Category Archives:Öregrunds avveckling

jul. 02.

Har du svar på Ostkustens Framtids frågor om Öregrund?

Ostkustens Framtid (OF) var på en ’roadtrip’ i Östhammars kommun den 11 juni: Gräsö, Forsmark, Österbybruk, Alunda, Gimo, Hargshamn, Östhammar och Öregrund.
https://www.facebook.com/ostkustensframtid

I inlägget om specifikt Öregrund ställer OF följande frågor, varav somliga är retoriska:
28) Hur vill Öregrundsborna att staden ska utvecklas?
29) Är Öregrundsborna pålästa angående grundskolornas omorganisation som inkluderar även Öregrunds skolas omorganisation?
30) Vilka synpunkter finns om färjeläget? Bör det flyttas söderut för att avlasta centrum?
31) Hur blir det med det särskilda äldreboendet Tallparksgården? Blir det ens kvar i nuvarande form, eller avvecklas helt och hållet?
32) Hur blir det med Kustlaboratoriet? Kommer de att lämna kommunen?
33) Det sker ingen befolkningstillväxt i Öregrund. Vad vill kommunen egentligen med kustområdet i allmänhet och Öregrund i synnerhet?

jun. 19.

Partierna som är farliga för kustområdet

Vi har inget annat val än att ge bort våra röster när det är val i Sverige. Att ge bort sin röst till ett parti är en stor sak. Det handlar om att ge bort sin röst i förtroende och av den anledningen kallas politiker förtroendevalda.

Att rösta borde föregås av studier av vad partierna faktiskt uträttat under föregående mandatperiod. Eller går du igång på floskler i valpropaganda och valmanifest? ”Vi ska ha bra skolor”, låter kanonbra. Självklart röstar vi på det partiet, för alla andra partier vill ha dåliga skolor. ”Vi gör det tillsammans” och ”vi ska lyssna på våra medborgare” låter helt fantastiskt. Har du fortfarande inte genomskådat flosklerna? Eller gillar du ”vi tar ansvar” utan att ställa frågan om hur partierna definierar själva termen? Fantastiskt med partier som tar ansvar, eller hur?

Har du ett fett bankkonto? Då ”måste” du ju rösta M i kommunvalet. Ditt bankkonto blir garanterat ännu fetare av att kustområdet svälter på äldreboende och skolor och nya hyresrätter. Liberalerna i Östhammars kommun ropar efter valfrihet, men valkampanjade om avveckling av landsbygdsskolorna. Barn på Gräsö ska tvingas gå i Öregrunds skola – de har ingen valfrihet.

Partier som är farliga för kustområdet
Här är de partier som den 18 juni 2019 klubbade bort två fullt fungerande skolor, Gräsö Skärgårdsskola och Snesslinge Naturskola, med hänvisning till ekonomi och sviktande elevunderlag:

Socialdemokraterna, Centerpartiet, Moderaterna, Västerpartiet och Liberalerna.

Fientlighet mot kustområdet och landsbygden i en landsbygds- och kustkommun är verkligen en speciell form av idioti. Jag tror till och med att denna idioti är exklusiv för Östhammars kommun och kommunfullmäktige. Lars Holmgren (BoA) nämnde leken ”Svälta räv” i talarstolen under gårdagens kommunfullmäktige, och det är precis det som det handlar om: svält ut hela kustområdet! Bygg inget för då flyttar det in nytt folk till kusten och kommunen vill ha inflyttning till endast tätorterna i inlandet. Allt kan stavas ”avundsjuka”. Det kostar att vara ett populärt område hos turisterna. Det är ju inte precis så att turisterna stormar tätorterna i kommunens inland. Kustområdet drar in pengar från turismen, men pengarna investeras någon annanstans.

Partier som vill utveckla kustområdet
Här är de partier som röstade mot skolavveckling den 18 juni 2019:

Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna, Miljöpartiet och Lokalpartiet BoA. Dessutom ställer lokalpartiet Ostkustens Framtid upp igen till valet 2022.
Om du vill ha någon service kvar i kustområdet har du hela fem partier att välja bland, varav två lokalpartier, som slipper skämmas för och försvara nationella partitoppar och kan ägna sig helt åt kommunpolitiken.

Snart är omorganisationen av skolorna fullbordad
Kommunens behov av att avveckla skolor öster om 76:an (kustområdet) har inget med den akuta usla kommunekonomin att göra. Planen för skolornas omorganisation togs redan innan valet 2014. Så här ser den planen ut:

”En skola med färre elever än 100 är inte effektiv att driva” ska kommunens skolledning ha uttryckt. Ta bort 4-6 från Öregrunds skola och skolan har färre än 100 elever.

Du tänker antagligen att det inte möjligt att kommunen planerar att avveckla Öregrunds skola? Ställ dig hellre frågan NÄR och inte OM avvecklingen kommer att ske. Det kommer att finnas två F-3-skolor i Östhammar, så på papperet fungerar det att bussa barn fr.o.m. årskurs 1 både från Gräsö och Öregrund till Östhammar. Passar den lösningen inte barnfamiljer på Gräsö och i Öregrund, får de skylla sig själva att de bor där de bor.

Och, hur ser planen ut för det särskilda äldreboendet Tallparksgården i Öregrund? Det är inte svårt att räkna ut vad som kommer att hända med Tallparksgården!

Valresultatet 2022 i Östhammars kommunval kommer då (som alltid) att vara direkt spårbart tillbaka till väljarna. Så, hur ska du ha det?
Vad vill du med kustområdet? Det är du och jag som måste ta ansvar när vi ger bort våra röster 2022!

jun. 18.

Invånarstatistik Öregrund 2018

Den sista december 2018 var vi 1572 invånare i Öregrund. Så här fördelade sig åldrarna:

12 personer 0 år
97 personer 1-6 år
122 personer 7-15 år
117 personer 16-24 år.
279 personer 24-44 år.
417 personer 45-64 år.
368 personer 65-79 år.
160 personer 80+

Källa: SCB

apr. 01.

Har politiken rätt att negligera Öregrund?

Det blev pinsamt tydligt igår, den 31 mars, när Öregrunds Utvecklingsråd bjöd in till öppet avstämningsmöte att Öregrundsborna skiter i Öregrund. Om man bryr sig går man på de här viktiga mötena. Rådet annonserade om mötet i Annonsnytt och på sin Facebooksida.
Öregrundsbor som skiter i Öregrund spelar i samma lag som kommunstyret, som också skiter i Öregrund – ”turistpärlan” med endast en årstid, sommar.

Har politiken rätt att negligera Öregrund? Ja, varför ska politiken bry sig om en tätort som inte ens invånarna bryr sig om? Men jag tänker på de som ska ta över och som kanske har intresse för att utveckla Öregrund och vill bo kvar här. Vad lämnar vi till Öregrunds barn och ungdomar att förvalta och utveckla om inte deras föräldrar och andra vuxna bryr sig?

Öregrunds Utvecklingsråd ska representera Öregrundsborna. Hur ska rådet kunna göra det när Öregrundsborna lyser med sin frånvaro under viktiga möten och inte har några som helst förslag att bidra med i rådets låda på biblioteket.

Politiken har självklart ingen kommunaljuridisk ’rätt’ att skita i Öregrund. Men det är det de gör. Och det gör även Öregrundsborna.

mar. 19.

Trångbodda Kustlaboratoriets framtid i Öregrund och i kommunen?

Den 27 mars 2018 daterade Bygg- och miljönämnden i Östhammars kommun en inkommen bygglovsansökan från SLU Kustlaboratoriet i Öregrund via Östhammars kommun (Tekniska förvaltningen), som äger fastighet 33:8 (gamla skolan, som SLU hyr för Kustlaboratoriets verksamhet).
Det är den som äger fastighet som lämnar in bygglovsansökan.

I bygglovsansökan: ”Inredning av befintlig vind för tillfälliga kontorsplatser för studenter, gästarbetare mm. Inga fasta kontorsplatser ska vindskontoret användas till.”

BoM-nämnden avslog bygglovsansökan
Bygg- och miljönämnden avslog bygglovsansökan 23 maj 2018. Dnr: BMN-2018-729
”Ansökan avslås med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (PBL).”
”Fastigheten omfattas av detaljplan 5.89. Bestämmelserna innebär bl.a. att byggnaden är arkitektoniskt och kulturhistoriskt värdefull och får inte förvanskas till det yttre.”
”Åtgärden avviker från detaljplanen med avseende på förvanskning av byggnadens yttre.”
”Byggnaden/fastigheten ligger inom ett utpekat bevarandeområde Ös 12 enligt ’Jord och järn. Kulturhistoriska miljöer i Östhammars kommun’.
”Byggnaden är klassificerad som värdefull. Området är av riksintresse för kulturmiljövården.”

Min reflektion: Öregrunds torg är även det 12 månader om året ett riksintresse! Och se hur det ser ut efter kommunens alla beviljande av bygglov!

”Byggnaden får inte förvanskas (8 kap. 13 § PBL).”
”Bygg- och miljönämnden bedömer att föreslagna takfönster och förstoring av befintliga takkupor är en förvanskning av byggnadens yttre.”
”Enligt Boverkets byggregler (BBR) ska arbetslokaler ha en rumshöjd på minst 2,4 m. Detta får underskridas i begränsade delar av rum. I detta fall är det endast 16 av 64 kvm (25 %) som har en rumshöjd på 2,4 m eller högre. Då ett tredje våningsplan inreds kommer kravet på hiss in i bilden. Tillgänglighetskravet kan därför inte anses tillgodosett. Huruvida brandkraven uppfylls har inte redovisats. Därmed anses inte vinden vara lämplig för tänkt ändamål.”
”Avvikelsen kan inte betraktas som liten. Ansökan ska därför avslås.”

* När jag fått okej från A-sidan Arkitekt lägger jag ut deras bild på hur byggnaden skulle ha sett ut med takfönster.
* Det finns nog fler ställen där ”hissen inte går ända upp”. I gamla skolan finns hiss från entréplan upp till andra våningen. Kan inte vara ’rocket sience’ att få hiss hela vägen upp till vinden.
* Brandkrav? Krav på brand? BoM-nämnden hade kunnat begära in information om brandskydd.

LÄNKAR:
A-sidan Arkitekt, som gjorde alla skisser och ritningar till bygglovsansökan

Boverket (om rumshöjd)

Jord och järn. Kulturhistoriska miljöer i Östhammars kommun. (Om Öregrund sidorna 107-113)

Plan- och bygglagen

feb. 28.

Öregrunds torg, en stor sorg

Det kommer absolut inte att hjälpa, men för att jag ska stå ut med mig själv gör jag vad jag kan och mejlade nyss 49 bilder till Länsstyrelsen i Uppsala. Bilderna visar Östhammars kommuns idé om hur det ska se ut på Öregrunds torg. Torget är alltså ett riksintresse! Att låta Östhammars kommun förvalta Öregrund och särskilt Öregrunds torg är som att ha Åsa-Nisse och Klabbarparn som stadsarkitekter och estetiska råd.
Uppsala länsstyrelse är tillsynsmyndighet över Östhammars kommun.

feb. 22.

Öregrund saknar hejaklack

Hur många Facebook-grupper finns det egentligen med medlemmar som vill ”sätta Öregrund på kartan”. Upplysning: Öregrund har varit stad sedan år 1491 och behöver ingen hjälp med att hamna på kartan!

Det blir tydligt när medborgare som lever i modern tid och ser framåt, skapar namninsamlingar och/eller medborgarmotioner som handlar om Öregrund, att Öregrunds historievurmare känner sig tryggast i tider som gått och inte vill bidra till Öregrunds utveckling. Det finns uvar som utnyttjar Öregrund och hoppas på att vinna fototävlingar med bilder från Öregrund – men för övrigt noll engagemang för staden.

Vi pratade om Tallparksgården utanför dagordningen i senaste styrelsemötet i Ostkustens Framtid. Jag nämnde att jag ville starta en medborgarmotion om Tallparksgården med krav på att det särskilda äldreboendet ska byggas om eller byggas nytt till 60 platser. Efter styrelsemötet 13 februari har jag funderat närmare på saken. Det är meningslöst att lägga energi på något som Öregrundsborna inte ens själva bryr sig om. En handfull engagerade räcker inte.

feb. 19.

Omlokalisera Tallparksgårdens verksamhet till Vårdcentrum i Östhammar

Ja, du läste rätt i rubriken.
I ett  utlåtande av Tekniska förvaltningen om Tallparksgårdens utbyggnad, som inte blir av trots stora löften, står det så här:
Utlåtande
Rekommendation
Tekniska förvaltningen rekommenderar att Tallparksgårdens verksamhet omlokaliseras till Vårdcentrum.

Om du vill läsa hela utlåtandet, daterat 181030, Dnr KS-2018-771, kan du beställa det från Östhammars kommun via Östhammar Direkt.
osthammardirekt@osthammar.se 

feb. 07.

Yttrande om kommunens yttrande om äldreboendet Tallparksgården

Den här luntan på bilden kom med posten igår. Avsändare Förvaltningsrätten i Uppsala. Östhammars kommun, det vill säga kommundirektören samt kommunstyrelsens ordförande, har yttrat sig över medborgarna Stanjes och Ahtaanluoma-Petterssons överklagan (laglighetsprövning) om Tallparksgården, som inte ska byggas ut enligt kommunstyrelsens beslut, fast det är kommunfullmäktige som är kommunens högsta beslutande organ.

Nu ska Stanje och jag yttra oss över yttrandet senast 19 februari. Därefter tar Förvaltningsrätten beslut.
Jag har läst varje bokstav i luntan. Sammanlagt 11 aktbilagor att ha åsikter om. No problem!

I morgon fredag 8 februari ska jag på studiebesök med mitt parti, OF, till en brandstation i Uppsala. Så, det blir ett sent nattligt ’fredagsyttrande’ om beslutsgången angående Tallparksgården. Bäst är att snabbt få ner alla anteckningar jag gjort på papper till ett yttrande. Sedan tar Stanje vid och tar bort och lägger till, tills vi båda är nöjda.
Finns några fler grupperingar i staden som bryr sig om Öregrund? Eller tänker ni som kommunen, att Öregrund duger bara år turister?

Dec. 08.

Socialnämnden om Tallparksgården

På sidorna 28-33 kan du läsa om Tallparksgården i Socialnämndens sista protokoll med de ledamöter nämnden haft 2014-2018. Bland annat detta:

”Socialnämnden motsätter sig kommunstyrelsens beslut angående upphävande av beslutet (KS § 203/2017-10-31) om att bygga ut fler nya platser i en nybyggnation av Tallparksgården i Öregrund.
Socialnämnden hänvisar till att inför valet utlovades att 60 platser skulle byggas på Tallparksgården. Detta är ett svek mot våra invånare som redan har varit med om en paus i denna investering. Den bästa tiden att göra investeringar är när konjunkturen viker för att få bättre anbud, vilket nu sker.”

Länk: Här finns protokollet från den 5/12-18

okt. 29.

Järnvägen Uppsala-Öregrund blev inte av

Järnvägen mellan Uppsala och Öregrund blev inte av. Varför blev den inte av?

Forskning om järnvägen som inte blev av
År 1901 bildades Upsala-Östhammar-Öregrunds järnvägsaktiebolag med säte i Uppsala. Bolagets ändamål: ”Att bygga och trafikera en normalspårig järnväg [1435 mm mellan rälsen] mellan Uppsala och Östhammar samt Öregrund.” VD för bolaget var advokat Karl Tycho Louis Chrysander.
Bolaget upplöstes 1935.

Man ville anlägga en järnväg mellan Uppsala och Öregrund med följande sträckning på 79 kilometer: Uppsala station – Norra Hellby station – Karby hållplats – Skeke station – Husby station – Skoby hållplats – Alunda station – Mångsta hållplats – Gimo station – Hökhuvud hållplats – Uppskedika hållplats – Östhammar station – Söderby hållplats – Öregrund station.

Jag har skrivit så mycket mer om det här än bara den här texten. Jag använder så många källor som möjligt, och väntar nu besked från Östhammars kommun/kommunarkivet om när jag kan besöka arkivet för att få fram mer information i järnvägsfrågan. Just nu har jag många frågor:

* Varför drog Östhammars stad tillbaka sitt intresse? Trodde de att Öregrunds stad skulle expandera och utvecklas mer än Östhammars stad? Östhammar visade intresse på nytt efter några år. Varför?
* Stämmer det att handlarna i Öregrund inte ville ha järnväg från Öregrund till Uppsala, för att de var oroliga för att Öregrundsborna skulle ta tåget till Uppsala och handla där i stället? Finns några skrivelser om det?
* Vad hände med de 200 000 kronorna som Öregrunds stad lånade av staten för att köpa aktier i Upsala-Östhammar-Öregrunds järnvägsaktiebolag? Omräknat till dagens värde: 6,2 miljoner kronor.

Längre fram i tiden, nämligen år 2009, lämnade Agneta Gille (S) en motion till riksdagen med förslag om järnväg mellan Uppsala och Östhammar. Avslag på motionen! ”Förstås”, vill jag gärna tillägga. Det verkar vara stadsborna som definierar landsbygden utifrån vad de själva använder landsbygden till. Tåg i det ”pittoreska” och ”idylliska” passar helt säkert inte in i stadsbornas bild av semesterparadiset i norra Roslagen.
Länk till Agneta Gilles motion
* De politiska partierna Miljöpartiet Östhammar och Ostkustens Framtid vill ha spårbunden trafik i Östhammars kommun. Varför vill inte de övriga politiska partierna ha det? De har åtminstone inte uttalat sig i frågan. Varför inte?

sep. 23.

SSRS Öregrund och Räddningstjänsten har svårt att rekrytera

Eftersom Östhammars kommuns bolag Östhammarshem inte vill bygga nytt varken i Öregrund eller på Gräsö (fast det finns kommunal mark att bygga på) får det som konsekvens att ingen inflyttning kan ske av yngre förmågor. Trevligt att folk flyttar hit till sina fritidshus när de går i pension, men både Öregrund och Gräsö behöver inflyttning av yngre förmågor för att upprätthålla rekrytering till både Sjöräddningen och Räddningstjänsten och andra viktiga funktioner. Vi får inte heller hit några nya industrier så länge som kommunen nekar utveckling på Gräsö och i Öregrund. Och det är nog det som är syftet, gissar jag.

jun. 08.

Endast 55 % av bostäderna i Öregrund har permanentboende

Helt ärligt så verkar Öregrund inte ha någon framtid om vi jämför med de övriga orterna i kommunen. Och ingen bryr sig! Vilken annan ort har det på det här sättet:
I Öregrund finns totalt 1445 bostäder (lägenheter, småhus och andra boendeformer som är tänkta att bo i). Av dessa 1445 är 643 fritidshus, alltså kommunmedlemmar som är folkbokförda i andra kommuner. Det kan även vara så att man är folkbokförd i Östhammars kommun, men inte på den adress där man har sitt fritidshus i Öregrund.
Det finns alltså endast 55 % permanentbostäder i Öregrund. Och ingen bryr sig!
67 % av husen i Rörhamn är fritidshus. Där hade Östhammarshem kunnat bygga hyresrätter.
Men vem bryr sig?

De riktigt smarta köper bostadsrätt att fritidsbo i, för då får de som bor permanent i samma förening ta hand om allt, medan fritidsgänget dyker upp bara när det är vackert väder eller några skojiga evenemang på gång. Ungdomar i Öregrund har svårt att få tag på hyresrätt och måste i stället buda på bostadsrätt mot fritidsboende från Uppsala, Stockholm och where ever.
Men vem bryr sig?

Är det kanske smickrande att så hög andel av bostäderna i Öregrund har noll personer folkbokförda på adresserna? Jag skulle aldrig komma på tanken att köpa fritidsboende där det inte är vackert. Öregrund är vackert. Är det därför Östhammarshem inte vill bygga här? Vem vill bo permanent där det är vackert? Usch och fy!

Problemet? Det här: 8 av 199 kandidater är från Öregrund på partiernas valsedlar för Östhammars kommunfullmäktige
Problem? Det här: Antal intresserade av lediga lägenheter i Öregrund hos Östhammarshem (högt tryck i proportion till invånarantal)

Sifferinfon ovan och bilden nedan har jag fått från översiktsplanerare i Östhammars kommunhus.

Så här är bostäderna placerade:

maj. 19.

Konsekvensen av det urbana som norm bland även Östhammarspolitiker

Po Tidholm, journalist och författare, besökte Hargshamn Folkets Hus, den 3 maj. Fullsatt! Föredraget som Tidholm turnerar omkring med heter ”Lokalsamtal”.
Tidholm har skrivit bl.a. Läget i landet, en pang-på-rödbetan-bok utan krusiduller. Du kanske såg teveserien Resten av Sverige i tre delar med Tidholm:
”Programmet sändes 2016. I dokumentärserien Resten av Sverige berättar journalisten och författaren Po Tidholm om en landsbygd i förändring och träffar människorna som envisas med att bo där. På gott och på ont.”

Från de anteckningar jag gjorde under föredraget utvecklar jag dessa till en sammanhängande text:

Politiker har blivit uppskrämda av valresultaten i USA och i flera länder i Europa. Väljare på landsbygden röstar inte som väljare i städerna. Väljare på landsbygden missnöjesröstar på missnöjespartier. I varje region i Sverige finns en storstad som växer och växer och växer. Storstädernas tillväxt spiller inte över på landsbygdskommunerna, vad än politikerna i landsbygdskommunerna påstår. Det är helt enkelt inte sant. ”Motorn går bra, men ingen underhåller fordonet som motorn sitter i.”

Ungdomar flyttar från landsbygdskommunerna för att utbilda sig eller av andra orsaker – och de kommer inte tillbaka.

Landsbygd och stad glider isär p.g.a. olika värderingssystem och lever i varsin bubbla. Staden och det urbana är norm. Landsbygden ska leva upp till bilden av stadsbornas bild av vad landsbygd är – stadens motsats. Det är städerna som äger tolkningen av hur Sverige ska utvecklas, alltså även hur landsbygden ska utvecklas. Landsbygden ska leverera till städerna och de råvaror som finns på landsbygden ska prissättas i städerna. Men städerna behöver inte längre landsbygden på samma sätt som tidigare – mer än hälften av maten som äts i Stockholm flygs in från andra länder.

Tillväxt är målet, och därför finns ingen beredskap för att landsbygden faktiskt krymper, trots tjusiga tillväxtmål. Landsbygden och landsbygdspolitikerna hanterar helt enkelt inte det faktum att deras landsbygdskommuner har stagnerat och till och med krymper, för de sitter och tittar på sina tillväxtmål. På det viset är politiker en del av problemet i stället för en del av lösningen. Och som sagt/skrivet: väljare på landsbygden missnöjesröstar därför på missnöjespartier. Kommunpolitiker som tar beslut om nedläggning av skolor och nedläggning av andra viktiga samhällsfunktioner påverkar medborgarnas lojalitet och medborgerlighet. Missnöje – missnöjesröstning.

Sommargäster och turister från städerna vill ha lugn och ro när de har semester på landsbygden och skärgården. De vill ha motsatsen till det de har i städerna. Och det är stadsborna och städerna som bestämmer hur det ska vara på landsbygden – regionalpolitik! Om staden har sina egenskaper ska landsbygden ha helt motsatta egenskaper. Vad ska annars stadsborna ha landsbygden till?

Stadsborna romantiserar över landsbygden, medan landsbygden vill utvecklas. Stadsborna förväntar sig att tiden ska stå stilla ”på landet”. Landsbygden ska finnas för stadens skull, inte för landsbygdsbornas skull. Och så kommer krav på att strandskydd ska tas bort så att stadsborna kan ha det mysigt vid vattnet när de åker ut ”på landet” till sina stugor.

På väg hem från Hargshamn till Öregrund tänkte jag på hur otroligt väl hela föredraget speglade Östhammars kommun. Inte bygga på Gräsö och i Öregrund! Då kan turisterna bli sura när de inte känner igen sig. Turister behöver inte heller skola till sina barn – Öregrund som enda tätort i kommunen har fått sin skola hotad: bort med årskurserna 4-6. Och tjänstemän som uttalar att ”en skola med färre än 100 elever är inte effektiv.” Så blir det om/när (efter valet 2018?) årskurserna 4-6 tas bort från Öregrunds skola, som byggdes för årskurserna F-9!

Uppsala, den stora staden i Region Uppsala som Östhammars kommun tillhör – Uppsala äger tolkningen av hur Östhammars kommun ska utvecklas, eller avvecklas för all del: Uppsala Brandförsvar/Räddningsnämnden såg till att ta bort dygnet-runt-bemanningen på brandstationen i Östhammar, så i den här arma kommunen finns inte en enda dygnet-runt-bemannad brandstation. Och Östhammarspolitikerna applåderade med sin inkompetens och höll med. Stäng!
Region Uppsala/Vårdstyrelsen tyckte det var en bra idé att stänga jouren på Östhammars Vårdcentrum kvällar, nätter och helger. Det de inte räknade med var att ”även landsbygdsbor” kan räkna och sammanställa besökstal till statistik och dra ner byxorna på regionalpolitiker som ”råkade räkna lite fel” och i stället kom på att det är väl jättepättebra att Östhammars Vårdcentral har öppet dygnet runt (jour). Ja men tjenare, kan de säga något annat när det är valår?
Uppsala stad växer, och det spiller inte över på Östhammars kommun!

Turistsatsningar, skriver Tidholm i Läget i Landet, visar på en resignation. ”Det finns ett nederlag i det att inte få finnas för sin egen skull”, utan bara för turismen skull.

Tillväxt i Öregrund är när obefolkade platser befolkas. Tillväxt i Öregrund är inte att Östhammarshem bygger fler hyreshus så att fler kan flytta hit, utan det är att kommunens fyllecamping befolkas vid midsommar och Båtveckan av hitresande. Det är tillväxt med kommunala mått mätt. Den nivån håller alltså kommunpolitiker och tjänstemän i kommunhuset.

Valet 2018 är inget jag ser fram emot. Det blir samma styre FYRA ÅR TILL! Det är bara att titta på toppnamnen på valsedlarna till Östhammars kommunfullmäktige, och i den här kommunen röstar folk som de alltid gjort även då politiken ändrar sig. För ”man vet vad man har, men inte vad man får”? Som om det skulle kunna bli värre än så här!

Det urbana är norm – de som kommer härifrån bestämmer hur hela landet ska utvecklas/avvecklas.

apr. 09.

Befolkningstillväxt per ort i Östhammars kommun 2012-2017

Det här har med den politiska viljan att göra. Den 9 september 2018 är det val.

Siffror från www.unt.se 9 april 2018. Jag har listat orterna efter befolkningstillväxtens storlek:

Glesbygd (inklusive Norrskedika) + 247 = 7556 invånare
Östhammar + 200 = 4704 invånare
Österbybruk + 173 = 2409 invånare
Alunda + 131 = 2387 invånare
Gimo + 72 = 2765 invånare
Dannemora + 33 = 235 invånare
Öregrund + 13 = 1588 invånare
Hargshamn – 6 = 283 invånare

feb. 13.

Öregrund i översiktsplanen – den politiska viljan

LÄNK: En fråga/efterlysning på Östhammars kommunhus’ Facebook den 23/1-17:
”Jag söker seriösa utredningar som ger stöd för denna text i Översiktsplan 2016:
’Efterfrågan på permanentbostäder är för närvarande störst i Alunda, Östhammar och Österbybruk. I Öregrund och i skärgården är efterfrågan på delårsbostäder större än efterfrågan på åretruntbostäder. Det finns en förväntad ökad efterfrågan på bostäder i Gimo. Bedömningen är att orten därför behöver ett bredare utbud av bostadstyper.’
(Sidan 29 under rubriken Bostäder.)
Tack på förhand.”
Den 13 februari 2018 har jag fortfarande inte fått något svar!

Påståenden ska kunna verifieras med seriöst utförda undersökningar. Det finns inga undersökningar som ger stöd för det jag citerat från översiktsplanen. Idag har jag varit i kommunhuset och tänkte att jag skulle få med mig hem någon typ av undersökningar som visar hur efterfrågan på bostäder i kommunen ser ut på riktigt (det är alltså fakta och rapporter jag vill ha). Det finns inga sådana undersökningar. På vad grundar sig då dessa påståenden?
LÄNK: ÖVERSIKTSPLAN 2016

jan. 02.

Öregrunds torg är som Lustiga Huset

Men vad är det med torget! Jag tycker det lutar mer och mer för varje år som går, helst när man går förbi sjöbodarna Ekan, Kostern och Jakten – jag går snart på skosidorna för att balansera lutningen och idag tänkte jag  på Lustiga Huset (Gröna Lund) när jag  promenerade förbi sjöbodarna. Torget är inte bara fult, det glider väl snart ner i vattnet också.
Vad är det egentligen för ’fyllning’ där under asfalten?

sep. 08.

Fallet Öregrunds skola – BUN:s ordförande spetsar argumenten

Här finns en akademisk uppsats att läsa, författad vid Uppsala universitet, HT 2016, av Lucinda Jazzar.
”För den här fallstudien har två fall valts ut: nedläggningen av Åkerlänna skola år 2016 och förslaget att lägga ned mellanstadiet på Öregrunds skola år 2015.”

Val av intervjupersoner angående Öregrunds skola: Roger Lamell, ordförande i BUN Östhammar, Andreas Bryhn, förälder till barn i Öregrunds skola och en förälder som har valt att vara anonym.

Citat Roger Lamell: (…) jag var nog aldrig heller kär i att det skulle bli en F-3 skola utan F-6 är nog det minsta man kan ha där, det är den övertygelsen är jag i redan idag. Men ibland måste man spetsa argumenten för att få ut folk på gatorna (skratt).

Länk till uppsatsen:
En studie om medborgardialoger i samband med skolnedläggningar ur ett deliberativt demokratiperspektiv

jun. 27.

Kan du tänka dig Öregrund utan brandkår och skola?

För permanentboende i Öregrund är det en omöjlighet (eller?) att tänka sig Öregrunds stad utan brandkår och utan skola. Men för den som bor på andra ställen i Östhammars kommun och dessutom har någon typ av makt är allt möjligt för Öregrunds del – åtminstone när det handlar om avveckling. Minns du när  ”Östhammars kommun” ville avveckla brandkåren i Öregrund? Det var år 2004 den 18 februari som Sveriges Radio P4 Uppland rapporterade om det:
Öregrunds deltidsbrandkår kan läggas ned
Några dagar senare brann det på Öregrunds skola – brandkåren i Öregrund var bra att ha:
Branden i Öregrunds skola släckt
Tio år senare, år 2014, läggs förslag fram om att banta Öregrunds skola från F-6 till F-3.

Ingen annan tätort i Östhammars kommun är så utsatt som Öregrund – och ändå fortsätter röstberättigade i Öregrund att rösta på de partier som ryckte i brandkåren och som nu rycker i skolan. Stackars Öregrund, säger jag, som till och med har ortsborna emot sig.

jun. 26.

4 tjänster ska bort på Öregrunds skola

Följande fick jag berättat för mig idag men kan tyvärr inte länka till något protokoll, eftersom beslutet inte är protokollfört hos BUN: chefen för barn- och utbildning, Lisbeth Bodén, har bestämt att 4 tjänster ska bort från Öregrunds skola för att ”hålla budget”. En budget kan självklart vara hur snål som helst och sedan kan man säga att  ”budgeten spricker”. En budget är fiktiv (ett önskemål) medan verkligen finns på riktigt.
Nu är det ju redan känt sedan tidigare vad BUN (politiker) och skolförvaltningen (tjänstemän) vill med skolorna vid kusten: ”kliva ur” Gräsö skola och Snesslinge skola samt ta bort årskurserna  4-6 från Öregrunds skola. Något annat som gör det ”lämpligt” för politiker och tjänstemän att banta budgeten för Öregrunds skola, är att samtliga byggnader nuvarande Frösåkersskolan är utdömda, även de som skulle stå kvar efter att den nya storskolan byggts. Någon ställde frågan om hur den nya budgeten för Frösåkersskolan ser ut nu, och fick svaret att allt ryms inom befintlig budget. Skulle inte tro det!

Vi behöver ett helt nytt politiskt parti till Östhammars kommunfullmäktigeval 2018. Ett parti som fattar att utan kusten är denna kommun inte mycket att ha. Ett parti som värnar om kustområdet helt enkelt!

Öregrund är bara en ”sommarstad” enligt både politiker och tjänstemän – turister, fritidsboende och sommargäster behöver ingen skola till sina barn. Jag gissar att det är Gräsö, Snesslinge och Öregrund som får betala för politikernas och tjänstemännens skolkalas i Östhammar när nu nya Frösan blir dyrare än vad som budgeterats.
Så här ser Bodéns förslag från år 2014 ut, och det var alltså förslag 3 som BUN valde att gå vidare med. Det finns protokollfört hos BUN. Något annat beslut har jag inte sett.

Hur var det nu med den lediga rektorstjänsten till Öregrunds skola? Den är tillsatt:  Rektor sökes med mod att avveckla