Category Archives:Insändare

Aug. 15.

Lokalpartiet BoA om branden i centrala Öregrund

Branden i centrala Öregrund i juli, visar bara den bräcklighet som finns i dagens lokala brandförsvar, något vi i lokalpartiet BOA påpekat ett antal gånger, både i kommunfullmäktige och i media. Svaret från Margareta Widén Berggren, kommunens representant i Räddningsnämnden är alltid detsamma, d v s att vi ska känna oss trygga! Något hon även proklamerade i sin insändare i UNT den 13 augusti.

Hur ska man i en kärnkraftskommun kunna känna sig trygg när man inte har tillgång till en lokal stegbil för att släcka en lägenhetsbrand i ett trevåningshus i centrala Öregrund, under dagtid på en vardag?

Hur ska man känna sig trygg när deltidarna inte fick gå upp med slangen i trapphuset?

Hur ska man känna sig trygg när ansvarigt kommunalråd tillika ledamot i Räddningsnämnden i stället för att inse bristerna börjar rabbla det enskilda ansvaret och behovet av egna brandvarnare, det är ju inte direkt någon hjälp när det väl blivit en flammande brand! Vi har ju hela tiden påtalat bristerna om när flamman väl är en verklighet och har blivit en ”kommunal angelägenhet”, d v s en fullt utvecklad brand som de allmänna, d v s kommunen genom våra skattemedel har ansvar för att släcka!!!

Värt att notera är att Margareta Widén Berggren i sin insändare talar i vi-form (”Vi anser att vi har en väldimensionerad räddningstjänst med välutbildad personal” UNT insändare). Är det månne så att hon har fått hjälp med sin text, eller är Räddningsnämnden en så pass homogen grupp så att alla ledamöter kan tala för alla andra?

/ Lokalpartiet BoA
https://www.facebook.com/boaosthammar

Aug. 10.

Minnessten Tuskötäppan

Minnesstenen med följande text som lyder: Med bidrag från Carl Smitts fond A byggdes vägen Tuskö Tvärnö 1945 till 1946.
Smitt donerade en stor summa pengar till Kungliga Automobileklubben för bidrag till upprustning av vägnätet. Stenen har i dagarna snyggats upp från mossa och logon målats.
/ Nils Virving (text och foto)

Jul. 27.

Jan-Eric Thelin om branden i Öregrund

Fredagen den 21 juli 2017 sitter jag i min lägenhet på 3:e våningen Rådhusgatan i Öregrund och njuter av eftermiddagskaffet. Klockan är lite drygt 15 och staden sjuder av liv. Det enda anmärkningsvärda är lite rök ifrån grannhuset, svårt se varifrån den kommer. Lite konstigt men jag tolkar det som att någon testar sin öppna spis eller håller på att tända en grill eller dylikt. Efter ytterligare en stund ser jag rök sippra ut i ett av fönstren på våning 3 och inser att allt inte står rätt till och tar telefonen för att ringa 112. I samma stund hör jag en siren och ser kort därefter Öregrunds brandbil anlända, skönt. Efter ytterligare 15-20 minuter kommer Östhammars brandkår och sedan börjar det strömma till ett antal brandbilar ifrån när och fjärran.

Men, här kommer det allvarliga: först efter 1,5 – 2 timmar (osäker tidsangivelse) anländer en stegbil. Trots att det är en brand i en vindsvåning på 3:e våningen i ett äldre hus med risk för innebrända finns det ingen stegbil på plats förrän hela vinden är övertänd och ett helt genombränt yttertak.

Lekmannamässigt tycks det dessutom som sannolikt att lägenhetsbranden skulle ha kunnat släckas i sin linda om en stegbil varit på plats/anlänt tillsammans med Östhammars brandbil, d.v.s. c:a 30 minuter efter larm. Då hade man också kunnat bekämpa branden genom fönstren i den aktuella lägenheten och inte fått en fullt utvecklad vindsbrand och ett helt utbränt våningsplan. Att kunna evakuera folk fönstervägen trodde jag vara ett grundkrav på en kommunal räddningstjänst eftersom trapphusen så snabbt blir oanvändbara vid bränder.

Vad som om möjligt gör mig ännu mer upprörd är när jag får veta att Östhammars stegbil såldes för c:a 5-6 år sedan och ingen ny är införskaffad.
Ytterligare ett faktum som gör hela den här frågan än mer svårförståelig är att Östhammars kommun tillåter byggandet av 5- och 6-våningshus i en ökande takt. Aldrig tidigare har så många kommuninnevånare bott ”så högt” på plan 3 och högre.

Några frågor som känns angelägna att få svar på är:
1) Hur tänker kommunstyrelsen och räddningschefen runt detta ?
2) Varför har Östhammars Räddningstjänst ingen stegbil?
3) Borde inte kommunen informera alla kommuninnevånare som bor på våning 3 och högre att man saknar egen utrustning för snabb evakuering och brandbekämpning på högre höjder.

/Jan-Eric Thelin, Öregrund

Jun. 03.

Fredagsmys på Öregrunds klippor 2 juni

Solnedgång 170602 på Öregrunds klippor med gott att dricka, fredagsmys med räkor och annat gott … en härlig kväll i vårt Öregrund … ikväll Pingstafton och mulet här.
/Elisabeth Lindmark

Maj. 17.

EN ELOGE till alla som stred för att behålla nattjouren på Östhammars vårdcentrum!

Insändare av Hans Lindström

EN ELOGE till alla som stred för att behålla nattjouren på Östhammars vårdcentrum!
Och till Landstingspolitikerna, våga inte en gång till röra ”vår” nattjour i Östhammar!  I en kommun med en allt åldrande  befolkning och med ett stort antal sommarboende blir trycket på en nattjour mycket stort och att då föreslå ambulans och helikopter till Uppsala, är både resurs-, kostnads- och miljökrävande. Det vore rena kapital- och förtroendeförstörelsen. Våra resurser finns redan hos alla de sköterskor och läkare som ser till att vi andra överlever när det blir akut läge. Öka i stället deras löner!  
                              
Och ve den politiker som ens vågar komma i närheten av att laborera med oss i tron att man sparar landstingspengar! Vad är ett liv värt? Sätt den politiker som vill spara ”resurspengar” på nattakuten klockan 02.30 en lördag morgon, så den ser vad som försiggår på denna arbetsplats,  när de flesta av oss sedan länge somnat framför tv:n. Ok , det kan vara helt lugnt, inget särskilt inträffar. Ungefär som att ha en försäkring mot brand och inbrott. Vi betalar för den och vill förstås att inget ska hända, men när det väl händer då är det bråttom och då kan det handla om att rädda liv.

Jag har själv nyligen haft anledning att på icke arbetstid uppsöka nattjouren och är oerhört tacksam att inte behöva åka 9 mil till Uppsala och hamna i en överfull korridor. Tack alla ni som jobbade den natten! Det skulle vara intressant att se vad samhällskostnaderna blir, om vi inte har råd med det allra nödvändigaste, vare sig det handlar om att hålla folk vid liv eller att släcka bränder? Och tyvärr har vi ju ännu inte kommit så långt i utvecklingen att vi blir sjuka eller att det brinner bara på vardagar mellan 10 och 18.
/ Hans Lindström, Öregrund

Mar. 24.

Vad händer med världens bästa lokalsamhälle?

2011 sjösatte Östhammars kommun en vision, ”Östhammar, världens bästa lokalsamhälle 2020.”
Tiden går, det är bara lite drygt tre år kvar …                              
Det skulle vara intressant att höra hur arbetet fortgår, för jag utgår från att man jobbar för fulla muggar när det handlar om ett så storslaget mål och hoppas att det inte bara var resultatet av en slogan-tävling, som något reklamgeni kommit på, och som av kommunen mottogs som en räddande ängel, nu när vi dessutom lever i en tid med stora problem när det t.ex. gäller demokrati, miljö, resursfördelningar eller stora folkvandringar.                                                                                                                         
Nu är det inte ALLT som är svajigt i kommunen, men sätter man ribban så högt som man gör, så gäller det väl att man kan stå för det på något sätt?                               
Hur ska man sköta marknadsföringen så att en barnfamilj vill flytta till Östhammars kommun, där man funderar på att lägga ner skolor, stänga nattjouren på sjukhuset, där man har en bristfällig medborgardialog, där man säger sig inte behöva någon stadsarkitekt eller där man saknar en policy för det offentliga rummet, eller där man vill föreslå att göra en folkomröstning NU, visserligen bara rådgivande om slutförvaret i Forsmark, en fråga där det är högst sannolikt att det blir känslorna som får styra?
Detta skulle kanske kunna vara några saker att fundera över i det fortsatta arbetet med världens bästa lokalsamhälle.                                                                                                                       
/ Hans Lindström, Långgatan 15, 742 42 Öregrund.
Tel 070 570 33 29

Nov. 01.

Insändare: Gräsöfärjan är felvänd!

Gräsöfärjan är felvänd så att fotgängare måste korsa fyra filer för bilar då de vill gå på eller av färjan från passagerarutrymmet! En säkerhetsrisk av stora mått. Jag såg i går en dam med rullator som hade svårigheter och såg faktiskt livrädd ut då hon skulle av på Öregrundssidan. Påtalade detta för en färjepersonal men han sade sig inte vilja yttra sig till chefen då det är hans arbetsplats. Det låter inte bra.
Vänd färjan, det blir kaos för folk!
Nu den 5 november blir det mycket fotfolk som skall med färjan då det är julmarknad på Gräsö gård.
Trevlig Jul till er alla, färjepersonal.
/ Jan Stanje, Gräsö

Fotfolket går alltså ombord till vänster och passagerarutrymmet är till höger.

Okt. 26.

Insändare av Jan Stanje: En ensam ko – En ensam äldre människa

I TV 4 tisdagen den 18/10 berättade man om en ensam ko, 21 år gammal. Länsstyrelsen i Västra Götaland har påtalat för kons ägare att kossor behöver social kontakt och har ålagt ägaren att inom en månad ge kossan en ko-kompis, annars blir kossan tvångsomhändertagen! Något för Socialstyrelsen att föra över till äldreomsorgen som rättighet! En mänsklig rättighet.

Ensamhet, oro och ångest präglar många äldres tillvaro. Missnöjet med äldreomsorgen är påtagligt bland de äldre, enligt Socialstyrelsen. Hundratusentals äldre, cirka 41 % av hela pensionärskollektivet på cirka två miljoner, sitter ensamma i sina bostäder och får besök av hemtjänsten, som snabbt kastar in ett, både för öga och mage, osmakligt matpaket att värmas. Inget socialt liv. Större delen av dessa äldre får inte ens besök utan är ständigt ensamma.
Vad kostar all denna spilltid för bilresor, spilltid som kunde ägnas åt vård och ett drägligt socialt liv. Kanske får de en titt innanför dörren ett par gånger extra om det anses nödvändigt.

Varför finns det inte äldreboenden som förr, med sällskapsrum där de äldre kan umgås, där var och en har sitt rum, så stort att det finns plats för två personer, och inte särar på äldre som delat ett helt liv med motiveringen att den ena parten inte är tillräckligt dålig. Det är att snabbt ”avliva” två personer. Men det blir väl billigast så?
Skamlig behandling av dem som byggt upp vårt numera tyvärr döende välfärdssamhälle när det gäller vård och omsorg.

Äldreomsorgens inrättningar för ”brukare” är dödens väntrum, med vilket jag menar att den äldre skall medicinskt vara så dålig att annat omhändertagande är omöjligt. Politiker, tala inte om valfrihet i äldreomsorgen! Det finns ingen valfrihet när det är biståndshandläggare som bestämmer, med stöd av myndigheter, för att spara pengar – dumdristigt och kortsiktigt.
Både de äldre och deras anhöriga mår dåligt, vilket i förlängningen leder till att personal på äldreboendena sjukskriver sig.

Vad kostar detta i pengar, lidande och inte minst produktionsförluster? Med vad ovan tecknats menar jag att valfrihet i vård och omsorg inte finns.

/Jan Stanje, Sundsborg 23, 742 97 Gräsö, mobil: 070 660 97 85

Admin bidrar med länk:
Nya Lidköpingstidningen/Måste skaffa sällskap till ensam ko

Okt. 24.

Insändare av Jan Stanje: Operafest på Öregrundsbiografen!

Lördagen den 22 oktober med livesänd opera från Metropolitan till Öregrundsbiografen: Don Giovanni (Don Juan)
Lättillgänglig musik från slutet av 1700-talet och en lisa för kropp och själ. Absolut högsta kvalitet på både ljud och bild. Sändningen gick ut till 70 länder och 320 miljoner sålda biljetter och närmare 50 i Öregrund.
Föreställningen var magnifik! Vilka röster – särskilt tenoren Paul Appleby som Don Ottavio. Vilken lycka att i vår pärla Öregrund få vara med om att se och lyssna till dessa fantastiska röster.
Vi möttes av glad och trevlig biopersonal, som i paus serverade en trevlig mingelbricka med krustader, frukt och ett glas alkoholfritt mousserande vin (till en ringa peng).
Följ Öregrundsbiografen och gör ett besök även Du som inte varit på opera tidigare. Jag lovar – detta är en fantastisk upplevelse!
Framför oss har vi bl.a. operan Nabucco av Verdi med lättillgänglig musik och en mastig story med det kända stycket Fångarnas kör.
Ett stort tack till Ronnie Andersson med kollegor på Öregrundsbiografen.
/Jan Stanje, Gräsö

Livesänd opera från Metropolitan New York till Öregrundsbiografen:
http://www.oregrundsbio.se
Lördag 10 december: LAmour de loin
Lördag 7 januari: Nabucco
Lördag 21 januari: Romeo och Julia
Lördag 25 februari: Rusalka

Okt. 12.

Lyckad och trevlig operapremiär på Öregrundsbiografen

Efter nästan tre år av förhandlingar och tekniska förberedelser var det äntligen dags för premiär.
Söndagen den 8 oktober 2016 var det premiär på Öregrundsbiografen med en direktsänd opera från Metropolitan i New York. ”Tristan & Isolde” blev först ut av totalt 6 föreställningar för utvärdering.Vid entrén fanns brinnande marschaller och vi möttes av festklädda herrar som hälsade välkomnande, lika artiga och trevliga som vanligt. Feststämningen infanns redan vid entrén. Föreställningen var helt fantastisk med en nyuppsättning av Wagners opera. Sir Simon Rattle gjorde sin debut som dirigent för en livesändning från Metropolitan. Nina Stemme i sin paradroll som Isolde. Tristan sjungs av tenoren Stuart Skelton.Tekniken fungerade perfekt med en knivskarp bild och ett fantastiskt ljud.I första pausen serverades bubblande dryck (alkoholfri) och på ett uppdukat långbord med levande ljus fanns krustader fyllda med skagenröra. I en vacker skål fanns olika fräscha frukter. Efter skålande och allmänt diskuterande blev det dags för akt II.
I den andra pausen var långbordet åter uppdukat, nu med varmkorv med bröd, olika läsk samt kaffe och te. Det smakade riktigt gott och passade jättebra inför den tredje och sista akten.
Detta var den första av 6 operor för att testa intresset, så vi får hoppas att de som är musikintresserade kommer på förställningarna. Nästa direktsändning från Metropolitan i New York som vi kan ta del av blir lördag den 22 oktober, klockan 19.00: Mozarts mästerverk ”Don Giovanni” (Don Juan). Fantastisk musik, svensk text.

Ett stort tack till Ronnie och Anders som lagt ner så mycket tid och möda för att allt skall fungera så här bra, och att vi över huvud taget har en biograf i Öregrund, som nu även kan visa olika direktsända evenemang från hela världen.
/Jan Stanje, Gräsö

Okt. 03.

En vädjan till föräldrar i Öregrund

Jag fick en fråga från en Öregrundsbo om jag vill publicera meddelandet nedan på Öregrundarbloggen för större spridning:

Hej alla föräldrar!
Vi behöver er hjälp. Prata med era barn som är ute på kvällarna och ringer på dörrar. Speciellt drabbad är min svärmor som bor på Ekgatan. Igår kväll och andra kvällar hände det igen. De välte till och med grillen och lådor överallt. De blir jobbigt för svärmor att öppna dörren och sedan städa efter dem som ringer på dörren. Jag har hört att det är ett helt gäng pojkar som samlats och att de går i 4:an, 5:an, 6:an.
Vi kommer att polisanmäla detta.
Prata med era barn. Ha koll på vad de gör ute om kvällarna.
Tack på förhand!
Mvh, Virginia Bodin.

Aug. 01.

Insändare i UNT: ”Satsa på hyresrätter i Öregrund”

Insändare i UNT av Jan Stanje 31 juli 2016:
Jag läste för någon dag sedan Östhammars kommuns översiktsplan 2016. Kommunalrådet Margareta Widén Berggren (S) förnekar sig inte. Widén Berggren är en av styrelsemedlemmarna i Östhammarshem. Hon framhåller sin egen boendeort, Gimo, som attraktiv och med stor efterfrågan på bostäder.
Läs hela insändaren: Satsa på hyresrätter i Öregrund

Jul. 28.

Gustavs hamn i Öregrund har fått en minnestavla

Vid en ceremoni på tisdagen avtäcktes en minnestavla, 2 år efter att den 91-årige världsomseglaren Gustav Zetterberg gått bort. Han var sjömannen och livstidsfilosofen som korsat de 7 haven och som på senare år hade som vana att från denna oansenliga hamn i Tallparken, i tid och otid, bege sig ut till sin holme, Högdunsen.  Skylten sitter nu på en privat sjöbod i det som nu blivit  Gustavs hamn och är initierad av Föreningen för Gustav Zetterbergs minne.
TEXT & FOTO: Hans Lindström, Öregrund

Jun. 24.

Jan Stanje: ”Satsa på hyresrätter i Öregrund”

Jag läste för någon dag sedan Östhammars kommuns översiktsplan 2016. Kommunalrådet Margareta Widén Berggren (S) förnekar sig inte. Widén Berggren är en av styrelsemedlemmarna i Östhammarshem. Hon framhåller sin egen boendeort, Gimo, som attraktiv. Däremot är efterfrågan på hyresrätter stor i Öregrund om man lyssnar på folk. Välkommen till verkligheten.
Många vill bo i Öregrund men det finns inga hyresrätter, vilket gör att ungdomar och unga familjer inte släpps in. Alla kan och vill inte binda upp sig med villa i mångmiljonklassen. Om inte möjligheten till hyresrätter görs möjligt i Öregrund, kommer orten bara finnas till för rika pensionärer. Det blir i längden kostsamt för kommunen.
Satsa på hyresrätter, gör Öregrund attraktivt för unga och unga familjer som då får en bra boendemiljö till sig själva och barnen. Dessutom får Öregrund en varierande invånarkaraktär, vilket är till fromma för både Öregrund, kommunen, invånarna och allmänheten. En levande ort.
Människor pendlar gärna för att få denna positiva boendemiljö. Det är också oerhört populärt med distansarbete, pendla en dag eller två i veckan.

/Jan Stanje
Sundsborg, Gräsö
Mobil : 070 – 660 97 85

Jun. 15.

”Det går inte att rekrytera” – BoA om VA-verksamheten i Östhammars kommun

BoA Östhammar:

Så har då den politiska majoriteten överlåtit VA-verksamheten till Gästrike Vatten AB, med huvudargumentet att det inte går att rekrytera personal efter kommande pensioneringar?!? Inga alternativ fanns, inga alternativa lösningar presenteras utan som vanligt presenterades detta som ”den enda lösningen” och partiernas ledamöter godtar detta som om det skulle vara den naturligaste sak i världen att gång på gång under galgen tvingas till beslut som mycket väl kunnat undvikas och för våra invånare göras gynnsammare.

”Det går inte att rekrytera” signalerar i dessas ögon till att vi måste göra oss av med det genast. Som att vi inte vill kännas vid problemet och det skulle vara någon annans fel …

”Det går inte att rekrytera” signalerar i mina ögon att det politiska ledarskapet är felaktigt då man inte tillser att kommunens fastigheter, anläggningar och organisation underhålls och fungerar som det ska, d v s med viss framförhållning.

Det politiska ansvaret till att vi hamnar under galgen skall tydliggöras, d v s en bristande förmåga hos nuvarande kommunledning!
Och det är du som kommer att få betala med höjda avgifter. Som vanligt!
Punkt!

Jun. 02.

Öppet brev till kommunstyrelsen och tillväxtkontoret om Framme-skyltar

En personlig reflektion kring artikeln i UNT om hur Ulf Andersson, kommunhusets näringslivschef, förhåller sig till de här Framme-skyltarna:
”Östhammars kommuns näringslivschef Ulf Andersson anser att skyltprojektet är väl förankrat” […]
Jepp! Skyltarna är väl förankrade i stora fula betongblock.
/Yvonne A-Pettersson
……………………………………………………………………………………………………………………….

Uppdatering 2 juni 2016:
Svar på Öppet brev – Ulf Andersson, chef tillväxtkontoret
Till Hans Lindström, Håkan von Platen, Jörgen Karlsson, Jan Stanje och Claes Meuller – - -

………………………………………………………………………………………………………………………

Öppet brev om Framme-skyltar

7 maj 2016

Öppet brev till kommunstyrelsen och tillväxtkontoret i Östhammars kommun (med kopia till UNT).

Östhammars kommuns satsning på välkomstskyltar till de olika tätorterna har nu börjat komma på plats. Avsikten är att mötas av ett gemensamt igenkännande anslag med olika grafiska bilder från respektive ort. Det är ett trevligt initiativ, men när man ser resultatet måste man ändå fråga sig, varför då?
Detta blir nu ytterligare en skylt som hälsar oss välkomna, behöver vi verkligen fler? Och dessutom bara när man kommer söderifrån?
Med ett omfattande förslagsarbete och en stor representativ jury från näringslivets olika aktörer kunde man nog vänta sig ett bättre resultat. Och, tittar man närmare, så är det uppenbart att man trots en rejäl budget på drygt en miljon, inte haft tillgång till relevant kunskap om skyltars avsikt, dess innehåll, läsbarhet och placering.

1. Den lakoniska texten, FRAMME I ÖREGRUND, är svårläst p.g.a. att den tekniskt ”sitter fast” i den underliggande bilden och bokstäverna är för små för att hinna uppfattas när man kommer i 70 km/tim. Man ska normalt kunna läsa av en skylt på 3-5 sekunder utan att tappa uppmärksamheten på trafiken. Utformningen med en omålad rostfri plåt är naturligtvis praktiskt med tanke på underhåll, men kan innebära ytterligare svårigheter med att läsa skylten p.g.a. solreflexer eller vintertid då bakgrunden kan bli alltför ljus.

2. Avsikten med olika bildmotiv borde väl vara att särskilja de olika tätorterna. Nu uppfattas de snarlika varandra, mycket tack vare materialet, och en aning snabbt hopkomna, där t.ex. Öregrund beskrivs med två sjöbodar, en vilsen eka, lite öar och skog, vilket blir än mer pinsamt, när de avbildade sjöbodarna hör hemma bland Östhammars sevärdheter i Källör!
I de flesta av kommunens tätorter finns det gott om tydliga karaktäristiska byggnader från 1400-talet och framåt, vilka mycket väl, på rätt ställe (!) skulle kunna särskilja de olika tätorterna.

3. Trafikverket äger själva vägen och diket/vägrenen. Marken där skyltarna står ägs av kommunen vilken därmed i huvudsak äger frågan om dess placering och utformning. Om detta finns mycket att undra över:
I Alunda har skylten hamnat efter ”Alundagossen”, ganska osynlig, snett upp till höger jämte annan skyltning. I Östhammar kommer den alldeles för plötsligt på och borde hellre vara placerad en bit in på Gammelbygatan. I Öregrund står den på fel sida och är läsbar först när vägen svänger.
Skyltarna var tänkta att belysas av bilarnas strålkastare, vilket nu inte alls fungerar p.g.a. dess placering en bit bort från vägen. En ide’ är att eventuellt komplettera skyltarna med interaktiv evenemangsreklam i nederkant, vilket låter som ytterligare ett stolpskott med tanke på trafiksäkerheten!                                               
De gigantiska betongklossarna som håller skylten på plats kommer förhoppningsvis att täckas över med jord?

4. Även om ambitionen var väl så god, så framstår detta som ett ogenomtänkt och oprofessionellt genomfört projekt, där tyvärr det mesta verkar ha gått fel. Varför?

/Hans Lindström, Håkan von Platen, Jan Stanje, Jörgen Karlsson, Claes Meuller.

Maj. 31.

Öppet brev från Jan Stanje till statsminister Löfven


Blev ombedd kolla att vad nedan tecknats är rätt. Ja tyvärr!
Har fått kännedom om en PRO-medlem som varit förutseende och pensionssparat, för att få litet guldkant i ekonomin, vilket gör att hen trots detta har en inkomst på tretusen mindre än i yrkeslivet. Men fick en högre skatt på 27 500 kronor då det s.k. jobbavdraget försvann.
Hela ”guldkanten” och litet till försvann i skatt!
Är detta verkligen demokratisk rättvisa?
Statsminister Löfven se till att ändra denna orättvisa per omgående.
/Jan Stanje
Sundsborg 23, 742 97 Gräsö, mobil 070 660 97 85

Maj. 30.

Insändare: Pensionärerna rasande – Snart är 2 miljoner fattigpensionärer?

Gräsö 2016 05 30

Pensionärskollektivet är ca 2 miljoner personer varav 225 000 lever under EU:s fattigdomsgräns, 11 100 kr månaden. Dessutom lever en halv miljon pensionärer på enbart garantipension, som för gifta är 7 147 kr och för ensamstående 8 053, allt minus skatt.

Det betyder att av ca 2 miljoner pensionärer är 725 000 fattigpensionärer. I ett av världens rikaste länder. Det är en skam att ca 225 000 pensionärer lever på närmare 40 % under EU:s fattigdomsgräns 11 100/mån. Som framgår ovan lever ytterligare en halv miljon personer långt under EU:s fattigdomsgräns. Det allra värsta är att dessa fattigpensionärer ökar med en sådan hastighet att det beräknas att år 2020 är hela pensionärskollektivet fattigpensionärer. Detta skrev undertecknad om i UNT redan i mitten av 90-talet då politikerna laborerade med prisbasbeloppet, och pensionärerna förlorade 10,48 % av sin realinkomst.
Detta skulle betalas tillbaka ”krona för krona”, vart tog det vägen? På 2000-talet slog sedan den s.k. bromsen till tre gånger med lika mycket. Det finns alltså pensionärer som i dag skulle ha haft 8 000 netto mer i månaden! När det nya pensionssystemet kom sade man att politikerna inte kunde gå in och ändra i systemet. I början på 2000 sa Pensionsmyndigheten att pensionerna måste sänkas med ca 13 %. Då sa Reinfeldt att det kan man inte göra och beslutet blev: slå ut det på tre eller fyra år. Samtidigt meddelades hösten 2015 att landet gick så bra att statsråden fick 8 000 och statsministern 10 000 mer i månaden, de som redan har miljoninkomster. Men den lilla människan får det bara sämre.

Så kringgick man regelverket, manipulation kallar jag det! Äldreminister Annika Strandhäll sa nyligen i Aktuellt, tillsammans med Jonas Sjöstedt, ”att ändra i pensionssystemet är det inte tal om. Det är en överenskommelse mellan åtta riksdagspartier och det ligger fast.” I Norge har man ingen ”broms” och ingen minskning med 1,6 %. Hon säger också att pensionssystemet är ”stabilt” ‒ för vem? Inte för pensionärerna. Motiveringen från Strandhäll: ”det måste finnas medel kvar till kommande pensionärer.”

Alltså får vi som nu är pensionärer betala två gånger till P-systemet. Vi har betalat hela arbetslivet och nu kommer ”bromsen” för att det skall finnas medel till kommande generationer. Dessutom ger man rabatter till nyanställda ett visst antal år. Detta betyder att dessa personer inte betalar för sin kommande pension, det gör nuvarande pensionärer via bromsen. Systemet är underfinansierat, bort med bromsen och de 1,6 % i minskning årligen i beräkningssystemet. Dessutom, det s.k. taket som innebär att man konfiskerar ca 17 miljarder årligen av inbetalda avgifter genom att göra om dem till skatt. Hur är det möjligt att man tar in en avgift under en beteckning och sedan gör om en del av den till skatteinkomst för staten? Låt dessa 17 miljarder ligga kvar i pensionssystemet där de hör hemma. Äldreministern säger också: ”Vi gör mycket för pensionärerna, vi höjer bostadsbidragen bland annat för de sämst ställda.” Detta sker på bekostnad av dem som har pension något över EU:s fattigdomsgräns, vilket gör att senast 2020 är hela pensionärskollektivet fattigpensionärer i ett av världens rikaste länder.

Bidrag hit och dit kräver en överdrivet stor administration som kostar stora belopp.

Ge i stället pensionärerna en skattefri inkomst upp till exempelvis femton tusen netto i månaden. Det skulle spara stora pengar åt staten på grund av förenklad administration.

I Tyskland betalar pensionärer endast 11 % i skatt! I min kommun har vi en skattekrona på 34 kr. Dessutom betalar pensionärer högre skatt än andra, vad är det för rättvis demokrati att slå på den som nästan redan ligger!

Men ni politiker har råd med allt till invandringen t.ex.; det är bl.a. detta som föder främlingshat och det drabbar enskilda personer som ni släpper in i landet utan att ha bostäder och arbete åt dem.

AP-fonderna placerar 100 tals miljarder i riskkapitalbolag som plockar ut vinster i sjukvård och skolor. Snart dags för en förlust i mångmiljardklassen i stil med Lehman Brothers konkurs där AP fonderna förlorade 300 miljarder. Hur är det möjligt att AP fonderna kan placera pensionspengar i riskkapital?

/ Jan Stanje
Sundsborg 23, 742 97 Gräsö
Mobil 070 660 97 85                        

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: