Author Archives: admin

Apr. 20.

13 maj i Öregrunds kyrka: Kören Samklang från Sundsvall

Fri entré för alla!
Öregrunds kyrka söndagen den 13 maj klockan 11.
Vi är 50 glada sångare från kören Samklang i Sundsvall som kommer för att samarbeta med Öregrund-Gräsö kyrkokör helgen 11-13 maj.
Våren kanske är kall i Ostkustens pärla men vi lovar att sprida värme och sångarglädje i gudstjänsten.
KONTAKT FÖR EVENTET: Ulrika Lundeborg Jönsson, e-post: ulundeborg@gmail.com

Apr. 20.

Vår- och sommarmode för Honom & Henne hos Muskot lördag

Den här veckan har Muskot Fashion & Lifestyle öppet lördag. Hamngatan Hamntorget, kvarteret Flundran Öregrund. Följ butiken/butikernas Facebook för modenyheter:
https://sv-se.facebook.com/Muskot-Fashion-and-Lifestyle-155349851165891

Apr. 20.

5 september plockas medborgarmotionen om stadsarkitekt bort

Hur ska ni ha det egentligen? Gå omkring och oja er om hur det ser ut men ändå inte vara med och påverka? Låta Tekniska göra jobb utan bygglov? Jag hör er gnälla men ser inte era namn på motionen. Allt förarbete till medborgarmotionen är redan klart. Vad är ditt problem? Kan inte skilja på sak och person? Jag kanske inte gillar dig heller, men vad har det med behov av stadsarkitekt att göra? Motionen behöver stöd av minst 220 personer i Östhammars kommun.
Länk till motionen – och det är här du skriver på om du vill ge ditt stöd. Du kan åtminstone klicka på länken nedan och läsa vad motionen handlar om. Eller, jobbigt det också?

Kommunen bör anställa en stadsarkitekt
https://www.osthammar.se/sv/dialog/medborgarmotion/kommunen-bor-anstalla-en-stadsarkitekt

Apr. 19.

Kvällsrundan 19 april

Nädu, tro inte att det är bara du som är intresserad av din picknick – du får sällskap direkt. Överst i bild syns en som gillar muffins. Fin solnedgång ikväll – men kallt vid klipporna.
M2 M3 M4

Apr. 19.

Öppet fredag-lördag hos Pep’N Chilli

Den här veckan har Pep’N Chilli Öregrund öppet fredag-lördag. Följ butiken på Facebook för modenyheter och övrig info:
https://sv-se.facebook.com/Pepnchilli-177956605676244

Apr. 18.

Sittdynor och sadelskydd hos Magasin19

När gruset är borta från vägar och torg kan vi hålla fullt på cyklarna utan att få sladd i gruset :) Sadelskydd finns hos Magasin19, som även har sittdynor för oss som hoppar av cykeln för picknick på klippor som inte är helt varma ännu. Men snart så!
Öppet hos Magasin19, Hamngatan Hamntorget, kvarteret Flundran torsdag-lördag.
Här finns hemsidan med webbshop och länkar till Instagram och Facebook:
http://magasin19.tictail.com

Apr. 18.

Om utbyggnad av Tallparksgården i Öregrund

Jag läser kallelsen till kommande möte i Socialnämnden 25 april. Där står om de tre förslagen om utbyggnad av Tallparksgården och att Socialnämnden går vidare med förslag 2:

Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att  
Kommunen går vidare i processen med förslag två i underlaget.

Förslag 2
Citat från kallelsen, sidan 13
Förslag 2 bygger på att hela den ordinarie huskroppen rivs och ersätts med ny byggnad. Det rosa huset övergår till Östhammarshem ordinarie utbud och klassas som ”tryggt seniorboende” efter färdigställt projekt. Ett antal lägenheter i den nya huskroppen avsätts till trygghetsboenden. Förslaget innebär nybyggnad av äldreboende på totalt 4 955 kvm och innehåller 64 lägenheter. Detta inkluderar även hemtjänstlokaler på totalt 260 kvm samt möjliggör att ett visst antal av de 64 lägenheterna anpassas för trygghetsboende. Då programarbetet inte är genomfört kan man konstatera att antalet tillgängliga lägenheter kommer att sluta på ca 60 lägenheter. Programarbete innebär att man slutligen kommer att bestämma hur huskroppen ska användas utifrån ett omvårdnadsperspektiv.

Kombinationen av trygghetsbostäder och vård- och omsorgsboende i samma huskropp skapar möjlighet att optimera husets beläggning redan från start. Om det sedan över tid finns behov av fler vård- och omsorgsboende finns möjligheten till att konvertera trygghetsbostäderna till omsorgsbostäder.  En nackdel med förslag 2 är att ankommande transporter passerar mellan rosa huset och den nya byggnaden, vilket i sin tur innebär att den fysiska anslutningen (gångtunnel) mellan fastigheterna försvinner.

Styrelsen för Östhammarshem har ställt sig bakom att vidareutveckla förslag 2.

Preliminär tidplan för detta förslag Projektering, bygglovsansökan och programarbete maj-december 2018. Byggtid, planerad byggstart december 2018, färdigställt juni 2020. Iordningsställande för inflyttning juli-december 2020. Full drift från januari 2021.

Apr. 18.

Namninsamling! Rädda Östersjötorsken!

Bakom varje namninsamling ligger mycket arbete. Mycket arbete! Och forskning! Allt vi andra, som inte gjort allt förarbete till namninsamlingar, behöver göra är att fatta vad det handlar om! Det minsta vi kan göra är att bidra med våra namn på namninsamlingarna!

HÄR ÄR NAMNINSAMLINGEN: ”Jag vill att svenska politiker tar sitt ansvar för att rädda östersjötorsken genom att stoppa bottentrålningen i Östersjön.”
https://raddaostersjotorsken.se

Apr. 18.

Knökfullt på mötet om Öregrund i Öregrund?

När april slutat luras och det blir maj. Det är bästa tiden på året och bästa tiden i Öregrund, tycker jag. Sorry, men alla gillar inte sommaren – definitivt inte jag. Vår och höst – det är finemangårstider!
Jag var på ett informationsmöte om Öregrund i Öregrund idag och trodde det skulle bli knökfullt med folk. Det tror jag alltid när det är möten i Öregrund om Öregrund. Men nej, svagt intresse. Stackars vackra lilla stad. Efter mötet en kort promenad – och några bilder. Heja, heja, Sjöräddningen vid kaj igen. Isen är nog borta helt och hållet från inre hamnen i morgon.
ÖR2 ÖR3

Apr. 18.

2 maj sammanträder Öregrunds Utvecklingsråd (ÖUR)

Onsdag 2 maj sammanträder Öregrunds Utvecklingsråd. På Öregrunds bibliotek finns en pärm med rådets protokoll. Där finns även en förslagslåda med Öregrunds Utvecklingsråd som mottagare av skrivelser, meddelanden m.m.

Apr. 18.

Svarta kött-tråg går inte att återvinna

Visste du att de svarta kött-trågen inte går att återvinna? Just för att de är svarta går de inte att avläsas optiskt. Det fick jag lära mig i Europahuset på seminarium om dels avfall och dels smarta byggnader i fredags.
Så varför tillverkar företag tråg som inte går att återvinnas! Vi är några personer som nu skickat den frågan till både livsmedelsproducenter och trågtillverkare. En av oss har fått svar från Kronfågel, som redan håller på att fasa ut de svarta trågen mot genomskinliga. Nu väntar vi svar från övriga vi ställt frågan till: varför tillverkar ni tråg som inte går att återvinna?
Vi väntar svar även från Lina Bergström, VD för Återvinningsföretagen:
Få av oss vet vad som händer med förpackningar efter sorteringen. Exempelvis kött-tråg, hur många vet att de som är svarta inte kan återvinnas? De kan inte läsas optiskt.

Apr. 18.

Morgonpromenad 18 april

Om någon undrar om Stenen på Isen – den sjönk den 17 april klockan 14:34:41. Sök upp Lions Club Öregrund på Facebook för info om vem som vann tävlingen.
Bilder från morgonpromenaden i solsken. Men när jag skriver det här har solen gått i moln. Välkommen tillbaka!
GM2 GM3

Apr. 17.

Dags att börja klaga på värmen

Nej, jag skojar förstås! Sol och värme behöver vi nu efter vintern. Klipporna vid Fyrskeppsudden lockar redan till sig soldyrkare med picknick. En härlig dag!
h2 h3 h4

Apr. 17.

Låg vattennivå i Öregrund nu

Väldigt låg vattennivå i Öregrund nu, och stenar och annat material som annars är under vatten undersöks av sjöfåglarna.
LV2 LV3

Apr. 17.

Dialogmötet om trafiksituationen i Öregrund

Den 8 mars var det möte på Gräsö om trafiksituationen i Öregrunds stadskärna. Trafikverket med inbjudna intressenter:

Här är övergripande brister som vi identifierade tillsammans:

  • Långa köer mot färjeläget medför att lokal trafik får kraftigt försämrad framkomlighet.
  • Sträckan genom Öregrund är smal och trång vilket försvårar för godstrafiken.
  • Infrastrukturen är även dåligt anpassad för gång- och cykeltrafik vilket ger tillgänglighets- och trafiksäkerhetsbrister för dessa.
  • Under sommaren trafikerar inte bussarna färjeläget på grund av köerna vilket försvårar resande med kollektivtrafik.
  • Sommartid är också antalet besökare högt i Öregrund och evenemang förekommer frekvent vilket förstärker trängselproblematiken med olämpligt parkerade fordon och fotgängare som går i vägbanan.

Utgångspunkten för dialogmötet var att så förutsättningslöst som möjligt hitta brister och inte beskriva möjliga lösningar i detta läge. Genom att diskutera olika trafikområde som kollektivtrafik, gång och cykelvägar, bilism och sjöfart belyste vi utmaningar från olika perspektiv. På så sätt får arbetsgruppen en så bred och allsidig bild som möjligt av situationen i stråket.

Apr. 16.

18 augusti: debatt om ”kommunregerings-frågan”

Öppna debatter mellan partier på kommunal nivå inför ordinarie val, är ovanligt i vår kommun. Har det någonsin hänt? Men det är ju exakt det som krävs för att få fram vad som lurar efter valdagen.
Boka in datumet 18 augusti och invänta besked om platsen för debatten.
Den 22 augusti börjar förtidsröstningen.

Lokalpartiet BoA på Facebook: Att syssla med politik handlar om att ha en idé om hur samhället skall styras och utvecklas. Vi presenterar inom kort vårt tiopunktsprogram vi går till val på som självständigt och obundet lokalparti.
Samtidigt handlar det om att ta ansvar och vara oppositionens röst för att tillsammans med andra försöka bidra till en annan samhällsutveckling, varför vi på vårt initiativ bjudit in Moderaterna för att tillsammans utmana Socialdemokraterna och Centern om själva ”kommunregeringsfrågan” inför valet den 18 augusti, där vi vill visa att det finns ett tydligt alternativ till nu sittande kommunstyre!

Apr. 16.

Allt för båten hos Järnaffär’n i Öregrund

Odlad i Sverige och tillverkad i Småland, och nu finns oljorna hos Järnaffär’n i Öregrund, som har allt för båten. Följ butiken på Facebook:
https://www.facebook.com/jarnaffarn

Apr. 16.

Hur ska en uteservering i Öregrund se ut?

Så här ska uteserveringarna i Östhammars kommun, alltså även i Öregrund, se ut och skötas enligt kommunens egna regler. Jag har plockat ut några punkter, som är särskilt intressanta för hur Öregrunds stadskärna ser ut numera – ett  riksintresse …

* Uteserveringen skall vara placerad direkt mot huslivet.

* Tillstånd för uppbyggda trallgolv ska vara tidsbestämda och monteras ner varje höst senast 15 dagar efter upplåtelsetidens utgång (upplåtelsetid 15 april – 15 september).

* Uteserveringens avgränsning får inte placeras utanför den upplåtna uteserveringsytan. Planteringskärl skall placeras på avgränsningens insida. Parasoller, markiser eller liknande skall rymmas inom den upplåtna ytan.

* Uteserveringens möblemang ska stilmässigt anpassas till omgivningen.

* Ingrepp i marken eller fastsättning med skruv i plattor får inte göras utan skriftligt medgivande från kommunen.

* Då serveringen upphör för säsongen skall platsen städas och återställas i ursprungligt skick, vilket även innebär att allt material till uteserveringarna måste tas bort. Östhammars kommun kan komma att kontrollera detta genom besiktning.

Inget av ovanstående gäller om/när kommunen skriver andra avtal med krögarna.

Apr. 16.

Vippskyltar och gatupratare får INTE ställas på gångbanan

Om du ringer till Östhammars kommun för att du ramlat över en trottoarpratare? Så här står det i kommunens ”Regler vid användning av offentlig plats för uteservering m m” (sidan 3).

Vippskyltar, gatupratare eller liknande
får inte ställas på gångbanan, eftersom de utgör hinder för framkomligheten och kan utgöra skaderisk. Dessutom försvårar de för städning.

Eftersom Östhammars kommun inte har någon tillsyn i Öregrund om just något alls, så finns trottoarpratare på trottoarer och gångbanor. Bättre att kontakta Länsstyrelsen i Uppsala, som har tillsyn över Östhammars kommun.
Det bästa är ju självklart att prata direkt med företagare som inte hörsammar reglerna om framkomlighet – verkar det hjälpa? 

Apr. 15.

Kall söndag vid Hummelfjärd och vid Wernbergs Gränd

Hummelfjärd på förmiddagen och Wernbergs Gränd på kvällen. Kallt idag, känns som snö på gång, men yr.no lovar bara regn, ingen snö.
Vid Hummelfjärd hade en trana landat och tutade omkring och levde rövare, tills den insåg att den var helt ensam om att vara trana och att inga barn skulle bli gjorda på det viset – den drog vidare till mer tranrikare trakter.
Vattnet nedanför Wernbergs Gränd består av isklirr som ger stora tröga vågor. En vacker men kylig kväll med fin solnedgång.
S2 S3 S4

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: