Category Archives:Öregrunds utveckling

Jan. 13.

10 februari: Öppet stormöte om nya medlemmar till Öregrunds nya utvecklingsråd

Öppet stormöte lördag 10 februari 2018 angående nya medlemmar till Öregrunds nya utvecklingsråd.
Tid: Klockan 13: 00 Plats: Societetshuset
På stormötet lägger valberedningen fram sitt samlade förslag på medlemmar till utvecklingsrådet.

Det kommer även en annons i AnnonsNytt!

Jan. 02.

Öregrunds torg är som Lustiga Huset

Men vad är det med torget! Jag tycker det lutar mer och mer för varje år som går, helst när man går förbi sjöbodarna Ekan, Kostern och Jakten – jag går snart på skosidorna för att balansera lutningen och idag tänkte jag  på Lustiga Huset (Gröna Lund) när jag  promenerade förbi sjöbodarna. Torget är inte bara fult, det glider väl snart ner i vattnet också.
Vad är det egentligen för ‘fyllning’ där under asfalten?

Nov. 23.

Föreslå kandidater till Öregrunds nya utvecklingsråd senast 15 december

Klicka på bilden så blir den större:

Nov. 07.

UNT: ”Nya bostäder på gång i Öregrund”

UNT.se 7 november: Vid tisdagens sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott ställde sig politikerna bakom förslaget till markaffär. Det handlar om mellan 50 och 100 nya bostäder söder om tätorten längs Sunnanövägen, där det i dag främst är skog.
LÄS MER HOS UNT: Nya bostäder på gång i Öregrund
(betalartikel)

Nov. 07.

Vad är viktigt för Öregrund?

Jag slängde ut en fråga på Facebook idag: Vad är viktigt för Öregrund?
Ett svar så elegant och självklart att jag publicerar det här: Öregrundsborna är viktigast för Öregrund.

Nov. 03.

Permanentbostäder – ”50-100 hushåll, eller ca 80 till 300 personer som kan bo i området” – i Sunnanö Öregrund

Vad gör folket i Öregrund en fredagskväll? Jag roar mig med att läsa kallelsen för kommande ksau 7 november. Jag läser alla kallelser, alla protokoll. Och, så kom jag då till sidorna 41-45 i kallelsen ksau och läser där om något som kan bli väldigt bra för Öregrund. Nej, det handlar inte om fler platser för  husbilscamping i stadskärnan eller någon annanstans. Nu börjar vi i stället snacka seriösa grejer:

Hela området är tänkt att planeras för framförallt permanentboende. Storleken på tomterna kommer variera från över 1200 m2 ner till ca 500 m2. De flesta tomterna beräknas bli kring 650-850 m2 dock. I första hand planeras husen bli enfamiljshus och i minde utsträckning parhus. Vi ser även över möjligheten till radhuslängor, alternativt närainpåliggande parhus. Vi kommer försöka spara en del träd, men generellt kommer det bli ett öppet ljust område, som främst kommer inringas av skog på alla sidor givet markområdena som omger det.

Troligast är att det blir en blandning av att sälja tomter till privatpersoner, byggföretag och uppförande i egen regi. Vi anser påbörja projektet utan onödig fördröjning, men räknar med att det kommer ta flera år att färdigställa huvuddelen av all byggnation, då det utgör ett stort tillskott bostäder för Öregrund. Beroende på slutgiltig fördelning av villor, parhus och radhus torde det kunna handla om 50-100 hushåll, eller ca 80 till 300 personer som kan bo i området.

LÄNK: Kallelsen ksau 2017 11 07

Okt. 31.

Epokgården med temat ÖREGRUND ÅRET OM på mässa i Falun

Så ska det gå till! Heja, heja Epokgården Öregrund som varit på 60+Mässan i Falun 25-26 oktober och marknadsfört Roslagens Pärla: Öregrund – året om!
Fantastisk respons på mässan!
https://www.facebook.com/Epokgarden
FOTOGRAF: Epokgården Öregrund

Okt. 31.

Utvecklingsråd, Upplandsbygd, Leader och fokusgrupperna i Öregrund

Jag ser verkligen fram emot att Öregrunds utvecklingsgrupp nu ska upplösas och att Öregrunds utvecklingsråd med (minst) 10 rådsmedlemmar är på väg att bildas. Östhammars kommun tog initiativ till att utvecklingsgrupper bildades på varje ort och grupperna har idag både gemensamma möten och enskilda gruppmöten på sina respektive orter.
Öregrund behöver en samlad och stark röst och inte ett pip här och pip där. En samlad och stark röst är särskilt viktigt för boendeorten Öregrund och för oss permanentboende eftersom Öregrund saknar politisk representation och inte heller har representation i Östhammarshem.

Under gårdagen 30 oktober träffade jag Företag i Samverkans sammankallande Micaela Zackrisson på möte med de fokusgrupper som finns i Öregrund. Jag ville veta vad fokusgrupperna gör, vilket syfte de fyller och vilka andra grupper i Öregrund de för samtal med. Den korta stund jag kunde vara med på mötet gav mig inga svar, men jag ‘pluggade’ Upplandsbygd, Leader och fokusgrupper hela kvällen och halva natten. Sedan sammanställde jag i en Power Point vad jag uppfattat att Upplandsbygd, Leader och fokusgrupperna handlar om, och Micaela Zackrisson gav förslag om en ändring. Jag ska visa PP:n för valberedningen för Öregrunds nya utvecklingsråd 5 november.

Viktigt för Öregrund är att den ena vet vad den andra gör och att grupper når ut till varandra och till Öregrundsborna – och att man möts under samma ‘paraply’ och för Öregrunds talan med en enda stark röst.

Titta på den här korta infofilmen om Upplandsbygd. Fundera … Var är paraplyet?

Okt. 25.

Protokoll från stormötet 14 oktober Öregrunds utvecklingsgrupp

Här är protokollet från stormötet i Societetshuset Öregrund lördagen den 14 oktober, då Öregrunds utvecklingsgrupp bjöd in till öppet möte med anledning av att gruppen ska reformeras:
Stormötes protokoll 20171014

Okt. 19.

Flest i tomtkö i Öregrund och i Alunda innan tomtkön avvecklades

Tomtkön per ort i Östhammars kommun, innan kommunen avvecklade den:

Öregrund: 24 i kö och det fanns 4 tomter.
Alunda: 21 i kö och det fanns 2 tomter.
Östhammar: 11 i kö och det fanns 6 tomter.
Österbybruk: 8 i kö och det fanns 18 tomter.
Hargshamn: 6 i kö och det fanns 15 tomter.
Gimo: 6 i kö och det fanns 20 tomter.

UNT.se 27 augusti 2016:
– Som vi ser det nu finns absolut störst tryck i Alunda. Det är också med hänsyn till det som vi har dragit igång planarbete där. För Björnhålsskogen hoppas vi att detaljplanen är klar våren 2017, säger Tomas Bendiksen (S) som är ordförande i bygg- och miljönämnden.
Läs hela artikeln hos UNT.se/Nya regler för tomtköp oroar (du måste betala UNT för att läsa artikeln)

Östhammarshem i Öregrund
Fram till dagens datum 19 oktober 2017 har endast elva hyresrätter varit lediga i Öregrund.

Okt. 17.

Detaljplan för Hamntorget västra, Öregrund – möjligheten för centrumverksamhet har tagits bort

Syftet med detaljplanen är att inom planområdet återgå till den tidigare markanvändningen torg. I tidigare detaljplan fanns en byggrätt för centrumverksamhet som saknade angiven högsta byggnadshöjd. Detta bedömdes inte vara förenligt med kulturmiljövärdena i centrala Öregrund. I denna detaljplan har möjligheten för centrumverksamhet tagits bort.

LÄNK: Östhammars kommun/Hamntorget västra

Okt. 03.

Tallparkens Vänner har skaffat Swish och Facebook-grupp

Efter medial uppmärksamhet känner nog alla till den nystartade föreningen TALLPARKENS VÄNNER. Föreningen har i dagarna skaffat en Swish, så att den som vill kan bidra med valfritt belopp. Här är Swish-numret till TALLPARKENS VÄNNER:
123 180 7809

Bli medlem i Tallparkens Vänner:
Medlemsavgiften gäller för 2017-2018
Bankgironummer: 746-6139
Enskild medlem: 100 kronor
Familj: 150 kronor
Skriv namn, adress och e-postadress

Initiativtagare:
De som startat föreningen Tallparkens Vänner:
Olle Pettersson 070 517 77 02, Hans Lindström 070 570 33 29, Elisabet Andersson, Peder Waern, Kicki Lodin, Bosse Andersson och Hans Gille.

Information kommer till alla boende i Öregrund under september 2017.
Facebookgruppen Tallparkens Vänner finns här:
https://www.facebook.com/groups/116260885721205

Sep. 11.

Barn- och utbildningsnämnden om Öregrund – ”Området är attraktivt”

Jag läser kallelsen för Barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 14 september och citerar:

Födelsetalet i Öregrundsområdet (Öregrund, Gräsö, Söderön/Långamla) har i stort sett varit konstant de senaste 15 åren. Numera är varje generation i området ca 25 barn. Området är attraktivt med höga huspriser vilket möjligtvis ger svårigheter för unga familjer med barn att etablera sig. Kommunen äger inte mycket exploaterbar mark och inga större bostadsområden planeras. Barn- och utbildningsförvaltningen ser något ökad efterfrågan på förskole- och grundskoleplatser kommande år i Öregrund (möjlig tillväxt 0-10 %).

Förskola
I Öregrund inklusive Gräsö finns 85 permanenta förskoleplatser, 10 extra platser i anslutning till förskolan Skutan samt 20 platser hos privata dagbarnvårdare, totalt 115 platser. Prognosen för 2018 är 106 barn, d v s platserna räcker. Vid tillväxt om 10 % kommer ca 120 platser att behövas.

Det skulle troligtvis vara möjligt att utöka förskoleplatserna på Gräsö vid behov. Som trenden ser ut just nu behövs det inte. Om efterfrågan ökar i Öregrund måste beslut fattas om det är möjligt, och lämpligt, att hänvisa barn till Gräsö. Några av Långalma-barnen i varje generation väljer i dagsläget förskola och skola i Östhammar, detta minskar trycket på barnomsorgen i Öregrund.

Grundskola och fritidshem
Öregrunds skola (åk F-6) har idag 170 platser. Behovet utan tillväxt ligger kring 140 platser kommande år, med tillväxt om 10 % skulle 155 platser behövas. Skolan inrymmer även fritidshem. Gräsö skola (åk F-3) har ca 100 platser och rymmer idag ca 15 elever. Skolan inrymmer även fritidshem. Som födelsetalet ser ut idag kommer skolan kommande år ha ca 13 elever, d.v.s. 3-4 elever per årskurs.

Grundskoleplatserna räcker i Öregrund och på Gräsö även vid tillväxt.

LÄNK: KALLELSE BUN:s SAMMANTRÄDE 14 SEPTEMBER

Sep. 08.

Fallet Öregrunds skola – BUN:s ordförande spetsar argumenten

Här finns en akademisk uppsats att läsa, författad vid Uppsala universitet, HT 2016, av Lucinda Jazzar.
”För den här fallstudien har två fall valts ut: nedläggningen av Åkerlänna skola år 2016 och förslaget att lägga ned mellanstadiet på Öregrunds skola år 2015.”

Val av intervjupersoner angående Öregrunds skola: Roger Lamell, ordförande i BUN Östhammar, Andreas Bryhn, förälder till barn i Öregrunds skola och en förälder som har valt att vara anonym.

Citat Roger Lamell: (…) jag var nog aldrig heller kär i att det skulle bli en F-3 skola utan F-6 är nog det minsta man kan ha där, det är den övertygelsen är jag i redan idag. Men ibland måste man spetsa argumenten för att få ut folk på gatorna (skratt).

Länk till uppsatsen:
En studie om medborgardialoger i samband med skolnedläggningar ur ett deliberativt demokratiperspektiv

Aug. 29.

Renovering av hamnkontoret påbörjad 29 augusti

Äntligen! Kanske har ‘Östhammars kommun’ redan genom åren skrämt bort många båtgäster från Öregrunds hamn? Nu har i alla fall renoveringen av hamnkontoret och servicehuset för båtgäster börjat. Alltid något! Kvar är att lösa problemet med guppigt vatten (eftersom förlängd vågbrytare saknas.)
rv2

Aug. 22.

Angående ”servicehuset” i gästhamnen Öregrund

Östhammars kommunhus’ svar på frågan om  när kommunens hamnkontor/servicehus i gästhamnen ska rustas:
Upphandling av entreprenör är gjord och Öregrund Bygg  kommer att påbörja renoveringen direkt efter badortsdagarna.

Jun. 09.

2 miljoner kronor till investeringar i Öregrunds hamn

(Och när får Öregrund fler hyresbostäder?)

Stefan Edelsvärd, internationell samordnare i Östhammars kommunhus, skriver på sin Facebook den 9 juni eftermiddag, att EU-programmet Central Baltic – ett program för Östersjösamarbete – beviljat 2 miljoner kronor till investeringar i Öregrunds hamn: fler båtplatser, solcellsanläggning, övriga miljöinvesteringar, Öregrunds hamn ska bli miljöcertifierad (Blue Flag), nytt bokningssytem, Wi-Fi m.m.
Det är även en ny detaljplan på gång för hamnen.

Jun. 08.

Fyll upp Träsket och bygg bostäder

Jag var på ett s.k. attraktiva-orter-möte i Sven Persson-hallen för några månader sedan. ”Öregrund är en sommarstad” inleddes mötet med, och jag gick inte på något mer möte. Om någon missat det så försöker jag få ett levande Öregrund året om (se bloggens namn), och det börjar bli ganska segt att hålla på med detta själv. Men jag fortsätter.
Nåväl, på det möte jag var på nämnde någon under fikat vid vårt bord att det går att fylla upp Träsket och bygga bostäder där. Vilken grej! Stort område och som inte gör någon som helst nytta för Öregrund – annat än kommunhusets gratiscamping midsommarveckan och hela Båtveckan.
När arbetet med Forsmarks slutförvar sätter igång på allvar måste väldigt mycket ”material” transporteras från Forsmark … Tänk att få material från Forsmark till Träsket i Öregrund.
t2

Jun. 08.

En stadsarkitekt är bra början för en stads gestaltning

Det finns sådant som vi har gemensamt och som får oss att må bra, som t.ex. välskötta torg, parker och gator. Där det är vackert, där skräpar vi inte ner. Där det är skräpigt, där fortsätter vi skräpa ner – det gör ju varken från eller till.
Jag läser hos Hållbar Stad: Det behövs höga ambitioner och genomtänkta strategier kring stadens gestaltning, i synnerhet nu när vi det ska byggas både mycket, snabbt och bra. De investeringar och förändringar vi gör i våra byggda miljöer behöver leda till nya bostäder, men även nya attraktiva miljöer och upprustning av befintliga.
Genom att tydliggöra stadens ambitioner i arkitekturfrågor och uppmuntra till dialog om de värden som kan skapas med arkitektur, vill Malmö stad inspirera till diskussion om arkitektur och gestaltning – inom staden, i byggbranschen och bland människor som bor i, verkar i och besöker Malmö.

Även Östhammars kommuns fem tätorter bör vara hållbara och som går att trivas i.
Träd är viktigt – ett torg utan träd, vad är det? I Öregrund finns två fjuttiga träd vid varsin ände av parkeringen. Grönska och växtlighet finns i utkanterna av stadskärnan, vid Hummelfjärd, Tallparken, så dit letar jag mig, där det finns syrener, gamla äppelträd, äldre bebyggelse med vackra trädgårdar. Människan behöver vacker natur för att må bra, som sagt:
Det behövs höga ambitioner och genomtänkta strategier kring stadens gestaltning
(FOTO, äppelträdet vid Garbergen: Hans Lindström)
Collage VÄXTL1

Jun. 08.

Bygg bostäder!

Vem äger området, som inte är till nytta för någon i nuvarande skick, mellan Fjällgatan och Håkanssons Gata? Är det kommunens mark? Bygg bostäder i så fall. ”Förtätat byggande” är ju nya grejen.

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: