Category Archives:Allmän information

apr. 23.

Ökad brandrisk i skog och mark!

Uppsala Brandförsvar: ”Från och med 18 april avråder brandförsvaret från eldning. Det råder däremot inte eldningsförbud. All eldning sker på eget ansvar. Vi rekommenderar att du inte eldar, utan istället kör ris och trädgårdsavfall till återvinningen. Om du vill grilla i naturen använd redan iordningsställda grillplatser.”
https://www.uppsalabrandforsvar.se

apr. 20.

Bristande tillgänglighet i Öregrund

Att ockupera trottoarer med butiksprylar är motsatsen till att göra något tillgängligt. Diskrimineringsombudsmannen 2018:

Den som är ansvarig för en verksamhet, till exempel en arbetsplats, en skola eller en butik är skyldig att genomföra skäliga åtgärder för att verksamheten ska vara tillgänglig för en person med funktionsnedsättning. Den som låter bli att genomföra skäliga tillgänglighetsåtgärder eller den som genomför åtgärder som inte är tillräckliga kan göra sig skyldig till diskriminering. Åtgärderna är tillräckliga om de leder till att en person med en funktionsnedsättning kommer i jämförbar situation med en person utan denna funktionsnedsättning.

Läs mer hos Diskrimineringsombudsmannen:
http://www.do.se/om-diskriminering/vad-ar-diskriminering/bristande-tillganglighet

Från och med 1 maj 2018 omfattas även mindre företag av diskrimineringslagens förbud mot bristande tillgänglighet. Det här borde Östhammars kommun känna till, till att börja med, och erbjuda företagen information om vad som gäller – särskilt på trottoarer, torg och offentliga ställen. Vad vet Östhammars kommun?

apr. 12.

Välkommen till Sjöstjärnorna i Öregrund

Vi är i dagsläget två dagbarnvårdare som driver verksamheten i Öregrund under ledning av C-företaget.
Sjöstjärnornas verksamhet drivs i en lokal i centrala Öregrund. Vi hyr lokalen, intill Kyrkans Hus, av Svenska Kyrkan. Vi har en trevlig gård för utelek och närhet till havet och skogen.

Grunden för vår pedagogik är densamma som i all annan förskoleverksamhet. Målet är att vi med små grupper kan ge en lugn och trygg grund för barnen där de möter samma personal varje dag.

Flexibilitet är en av våra styrkor. Vi tar tillvara på vår närmiljö med heldagsutflykter i skogen och Tallparken. Naturen och skogen ger tillfällen för nästan allt:
* grov- och finmotorik ges extra träning,
* vi använder fynd vi hittar,
* barnen lär sig matematik utomhus,
* barnen lär sig om djur och natur på plats i skogen: djur, fåglar och småkryp,
* vår och höst har vi ”Mulle” med Friluftsfrämjandets material.

Vi arbetar tematiskt. Barnen på Sjöstjärnorna lär sig under olika teman, vilket är en ”röd tråd” hos oss.
År 2019 arbetar vi med två teman:
* ”Från jord till bord” hela året. I februari/mars sår vi fröer och ställer i våra små växthus och planterar sedan växterna utomhus i pallkragar.
* Under våren är ”Pelle Svanslös” vårt sagotema. Vi pratar om de olika sagokaraktärerna, som barnen bekantat sig med. Vi läser böcker och tittar på filmer. Pelle Svanslös-böckerna innehåller mycket kunskap om hur vi ska vara mot varandra, vilket är en av grunderna i vårt arbete: alla är unika.

Vårt uppdrag och mål är att skapa trygga och självständiga barn, skapa grund för empati och omsorg om andra. Och, lärande för livet!

Vill du veta mer om Sjöstjärnorna? Välkommen att höra av dig till:
Eva Nyström, mobil 073 – 800 19 89
Laura Hållsten, mobil 072 – 258 07 40

apr. 10.

Film: Introduktion till bygglov i Östhammars kommun

Film är bra! Här är en film som Östhammars kommun publicerat på sin YouTube-kanal

Att bygga nytt, bygga till och bygga om kan behöva ett skriftligt tillstånd från kommunen innan du sätter i gång.
Vissa åtgärder kräver en ansökan om bygglov och i andra fall behöver du göra en anmälan, ansöka om rivningslov eller söka marklov. På följande sidor berättar vi allt du behöver veta och guida dig genom just ditt projekt.
Avsätt gärna några minuter åt vår film ”Introduktion till bygglov” om du planerar att bygga i Östhammars kommun.
https://www.osthammar.se/sv/boende-och-trafik/bygga-nytt-andra-eller-riva/bygglov

apr. 09.

Viktig läsning om metoden för slutförvar av använt kärnbränsle

Teve och radio är usla på att rapportera om slutförvar av använt kärnbränsle. Politiker gapar om ”fler kärnkraftverk” och kallar det ”ren energi” vi måste ha för att upprätthålla en livsstil som uppenbarligen inte fungerar för varken miljö eller människa. Politiska debattörer i teve nämner inget om vad som krävs för att få kärnkraftverk på backen, och inte ett ord om det radioaktiva avfallet. Vet de inget om det, eller spelar de korkade? Förstår de verkligen ingenting om ett kärnkraftverks hela livscykel?

Jag har läst MKG:s senaste inlägg från den 4 april på hemsidan. SKB luras?

…  försöka luras med utsläppsscenarier som förutsätter att alla barriärer utom kopparkapseln är intakta hela vägen fram till nästa istid, vilket är helt orealistiskt.
Läs  hela inlägget hos MKG:
SKB yttrar sig till regeringen om kopparkorrosion: ”Fortfarande inget problem”

apr. 01.

Viktig läsning om trafiksituationen i Öregrund

Nu finns två exemplar att läsa på Öregrunds bibliotek: Åtgärdsvalsstudie – Bristande anslutning till färjeläget i Öregrund.

”Bakgrunden till studien är att trafiken till och från Gräsö (via Gräsöleden, en ca 1 km lång färjeled) är intensiv, vilket särskilt på sommaren innebär köbildningar genom Öregrund och svårigheter för trafikanter att ta sig till olika målpunkter inom Öregrund och till Gräsö. Framförallt drabbar trafiksituationen framkomligheten för kollektivtrafiken genom Öregrund tätort och omöjliggör för busstrafikering till färjeläget sommartid på grund av trängseln. Det innebär i sin tur tämligen långa gångavstånd för resenärer till Gräsö.”

Studien/rapporten finns även att läsa/ladda ner från Trafikverkets webb:
Åtgärdsvalsstudie – Bristande anslutning till färjeläget i Öregrund

Jag tycker att färjeläget för bilar ska flyttas söderut. Då minskar biltrafiken i Öregrunds stadskärna. Och en mindre färja från nuvarande färjeläge för de som ”promenerar och ”cyklar” över Gräsöleden.

mar. 24.

Tillsyn över hundar

Under tiden den 1 mars-20 augusti skall hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från att springa lösa i marker där det finns vilt.
Lagen om tillsyn över hundar och katter, 16§

mar. 14.

OF på studiebesök hos Kustlaboratoriet

Ostkustens Framtid (OF) på Facebook 14 mars:

VI ÄR ÖVERVÄLDIGADE OCH FÖRVÅNADE!
Onsdag 13 mars var styrelsen för OF (utom vår hårdpluggande ordförande Emma) på ett inbokat studiebesök hos (trångbodda!) SLU Aqua Kustlaboratoriet i Öregrund. Visst är det coolt med ett universitet i vår kommun? Statens Lantbruksuniversitet!
Vi guidades av Jens Olsson, forskare och biträdande avdelningschef vid Kustlaboratoriet i Öregrund.

Läs hela inlägget på OF:s Facebook:
https://www.facebook.com/ostkustensframtid

mar. 11.

Viralgranskaren: ”Vem lyssnar du på? Tänk efter innan du delar!”

Viralgranskaren på Facebook: ”Vem lyssnar du på? Tänk efter innan du delar!”
https://www.facebook.com/viralgranskaren

mar. 07.

Att plocka från Bytbodarna och sälja!

Om Bytbodarna i Östhammars kommun, varav en finns i Öregrund:

Vi har fått reda på att det finns några få personer som plockar i våra bytbodar och sedan säljer via loppis, Blocket, Tradera och på antikbutiker.
Detta är absolut förbjudet!
Detta är enbart för privat bruk och ej till försäljning.
Tyvärr kommer vi inte kunna ha kvar bytbodarna OM detta fortsätter då det inte ska handla om att tjäna pengar på sakerna som någon kan ha nytta av själva.
Det är så tråkigt att det är några få som förstör för alla såhär.
https://www.facebook.com/atervinningscentral

Moral och Juridik
Visst blir det knepigt med de här? Om Nisse lämnar en soffa i Prylboden och Klara hämtar den hem till sig, då är ju Klara ny ägare till soffan. Klara får göra vad hon vill med sina ägodelar, hon kan behålla dem, kasta dem i soporna – eller sälja.
Att sätta i system att hämta gratis prylar i Bytbodarna och tjäna pengar på dem är inte moraliskt försvarbart. Men är det olagligt?

mar. 06.

Viralgranskaren visar hur du gräver fram källor för text och bild

Vet folk vad de delar på Facebook? På Instagram? Ja, det är jag ganska säker på. Naivt att tro att de som delar skit, inte själva håller med och oftast räcker det med en slagfärdig rubrik för att få igång ”redan frälsta”.
Den här filmen är till oss som söker ursprungskällorna till bilder och texter. Viralgranskaren visar vägen. Så här gör man för att avslöja bluffarna på nätet. Men vågar du sedan gå emot din granne, din sambo, dina barn eller vilka de nu är och påtala att de delar bluffar?
Följ Viralgranskaren på Facebook: https://www.facebook.com/viralgranskaren

mar. 04.

”Öregrund – Företagande under hela eller delar av året”

Här finns en uppsats  om Öregrunds företagarliv att läsa. Uppsatsen är skriven av Ylva Jonsson vid SLU och publicerades i januari 2019:
Förord av Johan Gaddefors:

Vad betyder det för en plats när flöden av människor, aktiviteter, pengar och varor varierar över året? Forskning har visat att platsen, eller mer precist kontexten, är viktig när nya verksamheter växer fram. Men inte bara platsen, utan också tiden är avgörande för vad som kan ske. För att undersöka det närmare reste Ylva till Öregrund. Det är en plats som visar upp olika ansikten över året. Under sommaren strömmar människor genom gator, restauranger och över klipporna vid havet. Under vintern är fik, butiker och många bostäder i centrum nedsläckta och tomma. Ylvas berättelse visar hur några öregrundare hanterar att leva och verka på en geografisk plats som rymmer olika förutsättningar beroende på årstid.
– – –
Nu är du på besök så du kanske tycker att det är jättefint och gulligt här, men det är så förstört och sönderexploaterat. Sommartid så når vi upp till 12 restauranger. […] Och sen ska vi gå och titta på deras vinterförvaring resten av året tycker de.
(Åretruntföretagare, ej inom turismbranschen)

Ingen av dessa negativa aspekter lyfts av de säsongsaktiva företagarna, vilket är föga förvånande.

LÄNK: ”Öregrund – Företagande under hela eller delar av året”

mar. 01.

Förlängning av Hasselbackspiren?

På Öregrunds Utvecklingsråds Facebook:
FÖRLÄNGNING AV HASSELBACKSPIREN?

Som alla säkert vet så är det ingen pir med i den nya detaljplanen för Öregrunds hamn. Det fanns under arbetet med nya detaljplanen starka önskemål och synpunkter på utbyggnad av piren.
Ö-rådet undersöker för närvarande helt förutsättningslöst möjligheterna att åstadkomma den 40-45 m förlängning av piren som möjliggörs i den gamla detaljplanen. Även en sådan mindre förlängning skulle ge ett bättre skydd för hamnen.
Har ni synpunkter i frågan, idéer om var vi kan få tag i bergmassor eller vill hjälpa till, hör av er till Ö-rådet eller direkt till Kåre L: Kare.lagerquist@vap.se

feb. 25.

Utlåtanden om Tallparksgården

Jag skulle nog vilja påstå att de äldre i Östhammars stad behöver platserna själva på äldreboenden.
Jag har en hög handlingar om Tallparksgården på mitt skrivbord. För den som har ett uns intresse av utveckling respektive avveckling av Öregrund, så har jag sammanställt några citat. Vill du läsa handlingarna i sin helhet – beställ dem från kommunen.
I texten nedan kommenterar jag i kursiv stil.

SOCIALFÖRVALTNINGENS UTLÅTANDE
Datum: 25 mars 2018
DNR: SN-2017-67
Antal sidor: 7

Några citat från utlåtandet:

”Trots att det under perioden har byggts nya äldreboendeplatser i Östhammars tätort så ökar behovet av fler äldreboendeplatser ytterligare de kommande åren, och då främst i Öregrundsområdet. I en utredning genomförd hösten 2016, konstaterades det att det behöver byggas ytterligare 27 äldreboendeplatser i Öregrund.
Det skulle innebära att antalet 80-åringar per äldreboendeplats hamnar på samma nivå som övriga tätorter.”

I utlåtandet diskuteras de tre förslagen för utveckling av äldreboendet Tallparksgården:

Förslag 1 innebär att bygga på befintlig byggnad med max 27 rum.
Förslag 2 innebär att hela den ordinarie huskroppen rivs och ersätts med ny byggnad. Det rosa huset övergår till Östhammarshems ordinarie utbud och klassas som ”tryggt seniorboende” efter färdigställt projekt. Ett antal lägenheter i den nya huskroppen avsätts till trygghetsboenden.
Förslag 3 innebär en rivning av hela fastighetsbeståndet på tomten, vilket även inkluderar rosa huset. Förslaget innebär att tomten kan utnyttjas maximalt avseende huskroppens placering, skapande av yttermiljöer och anslutningspunkter för ankommande besökande och gods.
Antalet boendeplatser blir färre med förslag 3, ca 58 efter programarbete men innebär också nyproduktion av 14 nya fristående trygghetsboendeplatser. Förslaget inkluderar även lokaler för hemtjänsten.

”Förslag 2, som förordas av socialförvaltningen, ger flest boendeplatser utifrån en totalekonomisk beräkning med ca 60 boendeplatser.”
”Styrelsen för Östhammarshem har ställt sig bakom att vidareutveckla förslag 2.”

”Det är viktigt att ha i åtanke att området kust, småorter och landsbygd fördelas på Öregrund och Östhammar. Det gör att om man skulle se hela kommunen som två delar, en kust och ett inland, förefaller behovet av ytterligare platser vara störst i kustdelen.”

SOSSARNAS PARTIPROGRAM: ”Nu bygger vi 60 platser platser på Tallparksgårdens äldreboende i Öregrund.”
Sossarna är största parti i Östhammars kommun med majoritetskommunalråd. De tappade glädjande nog fyra mandat i valet 2018. Jag hoppas på en repris av det resultatet valet 2022. Eller vill kustbefolkningen låta sig luras igen med nya ”vallöften”?

TEKNISKA FÖRVALTNINGENS UTLÅTANDE
Datum: 30 oktober 2018
DNR: KS-2018-771
Antal sidor: 15

Några citat från utlåtandet:

Förvaltningen sätter frågetecken efter ”Närheten till anhöriga?” och undrar om detta är en fördel för Tallparksgården.

”Rekommendation. Tekniska förvaltningen rekommenderar att Tallparksgårdens verksamhet omlokaliseras till Vårdcentrum”
Alltså, flytta hela verksamheten till Östhammar?

”Tekniska förvaltningen har fått i uppdrag av Socialförvaltningen att yttra sig om möjligheterna att starta särskilt boende för äldre på Solgården alternativt Vårdcentrum.”

I utlåtanden ”utreds” Solgården, Vårdcentrum och Tallparksgården.
Tekniska förvaltningen (fyra tjänstemän) konstaterar att Vårdcentrum är det billigaste alternativet. Spill inga skattekronor på kustområdet!

SOCIALFÖRVALTNINGEN
Datum: 15 november 2018
DNR: saknas
Antal sidor: 11

Några citat från utlåtandet:

”Socialförvaltningen har under oktober [2018] tagit fram två alternativa förslag till utökning av äldreboendeplatser. Detta som ett komplement till tidigare påbörjade projektering av Tallparkshöjden.
Förslag 1: Äldreboende i Öregrund ”Tallparken” och driftsättande av f.d. äldreboendet Solgården.
Förslag 2: Äldreboende i Öregrund ”Tallparken” och driftsättande av f.d. äldreboendet Skärgården, beläget i vårdcentralen (nedan kallat Vårdcentrum). ”
Tallparken är en park och där bor inga äldre!

”Investeringarna i Vårdcentrum antas belasta Region Uppsala.”

”I bägge förslagen beräknas Tallparkens äldreboende kvarstå under överskådlig tid. Det finns redan idag ett visst behov av underhåll och förbättringsåtgärder, vilket måste beaktas. Vid redovisning av de två alternativa förslagen ska kostnaderna för upprustning av äldreboendet Tallparken och vidhängande konsekvenser i Öregrund medtagas.”
[Var finns utredningen som visar ”vidhängande konsekvenser i Öregrund”?]

”På grund av den korta tid utredarna har till sitt förfogande hinner det inte göras erforderliga förstudier och projekteringar.”

”Utifrån ett långsiktigt personalförsörjningsbehov torde Östhammar ha större möjligheter än Öregrund att attrahera personal utifrån befolkningsvolym och pendelavstånd till Uppsala.”
Det går inte att bo i Östhammars kommun? Endast pendlare från Uppsala är intresserade av att arbeta i kommunen? Omöjligt att rekrytera ny personal till vilka arbeten som helst i Öregrund, eftersom kommunens bostadsbolag Östhammarshem inte vill bygga nya lägenheter vid kusten! Så, hur ser principbeslutet om Öregrund ut? Finns det på papper, eller endast muntligt hos kommunstyrelsen?

”Det torde vara en tillräcklig utmaning att säkerställa hemtjänstens personalbehov i Öregrund med tanke på den kraftiga tillväxt av äldre i området.”
Har kommunen funderat över om den är en attraktiv arbetsgivare?

”Utifrån begränsad utredningstid har personalberäkningarna skett utifrån tidigare utredningar. I samband med att Tallparkshöjden kostnadsberäknades gjordes bedömningen att 45 årsarbetare kommer att behövas. Dessa siffror har använts i rapporten. Tallparkens nuvarande bemanning uppgår till 19 årsarbetare för att bemanna 23 platser. Vår bedömning är att en bemanning av Solgården respektive Vårdcentrum med 28 boendeplatser kommer att kräva 22 årsarbetare.”

Verksamheter som måste flyttas som en konsekvens av att Tallparksgården inte byggs ut: Korttidsverksamheten och Socialnämndens Anhörigcentrum. (Det står så i dokumentet.)

ÄLDREPLANEN: DET GODA LIVET SOM ÄLDRE I ÖSTHAMMARS KOMMUN

Några citat från äldreplanen:

”Äldreplanen ska ses som ett övergripande dokument som uttalar kommunens viljeinriktning och ambitioner inom olika områden för att åstadkomma det goda livet som äldre.”

”Åldersfördelningen skiljer sig något åt mellan tätorterna. Östhammar och Öregrund har en större andel äldre invånare än de övriga tätorterna. En förklaring till detta kan vara att kustområdet har en inflyttning av personer som flyttar till sitt fritidshus efter pensionen.”

”I Öregrund inklusive småorter och landsbygd i kustlandet går det 51 invånare över 65 år per plats i särskilt boende – vilket är flest. Detta skulle indikera att utbyggnadsbehovet är störst i Öregrundsområdet.”

Och då tar den fantastiska kommunstyrelsen beslut om att INTE bygga ut i Öregrundsområdet!

feb. 25.

Jurist, Journalist, ja visst

Visste du att vem som helst kan/får kalla sig ”jurist”? Det krävs ingen akademisk utbildning för ”jurist” på visitkort – eller på en valsedel.
Det går också bra att kalla sig ”journalist” utan att ha läst en enda poäng på journalisthögskolan.

Advokatsamfundet : Jurist är inte någon skyddad titel. Vanligen brukar man med jurist mena en person som avlagt jur. kand.-/juristexamen, men vem som helst får kalla sig jurist och starta en juridisk byrå. Det finns inte några krav på utbildning eller erfarenhet för att kalla sig jurist och erbjuda juridisk rådgivning i Sverige.

Mediamänniskan : Journalist är ingen skyddad titel, som exempelvis läkare. Därför kan faktiskt vem som helst utge sig för att vara journalist eller reporter, utan att det är olagligt.

feb. 19.

VA-taxa 2019 i Östhammars kommun

Här finns dokumentet VA-taxa 2019 i Östhammars kommun att läsa:
VA-taxa 2019 Gäller from 1 jan 2019

feb. 18.

Fyrkryssning med Birka Cruises

Nu har bokningen öppnat för årets Fyrkryssning med Birka Cruises!
Länk Norra rutten den 26 maj 2019
Länk Södra rutten den 9 juni 2019

Länk: Info och boka kryssning här
Foto: Fyrkryssning 2018, Birka i farleden mellan Gräsö och Öregrund. Foto: M. Ahtaanluoma.

feb. 11.

Handlingsprogrammet för Räddningstjänst 2015-2019

Var du med och påverkade handlingsprogrammet för Räddningstjänst i kommunerna Tierp, Uppsala och Östhammar? Det hoppas jag! Bättre att påverka under ”remiss-tiden” än efter.

Alla kan drabbas av en brand eller olycka. Räddningsnämndens verksamhet syftar till att skapa en trygg och säker miljö för de som bor, verkar och vistas i kommunerna Tierp, Uppsala och Östhammar – oavsett kön eller könsuttryck, ålder, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, trosuppfattning eller annan omständighet.

Länk: Handlingsprogrammet 2015-2019

Den här filmen visar hur handlingsprogrammet togs fram:

feb. 07.

Riksdagens kunskaper om kärnavfall och slutförvar, 30 % ”vet ej”

Jag läser just nu en akademisk uppsats av Jenny Palm, Linköpings Universitet, 2014: ”Kunskapsläget hos Sveriges Riksdagsledamöter om kärnavfall och dess slutförvar”.
Länk: Här finns hela uppsatsen att läsa

Palm redovisar i uppsatsen hur riksdagens ledamöter svarade på frågor om kärnavfall och slutförvar och jag visar här de mest oroväckande svaren.

* 12,5 % kände inte till att SKB ansökt till mark- och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten om tillstånd till anläggning för slutförvaring av högaktivt kärnavfall.
* 31,5 % kände inte till vilken lösning/metod för slutförvar SKB lade fram i sin ansökan om slutförvar.
* 25,5 % visste inte vilken kommun som är aktuell för slutförvar av använt kärnbränsle.
* 38 % tyckte inte att de har tillräckligt med information kring frågan om kärnavfall och slutförvar.

Palm: ”Det långa tidsperspektivet och vem som bär och tar ansvar för problem som kan uppstå om flera tusen år i ett slutförvar är exempel på frågor som förtjänar offentlig debatt.”
”Genomgående så var det ca 30 procent som svarade vet ej på frågorna.”

Fråga 9 lyder så här:  ”Tycker du att kärnavfallet ska slutförvaras på ett sätt som gör att det kan återtas t.ex. för att återanvändas i nya typer av kärnreaktorer?” Svar syns i bilden nedan:

jan. 25.

Förslag om sänkning av bensin- och dieselskatt är ute på remiss

Förslagen är på remiss till 15 februari 2019. Alla som vill kan/får ge respons på ett förslag som regeringen skickat ut på remiss. Du och jag får också ge respons. Bra, va? Allt går att påverka om vi bara vet hur! I den här korta skriften från Regeringskansliet står hur du ska skriva svar på ett förslag som är ute på remiss:
Länk: Svara på remiss – hur och varför

Vad handlar detta om? Det här: Skatt på bensin och diesel

I enlighet med tillkännagivandet i Moderaternas och Kristdemokraternas budgetreservation föreslås en ändrad omräkning av bensin- och dieselskatten under perioden 1 juli till 31 december 2019.
Ändringen innebär att skatten på bensin och diesel sänks under den här perioden. Det föreslås också en skattesänkning för diesel som används i jord- och skogsbruk från och med 1 juli 2019.
Länk: Här finns hela förslaget att läsa