Category Archives:Öregrunds utveckling

Dec. 04.

Öregrund – attraktiv och levande ort

Så här ska det gå till, och det är det här arbetssättet som Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling tagit beslut om:

Idéer ska komma från ortsborna och genomföras av bl.a. ortsborna samt att nyttan ska tillfalla ortsborna och de som verkar där.

I projektet är det alltså inte Östhammars kommun via Tekniska eller andra förvaltningar som bestämmer vad Öregrundsborna behöver – den metoden har inget med lokalt ledd utveckling att göra. I projektet för Öregrunds del finns just nu två områden som ska vara lokalt ledda: Västerhamn och Klockarhöjden/området runt klockstapeln.
Varje ort i kommunen har nu en ortssamordnare. En samordnare är spindeln i nätet. Öregrund har en mycket bra samordnare i Hans Lindström, som nås på e-post: havet43@gmail.com

Dec. 04.

Minnesanteckningar Öregrunds Utvecklingsråd 7 november

Den 7 november 2018 hade Öregrunds Utvecklingsråd sitt senaste styrelsemöte.
Länk: Minnesanteckningar styrelsemöte Öregrunds Utvecklingsråd

Nov. 26.

Upprop och namninsamling för Tallparksgården Öregrund

Upprop och namninsamling för Tallparksgården i Öregrund.
Namninsamlingar finns hos Coop Öregrund, Ica Nära Öregrund, Öregrunds bibliotek, Vårdcentralen Praktikertjänst, Hamnkrogen Bryggan och Järnaffär’n.
I morgon (27/11) även hos Ica Sjöboden Gräsö samt fler ställen i Öregrund.

Nov. 14.

Arbetet med Röda bron pågår

Den efterlängtade Röda bron sjösätts i Hummelfjärd våren 2019. Just nu pågår, vid Tallparkens tennisbanor, arbetet med de 8 sektionerna, som tillsammans kommer att bilda 64 meter bro.
Bron är finansierad av Östhammars kommun, Lions Club Öregrund samt med medlemsavgifter Tallparkens Vänner.
Nästa projekt för Tallparkens Vänner: Gula bron!

Tallparkens Vänner på Facebook:
Länk till gruppen (syns endast för FB-användare)
Länk till sidan (syns för alla)

okt. 29.

Järnvägen Uppsala-Öregrund blev inte av

Järnvägen mellan Uppsala och Öregrund blev inte av. Varför blev den inte av?

Forskning om järnvägen som inte blev av
År 1901 bildades Upsala-Östhammar-Öregrunds järnvägsaktiebolag med säte i Uppsala. Bolagets ändamål: ”Att bygga och trafikera en normalspårig järnväg [1435 mm mellan rälsen] mellan Uppsala och Östhammar samt Öregrund.” VD för bolaget var advokat Karl Tycho Louis Chrysander.
Bolaget upplöstes 1935.

Man ville anlägga en järnväg mellan Uppsala och Öregrund med följande sträckning på 79 kilometer: Uppsala station – Norra Hellby station – Karby hållplats – Skeke station – Husby station – Skoby hållplats – Alunda station – Mångsta hållplats – Gimo station – Hökhuvud hållplats – Uppskedika hållplats – Östhammar station – Söderby hållplats – Öregrund station.

Jag har skrivit så mycket mer om det här än bara den här texten. Jag använder så många källor som möjligt, och väntar nu besked från Östhammars kommun/kommunarkivet om när jag kan besöka arkivet för att få fram mer information i järnvägsfrågan. Just nu har jag många frågor:

* Varför drog Östhammars stad tillbaka sitt intresse? Trodde de att Öregrunds stad skulle expandera och utvecklas mer än Östhammars stad? Östhammar visade intresse på nytt efter några år. Varför?
* Stämmer det att handlarna i Öregrund inte ville ha järnväg från Öregrund till Uppsala, för att de var oroliga för att Öregrundsborna skulle ta tåget till Uppsala och handla där i stället? Finns några skrivelser om det?
* Vad hände med de 200 000 kronorna som Öregrunds stad lånade av staten för att köpa aktier i Upsala-Östhammar-Öregrunds järnvägsaktiebolag? Omräknat till dagens värde: 6,2 miljoner kronor.

Längre fram i tiden, nämligen år 2009, lämnade Agneta Gille (S) en motion till riksdagen med förslag om järnväg mellan Uppsala och Östhammar. Avslag på motionen! ”Förstås”, vill jag gärna tillägga. Det verkar vara stadsborna som definierar landsbygden utifrån vad de själva använder landsbygden till. Tåg i det ”pittoreska” och ”idylliska” passar helt säkert inte in i stadsbornas bild av semesterparadiset i norra Roslagen.
Länk till Agneta Gilles motion
* De politiska partierna Miljöpartiet Östhammar och Ostkustens Framtid vill ha spårbunden trafik i Östhammars kommun. Varför vill inte de övriga politiska partierna ha det? De har åtminstone inte uttalat sig i frågan. Varför inte?

aug. 19.

Utvecklingsrådets och Båtklubbens remiss på förslag detaljplan Öregrunds hamn

Öregrunds Utvecklingsråd på Facebook:
Här kan du läsa den remiss som Öregrunds Utvecklingsråd tillsammans med Öregrunds Båtklubb har lämnat till kommunen rörande förslag till detaljplan för Öregrunds hamn:
Länk: Synpunkter på detaljplaneförslag 

aug. 17.

Skiss och karta över Öregrunds hamn – ny detaljplan

Den övre bilden är en skiss som Hans Lindström från Öregrund gjort. En vision och tanke om hur Öregrunds hamn bör se ut i fullständig utbyggnad. Det är en reviderad skiss av den som finns anslagen vid kajen gästhamnen.
Den under bilden är en karta som med vita markeringar visar vad det finns budget för just nu. Kontaktperson är Anders Johnsson, Östhammars kommun:
anders.johnsson@osthammar.se
Länk: Smart Marina
skiss 2

jul. 25.

Utegym vid Vattentornet Öregrund?

Vad tror du om ett utegym i Öregrund? Det finns ett litet utegym vid Öregrunds skola/isbanan, men Öregrund behöver ett större där fler än nu kan gymma samtidigt.
Ett förslag om utegym har inkommit till Öregrunds Utvecklingsråd:

Jag tror, eller är ganska säker på, att Öregrundsborna skulle uppskatta ett utegym. Jag föreslår att utvecklingsrådet undersöker finansiering för utegym vid Vattentornet. Området vid vattentornet är just nu upptaget av en hundrastgård, som kommunen mycket olämpligt placerade där utan att kommunicera med omkringboende. Platsen lämpar sig bättre för utegym. Hundrastgården kan flyttas till gräsytan till höger om Sven-Persson-hallen.

jun. 26.

Intressegrupperna inom Öregrunds Utvecklingsråd

Det finns just nu fyra intressegrupper inom Öregrunds Utvecklingsråd: Skola – Hamn – Trafik – Gestaltning av offentliga rum. I pärmen på biblioteket står i det senaste protokollet vem som är sammankallande för varje grupp. Kolla i pärmen!
Följ rådet på Facebook:  https://www.facebook.com/oregrundsutvecklingsrad

jun. 14.

Skolgrupp i Öregrunds Utvecklingsråd

Öregrunds Utvecklingsråd på Facebook 14 juni 2018:

Vid styrelsemötet igår bildades en skolgrupp bestående av Malin Mikic, Sakarias Petersson, Jonas Månsson, Olle Pettersson och Maria Loboda.
Representanter från skolgruppen kommer att närvara vid det öppna möte som ska hållas på Frösåkersskolan på måndag den 18/6 kl 17. 00. Mötet kommer att handla om ”nya” Frösåkersskolan. Intresserade kommer bland annat att få ta del av planeringsprocess, planritningar och få information om hur man tänker sig att lokalerna kan användas för att främja lärande och trygghet. Eftersom Utvecklingsrådets uppgift är att föra fram idéer, farhågor, kritik, reflektioner med mera från Öregrunds invånare till berörda beslutsfattare hoppas vi att ni som känner engagemang för skolan hör av er till oss.

Följ utvecklingsrådet på Facebook:  https://www.facebook.com/oregrundsutvecklingsrad

jun. 09.

Öregrunds befolkningsutveckling 1960-2017

Invånarantalet i tabellen nedan innehåller uppgifter om folkbokförda personer per fastighet den 31 december aktuellt år i Öregrund. Källa: SCB Statistikdatabasen.
Det var ett tag sedan vi var uppe över 1600 folkbokförda i Öregrund. Men det kan ändras snabbt när föräldrar byter skola från Öregrund till Östhammar till sina barn och även flyttar från Öregrund.

jun. 02.

”Vi ber er alla listade att vara solidariska med oss här på Vårdcentralen i Öregrund”

Citerat från Praktikertjänst Öregrunds Vårdcentrals Facebook

Vinster i välfärden del 3

”Jo, så till saken om hur du som patient kanske inte tänker på vad som händer ekonomiskt när du slinker in på närmaste mottagning (t ex i Gimo för att du bor eller jobbar där) för att ta blodproverna som doktorn i Öregrund ordinerat, eller kontrollerar blodtrycket hos sköterska eller går hos sjukgymnasten i Östhammar i stället för att åka till oss i Öregrund.

Först utgår det en besöksersättning från Landstinget på 300 kr till den mottagning som tar emot dig vilket ju är rimligt, den mottagning som gör jobbet ska ju få pengen för besöket. Men dessutom får vi i Öregrund en räkning på 300 kr för att vår patient är ”otrogen”. Sammanlagt alltså 600 kr till den mottagning du besökte och inte var listad på och – 300 kr till din listade mottagning.

Många patienter listar sig hos oss i Öregrund för att vi har en god läkarkontinuitet men tänker inte på att de besök man gör på annan mottagning genererar oss en kostnad. Som det sett ut de senaste åren skenar dessa kostnader. Konsekvensen kan bli att vi inte kan behålla den fantastiska grupp människor som idag är anställda på mottagningen.

Vi ber er alla listade att vara solidariska med oss här på Vårdcentralen i Öregrund så att servicegraden kan fortsätta vara hög.”

FOTO: Praktikertjänst Öregrunds Vårdcentral
LÄNK: Hemsida Praktikertjänst Öregrunds Vårdcentral

maj. 24.

Öregrunds Utvecklingsråd (ÖUR) har en Facebooksida

För att se uppdateringar på en Facebooksida behöver du inte själv ha en Facebook (det gäller endast om du vill in i Facebook-grupper). Du kan alltså läsa alla inlägg som Öregrunds Utvecklingsråd skriver på sin nya Facebooksida:
https://www.facebook.com/oregrundsutvecklingsrad

maj. 23.

Uppdatering angående Trafikverkets Åtgärdsvalsstudie – Öregrund

Trafikverkets senaste uppdatering om Åtgärdsvalsstudie – Öregrund är från dagens datum 23 maj 2018. ”Processen med åtgärdsvalsstudien ska vara avslutad 2018-11-30. Vi publicerar vår slutrapport vintern 2018/2019.”
Citat från Dialogmötet den 24 april: Det återstår analysarbete:

I stora drag handlade dialogmötet om att identifiera lösningar utifrån fyrstegsprincipen: Tänk om, optimera, bygg om eller bygg nytt. Exempel på steg 1-2-åtgärder som framkom från dialogen är bland annat: anpassa tidtabellen för buss med färjetrafiken, utöka färjetrafiken (vilket kommer att ske på försök redan nu i sommar), förtydligande av var gående och cyklister kan röra sig säkert, se över hastigheten, se över hållplatslägen och bussens rutt, möjligheter för bussen att ta sig ner till färjeläget, väjningsregler och framtagande av en parkeringsstrategi, information om kötid med mera.

Exempel på steg 3-4-åtgärder som kommer att diskuteras vidare samt bedömas utifrån måluppfyllelse samt lönsamhet är: breddad väg, infartsparkering till Öregrund, bättre parkeringsmöjligheter samt vänteläge för de som kommer från Gräsösidan och bara ska till Öregrund, anläggande av gång- och cykelbanor, nytt färjeläge med mera. Trafikverket arbetar nu vidare med de förslag som togs fram under mötet med åtgärdsbeskrivning, måluppfyllelse samt effektbedömning. Det innebär att vi till hösten kan redovisa konkreta förslag.

LÄS MER HOS TRAFIKVERKET:
Åtgärdsvalsstudie – Öregrund

mar. 12.

Styrelsen för Öregrunds Utvecklingsråd

Tills dess att styrelsen för Öregrunds Utvecklingsråd, med 12 ledamöter och 6 suppleanter, har tagit beslut om eventuell hemsida, kan protokoll och övrig information från rådet läsas endast i pärmenÖregrunds biblioteket
Rådet har även en förslagslåda på biblioteket.

Styrelsen hade konstituerande möte den 28 februari och fördelade rollerna i rådet: ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör.
Protokollet från det konstituerande mötet finns i pärmen.

ÖUR2

mar. 09.

Det föddes 20 barn i Öregrund år 2017

I tabellen syns bl.a. hur många barn som föddes i tätorter och på landsbygd i Östhammars kommun år 2017. I Öregrund föddes 20 barn, men tyvärr föddes inga barn alls på Gräsö.

feb. 27.

Anna Göransson vill med allmänhetens hjälp återupprätta Öregrund som kurort

Anna Göransson, Öregrund, med företaget GoYoga när en dröm om att återupprätta Öregrund som kurort – året om! Anna har haft möte med SKB i det ärendet och den 8 mars träffar hon näringslivschefen i Östhammars kommun i samma fråga.
Crowdfunding – gräsrotsfinansiering – möjliggör den ekonomiska grundplåten för att Anna Göransson ska komma igång med arbetet att ge Öregrund tillbaka status som kurort och en stad många vill till – året om. Därför denna insamling hos Sponsor Me: Yoga Rekreation Retreat. Målet är att samla in 30 000 kronor och insamlingen avslutas 30 mars 2018.

Insamling #1:
SKOGSBAD & YOGA RETREAT I TALLPARKEN, ÖREGRUND (5-nätter på hotell, all-inklusive detox och juicecleansing.
Det färdiga internationella online Yoga Rekreation Retreat-paketet kommer att publiceras på bland annat https://www.bookyogaretreats.com och innefattas av resegarantilagen.
Tusen tack för sponsring!

Här finns information om insamlingen: https://www.sponsor.me/AnnaGoransson

feb. 10.

Öregrunds nya utvecklingsråd

Jippieeeeee! Nu har Öregrund världens bästa utvecklingsråd! 12 ordinarie ledamöter och 6 suppleanter. Tack för att ni finns och ställer upp för Öregrunds stad!
Valberedningen föreslog 11 ordinarie och 5 suppleanter och lämnar till nya utvecklingsrådet att välja in den tolfte ordinarie och den sjätte suppleanten.
Interimstyrelsen upplöses. Valberedningen upplöses. Utvecklingsrådet bildar ny styrelse vid sitt konstituerande möte.

jan. 27.

Tänk dig Öregrund som en människokropp

Tänk dig en kropp, din egen kropp, och att alla organ i kroppen måste fungera för att de andra organen ska fungera. I och omkring organen finns celler som också måste ha förutsättningar för att fungera. Allt i kroppen måste fungera! Tänk dig Öregrund som en kropp.

Svenssons Korv & Video hade vi en föreläsning om för flera år sedan. Jag minns inte var och varför (kanske något om samhällsvetenskap) men jag minns att föreläsaren berättade hur det blir när alla säljer allt överallt. Levern försöker ta över njurarnas funktion, njurarna tror de kan sköta mjälten … och så vidare … Konsumenterna blir förvirrade och vet inte var det finns fackkunskap om produkter och knappt var produkterna finns. Garn, fryst kyckling, kondomer och bilbatteri på en och samma hylla, typ. Alla handlare börjar agera som om just deras företag är det enda företaget på orten. Inget samarbete och ingen samverkan med andra företag.
Och alla vi/de som har stort behov av att hela kroppen fungerar, så att service, skolor, nischade butiker med fackkunskap finns kvar … bara några få går på möten om hur den här kroppen faktiskt mår. Och alla vi/de som handlar där vi står, men grinar illa när nischade butiker stänger för att kunden inte orkar gå tio meter extra. Vad ska du förresten göra idag? Handla korv i videobutiken?

Öregrund är speciellt på det sättet att vi som bor här själva måste utveckla staden, för Öregrund saknar politisk representation. Så, vad vill just du med Öregrund? Börja med att gå på viktiga öppna möten om Öregrund. Kroppsvård, helt enkelt! Det är inte okej att sitta i soffan och glo på teve medan några andra få personer går på möten och sedan avkrävs på sammanfattningar.  Det är inte heller Facebook eller andra sociala medier som utvecklar Öregrund. Det är din närvaro på fysiska möten som krävs.

jan. 02.

Öregrunds torg är som Lustiga Huset

Men vad är det med torget! Jag tycker det lutar mer och mer för varje år som går, helst när man går förbi sjöbodarna Ekan, Kostern och Jakten – jag går snart på skosidorna för att balansera lutningen och idag tänkte jag  på Lustiga Huset (Gröna Lund) när jag  promenerade förbi sjöbodarna. Torget är inte bara fult, det glider väl snart ner i vattnet också.
Vad är det egentligen för ’fyllning’ där under asfalten?