Category Archives:Allmän information

Jan. 22.

24 januari: Rekryteringskväll på Öregrunds brandstation

Klockan 18 på Öregrunds brandstation: Rekryteringskväll med bjudfika.
https://www.facebook.com/Station-4100-Öregrund-Uppsala-Brandförsvar-590815157602785

Jan. 22.

Vill vi ha ett kanske-säkert slutförvar i Forsmark?

Kan vi leva med ett nästan-tätt slutförvar? Opinionsgruppen för säker slutförvaring i Östhammar, Oss:
http://upptilloss.se

Jan. 14.

7 februari: Primärvårdens dag på Nalen Konferens – Öregrunds Praktikertjänst med i programmet

Primärvårdens dag arrangeras av Dagens Medicin Agenda.
Fokus 2018: Mot en tillgängligare primärvård.

Primärvårdens dag är mötesplatsen för alla engagerade i primärvårdens utveckling – politiker, primärvårdschefer, verksamhetschefer, allmänläkare, distriktssköterskor och andra yrkesgrupper på hälso- och vårdcentraler, patientorganisationer, företag med flera.

I programmet bl.a. Så görs vården tillgängligare – exempel från verkligheten. Spår 2, och där kommer Lars Agréus och Maria Eriksson från Öregrunds Vårdcentral Praktikertjänst att berätta om bokningssystemet. Från programmet:

Enligt sjukvårdslag och avtal ska man kunna få beställa en tid för icke-akuta besök i primärvården inom en vecka – något som primärvården ofta misslyckas med att leva upp till. Öregrunds vårdcentral Praktikertjänst lyckades minska väntetiderna för icke akuta fall från mellan fyra och åtta veckor till att kunna ta emot nästan alla patienter inom en vecka. Hur? Genom att slopa möjligheten att boka tid längre fram i tiden än samma dag. Vårdkvaliteten för multisjuka äldre är oförändrad, och 75 procent av patienterna och samtliga medarbetare tycker att det nya systemet är bättre. Arbetsbördan har ökat något – men de förbättrade möjligheterna att ge patienterna besökstider anses väga upp, enligt utvärderingen.

Lars Agréus, läkare Öregrunds vårdcentral och professor, Karolinska institutet, Maria Eriksson, mottagningssjuksköterska, Öregrunds vårdcentral.

Jan. 13.

10 februari: Öppet stormöte om nya medlemmar till Öregrunds nya utvecklingsråd

Öppet stormöte lördag 10 februari 2018 angående nya medlemmar till Öregrunds nya utvecklingsråd.
Tid: Klockan 13: 00 Plats: Societetshuset
På stormötet lägger valberedningen fram sitt samlade förslag på medlemmar till utvecklingsrådet.

Det kommer även en annons i AnnonsNytt!

Jan. 11.

Ny info på anslagstavlan utanför biblioteket

11 januari kom info om några av förslagen och projekten i Öregrund in i snäpptavlorna utanför biblioteket. Gå dit och läs :) Datum för möten om förslagen och projekten finns i infon. Var med och påverka – dissa och/eller hissa.

Jan. 08.

Infoskylt installerad utanför Öregrunds bibliotek

Öregrund blev sista ort i kommunen att få infoskylten om Attraktiva och levande orter installerad. På de andra orterna finns skyltarna på fastigheterna medan skylten i Öregrund blev fristående och det tog därför något längre tid med bygglovet.
Projektet Attraktiva och levande orter är ett samarbetsprojekt där även Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling finns med. Med lokalt ledd utveckling menas just det: LOKALT LEDD! Öregrundarna ska alltså vara med och påverka, komma med förslag, dissa och hissa, bidra med kunskaper …
På de åtta snäpptavlorna på infoskylten kommer det alltså inte att anslås färdiga beslut, utan info om förslag och kontaktuppgifter.
Ta en promenad till biblioteket och läs infotexten på skylten.
LÄNK: Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling

Jan. 03.

Östhammars kommun på plats 40:130 i rankingen Sveriges landsbygdskommuner

För tredje året i rad utser Dagens Samhälle Årets superkommuner. Rankingen är ett försök att fånga in vad som är framgångsfaktorer i kommunal utveckling.
Sverige har delats in i tre kommuntyper: landsbygdskommuner, storstadskommuner och täta kommuner. Det är  i kategorin landsbygdskommuner som Östhammars kommun placerar sig på plats 40 av 130 kommuner.
Här finns kriterier och poäng för alla kommuner:
http://superkommuner2017.dagenssamhalle.se

Dec. 25.

Hjälp Ideella Akuthjälpen i Östhammars kommun att hjälpa familjer

Ideella Akuthjälpen i Östhammars kommun vann Länsförsäkringars Trygghetshjälte 2017. Prispengar: 50 000 kronor, som kommer i februari 2018. De som arbetar ideellt i Akuthjälpen plockar ihop kassar till familjer och enskilda som behöver hjälp. Vill du också ge ett bidrag? Nedan på skylten finns info.
PÅ FACEBOOK: IDELLA AKUTHJÄLPEN I ÖSTHAMMARS KOMMUN

Dec. 22.

Öregrundsfödda Estrid Ericsson – grundaren av Svenskt Tenn AB

När jag tidigt i morse promenerade till adventsfönster 22 december hos Eva och Bosse Andersson på Sjötullsgatan, blev jag stående en bra stund vid fönstret och funderade på hur det är möjligt att jag missat att grundaren av Svenskt Tenn AB föddes i Öregrund:

Estrid Maria Ericson, född Erikson 16 september 1894 i Öregrund, död 1 december 1981, var en svensk formgivare och företagare. Hon grundade Svenskt Tenn AB 1924 med en liten summa pengar som hon hade ärvt efter sin far, tillsammans med tennkonstnären Nils Fougstedt (1881-1954). Hon drev sedan företaget till 1978. (Wikipedia/Estrid Ericsson)

Jag blev förstås nyfiken på vem Estrid var och hittade en kortfilm om henne hos Affekt Film på nätet: ESTRID -HELA FILMEN: Regi och manus Tinna Olafsdottir, Fotograf Åsa Båve, A-ljud Kristoffer Hagelberg, Elektriker Sebastian Johansson, Klippning Besart Gerbeshi, Produktionsledare Anna Lebar Sanders, Inspelningsledare Maja Nordström, Platschef Ida Dotevall, Scenograf Erika Wiktorin, Kostymör Kerstin Kihlander, Producent John Tornblad, Johan Fågelström.
LÄNK: AFFEKT FILM

Dec. 20.

Östhammars kommun anmäld till Skolinspektionen 30 gånger hittills under 2017

Under hela 2016 anmäldes Östhammars kommun 15 gånger till Skolinspektionen.
Jag uppdaterar det här inlägget varje gång huvudmannen/Östhammars kommun anmäls till Skolinspektionen.
Fram till dagens datum 20 december 2017 har Östhammars kommun anmälts 31 gånger till Skolinspektionen under 2017 (en dubbelanmälan, därav 30 i listan).

Åk F-9: Österbyskolan 18 december
Åk F-9: Olandsskolan 13 december
Kommunnivå 19 november (gällande förskolan Furustugan)
Åk F-9: Österbyskolan 19 november
Kommunnivå 12 november

Åk. 6-9: Vallonskolan 8 november
Åk. 6-9: Vallonskolan 27 oktober
Åk. F-9: Österbyskolan 24 oktober
Åk F-6: Öregrunds skola 11 oktober
Åk. 6-9: Vallonskolan 9 oktober

Åk 6-9: Vallonskolan 9 oktober
Åk F-9: Olandsskolan 5 september
Åk F-9: Olandsskolan 1 september
Åk- 6-9: Vallonskolan 27 juni
Åk F-6: Öregrunds skola 22 juni

Åk- 6-9: Vallonskolan 12 juni
Åk- 6-9: Vallonskolan 7 juni
Åk F-9: Österbyskolan 24 maj
Åk F-9: Österbyskolan 17 maj
Åk F-9: Österbyskolan 11 maj

Åk F-9: Olandsskolan 2 maj
Åk F-9: Österbyskolan 11 april
Åk- 6-9: Vallonskolan 23 mars
Åk- 6-9: Vallonskolan 22 mars
Kommunnivå 28 februari

Åk F-9: Olandsskolan 23 februari
Åk 7-9: Frösåkersskolan 22 februari
Åk F-6: Öregrunds skola 27 januari
Åk- 6-9: Vallonskolan 24 januari
Åk F-6: Öregrunds skola 11 januari

Skolinspektionen 21 februari 2017
Om man upplever att en skola eller förskola inte följer de regler som finns för undervisningen och omsorgen kan man anmäla det till Skolinspektionen. Kränkningar och mobbning är den vanligaste orsaken till att man anmäler en skola, den näst vanligaste anledningen är att en elev inte får det särskilda stöd han eller hon har rätt till.

LÄNK: Politiskt förtroendevalda till Barn- och utbildningsnämnden
LÄNK: Chef för Barn- och utbildningsförvaltningen

Dec. 13.

Lokalpolisrutan Östhammar publicerad 13 december – Stöld av medicin från ett äldreboende

Lokalpolisrutan Östhammar publicerad 13 december
”Tyvärr har vi haft påhälsningar i vårt område där det stulits från/ur båtar. Ni som har båtar liggandes på uppställningsplatser och tomter, hjälp varandra även nu på vintern och titta till era båtar. Det säkrare sättet dock är att ta hem kåpa och växelhus alternativt hyra något utrymme någonstans.”

Dec. 12.

Öregrundsområdet klarar behovet

Skärmbild från kallelsen BUN:s sammanträde 14/12-17.

Dec. 12.

Uppsala Brandförsvars RiB-beredskap

Bilden nedan visar UBF:s beredskap i oktober 2017: ”procent av månaden där ambitionsnivån uppnåtts”. Björklinge verkar ha det svårt med endast 65 % beredskap: de ska vara totalt 5 som har beredskap. Där det ser ut att vara tipp-topp kan det vara så att några i en styrka tar på sig flera pass för att styrkan ska vara fullt bemannad. 100 % låter självklart bra, men hur man tar sig dit är en annan sak.
SKÄRMBILD från kallelsen 13 december räddningsnämnden.

Ambitionsnivå
”Minibemanningen på totalt 50 personer i beredskap har under hela perioden uppnåtts”, vilket kan betyda att det finns 50 RiB i Uppsala kommun och inga alls i kommunerna Tierp och Östhammar. Man måste titta var RiB finns, inte bara att det finns 50!

Dec. 01.

Helen Åsbrink – ny chef på Tekniska förvaltningen

Namn: Helen Åsbrink.
Aktuell: Ny teknisk chef i Östhammars kommun.
Bor: I Uppsala, hus i Fålhagen.
Utbildning: Ekonomi, personal.
Familj: Gift med Anders (som arbetar på regeringskansliet) och har fyra barn, en flicka och tre pojkar. (Jonathan 24, Oskar 20, Adam 12 och Vendela 7 år).
Intressen: Löpning och att motionera på olika vis. Böcker, matlagning och resor.
Bäst med Östhammar: Närheten till havet!
Livsmotto: Ingenting är omöjligt.

Läs mer på Östhammars kommunhus’ hemsida:
Säg hej till Tekniska förvaltningens nya chef!

Nov. 29.

Östhammars kommun har tre kommunala jägare

Östhammars kommun har numera tre stycken kommunala jägare, Anders Hedberg, Alf Oscarsson och Thomas Tidstrand från tekniska förvaltningen vilka har tillstånd att lossa skott på kommunens marker.
Dessa jägare vill samverka med andra markägare. Nämns också att vildsvinsfällor har införskaffats. 
Anders Hedberg är samordnande kontaktperson i vildsvinsfrågan och nås på telefon 0173-86 192, mobil 073-074 2 25 eller e-post  anders.hedberg@osthammar.se

Citat från mötesanteckningar utvecklingsgrupperna 13/11-17, sidan 2-3

Nov. 27.

Ökning och minskning befolkning per ort 1970-2016 i Östhammars kommun

När jag inte har något vettigare för mig brukar jag surfa in till SCB och kolla statistik över allt möjligt. Idag har jag tagit fram ökning och minskning befolkning per tätort 1970-2016 i Östhammars kommun. Tätort Sedan 1960 definieras SCB tätorter som områden med sammanhängande bebyggelse och en befolkning på minst 200 invånare.
Så här ser listan ut:

Orter som ökat sin befolkning:
Alunda 171 %
Östhammar 79 %
Öregrund 28 %

Orter som minskat sin befolkning:
Gimo 5 %
Österbybruk 9 %
Hargshamn: 26 %

KÄLLA:
SCB – STATISTIKDATABAS Folkmängden per tätort. Vart femte år 1960 – 2016

Nov. 27.

Nio företag röjer snö i Östhammars kommun

Det krävs hela nio företag för att röja snö och halkbekämpa i Östhammars kommun. Från protokoll Tekniskt utskott 31 augusti 2016:

Östlunds Entreprenad AB område Öregrund 1 och Öregrund 2.
JOKAB område Östhammar 2.
Östhammars Schakt AB område Östhammar 1.
Markona AB område Gimo 2 och Gimo 4.
Österbybruks Åkeri AB område Österbybruk 1, Dannemora 1 och Österbybruk 2.
Hans Bromark Åkeri AB område Österbybruk 3.
Monica Broddén område Alunda 1 och Alunda 2.
Vattensta Gård AB område Gimo 3.
Perssons Schakt o Entreprenad AB område Gimo 1, Hargshamn 1, Hökhuvud 1 och Norrskedika.

Nov. 23.

Informationstavla Fokus Öregrund

Fokusgrupperna på samtliga orter i Östhammars kommun kommer inom kort att installera informationstavlor med info om vad Fokusgrupperna planerar på respektive ort. Där framkommer kontaktuppgifter, kort-  långsiktiga mål och visioner samt om det är något gruppen saknar eller är i behov av.
Öregrunds informationstavla kommer att installeras utomhus utanför biblioteket.
Ansvarig förening: Företag i Samverkan

Nov. 21.

Gräsöleden Nöjd-kund-index 2017

LÄNK: Skärmbild från Trafikverket/Färjerederiet: Nöjd-kund-index 2017

Nov. 17.

”Öregrund 8:1, beslut om avslag avseende bygglov för tillbyggnad av kiosk”

Öregrunds torg – en fråga om riksintresse och gestaltning av det offentliga rummet.

Åtgärden avviker från detaljplanen med avseende på att det saknas byggrätt inom användningsområdet. Dessutom har en kiosk traditionellt sett inte sittplatser inomhus. Därför kan den aktuella byggnaden inte längre anses vara en kiosk, åtminstone inte efter en tillbyggnad, utan den är snarare att anse som en restaurang.

Läs hela texten i Bygg- och miljönämndens kallelse för sammanträde 22 november, sidorna 14-15

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: