Category Archives:Allmän information

Aug. 15.

Region Mitt är sämre än alla andra regioner vad gäller hatbrott

Jag följer Näthatsgranskarens arbete. Mycket bra att den här granskaren finns!
”Vi har under juli jobbat inriktat mot våldsam extremism och försökt hitta kriminella uttalanden som hot och hatbrott som härrör från extremister. Även letat efter religiös extremism men bara lyckats hitta brott som begås av nazister och extremhögern.”

Näthatsgranskarens inlägg 14 augusti inleds med: ”Artikel om ett brott som vi anmält, lite om NHGs arbete mot extremism och att region mitt som består av Gävle, Uppsala och Västerås, är fortsatt sämre än alla andra regioner vad gäller hatbrott.” och ”Vi fortsätter till vår bestörtning se att region mitt fortfarande är dåliga på att utreda hatbrott. Det verkar vara både kunskaps- och attitydproblem som finns bland både poliserna, åklagarna och tingsrätterna. Mitt är faktiskt många gånger sämre än de andra regionerna. Hatbrott läggs oftast ner och får överprövas på vår begäran. Brotten går sällan till åtal och när de går till åtal leder de oftast till friande domar. Tingsrätterna gör direkta fel och dömer inte enligt gällande praxis och lagstiftning utan gör egna bedömningar utan att läsa lagtext och prejudicerande domar.”

Länk: Läs hela inlägget av Näthatsgranskaren

Aug. 01.

Meddela FTI när containrar med återvinning behöver tömmas!

Det är inte Östhammars kommuns ansvar att tömma containrar med material som ska återvinnas (glas, plast, tidningar, metall). Det är Förpacknings- och tidningsinsamlingens ansvar:
”Vi uppskattar att du hjälper oss med övervakning av behov av städning och tömning.”

Behöver en/flera containrar hämtas och tömmas? Kontakta FTI på deras hemsida och gör en felanmälan:
http://www.ftiab.se/172.html

Jul. 29.

Buss 853 Öregrund-Gräsö-Öregrund

Sommartidtabell: 18 juni – 19 augusti 2018: De bussar som går från Öregrund till Gräsö och tillbaka är anropsstyrd trafik som måste förbeställas.
Turen måste förbeställas senast tre timmar före avresa på telefon:
018 – 68 15 40

Hållplatserna är dessa: Smedjegatan Öregrund – Gräsö färjeläget – Aspskärs brygga – Gräsö färjeläget – Örskärssund – Gräsö färjeläget – Smedjegatan Öregrund.

Länk: UL, tidtabell, Linje 853 Öregrund-Gräsö-Öregrund

Jul. 25.

Skärpt eldningsförbud! Gäller nu även på privat tomtmark! Open fire ban!

Länsstyrelsen har, i samråd med länets räddningstjänster, beslutat om skärpt, generellt eldningsförbud i länets samtliga kommuner. Detta gäller även tomtmark.

Alltså: Du får INTE göra upp eld någonstans utomhus!
Gäller ÄVEN för företag med matvagnar på Öregrunds torg under Båtveckan och så länge som det totala eldningsförbudet råder!

LÄNK: Om någon bryter mot eldningsförbud

LÄS MER PÅ ÖSTHAMMARS KOMMUNHUS’ HEMSIDA:
Skärpt eldningsförbud i hela Uppsala län

Fire ban in the county of Uppsala
The County Administrative Board has decided on a ban on the lighting of fires in Uppsala county. Significant risk of fire prevails in the territory.
It is forbidden to light up fire outdoor!
If the hazard for a forrest fire is high, the fire department and the County Administrative Board put a total ban on open fire outdoor.
Now we have a total ban even in private gardens!
A total ban means that you are not allowed to grill or ignite fire anywhere outdoor!

Jul. 21.

Räddningstjänsten Öregrund rekryterar

https://www.facebook.com/Station-4100-Öregrund-Uppsala-Brandförsvar-590815157602785
Öregrund räddningstjänst brandkår

Jul. 20.

Om ELD och VATTEN i Östhammars kommun

Länsstyrelsen OM ELD:
Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Uppsala län, även vid särskilt iordningsställda grillplatser. Förbudet omfattar hela Uppsala län från och med den 10 juli och varar tills vidare.

LÄNK: Så gör du om du ser någon grilla på en iordningställd grillplats
Det råder eldning- och grillningsförbud över hela länet. Men vad ska man som privat person göra om man ser någon grilla på iordningställda grillplatser?

Gästrike Vatten OM VATTEN:
Det varma och torra vädret fortsätter och vi påminner om att vi fortfarande har restriktioner för vattenanvändningen i hela Östhammar kommun.
Vi tackar alla boende i Östhammar kommun för hjälpen vi får med att spara vatten. Men på grund av det varma och torra vädret påminner vi återigen till alla boende med kommunalt vatten om att restriktionerna för vattenanvändning fortfarande gäller.
I hela Östhammar kommun är vattentillgången redan begränsad och den ökade förbrukningen gör att problemen blir ännu större.

eld vatten

Jul. 12.

Sommaren och Båtveckan slukar dricksvatten

Öregrund och Gräsö får dricksvatten från Ågalma råvattentäkt, från vilken vattnet pumpas nästan 9 kilometer till vattenverket på Skolgatan i Öregrund.
Den högsta vattenförbrukningen ligger under Båtveckan med en dygnsförbrukning på cirka 800 kubikmeter.
Läs hela intervjun med Benny Andersson, processtekniker i Östhammars kommun hos Gästrike Vatten

Vid gästbryggorna i hamnen finns fortfarande inga anslag om att vi har vattenbrist i hela kommunen och att vi därför snålar med vatten.

Öregrund vattenbrist

Jul. 10.

7000 enskilda avlopp i Östhammars kommun

Visste du att det finns 7000 enskilda avlopp i Östhammars kommun?
”Utsläpp av avloppsvatten (gäller även enskilt avlopp) regleras i Miljöbalken och klassas där som miljöfarlig verksamhet. Ansvaret för att detta hanteras enligt alla regler och föreskrifter ligger på dig som fastighetsägare.”
Källa: Svensk Avloppsrening

Från år 2012 fram till idag har Östhammars kommun inventerat 1300 fastigheter med enskilt avlopp och ytterligare 100 avlopp planeras att inventeras hösten 2018 (svar i mejl när jag skickade frågan till Östhammar Direkt.)
I ett färskt protokoll från Bygg- och miljönämnden läste jag att kommunen vill inventera 350 enskilda avlopp per år.

”I Sverige finns cirka 700 000 fastigheter med enskilda avlopp, varav cirka 75 % utgörs av markbaserade anläggningar där det renade avloppsvattnet direkt eller via grundvattnet når ytvattenrecipienter.”
Källa: Hav och Vatten

Det finns såklart många olika synpunkter på de enskilda avloppen, de som har dem menar antagligen att deras avlopp inte gör någon skada för natur och miljö, medan andra hävdar motsatsen. Vem ska man tro på? Var finns objektiv fakta att läsa?

Jul. 06.

Anmäl alltid näthat

Att sprida lögner, att förtala någon eller medvetet skada någon via nätet kan vara ett lagbrott. Därför ska du anmäla näthat och sedan låta Polisen ta över.
Ta skärmdumpar på inlägg och kommentarer och bifoga till polisanmälan. Anmäl och vänta inte för länge. Låt rättsväsendet avgöra om det är brott eller inte.
LÄNK: LÄR DIG MER OM NÄTHAT

Jul. 04.

Fördubblad färjetrafik på Gräsöleden

Fördubblad färjetrafik på Gräsöleden t.o.m. 12 augusti
SR P4 Uppland 2 juli: ”Så många som 2 000 bilar per dygn tar sig till Gräsö och lika många tillbaka under ett dygn. Det har lett till långa köer genom Öregrund, trafikhinder och långa väntetider till färjan.”
LÄNK: Lyssna på radioinslaget: Fördubblad färjetrafik på Gräsöleden

Jul. 04.

Vad är näthat?

En kortfilm från Internetstiftelsen om vad näthat är. Anmäl och vänta inte för länge. Låt rättsväsendet avgöra om det är brott eller inte.
LÄNK: LÄR DIG MER OM NÄTHAT HÄR

Jun. 22.

Oförändrad vattenbesparing i Öregrund

Dålig idé att tvätta båten, bilen, terrassen, altanen i DRICKSVATTEN!

Tack vare er boende i kommunen och era insatser för att spara vatten, kombinerat med att Gästrike vatten intensifierat deras förebyggande läcksökningsarbete har följande besparingar gjorts:

 • Östhammar 10 %
 • Österbybruk 13 %
 • Alunda 7 %
 • Gimo 4 %.
 • I Hargshamn och Öregrund är läget oförändrat.

https://www.osthammar.se/sv/nyheter/2018/vattenrestriktioner-kvarstar-i-kommunen

Jun. 17.

SVT: ”Havsvatten kan bli dricksvatten i Östhammar”

SVT Nyheter Uppsala 17 juni 2018:
”Östhammars bekymmer med vattenförsörjningen kan i framtiden komma att lösas med ett avsaltningsverk, där vatten tas från havet, renas och blir dricksvatten för Östhammarsborna.”
Länk till artikeln: Havsvatten kan bli dricksvatten i Östhammar

Vi får anta att det inte är endast invånarna i Östhammars stad det handlar om, utan hela kommunen?
I artikeln nämns avsaltningsverket på Gotland. Okej, då googlar vi på det, och hittar bl.a. de här artiklarna:

- – - ”varnar för de miljöproblem som kan uppstå om man pumpar tillbaka restprodukten, en koncentrerad saltlösning, till havet. Eftersom saltlösningen är tyngre än havsvattnet sjunker den till botten och kan störa livet där. I Medelhavet och Persiska viken har kilometerlånga kuststräckor förstörts på grund av stora avsaltningsverk.”
Länk till artikeln 2016-04-04: Expert varnar för gotländskt avsaltningsverk

- – - ”Vi har valt att tillsätta både kalcium och magnesium genom att vattnet får rinna genom en kalkstensbädd, vilket gör att det mer liknar det vanliga gotländska vattnet.”
Länk till artikeln 2017-10-25: Nytt avsaltningsverk blir större och dyrare

- – - ”Nackdelarna med avsaltningstekniken – att den kräver väldigt mycket energi, och att många oroar sig för hälsoaspekterna – tenderar också att tonas ner. ”
Länk till radioinslaget: Hela intervjun med Sophia Speckhahn om beslutet om avsaltningsverk

Jun. 16.

Fysisk namninsamling om stadsarkitekt till Östhammars kommun pågår

Maja Glarke, Norrskedika, har en fysisk namninsamling med sig och samlar in namn på den när hon har folk omkring sig.

Den digitala namninsamlingen finns här:
https://www.osthammar.se/sv/dialog/medborgarmotion/kommunen-bor-anstalla-en-stadsarkitekt
Den fysiska namninsamlingen har exakt samma text som den digitala.
Minst 220 folkbokförda eller kommunmedlemmar i Östhammars kommun måste ge sitt stöd till motionen för att politiken ska bry sig om den.
Namninsamlingen avslutas 5 september 2018.

Barometern till vänster på bloggen visar alltså underskrifter från både den digitala och den fysiska namninsamlingen.

Jun. 10.

Öregrunds Vårdcentral Praktikertjänst i topp i maj månads mätning

Jag läser i kallelsen för Vårdstyrelsen Region Uppsalas sammanträde 11 juni.
Nedan finns skärmbilder från kallelsen. Det handlar om maj månads mätning av följande:
1. Vårdcentraler i privat regi i Region Uppsala.
2. Tillgänglighet för läkarbesök: Samma dag som patienten söker hjälp för ett hälsoproblem ska patienten få kontakt med primärvården. Vårdgarantin säger att 100 procent av patienterna ska kunna få kontakt med vården samma dag.
3. Tillgänglighet för telefonkontakt.

Undrar vad det kostar att ligga i topp månad efter månad. Det här resultatet nås knappast utan mycket stor ansträngning. 

Länk: Här finns kallelsen jag refererar till

VC Öregrund 2

Jun. 07.

Info om Öregrunds gästhamn och nyrenoverade servicebyggnad

Östhammars kommunhus:
Gästhammen har ett fint, nyrenoverat servicehus och producerar varmvatten till duscharna med hjälp av solfångare. Det finns även duschmöjlighet att köpa för husbilsturister, paddlare eller andra besökare. Tvättstugan  bokas och betalas på hamnkontoret liksom båtplatsavgift vid gästbryggor.

Läs mer om gästhamnen, om avgifter m.m. på kommunhusets hemsida:
https://www.osthammar.se/sv/nyheter/2018/gasthamnen-i-oregrund-har-oppnat-for-sasongen

Varmt välkomna till Öregrund och till ett nyrenoverat och jättefint servicehus och hamnkontor!

Jun. 06.

Fackförbund för sommarjobb

Företag söker sommarjobbare … Det kan vara en bra idé för sommarjobbare att se om sitt ”hus” och känna till inte bara sina skyldigheter, utan även rättigheter.
Fråga facket hellre en gång för mycket än för lite. Till att börja med ska du ha rätt lön och bra arbetsmiljö.

Med LO Ung, kan du få den hjälp du behöver och oftast så slutar det gott. Innan du börjar på ditt sommarjobb finns det ett antal punkter som du bör ha koll på:

 • Anställningsbevis
 • Rätt ålder, rätt plats
 • Semesterersättning
 • Skatt och jämkning
 • Lönebesked
 • Arbetsintyg

Om du kommer att tjäna mindre än 18 951 kronor under 2018 behöver du inte betala någon skatt.

Läs mer hos LO/UNG: Fackförbund för sommarjobb

Jun. 02.

”Vi ber er alla listade att vara solidariska med oss här på Vårdcentralen i Öregrund”

Citerat från Praktikertjänst Öregrunds Vårdcentrals Facebook

Vinster i välfärden del 3

”Jo, så till saken om hur du som patient kanske inte tänker på vad som händer ekonomiskt när du slinker in på närmaste mottagning (t ex i Gimo för att du bor eller jobbar där) för att ta blodproverna som doktorn i Öregrund ordinerat, eller kontrollerar blodtrycket hos sköterska eller går hos sjukgymnasten i Östhammar i stället för att åka till oss i Öregrund.

Först utgår det en besöksersättning från Landstinget på 300 kr till den mottagning som tar emot dig vilket ju är rimligt, den mottagning som gör jobbet ska ju få pengen för besöket. Men dessutom får vi i Öregrund en räkning på 300 kr för att vår patient är ”otrogen”. Sammanlagt alltså 600 kr till den mottagning du besökte och inte var listad på och – 300 kr till din listade mottagning.

Många patienter listar sig hos oss i Öregrund för att vi har en god läkarkontinuitet men tänker inte på att de besök man gör på annan mottagning genererar oss en kostnad. Som det sett ut de senaste åren skenar dessa kostnader. Konsekvensen kan bli att vi inte kan behålla den fantastiska grupp människor som idag är anställda på mottagningen.

Vi ber er alla listade att vara solidariska med oss här på Vårdcentralen i Öregrund så att servicegraden kan fortsätta vara hög.”

FOTO: Praktikertjänst Öregrunds Vårdcentral
LÄNK: Hemsida Praktikertjänst Öregrunds Vårdcentral

Jun. 01.

En vädjan TILL från Gästrike Vatten

SMS från Gästrike Vatten:

”Värmeböljan ställer till problem med vattenförsörjningen för Östhammar.
Det går åt ovanligt mycket vatten och nu tvingas vi till restriktioner. Restriktionen gäller tills vidare för samtliga med kommunalt vatten och för följande ändamål:
- Vattna inte gräsmattor och rabatter med vattenslangen eller vattenspridare.
- Fyll inte din pool med dricksvatten.
- Spola eller tvätta inte altaner, bilar och liknande med vattenslangen.

Vi vädjar till alla Östhammarbor att undvika onödig vattenanvändning så länge värmeböljan håller i sig. Vi återkommer med information när läget ändras.

Tack för ditt tålamod! www.gastrikevatten.se
Gästrike Vatten”

Maj. 31.

Taltidningen ”På tal om Östhammar” publicerad 31 maj

Taltidningen är gratis och kommer ut en gång i veckan. Under juni, juli, augusti och september kommer taltidningen ut varannan vecka.
LÄNK: TALTIDNINGEN ”PÅ TAL OM ÖSTHAMMARS KOMMUN”

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: