aug. 15.

”Samråd” om nya bostäder i Stenskär

Snesslinge 12:126
Planförslaget omfattar ca 5,2 ha mark. Planområdet är beläget i Stenskär ca 11 km väster om Öregrund.
Syftet med planen är att tillskapa ca 18 fastigheter för bostadsändamål på den idag oexploaterade skogsfastigheten Snesslinge 12:126.

Snesslinge 12:225
Planförslaget omfattar ungefär 7 ha mark mellan Stenfjärden och Stenskärsviken i Stenskär ca 11 km väster om Öregrund. Syftet med planen är att anvisa mark för ny bostadsbebyggelse inom ett område i nära anslutning till Stenskärsområdet, som sedan tidigare omfattas av detaljplan. Den nu upprättade planen möjliggör 10 nya fastigheter för småhus och området kommer att inrymma totalt 12 småhusfastigheter.

Synpunkter på planförslagen ska vara kommunen tillhanda senast
28 augusti.

By admin | Posted in Allmän information | Trackbacks are closed, but you can post a comment.Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *