Category Archives:Allmän information

Sep. 21.

Vi har sparat 1300 badkar med vatten per dygn under sommaren

ÖSTHAMMARS KOMMUN PÅ FACEBOOK
Kom ihåg att fortsätta spara vatten!
Det är fortfarande restriktioner för vattenanvändningen i hela Östhammars kommun. Under sommaren har vi totalt sparat 6 % av den totala förbrukningen, det motsvarar cirka 1 300 badkar per dygn. Bra sparat – tillsammans gör vi skillnad!
För mer information om hur vi kan spara vatten, läs mer på Gästrike Vattens webbplats.
http://www.gastrikevatten.se

Sep. 20.

Räddningstjänsten i Öregrund söker fler medarbetare! Testdag: 25 september!

Intresserad av att hjälpa människor och att verkligen göra nytta i samhället vid bränder och olyckor? Räddningstjänsten Öregrund söker fler RiB (räddningstjänst i beredskap).
TESTDAG: 25 september

Surfa in på Station 4100 Öregrunds Facebook och läs mer

Sep. 14.

Lokalpolisrutan Östhammar 14 september – Många ungdomar som är ute och hittar på dumheter

Lokalpolisrutan Östhammar publicerad 14 september
”Det är oroligt på kvällarna med många ungdomar som är ute och hittar på dumheter, vill genom detta vädja till er föräldrar att gå ihop några stycken och vara ute på kvällar och helger så att ni kan hjälpa till att skapa trygghet. Många ungdomar upplever också trygghet och känner sig mer säkra när det är vuxna ute.

Sep. 14.

Östhammars kommun anmäld till Skolinspektionen 20 gånger hittills under 2017

Under hela 2016 anmäldes Östhammars kommun 13 gånger till Skolinspektionen.
Jag uppdaterar det här inlägget varje gång huvudmannen/Östhammars kommun anmäls till Skolinspektionen eller när Skolinspektionen är klar med en utredning.
Fram till dagens datum 14 september 2017 har Östhammars kommun anmälts 20 gånger till Skolinspektionen under 2017.

Olandsskolan 5 september: beslut efter prövning: ingen kritik
Olandsskolan 1 september: beslut efter prövning: ingen kritik
Vallonskolan 27 juni: Avslutas med anledning av att nytt ärende öppnas
Öregrunds skola 22 juni: Uppföljning: huvudmannen har vidtagit tillräckliga åtgärder

Vallonskolan 12 juni: pågående utredning
Vallonskolan 7 juni: Beslut att inte utreda
Österbyskolan 24 maj: pågående utredning
Österbyskolan 17 maj: överlämnande till annan myndighet
Österbyskolan 11 maj: Beslut att inte utreda

Olandsskolan 2 maj: pågående utredning
Österbyskolan 11 april: beslut efter prövning: kritik
Vallonskolan 23 mars: Beslut att inte utreda
Vallonskolan 22 mars: Beslut att inte utreda
Kommunnivå 28 februari: uppföljning – huvudmannen har vidtagit tillräckliga åtgärder

Olandsskolan 23 februari: huvudmannen har vidtagit tillräckliga åtgärder
Frösåkersskolan 22 februari: eleven har slutat
Öregrunds skola 27 januari: beslut efter prövning: kritik
Vallonskolan 24 januari: beslut efter prövning: kritik
Öregrunds skola 11 januari: beslut efter prövning: kritik

Skolinspektionen 21 februari 2017
Om man upplever att en skola eller förskola inte följer de regler som finns för undervisningen och omsorgen kan man anmäla det till Skolinspektionen. Kränkningar och mobbning är den vanligaste orsaken till att man anmäler en skola, den näst vanligaste anledningen är att en elev inte får det särskilda stöd han eller hon har rätt till.

LÄNK: Politiskt förtroendevalda till Barn- och utbildningsnämnden
LÄNK: Chef för Barn- och utbildningsförvaltningen

Sep. 13.

Responstid för Räddningstjänst i Östhammars kommun 2012-2016

Med responstid menas tid från 112-samtal till Räddningstjänstens första resurs är på plats.

Responstid 2012-2016, mediantid i minuter, Östhammars kommun:

År 2012: tid 13,20
År 2013: tid 14,60
År 2014: tid 14,70
År 2015: tid 15,00
År 2016: tid 15,10

233 kommuner (av de kommuner som har registrerade responstider, samtliga kommuner utom tre) har kortare responstid än Östhammars kommun år 2016.
Kortaste responstiden har Trelleborgs kommun: 8,5
Östhammars kommun: 15,10
Längsta responstiden har Pajala kommun: 29,9

Responstider 2016 kommunernas Rtj i Uppsala län:
Uppsala: 10,60
Håbo: 10,80
Älvkarleby: 11,90
Knivsta: 12,20
Enköping: 13,10
Östhammar: 15,10
Heby: 15,20
Tierp: 16,70

Antal utvecklade bränder i byggnad per 1000 invånare i Uppsala läns kommuner 2016:
Enköping: 0,50
Håbo: 0,50
Knivsta: 0,50
Heby: 0,60
Uppsala: 0,60
Älvkarleby: 0,70
Östhammar: 0,80
Tierp: 1,0

Larmbehandlingstid, median i minuter, Östhammars kommun – den tid det tar för larmet att nå räddningstjänsten vid räddningsinsats:
År 2012: tid 2,10
År 2013: tid 2,10
År 2014: tid 2,10
År 2015: tid 2,30
År 2016: tid 2,10

Källa: Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB)

Sep. 11.

Vill vi ha ett kanske-säkert slutförvar i Forsmark?

Jag hoppas verkligen att du läser på om slutförvaret, både om platsen och om metoden … Kan vi leva med ett nästan-tätt slutförvar?
Opinionsgruppen för säker slutförvaring i Östhammar, Oss:
http://upptilloss.se

Sep. 11.

29 september: Återvinningens dag – mat i brunpåsar och bruntunnor

Återvinningens dag infaller den 29 september varje år och är instiftad av Renova.

Om förpackningar – här har vi inte kommit så långt
Att fasa ut farliga ämnen fasas ur kretsloppet – producenterna måste ta större ansvar:
Det finns krav på innehållsförteckning över osten, men inte på plasten som förpackar den. Detsamma gäller för kosmetika; hudkrämens innehåll ska redogöras, men förpackningens kemikalieinnehåll behöver inte redovisas.
KÄLLA: AVFALL SVERIGE

Löfbergs testar nu att ersätta den oljebaserade plasten i sin kaffeförpackningar med ett växtbaserat alternativ.
KÄLLA: RECYCLING 

Vad händer med maten i brunpåsarna och bruntunnorna?

Sep. 10.

11-29 september: Aurora 17 – Stor försvarsövning i luften, på marken och till sjöss

Transportstyrelsen: Försvarsmakten genomför övning Aurora 17 under perioden 11 september till 29 september. Övningen är en försvarsgemensam övning för mark-, sjö- och flygstridskrafter. Finlands försvarsmakt deltar i övningen med bland annat stridsflyg och helikoptrar. Regeringen har dessutom fattat beslut om deltagande från Norge, USA, Frankrike och Tyskland. För luftstridskrafterna innebär detta att helikoptrar, marinflyg, UAV, (drönare) samt luftvärn från dessa nationer deltar i flygövningarna.
Läs mer hos Transportstyrelsen/Stor försvarsövning i luften

Försvarsmakten om Aurora 17

Sep. 09.

Befolkningsutveckling per ort 2010-2016 i Östhammars kommun

Grå och tråkig dag, och perfekt för SCB:s hemsida. Befolkningsutveckling per tätort 2010-2016 i Östhammars kommun. Samtliga har ökat befolkningen sedan valet 2010:

Alunda: 9,9 %
Östhammar: 5,4 %
Österbybruk: 3,8 %
Öregrund: 3,4 %
Gimo: 3,1 %

KÄLLA:
SCB – STATISTIKDATABASEN Folkmängden per tätort. Vart femte år 1960 – 2016

Sep. 09.

Ökning och minskning befolkning per ort 1970-2016 i Östhammars kommun

När jag inte har något vettigare för mig brukar jag surfa in till SCB och kolla statistik över allt möjligt. Idag har jag tagit fram ökning och minskning befolkning per tätort 1970-2016 i Östhammars kommun. Så här ser listan ut:

Orter som ökat sin befolkning:
Alunda 171 %
Östhammar 79 %
Öregrund 28 %

Orter som minskat sin befolkning:
Gimo 5 %
Österbybruk 9 %

KÄLLA:
SCB – STATISTIKDATABAS Folkmängden per tätort. Vart femte år 1960 – 2016

Sep. 07.

50 finländare har sökt asyl i Sverige

Migrationsverket: Ett femtiotal demonstranter gick under tisdagen över gränsen till Haparanda och sökte asyl eftersom de ville protestera mot Finlands asylpolitik. Demonstranternas asylansökningar i Sverige handläggs just nu på Migrationsverket i Boden.
Jan Thorneus konstaterar att det inte går att säga på förhand hur varje enskild ansökan från de finska asylsökarna kommer bedömas, men säger att ärendena mest troligt kommer prövas enligt Dublinförordningen.
Läs mer hos Migrationsverket: Demonstranter i Finland har sökt asyl i Sverige

Sep. 06.

Nacka tingsrätt om huvudförhandlingen om ett slutförvar för använt kärnbränsle

Media i all ära, men jag föredrar själva huvudkällan Nacka tingsrätt, som på sin hemsida förklarar vad huvudförhandlingen handlar om i frågan om slutförvar av använt kärnbränsle. Huvudförhandlingen inleddes den 5 september 2017. Förhandlingen i Nacka pågår 5 september–14 september.

Så sker prövningen

Regeringen ska pröva om verksamheten kan tillåtas enligt miljöbalken. Efter huvudförhandlingen kommer domstolen inte att meddela dom utan lämna ett yttrande till regeringen med domstolens bedömning av om verksamheten kan tillåtas enligt miljöbalken. Om regeringen sedan beslutar att verksamheten ska tillåtas, lämnas ärendet tillbaka till domstolen som då har att pröva frågor om tillstånd och villkor för verksamheten. Domstolens yttrande till regeringen kan inte överklagas till Mark- och miljööverdomstolen. Domstolens senare dom i frågor om tillstånd och villkor kan däremot överklagas till Mark- och miljööverdomstolen.

Vid sidan om miljötillstånd krävs också regeringens tillstånd enligt lagen om kärnteknisk verksamhet. SKB:s ansökan om ett sådant tillstånd handläggs av Strålsäkerhetsmyndigheten.

LÄNK: Nacka tingsrätt - Huvudförhandlingen om ett slutförvar för använt kärnbränsle börjar

Sep. 05.

Det har skett nya stölder av narkotikaklassade läkemedel

Jag läser Socialnämndens senaste protokoll från sammanträdet den 23 augusti under punkten Information från socialkontoret augusti sidan 6.
”Det har skett nya stölder av narkotikaklassade läkemedel”
”Polisen har inlett en utredning med anledning av de stölder som har skett av narkotikaklassade läkemedel.”
Läs hela protokollet

Sep. 04.

Solcellsstödet fördubblas – 5 000 hushåll står i kö till att utnyttja investeringsstödet

Supermiljöbloggen: Att investera i egna solceller blir alltmer populärt. Kostnaden har sjunkit rejält de senaste åren, och nu blir det ännu billigare. Investeringsstödet för solceller höjs och det totala stödet är mer än en fördubbling från tidigare. 5 000 hushåll står i kö till att utnyttja investeringsstödet för att sätta upp solpaneler på sina tak.
LÄS MER HOS SUPERMILJÖBLOGGEN

Surfa in hos Österbybruksföretaget SOLCELLEN.NU
Med oss får du hjälp och kan känna dig trygg från första funderingen, genom hela processen med ansökningar, till helt färdig installation. Det är speciellt viktigt i en bransch som växer fort, vilket denna bransch gör idag.

