Author Archives: admin

Dec. 05.

”Så skuldsatt är din kommun”

Det här är siffror från Dagens Industri, som hämtat information från SCB. Artikeln heter ”Så skuldsatt är din kommun”. Siffror från 2017.
I Östhammars kommun är varje invånare belastad med 33 232 kronor i skuld, alltså det belopp som kommunen lånat. På tre år, från 2014 till 2017, har din skuld ökat med 4 549 kronor.
Länk: Dagens Industri

Dec. 05.

Julkalender Lucka 5: Fira jul på hjul i vinnarstugan

Allt du behöver göra är att gilla och dela och kommentera med ”Klar” … Och vips så kan du fira jul i vinnarstugan! Stugan på bilden nedan är inte den stuga du kan vinna, utan vinnarstugan är snyggare än så. Såklart tävlingen är på riktigt ”eftersom” den delats av över tiotusen användare och sååååå många Facebook-användare kan ju inte tro och göra fel. Vem vill inte fira jul i det lilla lyxiga minihuset på jul? Typ alla! Åtminstone över tiotusen på Facebook. Här är länk med info om den fina tävlingen, men texten på den här sidan är säkert falsk eftersom den går emot de tiotusen FB-användarna. Allvarligt alltså, vad är 1 sida på Internet mot 10 000 supersmarta FB-människor? Nada! Ungefär som 10 000 flugor på en koblaja: Ät skit – det är  gott!
Vinn lyxigt minihus på hjul

God Jul, i stugan! Var med tävlingen och stugan kan bli din. Lycka till!

Dec. 04.

Öregrund – attraktiv och levande ort

Så här ska det gå till, och det är det här arbetssättet som Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling tagit beslut om:

Idéer ska komma från ortsborna och genomföras av bl.a. ortsborna samt att nyttan ska tillfalla ortsborna och de som verkar där.

I projektet är det alltså inte Östhammars kommun via Tekniska eller andra förvaltningar som bestämmer vad Öregrundsborna behöver – den metoden har inget med lokalt ledd utveckling att göra. I projektet för Öregrunds del finns just nu två områden som ska vara lokalt ledda: Västerhamn och Klockarhöjden/området runt klockstapeln.
Varje ort i kommunen har nu en ortssamordnare. En samordnare är spindeln i nätet. Öregrund har en mycket bra samordnare i Hans Lindström, som nås på e-post: havet43@gmail.com

Dec. 04.

Minnesanteckningar Öregrunds Utvecklingsråd 7 november

Den 7 november 2018 hade Öregrunds Utvecklingsråd sitt senaste styrelsemöte.
Länk: Minnesanteckningar styrelsemöte Öregrunds Utvecklingsråd

Dec. 04.

Så här går det till i Östhammarspolitiken

Nejdå, det här är ingen jullucka i adventskalender, inget skoj eller skämt, utan så här går det till.
Innan val går majoritetspartierna ut med lockbeten för att lura till sig väljarnas röster. Sossarna blir ”byggherrar” som bygger överallt. Eftersom metoden med lockbeten fungerar finemang val efter val, så fortsätter majoriteten att lägga ut lockbeten – och väljarna väljer att tro på det här. Det är inte bara ett parti som ska väljas, utan även lockbeten. ”Bygga är bra”, tänker väljarna.

Ett kommunfullmäktige som tror de kan delegera ansvar
Ansvaret är alltid, alltid, alltid kommunfullmäktiges. Alltid! De 49 ledamöterna i Östhammars kommunfullmäktige tror att de kan delegera ansvar och på det viset slippa ansvar. Fel! Uppdrag kan delegeras, men aldrig ansvaret. Ett exempel är Räddningstjänsten i Östhammars kommun, som kommunfullmäktige verkar tro de slipper ansvar för, för att de klubbat bort uppdraget till Uppsala kommun, eller VA, som de klubbat bort till Gästrike Vatten. Uppdragen att sköta räddningstjänst och VA har klubbats bort, men ansvaret kan inte klubbas bort.

Kandidater som utfyllnad på valsedlarna
Den som tror på motton, tror på gamla ideologier och glada utrop, som t.ex. ”Vi gör det tillsammans” har inget emot att stå med på valsedlar. Dessutom – skattebetalarna betalar arvoden. En extra slant alltså. Aktiva som passiva, alla får lika mycket/litet i plånboken. Ledamöterna i Östhammars kommunfullmäktige får inget inläsningsarvode (av viktiga handlingar för att kunna fatta kloka beslut) och det säger en del om vad som förväntas av dem – och vad de förväntar av sig själva.

”Kommunfullmäktige styr och beslutar”
De förtroendevalda har alltid det yttersta ansvaret! Alltid! Delegering eller ej. Ansvaret kommer de inte undan. Frågor som är av principiell och övergripande karaktär ska beslutas av kommunfullmäktige. Principer ska tolkas som grundregler och riktlinjer.

Kommunfullmäktige och landsbygdsskolorna
Östhammars kommun är en landsbygdskommun. Utan framtid. Vi har att ’se fram emot’ slutförvar med atomsopor. Det är allt. Det finns till och med politiker som tror att detta slutförvar kommer att bli en riktig turistmagnet. Engagemang för slutförvar med atomsopor, men inget engagemang för landsbygden och särskilt inte landsbygdsskolorna.
Kanske tycker du att kommunfullmäktige ska engagera sig för just landsbygden i landsbygdskommunen? Att de ska engagera sig i landsbygdsskolorna? Det tycker inte kommunfullmäktige, där dina förtroendevalda ”styr och beslutar”. Tidigare beslut om skolnedläggningar delegerade kommunfullmäktige till … tataaaaa … kommunstyrelsen, som då tog beslut om att lägga ner följande landsbygdsskolor: Reuterskiöldska skolan, Långalma skola, Valö skola och Hargshamns skola. Kommunfullmäktige fick faktisk äran av att lägga ner Morkarla skola och Films skola – efter förslag från kommunstyrelsen, som ju föreslår kommunfullmäktige att bifalla eller avslå.

Innan mandatperioden 2018-2022 är över antar jag att du förstår vad som kommer att hända med Ekeby skola, Gräsö skola och Snesslinge skola, eftersom de finns på just landsbygden. Det var bara Liberalerna (L) i Östhammars kommun som vågade lova det innan valet 2018, att stänga landsbygdsskolorna. Dock har inte heller L gjort något för att påverka Östhammarshem att bygga nya lägenheter på Gräsö, eller i Öregrund för all del. Att skapa förutsättningar för ökad inflyttning finns inte på den politiska kartan. Turister behöver inga hyresrätter och behöver inga skolor till sina sommarlediga barn.
Oavsett parti i Östhammars kommunfullmäktige, kommer inte detta kommunfullmäktige att befatta sig med beslut om avveckling av landsbygden. Ledamöterna tycker inte att landsbygden är viktig i en landsbygdskommun.

Varför viktiga frågor inte hamnar hos kommunfullmäktige?
Majoritetspartierna, S+C+V, vill självklart inte ta frågan om skolnedläggningar till kommunfullmäktige. Och nu ska jag förklara varför. Om frågan hamnar i kommunfullmäktige och det där finns partier som är emot ytterligare skolnedläggningar, blir det så här:
Det räcker med att en tredjedel av ledamöterna begär återremiss (på grund av t.ex. undermålig beredning) eller bordläggning av frågan för att så sker. Oppositionen minus L:s 3 mandat (L vill ju vill stänga landsbygdsskolorna) har 22 mandat: Miljöpartiet (1), Lokalpartiet BoA (3), Kristdemokraterna (3), Moderaterna (7) och Sverigedemokraterna (8).
Antalet ledamöter i Östhammars kommunfullmäktige är 49. En tredjedel av 49 är 16 ledamöter.
Majoriteten S/C/V har 25 mandat och oppositionen resterande 24. Men om frågan om skolnedläggningar hamnar i kommunfullmäktige räcker det inte med majoritetsbeslut, utan eventuella yrkanden om återremiss och bordläggning kan göra livet surt för majoritetens viljeriktning för landsbygden och landsbygdsskolorna.
Och därför kommer inga majoritetsstyrda frågor att hamna i kommunfullmäktige den här mandatperioden. Kommunfullmäktiges enda uppgift, som de ser det, är att ta beslut om budgetar, inte att lägga sig i själva verksamheten, dit skolnedläggningar hör. Frågan om landsbygdsutveckling respektive avveckling är alltså inte en fråga om politik.

Vad säger kommunallagen om kommunfullmäktige?
”Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen” (Kapitel 5, paragraf 1). Bland annat ”mål och riktlinjer för verksamheten”.
Men, vad som är av principiell beskaffenhet eller av större vikt för kommunen, bestämmer tydligen inte kommunfullmäktige, eftersom de tidigare inte tagit beslut om skolnedläggningar, utan delegerat uppdraget till kommunstyrelsen.
Och därför, som redan skrivet, kommer inga majoritetsstyrda frågor att hamna i kommunfullmäktige den här mandatperioden. Heller.

Så går det till i Östhammarspolitiken.

Dec. 04.

Julkalender Lucka 4: Lögndetektor för att komma in i Östhammars kommunhus

Fr.o.m. 1 januari 2019 införs lögndetektorer (ramar med scanner) i Östhammars kommunhus. Installation sker i samtliga entréer till kommunhuset, detta för att ingen ska kunna smita in i medborgarnas hus med lögner. Även låga fönster kommer att skyddas mot intrång av lögnare. Efter upphandling av tjänsten vann företaget Credible Global Total Universe Inclusive Protector (icke att förväxla med företaget som tillverkar tandkräm).
Lögndetektorerna kommer att fungera så här: den lögnare (gäller endast politiker och tjänstemän) som försöker ta sig in i medborgarnas hus möts av ett nedfällande galler och en entonig automatisk order: Go home! Try again when you speak the truth!
Signalen om att lögnare försökt ta sig in i medborgarnas hus – alltså kommunhuset – går till alla medborgare som beställt sms-tjänsten, med bild på lögnaren samt en lista över lögnerna. Detta lämnas utan åtgärd just då, men utvärdering sker inför valet 2022. Alla valprogram skickas då först till Medborgarna som för in antalet lögner innan valprogrammen går till tryckerierna.
Länk: Läs mer här

Dec. 03.

Näthandla i hela EU – geoblockeringen är borta sedan 3 december

Se där! Nu finns inga geoblockeringar kvar mellan EU-länderna. Nu kan du näthandla i vilket EU-land som helst utan att, som tidigare, bli blockad.

Europaparlamentet: Den 3 december började förordningen som sätter stopp för geoblockering att gälla. Enligt förordningen måste återförsäljare ge konsumenter tillgång till varor och tjänster enligt samma villkor över hela EU, oavsett var de kopplar upp sig ifrån. Ledamöterna godkände förordningen den 6 februari 2018.

Om de svenska undertexten har bytts ut i filmen, klicka på CC längst ner på filmen, välj språk där.

Dec. 03.

Håll dig informerad om Europaparlamentet

Lika lite som en kommun kan sätta sig över svensk lag, kan Sverige sätta sig över EU-lagar, som klubbas i Europaparlamentet där Sverige har 20 ledamöter (totalt 751 från alla medlemsländer). Jag har träffat de flesta svenska ledamöter, för de kommer till Europahuset i Stockholm (några i taget) och berättar om sitt arbete, arbete i utskotten, när nya lagar ska klubbas m.m. Om jag inte åkte till Stockholm och Europahuset så ofta som jag gör, skulle jag inte veta särskilt mycket om EU. Det enda svensk media verkar tycka är viktigt med EU är lakritspipor, snus och gurkor. Och med den typen av mediabevakning ska alltså svenska folket bilda sig en uppfattning och rösta i EU-valet.
Den 26 maj 2019 är det val till Europaparlamentet. Märkligt, tycker jag, att svensk media inte ställde frågan till ett enda parti innan valet 2018 i Sverige: ”Vad vill ditt parti med EU?”

Håll dig uppdaterad om vad som händer i parlamentet. Kolla de senaste nyheterna, titta på våra sammanträden i direktsändning och följ ledamöterna i sociala medier:
http://www.europarl.europa.eu/news/sv

Dec. 03.

Julkalender Lucka 3: Förbud mot julbelysning i hela Sverige!

Det ääääär ju inte riktigt klokt! Kraaa-kraaa-kraaa … Sverige förbjuder julbelysning! Detta för att inte uppröra muslimska flyktingar, som tar väldigt illa vid sig av belysningen. De har flytt till Sverige i ett enda syfte, och det är att få bort den svenska julbelysningen. Eller vänta, var det Trafikverket som inte vill upplåta sina lyktstolpar för julbelysning? Näe, det är mycket coolare att skylla på muslimska flyktingar, så välj den versionen i stället, och dela, dela, dela. Det har många, många, många gjort redan, så då är det säkert sant. Få eller inga delningar = inte sant. Många, många, många delningar = sant.
Om det inte redan finns en Facebook-grupp som heter ”Stå upp för den svenska julbelysningen” så blir du hjälte om du startar en nu. Alltså nu! Det är bråttom! Klimatet kan vänta. Stå upp för julbelysningen!

Dec. 02.

Om klimattoppmötet COP24 i Polen

Har vi tio år på oss att fixa klimatet? Där håller jag inte med. Vad tror du? Tio år? Eller är det redan för sent? Ska vi starta massa nya kärnkraftverk dessutom så att vi får energi till att fortsätta leva på samma sätt som ju skadar både miljö och människa? Och allt radioaktivt avfall?
Vi lämnar över klimatkris och radioaktivt avfall till nästa generation. Och nu levande lever som vanligt och hoppas att Alla Andra tänker på klimatet. Har flygresor till solen någonsin varit så ’livsnödvändiga’ som nu? Det är bara Alla Andra som ska ställa om livsstilen ”så att jag kan fortsätta flyga till solen några gånger om året.”
Våga inte påstå att människor måste leva i samklang med naturen, för då kan du få höra att du övervintrat hippierörelsen från 1960-talet.

Så här är det, att klimatet och jordens resurser bryr sig inte ett jäkla dugg om vad du och jag behöver. Det som finns, finns och sedan är det slut.

COP21 är själva undertecknandet av Parisavtalet, som ratificerats av 170 länder. ”Det man enades om var att den globala temperaturökningen ska hållas under 2 grader – helst 1,5 grader – och vad som krävs för att klara det.”
COP24 är uppföljning av Parisavtalet.
De årliga möten som hållits kallas partskonferenser och förkortas COP: ”Conference of the Parties”

Citat från Omvärlden som skriver om klimattoppmötet i Katowice i Polen som inleds måndag 3 december 2018:

USA är sedan tidigare avogt inställt till Parisavtalet. I juni 2017 sa president Trump att USA skulle dra sig ur klimatavtalet, men under året har ändå den amerikanska delegationen deltagit i förhandlingarna.

I Brasilien vann nyligen Jair Bolsonaro presidentvalet, efter en valkampanj i vilken han var hårt kritisk till Parisavtalet och sa att han ville omförhandla villkoren. Landets nya utrikesminister, Ernesto Araújo, avvisar den vetenskapliga konsensus som finns om klimatförändringarna och talar om frågan som en konspiration av vänstern.

Länk: Omvärlden – Allt du behöver veta inför klimattoppmötet i Polen

Dec. 02.

Julkalender Lucka 2: Ingen Kalle Anka på julafton

Som ju alla vet nu, efter avslöjanden av reportrar i ”Livets hårda skola” så blir den här julen den sista med Kalle Anke i teve på julafton. På grund av muslimerna! De tar väldigt illa vid sig av Kalle Anka! ”Sveriges Television har beslutat att det populära Kalle Ankas Jul skall sändas för sista gången i år.” Igen! Eftersom den här ”nyheten” fått över 10 000 delningar på nätet, så måste den ju vara sann! Så skynda dig att dela Lucka 2 nu, så att alla får veta det hemska, som delas varje år i december – en fin svensk jultradition att dela denna nyhet. Är inlägget här på bloggen för krångligt att dela? Det finns många, många, många inlägg på Facebook med samma innehåll att sprida med ett enkelt klick på Dela. Huvudsaken är att du delar!
Fortsätt hålla ilskan vid liv! Stå upp för Kalle Ankas jul!

Dec. 01.

Ting i tenn hos Jess of Sweden i Östhammar

Jess of Sweden, Rådhusgatan (mittemot UNT) i Östhammar är återförsäljare av JOKKMOKK TENN. Så galet vackra ting från norr!
På Jess of Swedens Facebook finns ännu mer vackra ting att se, bl.a. Jessicas unika handgjorda tenntrådsarmband:
https://www.facebook.com/JessOfSweden

Dec. 01.

Julkalender Lucka 1: Reviderad karta över Östhammars kommun

Öregrundarbloggens Julkalender Lucka 1 handlar om geografi. Nu är det bekräftat! Gimo ligger verkligen mitt i Östhammars kommun! Kommunkartan är därför reviderad, enligt 12-bitarspusslet. Lägg och lär, så här: nyp tag i en pusselbit och för den dit du vill ha den. Okej, det var den tekniska delen av det hela. Eller, som det brukar stå på Facebook: ”99 % av dina vänner klarar inte det här” – för att du ska känna dig som en riktig stjärna när du klarar pusslet – och erövrat nya geografiska kunskaper.

Dec. 01.

Öregrund som en adventskalender 2018

Öregrund som en adventskalender 2018! Varje dag 1-24 december öppnas ett adventsfönster någonstans i Öregrund. När det sista fönstret öppnas på julafton hålls sedan alla vackra fönster öppna till och med trettondagen den 6 januari. En tretton år gammal jultradition i Öregrund.
Länk: Här finns adresserna

Nov. 30.

Bilder Öregrund i november 2018

Anders avslutar november med sin namnsdag. Månaden avslutas även med rosor, prästkragar och till och med vide, som inte vill sova.
I album på Öregrundarbloggens Facebook finns resten av bilderna:
https://www.facebook.com/oregrundarbloggen

Nov. 30.

December-röj i modebutiken Muskot

Britt, eller Liam eller Jonna – eller alla tre? – är i butiken lördag 1 december från klockan 10 till 15. Då blir det mode-röj på Hamngatan 🙂
Länk: Uppdateringar på Muskots Facebook

Nov. 29.

Imponerande engagemang?

Ibland – läs ofta – förstår jag inte vad invånare som valt att bo kvar eller valt att flytta till Östhammars kommun egentligen vill. Är det vi som gjort ett aktivt val som engagerar oss? Resten då – som bara blivit kvar här utan att välja att bli det? Återkommer till det efter det här:
Just nu läser jag Östhammars kommuns budget 2018 och har lämnat avsnittet där kommunstyrelsens ordförande låter sig imponeras:
”Så var det dags igen! För Din läsning finns nu ett förslag till budget 2018 samt flerårsplan 2019-2021. Det är på många sätt ett imponerande dokument som samlat beskriver en medelstor svensk kommuns aktiviteter. Det vi som medborgare uppfattar som självklart, är egentligen ett mycket omfattande åtagande. Om man betänker att nettobudgeten omfattar ca 1 200 000 000 kr samt ytterligare ett antal hundra miljoner i avgiftsfinansierad verksamhet, kan jag inte låta bli att känna mig imponerad.”
Länk: Sidan 4 i den imponerande budgeten

Och så har vi då de imponerande strategiska inriktningsmålen, bl.a. de här under rubriken En öppen kommun:
Där medborgare och företagare känner delaktighet samt möjlighet till påverkan och inflytande.
Med följande resultat:
Andelen invånare som upplever att de har inflytande:
År 2015: 37 %
År 2016: 34 %
År 2018:  35 %
Andelen invånare som har förtroende för kommunen:
År 2015: 43 %
År 2016: 39 %
År 2018:  40 %

Majoritetspartiet S/C (verkar vara ett och samma parti) tappade tillsammans 5 mandat i senaste valet till Östhammars kommunfullmäktige. Bra! Jag hoppas på ännu större tapp i valet 2022. Men tillbaka till frågan om vad folk egentligen vill med den här kommunen och alldeles särskilt vad vill folk i Öregrund? Ingenting? Äta, jobba, skita, sova? Något mer? Ja just ja, gnälla. Köksbordspolitiker finns det många i den här kommunen.
Just nu finns PRO Öregrunds namninsamling om Tallparksgården i butikerna. Engagemanget för den namninsamlingen är allt annat än imponerande (12 namn på listan hos Coop Öregrund och listan har legat där flera dagar nu).
Just nu finns en medborgarmotion av Eva Lindstrand på kommunens webb. Engagemanget för den namninsamlingen (ja, man måste skriva under om man håller med, liksom) är även den allt annat än imponerande. Har verkligen alla missat sambandet att Östhammarshem bygger lägenheter där styrelsen för Östhammarshem bor och att det sitter politiker (ett kommunalråd bl.a.) i styrelsen? Det är det Eva Lindstrand vill ändra på, även om hon nu inte uttrycker det lika tydligt som jag gör här.

Jag skulle nog vilja påstå att folket i den här kommunen inte vill något alls med någonting, vill inte ha inflytande, vill inte påverka politiken. Men, det kan också vara så att de flesta gett upp efter många försök att påverka politiken mellan valdagarna. Eller är alla verksamheter tjänstemammastyrda i den här kommunen? Tjänstemän kan man ju inte ens rösta bort hur kassa de än är (och jodå, det finns bra tjänstemän också). Kanske räcker det för många att gå och rösta vart fjärde år? Men vad röstar ni på då? På ett parti som bl.a. lovar att Tallparksgården ska rivas och byggas ny från 23 lägenheter till 60. Javisst lät det kanonbra, men tillräckligt många förstod att det inte skulle bli så och missnöjesröstade i stället. Visst vore det trevligt att rösta med nöje? Själva nöjet kanske ligger i att Tallparksgården inte är jämnad med marken –  ännu? Hipp, hurra och så vidare …

Det absolut värsta någon kan säga till den som engagerar sig (som just nu PRO Öregrund och Eva Lindstrand gör) är att ”det är ändå ingen idé, det är ingen som bryr sig i kommunhuset”. För det första ligger det arbete bakom texter på namninsamlingar och medborgarmotioner! För det andra är det viktigt att få kvitto på att vi bor i en kommun där politiken vänder väljarna ryggen dagen efter valet! Namninsamlingar och medborgarmotioner vill förstås uppnå ändring! Självklart! Det är just därför de som startar dessa påverkansverktyg lägger ner sin tid i det här.
Så vad vill ni egentligen? Äta, jobba, skita, sova? Grattis! Kul liv och kanonbra kommun att lämna över till de som är barn och unga nu. Vet du förresten något om hur unga i Östhammars kommun mår?

Ibland visualiserar jag ”vuxna” och ”ansvarstagande” människor så här. Ooooorkaaaa!

Nov. 29.

Svarta kött-tråg går inte att återvinna

Visste du att de svarta kött-trågen inte går att återvinna? Just för att de är svarta går de inte att avläsas optiskt. Det fick jag lära mig i Europahuset på seminarium om dels avfall och dels smarta byggnader.

Så varför tillverkar företag tråg som inte går att återvinnas!
Lina Bergström, VD för Återvinningsföretagen:
Få av oss vet vad som händer med förpackningar efter sorteringen. Exempelvis kött-tråg, hur många vet att de som är svarta inte kan återvinnas? De kan inte läsas optiskt.

Fast nu börjar både livsmedelsbranschen och producenterna vakna. Ica har inlett ett projekt som innebär att förpackningar på alla deras egna varumärken nu successivt byts ut mot återvinningsbara, och Ica ställer också krav på sina leverantörer, berättar Maria Smith, chef för hållbarhetsstrategi på Ica.
Ica fasar ut plastförpackningar som inte är återvinningsbara

Nov. 29.

Rustik mjuktall hos Magasin19

Sååååå skön tall att ’gosa’ med. Sticks inte alls! Passar finemang i en rustik julbukett, som del i en julkrans eller något annat kreativt och snyggt.
En kruka med kvistar av mjuktall hos Magasin19, som har öppet torsdag-lördag.
http://magasin19.tictail.com

Nov. 28.

Öregrundarbloggens källkritiska julkalender

Jag fick en idé om ”Öregrundarbloggens källkritiska julkalender”. Ska verkligen försöka hinna med 24 luckor/inlägg med diverse idiotier från verkligheten. Men vad är ”sanning” och vad är ”lögn”? Det handlar alltså om källkritik – är det något som är nödvändigt att kunna på sociala medier? Om du följer Öregrundarbloggens Julkalender utan förmåga till källkritik, är du illa ute. Du kanske förstår redan nu vad som finns i ”lucka” 13?
Det blir inte bara lögner att genomskåda i kalendern, utan även sanningar – en blandning av allt möjligt och omöjligt. En bitsk kalender, tänker jag mig. Och rolig!

Som sagt/skrivet: Förstår du inte ironi och/eller saknar källkritiskt tänkande, är mitt förslag att du inte går in på bloggen igen förrän den 25 december, då jag tagit bort alla ”luckor” i Öregrundarbloggens Julkalender. Men i och för sig, hur ska man veta att man saknar källkritiskt tänkande? Det är det bara andra som märker.

Test: Visste du att E-Korren med Öregrundarbloggen egentligen inte alls sysslar med korrekturläsning och försäljning av annonsplatser? Det är bara en täckmantel för organiserad maffiaverksamhet. Maffiametoder blir allt vanligare i korrekturläsarbranschen och annonsbranschen, allt enligt en ”rapport” som publicerades på Facebook våren 2018 och där specifikt Öregrundarbloggen utreddes.
Sant? Falskt?

Genrebild från Pixabay: