Category Archives:Allmän information

Maj. 26.

UL:s sommartidtabell 12/6-13/8

I UL:s sommartidtabell är tydligen Smedjegatan första och sista hållplats i Öregrund. Här finns tidtabellen för buss 811:
UL sommartidtabell 811

Maj. 25.

31 maj i Öregrund: Invigning av snabbladningsstationen för elbilar

När: Onsdag 31 maj klockan 14.00
Var: Öregrunds hamn
Kommunalrådet Jacob Spangenberg premiärladdar den första elbilen och SKB Näringslivsutveckling bjuder på glass och alkoholfritt bubbel.
LÄS MER PÅ ÖSTHAMMARS KOMMUNHUS’ HEMSIDA

Maj. 18.

Sommarlov 2017 i Östhammars kommun (gratis sommarlovsaktiviteter)

I sommar anordnar vi flera olika gratis sommarlovsaktiviteter för barn och unga 6-15 år. Ta chansen att prova på exempelvis golf, ridning, paddleboard och parkour.
LÄS MER PÅ KOMMUNHUSETS HEMSIDA

Maj. 17.

Sju holländska sjömän i grav på Öregrunds griftegård

Den största graven på Öregrunds griftegård – där vilar sju holländska sjömän:

SKEPPSKLOCKA FRÅN HOLLÄNDSKA ÅNGAREN CORNELIS
(förliste utanför Gräsö 1922)

”s/s Cornelis, som kom från Uleborg i Finland, lastad med pitprops (gruvstöttor) gick 05:30 på morgonen den 15 oktober 1922 på grund vid Toppsjöbådan 4 distansminuter ssv Grundkallens fyrskepp.
Neptunbolagets bärgningsfartyg Diana och Herakles kommer till platsen på förmiddagen. Man ror över till Cornelis och samtalar med befälhavare som vägrar ta emot bärgningshjälp. Inte ens besättningsmännen får tas över till bärgningsfartygen trots att det väntas oväder med stark vind från nord.
Senare under natten kommer ovädret och nästkommande morgon blåser det full storm, och från räddningsfartygen kan man inte göra något, utan ser Cornelis sakta sjunka och hur besättningen delar upp sig på olika delar av däck. Det sista meddelandet från Cornelis kommer samma morgon och lyder ”vår trådlösa faller ned – livbåtar begäres”. Det sista man ser från räddningsfartygen av
Cornelis är två dävertar som sticker upp ovanför vattenytan samt att fockmasten bryts av i de väldiga brottsjöarna.
Ingen i besättningen om 25 man överlever. Den 27 oktober begravs 7 av Cornelis’ sjömän på Öregrunds griftegård.

s/s Cornelis vad byggd i England 1914 och mätte 2600 bt.”

Skeppsklockan från Cornelis finns i Öregrunds Sjöfartsmuseum:


Maj. 16.

Östhammars kommun anmäld till Skolinspektionen 12 gånger under 2017

Under hela 2016 anmäldes Östhammars kommun 13 gånger till Skolinspektionen.

Under januari-maj 2017 har Östhammars kommun anmälts tolv gånger till Skolinspektionen:

Österbyskolan 17 maj
Österbyskolan 11 maj
Olandsskolan 2 maj
Österbyskolan 11 april
Vallonskolan 23 mars
Vallonskolan 22 mars
Kommunnivå 28 februari
Olandsskolan 23 februari
Frösåkersskolan 22 februari
Öregrunds skola 27 januari
Vallonskolan 24 januari
Öregrunds skola 11 januari

Skolinspektionen 21 februari 2017
Om man upplever att en skola eller förskola inte följer de regler som finns för undervisningen och omsorgen kan man anmäla det till Skolinspektionen. Kränkningar och mobbning är den vanligaste orsaken till att man anmäler en skola, den näst vanligaste anledningen är att en elev inte får det särskilda stöd han eller hon har rätt till.

Maj. 14.

Bygglov för vinterförvaring av husbil, husvagn och båt – även på egen tomt

Det kan tyckas märkligt att skriva om bygglov när vi fokuserar på husbilar och husvagnar men faktum är det behövs om du ställer upp, exempelvis vinterförvarar, ditt fritidsfordon. Detta gäller även om det sker på egen tomt. Nu är ändringar på gång.

Även om informationen i dagsläget är milt sagt knapphändig vill vi ändå flagga för att en hel del förändringar är på gång när det gäller bygglov enligt Boverkets hemsida. De skriver att det den 1 juli kommer ändringar som gör att det blir tydligare när det krävs bygglov för uppställning av husvagnar, husbilar eller båtar. Däremot skriver de inte vilka ändringar som de eller regeringen tänkt sig.

LÄS MER HOS HUSBILVAGN.SE
Nya regler för uppställning av husbil efter 1 juli

Maj. 12.

”Vi ber er alla listade att vara solidariska med oss här på Vårdcentralen i Öregrund”

Citerat från Praktikertjänst Öregrunds Vårdcentrals Facebook

Vinster i välfärden del 3

”Jo, så till saken om hur du som patient kanske inte tänker på vad som händer ekonomiskt när du slinker in på närmaste mottagning (t ex i Gimo för att du bor eller jobbar där) för att ta blodproverna som doktorn i Öregrund ordinerat, eller kontrollerar blodtrycket hos sköterska eller går hos sjukgymnasten i Östhammar i stället för att åka till oss i Öregrund.

Först utgår det en besöksersättning från Landstinget på 300 kr till den mottagning som tar emot dig vilket ju är rimligt, den mottagning som gör jobbet ska ju få pengen för besöket. Men dessutom får vi i Öregrund en räkning på 300kr för att vår patient är ”otrogen”. Sammanlagt alltså 600kr till den mottagning du besökte och inte var listad på och – 300 kr till din listade mottagning.

Många patienter listar sig hos oss i Öregrund för att vi har en god läkarkontinuitet men tänker inte på att de besök man gör på annan mottagning genererar oss en kostnad. Som det sett ut de senaste åren skenar dessa kostnader. Konsekvensen kan bli att vi inte kan behålla den fantastiska grupp människor som idag är anställda på mottagningen.

Vi ber er alla listade att vara solidariska med oss här på Vårdcentralen i Öregrund så att servicegraden kan fortsätta vara hög.”

FOTO: Praktikertjänst Öregrunds Vårdcentral
LÄNK: Hemsida Praktikertjänst Öregrunds Vårdcentral

Maj. 12.

Östhammars kommun på plats 103 ”Här är det bäst att bo”

Fokus ”Bäst att bo”-lista är här. I toppen återfinns storstäderna. Men beroende på vilka variabler som räknas ligger många mindre kommuner bra till.
För tolfte året har nyhetsmagasinet Fokus rankat alla Sveriges 290 kommuner.
Östhammars kommun hamnar på plats 103 .
LÄS OM RANKINGEN OCH KOMMUNERNAS PLACERINGAR

Maj. 10.

31 maj: invigning av snabbladdning för elbilar, Östra Hamnplan Öregrund

Onsdag 31 maj är det invigning av installationen, snabbladdning för elbilar, Östra Hamnplan Öregrund.
FOTO: 10 maj 2017

Maj. 01.

Asbest från pumpen Ågalma-Sund

Den 29 april gick det hål i vattenledningen till Öregrund (hål i höjd med Sund). Man fick då invänta en reparatör med behörighet att såga i asbest.

Jag läser på om asbest: Ända fram till slutet av 1970-talet användes rör av asbestcement vid byggande av nya ledningar för kommunala distributionssystem för färskvatten. Huvudsakligen handlade det om grövre huvud- och distributionsledningar. Tillgänglig statistik visar att 1-2 procent av det kommunala vattenledningsnätet fortfarande består av asbestcementledningar. Fibrer från rören kan komma att tillföras dricksvattnet på två vägar – dels korrosion orsakad av aggressivt vatten, dels av mekanisk nötning. Så länge rören är hårda eller täckta av t.ex. utfällningar från vattnet kan inga asbestfibrer lossna.
Det finns inga vetenskapliga studier som visar att asbest i dricksvattnet orsakar hälsorisker. Sveriges kommuner känner väl till vilka delar av ledningsnäten som består av asbestcementrör. De ledningssträckor som skadats eller riskerar invändig korrosion renoveras rutinmässigt eller byts successivt ut. (Wikipedia)

Apr. 28.

Magda Gad om svenska IS-terrorister

Utan Magda Gad, krigskorrespondent på Expressen, skulle vi inte veta särskilt mycket om vad som händer i Mellanöstern.

Hur kommer det sig att när svenska IS-terrorister, antingen svenska medborgare eller terrorister som uppehållit sig i Sverige, åker till Irak och Syrien, ibland även bekostat av svenska bidrag, och gör liknande eller värre terrordåd, så vet ingen i Sverige vilka som drabbas.
De offer som dödas av svenska IS-terrorister i Mellanöstern har inget namn, ingen ålder, inget yrke, inga anhöriga, inga blomsterhav, inga polisutredningar, inga kartor över hur dåden gick till, inga sorgeceremonier, inga uttalanden från statsministern, kungen eller biskopen.

Läs hela dagboksinlägget på Expressen: De svenska IS-terroristernas offer har aldrig några namn
Följ Magda Gad på Facebook

Apr. 26.

Ombyggnation hållplats Smedjegatan Öregrund

Trafikverket: Busshållplats Smedjegatan i Öregrund är en av alla hållplatser som ska byggas om inom projektet. Ombyggnationen sker redan i maj i år. Vi planerar att starta ombyggnationen första veckan i maj. Busshållplatsen ska få nya taktila plattor för att underlätta orienteringen till bussens dörr. Vi ska höja perrongen så att den kommer i höjd med bussens dörr.
Läs mer hos Trafikverket: Hållplats Smedjegatan i Öregrund byggs om

Apr. 10.

SOS Alarm: Det här händer när du ringer 112

En bilolycka har inträffat. Det här händer när du ringer nödnumret 112. Textad version.

Apr. 10.

Körkort från flingpaket? Inga frågor i teoriprovet om övergångsställen?

Som Öregrundsbo vet åtminstone jag att som fotgängare går det inte att använda övergångsställen på samma sätt som fotgängare i större städer gör. Det räcker förresten att åka till Östhammar – där tillämpas nationella trafikregler. Så är det inte i Öregrund. Följande kan hända vid ett övergångsställe, vid bl.a. övergångsstället på bilden nedan: Stannar en förare kan det i stället komma en bil från andra hållet som inte stannar.
Hitflyttade stadsbor, som är vana vid nationella trafikregler, lever farligt vid övergångsställen i Öregrund, vilket jag informerade en inflyttad stadsbo om igår.

Apr. 06.

Klotter i Societetsparken

Ja, vad säger man …? Hur mycket av våra gemensamma skattepengar kommer klottersaneringen att kosta?

Apr. 05.

Angående ”servicehuset” i gästhamnen Öregrund

Östhammars kommunhus’ svar på frågan om  när kommunens hamnkontor/servicehus i gästhamnen ska rustas:
Upphandling av entreprenör är gjord och Öregrund Bygg  kommer att påbörja renoveringen direkt efter badortsdagarna.

Apr. 03.

Uppsala Brandförsvar – ”Uppföljning Psykosocial enkät”

Jag mejlade Uppsala kommun 2016-10-13 angående sammanställningen av UBF:s medarbetarenkät. Då fick jag inget svar.
2017-03-17 mejlade jag igen i samma ärende. 2017-03-21 fick jag den offentliga handlingen ”Uppföljning Psykosocial enkät” mejlad till mig. Områden som behandlas i enkäten är följande:
Organisatorisk och social arbetsmiljö, Delaktighet, Påverkan på mitt arbete, Ledarskapet, Samverkan/medverkan, Tydlighet kring rutiner samt Värdegrund:
Uppföljning psykosocial enkät 160831 (2)

Apr. 03.

Utvärdering Räddningstjänsten i Östhammars kommun

Frågan om den utlovade utvärderingen av Räddningstjänsten i Östhammars kommun ställd på Östhammars kommunhus’ Facebook den 13 oktober 2016

Svar: ”Kommunledningen hälsar att utvärderingen kommer ske under det första kvartalet 2017. När resultatet från utvärderingen är klar kommer det bjudas in till ett öppet samråd. Beslut kommer sedan tas före 30/6-2017.”

Men vem äger definitionen av ”utvärdering”, är en viktig fråga! Vem gör frågor och vem får svara på frågorna?

Mar. 30.

Lokalpolisrutan Östhammar

Lokalpolisrutan Östhammar publicerad 30 mars
”Under måndagsmorgonen den 27/3 genomfördes en trafikinsats vid Forsmarks kärnkraftverk. Syftet med insatsen var att kontrollera alkohol och droger i trafiken samt upptäcka brister på fordon. 705 förare kontrollerades och resultatet av hela insatsen blev att fyra förare rapporterades för olika trafikbrott.”

Mar. 30.

Protestlista på nätet angående stängning av jourmottagningar nattetid Tierp och Östhammar

Det fanns fysiska protestlistor runt om i kommunerna. Nu är de hämtade och över 4600 personer har skrivit på med sina namn.
Här finns även en protestlista på nätet för er som missat de fysiska listorna. Ansvarig för namninsamlingen på nätet är Charlotta Eriksson. Över 650 personer har skrivit på.
När du skrivit ditt namn på protestlistan mot stängning av jourmottagningarna nattetid Tierp och Östhammar, får du ett mejl där du bekräftar ditt namn.
Här finns protestlistan på nätet:
https://www.skrivunder.com/signatures/radda_jourmottagningarna_i_tierp__osthammar

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: