Category Archives:Allmän information

maj. 31.

Från 1 juni gäller åldersgräns 15 år på vattenskoter

Transportstyrelsen: Den 1 juni 2019 införs en åldersgräns på 15 år för att få köra vattenskoter i Sverige. Åldersgränsen på 15 år sammanfaller med åldern på straffmyndighet och den åldersgräns som gäller för att köra moped.
https://www.transportstyrelsen.se/sv/Nyhetsarkiv/15-arsgrans-for-vattenskoter-fran-1-juni

maj. 29.

Låt djurungarna vara! Och koppla hundarna!

Östhammars kommun har valt att inte informera om koppeltvånget och varför koppeltvång gäller den här tiden på året.

Länsstyrelsen informerar i alla fall om ”upphittade djur”: Fågelungar, älgkalvar, rådjurskid och harungar. Såhär på försommaren är det inte ovanligt att man kan stöta på vilda, till synes övergivna, djurungar ensamma i naturen. Undvik att störa dem, de är mycket sällan övergivna av sina föräldrar.
LÄS MER hos Länsstyrelsen

maj. 21.

Kontrastfärg på servicehusets trappor

Bravo! Nu har trappstegen vid gästhamnens servicehus fått gul kontrastfärg, så nu syns det bättre för synnedsatta var trappstegen börjar och slutar .

maj. 16.

Öregrunds Utvecklingsråd är på ”g” om Kustlaboratoriet

Länk: Tidigare blogginlägg om trångboddheten på Kustlaboratoriet i Öregrund

Öregrunds Utvecklingsråd på Facebook:
https://www.facebook.com/oregrundsutvecklingsrad

Det här jobbar vi med nu: SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) bedriver forskning och miljöanalys om fiske och ekosystem längs Sveriges kuster. Det här Kustlaboratoriet finns på många håll i Sverige, men huvudkontoret för all sådan forskning ligger här i Öregrund.

Det här är en verksamhet som växer, så SLU behöver få in fler arbetsplatser i det gamla skolhuset där man sitter. Det man nu vill göra är att bygga om vinden på våning tre till nya kontor.

Men det här huset har blivit K-märkt av Upplandsmuséet, varför kommunen har avslagit bygglovsansökningen.

Risken är stor att SLU helt enkelt lämnar Öregrund om det inte finns möjlighet att bedriva verksamheten. Hur stor värde ser kommunen att ha en institution som SLU lokaliserad till staden?

Vi jobbar nu för att få till ett möte mellan SLU och ansvariga politiker och tjänstemän för att hitta en lösning så att verksamheten kan fortsätta här i stan.

maj. 13.

Östhammars kommun betalar hyra för skollokaler till sig själv

Det här är en skärmbild från BUN:s ärendelista 16 maj 2019. Östhammars kommun betalar alltså hyra till sig själv. Undrar vad den administrationen kostar …

maj. 12.

Östhammars kommun på plats 248 av 290 i LR:s skolranking

Lärarnas Riksförbunds senaste skolranking publicerades den 6 maj 2019. Östhammars kommun får totalranking 248 av 290 kommuner. Dessa fyra kriterier/modeller har använts för alla kommuner och rankingen gäller Östhammars kommun:

Undervisningskostnad per elev: plats 168
Lärarlöner: plats 113
Lärarbehörighet: plats 238
Elevresultat: plats 244

Resultat i fallande ordning för länets alla åtta kommuner, totalranking:
Uppsala på plats 125.
Håbo på plats 181.
Heby på plats 200.
Älvkarleby på plats 212.
Östhammar på plats 248.
Tierp på plats 258.
Enköping på plats 268.
Knivsta på plats 284.

Om vi väljer det som skola och undervisning handlar om – elevresultat – ser det ut så här i länets alla åtta kommuner:
Håbo på plats 86.
Tierp på plats 174.
Heby på plats 175.
Uppsala på plats 176.
Enköping på plats 236.
Östhammar på plats 244.
Knivsta på plats 252.
Älvkarleby på plats 288.

Länk: Läs mer om rankingen hos LR:
https://beta.lr.se/5.47784efd16a56553d8d5ff.html

maj. 03.

Näthatsgranskaren om hoten mot svenska journalister

Näthatsgranskaren på Facebook 3 maj 2019:

HOT MOT JOURNALISTER OCH HATETS DIRIGENTER
”Influencers” och deras hatfulla ”svansar.” Fenomen som ”Granskning Sverige.” Sociala media-sidor som ”Stå upp för Sverige.” Högerextrema alternativmedier som ”Nya Tider.” Piskar upp drev som med hot, hets och förtalskampanjer försöker tysta sina motståndare . Deras motståndare är etablerad media, demokratiskt valda politiker och alla som konsumerar eller röstar på dessa.

INTE BARA JOURNALISTER OCH POLITIKER DRABBAS
Alla drabbas när samhället låter en minoritet skrämma bort majoriteten av de demokratiska rösterna. Kvar blir bara de som har tjockt skinn och som vi kan kalla antidemokrater. De viktigaste rösterna, majoriteten av de boende i Sverige blir osynliga på vår kanske viktigaste demokratiska plattform idag.

Näthatsgranskaren länkar till den här YouTube-filmen: Så utsätts svenska journalister för hat och hot

maj. 03.

Lördag med 50 % rea hos Muskot Fashion & Lifestyle Hamntorget Öregrund

Mode för Honom & Henne! Öppet lördag klockan 10-15 hos Muskot Fashion & Lifestyle, Hamngatan Hamntorget Öregrund.
Obs! 50 % rea på utvalda plagg just nu!
https://www.instagram.com/muskotfashion

maj. 03.

Trappsteg som inte syns tydligt vid servicehuset för båtgäster

Jag skrev det här på Östhammars kommunhus’ Facebook 3 maj 2019:

Trappstegen behöver markeras för de med nedsatt syn. Det är knappt jag ser var trappstegen börjar och slutar fast jag har 100 % syn. Markeringen utlovades redan förra sommaren, men blev inte av.

maj. 03.

Indragen färdtjänst för medborgare i glesbygd i Östhammars kommun

Jag beställde beslutsunderlag till socialnämndens indragning av färdtjänst för medborgare i glesbygd i Östhammars kommun. Det finns två kategorier av färdtjänst i glesbygd: 1) Färdtjänst på land och 2) Färdtjänst på vatten.
Se punkt 11, kallelsen socialnämndens sammanträde 6 maj.
Jag är osäker på om beslutsunderlaget handlar om färdtjänst på både land och vatten.

Citerat beslutsunderlag, men jag har ändrat till ”hen” och ”de två” i svaren:
……………………………………………………………………………………………….

Åsikter bland nyttjare av glesbygdsfärdtjänst
Socialförvaltningen har ringt upp de som beviljats glesbygdsfärdtjänst och ställt frågor om deras syn på tjänsten. Nedan följer svar från 18 personer/ par som har beviljats glesbygdsfärdtjänst, 15 personer har av olika anledningar inte kunnat nås. Observera att några av svaren har lämnats gemensamt av make/maka.

Dessa frågor har ställts:

• Använder du glesbygdsfärdtjänst?
• Om nej, varför inte?
• Om ja, hur ofta i snitt åker du per månad?
• Hur tycker du att det fungerar?
• Hur skulle du lösa ditt resbehov om inte denna tjänst fanns?

Svar:

1. Nej de två har inte använt glesbygdsfärdtjänst men det är en trygghet att ha insatsen. Anledningen att de inte använt den är att de har kunnat köra själva, insatsen är ändå en trygghet, särskilt såhär vintertid och då de inte vet hur länge de själva kommer ha möjlighet att kunna köra bil.

2. De två använder glesbygdsfärdtjänst en gång i veckan. De tycker det fungerar bra. Hen vet inte hur de skulle lösa sitt resebehov om glesbygdsfärdtjänsten inte fanns.

3. Nej hen har inte använt den på sista tiden, lite oklart om hen någonsin gjort det. Fungerar inte med beställningstiderna. Hen skulle behöva åka på tider som inte går, efter 18. Hen känner att glesbygdsfärdtjänsten fungerar dåligt och inte motsvarar hens behov. Hen löser sitt resbehov genom att åka med partnern i hens färdtjänst. Hen vill ansöka om färdtjänst då hen fått ännu svårare att ta sig runt.

4. Ja hen har använt glesbygdsfärdtjänst. Trygghet att den finns. I år har hen inte åkt ännu, förra året kanske två ggr/månad. Det fungerar bra nu. Vet inte hur hen skulle löst sitt resebehov annars.

5. Hen har inte använt glesbygdsfärdtjänst, de har hittills kunnat köra själva. Är en trygghet att de har möjlighet att använda den om de inte fått plogat så de kan få ut bilen.

6. Svarar för båda och uppger att hen också använder tjänsten. De använder glesbygdsfärdtjänst ungefär en gång i veckan. Det fungerar bra, mycket nöjda. Hade det inte funnits glesbygdsfärdtjänst hade de inte kunnat bo kvar.

7. De har båda beviljats insatsen. De har inte använt glesbygdsfärdtjänst, hen kör bil men det känns som en trygghet att de har insatsen på grund av vacklande hälsa.

8. Hen använder glesbygdsfärdtjänst ca två gånger/månad. Det har alltid fungerat bra. Det är viktigt att tjänsten finns annars hade hen fått ersätta någon privat för att komma till närmaste samhälle. Hen har i övrigt en kommentar om att det är för lite information om att glesbygdsfärdtjänst finns, hen fick höra det ryktesvägen.

9. Hen använder det varje vecka en gång/vecka. Hen tycker att det fungerar bra. Hen vet inte hur hon skulle lösa resebehovet om glesbygdsfärdtjänsten inte fanns. Hen skulle då bli isolerad och inte kunna ta sig iväg och handla.

10. Hen använder den ungefär en gång/månad. Hen tycker det fungerar bra. Hen vet inte hur hen skulle lösa sitt resebehov om insatsen inte fanns.

11. Hen har inte använt insatsen. – – –

12. Hen använder glesbygdsfärdtjänst så ofta hen kan och när hen behöver, det blir ofta någon gång i veckan. Hen tycker det fungerar utmärkt. Vet inte hur hen skulle lösa sitt resebehov annars. Skulle inte kunna bo kvar om glesbygdsfärdtjänsten inte fanns.

13. Hen använder den, tre-fyra ggr/månad. Det fungerar bra. Hen vet inte hur han skulle lösa sitt resebehov om insatsen inte fanns.

14. Hen använder glesbygdsfärdtjänst vintertid, blir 2-3 ggr/månad. Hen tycker det fungerar bra. Hen vet inte hur han skulle lösa sitt resebehov utan glesbygdsfärdtjänst.

15. Hen använder glesbygdsfärdtjänsten 1-2 gg/vecka. Den fungerar bra men hen vill att det ska gå att åka på helgerna också då hen känner sig isolerad. Hen vet inte hur hen skulle lösa sitt resebehov om glesbygdsfärdtjänsten inte fanns.

16. Glesbygdsfärdtjänst fungerar bra för hen. Hen använder den 2 ggr/vecka men ibland svårt att ta sig i land pga. vädret vintertid. Tjänsten är viktig för hen. Hen skulle ha mycket svårt att lösa sitt resebehov utan den.

17. Hen använder den inte då det visade sig att hen får fortsätta köra bil.

18. Hen använder glesbygdsfärdtjänst ibland men inte varje månad, behovet varierar med väderförhållandena. Fungerar jättebra. Hen vet inte hur hen skulle resa annars vid de tillfällen då hen nu har behov av glesbygdsfärdtjänsten.”

apr. 30.

Glesbygdsfärdtjänsten och glesbygdsfärdtjänsten med båt avvecklas!

”Eftersom det saknas krav på att erbjuda glesbygdsfärdtjänst och ingen annan kommun erbjuder en motsvarande service anser nämnden att tjänsten ska avvecklas för att den service som kommunen erbjuder ska harmoniseras med övriga landets kommuner. Avvecklingen antas innebära att ekonomiska medel frigörs när ett nytt avtal upphandlas där enbart färdtjänst omfattas. I det fall behov föreligger att erbjuda en anropstyrd kollektivtrafik i linje med den service andra regioner erbjuder bör detta hanteras av Region Uppsala som är ansvarig för kollektivtrafiken i länet. Avvecklande av glesbygdsfärdtjänsten med båt innebär en besparing av den rörliga kostnaden som 2018 uppgick till 188 842 kronor.”

I kallelsen socialnämnden Östhammars kommun 6 maj, punkt 11

Kommunstyrets/stabens vision ”På väg mot världens bästa lokalsamhälle” tolkar styret/staben som att bli lika dålig som andra kommuner, inte att bli bäst. Ordet ”harmoniseras” är positivt värdeladdat. Beskedet ska upplevas lika positivt som kommunstyret/staben upplever det.

apr. 30.

Vad händer i hemtjänsten i vår kommun!

”Ökade sjuktal inom hemtjänsten. Motiven bakom sjukskrivningar är missnöjesyttringar. Dialog och kontakt med kommunal i frågan.”
Punkt 4 i kallelsen socialnämnden 6 maj

Östhammars kommun/socialnämnden menar alltså att personalen inom hemtjänsten sjukskriver sig för att de är missnöjda? Vilka belägg har kommunen för att komma med den typen av påståenden? Finns det några enkäter, undersökningar och utvärderingar som visar ”Jag är så missnöjd att jag sjukskriver mig”.
Jag gissar att hemtjänsten är så underbemannad att personalen blir sjuk av stressen … Vad tror du?

apr. 27.

YouTube-film om 16-åriga Greta Thunberg, global klimatkämpe

GREAT BIG STORY har gjort en film om 16-åriga Greta Thunberg, den svenska klimatkämpen, som peppat ungdomar (och vuxna) runt hela världen att stå upp för klimatet. Inget annat kan existera om vi bortser från själva förutsättningen allt existerar i: ett friskt klimat.

For hundreds of thousands of young people around the world, Greta Thunberg is an icon. In August 2018, dismayed by adults’ lack of action on the global climate crisis, the teenager sat herself down in front of the Swedish Parliament, pledging to strike from school every Friday until Sweden aligned its policies with the Paris Agreement. Greta’s actions have earned her a Nobel Peace Prize nomination and speaking engagements at the World Economic Forum and COP24—but most importantly, they’ve encouraged students from all over the globe to stand up for Earth and their futures.
This is the fourth story in our latest series, “The Brave,” all about the incredible people protecting our Great Big Planet.

apr. 23.

Ökad brandrisk i skog och mark!

Uppsala Brandförsvar: ”Från och med 18 april avråder brandförsvaret från eldning. Det råder däremot inte eldningsförbud. All eldning sker på eget ansvar. Vi rekommenderar att du inte eldar, utan istället kör ris och trädgårdsavfall till återvinningen. Om du vill grilla i naturen använd redan iordningsställda grillplatser.”
https://www.uppsalabrandforsvar.se

apr. 20.

Bristande tillgänglighet i Öregrund

Att ockupera trottoarer med butiksprylar är motsatsen till att göra något tillgängligt. Diskrimineringsombudsmannen 2018:

Den som är ansvarig för en verksamhet, till exempel en arbetsplats, en skola eller en butik är skyldig att genomföra skäliga åtgärder för att verksamheten ska vara tillgänglig för en person med funktionsnedsättning. Den som låter bli att genomföra skäliga tillgänglighetsåtgärder eller den som genomför åtgärder som inte är tillräckliga kan göra sig skyldig till diskriminering. Åtgärderna är tillräckliga om de leder till att en person med en funktionsnedsättning kommer i jämförbar situation med en person utan denna funktionsnedsättning.

Läs mer hos Diskrimineringsombudsmannen:
http://www.do.se/om-diskriminering/vad-ar-diskriminering/bristande-tillganglighet

Från och med 1 maj 2018 omfattas även mindre företag av diskrimineringslagens förbud mot bristande tillgänglighet. Det här borde Östhammars kommun känna till, till att börja med, och erbjuda företagen information om vad som gäller – särskilt på trottoarer, torg och offentliga ställen. Vad vet Östhammars kommun?

apr. 12.

Välkommen till Sjöstjärnorna i Öregrund

Vi är i dagsläget två dagbarnvårdare som driver verksamheten i Öregrund under ledning av C-företaget.
Sjöstjärnornas verksamhet drivs i en lokal i centrala Öregrund. Vi hyr lokalen, intill Kyrkans Hus, av Svenska Kyrkan. Vi har en trevlig gård för utelek och närhet till havet och skogen.

Grunden för vår pedagogik är densamma som i all annan förskoleverksamhet. Målet är att vi med små grupper kan ge en lugn och trygg grund för barnen där de möter samma personal varje dag.

Flexibilitet är en av våra styrkor. Vi tar tillvara på vår närmiljö med heldagsutflykter i skogen och Tallparken. Naturen och skogen ger tillfällen för nästan allt:
* grov- och finmotorik ges extra träning,
* vi använder fynd vi hittar,
* barnen lär sig matematik utomhus,
* barnen lär sig om djur och natur på plats i skogen: djur, fåglar och småkryp,
* vår och höst har vi ”Mulle” med Friluftsfrämjandets material.

Vi arbetar tematiskt. Barnen på Sjöstjärnorna lär sig under olika teman, vilket är en ”röd tråd” hos oss.
År 2019 arbetar vi med två teman:
* ”Från jord till bord” hela året. I februari/mars sår vi fröer och ställer i våra små växthus och planterar sedan växterna utomhus i pallkragar.
* Under våren är ”Pelle Svanslös” vårt sagotema. Vi pratar om de olika sagokaraktärerna, som barnen bekantat sig med. Vi läser böcker och tittar på filmer. Pelle Svanslös-böckerna innehåller mycket kunskap om hur vi ska vara mot varandra, vilket är en av grunderna i vårt arbete: alla är unika.

Vårt uppdrag och mål är att skapa trygga och självständiga barn, skapa grund för empati och omsorg om andra. Och, lärande för livet!

Vill du veta mer om Sjöstjärnorna? Välkommen att höra av dig till:
Eva Nyström, mobil 073 – 800 19 89
Laura Hållsten, mobil 072 – 258 07 40

apr. 10.

Film: Introduktion till bygglov i Östhammars kommun

Film är bra! Här är en film som Östhammars kommun publicerat på sin YouTube-kanal

Att bygga nytt, bygga till och bygga om kan behöva ett skriftligt tillstånd från kommunen innan du sätter i gång.
Vissa åtgärder kräver en ansökan om bygglov och i andra fall behöver du göra en anmälan, ansöka om rivningslov eller söka marklov. På följande sidor berättar vi allt du behöver veta och guida dig genom just ditt projekt.
Avsätt gärna några minuter åt vår film ”Introduktion till bygglov” om du planerar att bygga i Östhammars kommun.
https://www.osthammar.se/sv/boende-och-trafik/bygga-nytt-andra-eller-riva/bygglov

apr. 09.

Viktig läsning om metoden för slutförvar av använt kärnbränsle

Teve och radio är usla på att rapportera om slutförvar av använt kärnbränsle. Politiker gapar om ”fler kärnkraftverk” och kallar det ”ren energi” vi måste ha för att upprätthålla en livsstil som uppenbarligen inte fungerar för varken miljö eller människa. Politiska debattörer i teve nämner inget om vad som krävs för att få kärnkraftverk på backen, och inte ett ord om det radioaktiva avfallet. Vet de inget om det, eller spelar de korkade? Förstår de verkligen ingenting om ett kärnkraftverks hela livscykel?

Jag har läst MKG:s senaste inlägg från den 4 april på hemsidan. SKB luras?

…  försöka luras med utsläppsscenarier som förutsätter att alla barriärer utom kopparkapseln är intakta hela vägen fram till nästa istid, vilket är helt orealistiskt.
Läs  hela inlägget hos MKG:
SKB yttrar sig till regeringen om kopparkorrosion: ”Fortfarande inget problem”

apr. 01.

Viktig läsning om trafiksituationen i Öregrund

Nu finns två exemplar att läsa på Öregrunds bibliotek: Åtgärdsvalsstudie – Bristande anslutning till färjeläget i Öregrund.

”Bakgrunden till studien är att trafiken till och från Gräsö (via Gräsöleden, en ca 1 km lång färjeled) är intensiv, vilket särskilt på sommaren innebär köbildningar genom Öregrund och svårigheter för trafikanter att ta sig till olika målpunkter inom Öregrund och till Gräsö. Framförallt drabbar trafiksituationen framkomligheten för kollektivtrafiken genom Öregrund tätort och omöjliggör för busstrafikering till färjeläget sommartid på grund av trängseln. Det innebär i sin tur tämligen långa gångavstånd för resenärer till Gräsö.”

Studien/rapporten finns även att läsa/ladda ner från Trafikverkets webb:
Åtgärdsvalsstudie – Bristande anslutning till färjeläget i Öregrund

Jag tycker att färjeläget för bilar ska flyttas söderut. Då minskar biltrafiken i Öregrunds stadskärna. Och en mindre färja från nuvarande färjeläge för de som ”promenerar och ”cyklar” över Gräsöleden.

mar. 24.

Tillsyn över hundar

Under tiden den 1 mars-20 augusti skall hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från att springa lösa i marker där det finns vilt.
Lagen om tillsyn över hundar och katter, 16§