Category Archives:Allmän information

Apr. 24.

25 april: Östhammars kommunfullmäktige sammanträder

Den 25 april sammanträder kommunfullmäktige Östhammar.
Här är ärendelistan

Vad gör kommunfullmäktige?
Kommunfullmäktige ska vara det högsta beslutande organet i kommunen.
Kommunfullmäktige fattar beslut i principiella frågor och ärenden av större vikt för kommunen. Det gäller till exempel mål och riktlinjer för verksamheten, budget och den kommunala skattesatsen. Kommunfullmäktige väljer också ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen, nämnderna och revisionen. I kommunfullmäktige sitter folkvalda politiker som väljs vart fjärde år. Kommunfullmäktige har 49 ledamöter och 31 ersättare.

Apr. 20.

En 3:a ledig i Öregrund hos Östhammarshem

På Matrosgatan 16, kvarteret Fjället Öregrund, Östhammarshem, finns nu en (1) ledig 3:a.
Senaste anmälningsdatum: 23 april 2017
Inflyttning: 1 augusti 2017
LÄNK: ÖSTHAMMARSHEM LEDIGA LÄGENHETER

Apr. 15.

Östhammars kommun anmäld till Skolinspektionen 9 gånger under 2017

Under januari-april 2017 har Östhammars kommun anmälts nio gånger till Skolinspektionen:

Öregrunds skola med reg.datum 11 januari
Vallonskolan med reg.datum 24 januari
Öregrunds skola med reg.datum 27 januari
Frösåkersskolan med reg.datum 22 februari
Olandsskolan med reg.datum 23 februari
Kommunnivå med reg.datum 28 februari
Vallonskolan med reg.datum 22 mars
Vallonskolan med reg.datum 23 mars
Österbyskolan med reg.datum 11 april

Skolinspektionen 21 februari 2017
Om man upplever att en skola eller förskola inte följer de regler som finns för undervisningen och omsorgen kan man anmäla det till Skolinspektionen. Kränkningar och mobbning är den vanligaste orsaken till att man anmäler en skola, den näst vanligaste anledningen är att en elev inte får det särskilda stöd han eller hon har rätt till.

Apr. 10.

SOS Alarm: Det här händer när du ringer 112

En bilolycka har inträffat. Det här händer när du ringer nödnumret 112. Textad version.

Apr. 10.

Körkort från flingpaket? Inga frågor i teoriprovet om övergångsställen?

Som Öregrundsbo vet åtminstone jag att som fotgängare går det inte att använda övergångsställen på samma sätt som fotgängare i större städer gör. Det räcker förresten att åka till Östhammar – där tillämpas nationella trafikregler. Så är det inte i Öregrund. Följande kan hända vid ett övergångsställe, vid bl.a. övergångsstället på bilden nedan: Stannar en förare kan det i stället komma en bil från andra hållet som inte stannar.
Hitflyttade stadsbor, som är vana vid nationella trafikregler, lever farligt vid övergångsställen i Öregrund, vilket jag informerade en inflyttad stadsbo om igår.

Apr. 06.

Klotter i Societetsparken

Ja, vad säger man …? Hur mycket av våra gemensamma skattepengar kommer klottersaneringen att kosta?

Apr. 05.

Angående ”servicehuset” i gästhamnen Öregrund

Östhammars kommunhus’ svar på frågan om  när kommunens hamnkontor/servicehus i gästhamnen ska rustas:
Upphandling av entreprenör är gjord och Öregrund Bygg  kommer att påbörja renoveringen direkt efter badortsdagarna.

Apr. 03.

Uppsala Brandförsvar – ”Uppföljning Psykosocial enkät”

Jag mejlade Uppsala kommun 2016-10-13 angående sammanställningen av UBF:s medarbetarenkät. Då fick jag inget svar.
2017-03-17 mejlade jag igen i samma ärende. 2017-03-21 fick jag den offentliga handlingen ”Uppföljning Psykosocial enkät” mejlad till mig. Områden som behandlas i enkäten är följande:
Organisatorisk och social arbetsmiljö, Delaktighet, Påverkan på mitt arbete, Ledarskapet, Samverkan/medverkan, Tydlighet kring rutiner samt Värdegrund:
Uppföljning psykosocial enkät 160831 (2)

Apr. 03.

Utvärdering Räddningstjänsten i Östhammars kommun

Frågan om den utlovade utvärderingen av Räddningstjänsten i Östhammars kommun ställd på Östhammars kommunhus’ Facebook den 13 oktober 2016

Svar: ”Kommunledningen hälsar att utvärderingen kommer ske under det första kvartalet 2017. När resultatet från utvärderingen är klar kommer det bjudas in till ett öppet samråd. Beslut kommer sedan tas före 30/6-2017.”

Men vem äger definitionen av ”utvärdering”, är en viktig fråga! Vem gör frågor och vem får svara på frågorna?

Mar. 30.

Lokalpolisrutan Östhammar

Lokalpolisrutan Östhammar publicerad 30 mars
”Under måndagsmorgonen den 27/3 genomfördes en trafikinsats vid Forsmarks kärnkraftverk. Syftet med insatsen var att kontrollera alkohol och droger i trafiken samt upptäcka brister på fordon. 705 förare kontrollerades och resultatet av hela insatsen blev att fyra förare rapporterades för olika trafikbrott.”

Mar. 30.

Protestlista på nätet angående stängning av jourmottagningar nattetid Tierp och Östhammar

Det fanns fysiska protestlistor runt om i kommunerna. Nu är de hämtade och över 4600 personer har skrivit på med sina namn.
Här finns även en protestlista på nätet för er som missat de fysiska listorna. Ansvarig för namninsamlingen på nätet är Charlotta Eriksson. Över 650 personer har skrivit på.
När du skrivit ditt namn på protestlistan mot stängning av jourmottagningarna nattetid Tierp och Östhammar, får du ett mejl där du bekräftar ditt namn.
Här finns protestlistan på nätet:
https://www.skrivunder.com/signatures/radda_jourmottagningarna_i_tierp__osthammar

Mar. 27.

Mycket stor risk för gräsbränder

Uppsala Brandförsvar: Nu har gräsbrandssäsongen tagit fart på allvar. Ett flertal gräsbränder har redan inträffat och vi manar till stor försiktighet och avråder starkt från eldning utomhus.

Mar. 23.

MP/S-förslaget om att stänga jourmottagningarna i Tierp och i Östhammar ska ”fördjupas”

Det bästa vore att MP och S valkampanjar om det här inför landstingsvalet 2018: ”Vinner vi valet lovar vi att stänga jourmottagningarna i Tierp och i Östhammar nattetid.”
Något som totalt förändrar beredskapen för att rädda liv är inget som amatörer (som ju politiker är) ska hålla på med mellan valdagarna.

Men i stället detta pressmeddelande 23 mars:
Förslaget har väckt många synpunkter som vi har tagit till oss, och vi vill därför fördjupa beredningen ytterligare.
Läs hela pressmeddelandet hos Region Uppsala:
Förslag om omstrukturering kommer upp först den 9 maj i vårdstyrelsen

Mar. 23.

Hur du kan rädda ditt liv när du håller på att kvävas

Titta på den här videon där brandmannen Jeff Rehman visar hur du kan göra när du är ensam hemma och har satt i halsen och håller på att kvävas.

Mar. 22.

31 mars sista dag att nominera till Turistapplåden 2017

Visit Roslagen Östhammar:
Nu är det dags att nominera årets företagare. Känner du ett företag som uppfyller kriterierna enligt nedan. Tveka inte att nominera företagaren.
För att en företagare ska kunna nomineras till Årets turistapplåd krävs:
• Att företaget har ett starkt lokalt varumärke som kopplas till god service
• Att företagaren är en stark drivkraft och god förebild för andra företagare
• Att företagaren äger och aktivt driver företaget i Östhammars kommun och erbjuder tjänster och/eller varor för besökare i Roslagen.
Läs mer om hur du nominerar på Visit Roslagen Östhammars sida:
Turistapplåden 2017

Mar. 20.

72 800 kronor i byggsanktionsavgift för verksamhet som saknar bygglov för ändrad användning

Bygg- och miljönämnden Östhammars kommun:
På Öregrund 19:8 i en lokal där det tidigare bedrevs en spelbutik har det bedrivits cafe/restaurangverksamhet sen 2012/2013. Verksamheten saknar bygglov för ändrad användning.
Sidan 32-33 i ärendelistan Bygg- och miljönämnden

72 800 kronor i byggsanktionsavgift.

Mar. 19.

Besöksstatistik jourmottagningen Östhammars Vårdcentral

Besöksstatistik jouren Östhammars Vårdcentral 2016, två månader, februari och juli.

Februari 2016: Totalt antal besök på Östhammars jourmottagning var 393, varav:
Fysiska besök per vardag klockan 21-07 var 4,1.
Fysiska besök per helgdag klockan 18-8 var 6,8.

Juli 2016: Totalt antal besök på Östhammars jourmottagning var 589, varav:
Fysiska besök per vardag klockan 21-07 var 3,6.
Fysiska besök per helgdag klockan 18-8 var 12,1.

Källa: Primärvårdens ledningskontor
Statistik begärd av Anna-Lena Söderblom och skickat vidare till mig.

Primärvårdens ledningskontor: ”Anledningen till att det inte finns registrerade besök kl 8-17 på vardagar är att vårdcentralen då tar hand om akuta patienter.
På helgerna är det däremot jourmottagningen som tar hand om patienterna även kl 8-17, vilket syns i antal registrerade besök.”

– Vi har i snitt 0,8 besökare efter klockan 24. Det är inte försvarbart att ha en läkare, en undersköterska och en sjuksköterska anställda på natten med så litet patientunderlag, säger Maria Westerlund, verksamhetschef på Östhammars vårdcentral.
Källa: UNT/Delade meningar om nedläggningshotad jour

Hur har Westerlund räknat sig fram till 0,8 besökare? Från vilket underlag? Och, är det alltså beredskap Westerlund tycker att vi kan vara utan i Östhammars kommun?

Jag begär ut statistik för hela 2016 nu angående jourbesök på Östhammars Vårdcentral.

Hur ser siffrorna ut som publicerats av Vårdstyrelsen?

Mar. 12.

Havsplan Bottniska viken – Mundogas

Havsplan Bottniska viken, som Östhammars kommunhus lämnat synpunkter på, bl.a. denna:
Kommunen saknar beskrivning av miljörisker med sjunkna vrak i såväl planbeskrivning som plankartan och hur dessa kräver särskild hänsyn i planeringen. Östhammars kommun berörs av fartyget Mundogas, som förliste 1966.
Sidan 43, föredragningslistan, ksau

Mar. 10.

De 6 senast lediga lägenheterna hos Östhammarshem i Öregrund

Så här ser det ut för lediga lägenheter och antal intresserade per lägenhet hos Östhammarshem i Öregrund. Jag bokför varje ledig lägenhet och ringer alltid Östhammarshem dagen efter senaste intresseanmälan. Den 9 mars gick intresseanmälan ut på 1:an på Jungmansgatan 25, och jag ringde alltså Östhammarshem den 10 mars.
Östhammarshem har inga planer på att bygga nytt i Öregrund.
Kvartal 1, januari-mars 2017, just nu:

STORLEK ADRESS ANTAL INTRESSERADE
4 rum och kök Matrosgatan 26 36
2 rum och kök Håkanssons Gata 10 41
1 rum och kök Matrosgatan 2 50
2 rum och kök Håkanssons Gata 12 C 43
3 rum och kök Matrosgatan 22 42
1 rum och kök Jungmansgatan 25 37

Mar. 08.

Ge blod när Blodbussen besöker Östhammars kommun

Den 16-17 maj  finns Blodbussen vid Östhammars Ishall, Lasarettsvägen 6. Blodgivningstrailern står utanför Ishallen. Surfa in hos Ge blod och kolla övriga orter i länet som Blodbussen besöker:
https://geblod.nu/ge-blod-har/blodbussar

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: