Category Archives:Allmän information

Dec. 05.

”Min chef hanterar konflikter på ett bra sätt”

67–100 bra/mycket bra resultat och här hamnar Tallparksgården.
34–66 lågt/halvbra resultat
0–33 mycket lågt resultat

Vad är detta, kanske du undrar. Jag läser utvärderingen av en enkät bland anställda i Östhammars kommuns hemtjänst, särskilda äldreboenden m.m. Enkätfrågor och sammanställning finns i Socialnämndens kallelse för sammanträde 11 december.
Här följer några exempel på enkätfrågor om resultat:

Högsta poäng är 100.

1. Det finns tydliga mål för min organisation.
Lärkbacken och Tallparksgården bäst med 81/100.

2. Det finns tydliga mål för min arbetsgrupp.
Tallparksgården bäst med 86/100.

3. Vi har regelbundna arbetsplatsträffar.
Tallparksgården bäst med full pott, 100/100.

4. Jag vet precis vilka arbetsuppgifter jag har.
Tallparksgården bäst med 94/100.

5. Jag vet vilka resultat som jag ska uppnå med mitt arbete.
Lärkbacken bäst med 96/100, därefter Tallparksgården med 94.

6. Jag vet precis hur arbetet ska utföras.
Tallparksgården bäst med 95/100.

Längre fram i sammanställningen blir jag mycket fundersam:
Min chef hanterar konflikter på ett bra sätt.
Parkvägen i Alunda får 33/100 poäng, alltså mycket lågt resultat, med ett utropstecken.
Tallparksgården bäst med 95/100.

Jag tycker du ska läsa ALLT: ”Enkätundersökning socialförvaltningen om organisatorisk och social arbetsmiljö.” Allt är inte okej på Tallparksgården, och när undersökningen visar att något är dåligt där, är det lika dåligt på de andra SÄBO:na eller ännu sämre.

Länk: Ärendelistan med enkäten/undersökningen
Undersökningen börjar på sidan 155.
Enkäten omfattar nio områden med 56 frågor.
Obs! Hemtjänst Öregrund har råkat svara på fel länk och finns därför inte med i undersökningen.

Dec. 04.

Hus får enligt lag inte förfalla

Det finns tomma hus. Det finns övergivna hus. I Östhammars kommun har vi bostadsbrist. Det pratade vi om under mötet 4/12-19 på Gräsö Gård.
När jag kom hem efter mötet googlade jag på det här med tomma och/eller övergivna hus.
I Falkenberg löser man en del av bostadskrisen genom att kartlägga obebodda och övergivna hus och kontaktar ägarna. Hus får nya ägare.
Läs mer om det här: Obebodda hus

Sedan googlade jag vidare och lärde mig att hus, enligt Plan- och bygglagen inte får förfalla. Kommuner har ingen skyldighet att göra tillsyn, alltså inga uppsökande uppdrag, men kan ta emot anmälan om att hus står och förfaller. Ägaren måste ta hand om sitt hus enligt Plan- och bygglagen.

Får kommunen in en anmälan, ska man undersöka det anmälda objektet och informera ägaren som i värsta fall kan få vite om inte skadorna åtgärdas. Men detta är något som få tycks veta om.

Läs mer: Ägare skyldig vårda sitt hus – enligt PBL får hus inte förfalla

Nov. 30.

Fridays For Future i Öregrund 29/11

Ytterligare en manifestation för klimatet genomfördes idag på Hamntorget i Öregrund. Kallt och blåsigt, men är man tapper så är man. Skönt att det finns engagerade medborgare att lita på! Lotti Oscarsson ledde ramsan:

Vad ska vi göra?
Rädda klimatet!
Vad ska vi göra?
Minska på shopping!
När? Nu?
När? Nu!
När? När? När?
Nu! Nu! Nu!

Nov. 27.

Grattis till Kalmar – årets kommun 2019

Hela Sverige: Kalmar kommun visar återigen (år 2008 senast) att långsiktigt och genomtänkt arbete lönar sig. Satsningar på barn, ungdomar och äldre gör det lättare för alla att bo på landsbygden, och medfört att befolkningen på landsbygden har ökat. Ett enkelt och bra instrument har varit att satsa på så kallad Bygdepeng vilket ger mycket verkstad för lite pengar.

Hur gör Kalmar kommun?
De utvecklar landsbygden, inte bara staden. Kalmar kommun satsar på bostäder och skolor på landsbygden.
Vad gäller skolorna så har vi tagit beslut på att satsa på skolor och förskolor på landsbygden. Vi ska inte lägga ner, tvärtom, utveckla dem och investera. Det var länge sedan vi lade ner en skola.

Vad gör Kalmar kommun för företagsklimatet?
Kommunen har också skrivit avtal med handlare för kompletterande livsmedelsinköp, berättar Jonas. Det är också ett sätt att stötta de lokala handlarna och innebär i korthet att om något saknas på en förskola eller liknande så kan personalen gå till den lokala handlaren och komplettera med det som saknas, i stället för att åka in till de stora centralt upphandlade leverantörerna.

Läs mer: Kalmar kommun är Årets kommun 2019

Nov. 17.

Hur mycket koldioxid bidrar du med på semesterresan?

Initiativtagare: Projektet initierades av nätverket Klimatsmarta semestrar som består av forskare, offentliga organisationer och turismaktörer i Göteborg och Västsverige med syfte att gemensamt adressera turismens bidrag till klimatförändringarna. Nätverket är kopplat till Centrum för turism vid Göteborgs universitets och Mistra Urban Futures.

På den här sidan kan du skriva in hur många ni är, varifrån ni startar resan och målet för resan. Åker ni tåg/buss, bil eller flyg?
Flyget släpper självklart ut mest koldioxid. Det är inga nyheter längre:
https://www.klimatsmartsemester.se

Här är ett exempel: 2 personer reser från Arlanda till Mallorca. Resultat med flyg: 799 kilo koldioxid.

Nov. 04.

Utbyggnad av Öregrunds hamn börjar i november 2019

Den 19 november beräknar Pontech AB att sätta igång med utbyggnaden av Öregrunds gästhamn, enligt skiss nedan i den grå rutan.

Följ Pontech på Facebook:
https://www.facebook.com/Pontech-AB-377492845710474

Kontaktperson i Östhammars kommunhus är Anders Johnsson:
anders.johnsson@osthammar.se

okt. 31.

Östhammars kommun har Sveriges högsta VA-taxa

Jag läser ärendelistan för ksau, som har sammanträde 5 november. Citerar sidan 81, från Gästrike Vatten:

Status och förutsättningar för kommunal VA-försörjning i Östhammars kommun
Sedan 2017 har en grundlig genomgång av VA-verksamheten genomförts och ett mycket stort antal åtgärder vidtagits för att säkra såväl arbetsmiljö som VA-leveransen. 8 avloppsreningsverk och 11 vattenverk producerar vatten till och renar spillvatten från knappt 15 000 anslutna personer och verksamheter. Längden ledningar (vatten, spillvatten och dagvatten) är ca 500 km. 

 
Genomgången visar att den kommunala VA-försörjningen är mycket ansträngd på flera olika sätt. Speciellt kan lyftas fram:
• Bristande vattenkvalitet och många kundklagomål
• Små grundvattenmagasin och mer vatten än vad som bildas tas ut från huvuddelen av vattentäkterna
• Få vattenresurser av god kvalitet och stor mängd inom kommunen (bilaga 1 Sammanfattning av Vattenförsörjningsplan Östhammars kommun)
• Svårt att uppfylla miljötillstånd för reningsverken och flertalet ligger nära sin dimensionerade reningskapacitet
• Små möjligheter att ansluta fler till kommunalt VA vilket hindrar exploateringar och begränsar kommunens tillväxt
• Sveriges högsta VA-taxa

Läs mer i Gästrike Vattens PM, sidorna 79-93 

okt. 28.

Valberedning för Öregrunds Utvecklingsråd

Valberedningen för Öregrunds Utvecklingsråd (ÖUR) har haft sitt andra möte idag. Vi är fokuserade – och fryser inte.
Valberedningen består av sammankallande Bobby Lodin samt Yvonne A-Pettersson.

okt. 22.

Hjälp Ideella Akuthjälpen i Östhammars kommun att hjälpa

Kerstin Johansson i Ideella Akuthjälpen i Östhammars kommun:

Två månader kvar till jul. Hoppas på er givmildhet även till denna jul. Då kan jag köpa julkassar till de som behöver. Förra året var det cirka tjugo familjer. Inget bidrag är för litet. Skulle alla 1280 medlemmar ge 16 kronor skulle det räcka till cirka tjugo julkassar.

Så här kan vi bidra och hjälpa:
Swisha Kerstin Johansson: 073 935 79 11 (Märk bidraget med ”Akuthälpen”)
Shb-konto: 6512 787405558.

Ideella Akuthjälpen i Östhammars kommun har en Facebook-grupp:
https://www.facebook.com/groups/283497331827326

Kontaktperson: Kerstin Johansson: kerstin.johansson.53@gmail.com

Länsförsäkringars Trygghetshjälte 2017: Ideella Akuthjälpen i Östhammars kommun!
http://trygghetshjalte.se/#om-trygghetshjalte

okt. 07.

Förändringar på Gräsöleden

Information hämtad i Facebook-gruppen ”Gräsö”.
Kommande helg slutar Merkurius trafikera Gräsöleden. Veronika, som trafikerat leden tidigare, ersätter Merkurius, som ska trafikera Furusundsleden som har mer trafik året runt. Någon gång vid årsskiftet kommer även Svea att försvinna från Gräsöleden. Svanhild ersätter Svea.


MERKURIUS


VERONICA


SVEA

sep. 29.

Fridays for Future i Öregrund

Den 27 september var det strejk för klimatet över hela världen. I Stockholm gick 60 000 i demonstrationståget. Även Öregrunds slöt upp för klimatet. Här är några bilder från demonstrationen på Hamntorget.
Det finns en Facebookgrupp som heter Klimatvrålet. Gå gärna med i den och få info och informera om nästa klimataktion i vår närhet.

sep. 23.

Vattenfallgymnasiet i Forsmark får avslag av Skolinspektionen

Rektor Fredrik Jansson på Vattenfallgymnasiets Facebook 23/9-19:

I torsdags blev vi meddelade Skolinspektionens beslut rörande tillstånd för Vattenfallgymnasiet. Det första beskedet blev tyvärr ett avslag. Under helgen har vi analyserat skälet till avslag. Skälet man anger att vi inte påvisat en ekonomisk uthållighet baserat på elevunderlag, vilket vi anser att vi har. Skolinspektionen anser inte att det är tillräckligt tydligt påvisat att elevunderlaget kommer att vara så pass stort att skolan kan drivas på ett hållbart sätt.

Vi har inlett diskussioner med Skolinspektionen och andra berörda parter om hur vi går vidare och löser detta så snart som möjligt så att Vattenfallgymnasiet kan starta som planerat till hösten 2020.

Vi har planerat in ett informationsmöte den 15/10 klockan 17:30.

LÄNK: Läs mer på Vattenfallgymnasiets Facebook

sep. 23.

Östhammars kommun anmäld till Skolinspektionen

Under hela 2016 anmäldes Östhammars kommun 15 gånger till Skolinspektionen. Under 2017 kom 30 anmälningar på Östhammars kommun till Skolinspektionen. Under 2018 anmäldes kommunen 17 gånger. Nu är det 2019 …

Jag uppdaterar det här inlägget varje gång huvudmannen/Östhammars kommun anmäls till Skolinspektionen.

LÄNK: Östhammars kommun hos Skolinspektionen

ÅR 2019

Åk. F-6: Edsskolan: 19 september 2019
Åk. F-6: Öregrunds skola: 20 augusti 2019
Åk. F-3: Snesslinge skola: 6 augusti 2019
Åk. F-6: Edsskolan: 17 maj 2019

ÅR 2018

Åk. 3-5: Hammarskolan: 19 november 2018
Åk. F-6: Öregrunds skola: 26 oktober 2018
Åk. F-9: Olandsskolan: 25 oktober 2018

Kommunnivå om särskilt stöd: 12 oktober 2018
Åk. F-9: Österbyskolan 3 oktober 2018
Åk. F-9: Österbyskolan 18 september 2018
Åk. 6-9: Vallonskolan 11 september 2018
Åk. F-9: Olandsskolan 30 juli 2018

Åk. F-9: Österbyskolan 4 maj 2018
Åk. 3-5: Hammarskolan 23 april 2018
Åk. 6-9: Vallonskolan 26 mars 2018
Åk. 6-9: Vallonskolan 23 mars 2018

Åk. 6-9: Vallonskolan 14 mars 2018
Kommunnivå 8 mars 2018
Åk. 6-9: Vallonskolan 22 februari 2018
Åk F-9: Österbyskolan 19 februari 2018
Åk F-9: Österbyskolan 9 februari 2018

ÅR 2017

Åk F-9: Österbyskolan 18 december 2017
Åk F-9: Olandsskolan 13 december 2017
Kommunnivå 19 november 2017 (gällande förskolan Furustugan)
Åk F-9: Österbyskolan 19 november 2017
Kommunnivå 12 november 2017

Åk. 6-9: Vallonskolan 8 november 2017
Åk. 6-9: Vallonskolan 27 oktober 2017
Åk. F-9: Österbyskolan 24 oktober 2017
Åk F-6: Öregrunds skola 11 oktober 2017
Åk. 6-9: Vallonskolan 9 oktober 2017

Åk 6-9: Vallonskolan 9 oktober 2017
Åk F-9: Olandsskolan 5 september 2017
Åk F-9: Olandsskolan 1 september 2017
Åk- 6-9: Vallonskolan 27 juni 2017
Åk F-6: Öregrunds skola 22 juni 2017

Åk- 6-9: Vallonskolan 12 juni 2017
Åk- 6-9: Vallonskolan 7 juni 2017
Åk F-9: Österbyskolan 24 maj 2017
Åk F-9: Österbyskolan 17 maj 2017
Åk F-9: Österbyskolan 11 maj 2017

Åk F-9: Olandsskolan 2 maj 2017
Åk F-9: Österbyskolan 11 april 2017
Åk- 6-9: Vallonskolan 23 mars 2017
Åk- 6-9: Vallonskolan 22 mars 2017
Kommunnivå 28 februari 2017

Åk F-9: Olandsskolan 23 februari 2017
Åk 7-9: Frösåkersskolan 22 februari 2017
Åk F-6: Öregrunds skola 27 januari 2017
Åk- 6-9: Vallonskolan 24 januari 2017
Åk F-6: Öregrunds skola 11 januari 2017

LÄNK: Politiskt förtroendevalda till Barn- och utbildningsnämnden

LÄNK: Chef för Barn- och utbildningsförvaltningen

sep. 09.

Din fråga till kommunfullmäktige under Allmänhetens frågestund

Du har rätt att ställa frågor till någon av kommunfullmäktiges ledamöter, ordförande och vice ordförande i kommunstyrelsen, nämnder, bolag och stiftelse samt till kommunens revisorer och chefstjänstemän.
Lämna din fråga till kommunkansliet senast 6 dagar innan sammanträdet. Frågorna får inte gälla myndighetsutövning mot enskild. Frågan ska vara kort.

Läs mer om hur du ska göra när du vill ställa frågor till kommunfullmäktige under punkten Allmänhetens frågestund:
Ställ en fråga till kommunfullmäktige

Nästa kommunfullmäktige är den 24 september.

aug. 27.

Hjälp humlor, bin och fjärilar

Här finns en riktigt bra artikel för oss som vill plantera rätt blommor för att hjälpa bin och humlor, nästan året om. Skulle vara riktigt bra om kommunerna runt om Sverige tänker extra på vad de planterar. Petunior, som ett exempel, verkar vara ointressanta blommor för insekterna.
LÄNK: Nybörjarrabatt som lockar humlor, bin och fjärilar

Röd Solhatt växer i Rådhusrabatten och är mums för fjärilar och humlor:

Stockrosorna på hembygdsgården har besök av humlor:

aug. 13.

Om ljudnivåerna i Öregrund sommartid

Visst är det här som ett enda stort skämt att läsa? Men på riktigt ger Polisen bl.a. följande ”Upplysningar” till arrangörer som får tillståndsbevis för att arrangera offentliga tillställningar:

– Polismyndigheten erinrar om Folkhälsomyndighetens allmänna råd om höga ljudnivåer (FoHMFS 2014:15).
– Ljudstyrkan från högtalare eller annat förstärkt ljud bör anpassas så att onödig störning för omgivningen inte uppstår.

Det finns alltså nödvändiga störningar?

Och vad har kommunhuset att bidra med när de ger tillstånd?
– Hänsyn ska visas till både allmänheten, boende och omkringliggande verksamheter.
– Störning för omkringliggande boende och verksamheter ska undvikas.

Definition av hänsyn? Definition av störning?

aug. 05.

Muralmålning på gamla läkarhuset

Det är Östhammarshem som har initierat Öregrunds första (?) muralmålning, som nu finns på Smedjegatan, på det tidigare s.k. ’läkarhuset’.  Hans Lindström fick fria händer att göra något åt den vita putsytan efter en sedan lång tid igensatt balkongdörr, vilken stått som ett upp- och nervänt T på den tegelmurade fasaden mot parkeringen.
– Jag ”murade” helt enkelt igen hålet men lämnade en liten springa så att man kan se Djurstens fyr igenom huset, säger Hans Lindström från Öregrund.

aug. 04.

Betygsätt gästhamnarna i Öregrund och Östhammar

Här kan båtgäster betygsätta gästhamnen i Öregrund och gästhamnen i Östhammar.
Länk: Båtsidan: Öregrund
Länk: Båtsidan: Östhammar

Det betyg Öregrunds gästhamn fått 2019 är inte positivt … ”Trevlig hamn – men! – när vi var där hade lokala pizzerian vid hamnen bokat in ett band som fick ”bröla” sin helt olidliga musik över alla båtar.”

aug. 04.

Godtyckliga p-böter i Östhammars kommun

I Östhammar: en permanentboende kvinna i ett villakvarter får p-bot när hon parkerar fem minuter utanför sin grind för att ta hunden från sin bil in till huset för att sedan åka till matbutiken. P-bot 600 kronor för parkering i terräng – utanför sin grind! Till saken hör att den här villaägaren skött denna terräng åt kommunen under alla år hon bott i huset.

I Öregrund: bilar parkerade i terräng i princip överallt där det finns gräs och grus att parkera på. Inga p-böter. Det är alltid något som alla måste förstå med det här att det är fri parkering varsomhelst i Öregrund: det är januari, februari … maj … juni, midsommar, juli, augusti, Båtveckan … september … julmarknad … vigsel i kyrkan … Allt är förlåtet, så länge det handlar om Öregrund, där allt är fritt och gratis.

Vidrigt godtycke när den ena får p-bot utanför sin grind i Östhammar medan alla kommer undan med det i Öregrund, till och med i centrala Öregrund.

jul. 16.

Öregrunds systembolag näst bäst i Sverige

Den 6e april 2019 korades vinnaren av Årets butik 2018. Öregrund tog hem silverplatsen och Nya Hovås kom på första plats.
Länk: Systembolaget

Systembolaget har 443 butiker. Grattis till silvret, Öregrunds systembolag!

Samtliga finalister har fått besök av representanter från företagets ledningsgrupp inför bedömningen. Viktiga faktorer är att butiken ska vara ett föredöme när det kommer till kundmöten och att man ska ha fokus på Systembolagets försäljningsregler. Även ledarskapet och effektiviteten bedöms.