Category Archives:Demokrati

Maj. 22.

Medborgarmotionen Kommunen bör anställa en stadsarkitekt

Det tickar på så sakteliga (väldigt sakta) med personer som med sina namn ger sitt stöd till medborgarmotionen – det senaste verktyget för medborgare i Östhammars kommun att använda mellan valdagarna. Medborgamotionen började samla stöd den 5 mars 2018.
I barometern längst upp i vänstra menyn syns hur många medborgare i Östhammars kommun som vill att kommunen anställer en stadsarkitekt. Det har inte funnits någon stadsarkitekt i kommunhuset på flera år!
Det krävs minst 220 namn för att politiken ska ta hand om motionen.

Länk till motionen och det är här du skriver på om du vill ge ditt stöd:
Kommunen bör anställa en stadsarkitekt
https://www.osthammar.se/sv/dialog/medborgarmotion/kommunen-bor-anstalla-en-stadsarkitekt

I huvudet på en stadsarkitekt

Stadsarkitekten i filmen funderar på hur Örebro kan utvecklas. Östhammars kommun är inte Örebro, men ta del av arkitektens funderingar och tankar kring hur staden bör utvecklas och vad man behöver ta hänsyn till. Att tänka efter innan spaden åker i jorden helt enkelt:

Apr. 20.

5 september plockas medborgarmotionen om stadsarkitekt bort

Hur ska ni ha det egentligen? Gå omkring och oja er om hur det ser ut men ändå inte vara med och påverka? Låta Tekniska göra jobb utan bygglov? Jag hör er gnälla men ser inte era namn på motionen. Allt förarbete till medborgarmotionen är redan klart. Vad är ditt problem? Kan inte skilja på sak och person? Jag kanske inte gillar dig heller, men vad har det med behov av stadsarkitekt att göra? Motionen behöver stöd av minst 220 personer i Östhammars kommun.
Länk till motionen – och det är här du skriver på om du vill ge ditt stöd. Du kan åtminstone klicka på länken nedan och läsa vad motionen handlar om. Eller, jobbigt det också?

Kommunen bör anställa en stadsarkitekt
https://www.osthammar.se/sv/dialog/medborgarmotion/kommunen-bor-anstalla-en-stadsarkitekt

Apr. 16.

18 augusti: debatt om ”kommunregerings-frågan”

Öppna debatter mellan partier på kommunal nivå inför ordinarie val, är ovanligt i vår kommun. Har det någonsin hänt? Men det är ju exakt det som krävs för att få fram vad som lurar efter valdagen.
Boka in datumet 18 augusti och invänta besked om platsen för debatten.
Den 22 augusti börjar förtidsröstningen.

Lokalpartiet BoA på Facebook: Att syssla med politik handlar om att ha en idé om hur samhället skall styras och utvecklas. Vi presenterar inom kort vårt tiopunktsprogram vi går till val på som självständigt och obundet lokalparti.
Samtidigt handlar det om att ta ansvar och vara oppositionens röst för att tillsammans med andra försöka bidra till en annan samhällsutveckling, varför vi på vårt initiativ bjudit in Moderaterna för att tillsammans utmana Socialdemokraterna och Centern om själva ”kommunregeringsfrågan” inför valet den 18 augusti, där vi vill visa att det finns ett tydligt alternativ till nu sittande kommunstyre!

Mar. 25.

Är du en köksbordspolitiker? Här kommer en uggla …

Ostkustens Framtid ställer på sin Facebook-sida två frågor till medborgarna i Östhammars kommun. Här är hela texten:

Hej, alla följare :)  

Dela gärna det här inlägget, så kanske fler hittar oss och vill vara med och diskutera det vi diskuterat den här soliga och sköna söndagen.
Idag har vi samtalat om politik och politiker. Det finns många kloka människor runt om i Östhammars kommun som har stora kunskaper i många olika sakfrågor. Men … vi ser inte alls till dessa kloka människor i politiken och i de politiskt beslutande församlingarna – kunskaperna och lösningarna verkar stanna vid köksborden.
Så, därför lägger vi ut några frågor här:

Vad tror du krävs för att vara politiskt aktiv?
Vad, tror du, sysslar en fritidspolitiker med?


Mar. 12.

Styrelsen för Öregrunds Utvecklingsråd

Tills dess att styrelsen för Öregrunds Utvecklingsråd, med 12 ledamöter och 6 suppleanter, har tagit beslut om eventuell hemsida, kan protokoll och övrig information från rådet läsas endast i pärmenÖregrunds biblioteket
Rådet har även en förslagslåda på biblioteket.

Styrelsen hade konstituerande möte den 28 februari och fördelade rollerna i rådet: ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör.
Protokollet från det konstituerande mötet finns i pärmen.

ÖUR2

Mar. 07.

Du som har en läsnedsättning …

Du kanske har båda armarna tillfälligt i gips och inte kan vända blad i bok och tidning? Du kanske har en synnedsättning? Men du vill ta del av tryckta tidningar och böcker?
Det finns tekniska prylar – ta hjälp av dem. Ta hjälp av bibliotekspersonal.

Med en läsnedsättning menar vi att du behöver få en tryckt bok anpassad på något sätt för att kunna läsa den. En anpassad bok kan vara en inläst bok eller en bok i punktskrift.
Du behöver inte visa intyg.
Utifrån dina behov väljer du om du vill låna talböcker, e-textböcker eller punktskriftsböcker.

En person med en läsnedsättning har rätt att låna talböcker. Exempel på funktionsnedsättningar är:

  • läs- och skrivsvårigheter
  • synnedsättning
  • andra fysiska funktionsnedsättningar, exempelvis rörelsehinder och hörselskada
  • intellektuell funktionsnedsättning
  • neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, som autism, adhd.
  • tillfällig läsnedsättning

Personalen på biblioteken vet och kan allt om det här.
Här kan du läsa mer: http://www.legimus.se/100110/vem-far-lana
Och här: Myndigheten för tillgängliga medier: https://www.mtm.se

Feb. 25.

Medborgarmotioner i Östhammars kommun

Östhammars kommunhus: Medborgarmotioner som nu införs innebär att alla invånare har möjlighet att skicka in förslag, som läggs upp på kommunens hemsida för omröstning. Om sedan en procent av kommunens invånare, alltså cirka 220 personer stöder motionen tas den vidare till kommunstyrelsen. Politikerna i sin tur bestämmer sedan hur motionen ska hanteras.

– Tidigare har folkbokförda kunnat lämna in medborgarförslag, som bara en person behövt stå bakom. Det har inneburit att förslag med låg förankring bland invånarna kunnat ta stora resurser i anspråk, säger Peter Nyberg.

Läs mer på Östhammars kommunhus’ hemsida om medborgarmotion:
https://www.osthammar.se/sv/nyheter/2018/var-med-och-forma-var-kommun

Feb. 23.

Bli medlem i Ostkustens Framtid – det nya politiska partiet i Östhammars kommun

Nu gäller det att få ihop en lista med kandidater på valsedeln 2018 för Ostkustens Framtid (OF), med Åsa Lindstrand vid rodret. Lindstrand är denna mandatperiod, efter avhopp från Miljöpartiet, oberoende ledamot i  kommunfullmäktige och ersättare i Socialnämnden. Lindstrand kan politik, och framför allt politik inramad av demokrati och fakta på bordet innan beslut tas: Alla beslut ska föregås av framtagande av ett ordentligt beslutsunderlag där varje faktapåstående har en tydlig källa.

Vill du vara med i detta arbete?
E-posta till oss: info@ostkustensframtid.se
Berätta om dig själv, vilken politisk fråga du brinner lite extra för och vad du vill och kan bidra med!
Varmt välkommen!

Observera att hemsidan inte är klar ännu, men nu är den på gång:
http://ostkustensframtid.se


Feb. 22.

Förslag till Öregrunds utvecklingsråd

Öregrunds nya utvecklingsråd valdes på öppet möte i Societetshuset lördag 10 februari: 12 ordinarie medlemmar och 6 suppleanter. Rådet har sitt första möte (konstituerande möte) onsdag 28 februari. Tills dess att rådet haft sitt första möte och tagit beslut om hur medborgare i Öregrund kan lämna förslag till rådet, finns en tillfällig låda på Öregrunds bibliotek.
Dagens datum 22 februari är lådan nästan full :)

Feb. 16.

Vad händer efter valet 2018 med skolorna i Östhammars kommun? Hur många läggs ner?

Det vore politiskt självmord för majoritetspartierna S/C (och kanske även M?) att valkampanja om skolnedläggningar: ”Rösta på oss så lägger vi ner din skola efter valet!” Men visst, visst, dagen innan valet 2014 skrev UNT om nedläggningshot mot skolorna – och S fick fler röster av Öregrund än i valet 2010. Öregrundsborna gillar tomma skolor?

Och hur blir det KOMMANDE mandatperiod med nya storskolan i Östhammar?
Sedan tidigare har barn- och utbildningsnämnden beslutat att Snesslinge, Gräsö och Öregrunds skolor inte kommer att påverkas av den nya organisationen under denna mandatperiod.
Längst ner på sidan här

Feb. 10.

Öregrunds nya utvecklingsråd

Jippieeeeee! Nu har Öregrund världens bästa utvecklingsråd! 12 ordinarie ledamöter och 6 suppleanter. Tack för att ni finns och ställer upp för Öregrunds stad!
Valberedningen föreslog 11 ordinarie och 5 suppleanter och lämnar till nya utvecklingsrådet att välja in den tolfte ordinarie och den sjätte suppleanten.
Interimstyrelsen upplöses. Valberedningen upplöses. Utvecklingsrådet bildar ny styrelse vid sitt konstituerande möte.

Jan. 31.

Facebookgruppen ”Medborgarmotioner i Östhammars kommun”

Initiativtagare till den slutna Facebookgruppen ”Medborgarmotioner i Östhammars kommun” är Åsa Lindstrand.
Det här är ingen diskussionsgrupp!
Syftet med gruppen är att den medborgare som skapat en motion på kommunens webb kan lägga upp en länk här för att samla in namnunderskrifter.
Vill man stödja en motion – gå in och skriv under.
Vill man inte stödja en motion – strunta i det.
Samtliga inlägg kommer att godkännas innan publicering.

Här är länk till gruppen:
https://www.facebook.com/groups/776923449164760

Dec. 15.

Ostkustens Framtid (OF) om Östhammars kommuns budget på 1,2 miljarder

Ostkustens Framtid (OF) är det senaste politiska tillskottet i Östhammars kommun. Partiet leds av Åsa Lindstrand, nuvarande oberoende ledamot i Östhammars kommunfullmäktige och OF ställer upp i valet till Östhammars kommunfullmäktige 2018.

Kommunen hanterar ca 1,2 miljarder varje år i sin budget.
Hela budgeten behöver en total genomgång för att analysera var pengarna tar vägen och till vad. För närvarande räknas rutinmässigt nämndernas budget upp varje år med ett antal procent, utan någon större analys av vad man gör med pengarna. Det är ett orimligt sätt att hantera medborgarnas medel. När en analys är gjord kan förändringar genomföras. Eftersom ingen analys finns än så är det svårt att säga vad som behöver förändras.

En tanke som behöver genomsyra hela arbetet med budgeten är att man ska hantera det allmännas pengar precis som om det vore ens egna.
Budgetprocessen behöver göras mer öppen och transparent.

Medborgarbudget ska införas. Våra medborgare behöver få vara med och besluta om hur kommunens resurser ska användas inom olika områden. Förutom att det ger medborgaren insyn i arbetet är det ett sätt att minska gapet mellan politiker och väljare och i förlängningen också minska politikerföraktet. (Fliken Ekonomi)

Läs mer om Ostkustens Framtid: http://ostkustensframtid.se
Observera att OF:s hemsida under fliken ‘Vår Politik’ är under uppbyggnad!

Nov. 23.

Föreslå kandidater till Öregrunds nya utvecklingsråd senast 15 december

Klicka på bilden så blir den större:

Nov. 15.

Medborgarförslag om flytt av hundrastgården från bostadsområde i Öregrund till lämpligare plats

Den hundrastgård som kommunen lät anlägga mitt i ett bostadsområde krävde ej byggnadslov, vilket per automatik inte betyder att kommunen inte ska/måste/behöver kommunicera med alla de som bor vid denna hundrastgård, som väsentligt påverkar vår boendemiljö. Information till alla bostadsrättsföreningar med önskan om respons med deadline hade liknat en demokratisk process. Med anläggandet av denna hundrastgård försvann ett grönområde som används flitigt på vårar och somrar av boende i bostadsrättsföreningarna. Ingen av oss hade föreslagit att detta grönområde passar bättre som hundrastgård, men vi fick aldrig frågan, utan endast anslagen information om hur det skulle bli.

LÄNK: Medborgarförslag om flytt av hundrastgården från bostadsområde i Öregrund till lämpligare plats

Okt. 29.

Kommunens parkansvarige – Utveckla grönytor och parker. Om medborgar-dialoger!

Nu kanske du tror att det här exemplet handlar om parkansvariga (Tekniska förvaltningen) i Östhammars kommun? Självklart inte, de vet inte hur man för dialog och är heller inte intresserade av att föra dialog med dem som avlönar dem = uppdragsgivarna = skattebetalarna. Dialog enligt Tekniska förvaltningen är synonym med information.

Så här förde kommunen dialog med invånarna på Marstrand: ”Flera boende på Marstrand hade sponsrat nya lyktstolpar som senare visade sig inte kunna användas. För att ändå ta tillvara stolparna bestämde kommunen att man skulle anlägga en rosenpergola i en av parkerna på ön. Förvaltningen presenterade beslutet på en medborgarstämma och visade hur det skulle se ut på en skiss. När pergolan var på plats inkom flera starka protester.”

Hur gick det med dialogen, med pergolan och med parken? Observera att det fanns/finns en landskapsarkitekt som skissade gestaltningsförslag!
Läs mer här: Dialogguiden - Paradisparken – så vände vi opinionen

Om medborgardialoger och goda exempel (inte medborgarinformation a’ la’ 1800-tal) finns att läsa hos SKL:
Utveckla medborgardialoger i kommuner, landsting och regioner

Medborgardialog
Suzanne de Laval definierar medborgardialog i sin bok, Samråd och dialog (1999), som;
”Dialog är ett ömsesidigt utbyte av erfarenheter, idéer och åsikter mellan två eller flera parter, ett samtal. Dialog är tvåvägskommunikation eller flervägskommunikation.”

Okt. 25.

Folkmotion i Östhammars kommun

Mellan valdagarna har uppdragsgivarna (alltså vi medborgare) möjlighet att lämna medborgarförslag till kommunfullmäktige och att starta namninsamlingar på kommunhusets webbsida.
Kommunstyrelsens arbetsutskott (ksau) vill ta bort dessa två möjligheter och ersätta med folkmotion:

Utformandet av modellen för Folkmotion bygger i stora delar på en sammanslagning och förfining av befintliga tjänster. Detta antas ge en tjänst som i större utsträckning speglar idéer och förslag med förankring hos en betydande del av invånarna. Gränsen om 1 % bedöms inte heller vara så hög att den hindrar förslag från att nå beredning.  
Interna arbetsrutiner för den nya tjänsten utformas inför att tjänsten träder i kraft.
Läs mer: Sidan 950-953 ksau 16 maj 2017

Okt. 25.

Apropå kommunens hundrastgård i bostadsområde i Öregrund

Apropå artikeln i UNT 25 oktober 2017 om hundrastgården mitt i bostadsområde.

Vad ska man göra om man störs?
– Då får man väl skaffa öronproppar, säger Henrik Sundin som uppfattar att få är missnöjda.

Okt. 25.

Råd och riktlinjer för det offentliga rummet ska gälla ÄVEN i Öregrund

Vem bestämmer egentligen hur det ska se ut i Öregrund? Och nu är det fler än jag som undrar! Öregrund är inte några få privatpersoners eller smågruppers projekt och inte heller i Öregrund får man göra som man vill – Öregrund ska inte användas som någons privata vardagsrum. Av den anledningen författades ett medborgaförslag om råd och riktlinjer för det offentliga rummet för hela kommunen, alltså även för Öregrund. Dessa råd och riktlinjer är påbörjade men inte färdiga ännu. Det finns en och annan som bör göras uppmärksam på demokrati och demokratiska processer, medborgardialog och andra verktyg för demokrati. Vänligen invänta kommunens råd och riktlinjer för gestaltning av det offentliga rummet …

Okt. 25.

Protokoll från stormötet 14 oktober Öregrunds utvecklingsgrupp

Här är protokollet från stormötet i Societetshuset Öregrund lördagen den 14 oktober, då Öregrunds utvecklingsgrupp bjöd in till öppet möte med anledning av att gruppen ska reformeras:
Stormötes protokoll 20171014

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: