Category Archives:Allmän information

Nov. 04.

Detaljplan för Öregrunds hamn – godkännande och beslut på gång

Ett förslag till detaljplan för Öregrund 1:2, Öregrund hamn, har varit ute på samråd och granskning 4 juli – 15 augusti 2018.
De synpunkter som inkom under samrådet har sammanfattats och kommenterats i ett granskningsutlåtande daterat 2018-10-08.
Planförslaget är nu redo för nästa skede: beslut om antagande med preliminär tidplan:

6 november: Godkännande av detaljplan i kommunstyrelsens arbetsutskott (ksau).
13 november: Godkännande av detaljplan i kommunstyrelsen (ks).
27 november: Beslut om antagande av detaljplan i kommunfullmäktige (kf).

Du kan överklaga planen endast om du är berörd och om du tidigare har lämnat skriftliga synpunkter under samrådet. En överklagan ska vara inlämnad senast 3 veckor räknat från det datum kommunen meddelat beslutet på sin anslagstavla.

Länk: Detaljplan Öregrund 1:2 Öregrunds hamn
”Planförslaget omfattar delar av hamnen i centrala Öregrund. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utveckling av de inre delarna av Öregrund med avseende på allmänhetens tillgänglighet samt verksamheter i anslutning till befintliga centrumanläggningar. Planen syftar även till att bereda plats åt fler båtar i hamnen.”

Från granskningsutlåtandet
”Trafikverket påpekar att det pågår en Åtgärdsvalsstudie beträffande bristande framkomlighet i Öregrund. De förslag som diskuteras är busshållplats i söder under bestämmelse TORG/P-Plats samt en breddning av gc-väg till färjeläge där planen har bestämmelsen PARK. Trafikverket bedömer att dessa åtgärder kan genomföras med detaljplanens bestämmelser, men menar att antagandet av detaljplanen med fördel skulle kunna invänta Trafikverkets ställningstagande gällande Åtgärdsvalsstudien, så att planen och trafikåtgärder så långt möjligt synkroniseras. Trafikverket anser också att Sjöfartsverkets synpunkter skall beaktas.”

okt. 30.

Elevhälsoplan för skolorna Gräsö-Öregrund

En ny elevhälsoplan har antagits för skolorna Gräsö (F-3) och Öregrund (F-6). Planen gäller fr.o.m. 1 november 2018 och hela 2019.
Här finns elevhälsoplanen att läsa:
ELEVHÄLSOPLAN Öregrunds- och Gräsö skolor 2018/2019

Elevhälsoteamet på Öregrunds- och Gräsö skolor består av rektor, specialpedagog, skolsköterska, skolkurator samt speciallärare. 

okt. 28.

Medborgarmotion: Östhammars kommun bör anställa en stadsarkitekt

Det går fortfarande att skriva under på medborgarmotionen: Kommunen bör anställa en stadsarkitekt.
* Om minst 1 % av kommunens folkbokförda invånare skriver under medborgarmotionen kommer den att lämnas vidare till kommunstyrelsen som bestämmer hur motionen ska hanteras.
* ”Du är uppe i rätt antal underskrifter”, stämmer inte! Det är en ’bugg’ i systemet enligt kommunikatör i kommunhuset. Redan vid 1 underskrift står det så.
* Just nu: 111 personer av 220 har gett sitt stöd till motionen.

Länk: Här finns medborgarmotionen

okt. 27.

”Parliament demands ban on neo-fascist and neo-Nazi groups in the EU”

Det här pressmeddelandet publicerades den 25 oktober 2018 på Europaparlamentets webb. Har pressmeddelandet uppmärksammats i svensk media? Jag följer inte svensk nyhetsrapportering längre, utan vill jag t.ex. veta hur långt regeringsbildandet kommit läser jag på riksdagens webb om det, vill jag veta vad Polisen har för sig i specifika händelser läser jag på Polisens webb o.s.v. Jag har lärt mig att även det media inte uppmärksammar kan vara större nyheter än det som uppmärksammas.

Europaparlamentets pressmeddelande 25/10-18
– – –

Ban all organisations glorifying fascism
– – – MEPs argue that the impunity enjoyed by far-right organisations in some member states is one of the reasons behind the rise in violent actions, affecting society as a whole and targeting particular minorities such as black Europeans/people of African descent, Jews, Muslims, Roma, non-EU nationals, LGBTI people, and persons with disabilities.
They propose setting up anti-hate crime units in police forces to ensure these crimes are investigated and prosecuted. They also urge national authorities to “effectively ban neo-fascist and neo-Nazi groups and any other foundation or association that exalts and glorifies Nazism and fascism”. – – –

Läs hela pressmeddelandet här:
Parliament demands ban on neo-fascist and neo-Nazi groups in the EU

okt. 25.

Ny brandchef för UBF: Elisabeth Samuelsson

Elisabeth kommer närmast från rollen som beredskapssamordnare på kommunledningskontoret i Uppsala kommun. Hon har tidigare arbetat många år på brandförsvaret, bland annat som biträdande avdelningschef och produktionschef. Elisabeth har också arbetat med beredskaps- och säkerhetsfrågor hos både Länsstyrelsen och dåvarande Landstingsservice.
Läs hela pressmeddelandet: Ny brandchef för Uppsala brandförsvar

okt. 23.

”Stora underhållsbehov på kommunens skolbyggnader”

Text på Östhammars kommunhus’ webb 23/10-18:
Under hösten har Tekniska förvaltningen inlett ett arbete med att undersöka skicket på samtliga kommunens byggnader och verksamhetslokaler. Hittills har tio byggnader undersökts, nio av dem är skolbyggnader. Resultatet visar ett stort behov av underhåll på flera förskolor och att en skola är i så dåligt skick att rivning föreslås som åtgärd.

Länk: Läs hela texten här

okt. 21.

Östhammars kommun anmäld till Skolinspektionen

Under hela 2016 anmäldes Östhammars kommun 15 gånger till Skolinspektionen. Under 2017 kom 30 anmälningar på Östhammars kommun till Skolinspektionen. Nu är det år 2018 …
Jag uppdaterar det här inlägget varje gång huvudmannen/Östhammars kommun anmäls till Skolinspektionen.
LÄNK: Östhammars kommun hos Skolinspektionen

Åk. 3-5: Hammarskolan: 19 november 2018
Åk. F-6: Öregrunds skola: 26 oktober 2018
Åk. F-9: Olandsskolan: 25 oktober 2018

Kommunnivå om särskilt stöd: 12 oktober 2018
Åk. F-9: Österbyskolan 3 oktober 2018
Åk. F-9: Österbyskolan 18 september 2018
Åk. 6-9: Vallonskolan 11 september 2018
Åk. F-9: Olandsskolan 30 juli 2018

Åk. F-9: Österbyskolan 4 maj 2018
Åk. 3-5: Hammarskolan 23 april 2018
Åk. 6-9: Vallonskolan 26 mars 2018
Åk. 6-9: Vallonskolan 23 mars 2018

Åk. 6-9: Vallonskolan 14 mars 2018
Kommunnivå 8 mars 2018
Åk. 6-9: Vallonskolan 22 februari 2018
Åk F-9: Österbyskolan 19 februari 2018
Åk F-9: Österbyskolan 9 februari 2018

Åk F-9: Österbyskolan 18 december 2017
Åk F-9: Olandsskolan 13 december 2017
Kommunnivå 19 november 2017 (gällande förskolan Furustugan)
Åk F-9: Österbyskolan 19 november 2017
Kommunnivå 12 november 2017

Åk. 6-9: Vallonskolan 8 november 2017
Åk. 6-9: Vallonskolan 27 oktober 2017
Åk. F-9: Österbyskolan 24 oktober 2017
Åk F-6: Öregrunds skola 11 oktober 2017
Åk. 6-9: Vallonskolan 9 oktober 2017

Åk 6-9: Vallonskolan 9 oktober 2017
Åk F-9: Olandsskolan 5 september 2017
Åk F-9: Olandsskolan 1 september 2017
Åk- 6-9: Vallonskolan 27 juni 2017
Åk F-6: Öregrunds skola 22 juni 2017

Åk- 6-9: Vallonskolan 12 juni 2017
Åk- 6-9: Vallonskolan 7 juni 2017
Åk F-9: Österbyskolan 24 maj 2017
Åk F-9: Österbyskolan 17 maj 2017
Åk F-9: Österbyskolan 11 maj 2017

Åk F-9: Olandsskolan 2 maj 2017
Åk F-9: Österbyskolan 11 april 2017
Åk- 6-9: Vallonskolan 23 mars 2017
Åk- 6-9: Vallonskolan 22 mars 2017
Kommunnivå 28 februari 2017

Åk F-9: Olandsskolan 23 februari 2017
Åk 7-9: Frösåkersskolan 22 februari 2017
Åk F-6: Öregrunds skola 27 januari 2017
Åk- 6-9: Vallonskolan 24 januari 2017
Åk F-6: Öregrunds skola 11 januari 2017

LÄNK: Politiskt förtroendevalda till Barn- och utbildningsnämnden

LÄNK: Chef för Barn- och utbildningsförvaltningen

okt. 16.

Har du sett katten Gordon?

Gordon är en mycket skygg katt. Det är alltså ingen idé att försöka fånga honom. Gordon är hemmahörande på Klippvägen 4 i Öregrund. Han har varit försvunnen sedan söndag 23 september 2018. Gordon är svartvit, kastrerad, saknar halsband men är chippad.
Kolla i era garage, bodar, uthus, lekstugor – kanske smet Gordon in någonstans och har blivit fånge. Han kan även ha tagit sig utanför Öregrund.
Om du ser Gordon, försök inte fånga honom, för han är som sagt väldigt skygg. Ring/meddela familjen så kommer de och försöker locka fram den nu väldigt saknade katten:
070 – 93 46 857 (Sofie)
073 – 31 28 127 (Johnny)

okt. 11.

Datorhjälpen för dig som är 55+

SeniorNet Klubb Östhammar:

”En plats för dig som känner dig vilsen i den digitala djungeln. Här finns handledare som hjälper dig reda ut problemen. Inga frågor är för enkla!
Ta med dig din dator, mobil, surfplatta.

När? Varje onsdag 13.30 – 15.30 från 19 september till 19 december 2018.
Drop in! Ingen föranmälan krävs.
Var? Vinkelboda, Östhammar (Stångörsgatan mittemot Kommunhuset)
Kostnad? Gratis för medlemmar i SeniorNet. Icke-medlemmar betalar 20 kr/gång, max 2 gånger. Att komma och titta kostar inget.

Vill du veta mer, mejla seniornetklubbosthammar@gmail.com eller
ring 070 – 76 58 941.
Välkommen!”
https://osthammar.seniornet.se

okt. 10.

Öregrunds Bytbod

Så himla bra! Nu kan vi byta grejer med varandra utan att ens träffas. I en knallgul container, som vi kan gå in i, kan vi lämna och hämta grejer.
Containern står inne på miljöstationen. Bytt, bytt 🙂
Öregrund

sep. 29.

Hur mår barn och ungdomar i Östhammars kommun?

Ostkustens Framtid (OF) på sin Facebook 28 september 2018:
https://www.facebook.com/ostkustensframtid

Kommunen har inte redovisat något om den här undersökningen, och därmed har inte media heller rapporterat något.

Men vi har läst hela undersökningen Liv och Hälsa Ung.
Liv och Hälsa Ung är en undersökning som genomförs i årskurs 7, 9 och årskurs 2 på gymnasiet vartannat år. I enkäten på nätet svarar elever på frågor om sin hälsa, levnadsvanor och livsvillkor.
Senaste undersökningen genomfördes i Uppsala läns alla kommuner under mars månad år 2017 (den första genomfördes år 2005).

Östhammars kommun sticker ut i en fråga som handlar om eleverna i årkurs 9 förra året. Se bifogad tabellbild, som vi själva ställt samman efter statistik i undersökningens resultat.
Kommunens nior förra året sticker ut så pass att följande notering finns att läsa i undersökningen som finns på Region Uppsalas webb: ”Andel som klassas som Klinisk”, vilket betyder att ungdomarna har så pass allvarliga problem att de är i behov av hjälp och någon form av stöd och insats.
Det är psykologer och statistiker på Uppsala universitet, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap som läst och klassat ungdomarnas svar.
Här finns hela undersökningen att läsa:
http://www.lul.se/sv/Regional-utveckling/Folkhalsa/Liv-och-halsa-ung

sep. 06.

Är du en ’servitutare’? Berörd av förnyelselagen?

Här är en ny lag – förnyelselagen – som kanske du eller någon du känner är berörd av?

Förnyelselagen innebär att inskrivningen av avtalsservitut eller nyttjanderätter som har beviljats före 1 juli 1968 kommer att tas bort från fastighetsregistret. Har du fortfarande nytta av servitutet eller nyttjanderätten? Då ska du anmäla om förnyelse innan utgången av 2018, tänk på att göra din anmälan i tid.

Länk: Här kan du läsa mer om förnyelselagen:
Lantmäteriet/Förnyelselagen

sep. 03.

Gästrike Vatten om vattenförsörjningen i Östhammars kommun

Jag läser ksau:s föredragningslista för kommande sammanträde 4 september. Där finns ett PM från Gästrike Vatten. Delcitat från PM sid. 19-21.

Vattenförsörjning
Vattenförsörjningen inom Östhammars kommun baserar sig på uttag av grundvatten. Befintliga grundvattenresurser inom kommunen är små vilket gör att de inte kan magasinera den mängd grundvatten som behövs för vattenförsörjningen samt att vattenförsörjningen blir extra känslig vid torra perioder och hög vattenanvändning. En sådan torrperiod uppträdde under åren 2016 och 2017 vilket innebar vattenanvändningsbegränsningar i stora delar av landet och i Östhammars kommun var läget kritiskt. Utifrån naturgivna vattenresurser och behov har följande åtgärder föreslagits i den vatten(resurs)försörjningsplan som tagits fram för den kommunala vattenförsörjningen: 

– Påbörja utredning av avsaltningsverk för kustområdena  
Etablera överföringsledning från Tierps kommun (Utredning och projektering pågår 2018). I detta arbete ingår även att ta fram en avsiktsförklaring och avtal. 
Starta samverkan med omkringliggande kommuner och verksamheter kring möjlighet att samarbeta kring etableringen av avsaltningsverk samt utveckling av nyttjandet av Uppsalaåsen 
– Grundvattenutredning Börstilsåsen för att klara kortsiktigt behov i tätorterna till dess ett avsaltningsverk är på plats. (Pågående 2018) 

Grundvattenutredning Film och Norråsen för att klara kortsiktigt behov i Österbybruk till dess överföringsledningen är på plats (Pågående 2018)

Avloppsrening
En översyn av avloppsreningsverken har utförts under våren 2018. Analysen visar att kapaciteten på reningsverken är begränsande för ytterligare tillväxt (med kommunal försörjning) redan nu eller inom kort i vissa tätorter. Bedömningen är att det saknas möjlighet att utveckla dagens reningsprocesser för att öka kapaciteten. Tillgänglig kapacitet (personekvivalenter) per reningsverk visas i tabell 1. 
 
Ort, Möjlig nyanslutning till reningsverk (pe):

Östhammar 0
Alunda 300
Gimo 3600
Skoby 25
Harg 30
Hargshamn 480
Öregrund 900
Österbybruk 850

I Östhammar tätort finns ingen kapacitet kvar att ansluta fler till reningsverket dock finns flera bostadsområden klara eller på väg att byggas. För att klara gällande tillstånd behöver en nödlösning förberedas.

För att möta de behov som finns föreslås en utredning för ett nytt avloppsreningsverk i Östhammar starta. I denna utredning ska även för- och nackdelar med att samordna avloppsreningen med Öregrund ingå.

För att möta behoven av ökad kapacitet för avloppsreningen i Alunda då vattentillgången ökar genom ledning från Tierps kommun är det även av stor vikt med en utredning för nytt avloppsreningsverk i Alunda samt Österbybruk. Detta föreslås starta under 2019.

aug. 21.

Uppsala Brandförsvar söker deltidare till samtliga brandstationer

Kvinnor och män! Uppsala söker nu deltidare till samtliga brandstationer! Klicka på länken nedan och fyll intresseanmälan och vilken brandstation du är intresserad av att arbeta på.
Här kan du som är intresserad av att börja arbeta som brandman vid en av våra deltidsstationer skicka in en intresseanmälan. Fyll i dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig och berättar mer.
https://www.uppsalabrandforsvar.se/om-oss/jobba-hos-oss/brandman-deltidsstation/intresseanmalan

aug. 15.

Region Mitt är sämre än alla andra regioner vad gäller hatbrott

Jag följer Näthatsgranskarens arbete. Mycket bra att den här granskaren finns!
”Vi har under juli jobbat inriktat mot våldsam extremism och försökt hitta kriminella uttalanden som hot och hatbrott som härrör från extremister. Även letat efter religiös extremism men bara lyckats hitta brott som begås av nazister och extremhögern.”

Näthatsgranskarens inlägg 14 augusti inleds med: ”Artikel om ett brott som vi anmält, lite om NHGs arbete mot extremism och att region mitt som består av Gävle, Uppsala och Västerås, är fortsatt sämre än alla andra regioner vad gäller hatbrott.” och ”Vi fortsätter till vår bestörtning se att region mitt fortfarande är dåliga på att utreda hatbrott. Det verkar vara både kunskaps- och attitydproblem som finns bland både poliserna, åklagarna och tingsrätterna. Mitt är faktiskt många gånger sämre än de andra regionerna. Hatbrott läggs oftast ner och får överprövas på vår begäran. Brotten går sällan till åtal och när de går till åtal leder de oftast till friande domar. Tingsrätterna gör direkta fel och dömer inte enligt gällande praxis och lagstiftning utan gör egna bedömningar utan att läsa lagtext och prejudicerande domar.”

Länk: Läs hela inlägget av Näthatsgranskaren

aug. 01.

Meddela FTI när containrar med återvinning behöver tömmas!

Det är inte Östhammars kommuns ansvar att tömma containrar med material som ska återvinnas (glas, plast, tidningar, metall). Det är Förpacknings- och tidningsinsamlingens ansvar:
”Vi uppskattar att du hjälper oss med övervakning av behov av städning och tömning.”

Behöver en/flera containrar hämtas och tömmas? Kontakta FTI på deras hemsida och gör en felanmälan:
http://www.ftiab.se/172.html

jul. 29.

Buss 853 Öregrund-Gräsö-Öregrund

Sommartidtabell: 18 juni – 19 augusti 2018: De bussar som går från Öregrund till Gräsö och tillbaka är anropsstyrd trafik som måste förbeställas.
Turen måste förbeställas senast tre timmar före avresa på telefon:
018 – 68 15 40

Hållplatserna är dessa: Smedjegatan Öregrund – Gräsö färjeläget – Aspskärs brygga – Gräsö färjeläget – Örskärssund – Gräsö färjeläget – Smedjegatan Öregrund.

Länk: UL, tidtabell, Linje 853 Öregrund-Gräsö-Öregrund

jul. 25.

Skärpt eldningsförbud! Gäller nu även på privat tomtmark! Open fire ban!

Länsstyrelsen har, i samråd med länets räddningstjänster, beslutat om skärpt, generellt eldningsförbud i länets samtliga kommuner. Detta gäller även tomtmark.

Alltså: Du får INTE göra upp eld någonstans utomhus!
Gäller ÄVEN för företag med matvagnar på Öregrunds torg under Båtveckan och så länge som det totala eldningsförbudet råder!

LÄNK: Om någon bryter mot eldningsförbud

LÄS MER PÅ ÖSTHAMMARS KOMMUNHUS’ HEMSIDA:
Skärpt eldningsförbud i hela Uppsala län

Fire ban in the county of Uppsala
The County Administrative Board has decided on a ban on the lighting of fires in Uppsala county. Significant risk of fire prevails in the territory.
It is forbidden to light up fire outdoor!
If the hazard for a forrest fire is high, the fire department and the County Administrative Board put a total ban on open fire outdoor.
Now we have a total ban even in private gardens!
A total ban means that you are not allowed to grill or ignite fire anywhere outdoor!

jul. 21.

Räddningstjänsten Öregrund rekryterar

https://www.facebook.com/Station-4100-Öregrund-Uppsala-Brandförsvar-590815157602785
Öregrund räddningstjänst brandkår

jul. 20.

Om ELD och VATTEN i Östhammars kommun

Länsstyrelsen OM ELD:
Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Uppsala län, även vid särskilt iordningsställda grillplatser. Förbudet omfattar hela Uppsala län från och med den 10 juli och varar tills vidare.

LÄNK: Så gör du om du ser någon grilla på en iordningställd grillplats
Det råder eldning- och grillningsförbud över hela länet. Men vad ska man som privat person göra om man ser någon grilla på iordningställda grillplatser?

Gästrike Vatten OM VATTEN:
Det varma och torra vädret fortsätter och vi påminner om att vi fortfarande har restriktioner för vattenanvändningen i hela Östhammar kommun.
Vi tackar alla boende i Östhammar kommun för hjälpen vi får med att spara vatten. Men på grund av det varma och torra vädret påminner vi återigen till alla boende med kommunalt vatten om att restriktionerna för vattenanvändning fortfarande gäller.
I hela Östhammar kommun är vattentillgången redan begränsad och den ökade förbrukningen gör att problemen blir ännu större.

eld vatten