Category Archives:Öregrunds avveckling

Apr. 09.

Befolkningstillväxt per ort i Östhammars kommun 2012-2017

Det här har med den politiska viljan att göra. Den 9 september 2018 är det val.

Siffror från www.unt.se 9 april 2018. Jag har listat orterna efter befolkningstillväxtens storlek:

Glesbygd (inklusive Norrskedika) + 247 = 7556 invånare
Östhammar + 200 = 4704 invånare
Österbybruk + 173 = 2409 invånare
Alunda + 131 = 2387 invånare
Gimo + 72 = 2765 invånare
Dannemora + 33 = 235 invånare
Öregrund + 13 = 1588 invånare
Hargshamn – 6 = 283 invånare

Feb. 13.

Öregrund i översiktsplanen – den politiska viljan

LÄNK: En fråga/efterlysning på Östhammars kommunhus’ Facebook den 23/1-17:
”Jag söker seriösa utredningar som ger stöd för denna text i Översiktsplan 2016:
‘Efterfrågan på permanentbostäder är för närvarande störst i Alunda, Östhammar och Österbybruk. I Öregrund och i skärgården är efterfrågan på delårsbostäder större än efterfrågan på åretruntbostäder. Det finns en förväntad ökad efterfrågan på bostäder i Gimo. Bedömningen är att orten därför behöver ett bredare utbud av bostadstyper.’
(Sidan 29 under rubriken Bostäder.)
Tack på förhand.”
Den 13 februari 2018 har jag fortfarande inte fått något svar!

Påståenden ska kunna verifieras med seriöst utförda undersökningar. Det finns inga undersökningar som ger stöd för det jag citerat från översiktsplanen. Idag har jag varit i kommunhuset och tänkte att jag skulle få med mig hem någon typ av undersökningar som visar hur efterfrågan på bostäder i kommunen ser ut på riktigt (det är alltså fakta och rapporter jag vill ha). Det finns inga sådana undersökningar. På vad grundar sig då dessa påståenden?
LÄNK: ÖVERSIKTSPLAN 2016

Jan. 02.

Öregrunds torg är som Lustiga Huset

Men vad är det med torget! Jag tycker det lutar mer och mer för varje år som går, helst när man går förbi sjöbodarna Ekan, Kostern och Jakten – jag går snart på skosidorna för att balansera lutningen och idag tänkte jag  på Lustiga Huset (Gröna Lund) när jag  promenerade förbi sjöbodarna. Torget är inte bara fult, det glider väl snart ner i vattnet också.
Vad är det egentligen för ‘fyllning’ där under asfalten?

Sep. 08.

Fallet Öregrunds skola – BUN:s ordförande spetsar argumenten

Här finns en akademisk uppsats att läsa, författad vid Uppsala universitet, HT 2016, av Lucinda Jazzar.
”För den här fallstudien har två fall valts ut: nedläggningen av Åkerlänna skola år 2016 och förslaget att lägga ned mellanstadiet på Öregrunds skola år 2015.”

Val av intervjupersoner angående Öregrunds skola: Roger Lamell, ordförande i BUN Östhammar, Andreas Bryhn, förälder till barn i Öregrunds skola och en förälder som har valt att vara anonym.

Citat Roger Lamell: (…) jag var nog aldrig heller kär i att det skulle bli en F-3 skola utan F-6 är nog det minsta man kan ha där, det är den övertygelsen är jag i redan idag. Men ibland måste man spetsa argumenten för att få ut folk på gatorna (skratt).

Länk till uppsatsen:
En studie om medborgardialoger i samband med skolnedläggningar ur ett deliberativt demokratiperspektiv

Jun. 27.

Kan du tänka dig Öregrund utan brandkår och skola?

För permanentboende i Öregrund är det en omöjlighet (eller?) att tänka sig Öregrunds stad utan brandkår och utan skola. Men för den som bor på andra ställen i Östhammars kommun och dessutom har någon typ av makt är allt möjligt för Öregrunds del – åtminstone när det handlar om avveckling. Minns du när  ”Östhammars kommun” ville avveckla brandkåren i Öregrund? Det var år 2004 den 18 februari som Sveriges Radio P4 Uppland rapporterade om det:
Öregrunds deltidsbrandkår kan läggas ned
Några dagar senare brann det på Öregrunds skola – brandkåren i Öregrund var bra att ha:
Branden i Öregrunds skola släckt
Tio år senare, år 2014, läggs förslag fram om att banta Öregrunds skola från F-6 till F-3.

Ingen annan tätort i Östhammars kommun är så utsatt som Öregrund – och ändå fortsätter röstberättigade i Öregrund att rösta på de partier som ryckte i brandkåren och som nu rycker i skolan. Stackars Öregrund, säger jag, som till och med har ortsborna emot sig.

Jun. 26.

4 tjänster ska bort på Öregrunds skola

Följande fick jag berättat för mig idag men kan tyvärr inte länka till något protokoll, eftersom beslutet inte är protokollfört hos BUN: chefen för barn- och utbildning, Lisbeth Bodén, har bestämt att 4 tjänster ska bort från Öregrunds skola för att ”hålla budget”. En budget kan självklart vara hur snål som helst och sedan kan man säga att  ”budgeten spricker”. En budget är fiktiv (ett önskemål) medan verkligen finns på riktigt.
Nu är det ju redan känt sedan tidigare vad BUN (politiker) och skolförvaltningen (tjänstemän) vill med skolorna vid kusten: ”kliva ur” Gräsö skola och Snesslinge skola samt ta bort årskurserna  4-6 från Öregrunds skola. Något annat som gör det ”lämpligt” för politiker och tjänstemän att banta budgeten för Öregrunds skola, är att samtliga byggnader nuvarande Frösåkersskolan är utdömda, även de som skulle stå kvar efter att den nya storskolan byggts. Någon ställde frågan om hur den nya budgeten för Frösåkersskolan ser ut nu, och fick svaret att allt ryms inom befintlig budget. Skulle inte tro det!

Vi behöver ett helt nytt politiskt parti till Östhammars kommunfullmäktigeval 2018. Ett parti som fattar att utan kusten är denna kommun inte mycket att ha. Ett parti som värnar om kustområdet helt enkelt!

Öregrund är bara en ”sommarstad” enligt både politiker och tjänstemän – turister, fritidsboende och sommargäster behöver ingen skola till sina barn. Jag gissar att det är Gräsö, Snesslinge och Öregrund som får betala för politikernas och tjänstemännens skolkalas i Östhammar när nu nya Frösan blir dyrare än vad som budgeterats.
Så här ser Bodéns förslag från år 2014 ut, och det var alltså förslag 3 som BUN valde att gå vidare med. Det finns protokollfört hos BUN. Något annat beslut har jag inte sett.

Hur var det nu med den lediga rektorstjänsten till Öregrunds skola? Den är tillsatt:  Rektor sökes med mod att avveckla

Jun. 21.

K 17 Öregrunds stad = riksintresse

Öregrund är ett riksintresse. Punkt! Att Öregrund är ett riksintresse betyder inte att staden ska vara ett museum, men att torget ser ut som det gör är verkligen inte det som ett riksintresse handlar om, hoppas jag …

Text från Länsstyrelsen hemsida om riksintressen i Östhammars kommun:

Motivering:  Småstadsmiljö präglad av handel och fiske samt av tidig turism med hamnbebyggelse, småskalig träbebyggelse och sommarvillor.
Uttryck för riksintresset: Rutnätsplan med rester av medeltida gränder, medeltidskyrka, kaptensgårdar, fiskarstugor, hamnmagasin från 1700- och 1800-talen samt sommarvillor från tiden kring sekelskiftet 1900.

Boverket om riksintresse: Kommunen ska i översiktsplanen tala om hur man avser att tillgodose riksintressena efter en dialog med länsstyrelsen. Länsstyrelsen lämnar underlag till kommunerna bland annat i den sammanfattande redogörelse om statens intressen som ska göras minst vart fjärde år.
Att ett område är av riksintresse enligt 4 kap. miljöbalken eller har pekats ut som ett riksintresseanspråk enligt 3 kap. miljöbalken kan för framtiden påverka förutsättningarna för till exempel bygglov.
Läs mer hos Boverket:  Riksintressen är nationellt betydelsefulla områden

Jun. 15.

Tack alla som jobbar för Öregrund! Befolkningen minskar i antal

Jag vill verkligen tacka kommunstyret magganåjacob i S/C-partiet, Östhammarshem samt alla grupper som menar sig värna och utveckla Öregrund. Ni är så duktiga – tycker ni själva, antar jag.
Det som krävs nu är självklart fler ställplatser för turisthusbilar i stadskärnan, inte fler hyresrätter för permanentboende.
Där kommunen tidigare lagt ner skolor backar invånarantalet som ett resultat. Vad vill alla som värnar och utvecklar Öregrund hänvisa till? Öregrund backar i invånarantal även fast staden fortfarande har en skola. Få se nu … kan det bero på att inga nya hyresrätter byggs i Öregrund? Är det därför befolkningen minskar i antal? Eller leder allt detta om ”Attraktiv ort” till att Öregrund är en oattraktiv ort att bo kvar på eller flytta till? Klura på det!
Så här ligger det till: det finns inga grupper, politiker eller andra som intresserar sig för något annat än turism när det handlar om Öregrund.
Skärmbild från denna sida på Östhammars kommunhus’ hemsida: Kommunfakta 2017

Jun. 10.

Öregrunds motverkare

Att motverka Öregrunds positiva utveckling för permanentboende är att gruppa ihop sig med dem som tycker att Öregrund är så värdelöst att staden endast duger till sommarturister och fritidsboende. Det är därför det inte byggs hyresrätter här, och de som protesterar mot det är bl.a. fritidsboende som vill ha det som DE alltid haft det och då blir det även som folket i Östhammars kommunhus alltid haft det med sin relation och attityd till Öregrund: värdelöst som permanentboende, men passar fint för sommarstugor och fritidshus, ropen skalla, en badbrygga till alla och så vidare …
Bor inte här, betalar ingen skatt här och har mage att protestera mot att bl.a. ungdomar i Öregrund får sin första hyreslägenhet, för om det byggs nytt i Öregrund känner minsann inte sommargästen och fritidshusägaren igen sig.

Motverkare finns även som permanentboende i Öregrund. De tror inte heller på Öregrunds året-om-värden, utan tänker sig att Öregrund handlar om turistparkeringar i stadskärnan.

Jun. 08.

Fyll upp Träsket och bygg bostäder

Jag var på ett s.k. attraktiva-orter-möte i Sven Persson-hallen för några månader sedan. ”Öregrund är en sommarstad” inleddes mötet med, och jag gick inte på något mer möte. Om någon missat det så försöker jag få ett levande Öregrund året om (se bloggens namn), och det börjar bli ganska segt att hålla på med detta själv. Men jag fortsätter.
Nåväl, på det möte jag var på nämnde någon under fikat vid vårt bord att det går att fylla upp Träsket och bygga bostäder där. Vilken grej! Stort område och som inte gör någon som helst nytta för Öregrund – annat än kommunhusets gratiscamping midsommarveckan och hela Båtveckan.
När arbetet med Forsmarks slutförvar sätter igång på allvar måste väldigt mycket ”material” transporteras från Forsmark … Tänk att få material från Forsmark till Träsket i Öregrund.
t2

Jun. 08.

En stadsarkitekt är bra början för en stads gestaltning

Det finns sådant som vi har gemensamt och som får oss att må bra, som t.ex. välskötta torg, parker och gator. Där det är vackert, där skräpar vi inte ner. Där det är skräpigt, där fortsätter vi skräpa ner – det gör ju varken från eller till.
Jag läser hos Hållbar Stad: Det behövs höga ambitioner och genomtänkta strategier kring stadens gestaltning, i synnerhet nu när vi det ska byggas både mycket, snabbt och bra. De investeringar och förändringar vi gör i våra byggda miljöer behöver leda till nya bostäder, men även nya attraktiva miljöer och upprustning av befintliga.
Genom att tydliggöra stadens ambitioner i arkitekturfrågor och uppmuntra till dialog om de värden som kan skapas med arkitektur, vill Malmö stad inspirera till diskussion om arkitektur och gestaltning – inom staden, i byggbranschen och bland människor som bor i, verkar i och besöker Malmö.

Även Östhammars kommuns fem tätorter bör vara hållbara och som går att trivas i.
Träd är viktigt – ett torg utan träd, vad är det? I Öregrund finns två fjuttiga träd vid varsin ände av parkeringen. Grönska och växtlighet finns i utkanterna av stadskärnan, vid Hummelfjärd, Tallparken, så dit letar jag mig, där det finns syrener, gamla äppelträd, äldre bebyggelse med vackra trädgårdar. Människan behöver vacker natur för att må bra, som sagt:
Det behövs höga ambitioner och genomtänkta strategier kring stadens gestaltning
(FOTO, äppelträdet vid Garbergen: Hans Lindström)
Collage VÄXTL1

Maj. 15.

Öregrund i Östhammars kommuns bostadsförsörjningsprogram … 30-talet nya bostäder för äldre

På sidan 1046 i kallelsen kommunstyrelsens arbetsutskott (ksau) 16 maj 2017 finns denna bild i sammanhanget Östhammars kommuns bostadsförsörjningsprogram.
Östhammarshem bygger inte vid kusten (Gräsö, Öregrund, Östhammar) utan håller sig mest i  Alunda, Gimo och  Österbybruk.
Även fast Östhammarshem inte bygger nya hyreshus i Öregrund växer staden invånarantalsmässigt. Men nu kan/vill inte alla ta stora banklån för att bygga villor – Öregrund behöver fler hyreshus för yngre, för par, för barnfamiljer, för  par som separerat …

På sidan 1049 i kallelsen står följande: Noteras bör även att Östhammarshem har tagit fram en detaljplan vid Tallparken i Öregrund och där förberett för ett 30-tal nya bostäder för särskilt boende för äldre.
Det behövs absolut hyresbostäder för äldre i Öregrund. Blir det omflyttning eller inflyttning, är frågan?

Östhammars kommuns Bostadsförsörjningsprogram finns i sin helhet att läsa på sidorna 1040-1061.

Apr. 06.

Lägenheter som ”testballonger” i Gimo. När ska Östhammarshem bygga nytt i Öregrund?

UNT 6 april: ”Anders Erixon menar att de lägenheter som byggs kan ses som en testballong och att det finns mark i samma område där fler hyresbostäder i olika storlek skulle kunna byggas.”
Byggstart för hyresrätter i Gimo

Antal invånare Öregrund-Gräsö: 2 250
KVARTAL 1: Januari – Mars, lediga lägenheter hos Östhammarshem i Öregrund:

STORLEK ADRESS INTRESSERADE
1 rum och kök Matrosgatan 26 36
2 rum och kök Håkanssons Gata 10 41
1 rum och kök Matrosgatan 2 50
2 rum och kök Håkanssons Gata 12 C 43
3 rum och kök Matrosgatan 22 42
1 rum och kök Jungmansgatan 25 37

Mar. 10.

De 6 senast lediga lägenheterna hos Östhammarshem i Öregrund

Så här ser det ut för lediga lägenheter och antal intresserade per lägenhet hos Östhammarshem i Öregrund. Jag bokför varje ledig lägenhet och ringer alltid Östhammarshem dagen efter senaste intresseanmälan. Den 9 mars gick intresseanmälan ut på 1:an på Jungmansgatan 25, och jag ringde alltså Östhammarshem den 10 mars.
Östhammarshem har inga planer på att bygga nytt i Öregrund.
Kvartal 1, januari-mars 2017, just nu:

STORLEK ADRESS ANTAL INTRESSERADE
4 rum och kök Matrosgatan 26 36
2 rum och kök Håkanssons Gata 10 41
1 rum och kök Matrosgatan 2 50
2 rum och kök Håkanssons Gata 12 C 43
3 rum och kök Matrosgatan 22 42
1 rum och kök Jungmansgatan 25 37

Feb. 21.

”bygga trevåningshus med hiss, inom kvartersmarken på Fjället eller kvarteret Hästen” i Öregrund

Jag läser en UNT-artikel från 2015 om Östhammarshem och lägenheter i Öregrund:

”Skulle det gå att bygga fler lägenheter på höjden på Fjället?
– Nej, rent spontant låter det sig nog inte göras. Det är ganska enkla byggnader i trä och det fordrar en konstruktionsöversyn. Om vi bygger nytt har vi haft en del tankar på att bygga trevåningshus med hiss, inom kvartersmarken på Fjället eller kvarteret Hästen, i takt med att efterfrågan ökar trycket på oss.”

Om vi bygger nytt … I takt med efterfrågan ökar trycket på oss …
Läs hela artikeln igen hos UNT/Det rustas i Öregrund

Feb. 14.

På Alla hjärtans dag berättar Östhammarshem att det ska byggas på alla orter – utom Öregrund

Byggplanerna på orterna i kommunen redogjordes för – igen – under kommunfullmäktiges sammanträde 14 februari på Frösåkersskolan i Östhammar.
Det ska byggas på alla orter – utom Öregrund. Eftersom Öregrund saknar politisk representation reagerade ingen i kf på den informationen, som gavs av Örjan Mattsson (S) ordförande i Östhammarshem, ”för att det är Alla hjärtans dag” och Östhammarshems ordförande därför ville berätta något positivt som handlade om i den ordning han nämnde orterna: Alunda, Gimo, Österbybruk och Östhammar. Inte ett ord om Öregrund!
Spola fram till 1:24 och lyssna på Östhammarshems ordförande Örjan Mattsson:

Feb. 14.

Har Östhammarshem någon plan för nybyggnation, tillbygge … i Öregrund?

Hittills i år, 2017, ser det ut så här för de lägenheter som varit lediga för uthyrning i Öregrund med Östhammarshem som hyresvärd. Jag fortsätter ‘bokföra’ lediga lägenheter i Öregrund fram till valet 2018.

Feb. 10.

Hur många vill ha lägenhet i Öregrund?

Utveckling eller avveckling av Öregrund? När ska Östhammarshem bygga nytt i Öregrund?
Info från Östhammarshem vid telefonsamtal dit dagen efter att intresseanmälningarna gick ut på följande två lägenheter på Matrosgatan, kvarteret Fjället Öregrund.
50 personer vill ha en 1:a.
42 personer vill ha en 3:a.

Hur tänker du om det här?

Anmälningstiden på en ledig 2:a (Håkanssons Gata) har inte gått ut ännu. Som jag ser det vill över 100 personer ha lägenhet i Öregrund – men Östhammarshem bygger inga nya lägenheter här.

Jan. 28.

Utbildning och erfarenhet rektor för Öregrund-Gräsö skolor

Första gången rektorstjänsten vid Öregrund-Gräsö skolor var ute var det fem som sökte tjänsten, samtliga utom en från Östhammars kommun (offentliga handlingar, bara att begära ut dem). Ingen av dessa fem ansågs lämplig, enligt chefen för Barn- och utbildningsförvaltningen Östhammars kommun. Fundering: för att de redan hade anknytning till kommunen och skolorna och kanske inte ansågs vara de rätta att avveckla utan protester?
Nästa gång rektorstjänsten var ute fanns ett tillägg: ”mod att avveckla”. Tre personer sökte tjänsten och ingen är från Östhammars kommun. Här är deras utbildningar och meriter:
1) Utbildningar: International education management and administration, skolledarhögskolan, ämneslärare samhällskunskap och ekonomi.
Arbetslivserfarenhet: skolledare/konsult just nu.
2) Utbildningar: specialpedagog, grundskollärarutbildning svenska-SO 1-7.
Arbetslivserfarenhet: biträdande rektor just nu, projektledare, grundskollärare, klasslärare primaire, briefing officer.
3) Utbildningar: (står inget om det)
Arbetslivserfarenhet: chef för underrättelseenheten polismästare just nu, processledare underrättelsetjänst, rektor/chef, chef för stabsenheten, chef sektionen för militär-civil samverkan.

Skolinspektionens rutinmässiga tillsyn hösten 2015
Inspektion: Skolinspektionen har genomfört tillsyn av Östhammars kommun under hösten 2015. Öregrunds skola besöktes av Skolinspektionen den 19-20 november 2015.
Länk/tidigare blogginlägg: Skolinspektionens tillsynsrapport för Öregrunds skola

Uppföljning: Skolinspektionen genomförde tillsyn av Östhammars kommun under hösten 2015. Skolinspektionen fattade den 22 januari 2016 beslut efter tillsyn för Öregrunds skola. Skolinspektionen har nu gjort en uppföljning av de brister som framkom i beslutet. Uppföljningen bygger på en redovisning av vidtagna åtgärder som Östhammars kommun inkom med 28 april 2016.
Länk: Skolinspektionens uppföljning av Öregrunds skola

Finns praktiska skäl bakom beslut att byta skola till sina barn? Endast under det här läsåret 2016/2017 har fyra (?) elever lämnat Öregrunds skola och fler ska enligt ryktet (kan vara klurigt med rykten dock!) vara på gång. Detta sker alltså efter Skolinspektionens tillsyn av Öregrunds skola.
Som medfinansiär (skattebetalare) av bl.a. kommunala skolor i Östhammars kommun, kan jag säga att jag inte accepterar att inte få veta varför elever lämnar Öregrunds skola. Edsskolan i Östhammar, dit elever från Öregrund flyttar, har mycket gott rykte och det är inte där problemet ligger. Men varför lämnar elever Öregrunds skola? Praktiska skäl? Andra skäl? Det vill jag som Öregrundsbo och skattebetalare veta! Och, det tänker jag ta reda på.

En rektor som kan leda Öregrunds skola framåt, tack! Det väntar jag på nu. Gräsö skola har inga problem.
Ny rektor finns bland 1-3.

Jan. 08.

Kungörelse om granskning, detaljplan för Hamntorget västra Öregrund

Ärende i kallelsen för ksau den 10 januari 2017: Kungörelse om granskning, detaljplan för Hamntorget västra, del av fastigheten Öregrund 8:1.
Granskningstid: 21 december 2016 – 23 januari 2017. 
Detaljplanens syfte är att inom planområdet, det vill säga del av Hamntorget i Öregrund, återgå till den tidigare markanvändningen torg. I dagsläget är området planlagt för både torg och centrumverksamhet. 
Synpunkter på planförslaget ska lämnas senast 23 januari 2017.
Sidan 11 punkt 9 i kallelse ksau 10 januari

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: