Category Archives:Allmän information

aug. 15.

”Samråd” om nya bostäder i Stenskär

Snesslinge 12:126
Planförslaget omfattar ca 5,2 ha mark. Planområdet är beläget i Stenskär ca 11 km väster om Öregrund.
Syftet med planen är att tillskapa ca 18 fastigheter för bostadsändamål på den idag oexploaterade skogsfastigheten Snesslinge 12:126.

Snesslinge 12:225
Planförslaget omfattar ungefär 7 ha mark mellan Stenfjärden och Stenskärsviken i Stenskär ca 11 km väster om Öregrund. Syftet med planen är att anvisa mark för ny bostadsbebyggelse inom ett område i nära anslutning till Stenskärsområdet, som sedan tidigare omfattas av detaljplan. Den nu upprättade planen möjliggör 10 nya fastigheter för småhus och området kommer att inrymma totalt 12 småhusfastigheter.

Synpunkter på planförslagen ska vara kommunen tillhanda senast
28 augusti.

aug. 13.

Om ljudnivåerna i Öregrund sommartid

Visst är det här som ett enda stort skämt att läsa? Men på riktigt ger Polisen bl.a. följande ”Upplysningar” till arrangörer som får tillståndsbevis för att arrangera offentliga tillställningar:

– Polismyndigheten erinrar om Folkhälsomyndighetens allmänna råd om höga ljudnivåer (FoHMFS 2014:15).
– Ljudstyrkan från högtalare eller annat förstärkt ljud bör anpassas så att onödig störning för omgivningen inte uppstår.

Det finns alltså nödvändiga störningar?

Och vad har kommunhuset att bidra med när de ger tillstånd?
– Hänsyn ska visas till både allmänheten, boende och omkringliggande verksamheter.
– Störning för omkringliggande boende och verksamheter ska undvikas.

Definition av hänsyn? Definition av störning?

aug. 05.

Muralmålning på gamla läkarhuset

Det är Östhammarshem som har initierat Öregrunds första (?) muralmålning, som nu finns på Smedjegatan, på det tidigare s.k. ’läkarhuset’.  Hans Lindström fick fria händer att göra något åt den vita putsytan efter en sedan lång tid igensatt balkongdörr, vilken stått som ett upp- och nervänt T på den tegelmurade fasaden mot parkeringen.
– Jag ”murade” helt enkelt igen hålet men lämnade en liten springa så att man kan se Djurstens fyr igenom huset, säger Hans Lindström från Öregrund.

aug. 04.

Betygsätt gästhamnarna i Öregrund och Östhammar

Här kan båtgäster betygsätta gästhamnen i Öregrund och gästhamnen i Östhammar.
Länk: Båtsidan: Öregrund
Länk: Båtsidan: Östhammar

Det betyg Öregrunds gästhamn fått 2019 är inte positivt … ”Trevlig hamn – men! – när vi var där hade lokala pizzerian vid hamnen bokat in ett band som fick ”bröla” sin helt olidliga musik över alla båtar.”

aug. 04.

Godtyckliga p-böter i Östhammars kommun

I Östhammar: en permanentboende kvinna i ett villakvarter får p-bot när hon parkerar fem minuter utanför sin grind för att ta hunden från sin bil in till huset för att sedan åka till matbutiken. P-bot 600 kronor för parkering i terräng – utanför sin grind! Till saken hör att den här villaägaren skött denna terräng åt kommunen under alla år hon bott i huset.

I Öregrund: bilar parkerade i terräng i princip överallt där det finns gräs och grus att parkera på. Inga p-böter. Det är alltid något som alla måste förstå med det här att det är fri parkering varsomhelst i Öregrund: det är januari, februari … maj … juni, midsommar, juli, augusti, Båtveckan … september … julmarknad … vigsel i kyrkan … Allt är förlåtet, så länge det handlar om Öregrund, där allt är fritt och gratis.

Vidrigt godtycke när den ena får p-bot utanför sin grind i Östhammar medan alla kommer undan med det i Öregrund, till och med i centrala Öregrund.

jul. 16.

Öregrunds systembolag näst bäst i Sverige

Den 6e april 2019 korades vinnaren av Årets butik 2018. Öregrund tog hem silverplatsen och Nya Hovås kom på första plats.
Länk: Systembolaget

Systembolaget har 443 butiker. Grattis till silvret, Öregrunds systembolag!

Samtliga finalister har fått besök av representanter från företagets ledningsgrupp inför bedömningen. Viktiga faktorer är att butiken ska vara ett föredöme när det kommer till kundmöten och att man ska ha fokus på Systembolagets försäljningsregler. Även ledarskapet och effektiviteten bedöms.

jul. 13.

Öregrunds hamnkapten ska hålla ordning runt hamnen

Jag har inte en aning om vem som är hamnkapten i Öregrund, eller om flera delar på den rollen. Det här fick jag på min mejl 14 juni från Tekniska förvaltningen angående krogarna runt hamnen:

Vi har i år en hamnkapten i gästhamnen som kommer att göra tätare ronderingar för att påminna utövarna om vad som är överenskommet.
Så det ska blir enklare för dem att göra rätt då de blir påminda  och får förklarat för sig hur det hänger ihop med tillstånd, möjligheter och skyldigheter.

jun. 24.

Egotripparna på Öregrunds torg

Det här har krögarna på Öregrund torg att hålla sig till enligt kommunens regler:

”Uteserveringens avgränsning får inte placeras utanför den upplåtna uteserveringsytan. Planteringskärl skall placeras på avgränsningens insida. Parasoller, markiser eller liknande skall rymmas inom den upplåtna ytan.” [min markering]

Eftersom kommunen inte tillämpar tillsyn på torget, gör krögarna precis som de vill. En ”upplåten” yta kan t.ex. vara att möblera delar av gångbryggan med konsekvensen att ingen kommer fram. Gångbryggan tillhör kommunen och det borde ligga i kommunens intresse att bevaka framkomligheten. Att expandera en servering kan t.ex. handla om att ha servering utanför serveringen, trottoarpratare mitt i gångstråk, m.m. m.m.

Har du också tröttnat på de expanderande upplåtna ytorna? Försök se torget från ett annat perspektiv än ditt eget. Kommer en rullstol fram här? Rullator? En barnvagn? Kommer du själv fram? Ta bilder. Börja med att skicka bilderna till Östhammars kommun, där de menar att de ”inte har ögon i nacken”. Mejla bilderna till Östhammar Direkt:
osthammardirekt@osthammar.se

Det finns även möjlighet att polisanmäla Östhammars kommun för bristande framkomlighet på offentliga gator och torg eftersom det är kommunen som genom bristande tillsyn medverkar till bristande framkomlighet. Att brottsrubricera är Polisens sak:
https://polisen.se/kontakt/polisstationer/uppsala-lan/osthammar

jun. 22.

Har Östhammars kommun beredskap vid värmeböljor?

Jag har ’hängt’ en halvtimme i Socialstyrelsens Exceldokument ”Öppna jämförelser 2019 – Krisbredskap inom socialtjänsten och kommunal hälso- och sjukvård.”

För de här kategorierna i Östhammars kommun saknas krisberedskap och evakueringsplaner. Kommunen har alltså svarat NEJ vid kategorierna nedan, och frågan om beredskapsplan vid höga temperaturer listas som de sju sista nedan.

* Krisberedskap ingår vid upphandling – Hemtjänst service och/eller personlig omvårdnad i ordinärt boende.

* Evakueringsplan – Bostad med särskild service för barn med funktionsnedsättning, SoL.

* Evakueringsplan – Bostad med särskild service, LSS-barn.

* Evakueringsplan – Bostad med särskild service för vuxna med funktionsnedsättning, SoL.

* Evakueringsplan – Bostad med särskild service, LSS-vuxen.

* Evakueringsplan – Särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre.

* Evakueringsplan – Hemtjänst service och/eller personlig omvårdnad i ordinärt boende.

* Evakueringsplan – Kommunal hälso- och sjukvård.

* Beredskapsplan för höga temperaturer – Hem för vård eller boende för barn och unga.

* Beredskapsplan för höga temperaturer – Bostad med särskild service, LSS-barn.

* Beredskapsplan för höga temperaturer – Bostad med särskild service för vuxna med funktionsnedsättning, SoL.

* Beredskapsplan för höga temperaturer – Bostad med särskild service, LSS-vuxna.

* Beredskapsplan för höga temperaturer – Särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre.

* Beredskapsplan för höga temperaturer – Hemtjänst service och/eller personlig omvårdnad i ordinärt boende.

* Beredskapsplan för höga temperaturer – Kommunal hälso- och sjukvård.

KÄLLA: SOCIALSTYRELSEN

maj. 31.

Från 1 juni gäller åldersgräns 15 år på vattenskoter

Transportstyrelsen: Den 1 juni 2019 införs en åldersgräns på 15 år för att få köra vattenskoter i Sverige. Åldersgränsen på 15 år sammanfaller med åldern på straffmyndighet och den åldersgräns som gäller för att köra moped.
https://www.transportstyrelsen.se/sv/Nyhetsarkiv/15-arsgrans-for-vattenskoter-fran-1-juni

maj. 29.

Låt djurungarna vara! Och koppla hundarna!

Östhammars kommun har valt att inte informera om koppeltvånget och varför koppeltvång gäller den här tiden på året.

Länsstyrelsen informerar i alla fall om ”upphittade djur”: Fågelungar, älgkalvar, rådjurskid och harungar. Såhär på försommaren är det inte ovanligt att man kan stöta på vilda, till synes övergivna, djurungar ensamma i naturen. Undvik att störa dem, de är mycket sällan övergivna av sina föräldrar.
LÄS MER hos Länsstyrelsen

maj. 21.

Kontrastfärg på servicehusets trappor

Bravo! Nu har trappstegen vid gästhamnens servicehus fått gul kontrastfärg, så nu syns det bättre för synnedsatta var trappstegen börjar och slutar .

maj. 16.

Öregrunds Utvecklingsråd är på ”g” om Kustlaboratoriet

Länk: Tidigare blogginlägg om trångboddheten på Kustlaboratoriet i Öregrund

Öregrunds Utvecklingsråd på Facebook:
https://www.facebook.com/oregrundsutvecklingsrad

Det här jobbar vi med nu: SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) bedriver forskning och miljöanalys om fiske och ekosystem längs Sveriges kuster. Det här Kustlaboratoriet finns på många håll i Sverige, men huvudkontoret för all sådan forskning ligger här i Öregrund.

Det här är en verksamhet som växer, så SLU behöver få in fler arbetsplatser i det gamla skolhuset där man sitter. Det man nu vill göra är att bygga om vinden på våning tre till nya kontor.

Men det här huset har blivit K-märkt av Upplandsmuséet, varför kommunen har avslagit bygglovsansökningen.

Risken är stor att SLU helt enkelt lämnar Öregrund om det inte finns möjlighet att bedriva verksamheten. Hur stor värde ser kommunen att ha en institution som SLU lokaliserad till staden?

Vi jobbar nu för att få till ett möte mellan SLU och ansvariga politiker och tjänstemän för att hitta en lösning så att verksamheten kan fortsätta här i stan.

maj. 13.

Östhammars kommun betalar hyra för skollokaler till sig själv

Det här är en skärmbild från BUN:s ärendelista 16 maj 2019. Östhammars kommun betalar alltså hyra till sig själv. Undrar vad den administrationen kostar …

maj. 12.

Östhammars kommun på plats 248 av 290 i LR:s skolranking

Lärarnas Riksförbunds senaste skolranking publicerades den 6 maj 2019. Östhammars kommun får totalranking 248 av 290 kommuner. Dessa fyra kriterier/modeller har använts för alla kommuner och rankingen gäller Östhammars kommun:

Undervisningskostnad per elev: plats 168
Lärarlöner: plats 113
Lärarbehörighet: plats 238
Elevresultat: plats 244

Resultat i fallande ordning för länets alla åtta kommuner, totalranking:
Uppsala på plats 125.
Håbo på plats 181.
Heby på plats 200.
Älvkarleby på plats 212.
Östhammar på plats 248.
Tierp på plats 258.
Enköping på plats 268.
Knivsta på plats 284.

Om vi väljer det som skola och undervisning handlar om – elevresultat – ser det ut så här i länets alla åtta kommuner:
Håbo på plats 86.
Tierp på plats 174.
Heby på plats 175.
Uppsala på plats 176.
Enköping på plats 236.
Östhammar på plats 244.
Knivsta på plats 252.
Älvkarleby på plats 288.

Länk: Läs mer om rankingen hos LR:
https://beta.lr.se/5.47784efd16a56553d8d5ff.html

maj. 03.

Näthatsgranskaren om hoten mot svenska journalister

Näthatsgranskaren på Facebook 3 maj 2019:

HOT MOT JOURNALISTER OCH HATETS DIRIGENTER
”Influencers” och deras hatfulla ”svansar.” Fenomen som ”Granskning Sverige.” Sociala media-sidor som ”Stå upp för Sverige.” Högerextrema alternativmedier som ”Nya Tider.” Piskar upp drev som med hot, hets och förtalskampanjer försöker tysta sina motståndare . Deras motståndare är etablerad media, demokratiskt valda politiker och alla som konsumerar eller röstar på dessa.

INTE BARA JOURNALISTER OCH POLITIKER DRABBAS
Alla drabbas när samhället låter en minoritet skrämma bort majoriteten av de demokratiska rösterna. Kvar blir bara de som har tjockt skinn och som vi kan kalla antidemokrater. De viktigaste rösterna, majoriteten av de boende i Sverige blir osynliga på vår kanske viktigaste demokratiska plattform idag.

Näthatsgranskaren länkar till den här YouTube-filmen: Så utsätts svenska journalister för hat och hot

maj. 03.

Lördag med 50 % rea hos Muskot Fashion & Lifestyle Hamntorget Öregrund

Mode för Honom & Henne! Öppet lördag klockan 10-15 hos Muskot Fashion & Lifestyle, Hamngatan Hamntorget Öregrund.
Obs! 50 % rea på utvalda plagg just nu!
https://www.instagram.com/muskotfashion

maj. 03.

Trappsteg som inte syns tydligt vid servicehuset för båtgäster

Jag skrev det här på Östhammars kommunhus’ Facebook 3 maj 2019:

Trappstegen behöver markeras för de med nedsatt syn. Det är knappt jag ser var trappstegen börjar och slutar fast jag har 100 % syn. Markeringen utlovades redan förra sommaren, men blev inte av.

maj. 03.

Indragen färdtjänst för medborgare i glesbygd i Östhammars kommun

Jag beställde beslutsunderlag till socialnämndens indragning av färdtjänst för medborgare i glesbygd i Östhammars kommun. Det finns två kategorier av färdtjänst i glesbygd: 1) Färdtjänst på land och 2) Färdtjänst på vatten.
Se punkt 11, kallelsen socialnämndens sammanträde 6 maj.
Jag är osäker på om beslutsunderlaget handlar om färdtjänst på både land och vatten.

Citerat beslutsunderlag, men jag har ändrat till ”hen” och ”de två” i svaren:
……………………………………………………………………………………………….

Åsikter bland nyttjare av glesbygdsfärdtjänst
Socialförvaltningen har ringt upp de som beviljats glesbygdsfärdtjänst och ställt frågor om deras syn på tjänsten. Nedan följer svar från 18 personer/ par som har beviljats glesbygdsfärdtjänst, 15 personer har av olika anledningar inte kunnat nås. Observera att några av svaren har lämnats gemensamt av make/maka.

Dessa frågor har ställts:

• Använder du glesbygdsfärdtjänst?
• Om nej, varför inte?
• Om ja, hur ofta i snitt åker du per månad?
• Hur tycker du att det fungerar?
• Hur skulle du lösa ditt resbehov om inte denna tjänst fanns?

Svar:

1. Nej de två har inte använt glesbygdsfärdtjänst men det är en trygghet att ha insatsen. Anledningen att de inte använt den är att de har kunnat köra själva, insatsen är ändå en trygghet, särskilt såhär vintertid och då de inte vet hur länge de själva kommer ha möjlighet att kunna köra bil.

2. De två använder glesbygdsfärdtjänst en gång i veckan. De tycker det fungerar bra. Hen vet inte hur de skulle lösa sitt resebehov om glesbygdsfärdtjänsten inte fanns.

3. Nej hen har inte använt den på sista tiden, lite oklart om hen någonsin gjort det. Fungerar inte med beställningstiderna. Hen skulle behöva åka på tider som inte går, efter 18. Hen känner att glesbygdsfärdtjänsten fungerar dåligt och inte motsvarar hens behov. Hen löser sitt resbehov genom att åka med partnern i hens färdtjänst. Hen vill ansöka om färdtjänst då hen fått ännu svårare att ta sig runt.

4. Ja hen har använt glesbygdsfärdtjänst. Trygghet att den finns. I år har hen inte åkt ännu, förra året kanske två ggr/månad. Det fungerar bra nu. Vet inte hur hen skulle löst sitt resebehov annars.

5. Hen har inte använt glesbygdsfärdtjänst, de har hittills kunnat köra själva. Är en trygghet att de har möjlighet att använda den om de inte fått plogat så de kan få ut bilen.

6. Svarar för båda och uppger att hen också använder tjänsten. De använder glesbygdsfärdtjänst ungefär en gång i veckan. Det fungerar bra, mycket nöjda. Hade det inte funnits glesbygdsfärdtjänst hade de inte kunnat bo kvar.

7. De har båda beviljats insatsen. De har inte använt glesbygdsfärdtjänst, hen kör bil men det känns som en trygghet att de har insatsen på grund av vacklande hälsa.

8. Hen använder glesbygdsfärdtjänst ca två gånger/månad. Det har alltid fungerat bra. Det är viktigt att tjänsten finns annars hade hen fått ersätta någon privat för att komma till närmaste samhälle. Hen har i övrigt en kommentar om att det är för lite information om att glesbygdsfärdtjänst finns, hen fick höra det ryktesvägen.

9. Hen använder det varje vecka en gång/vecka. Hen tycker att det fungerar bra. Hen vet inte hur hon skulle lösa resebehovet om glesbygdsfärdtjänsten inte fanns. Hen skulle då bli isolerad och inte kunna ta sig iväg och handla.

10. Hen använder den ungefär en gång/månad. Hen tycker det fungerar bra. Hen vet inte hur hen skulle lösa sitt resebehov om insatsen inte fanns.

11. Hen har inte använt insatsen. – – –

12. Hen använder glesbygdsfärdtjänst så ofta hen kan och när hen behöver, det blir ofta någon gång i veckan. Hen tycker det fungerar utmärkt. Vet inte hur hen skulle lösa sitt resebehov annars. Skulle inte kunna bo kvar om glesbygdsfärdtjänsten inte fanns.

13. Hen använder den, tre-fyra ggr/månad. Det fungerar bra. Hen vet inte hur han skulle lösa sitt resebehov om insatsen inte fanns.

14. Hen använder glesbygdsfärdtjänst vintertid, blir 2-3 ggr/månad. Hen tycker det fungerar bra. Hen vet inte hur han skulle lösa sitt resebehov utan glesbygdsfärdtjänst.

15. Hen använder glesbygdsfärdtjänsten 1-2 gg/vecka. Den fungerar bra men hen vill att det ska gå att åka på helgerna också då hen känner sig isolerad. Hen vet inte hur hen skulle lösa sitt resebehov om glesbygdsfärdtjänsten inte fanns.

16. Glesbygdsfärdtjänst fungerar bra för hen. Hen använder den 2 ggr/vecka men ibland svårt att ta sig i land pga. vädret vintertid. Tjänsten är viktig för hen. Hen skulle ha mycket svårt att lösa sitt resebehov utan den.

17. Hen använder den inte då det visade sig att hen får fortsätta köra bil.

18. Hen använder glesbygdsfärdtjänst ibland men inte varje månad, behovet varierar med väderförhållandena. Fungerar jättebra. Hen vet inte hur hen skulle resa annars vid de tillfällen då hen nu har behov av glesbygdsfärdtjänsten.”

apr. 30.

Glesbygdsfärdtjänsten och glesbygdsfärdtjänsten med båt avvecklas!

”Eftersom det saknas krav på att erbjuda glesbygdsfärdtjänst och ingen annan kommun erbjuder en motsvarande service anser nämnden att tjänsten ska avvecklas för att den service som kommunen erbjuder ska harmoniseras med övriga landets kommuner. Avvecklingen antas innebära att ekonomiska medel frigörs när ett nytt avtal upphandlas där enbart färdtjänst omfattas. I det fall behov föreligger att erbjuda en anropstyrd kollektivtrafik i linje med den service andra regioner erbjuder bör detta hanteras av Region Uppsala som är ansvarig för kollektivtrafiken i länet. Avvecklande av glesbygdsfärdtjänsten med båt innebär en besparing av den rörliga kostnaden som 2018 uppgick till 188 842 kronor.”

I kallelsen socialnämnden Östhammars kommun 6 maj, punkt 11

Kommunstyrets/stabens vision ”På väg mot världens bästa lokalsamhälle” tolkar styret/staben som att bli lika dålig som andra kommuner, inte att bli bäst. Ordet ”harmoniseras” är positivt värdeladdat. Beskedet ska upplevas lika positivt som kommunstyret/staben upplever det.