Sep. 01.

Inte självklart med busskur och cykelställ vid Smedjegatans nya hållplats

Ingen väderskyddande busskur vid Systembolaget (inte ens en bänk). Ingen väderskyddande busskur och inget cykelställ vid Smedjegatan heller, som har ny hållplats. Jag skrev en kommentar om detta på UL:s Facebook den 30 augusti. Tydligen måste man önska sig busskur och cykelställ!
Svar från UL: Jag ska ta dina önskemål om utrustning vid hållplatserna vidare till berörd personal./ Maria

Sep. 01.

Utrymning genom fönster via räddningstjänstens stegutrustning

Det finns anledning att läsa både LSO (Lagen om skydd mot olyckor) och dokument som finns på Uppsala Brandförsvars webbsida. Jag tänker INTE sammanfatta vare sig fysiska infomöten eller text åt andra längre (skola, räddningstjänst, slutförvar, detaljplan för Öregrunds hamn …) Antingen går man på infomöten, eller så är man helt enkelt inte intresserad och ska då inte heller be andra sammanfatta vad som sades och vad som skrivs.
Vill du veta vad Uppsala Brandförsvar har för insatsförmåga? Här är fyra sidor att läsa om det: INSATSFÖRMÅGA

Sep. 01.

En kärnreaktor producerar i genomsnitt 20 ton använt kärnbränsle per år

Jag surfar omkring på webbsidan om slutförvar av använt kärnbränsle i Forsmark. Egentligen söker jag svar på den här frågan: Vem har ansvar för ett slutförvar av använt kärnbränsle efter att det förslutits? Hittar jag svar på frågan, är nästa fråga:
http://www.slutforvarforsmark.se/slutforvaret/om-slutforvaret

Sep. 01.

30 september sista datum för respons på Länstransportplan 2018-2029

VIKTIGT!
Ett förslag till länstransportplan för Uppsala län är ute på remiss till den 30 september. När alla remissvar har kommit in utarbetas en ny version, som sedan behandlas av regionala utvecklingsnämnden den 21 december 2017, samt beslutas av regionstyrelsen i januari 2018. Därefter skickas planen till regeringen senast den 31 januari 2018.
Länk: Region Uppsala/Länstransportplan 2018-2029

Väg 288 Gimo-Börstil – hastighet 80. Avsatt budget: 181 miljoner kronor.
Väg 288 Gimo-Börstil – hastighet 100. Avsatt budget: ??????????????

Det finns två åtgärdsalternativ för väg 288 Gimo-Börstil, ett där dagens huvudsakliga hastighetsbegränsning 80 km/h behålls, och ett där hastighetsbegränsningen höjs till 100 km/h. Det är ännu inte beslutat vilket alternativ som kommer att genomföras för detta namnsatta objekt. I båda alternativen ingår ett flertal kollektivtrafikåtgärder, såsom ombyggnad av busshållplatser och bytespunkter samt utbyggnad av gång- och cykelväg mellan Gimo och Hökhuvud. Dessutom ingår säkerhetshöjande ombyggnadsåtgärder såsom vänstersvängfält. I alternativet där hastighetsbegränsningen höjs till 100 km/h ingår även utbyggnad av 2+1 väg vilket innebär mer omfattande vägbreddningsåtgärder.
SAMLAD EFFEKTBEDÖMNING

Aug. 24.

FIP-bil till alla deltidsstationer i Uppsala län

Sveriges Radio P4-Uppland/Nya brandbilen räddar fler liv
På alla deltidsbrandstationer i länet finns snart en FIP. Första insats person-bil. En bil som är på olycksplatsen 3-4 minuter snabbare än förr. Något som räddar liv.

Aug. 22.

Angående ”servicehuset” i gästhamnen Öregrund

Östhammars kommunhus’ svar på frågan om  när kommunens hamnkontor/servicehus i gästhamnen ska rustas:
Upphandling av entreprenör är gjord och Öregrund Bygg  kommer att påbörja renoveringen direkt efter badortsdagarna.

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: