jul. 12.

Sommaren och Båtveckan slukar dricksvatten

Öregrund och Gräsö får dricksvatten från Ågalma råvattentäkt, från vilken vattnet pumpas nästan 9 kilometer till vattenverket på Skolgatan i Öregrund.
Den högsta vattenförbrukningen ligger under Båtveckan med en dygnsförbrukning på cirka 800 kubikmeter.
Läs hela intervjun med Benny Andersson, processtekniker i Östhammars kommun hos Gästrike Vatten

Vid gästbryggorna i hamnen finns fortfarande inga anslag om att vi har vattenbrist i hela kommunen och att vi därför snålar med vatten.

Öregrund vattenbrist

By admin | Posted in Allmän information | Both comments and trackbacks are currently closed.