Category Archives:Allmän information

Apr. 18.

Namninsamling! Rädda Östersjötorsken!

Bakom varje namninsamling ligger mycket arbete. Mycket arbete! Och forskning! Allt vi andra, som inte gjort allt förarbete till namninsamlingar, behöver göra är att fatta vad det handlar om! Det minsta vi kan göra är att bidra med våra namn på namninsamlingarna!

HÄR ÄR NAMNINSAMLINGEN: ”Jag vill att svenska politiker tar sitt ansvar för att rädda östersjötorsken genom att stoppa bottentrålningen i Östersjön.”
https://raddaostersjotorsken.se

Apr. 17.

Dialogmötet om trafiksituationen i Öregrund

Den 8 mars var det möte på Gräsö om trafiksituationen i Öregrunds stadskärna. Trafikverket med inbjudna intressenter:

Här är övergripande brister som vi identifierade tillsammans:

 • Långa köer mot färjeläget medför att lokal trafik får kraftigt försämrad framkomlighet.
 • Sträckan genom Öregrund är smal och trång vilket försvårar för godstrafiken.
 • Infrastrukturen är även dåligt anpassad för gång- och cykeltrafik vilket ger tillgänglighets- och trafiksäkerhetsbrister för dessa.
 • Under sommaren trafikerar inte bussarna färjeläget på grund av köerna vilket försvårar resande med kollektivtrafik.
 • Sommartid är också antalet besökare högt i Öregrund och evenemang förekommer frekvent vilket förstärker trängselproblematiken med olämpligt parkerade fordon och fotgängare som går i vägbanan.

Utgångspunkten för dialogmötet var att så förutsättningslöst som möjligt hitta brister och inte beskriva möjliga lösningar i detta läge. Genom att diskutera olika trafikområde som kollektivtrafik, gång och cykelvägar, bilism och sjöfart belyste vi utmaningar från olika perspektiv. På så sätt får arbetsgruppen en så bred och allsidig bild som möjligt av situationen i stråket.

Apr. 16.

Vippskyltar och gatupratare får INTE ställas på gångbanan

Om du ringer till Östhammars kommun för att du ramlat över en trottoarpratare? Så här står det i kommunens ”Regler vid användning av offentlig plats för uteservering m m” (sidan 3).

Vippskyltar, gatupratare eller liknande
får inte ställas på gångbanan, eftersom de utgör hinder för framkomligheten och kan utgöra skaderisk. Dessutom försvårar de för städning.

Eftersom Östhammars kommun inte har någon tillsyn i Öregrund om just något alls, så finns trottoarpratare på trottoarer och gångbanor. Bättre att kontakta Länsstyrelsen i Uppsala, som har tillsyn över Östhammars kommun.
Det bästa är ju självklart att prata direkt med företagare som inte hörsammar reglerna om framkomlighet – verkar det hjälpa? 

Apr. 12.

Hur och var tvättar du bilen?

Gästrike Vatten:
Vårt vatten och vår miljö får betala ett högt pris för varje biltvätt som görs hemma på tomten eller gatan. Rester av olja, tungmetaller och andra miljöfarliga kemikalier sprids till våra vattendrag, sjöar och hav. Dessa ämnen är skadliga både för människor och miljön.
Välj istället att tvätta din bil på en fordonstvätt. De har reningsanläggningar som tar bort mycket av olje- och tungmetallföroreningarna.
LÄS MER HOS GÄSTRIKE VATTEN: VAR RÄDD OM VÅRT VATTEN

Var rädd om vårt vatten – tvätta bilen i biltvätt! from Gävle kommun on Vimeo.

Apr. 12.

Sandupptagning med början i Öregrund

På Östhammars kommunhus’ hemsida: Under vecka 16 kommer viss grovsopning att ske, främst i centrumkärnorna. Efter det kommer årets sandupptagning att börja och i år är Öregrund först ut. Sedan fortsätter vi i nämnd ordning med Norrskedika, Östhammar, Hargshamn, Österbybruk, Alunda och Gimo. Det gäller under förutsättning att vädret tillåter. För att underlätta arbetet vill vi att ni som fastighetsägare hjälper till att sopa fram sand och grus cirka 50 cm från socklar och staket som gränsar mot gatan.
Sopningen beräknas ta cirka 6 veckor.

Apr. 09.

Åtgärdsvalsstudie – trafiken i Öregrund

Trafikverket:

Trafikverket börjar nu sitt arbete med en åtgärdsvalsstudie för trafiken som går genom Öregrund fram till färjeläget i Öregrund.
Vi gör det eftersom framkomligheten och trafiksäkerheten för trafiken genom Öregrund tätort och särskilt till färjeläget är en utpekad brist i länstransportplanen för Uppsala län år 2014 till år 2025.

Läs mer på Trafikverkets hemsida: Åtgärdsvalsstudie – Öregrund

Apr. 05.

Info med en fråga från Frösåkers Församling angående ensamkommande

Vi som är kontaktfamiljer till ensamkommande i Östhammars kommun har återkommande träffar med Roslagens Norra Pastorat, Frösåkers församling. Ungdomspedagog Christian Bonde skickar ut brev inför våra träffar. Denna gång med följande text under rubriken INFORMATION:

De ensamkommande killarna som bor i Östhammars kommun som fyller 18 år eller har skrivits upp i ålder till 18 år eller äldre av Migrationsverket, får inte bo kvar i kommunens HVB-hem eftersom de per definition inte längre är barn. Då flyttas de till ett vuxenboende och får klara sig själva.
Detta boende kan ligga var som helst i Sverige, vilket betyder att ungdomen förlorar kontakten med kompisar och med skolan och de liv de haft senaste tre åren i Östhammars kommun. Men, är det någon som kan upplåta rum eller enkelt boende för dessa killar, så kan de bo kvar i kommunen och gå klart skolan här.

Kontakta Christian Bonde, Frösåkers församling, Roslagens Norra Pastorat om Du kan tänka dig upplåta ett rum/boende åt en ensamkommande kille: Christian.bonde@svenskakyrkan.se

LÄNK: ROSLAGENS NORRA PASTORAT

Apr. 03.

En ledig 2:a i Öregrund hos Östhammarshem

Kors i taket! En ledig hyresrätt i Öregrund hos Östhammarshem:
2 rok, Smedjegatan 11.
Intresseanmälan senast 5 april.
Tillträde 1 maj.
Länk: Östhammarshem/Lediga lägenheter

Mar. 26.

Östhammars kommun anmäld till Skolinspektionen

Under hela 2016 anmäldes Östhammars kommun 15 gånger till Skolinspektionen. Under 2017 kom 30 anmälningar på Östhammars kommun till Skolinspektionen. Nu är det år 2018 …
Jag uppdaterar det här inlägget varje gång huvudmannen/Östhammars kommun anmäls till Skolinspektionen.
LÄNK: Östhammars kommun hos Skolinspektionen

Åk. 6-9: Vallonskolan 26 mars 2018
Åk. 6-9: Vallonskolan 23 mars 2018

Åk. 6-9: Vallonskolan 14 mars 2018
Kommunnivå 8 mars 2018
Åk. 6-9: Vallonskolan 22 februari 2018
Åk F-9: Österbyskolan 19 februari 2018
Åk F-9: Österbyskolan 9 februari 2018

Åk F-9: Österbyskolan 18 december 2017
Åk F-9: Olandsskolan 13 december 2017
Kommunnivå 19 november 2017 (gällande förskolan Furustugan)
Åk F-9: Österbyskolan 19 november 2017
Kommunnivå 12 november 2017 

Åk. 6-9: Vallonskolan 8 november 2017
Åk. 6-9: Vallonskolan 27 oktober 2017
Åk. F-9: Österbyskolan 24 oktober 2017
Åk F-6: Öregrunds skola 11 oktober 2017
Åk. 6-9: Vallonskolan 9 oktober 2017

Åk 6-9: Vallonskolan 9 oktober 2017
Åk F-9: Olandsskolan 5 september 2017
Åk F-9: Olandsskolan 1 september 2017
Åk- 6-9: Vallonskolan 27 juni 2017
Åk F-6: Öregrunds skola 22 juni 2017

Åk- 6-9: Vallonskolan 12 juni 2017
Åk- 6-9: Vallonskolan 7 juni 2017
Åk F-9: Österbyskolan 24 maj 2017
Åk F-9: Österbyskolan 17 maj 2017
Åk F-9: Österbyskolan 11 maj 2017

Åk F-9: Olandsskolan 2 maj 2017
Åk F-9: Österbyskolan 11 april 2017
Åk- 6-9: Vallonskolan 23 mars 2017
Åk- 6-9: Vallonskolan 22 mars 2017
Kommunnivå 28 februari 2017

Åk F-9: Olandsskolan 23 februari 2017
Åk 7-9: Frösåkersskolan 22 februari 2017
Åk F-6: Öregrunds skola 27 januari 2017
Åk- 6-9: Vallonskolan 24 januari 2017
Åk F-6: Öregrunds skola 11 januari 2017

LÄNK: Politiskt förtroendevalda till Barn- och utbildningsnämnden

LÄNK: Chef för Barn- och utbildningsförvaltningen

Mar. 19.

Hemsidan Kavarö samfällighet

En sida jag inte visste fanns, men nu vet jag! Informativ sida om Kavarö: http://www.kavarö.se/257863628

Mar. 17.

Viktig info om paketresor, paketevenemang och resegaranti

Det är inte bara att sy ihop ett evenemang hursomhelst. Det finns något som heter resegaranti, som seriösa arrangörer har koll på. De som är nya i branschen kanske inte har lika stor koll?
Men det måste man ha, så läs om vad som gäller hos Kammarkollegiet:

Resegarantin omfattar paketresor och vissa andra arrangemang. Det behöver inte alltid vara en transport med för att det ändå ska vara en paketresa.
Kravet på resegaranti gäller oavsett om du arrangerar resan som företagare, privatperson eller i någon annan form.

Läs mer om resegaranti hos Kammarkollegiet: https://www.kammarkollegiet.se/resegarantier

Mar. 13.

Brandförsvaret donerar fordon till Sjöräddningen Öregrund

Räddningsnämnden ska ta beslut i ärendet den 14 mars. 

Sammanfattning
En förfrågan om donation av ett fordon har inkommit från Sjöräddningssällskapet. Sjöräddningssällskapet är en viktig samarbetsorganisation för brandförsvaret. Fordonet ska stationeras i Öregrund och användas som dragbil åt Sjöräddningssällskapets Rescuerunner. Rescuerunner är ett litet och snabbt fordon typ vattenskoter avsett för sjöräddningsinsatser. 
Brandförsvaret har ett äldre fordon som passar för en sådan donation som är tagen ur tjänst. Fordonet är en Toyota Hilux årsmodell 1990 med ett bedömt marknadsvärde på 25 000 kronor.

Förslag till beslut Räddningsnämnden föreslås besluta
att  donera fordon Toyota Hilux årsmodell 1990 till Sjöräddningssällskapet, organisationsnummer 857201-7179.

Mar. 12.

Styrelsen för Öregrunds Utvecklingsråd

Tills dess att styrelsen för Öregrunds Utvecklingsråd, med 12 ledamöter och 6 suppleanter, har tagit beslut om eventuell hemsida, kan protokoll och övrig information från rådet läsas endast i pärmenÖregrunds biblioteket
Rådet har även en förslagslåda på biblioteket.

Styrelsen hade konstituerande möte den 28 februari och fördelade rollerna i rådet: ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör.
Protokollet från det konstituerande mötet finns i pärmen.

ÖUR2

Mar. 11.

Bilder på personer är personuppgifter

Den 25 maj 2018 stärks skyddet ytterligare för privatpersoner. I maj 2018 kommer en ny lagstiftning kallad dataskyddsförordningen. På engelska förkortas den GDPR.
Privatpersoner har skydd redan nu genom personuppgiftslagen (PUL), men det blir alltså en förstärkning: General Data Protection Regulation (GDPR).

KÄNNBARA BÖTER
Dataskyddsförordningen ställer strängare krav på hur företag får samla in och använda personuppgifter. Om du som företagare bryter mot reglerna i förordningen så riskerar du kännbara böter. Därför är det viktigt att känna till vilka regler som gäller när du använder personuppgifter i företaget.

Dataskyddsförordningen ersätter personuppgiftslagen, som idag reglerar hur företag får samla in och använda personuppgifter. 

Visste du t.ex. att om någon tar en bild på dig och sprider den, så är det spridning av personuppgifter …
https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen
Kika på den här filmen från Datainspektionen:

Mar. 09.

Det föddes 20 barn i Öregrund år 2017

I tabellen syns bl.a. hur många barn som föddes i tätorter och på landsbygd i Östhammars kommun år 2017. I Öregrund föddes 20 barn, men tyvärr föddes inga barn alls på Gräsö.

Mar. 08.

Taltidningen ”På tal om Östhammar” publicerad 8 mars

Här finns taltidningen På tal om Östhammar - vecka 10 publicerad 8 mars. Bara att klicka på länken och lyssna. Smidigt!

Taltidningen är gratis och kommer ut en gång i veckan. Under juni, juli, augusti och september kommer taltidningen ut varannan vecka.

LÄNK: TALTIDNINGEN ”PÅ TAL OM ÖSTHAMMARS KOMMUN”

Mar. 07.

Fackförbund för sommarjobb

Företag söker sommarjobbare … Det kan vara en bra idé för sommarjobbare att se om sitt ”hus” och känna till inte bara sina skyldigheter, utan även rättigheter.

Med LO Ung, kan du få den hjälp du behöver och oftast så slutar det gott. Innan du börjar på ditt sommarjobb finns det ett antal punkter som du bör ha koll på:

 • Anställningsbevis
 • Rätt ålder, rätt plats
 • Semesterersättning
 • Skatt och jämkning
 • Lönebesked
 • Arbetsintyg

Om du kommer att tjäna mindre än 18 951 kronor under 2018 behöver du inte betala någon skatt.

Läs mer hos LO/UNG: Fackförbund för sommarjobb

Mar. 07.

Du som har en läsnedsättning …

Du kanske har båda armarna tillfälligt i gips och inte kan vända blad i bok och tidning? Du kanske har en synnedsättning? Men du vill ta del av tryckta tidningar och böcker?
Det finns tekniska prylar – ta hjälp av dem. Ta hjälp av bibliotekspersonal.

Med en läsnedsättning menar vi att du behöver få en tryckt bok anpassad på något sätt för att kunna läsa den. En anpassad bok kan vara en inläst bok eller en bok i punktskrift.
Du behöver inte visa intyg.
Utifrån dina behov väljer du om du vill låna talböcker, e-textböcker eller punktskriftsböcker.

En person med en läsnedsättning har rätt att låna talböcker. Exempel på funktionsnedsättningar är:

 • läs- och skrivsvårigheter
 • synnedsättning
 • andra fysiska funktionsnedsättningar, exempelvis rörelsehinder och hörselskada
 • intellektuell funktionsnedsättning
 • neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, som autism, adhd.
 • tillfällig läsnedsättning

Personalen på biblioteken vet och kan allt om det här.
Här kan du läsa mer: http://www.legimus.se/100110/vem-far-lana
Och här: Myndigheten för tillgängliga medier: https://www.mtm.se

Mar. 01.

Polisens löfte till Öregrund: trygghetsvandringar

Jag läser kallelsen ksau 6 mars, om ”Medborgarlöfte”, som jag kanske tycker borde heta ”Polislöfte”, men okej då:
Medborgarlöfte för 2018 blir:
att det ska genomföras gemensam trygghetsvandring i Öregrund med företrädare för kommunen, Polisen och andra berörda. Syftet är att identifiera platser som upplevs som otrygga samt föreslå åtgärder för att skapa en mer trygg miljö i närområdet.”
Sidorna 30-31 i kallelsen Läs hela löftet till Öregrund!

Det är bra att vara med på de där fokusgruppmötena (inställt 7 mars dock). Senast visades stor iver upp om att ta bort syrenhäckarna vid klockstapeln för ”de har ju vuxit sig meterbreda”, vilket de inte alls har, och dessa gamla syrener hör till klockarhöjdens själ. Det finns människor som inte begriper vad en stads själ är – därför är det viktigt att vara med på möten och sätta foten i golvet. Syrenhäckarna ska ansas – inte tas bort! Punkt!
Innan kommunen och Polisen börjar spana på syrenhäckar runt klockstapeln kanske de i stället ska fundera på den fyllecamping de vurmar för vid Sven Persson-hallen.

Feb. 20.

Nu kan du själv ladda upp evenemang på Visit Roslagen

En bra idé innan du laddar upp evenemang på Visit Roslagen är att titta igenom formuläret ordentligt och notera vilka uppgifter som behövs. Kontrollera även att den bild du vill ha som evenemangsbild är tillräckligt stor, info om bildstorlek finns i formuläret. Evenemangen som laddas upp granskas av Visit Roslagen, som sedan godkänner och publicerar dem:
http://www.roslagen.se/evenemangsformular

Längst upp till höger, orange knapp: ”Destinationer” – där hittar du bl.a. Öregrund och en menyrad under med bl.a. Evenemang:
http://www.roslagen.se

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: