Category Archives:Demokrati

Nov. 21.

Avslag på färdtjänst för boende i skärgården

Läste du om Birgitta Ruukholm i UNT 12 november? Birgitta är född på Ormön och boende på Ormön. Hon har haft glesbygdsfärdtjänst – den ska avvecklas. Idag kom avslaget på även färdtjänst.
Skärgården ska tydligen tömmas på bofasta. Jaa, hela kustområdet är en blindtarm för kommunfullmäktige, högsta beslutande organ i Östhammars kommun.

Kommunen har inte råd med skattebetalande bofasta i skärgården, men det finns pengar till att delfinansiera ny hamnbassäng i Öregrunds hamn till båtgäster från andra kommuner. Nya bryggor som står tomma nio månader om året – det finns det pengar till. Som om Öregrund skulle ha brist på turister!
Jag brukar reta mig på folk som slår ut grupper mot varandra. Men i det här fallet har kommunen ’tammefan’ gått för långt!

Det är inte ’bara’ Birgitta Ruukholm som blir av med glesbygdsfärdtjänsten, utan det blir alla som har använt den för att ta sig in till land för att uträtta ärenden. Birgitta fick veta av en tjänsteman i kommunhuset att hon får skylla sig själv som bor i skärgården. Om jag var den tjänstemannens chef så fick hon/han sparken med omedelbar verkan. Tänk att vi på riktigt avlönar den typen av tjänstemän via skatten.

Nov. 07.

Inga investeringar i kustområdet den här mandatperioden – heller

Samtliga investeringar i Östhammars kommuns budget 2020 hamnar i kommunens inland: Alunda, Gimo, Österbybruk och Östhammar:

* Ny skola 4-9 i Östhammar (pågår)
* Ny/ombyggnation sporthall Östhammar
* Ny förskola Östhammar
* Ny förskola Österbybruk
* Utbyggnad Österbyskolan
* Utbyggnad Olandsskolan, Alunda
* Skolor i Gimo

Läs sidan 24 i budgeten om hur många miljoner kronor per objekt som kommunen investerar i inlandet.

Inga investeringar i kustområdet. Gräsö nämns i samband med skolnedläggning. Öregrund nämns i samband med den ansträngda VA-situationen.
Jag ser inget om Hargshamn i budgeten (kan ha missat). Men kommunen har vuxit från 5 tätorter till 6 (står det i ”Ordförande har ordet”) så Hargshamn får nog nöja sig med att bli kallad tätort.

Kommunstyrelsens ordförande: ”När vi nu ska genomföra ett antal re- och nyinvesteringar kräver detta mod från oss förtroendevalda att prioritera. Vi måste ta svåra beslut om nedläggningar, omändringar och nya investeringslokaliseringar i vår vidsträckta kommun.

Länk: Årsbudget 2020. Flerårsplan 2021 – 2023

Jag och mina kollegor i Ostkustens Framtid har haft ett åtta timmar långt arbetsmöte idag och fokuserat endast på budgeten.

okt. 13.

På väg mot världens sämsta lokalsamhälle

Med den här motiveringen avvecklar Östhammars kommun/Socialnämnden glesbygdsfärdtjänst:

Eftersom det saknas krav på att erbjuda glesbygdsfärdtjänst och ingen annan kommun erbjuder en motsvarande service anser nämnden att tjänsten ska avvecklas för att den service som kommunen erbjuder ska harmoniseras med övriga landets kommuner.

Glöm det där med på väg mot världens bästa lokalsamhälle. Det är HELT omöjligt att bli bäst med nuvarande kommunledning och styre:

Avvecklande av glesbygdsfärdtjänsten med båt innebär en besparing av den rörliga kostnaden som 2018 uppgick till 188 842 kronor.

188 842 kronor per år! De pengarna räcker inte att avlöna kommunens tre kommunalråd per månad. Kommunen vill att Region Uppsala och UL tar över trafiken.

Hela styrelsen för Ostkustens Framtid närvarade vid mötet på Gräsö Gård om anropsstyrd kollektivtrafik i kommunens skärgård och skriver på sin Facebooksida: – – –

”I enlighet med tidigare genomförd utredning kan det inte anses att Socialnämnden minskar nivån av service till medborgarna eftersom verksamheten varken är lagstyrt ansvarsområde eller erbjuds av någon annan kommun i Sverige.”

Vår reflektion kring det?
Självklart minskar Östhammars kommun/Socialnämnden nivån av service till de medborgare som använder glesbygdsfärdtjänst! Tar man bort något från skattebetalande medborgare … så har de blivit av med något. Enkel matematik: 1-1 = 0.

Läs hela inlägget av OF på Facebook:
https://www.facebook.com/ostkustensframtid

okt. 01.

Var bor ledamöterna i Östhammars kommunfullmäktige?

Var bor ledamöterna i Östhammars kommunfullmäktige?

42 ledamöter bor i inlandet: Östhammar, Österbybruk, Alunda och Gimo.
5 ledamöter bor i kustområdet: Hargshamn, Gräsö och Öregrund.
Det blir 47 ledamöter, och det ska vara totalt 49. S har en vakans och M har en vakans. Avvaktar Länsstyrelsens omräkning.

Ort och antal ledamöter i kommunfullmäktige:

ÖSTHAMMAR: 19
ÖSTERBYBRUK: 11
ALUNDA: 8
GIMO: 4
HARGSHAMN: 3
ÖREGRUND: 1
GRÄSÖ: 1

Vad tror du? Ledamöterna från inlandet letar sig till kustområdet endast sommartid?

sep. 28.

Hur blir ”Prioritera snöröjning av gång- och cykelvägar framför bilväg” feministisk snöröjning?

Östhammars kommun ska, när de prissatt och tidsatt, alla områden för hållbarhet, teckna hållbarhetslöften. Det blev en återremiss i stället för beslut om det på senaste kf. Ärendet hade inte fått den beredning ett ärende ska ha innan det kommer till fullmäktige.

Inför varje kommunfullmäktigesammanträde finns en kallelse som även allmänheten kan ta del av. Jag finns alltid på åhörarplats på alla kf-sammanträden. Är påläst!
Nåja.
Under ”Åtgärdsområde 1. Ökad gång och cykling” finns dessa punkter:

Anlägga nya gång- och cykelvägar
Iordningsställa servicepunkter för cyklar
Anlägga cykelparkeringar
Prioritera snöröjning av gång- och cykelvägar framför bilväg
Installera laddpunkter för elcyklar

Prioritera snöröjning av gång- och cykelvägar framför bilväg står en ledamot i talarstolen och kallar ”feministisk” snöröjning. Det var inte den formuleringen som fanns i kallelsen! Det står precis så som jag citerat kursivt.

En bil har inga större svårigheter att komma fram i 1 decimeter snö. En äldre med rullator, någon på cykel, eller förälder med barnvagn, eller någon på kryckor tar sig verkligen inte fram lika enkelt i lika mycket snö på en gång- och cykelväg. Men om snöröjare röjer gång- och cykelvägar innan bilvägar … då är det ”feministisk” snöröjning.

Lyssna på inslaget ”Tecknande av hållbarhetslöften” kommunfullmäktige 24/9-19. Lyssna på alla ledamöter i talarstolen. Du kommer snart fram till den som jiddrar om ”feministisk” snöröjning. Klicka på punkt 4 i dagordningen:
http://secure.quickchannel.com/Qc/create/mainshow.asp?id=5e8uiy

Länk till kallelsen, punkt 4, sidan 8, Hållbarhetslöften

sep. 16.

Gnesta – en modern och anständig kommun

Citerat från Gnesta kommuns webb 16/9-19:

Länk: Gnesta kommun tar ställning
Vi arbetar för att vara en inkluderande kommun, stå upp för alla människors lika värde och där alla har rätt att vara sig själva. Idag, och därefter den första helgfria fredagen varje månad, kommer vi att hissa Prideflaggan utanför kommunhuset i Gnesta.

sep. 09.

Din fråga till kommunfullmäktige under Allmänhetens frågestund

Du har rätt att ställa frågor till någon av kommunfullmäktiges ledamöter, ordförande och vice ordförande i kommunstyrelsen, nämnder, bolag och stiftelse samt till kommunens revisorer och chefstjänstemän.
Lämna din fråga till kommunkansliet senast 6 dagar innan sammanträdet. Frågorna får inte gälla myndighetsutövning mot enskild. Frågan ska vara kort.

Läs mer om hur du ska göra när du vill ställa frågor till kommunfullmäktige under punkten Allmänhetens frågestund:
Ställ en fråga till kommunfullmäktige

Nästa kommunfullmäktige är den 24 september.

aug. 30.

SCB:s Medborgarundersökning 2019

Östhammars kommun deltar i SCB:s Medborgarundersökning 2019. Senast deltog endast 43 % av de som fick enkäten i Östhammars kommun. Pinsamt dålig uppslutning. Varför? Ingen idé, eller vad? Om du fått enkäten – fyll i och skicka in!

LÄNK: Resultat Medborgarundersökning 2018 Östhammars kommun

Så här menar politiker och tjänstemän i Östhammars kommun att politiker och tjänstemän ska uppfattas:

Förtroende för kommunens politiker och tjänstemän

”Vi har i huvudsak, såväl tjänstepersoner som förtroendevalda, arbetat med att skapa förtroende genom att;

  • Vara ärliga, tydliga och raka i vår kommunikation.
  • Respektera invånare och företagare för deras bidrag till samhällsutvecklingen.
  • Vara öppna i alla frågor, och där vi av något skäl inte kan vara öppna, tydligt deklarera detta.
  • Medge våra misstag, rätta dem och göra rätt och vara ödmjuka i situationen.
  • Leverera resultat, dvs. nyttan och kvaliteten för våra invånare och företag.
  • Jobba med ständigt förbättringsarbete, utvecklade uppföljningssystem, lyssna och lära av den återkoppling vi får från brukare, elever och anhöriga och vara tacksamma för återkopplingen.
  • Inte väja för svåra/komplexa/kontroversiella frågor.
  • Ta ansvar för våra resultat, både bra och dåliga. Kommunicera likvärdigt oavsett resultat.
  • Lyssna först, genom att lyssna får vi nya och andra perspektiv.
  • Vara noggranna med vad vi lovar och vilka överenskommelser vi gör. Vi måste alltid stå fast vid våra löften.

Mycket av det förtroendeskapande arbete vi utför sker inom ramen för hur vi kommunicerar och hur vi möjliggör för inflytande och delaktighet.”

LÄNK: Läs mer: Så arbetar vi med resultaten från SCB:s medborgarundersökning

maj. 07.

Är du demokrat eller inte?

Stieg Larsson om ”demokratisk rasism”. Den här korta filmen finns på Stiftelsen Expos Facebook:
https://www.facebook.com/stiftelsenexpo

maj. 06.

Lokal journalistik = referat och citat från kommunens webb

Nu är jag så jäkla less på lokalmedia! Det är inte journalistik de håller på med. De refererar och citerar från Östhammars kommuns webb och från kallelser och protokoll. Det gör jag också, men så är jag heller ingen journalist som arbetar på en tidning med mediestöd. Det stödet kommer från skattebetalare, som borde kunna förvänta sig mer än referat och citat.

Exemplet i UNT på nätet 5 maj 2019: ”Färdtjänst i glesbygd kan dras in”. Inga intervjuer med de som använder färdtjänst. Redaktionen har inte efterlyst kommentarer från de som använder färdtjänst. Redaktionen citerar endast makten/beslutshavare, som har rätt att avveckla färdtjänst med båt, alltså göra vardagen svårare för medborgare i skärgården. Hur är det möjligt att dessa medborgares röster är ointressanta! En nyhet som är intressant för en specifik målgrupp, som inte själva ges utrymme i nyhetsartikeln! Är det seriös journalistik!

Det här förväntar jag mig av seriös media om jag ska prenumerera
* Minst fem personer från civilsamhället ska tillfrågas om vilka konsekvenser kommunala beslut får för dem.
* Makten ska inte ges sista ordet i en artikel där både makten och medborgare intervjuas. Ger media sista ordet till makten visar de vilket ”lag” de hejar på.

Vi behöver en ny Östhammars Nyheter
En tidning med flera sidor tevetablåer, på det sätt som nu nedlagda ÖN hade, blev allt mer ointressant. Inte var det heller särskilt intressant att läsa om vem som passade pucken till vem i hockeymatcher. Det fanns ganska många artiklar läsarna gäspade åt i ÖN. Jag gäspade också. Det fanns även riktigt bra artiklar, bra insändare, debatter (ibland tjatiga) om kärnkraft och om slutförvar av använt kärnbränsle.

VI BEHÖVER EN NY LOKALTIDNING I ÖSTHAMMARS KOMMUN!

maj. 06.

Resultat Medborgarundersökning 2018 i Östhammars kommun

Resultatet från Medborgarundersökning 2018 i Östhammars kommun finns att läsa och ladda ner här:
SCB:s medborgarundersökning 2018 Östhammars kommun

Sammanfattning: Hur ser medborgarna på Östhammars  kommun som en plats att bo och leva på?
… Rekommendation lägre.
… Arbetsmöjligheter inte säkerställt högre eller lägre.
… Utbildningsmöjligheter inte säkerställt högre eller lägre.
… Bostäder lägre.
… Kommunikationer lägre.
… Kommersiellt utbud lägre.
… Fritidsmöjligheter lägre.
… Trygghet högre.

Sammanfattning: Hur ser medborgarna i Östhammars  kommun på kommunens verksamheter?
… Bemötande och tillgänglighet lägre.
… Förskolan lägre.
… Grundskolan lägre.
… Gymnasieskolan högre.
… Äldreomsorgen lägre.
… Stöd för utsatta personer lägre.
… Räddningstjänsten lägre.
… Gång‐ och cykelvägar lägre.
… Gator och vägar lägre.
… Idrotts‐ och motionsanläggningar lägre.
… Kultur lägre.
… Miljöarbete lägre.
… Renhållning och sophämtning lägre.
… Vatten och avlopp lägre.

Sammanfattning: Hur ser medborgarna i Östhammars  kommun på sitt inflytande i kommunen?
… Kontakt lägre.
… Information lägre.
… Påverkan lägre.
… Förtroende lägre.

feb. 24.

Medborgarbudgeten som försvann

Åsa Lindstrand (OF) undrar vad som hände med beslutet om medborgarbudget i Östhammars kommun:

Beslutet togs i kommunstyrelsen den 31 oktober 2017 och gick ut på att det skulle integreras i det ordinarie budgetarbetet, och att medborgarbudget prövas och diskuteras till budgetberedningen för 2019. 
Vad som händer? 
Absolut ingenting!

Länk till inlägget om den försvunna medborgarbudgeten:
https://asalindstrand.wordpress.com

feb. 19.

Ostkustens Framtid (OF) om medborgarbudget

Intressant om medborgarbudget!

Riktig medborgarbudget handlar inte om att medborgare är med och bestämmer om den kommunala budgeten, vilka nämnder och förvaltningar som ska få si och så mycket pengar. I stället handlar den här typen av budget om att invånarna på olika orter vet bättre än politiker och tjänstemän vad orten behöver. Orterna tilldelas en budget att själva ta beslut om: ”Vad behöver vi?”

Länk: Läs hela inlägget på OF:s Facebook

feb. 18.

Åsa Lindstrand undrar varför Barn- och utbildningsnämnden finns

Åsa Lindstrand ’satt’ i Östhammars kommunfullmäktige som oberoende ledamot 2015-2018 (efter avhopp från Miljöpartiet). Som oberoende ledamot lämnade Åsa in sju motioner (minst), bl.a. en motion om kommunens skolplan, som Barn- och utbildningsnämnden inte intresserade sig för. Så, varför finns en den nämnden? Bra fråga!

Åsa Lindstrand är initiativtagare till det lokala politiska partiet Ostkustens Framtid. Vi är säkerligen många som hoppas få se Åsa i fullmäktige igen.
Tisdag 19 februari tar fullmäktige upp två av Åsas motioner. Åsa har ingen yttranderätt om motionerna eftersom hon inte ’sitter’ i fullmäktige längre. Så, därför yttrar sig Åsa i en film i stället. Se, lyssna och lär:

feb. 11.

Kan oppositionen påverka Östhammars kommuns budget?

Det här inlägget hamnar i fyra kategorier: Demokrati, Politik, Valet 2022 – och Humor.
Humor därför att: ”Slutligen ansvarar alltid den politiska majoriteten för de tagna besluten, men det finns synpunkter från den politiska oppositionen av olika slag som arbetats in i det slutliga förslaget.”
(Kommunstyrelsens ordförande (C) i Budget 2019.)

Hur gick det för oppositionen under kommunfullmäktiges budgetdebatt 18 december 2018 på Bruksgymnasiet?
Förutom att kommunfullmäktige avslog oppositionens två budgetförslag, så avslogs (nästan) alla försök till att påverka budgeten för år 2019 genom tilläggsyrkanden:

feb. 04.

Vuxna som trakasserar barn!

Jag läser kommentarer på Facebook om 16-åriga Greta Thunberg. Greta är ETT BARN som kämpar för sin och den yngre generationens liv här på jorden. Det är mycket skit de får ta över efter oss: kärnavfall, miljöförstöring, klimatförändringar …

De ”vuxna” som bestämde sig för att trakassera barn på nätet började lite försiktigt och kände sig för med vad som var okej för andra av samma sort: ”Och jag som trodde vi hade skolplikt i det här landet” … och inväntar medhåll och ”gilla”.
I den här ”vuxenvärlden” är skolplikten viktigare än klimatet. Principen är viktigare än Människan. Människan och klimatet är underordnade de ”vuxnas” principer.

Javisst, det känns pinsamt att barn är klokare än vuxna. Det ”naturliga” är annars att vuxna är barns förebilder. Men att gå från förlägenhet till hämnd och att trakassera BARN på nätet är mil under strecket för anständighet.

jan. 23.

Medborgarundersökning 2018 Östhammars kommun

SCB:s Medborgarundersökning 2018. Här finns resultatet för Östhammars kommun att ta del av:
SCB:s medborgarundersökning 2018 Östhammars kommun 

Ingen munter läsning …

Dec. 27.

Vilken typ av medborgare är du? Lort eller pärla?

Jag läste nyss en artikel i tidningen Syre och blev sedan sittande en lång stund och funderade över vilken typ av medborgare jag är. Vad är en god medborgare? Är jag en god medborgare? Hur blir man en god medborgare? Är det viktigt att vara en god medborgare?

Syre: Vad är en god medborgare? Ett krav som rimligen bör ställas på alla medborgare är att bidra till att upprätthålla och stärka demokratin. I det ingår exempelvis den moraliska plikten att rösta, men också att skrida till politisk handling på andra sätt.

Är du med och upprätthåller demokratin? Jag menar att makt korrumperar överallt där den finns. Därför är det viktigt med medborgare som upprätthåller demokratin på fler sätt än att bara rösta vart fjärde år. Ett sätt är att ge sitt stöd till namninsamlingar, medborgarmotioner och andra medborgerliga initiativ med goda syften. Det ligger alltid tanketid, faktakoll och skrivtid bakom alla medborgerliga aktiviteter. Någon annan har gått före och gjort allt jobb och gjort det enkelt för andra att bidra.

Men om medborgare i största allmänhet har gjort aktiva val att inte bidra till att upprätthålla och stärka demokratin? Vi väljer att antingen vara passiva eller aktiva. Väljer man aktivt passivitet är det snart godnatt för demokratin både lokalt, regionalt och nationellt.
Passiva medborgare är lort, om du frågar mig. Att använda och utnyttja demokratin för egna syften utan att ta hand om den är lort. Demokratin erbjuder även lortar plats och utrymme. Det är det som är demokratins ’grej’. I ett samhälle finns både lortar och pärlor.

Läs gärna hela artikeln hos Syre:
Vi glömmer vad en god medborgare är

Dec. 09.

Om du vill överklaga kommunstyrelsens beslut om Tallparksgården

Det är tyvärr inte olagligt att ljuga i valrörelsen på det sätt som Socialdemokraterna i Östhammars kommun gjorde i sitt valprogram 2018.
Om du ändå vill göra ett försök med att överklaga kommunstyrelsens beslut (beslutet togs inte av kommunfullmäktige) kan du skicka in en överklagan till Förvaltningsrätten i Uppsala.
Överklagan rubriceras då laglighetsprövning:

Direkt till förvaltningsrätten
När någon begär att få lagligheten av kommunens eller landstingets beslut prövad, så kallad laglighetsprövning, ska ett sådant överklagande lämnas in direkt till förvaltningsrätten.
Senast tre veckor efter beslut ska överklagan finnas hos Förvaltningsrätten i Uppsala. Det kostar inget att överklaga ett beslut.
LÄNK till Förvaltningsrätten och hur du överklagar

Vad kan prövas i beslutet om Tallparksgården?
Att ljuga är som sagt och skrivet lagligt, så det är ingen idé att hänvisa till lögnaktiga politiker (låt dem betala i valet 2022), dock kan den berättelsen ingå som kort bakgrund i överklagan tillsammans med hänvisning till kommunallagen 5 kapitlet 1§:
Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen eller landstinget – – –
Punkt 1: mål och riktlinjer för verksamheten
LÄNK: Kommunallagen

Det som kan överklagas är, som jag ser det, att beslutet om Tallparksgården, tagits på fel nivå, av kommunstyrelsen i stället för av kommunfullmäktige.

I överklagan ska det beslut som överklagas bifogas:
§ 265 i det här protokollet
* Beslutet togs av kommunstyrelsen 28 november 2018
* Du har tre veckor på dig att överklaga beslutet: 19 december 2018.

Observera att även om beslut om Tallparksgården tas på rätt nivå, alltså i kommunfullmäktige, kan de ta samma beslut som kommunstyrelsen.
LÄNK: Östhammars kommun om laglighetsprövning

Förvaltningsrätten kan upphäva ett beslut om det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter.

Nov. 12.

Medborgarmotionen om Östhammars brandstation är avslutad

Uppdatering: Östhammars kommun har avslutat medborgarmotionen om bemanningen på Östhammars brandstation. Motionen skulle vara aktiv och öppen för underskrifter t.o.m. 2 maj nästa år (2019), men är stängd för fler underskrifter. Målet var att få minst 220 underskrifter under 6 månader. Motionen samlade 433 underskrifter på 10 dagar. Det är helt okej att kommunstyrelsen tar hand om medborgarmotionen redan nu eftersom målet 220 underskrifter är nått med råge. Men den hade gärna fått vara öppen för underskrifter till sista datum: 2 maj 2019.

Tidigare text: Ny medborgarmotion (2/11-18) finns på kommunhusets webb: Återinför dygnet-runt-bemanningen på Östhammars brandstation.
Här finns motivering till motionen som är aktiv till 2 maj 2019. Det krävs 220 underskrifter (1 % av folkbokförda i Östhammars kommun).
https://www.osthammar.se/sv/dialog/medborgarmotion/aterinfor-dygnet-runt-bemanning-pa-osthammars-brandstation