apr. 12.

Välkommen till Sjöstjärnorna i Öregrund

Vi är i dagsläget två dagbarnvårdare som driver verksamheten i Öregrund under ledning av C-företaget.
Sjöstjärnornas verksamhet drivs i en lokal i centrala Öregrund. Vi hyr lokalen, intill Kyrkans Hus, av Svenska Kyrkan. Vi har en trevlig gård för utelek och närhet till havet och skogen.

Grunden för vår pedagogik är densamma som i all annan förskoleverksamhet. Målet är att vi med små grupper kan ge en lugn och trygg grund för barnen där de möter samma personal varje dag.

Flexibilitet är en av våra styrkor. Vi tar tillvara på vår närmiljö med heldagsutflykter i skogen och Tallparken. Naturen och skogen ger tillfällen för nästan allt:
* grov- och finmotorik ges extra träning,
* vi använder fynd vi hittar,
* barnen lär sig matematik utomhus,
* barnen lär sig om djur och natur på plats i skogen: djur, fåglar och småkryp,
* vår och höst har vi ”Mulle” med Friluftsfrämjandets material.

Vi arbetar tematiskt. Barnen på Sjöstjärnorna lär sig under olika teman, vilket är en ”röd tråd” hos oss.
År 2019 arbetar vi med två teman:
* ”Från jord till bord” hela året. I februari/mars sår vi fröer och ställer i våra små växthus och planterar sedan växterna utomhus i pallkragar.
* Under våren är ”Pelle Svanslös” vårt sagotema. Vi pratar om de olika sagokaraktärerna, som barnen bekantat sig med. Vi läser böcker och tittar på filmer. Pelle Svanslös-böckerna innehåller mycket kunskap om hur vi ska vara mot varandra, vilket är en av grunderna i vårt arbete: alla är unika.

Vårt uppdrag och mål är att skapa trygga och självständiga barn, skapa grund för empati och omsorg om andra. Och, lärande för livet!

Vill du veta mer om Sjöstjärnorna? Välkommen att höra av dig till:
Eva Nyström, mobil 073 – 800 19 89
Laura Hållsten, mobil 072 – 258 07 40

By admin | Posted in Allmän information, Barnomsorg | Both comments and trackbacks are currently closed.