apr. 16.

Vippskyltar och gatupratare får INTE ställas på gångbanan

Om du ringer till Östhammars kommun för att du ramlat över en trottoarpratare? Så här står det i kommunens ”Regler vid användning av offentlig plats för uteservering m m” (sidan 3).

Vippskyltar, gatupratare eller liknande
får inte ställas på gångbanan, eftersom de utgör hinder för framkomligheten och kan utgöra skaderisk. Dessutom försvårar de för städning.

Eftersom Östhammars kommun inte har någon tillsyn i Öregrund om just något alls, så finns trottoarpratare på trottoarer och gångbanor. Bättre att kontakta Länsstyrelsen i Uppsala, som har tillsyn över Östhammars kommun.
Det bästa är ju självklart att prata direkt med företagare som inte förstår det här med framkomlighet – verkar det hjälpa? Ibland hjälper det faktiskt. Det finns företagare som blir tacksamma när vi visar vad som kan gå fel och var krukor och skyltar fortfarande syns men inte står i vägen. Och så finns det andra typer av företag. 

By admin | Posted in Allmän information | Both comments and trackbacks are currently closed.