Category Archives:Demokrati

Dec. 09.

Om du vill överklaga kommunstyrelsens beslut om Tallparksgården

Det är tyvärr inte olagligt att ljuga i valrörelsen på det sätt som Socialdemokraterna i Östhammars kommun gjorde i sitt valprogram 2018.
Om du ändå vill göra ett försök med att överklaga kommunstyrelsens beslut (beslutet togs inte av kommunfullmäktige) kan du skicka in en överklagan till Förvaltningsrätten i Uppsala.
Överklagan rubriceras då laglighetsprövning:

Direkt till förvaltningsrätten
När någon begär att få lagligheten av kommunens eller landstingets beslut prövad, så kallad laglighetsprövning, ska ett sådant överklagande lämnas in direkt till förvaltningsrätten.
Senast tre veckor efter beslut ska överklagan finnas hos Förvaltningsrätten i Uppsala. Det kostar inget att överklaga ett beslut.
LÄNK till Förvaltningsrätten och hur du överklagar

Vad kan prövas i beslutet om Tallparksgården?
Att ljuga är som sagt och skrivet lagligt, så det är ingen idé att hänvisa till lögnaktiga politiker (låt dem betala i valet 2022), dock kan den berättelsen ingå som kort bakgrund i överklagan tillsammans med hänvisning till kommunallagen 5 kapitlet 1§:
Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen eller landstinget – – –
Punkt 1: mål och riktlinjer för verksamheten
LÄNK: Kommunallagen

Det som kan överklagas är, som jag ser det, att beslutet om Tallparksgården, tagits på fel nivå, av kommunstyrelsen i stället för av kommunfullmäktige.

I överklagan ska det beslut som överklagas bifogas:
§ 265 i det här protokollet
* Beslutet togs av kommunstyrelsen 28 november 2018
* Du har tre veckor på dig att överklaga beslutet: 19 december 2018.

Observera att även om beslut om Tallparksgården tas på rätt nivå, alltså i kommunfullmäktige, kan de ta samma beslut som kommunstyrelsen.
LÄNK: Östhammars kommun om laglighetsprövning

Förvaltningsrätten kan upphäva ett beslut om det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter.

Nov. 22.

Medborgarmotion om Östhammarshem: 196 underskrifter fattas

Förslagsställare: Eva Lindstrand Datum: 19 november 2018. Medborgarmotionen behöver stöd från minst 220 folkbokförda medborgare i Östhammars kommun. Just nu fattas 196 underskrifter.
Medborgarmotionen handlar om styrelsesammansättningen i Östhammarshem: ”Det står ingenstans i stadgarna att t.ex. kommunalråd eller politiker ska ha styrelseplats i Östhammarshem.”
Läs hela texten, skriv på om du håller med förslagsställaren.

Här finns medborgarmotionen:
https://www.osthammar.se/sv/dialog/medborgarmotion/andra-styrelsesammansattningen-i-osthammarshem

Genrebild från Pixabay.

Nov. 19.

Du och jag och EU och valet 2019

Nu är EU-portalen lanserad! Här kan du kolla vad EU gör i din region, i ditt liv och vad som är i fokus för EU.
https://www.what-europe-does-for-me.eu/sv/portal

När jag var med mitt parti i Uppsala på EU-dagen 7 november, var alla inbjudna talare överens om att svensk media är dåliga på att täcka EU-frågor, bevaka processer och debatter fram till beslut. Som valet 2018 t.ex. då inga partier fick frågan: ”Vad vill ditt parti med EU?”
Hur svårt kan det vara för svensk media att bevaka EU? I stället en fixering vid USA. Och när media uppmärksammar EU är det ”Brexit” det handlar om.

Den 26 maj 2019 går alla röstberättigade EU-medborgare och röstar i valet till Europaparlamentet, som har 751 ledamöter från alla EU-länder, varav Sverige har 20.
Det är val vart femte år till Europaparlamentet. I valet 2014 var det cirka 51 % av svenska folket som röstade. Bättre kan vi! Vi är medlemmar i EU, och självklart ska vi just därför vara med och påverka vilka partier och ledamöter vi skickar till Europaparlamentet. Bra! Då säger vi så!

LÄNK: De 20 svenska ledamöterna 2014-2019
LÄNK: Den här gången röstar jag

För svensk undertext, klicka på CC längst ner på filmen och välj språk.

Nov. 12.

Medborgarmotionen om Östhammars brandstation är avslutad

Uppdatering: Östhammars kommun har avslutat medborgarmotionen om bemanningen på Östhammars brandstation. Motionen skulle vara aktiv och öppen för underskrifter t.o.m. 2 maj nästa år (2019), men är stängd för fler underskrifter. Målet var att få minst 220 underskrifter under 6 månader. Motionen samlade 433 underskrifter på 10 dagar. Det är helt okej att kommunstyrelsen tar hand om medborgarmotionen redan nu eftersom målet 220 underskrifter är nått med råge. Men den hade gärna fått vara öppen för underskrifter till sista datum: 2 maj 2019.

Tidigare text: Ny medborgarmotion (2/11-18) finns på kommunhusets webb: Återinför dygnet-runt-bemanningen på Östhammars brandstation.
Här finns motivering till motionen som är aktiv till 2 maj 2019. Det krävs 220 underskrifter (1 % av folkbokförda i Östhammars kommun).
https://www.osthammar.se/sv/dialog/medborgarmotion/aterinfor-dygnet-runt-bemanning-pa-osthammars-brandstation

Nov. 11.

Gratis medlemskap i Ostkustens Framtid (OF)

Hej, alla!
Den 22 november har Ostkustens Framtid styrelsemöte. Då ska vi bl.a. klubba datum för första medlemsmötet. Det är gratis att vara medlem hos OF. Vill du också bli medlem och vara med på det första medlemsmötet? Bra! Anmälan för nya medlemmar sker på vår hemsida:
http://ostkustensframtid.se/bli-medlem

sep. 27.

Politiken om tillgänglighet och diskriminering

På Facebook 22 september:

Det har kommit många reaktioner på filmerna om det otillgängliga Öregrund (filmerna på damen som kämpar med att ta sig fram i rullstol). Men tillgänglighet handlar om så mycket mer än ’bara’ rullstolar. Vi är många med allergier för t.ex. pälsdjur/hundar. Jag vet att hundägare inte klarar ett liv utan skyltar. Finns inga skyltar om hundförbud i butiker och restauranger, så är det fritt att ta in hundarna där. Jag har till och med motat ut en hund från Coop Öregrund.
Nyss var jag i en butik och skulle köpa kalsonger till maken. Det blev inget av med det, för en hundägare med hund kom in i butiken och jag lämnade snabbt butiken för att slippa rinnande ögon.
HUR kan det vara så jäkla svårt att sätta upp skyltar utanför butikerna och restaurangerna: ’Hundar är välkomna’ eller ’Hundar lämnas utanför’. VAD är problemet? Så, tillgänglighet för även allergiker är något som kommunen bör erbjuda företagare utbildning om.

På senaste fullmäktigesammanträdet begärde Ingeborg Sevastik (V) ordet, och nämnde (o)tillgängligheten med rullstol i Öregrund efter att ha sett filmerna på damen i rullstol i Öregrund. Jonas Svensson (S) gav svar och nämnde något om ”prioritet”. Jag lägger inte på minnet längre om vad som utlovas om tillgänglighet – det händer i alla fall inget. De som diskrimineras måste anmäla till DO.
Åsa Lindstrand (oberoende kf-ledamot) lämnade in en motion till Östhammars kommunfullmäktige. Länk till motionen finns här:
Motion angående omtag av policy för tillgänglighet:

”Demokrati handlar bl.a. om att kunna deltaga i samhället på sina egna villkor. Ett samhälle som är tillgängligt för de mest funktionshindrade, är tillgängligt för alla.
Därför yrkar jag:
– att Östhammars kommun anlitar en handikappkonsulent
– att samtliga nämnder och förvaltningar inför kommunens bokslut lämnar utförliga rapporter över tillgängligheten: vad som åtgärdats samt vad som planeras att åtgärdas
– att kommunen erbjuder företag utbildning om diskrimineringslagens förbud mot bristande tillgänglighet
– att kommunens lokala ordningsföreskrifter uppdateras med vad som gäller på kommunal mark och i kommunala byggnader med hänvisning till framkomlighet och tillgänglighet.”

Länk: Att anmäla till Diskrimineringsombudsmannen

aug. 28.

Ostkustens Framtid (OF) om Gräsö Skärgårdsskola

Ostkustens Framtid (OF) på sin Facebook-sida 25 augusti:

”Hej!

Vi går självklart inte med på att avveckla Gräsö Skärgårdsskola! Inte ens när elevantalet minskar och det föds färre barn på Gräsö. Kommunen måste investera på Gräsö och satsa framåt. När kommunen via Östhammarshem inte investerar med byggande av hyresrätter på Gräsö, blir resultatet att ungdomar som vill ha egen lägenhet flyttar från Gräsö och äldre som vill sälja sina fastigheter måste också lämna ön för att hyra lägenhet på fastlandet.
Det hyreshusområde som finns idag är Sundsborg med 42 lägenheter (A-Fastigheter) nära färjeläget, men Östhammarshem har inga hyresrätter på Gräsö.

I en intervju som SR P4 Uppland gjorde 10 maj 2017 anser Gräsö Skärgårdsråd ”att det behövs fler bostäder för att kunna leva året runt”. När Sundsborg byggdes ökade Gräsös permanentboende med omkring 100 invånare. Vidare i nyhetsinslaget från 2017: ”Östhammars kommun äger ett markområde där det enligt tekniska förvaltningen skulle gå att bygga fem eller sex fastigheter. Kommunstyrelsens ordförande Jakob Spangenberg (C) är positiv till idén.”
Här är länk till radioinslaget: Fler bostäder önskas på sommarresemål

Gräsös utveckling hänger ihop med byggande så att fler kan flytta till ön samt att fler kan bo kvar och bilda familj.

Gräsö Skärgårdsskola just nu: Förskola – Grundskola upp till årskurs 3 – Fritids.
Gräsö Skärgårdsskola är kommunens enda skola i skärgården på Sveriges tionde störta ö.
Vi menar att skolan kan tillföras årskurser upp till och med årskurs 6. Då får föräldrar vid kusten och i skärgården utökat skolval: Gräsö Skärgårdsskola F-6 eller Öregrunds Skola F-6. Bilfärjan går åt båda håll och med endast fem minuters överfartstid samt att Gräsö Skärgårdsskola ligger vid färjeläget.
Gräsö Skärgårdsskola kan ha sin profil och Öregrunds skola kan ha en annan profil. Snesslinge Skola har t.ex. naturprofil.

Skolan på Gräsö ingår i Skärgårdsskolor i Nätverk, ett nätverk som funnits sedan år 2011. Pedagogerna på Gräsö finns alltså i ett stort sammanhang av kollegialt lärande med pedagoger i hela Sverige – samt förstås kollegialt lärande ihop med pedagoger i Östhammars kommun.

Ostkustens Framtid hejar på Gräsö och hejar på Gräsö Skärgårdsskola och Skärgårdsråd och tycker det är dags att kommunen investerar med byggande av hyresrätter på Gräsö.”
Gräsö Skärgårdsskola

aug. 27.

Sveriges demokrati behöver dig och mig nu

”Att vi har förmånen att leva i en demokrati
är resultatet av den kamp som fördes generationerna före oss.
Det är vår plikt att se till att demokratin överlämnas i gott skick till generationen efter oss.”
(Regeringskansliet i skriften En politik för en levande demokrati)

Vår ömtåliga och sköra demokrati är här för att stanna,
men bara om du och jag värnar och skyddar den med hela vårt hjärta.
Varje dag, varje minut, varje sekund.
Sveriges demokrati

aug. 24.

Vilka partier vill lägga ner kommunens landsbygdsskolor?

Det blev inte mycket sömn för mig natten som gick. Jag låg och tänkte på hur invånarna i Östhammars kommun egentligen tänker om vad som är framgångsfaktorer och icke framgångsfaktorer i vår kommun.

Vet du att en tredjedel av invånarna i kommunen väljer att bo på landsbygden? Det är många! Vi har vacker landsbygd och vi har vacker kust och skärgård i Östhammars kommun! De som bor där betalar också kommunskatt, precis som de i tätorterna gör. Inte heller alla tätorter (det finns fem) i kommunen utvecklas framåt. Östhammarshem bygger inga nya lägenheter i Öregrund eller på landsbygden eller på Gräsö. Själva förutsättningen för utveckling är att Öregrund, Gräsö och landsbygden får ökad inflyttning, vilket ju inte kan ske när styrelsen för Östhammarshem väljer att satsa bara i kommunens inlandstätorter.

De som bor på landsbygden och i tätort som inte utvecklas med inflyttning har varit med förut och sett skolor avvecklas, den ena efter den andra. Till och med Öregrund, en tätort (!) har fått sin skola hotad av folkvalda – ta bort årskurserna 4-6 och transportera barnen till nya storskolan i Östhammar.
Det visar vilken syn kommunstyret har på landsbygden och på Öregrund.

Skolorna under mandatperioden 2014-2018
”Sedan tidigare har barn- och utbildningsnämnden beslutat att Snesslinge, Gräsö och Öregrunds skolor inte kommer att påverkas av den nya organisationen under denna mandatperiod.”
Observera: inte under denna mandatperiod! Efter valet 2018 visar det sig vilket/vilka partier som väljarna gett sitt förtroende till att styra Östhammars kommun fyra år framåt … vad händer med landsbygden och med skolorna efter valet?

Missnöjesröster för oss inte framåt
I Sverige finns många, många, många missnöjda invånare på landsbygden. De missnöjesröstar.
Det heter att politiken investerar i städerna men gör insatser på landsbygden. Såklart folk på landsbygden blir förbannade när investeringar inte hör ihop med landsbygdspolitiken!
I Östhammars kommun finns också många, många, många missnöjda invånare både på landsbygden och i tätorterna. De missnöjesröstar också, tyvärr på partier som fick mandat i Östhammars kommunfullmäktige 2014-2018 men som kom underfund med att politik inte är deras grej och struntat i att vara med på fullmäktige och i de nämnder där de fick ’stolar’.
Men hallå, även om dessa ledamöter behagat att delta i fullmäktige och i nämnderna, hade de inte gjort mycket nytta för landsbygden och kustområdet. Det fungerar helt enkelt inte att basunera ut en enda lösning på många olika problem och utmaningar.

Skolan är hjärtat och hoppet för framtiden! Barnen är vår framtid! Fortsätter avvecklingen av landsbygdsskolorna blir resultatet ännu fler missnöjda medborgare och ännu fler missnöjesröster.
När/om elevantalet sjunker i våra fina landsbygdsskolor beror det på ett annat problem, nämligen det att kommunstyret inte satsat på landsbygden, att Östhammarshem inte bygger nya lägenheter där och att par som vill sätta bo måste flytta därifrån. Det går endast att flytta från landsbygden, inte att flytta till landsbygden. Det är receptet för hur man tar livet av landsbygden och kustområdet.

Nuvarande kommunstyre vet helt enkelt inte hur man gör när man utvecklar, bara hur man avvecklar. Tragiskt! Jag menar att det här valet är ett ödesval för landsbygden och till och med för tätorten Öregrund.

Vilka partier vill lägga ner landsbygdsskolorna?
I Valkompassen har alla partier som just nu har mandat i Östhammars kommunfullmäktige fått ta ställning till följande påstående med bakgrundsinformation:

Lägg ner de små skolorna i Östhammars kommun.
Ett förslag är att lägga ner små skolor ute på landsbygden då elevantalet sjunker. Detta för att kostnadseffektivisera.

Landsbygdspartiet har valt att inte delta i Valkompassen. Ostkustens Framtid är ett nytt parti och har av den anledningen inte bjudits in till Valkompassen, och har därför gett respons på skolfrågan och på alla andra frågor på sin hemsida.

Partierna ska i Valkompassen börja med att välja mellan dessa svar:
Mycket dåligt förslag
Ganska dåligt förslag
Ganska bra förslag
Mycket bra förslag

Jag tar mig friheten att rödmarkera partier som inte vill utveckla landsbygden – alltså avveckla:

Centerpartiet: Ganska dåligt förslag.
Alla kommunens skolor ska erbjuda hög och likvärdig pedagogisk kvalitet för såväl lärare som elever. Det är det som avgör skolornas framtid både i tätort och på landsbygd. För att ge valfrihet ska elever har rätt att åka med passerande skolskjutslinjer oavsett skolval.

Kristdemokraterna: Mycket dåligt förslag.
Dessa skolor är otroligt viktiga för en valfrihet för föräldrar

Liberalerna: Ganska bra förslag.
Skolornas kvalitet har företräde.

Lokalpartiet BoA: Mycket dåligt förslag.
Hela kommunen ska leva och det är av största vikt att förskoleklasser upp till ÅK3 kan erbjudas så nära barnen så möjligt. Att satsa på barnen är alltid en god affär på sikt!

Miljöpartiet: Mycket dåligt förslag.
Det är bra om det finns flera olika skolor att välja på i kommunen. Det är också viktigt att de minsta barnen har så kort väg som möjligt till skolan. Därför vill vi behålla även de små skolorna.

Moderaterna: Ganska dåligt förslag.
Idag har vi brist på skollokaler.

Ostkustens Framtid: Mycket dåligt förslag.
OF tar ställning för de kommunalt drivna grundskolorna som finns idag. De ska finnas kvar med de årskurser varje skola har nu (och eventuellt utöka årskurserna), ges stöd och utvecklas på de sätt som de behöver. Skola och utbildning ska inte ses som bara en stor utgiftspost i den kommunala budgeten.

Socialdemokraterna: Har inte valt vilken typ av förslag de menar att detta är.
En skola måste kunna rekrytera behörig och bra personal för att eleverna ska kunna få den bästa undervisningen. Klasserna måste också vara tillräckligt stora för att undervisningen ska kunna genomföras enligt kurs och läroplan. Vi vill så långt som möjligt undvika att behöva slå ihop skolor, men om en skola inte håller måttet måste man utgå från vad som är bäst för elevernas kunskapsutveckling.

Sverigedemokraterna: Mycket dåligt förslag.
Vi måste bevara småskolorna i Östhammars kommun för att hålla landsbygden levande, även för att fler familjer ska ha möjlighet till att bo på landsbygden. Nedläggning av småskolorna gör att landsbygden blir mindre attraktiv för familjer. Vi vill även återuppstarta Morkarla skola igen.

Vänsterpartiet: Mycket dåligt förslag.
Vi behöver de få små skolor som vi har kvar, nu vill många bo på landsbygden och vill ha en skola i närheten, dessutom är skolan ofta bygdens enda mötesplats

aug. 20.

Öregrunds Utvecklingsråd ger stöd till motion om kommunanställd stadsarkitekt

Citat skrivelse från Öregrunds Utvecklingsråd till Östhammars kommun:
”Öregrunds Utvecklingsråd uttrycker med denna skrivelse, enligt beslut vid styrelsemöte den 15 augusti 2018, sitt fulla stöd för den medborgarmotion som inkommit Östhammars kommun rörande behov av anställning av stadsarkitekt i Östhammars kommun.
Utvecklingsrådet ger även sitt fulla stöd för den namninsamling som pågår i ärendet.”
Läs mer här (och glöm inte att skriva på namninsamlingen om du håller med).

Här finns medborgarmotionen med namninsamling:
https://www.osthammar.se/sv/dialog/medborgarmotion/kommunen-bor-anstalla-en-stadsarkitekt

Observera att medborgamotionen behöver stöd från minst 220 folkbokförda i kommunen för att politiken inte ska vifta bort motionen.
Observera barometern längst upp till vänster här på bloggen. Den visar antalet underskrifter på motionen just nu.
Motionen avslutas 5 september 2018.

aug. 13.

Ordning och reda och mer demokrati med Ostkustens Framtid i kommunfullmäktige

Topp-4-kandidaterna på Ostkustens Framtids (OF) valsedel:
Åsa Lindstrand, Emma Lindstrand, Molly Tomtex och Eva Lindstrand. Triss i Lindstrand med tre generationer! Härligt!
Ytterligare två kandidater finns på valsedeln:
Yvonne Ahtaanluoma-Pettersson och Tina Kahn.

Varifrån kommer partinamnet? Östhammars kommun är en ostkustkommun! Framtiden är den tid vi ska planera för!

Vi ger inga vallöften. De är kortsiktiga för att ragga röster i valet. Vi ger mandatlöften som är långsiktiga (4 år) och visar vad vi kommer att ta tag i om vi får mandat i Östhammars kommunfullmäktige.

Topp-4-kandidaterna har presenterat sig på OF:s Facebook:
https://www.facebook.com/ostkustensframtid

Här finns vår hemsida med bl.a. mandatlöften: www.ostkustensframtid.se

aug. 08.

Valkompassen för valet till Östhammars kommunfullmäktige 2018

I Östhammars kommun har 9 av 10 partier valt att svara på valkompass-frågorna. De som valt att inte svara är Landsbygdspartiet Oberoende.

Observera att frågorna ställs till de partier som 2014-2018 har mandat i Östhammars kommunfullmäktige, och därför finns inte Ostkustens Framtid (OF) med här. Du kan dock ta del av OF:s hittills publicerade mandatlöften på partiets hemsida: http://ostkustensframtid.se

Samtliga partier, även OF, finns med i panelen under Valdebatt Storbrunn 4 september.

På Valkompassens webb kan du välja vilket svar till varje fråga som passar dig bäst. När du svarat på alla frågor får du ett förslag om vilket parti som matchar dina svar bäst.

Totalt 19 frågor med svarsalternativ att ta ställning till. Om du tycker att frågan är extra viktig, kryssar du i rutan för det.
Surfa in på Valkompassen Östhammars kommun:
https://valkompassen.svt.se/osthammar/kommun

jul. 21.

Följ Ostkustens Framtid (OF) på Instagram

Nytt politiskt parti i Östhammars kommun: Ostkustens Framtid (OF), som ställer upp i valet till Östhammars kommunfullmäktige 2018!
Följ partiet på Instagram: https://www.instagram.com/ostkustensframtid
Partiets hemsida: http://ostkustensframtid.se
Partiets Facebook: https://www.facebook.com/ostkustensframtid
Insta Ostkustens Framtid

jul. 18.

Tolkning av GDPR i Östhammars kommunhus

Innan den nya dataskyddsförordningen GDPR (The General Data Protection Regulation) trädde i kraft 25 maj 2018 och ersatte PUL, var namn på privatpersoner maskerade i Östhammars kommuns kallelser och protokoll. Den nya dataskyddsförordningen tolkar Östhammars kommun så här: inga kallelser och protokoll är längre offentliga på kommunhusets webbsida, utan den som vill läsa kallelser och protokoll måste begära att få dessa handlingar mejlade eller postade till sig. Jag begärde att få kallelse och protokoll från Bygg- och miljönämndens sammanträde 20 juni mejlade till mig. Märkligt, märkligt – inga namn på privatpersoner är maskerade, trots att GDPR ska stärka skyddet för den enskilde.

En personuppgift är information som kan knytas till och identifiera en fysisk person som är i livet.
Det tidigare svenska undantaget från skydd av behandling av personuppgift i ostrukturerad form, exempelvis i löpande text, finns inte kvar i GDPR. Många företag och organisationer behöver utse ett särskilt dataskyddsombud. (Wikipedia)

Det stärkta skyddet som GDPR ska ge personuppgifter tolkar alltså Östhammars kommun som att det är okej att inte maskera namn på privatpersoner längre i handlingar som begärs ut av allmänheten.

Hur överklagar man beslut? Kommunala beslut kan överklagas inom tre veckor. Hur ska medborgarna i Östhammars kommun veta vilka beslut som tagits när protokollen inte längre laddas upp på kommunhusets webbsida?  GDPR är inte tänkt att minska demokratin, men med den tolkningen kommunhusets personal använder blir det så.
GDPR

maj. 27.

”Det krävs omdömeslösa medborgare för att desinformation ska fungera”

Jag citerar hela inlägget av Ostkustens Framtid:

”Hej

HALVA STYRELSEN var idag den 25 maj iväg till Stockholm till Europahuset för andra gången. Denna gång för att lära oss mer om ”fake news” (desinformation) och ”trollfabriker”. Resan började i Öregrund med buss klockan 04:35, nästa klev på i Östhammar. Iväg till Uppsala, där vi tog tåg till Stockholm. Promenad till Europahuset på Regeringsgatan. Registrering och säkerhetskontroll innan vi fick gå in i seminariesalen. Nähä, saxen i resekittet var ingen höjdare tyckte vakterna, så den fick nummer 2 och fick hämtas mot biljett efter seminariet.

INBJUDNA GÄSTER till panelen var försvarsminister Peter Hultqvist (S), Gunnar Hökmark, europaparlamentariker (M), Ida Eklund Lindvall, expert på desinformationsanalys vid East StratCom Taskforce som är en del av EU:s utrikestjänst EEAS samt Martin Jönsson, redaktionell utvecklingschef på Dagens Nyheter, som ingår i det branschgemensamma samarbetet kring faktagranskning. Markus Bonekamp, chef för Europaparlamentets kontor i Sverige, modererade samtalet. Kul och bra moderator som ställer de frågor åhörarna inte ’vågar’ ställa

SAMMANSTÄLLNING av våra gemensamma noteringar under seminariet: Hökmark menade att inget samhälle blir starkare än den medborgaranda som finns. Vad menade han med det? Kanske så här: den som VILL tro på desinformation och ”fake news” delar glatt vidare på sociala medier utan att tänka på vem som ligger bakom ”nyheten” eller varför ”trollen” hoppas att den ska delas och spridas.

VEM HAR ANSVAR för att desinformation avslöjas och inte okritiskt delas hejvilt? Du och jag, förstås! Varje medborgare, menade Hökmark, måste förstå proportionalitet och rimlighet med ”nyheter”. En ”nyhet” från en trollfabrik kan faktiskt vara delvis sann, men kan inte generaliseras på ett helt land. Det krävs omdömeslösa medborgare för att desinformation ska fungera.

”ALLA BLIR IDIOTER när det är valår”, sa’ någon i panelen, och det kanske stämmer. Något annat som stämmer för den som lever sitt liv på sociala medier är att flödet av nyheter – både sanna och falska – flödar tills vi blir uttröttade, drar filterbubblor över oss och tar inte in någon mer information även om den är sann.

HUR VET VI vad som är sant? Hur kan vi ta reda på det? Vill vi veta? Om medborgare tror att desinformationen är sann, så tolkas den inte som desinformation och delas vidare med en kommentar om ”vart är Sverige på väg!”. En i panelen berättade om fotomontaget efter terrordådet på Drottninggatan: bilden på den leende muslimska kvinnan som talade i sin mobil medan allt runt henne var kaos. Det var en fejkad bild, men den delades av väldigt, väldigt många. När desinformation sätter sig, blir falska nyheter sanna.

ATT SKAPA TVIVEL är en strategi som trollfabrikerna använder sig av. Ida Eklund Lindvall berättade att i den ryska trollfabriken arbetar anställda i 12-timmarspass och skapar ”nyheter” avsedda att skapa tvivel hos medborgare i olika länder – särskilt under valår. Målet är bl.a. att EU och länderna i EU ska försvagas.

YTTRANDEFRIHETEN – alla har rätt att säga vad de vill, men det betyder inte att det som sägs är sant! Låter nyheten trovärdig och rimlig? Varför? Varför inte? Håller du med fast du anar att ett troll ligger bakom? Hökmark nämnde boken ”Ja’ skiter i att det är fejk det är förjävligt ändå” av Jack Werner. Den ska vi läsa!

ÖNSKAR DU att du följt med oss på seminariet? SVT var på plats och spelade in. Du kan titta på seminariet på SVT Forum onsdag 30 maj klockan 12:00.

EFTER SEMINARIET strosade vi (från OF) iväg i värmen till Kungsträdgården och diskuterade vad vi lärt oss från seminariet. Några stolta ryttare red förbi bakom ryggen. Full fart på fontänerna. Soligt och varmt! Måsarna försökte sno åt sig lunchpåsar lite här och där. Vi gick till Sergels Torg där det var sång och dans: ”Alla är olika lika”.

En av oss blev kvar i Stockholm för årsmöte med MKG och den andra promenerade till Kafferepet på Nils Ferlins Torg och tog en fika med en riktigt god jordgubbsbakelse – tyckte även en mås.

VAD MINNS vi särskilt från seminariet? Det här: ”Alla blir idioter när det är valår.”
Men inte du och jag, eller hur?

maj. 22.

Medborgarmotionen Kommunen bör anställa en stadsarkitekt

Det tickar på så sakteliga (väldigt sakta) med personer som med sina namn ger sitt stöd till medborgarmotionen – det senaste verktyget för medborgare i Östhammars kommun att använda mellan valdagarna. Medborgamotionen började samla stöd den 5 mars 2018.
I barometern längst upp i vänstra menyn syns hur många medborgare i Östhammars kommun som vill att kommunen anställer en stadsarkitekt. Det har inte funnits någon stadsarkitekt i kommunhuset på flera år!
Det krävs minst 220 namn för att politiken ska ta hand om motionen.

Länk till motionen och det är här du skriver på om du vill ge ditt stöd:
Kommunen bör anställa en stadsarkitekt
https://www.osthammar.se/sv/dialog/medborgarmotion/kommunen-bor-anstalla-en-stadsarkitekt

I huvudet på en stadsarkitekt

Stadsarkitekten i filmen funderar på hur Örebro kan utvecklas. Östhammars kommun är inte Örebro, men ta del av arkitektens funderingar och tankar kring hur staden bör utvecklas och vad man behöver ta hänsyn till. Att tänka efter innan spaden åker i jorden helt enkelt:

apr. 20.

5 september plockas medborgarmotionen om stadsarkitekt bort

Hur ska ni ha det egentligen? Gå omkring och oja er om hur det ser ut men ändå inte vara med och påverka? Låta Tekniska göra jobb utan bygglov? Jag hör er gnälla men ser inte era namn på motionen. Allt förarbete till medborgarmotionen är redan klart. Vad är ditt problem? Kan inte skilja på sak och person? Jag kanske inte gillar dig heller, men vad har det med behov av stadsarkitekt att göra? Motionen behöver stöd av minst 220 personer i Östhammars kommun.
Länk till motionen – och det är här du skriver på om du vill ge ditt stöd. Du kan åtminstone klicka på länken nedan och läsa vad motionen handlar om. Eller, jobbigt det också?

Kommunen bör anställa en stadsarkitekt
https://www.osthammar.se/sv/dialog/medborgarmotion/kommunen-bor-anstalla-en-stadsarkitekt

apr. 16.

18 augusti: debatt om ”kommunregerings-frågan”

Öppna debatter mellan partier på kommunal nivå inför ordinarie val, är ovanligt i vår kommun. Har det någonsin hänt? Men det är ju exakt det som krävs för att få fram vad som lurar efter valdagen.
Boka in datumet 18 augusti och invänta besked om platsen för debatten.
Den 22 augusti börjar förtidsröstningen.

Lokalpartiet BoA på Facebook: Att syssla med politik handlar om att ha en idé om hur samhället skall styras och utvecklas. Vi presenterar inom kort vårt tiopunktsprogram vi går till val på som självständigt och obundet lokalparti.
Samtidigt handlar det om att ta ansvar och vara oppositionens röst för att tillsammans med andra försöka bidra till en annan samhällsutveckling, varför vi på vårt initiativ bjudit in Moderaterna för att tillsammans utmana Socialdemokraterna och Centern om själva ”kommunregeringsfrågan” inför valet den 18 augusti, där vi vill visa att det finns ett tydligt alternativ till nu sittande kommunstyre!

mar. 25.

Är du en köksbordspolitiker? Här kommer en uggla …

Ostkustens Framtid ställer på sin Facebook-sida två frågor till medborgarna i Östhammars kommun. Här är hela texten:

Hej, alla följare 🙂 

Dela gärna det här inlägget, så kanske fler hittar oss och vill vara med och diskutera det vi diskuterat den här soliga och sköna söndagen.
Idag har vi samtalat om politik och politiker. Det finns många kloka människor runt om i Östhammars kommun som har stora kunskaper i många olika sakfrågor. Men … vi ser inte alls till dessa kloka människor i politiken och i de politiskt beslutande församlingarna – kunskaperna och lösningarna verkar stanna vid köksborden.
Så, därför lägger vi ut några frågor här:

Vad tror du krävs för att vara politiskt aktiv?
Vad, tror du, sysslar en fritidspolitiker med?


mar. 12.

Styrelsen för Öregrunds Utvecklingsråd

Tills dess att styrelsen för Öregrunds Utvecklingsråd, med 12 ledamöter och 6 suppleanter, har tagit beslut om eventuell hemsida, kan protokoll och övrig information från rådet läsas endast i pärmenÖregrunds biblioteket
Rådet har även en förslagslåda på biblioteket.

Styrelsen hade konstituerande möte den 28 februari och fördelade rollerna i rådet: ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör.
Protokollet från det konstituerande mötet finns i pärmen.

ÖUR2