Category Archives:Allmän information

Dec. 10.

Greta Thunberg talar på klimatmötet i Polen

Greta Thunberg, 15 år, ser ingen annan utväg än att ta på sig vuxenrollen. Här håller Greta tal på klimatmötet i Polen. Lyssna noga på vad hon har att säga om politiker som beter sig som småbarn.

Dec. 10.

11 december: Kommunstyrelsens arbetsutskott (ksau) sammanträder

Den 11 december sammanträder Östhammars kommunstyrelses arbetsutskott (ksau)
Här finns dokument

Vad gör ksau? Kommunstyrelsens arbetsutskott förbereder ärenden till kommunstyrelsen, som föreslår kommunfullmäktige att besluta på det ena eller andra sättet. Kommunfullmäktige – inte ksau eller ks – är högsta beslutande församling.

Dec. 10.

11 december: (LuL) Kollektivtrafiknämnden sammanträder

Den 11 december sammanträder Kollektivtrafiknämnden (LuL).
Här finns ärendelistan och handlingarna

Uppgifter för kollektivtrafiknämnden är:

  • Samråd om fysisk planering och regional utveckling inklusive infrastrukturfrågor
  • Samråd med länets kommuner, regionförbundet, organisationer, resenärer, företag och berörda myndigheter – inklusive angränsande läns kollektivtrafikmyndigheter.
  • Bereda trafikförsörjningsprogram
  • Beslut om allmän trafikplikt
  • Upphandling av regional kollektivtrafik
  • Kollektivtrafikens roll när det gäller regional utveckling

Dec. 09.

Låt oss skövla regnskogen! Allt för chokladen!

Det finns ingen regnskog på våra breddgrader, så varför ska vi bry oss om skogen i Tropikerna? Hmmm …
Varje jul får jag en röd chokladask och en gul. Men nu har jag tackat nej, för jag vägrar använda och vägrar äta produkter med palmolja i.
Skövlingen av regnskogarna är skadlig för hela jorden, för både djur och människor. Jag tycker du ska vara väldigt frågvis när du handlar i butikerna: ”Finns det palmolja i den här produkten?” (Kanske framgår det inte i innehållsförteckningen vad det är för typ av olja – fråga!)
Det blir till slut ganska tröttsamt att fråga om varje produkt med obegriplig innehållsförteckning. Den här julen gör jag så här: jag köper chokladen från Jordklok. Grymt god choklad! (Jordklok finns i höger meny här på bloggen, om du vill läsa deras innehållsförteckning för choklad och annat godis.)

Råd & Rön: Palmolja är billig att framställa och kan användas i mängder av produkter. Men priset blir i längden högt – tropisk skog skövlas med fruktansvärda konsekvenser för människor och djur.

Titta på den här korta videon om palmolja:

Dec. 06.

Gratis kollektivtrafik! I Luxemburg!

Jag följer The Guardian på Facebook, och fick upp denna glada nyhet i flödet: ”Luxembourg to become first country to make all public transport free”
Regeringen i Luxemburg vill prioritera miljön och även få slut på några av världens värsta trafikstockningar.
Heja, heja Luxemburg!
LÄNK: The Guardian/Luxembourg to become first country to make all public transport free

Dec. 05.

”Så skuldsatt är din kommun”

Det här är siffror från Dagens Industri, som hämtat information från SCB. Artikeln heter ”Så skuldsatt är din kommun”. Siffror från 2017.
I Östhammars kommun är varje invånare belastad med 33 232 kronor i skuld, alltså det belopp som kommunen lånat. På tre år, från 2014 till 2017, har din skuld ökat med 4 549 kronor.
Länk: Dagens Industri

Dec. 04.

Öregrund – attraktiv och levande ort

Så här ska det gå till, och det är det här arbetssättet som Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling tagit beslut om:

Idéer ska komma från ortsborna och genomföras av bl.a. ortsborna samt att nyttan ska tillfalla ortsborna och de som verkar där.

I projektet är det alltså inte Östhammars kommun via Tekniska eller andra förvaltningar som bestämmer vad Öregrundsborna behöver – den metoden har inget med lokalt ledd utveckling att göra. I projektet för Öregrunds del finns just nu två områden som ska vara lokalt ledda: Västerhamn och Klockarhöjden/området runt klockstapeln.
Varje ort i kommunen har nu en ortssamordnare. En samordnare är spindeln i nätet. Öregrund har en mycket bra samordnare i Hans Lindström, som nås på e-post: havet43@gmail.com

Dec. 03.

Håll dig informerad om Europaparlamentet

Lika lite som en kommun kan sätta sig över svensk lag, kan Sverige sätta sig över EU-lagar, som klubbas i Europaparlamentet där Sverige har 20 ledamöter (totalt 751 från alla medlemsländer). Jag har träffat de flesta svenska ledamöter, för de kommer till Europahuset i Stockholm (några i taget) och berättar om sitt arbete, arbete i utskotten, när nya lagar ska klubbas m.m. Om jag inte åkte till Stockholm och Europahuset så ofta som jag gör, skulle jag inte veta särskilt mycket om EU. Det enda svensk media verkar tycka är viktigt med EU är lakritspipor, snus och gurkor. Och med den typen av mediabevakning ska alltså svenska folket bilda sig en uppfattning och rösta i EU-valet.
Den 26 maj 2019 är det val till Europaparlamentet. Märkligt, tycker jag, att svensk media inte ställde frågan till ett enda parti innan valet 2018 i Sverige: ”Vad vill ditt parti med EU?”

Håll dig uppdaterad om vad som händer i parlamentet. Kolla de senaste nyheterna, titta på våra sammanträden i direktsändning och följ ledamöterna i sociala medier:
http://www.europarl.europa.eu/news/sv

Dec. 02.

Om klimattoppmötet COP24 i Polen

Har vi tio år på oss att fixa klimatet? Där håller jag inte med. Vad tror du? Tio år? Eller är det redan för sent? Ska vi starta massa nya kärnkraftverk dessutom så att vi får energi till att fortsätta leva på samma sätt som ju skadar både miljö och människa? Och allt radioaktivt avfall?
Vi lämnar över klimatkris och radioaktivt avfall till nästa generation. Och nu levande lever som vanligt och hoppas att Alla Andra tänker på klimatet. Har flygresor till solen någonsin varit så ’livsnödvändiga’ som nu? Det är bara Alla Andra som ska ställa om livsstilen ”så att jag kan fortsätta flyga till solen några gånger om året.”
Våga inte påstå att människor måste leva i samklang med naturen, för då kan du få höra att du övervintrat hippierörelsen från 1960-talet.

Så här är det, att klimatet och jordens resurser bryr sig inte ett jäkla dugg om vad du och jag behöver. Det som finns, finns och sedan är det slut.

COP21 är själva undertecknandet av Parisavtalet, som ratificerats av 170 länder. ”Det man enades om var att den globala temperaturökningen ska hållas under 2 grader – helst 1,5 grader – och vad som krävs för att klara det.”
COP24 är uppföljning av Parisavtalet.
De årliga möten som hållits kallas partskonferenser och förkortas COP: ”Conference of the Parties”

Citat från Omvärlden som skriver om klimattoppmötet i Katowice i Polen som inleds måndag 3 december 2018:

USA är sedan tidigare avogt inställt till Parisavtalet. I juni 2017 sa president Trump att USA skulle dra sig ur klimatavtalet, men under året har ändå den amerikanska delegationen deltagit i förhandlingarna.

I Brasilien vann nyligen Jair Bolsonaro presidentvalet, efter en valkampanj i vilken han var hårt kritisk till Parisavtalet och sa att han ville omförhandla villkoren. Landets nya utrikesminister, Ernesto Araújo, avvisar den vetenskapliga konsensus som finns om klimatförändringarna och talar om frågan som en konspiration av vänstern.

Länk: Omvärlden – Allt du behöver veta inför klimattoppmötet i Polen

Nov. 22.

Vinter i Muskot-butikerna

Liiite kyligare, liiite närmare vinter, så nu åker mössorna snart på, om de inte redan är på. Vintermodet för Honom & Henne finns hos  Öregrunds gladaste modebutik, Muskot Fashion & Lifestyle. Kanske öppet på fredag, och absolut öppet på lördag.
Butikerna i Gävle, Skanör & Öregrund uppdaterar med modenyheter och öppet-info på Instagram:
https://www.instagram.com/muskotfashion

Nov. 04.

Detaljplan för Öregrunds hamn – godkännande och beslut på gång

Ett förslag till detaljplan för Öregrund 1:2, Öregrund hamn, har varit ute på samråd och granskning 4 juli – 15 augusti 2018.
De synpunkter som inkom under samrådet har sammanfattats och kommenterats i ett granskningsutlåtande daterat 2018-10-08.
Planförslaget är nu redo för nästa skede: beslut om antagande med preliminär tidplan:

6 november: Godkännande av detaljplan i kommunstyrelsens arbetsutskott (ksau).
13 november: Godkännande av detaljplan i kommunstyrelsen (ks).
27 november: Beslut om antagande av detaljplan i kommunfullmäktige (kf).

Du kan överklaga planen endast om du är berörd och om du tidigare har lämnat skriftliga synpunkter under samrådet. En överklagan ska vara inlämnad senast 3 veckor räknat från det datum kommunen meddelat beslutet på sin anslagstavla.

Länk: Detaljplan Öregrund 1:2 Öregrunds hamn
”Planförslaget omfattar delar av hamnen i centrala Öregrund. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utveckling av de inre delarna av Öregrund med avseende på allmänhetens tillgänglighet samt verksamheter i anslutning till befintliga centrumanläggningar. Planen syftar även till att bereda plats åt fler båtar i hamnen.”

Från granskningsutlåtandet
”Trafikverket påpekar att det pågår en Åtgärdsvalsstudie beträffande bristande framkomlighet i Öregrund. De förslag som diskuteras är busshållplats i söder under bestämmelse TORG/P-Plats samt en breddning av gc-väg till färjeläge där planen har bestämmelsen PARK. Trafikverket bedömer att dessa åtgärder kan genomföras med detaljplanens bestämmelser, men menar att antagandet av detaljplanen med fördel skulle kunna invänta Trafikverkets ställningstagande gällande Åtgärdsvalsstudien, så att planen och trafikåtgärder så långt möjligt synkroniseras. Trafikverket anser också att Sjöfartsverkets synpunkter skall beaktas.”

okt. 30.

Elevhälsoplan för skolorna Gräsö-Öregrund

En ny elevhälsoplan har antagits för skolorna Gräsö (F-3) och Öregrund (F-6). Planen gäller fr.o.m. 1 november 2018 och hela 2019.
Här finns elevhälsoplanen att läsa:
ELEVHÄLSOPLAN Öregrunds- och Gräsö skolor 2018/2019

Elevhälsoteamet på Öregrunds- och Gräsö skolor består av rektor, specialpedagog, skolsköterska, skolkurator samt speciallärare. 

okt. 28.

Medborgarmotion: Östhammars kommun bör anställa en stadsarkitekt

Det går fortfarande att skriva under på medborgarmotionen: Kommunen bör anställa en stadsarkitekt.
* Om minst 1 % av kommunens folkbokförda invånare skriver under medborgarmotionen kommer den att lämnas vidare till kommunstyrelsen som bestämmer hur motionen ska hanteras.
* ”Du är uppe i rätt antal underskrifter”, stämmer inte! Det är en ’bugg’ i systemet enligt kommunikatör i kommunhuset. Redan vid 1 underskrift står det så.
* Just nu: 111 personer av 220 har gett sitt stöd till motionen.

Länk: Här finns medborgarmotionen

okt. 27.

”Parliament demands ban on neo-fascist and neo-Nazi groups in the EU”

Det här pressmeddelandet publicerades den 25 oktober 2018 på Europaparlamentets webb. Har pressmeddelandet uppmärksammats i svensk media? Jag följer inte svensk nyhetsrapportering längre, utan vill jag t.ex. veta hur långt regeringsbildandet kommit läser jag på riksdagens webb om det, vill jag veta vad Polisen har för sig i specifika händelser läser jag på Polisens webb o.s.v. Jag har lärt mig att även det media inte uppmärksammar kan vara större nyheter än det som uppmärksammas.

Europaparlamentets pressmeddelande 25/10-18
– – –

Ban all organisations glorifying fascism
– – – MEPs argue that the impunity enjoyed by far-right organisations in some member states is one of the reasons behind the rise in violent actions, affecting society as a whole and targeting particular minorities such as black Europeans/people of African descent, Jews, Muslims, Roma, non-EU nationals, LGBTI people, and persons with disabilities.
They propose setting up anti-hate crime units in police forces to ensure these crimes are investigated and prosecuted. They also urge national authorities to “effectively ban neo-fascist and neo-Nazi groups and any other foundation or association that exalts and glorifies Nazism and fascism”. – – –

Läs hela pressmeddelandet här:
Parliament demands ban on neo-fascist and neo-Nazi groups in the EU

okt. 25.

Ny brandchef för UBF: Elisabeth Samuelsson

Elisabeth kommer närmast från rollen som beredskapssamordnare på kommunledningskontoret i Uppsala kommun. Hon har tidigare arbetat många år på brandförsvaret, bland annat som biträdande avdelningschef och produktionschef. Elisabeth har också arbetat med beredskaps- och säkerhetsfrågor hos både Länsstyrelsen och dåvarande Landstingsservice.
Läs hela pressmeddelandet: Ny brandchef för Uppsala brandförsvar

okt. 23.

”Stora underhållsbehov på kommunens skolbyggnader”

Text på Östhammars kommunhus’ webb 23/10-18:
Under hösten har Tekniska förvaltningen inlett ett arbete med att undersöka skicket på samtliga kommunens byggnader och verksamhetslokaler. Hittills har tio byggnader undersökts, nio av dem är skolbyggnader. Resultatet visar ett stort behov av underhåll på flera förskolor och att en skola är i så dåligt skick att rivning föreslås som åtgärd.

Länk: Läs hela texten här

okt. 21.

Östhammars kommun anmäld till Skolinspektionen

Under hela 2016 anmäldes Östhammars kommun 15 gånger till Skolinspektionen. Under 2017 kom 30 anmälningar på Östhammars kommun till Skolinspektionen. Nu är det år 2018 …
Jag uppdaterar det här inlägget varje gång huvudmannen/Östhammars kommun anmäls till Skolinspektionen.
LÄNK: Östhammars kommun hos Skolinspektionen

Åk. 3-5: Hammarskolan: 19 november 2018
Åk. F-6: Öregrunds skola: 26 oktober 2018
Åk. F-9: Olandsskolan: 25 oktober 2018

Kommunnivå om särskilt stöd: 12 oktober 2018
Åk. F-9: Österbyskolan 3 oktober 2018
Åk. F-9: Österbyskolan 18 september 2018
Åk. 6-9: Vallonskolan 11 september 2018
Åk. F-9: Olandsskolan 30 juli 2018

Åk. F-9: Österbyskolan 4 maj 2018
Åk. 3-5: Hammarskolan 23 april 2018
Åk. 6-9: Vallonskolan 26 mars 2018
Åk. 6-9: Vallonskolan 23 mars 2018

Åk. 6-9: Vallonskolan 14 mars 2018
Kommunnivå 8 mars 2018
Åk. 6-9: Vallonskolan 22 februari 2018
Åk F-9: Österbyskolan 19 februari 2018
Åk F-9: Österbyskolan 9 februari 2018

Åk F-9: Österbyskolan 18 december 2017
Åk F-9: Olandsskolan 13 december 2017
Kommunnivå 19 november 2017 (gällande förskolan Furustugan)
Åk F-9: Österbyskolan 19 november 2017
Kommunnivå 12 november 2017

Åk. 6-9: Vallonskolan 8 november 2017
Åk. 6-9: Vallonskolan 27 oktober 2017
Åk. F-9: Österbyskolan 24 oktober 2017
Åk F-6: Öregrunds skola 11 oktober 2017
Åk. 6-9: Vallonskolan 9 oktober 2017

Åk 6-9: Vallonskolan 9 oktober 2017
Åk F-9: Olandsskolan 5 september 2017
Åk F-9: Olandsskolan 1 september 2017
Åk- 6-9: Vallonskolan 27 juni 2017
Åk F-6: Öregrunds skola 22 juni 2017

Åk- 6-9: Vallonskolan 12 juni 2017
Åk- 6-9: Vallonskolan 7 juni 2017
Åk F-9: Österbyskolan 24 maj 2017
Åk F-9: Österbyskolan 17 maj 2017
Åk F-9: Österbyskolan 11 maj 2017

Åk F-9: Olandsskolan 2 maj 2017
Åk F-9: Österbyskolan 11 april 2017
Åk- 6-9: Vallonskolan 23 mars 2017
Åk- 6-9: Vallonskolan 22 mars 2017
Kommunnivå 28 februari 2017

Åk F-9: Olandsskolan 23 februari 2017
Åk 7-9: Frösåkersskolan 22 februari 2017
Åk F-6: Öregrunds skola 27 januari 2017
Åk- 6-9: Vallonskolan 24 januari 2017
Åk F-6: Öregrunds skola 11 januari 2017

LÄNK: Politiskt förtroendevalda till Barn- och utbildningsnämnden

LÄNK: Chef för Barn- och utbildningsförvaltningen

okt. 16.

Har du sett katten Gordon?

Gordon är en mycket skygg katt. Det är alltså ingen idé att försöka fånga honom. Gordon är hemmahörande på Klippvägen 4 i Öregrund. Han har varit försvunnen sedan söndag 23 september 2018. Gordon är svartvit, kastrerad, saknar halsband men är chippad.
Kolla i era garage, bodar, uthus, lekstugor – kanske smet Gordon in någonstans och har blivit fånge. Han kan även ha tagit sig utanför Öregrund.
Om du ser Gordon, försök inte fånga honom, för han är som sagt väldigt skygg. Ring/meddela familjen så kommer de och försöker locka fram den nu väldigt saknade katten:
070 – 93 46 857 (Sofie)
073 – 31 28 127 (Johnny)

okt. 11.

Datorhjälpen för dig som är 55+

SeniorNet Klubb Östhammar:

”En plats för dig som känner dig vilsen i den digitala djungeln. Här finns handledare som hjälper dig reda ut problemen. Inga frågor är för enkla!
Ta med dig din dator, mobil, surfplatta.

När? Varje onsdag 13.30 – 15.30 från 19 september till 19 december 2018.
Drop in! Ingen föranmälan krävs.
Var? Vinkelboda, Östhammar (Stångörsgatan mittemot Kommunhuset)
Kostnad? Gratis för medlemmar i SeniorNet. Icke-medlemmar betalar 20 kr/gång, max 2 gånger. Att komma och titta kostar inget.

Vill du veta mer, mejla seniornetklubbosthammar@gmail.com eller
ring 070 – 76 58 941.
Välkommen!”
https://osthammar.seniornet.se

okt. 10.

Öregrunds Bytbod

Så himla bra! Nu kan vi byta grejer med varandra utan att ens träffas. I en knallgul container, som vi kan gå in i, kan vi lämna och hämta grejer.
Containern står inne på miljöstationen. Bytt, bytt 🙂
Öregrund