jul. 10.

7000 enskilda avlopp i Östhammars kommun

Visste du att det finns 7000 enskilda avlopp i Östhammars kommun?
”Utsläpp av avloppsvatten (gäller även enskilt avlopp) regleras i Miljöbalken och klassas där som miljöfarlig verksamhet. Ansvaret för att detta hanteras enligt alla regler och föreskrifter ligger på dig som fastighetsägare.”
Källa: Svensk Avloppsrening

Från år 2012 fram till idag har Östhammars kommun inventerat 1300 fastigheter med enskilt avlopp och ytterligare 100 avlopp planeras att inventeras hösten 2018 (svar i mejl när jag skickade frågan till Östhammar Direkt.)
I ett färskt protokoll från Bygg- och miljönämnden läste jag att kommunen vill inventera 350 enskilda avlopp per år.

”I Sverige finns cirka 700 000 fastigheter med enskilda avlopp, varav cirka 75 % utgörs av markbaserade anläggningar där det renade avloppsvattnet direkt eller via grundvattnet når ytvattenrecipienter.”
Källa: Hav och Vatten

Det finns såklart många olika synpunkter på de enskilda avloppen, de som har dem menar antagligen att deras avlopp inte gör någon skada för natur och miljö, medan andra hävdar motsatsen. Vem ska man tro på? Var finns objektiv fakta att läsa?

By admin | Posted in Allmän information | Both comments and trackbacks are currently closed.