske kan vi sluta släpa balkong- och terrassblommor in och ut nu? Nog borde de klara de kyligare nätterna?