Nov. 04.

Utbyggnad av Öregrunds hamn börjar i november 2019

Den 19 november beräknar Pontech AB att sätta igång med utbyggnaden av Öregrunds gästhamn, enligt skiss nedan i den grå rutan.

Följ Pontech på Facebook:
https://www.facebook.com/Pontech-AB-377492845710474

Kontaktperson i Östhammars kommunhus är Anders Johnsson:
anders.johnsson@osthammar.se

By admin | Posted in Allmän information, Öregrunds utveckling | Both comments and trackbacks are currently closed.