Category Archives:Öregrunds utveckling

Apr. 18.

2 maj sammanträder Öregrunds Utvecklingsråd (ÖUR)

Onsdag 2 maj sammanträder Öregrunds Utvecklingsråd. På Öregrunds bibliotek finns en pärm med rådets protokoll. Där finns även en förslagslåda med Öregrunds Utvecklingsråd som mottagare av skrivelser, meddelanden m.m.

Mar. 12.

Styrelsen för Öregrunds Utvecklingsråd

Tills dess att styrelsen för Öregrunds Utvecklingsråd, med 12 ledamöter och 6 suppleanter, har tagit beslut om eventuell hemsida, kan protokoll och övrig information från rådet läsas endast i pärmenÖregrunds biblioteket
Rådet har även en förslagslåda på biblioteket.

Styrelsen hade konstituerande möte den 28 februari och fördelade rollerna i rådet: ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör.
Protokollet från det konstituerande mötet finns i pärmen.

ÖUR2

Mar. 09.

Det föddes 20 barn i Öregrund år 2017

I tabellen syns bl.a. hur många barn som föddes i tätorter och på landsbygd i Östhammars kommun år 2017. I Öregrund föddes 20 barn, men tyvärr föddes inga barn alls på Gräsö.

Feb. 27.

Anna Göransson vill med allmänhetens hjälp återupprätta Öregrund som kurort

Anna Göransson, Öregrund, med företaget GoYoga när en dröm om att återupprätta Öregrund som kurort – året om! Anna har haft möte med SKB i det ärendet och den 8 mars träffar hon näringslivschefen i Östhammars kommun i samma fråga.
Crowdfunding – gräsrotsfinansiering – möjliggör den ekonomiska grundplåten för att Anna Göransson ska komma igång med arbetet att ge Öregrund tillbaka status som kurort och en stad många vill till – året om. Därför denna insamling hos Sponsor Me: Yoga Rekreation Retreat. Målet är att samla in 30 000 kronor och insamlingen avslutas 30 mars 2018.

Insamling #1:
SKOGSBAD & YOGA RETREAT I TALLPARKEN, ÖREGRUND (5-nätter på hotell, all-inklusive detox och juicecleansing.
Det färdiga internationella online Yoga Rekreation Retreat-paketet kommer att publiceras på bland annat https://www.bookyogaretreats.com och innefattas av resegarantilagen.
Tusen tack för sponsring!

Här finns information om insamlingen: https://www.sponsor.me/AnnaGoransson

Feb. 22.

Förslag till Öregrunds utvecklingsråd

Öregrunds nya utvecklingsråd valdes på öppet möte i Societetshuset lördag 10 februari: 12 ordinarie medlemmar och 6 suppleanter. Rådet har sitt första möte (konstituerande möte) onsdag 28 februari. Tills dess att rådet haft sitt första möte och tagit beslut om hur medborgare i Öregrund kan lämna förslag till rådet, finns en tillfällig låda på Öregrunds bibliotek.
Dagens datum 22 februari är lådan nästan full :)

Feb. 10.

Öregrunds nya utvecklingsråd

Jippieeeeee! Nu har Öregrund världens bästa utvecklingsråd! 12 ordinarie ledamöter och 6 suppleanter. Tack för att ni finns och ställer upp för Öregrunds stad!
Valberedningen föreslog 11 ordinarie och 5 suppleanter och lämnar till nya utvecklingsrådet att välja in den tolfte ordinarie och den sjätte suppleanten.
Interimstyrelsen upplöses. Valberedningen upplöses. Utvecklingsrådet bildar ny styrelse vid sitt konstituerande möte.

Jan. 27.

Tänk dig Öregrund som en människokropp

Tänk dig en kropp, din egen kropp, och att alla organ i kroppen måste fungera för att de andra organen ska fungera. I och omkring organen finns celler som också måste ha förutsättningar för att fungera. Allt i kroppen måste fungera! Tänk dig Öregrund som en kropp.

Svenssons Korv & Video hade vi en föreläsning om för flera år sedan. Jag minns inte var och varför (kanske något om samhällsvetenskap) men jag minns att föreläsaren berättade hur det blir när alla säljer allt överallt. Levern försöker ta över njurarnas funktion, njurarna tror de kan sköta mjälten … och så vidare … Konsumenterna blir förvirrade och vet inte var det finns fackkunskap om produkter och knappt var produkterna finns. Garn, fryst kyckling, kondomer och bilbatteri på en och samma hylla, typ. Alla handlare börjar agera som om just deras företag är det enda företaget på orten. Inget samarbete och ingen samverkan med andra företag.
Och alla vi/de som har stort behov av att hela kroppen fungerar, så att service, skolor, nischade butiker med fackkunskap finns kvar … bara några få går på möten om hur den här kroppen faktiskt mår. Och alla vi/de som handlar där vi står, men grinar illa när nischade butiker stänger för att kunden inte orkar gå tio meter extra. Vad ska du förresten göra idag? Handla korv i videobutiken?

Öregrund är speciellt på det sättet att vi som bor här själva måste utveckla staden, för Öregrund saknar politisk representation. Så, vad vill just du med Öregrund? Börja med att gå på viktiga öppna möten om Öregrund. Kroppsvård, helt enkelt! Det är inte okej att sitta i soffan och glo på teve medan några andra få personer går på möten och sedan avkrävs på sammanfattningar.  Det är inte heller Facebook eller andra sociala medier som utvecklar Öregrund. Det är din närvaro på fysiska möten som krävs.

Jan. 02.

Öregrunds torg är som Lustiga Huset

Men vad är det med torget! Jag tycker det lutar mer och mer för varje år som går, helst när man går förbi sjöbodarna Ekan, Kostern och Jakten – jag går snart på skosidorna för att balansera lutningen och idag tänkte jag  på Lustiga Huset (Gröna Lund) när jag  promenerade förbi sjöbodarna. Torget är inte bara fult, det glider väl snart ner i vattnet också.
Vad är det egentligen för ‘fyllning’ där under asfalten?

Nov. 23.

Föreslå kandidater till Öregrunds nya utvecklingsråd senast 15 december

Klicka på bilden så blir den större:

Nov. 07.

UNT: ”Nya bostäder på gång i Öregrund”

UNT.se 7 november: Vid tisdagens sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott ställde sig politikerna bakom förslaget till markaffär. Det handlar om mellan 50 och 100 nya bostäder söder om tätorten längs Sunnanövägen, där det i dag främst är skog.
LÄS MER HOS UNT: Nya bostäder på gång i Öregrund
(betalartikel)

Nov. 07.

Vad är viktigt för Öregrund?

Jag slängde ut en fråga på Facebook idag: Vad är viktigt för Öregrund?
Ett svar så elegant och självklart att jag publicerar det här: Öregrundsborna är viktigast för Öregrund.

Nov. 03.

Permanentbostäder – ”50-100 hushåll, eller ca 80 till 300 personer som kan bo i området” – i Sunnanö Öregrund

Vad gör folket i Öregrund en fredagskväll? Jag roar mig med att läsa kallelsen för kommande ksau 7 november. Jag läser alla kallelser, alla protokoll. Och, så kom jag då till sidorna 41-45 i kallelsen ksau och läser där om något som kan bli väldigt bra för Öregrund. Nej, det handlar inte om fler platser för  husbilscamping i stadskärnan eller någon annanstans. Nu börjar vi i stället snacka seriösa grejer:

Hela området är tänkt att planeras för framförallt permanentboende. Storleken på tomterna kommer variera från över 1200 m2 ner till ca 500 m2. De flesta tomterna beräknas bli kring 650-850 m2 dock. I första hand planeras husen bli enfamiljshus och i minde utsträckning parhus. Vi ser även över möjligheten till radhuslängor, alternativt närainpåliggande parhus. Vi kommer försöka spara en del träd, men generellt kommer det bli ett öppet ljust område, som främst kommer inringas av skog på alla sidor givet markområdena som omger det.

Troligast är att det blir en blandning av att sälja tomter till privatpersoner, byggföretag och uppförande i egen regi. Vi anser påbörja projektet utan onödig fördröjning, men räknar med att det kommer ta flera år att färdigställa huvuddelen av all byggnation, då det utgör ett stort tillskott bostäder för Öregrund. Beroende på slutgiltig fördelning av villor, parhus och radhus torde det kunna handla om 50-100 hushåll, eller ca 80 till 300 personer som kan bo i området.

LÄNK: Kallelsen ksau 2017 11 07

Okt. 31.

Epokgården med temat ÖREGRUND ÅRET OM på mässa i Falun

Så ska det gå till! Heja, heja Epokgården Öregrund som varit på 60+Mässan i Falun 25-26 oktober och marknadsfört Roslagens Pärla: Öregrund – året om!
Fantastisk respons på mässan!
https://www.facebook.com/Epokgarden
FOTOGRAF: Epokgården Öregrund

Okt. 31.

Utvecklingsråd, Upplandsbygd, Leader och fokusgrupperna i Öregrund

Jag ser verkligen fram emot att Öregrunds utvecklingsgrupp nu ska upplösas och att Öregrunds utvecklingsråd med (minst) 10 rådsmedlemmar är på väg att bildas. Östhammars kommun tog initiativ till att utvecklingsgrupper bildades på varje ort och grupperna har idag både gemensamma möten och enskilda gruppmöten på sina respektive orter.
Öregrund behöver en samlad och stark röst och inte ett pip här och pip där. En samlad och stark röst är särskilt viktigt för boendeorten Öregrund och för oss permanentboende eftersom Öregrund saknar politisk representation och inte heller har representation i Östhammarshem.

Under gårdagen 30 oktober träffade jag Företag i Samverkans sammankallande Micaela Zackrisson på möte med de fokusgrupper som finns i Öregrund. Jag ville veta vad fokusgrupperna gör, vilket syfte de fyller och vilka andra grupper i Öregrund de för samtal med. Den korta stund jag kunde vara med på mötet gav mig inga svar, men jag ‘pluggade’ Upplandsbygd, Leader och fokusgrupper hela kvällen och halva natten. Sedan sammanställde jag i en Power Point vad jag uppfattat att Upplandsbygd, Leader och fokusgrupperna handlar om, och Micaela Zackrisson gav förslag om en ändring. Jag ska visa PP:n för valberedningen för Öregrunds nya utvecklingsråd 5 november.

Viktigt för Öregrund är att den ena vet vad den andra gör och att grupper når ut till varandra och till Öregrundsborna – och att man möts under samma ‘paraply’ och för Öregrunds talan med en enda stark röst.

Titta på den här korta infofilmen om Upplandsbygd. Fundera … Var är paraplyet?

Okt. 25.

Protokoll från stormötet 14 oktober Öregrunds utvecklingsgrupp

Här är protokollet från stormötet i Societetshuset Öregrund lördagen den 14 oktober, då Öregrunds utvecklingsgrupp bjöd in till öppet möte med anledning av att gruppen ska reformeras:
Stormötes protokoll 20171014

Okt. 19.

Flest i tomtkö i Öregrund och i Alunda innan tomtkön avvecklades

Tomtkön per ort i Östhammars kommun, innan kommunen avvecklade den:

Öregrund: 24 i kö och det fanns 4 tomter.
Alunda: 21 i kö och det fanns 2 tomter.
Östhammar: 11 i kö och det fanns 6 tomter.
Österbybruk: 8 i kö och det fanns 18 tomter.
Hargshamn: 6 i kö och det fanns 15 tomter.
Gimo: 6 i kö och det fanns 20 tomter.

UNT.se 27 augusti 2016:
– Som vi ser det nu finns absolut störst tryck i Alunda. Det är också med hänsyn till det som vi har dragit igång planarbete där. För Björnhålsskogen hoppas vi att detaljplanen är klar våren 2017, säger Tomas Bendiksen (S) som är ordförande i bygg- och miljönämnden.
Läs hela artikeln hos UNT.se/Nya regler för tomtköp oroar (du måste betala UNT för att läsa artikeln)

Östhammarshem i Öregrund
Fram till dagens datum 19 oktober 2017 har endast elva hyresrätter varit lediga i Öregrund.

Okt. 17.

Detaljplan för Hamntorget västra, Öregrund – möjligheten för centrumverksamhet har tagits bort

Syftet med detaljplanen är att inom planområdet återgå till den tidigare markanvändningen torg. I tidigare detaljplan fanns en byggrätt för centrumverksamhet som saknade angiven högsta byggnadshöjd. Detta bedömdes inte vara förenligt med kulturmiljövärdena i centrala Öregrund. I denna detaljplan har möjligheten för centrumverksamhet tagits bort.

LÄNK: Östhammars kommun/Hamntorget västra

Okt. 03.

Tallparkens Vänner har skaffat Swish och Facebook-grupp

Efter medial uppmärksamhet känner nog alla till den nystartade föreningen TALLPARKENS VÄNNER. Föreningen har i dagarna skaffat en Swish, så att den som vill kan bidra med valfritt belopp. Här är Swish-numret till TALLPARKENS VÄNNER:
123 180 7809

Bli medlem i Tallparkens Vänner:
Medlemsavgiften gäller för 2017-2018
Bankgironummer: 746-6139
Enskild medlem: 100 kronor
Familj: 150 kronor
Skriv namn, adress och e-postadress

Initiativtagare:
De som startat föreningen Tallparkens Vänner:
Olle Pettersson 070 517 77 02, Hans Lindström 070 570 33 29, Elisabet Andersson, Peder Waern, Kicki Lodin, Bosse Andersson och Hans Gille.

Information kommer till alla boende i Öregrund under september 2017.
Facebookgruppen Tallparkens Vänner finns här:
https://www.facebook.com/groups/116260885721205

Sep. 11.

Barn- och utbildningsnämnden om Öregrund – ”Området är attraktivt”

Jag läser kallelsen för Barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 14 september och citerar:

Födelsetalet i Öregrundsområdet (Öregrund, Gräsö, Söderön/Långamla) har i stort sett varit konstant de senaste 15 åren. Numera är varje generation i området ca 25 barn. Området är attraktivt med höga huspriser vilket möjligtvis ger svårigheter för unga familjer med barn att etablera sig. Kommunen äger inte mycket exploaterbar mark och inga större bostadsområden planeras. Barn- och utbildningsförvaltningen ser något ökad efterfrågan på förskole- och grundskoleplatser kommande år i Öregrund (möjlig tillväxt 0-10 %).

Förskola
I Öregrund inklusive Gräsö finns 85 permanenta förskoleplatser, 10 extra platser i anslutning till förskolan Skutan samt 20 platser hos privata dagbarnvårdare, totalt 115 platser. Prognosen för 2018 är 106 barn, d v s platserna räcker. Vid tillväxt om 10 % kommer ca 120 platser att behövas.

Det skulle troligtvis vara möjligt att utöka förskoleplatserna på Gräsö vid behov. Som trenden ser ut just nu behövs det inte. Om efterfrågan ökar i Öregrund måste beslut fattas om det är möjligt, och lämpligt, att hänvisa barn till Gräsö. Några av Långalma-barnen i varje generation väljer i dagsläget förskola och skola i Östhammar, detta minskar trycket på barnomsorgen i Öregrund.

Grundskola och fritidshem
Öregrunds skola (åk F-6) har idag 170 platser. Behovet utan tillväxt ligger kring 140 platser kommande år, med tillväxt om 10 % skulle 155 platser behövas. Skolan inrymmer även fritidshem. Gräsö skola (åk F-3) har ca 100 platser och rymmer idag ca 15 elever. Skolan inrymmer även fritidshem. Som födelsetalet ser ut idag kommer skolan kommande år ha ca 13 elever, d.v.s. 3-4 elever per årskurs.

Grundskoleplatserna räcker i Öregrund och på Gräsö även vid tillväxt.

LÄNK: KALLELSE BUN:s SAMMANTRÄDE 14 SEPTEMBER

Sep. 08.

Fallet Öregrunds skola – BUN:s ordförande spetsar argumenten

Här finns en akademisk uppsats att läsa, författad vid Uppsala universitet, HT 2016, av Lucinda Jazzar.
”För den här fallstudien har två fall valts ut: nedläggningen av Åkerlänna skola år 2016 och förslaget att lägga ned mellanstadiet på Öregrunds skola år 2015.”

Val av intervjupersoner angående Öregrunds skola: Roger Lamell, ordförande i BUN Östhammar, Andreas Bryhn, förälder till barn i Öregrunds skola och en förälder som har valt att vara anonym.

Citat Roger Lamell: (…) jag var nog aldrig heller kär i att det skulle bli en F-3 skola utan F-6 är nog det minsta man kan ha där, det är den övertygelsen är jag i redan idag. Men ibland måste man spetsa argumenten för att få ut folk på gatorna (skratt).

Länk till uppsatsen:
En studie om medborgardialoger i samband med skolnedläggningar ur ett deliberativt demokratiperspektiv

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: