Maj. 17.

Sju holländska sjömän i grav på Öregrunds griftegård

Den största graven på Öregrunds griftegård – där vilar sju holländska sjömän:

SKEPPSKLOCKA FRÅN HOLLÄNDSKA ÅNGAREN CORNELIS
(förliste utanför Gräsö 1922)

”s/s Cornelis, som kom från Uleborg i Finland, lastad med pitprops (gruvstöttor) gick 05:30 på morgonen den 15 oktober 1922 på grund vid Toppsjöbådan 4 distansminuter ssv Grundkallens fyrskepp.
Neptunbolagets bärgningsfartyg Diana och Herakles kommer till platsen på förmiddagen. Man ror över till Cornelis och samtalar med befälhavare som vägrar ta emot bärgningshjälp. Inte ens besättningsmännen får tas över till bärgningsfartygen trots att det väntas oväder med stark vind från nord.
Senare under natten kommer ovädret och nästkommande morgon blåser det full storm, och från räddningsfartygen kan man inte göra något, utan ser Cornelis sakta sjunka och hur besättningen delar upp sig på olika delar av däck. Det sista meddelandet från Cornelis kommer samma morgon och lyder ”vår trådlösa faller ned – livbåtar begäres”. Det sista man ser från räddningsfartygen av
Cornelis är två dävertar som sticker upp ovanför vattenytan samt att fockmasten bryts av i de väldiga brottsjöarna.
Ingen i besättningen om 25 man överlever. Den 27 oktober begravs 7 av Cornelis’ sjömän på Öregrunds griftegård.

s/s Cornelis vad byggd i England 1914 och mätte 2600 bt.”

Skeppsklockan från Cornelis finns i Öregrunds Sjöfartsmuseum:


By admin | Posted in Allmän information | Both comments and trackbacks are currently closed.Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: