Category Archives:Politik

Nov. 14.

Östhammars kommun anmäld till Skolinspektionen 27 gånger hittills under 2017

Under hela 2016 anmäldes Östhammars kommun 15 gånger till Skolinspektionen.
Jag uppdaterar det här inlägget varje gång huvudmannen/Östhammars kommun anmäls till Skolinspektionen.

Fram till dagens datum 14 november 2017 har Östhammars kommun anmälts 27 gånger till Skolinspektionen under 2017 (en dubbelanmälan, därav 26 i listan nedan).

Åk. F-9: Kommunnivå 12 november

Åk. 6-9: Vallonskolan 8 november
Åk. 6-9: Vallonskolan 27 oktober
Åk. F-9: Österbyskolan 24 oktober
Åk F-6: Öregrunds skola 11 oktober
Åk. 6-9: Vallonskolan 9 oktober

Åk 6-9: Vallonskolan 9 oktober
Åk F-9: Olandsskolan 5 september
Åk F-9: Olandsskolan 1 september
Åk- 6-9: Vallonskolan 27 juni
Åk F-6: Öregrunds skola 22 juni

Åk- 6-9: Vallonskolan 12 juni
Åk- 6-9: Vallonskolan 7 juni
Åk F-9: Österbyskolan 24 maj
Åk F-9: Österbyskolan 17 maj
Åk F-9: Österbyskolan 11 maj

Åk F-9: Olandsskolan 2 maj
Åk F-9: Österbyskolan 11 april
Åk- 6-9: Vallonskolan 23 mars
Åk- 6-9: Vallonskolan 22 mars
Kommunnivå 28 februari

Åk F-9: Olandsskolan 23 februari
Åk 7-9: Frösåkersskolan 22 februari
Åk F-6: Öregrunds skola 27 januari
Åk- 6-9: Vallonskolan 24 januari
Åk F-6: Öregrunds skola 11 januari

Skolinspektionen 21 februari 2017
Om man upplever att en skola eller förskola inte följer de regler som finns för undervisningen och omsorgen kan man anmäla det till Skolinspektionen. Kränkningar och mobbning är den vanligaste orsaken till att man anmäler en skola, den näst vanligaste anledningen är att en elev inte får det särskilda stöd han eller hon har rätt till.

LÄNK: Politiskt förtroendevalda till Barn- och utbildningsnämnden
LÄNK: Chef för Barn- och utbildningsförvaltningen

Nov. 09.

Östhammars kommuns relation till Gräsö och Öregrund

Märkligt att Östhammars kommun äger mark på Gräsö och i Öregrund endast när de vill sälja mark till privata exploatörer.
Om privata exploatörer kan bygga bostäder på mark de köpt av kommunen, så kan väl även Östhammarshem bygga på marken. Det händer inte. Har du funderat på varför det inte händer?

 

Nov. 06.

Inget svar på medborgarförslaget om Öregrunds hamn

Medborgarförslaget daterat 25 november 2014 från Kåre Lagerquist om förenklad utbyggnad av Öregrunds hamn har fortfarande inte fått något svar. Här är förslaget:
Medborgarförslag om Öregrunds hamn

För att möjliggöra en snabb utbyggnad av Öregrunds hamn föreslår jag en lösning med pontoner …
Lösningen innebär att gästhamnen kan bli 80-100 platser i den nya delen och att den stora pontonen norr om Brobänken fortsatt eventuellt kan höra till gästhamnen om man så vill och behöver. Gästhamnen koncentreras och ligger i sin helhet i direkt kontakt med turistbyrån/hamnkontoret/servicehuset …

Nov. 03.

Permanentbostäder – ”50-100 hushåll, eller ca 80 till 300 personer som kan bo i området” – i Sunnanö Öregrund

Vad gör folket i Öregrund en fredagskväll? Jag roar mig med att läsa kallelsen för kommande ksau 7 november. Jag läser alla kallelser, alla protokoll. Och, så kom jag då till sidorna 41-45 i kallelsen ksau och läser där om något som kan bli väldigt bra för Öregrund. Nej, det handlar inte om fler platser för  husbilscamping i stadskärnan eller någon annanstans. Nu börjar vi i stället snacka seriösa grejer:

Hela området är tänkt att planeras för framförallt permanentboende. Storleken på tomterna kommer variera från över 1200 m2 ner till ca 500 m2. De flesta tomterna beräknas bli kring 650-850 m2 dock. I första hand planeras husen bli enfamiljshus och i minde utsträckning parhus. Vi ser även över möjligheten till radhuslängor, alternativt närainpåliggande parhus. Vi kommer försöka spara en del träd, men generellt kommer det bli ett öppet ljust område, som främst kommer inringas av skog på alla sidor givet markområdena som omger det.

Troligast är att det blir en blandning av att sälja tomter till privatpersoner, byggföretag och uppförande i egen regi. Vi anser påbörja projektet utan onödig fördröjning, men räknar med att det kommer ta flera år att färdigställa huvuddelen av all byggnation, då det utgör ett stort tillskott bostäder för Öregrund. Beroende på slutgiltig fördelning av villor, parhus och radhus torde det kunna handla om 50-100 hushåll, eller ca 80 till 300 personer som kan bo i området.

LÄNK: Kallelsen ksau 2017 11 07

Nov. 03.

Underlag till seminarium om kommunens bostadsförsörjning 18 oktober 2016

Den 18 oktober 2016 fick fullmäktige under ett seminarium ta del  av underlaget till kommunens bostadsförsörjning. Underlaget presenterades på en Power Pointpå 17 slides/blad, som du också kan ta del. Se t.ex. villapriserna på varje ort i kommunen på blad 15:
Bostadsförsörjning-Östhammar-underlag-hösten-2016-fakta-1.pptx

Nov. 02.

Villatomter finns på alla orter i kommunen – utom i Öregrund

Nu har de sista tomterna vid Kornellvägen i Öregrund reserverats – inte en enda tomt kvar i Öregrund att bygga villa på, och det finns heller inga lediga hyresrätter hos Östhammarshem.
Hallå!!!! Någon vaken som driver frågan om hur det ska kunna bli inflyttning till Öregrund – och Gräsö! – när Östhammarshem inte bygger vid kusten? Kommunen har mark på Gräsö och i Öregrund.

NU HAR JAG TRÖTTNAT PÅ DET HÄR! SKA VI BO DÄR POLITIKERNA TYCKER VI SKA BO, ELLER SKA VI BO DÄR VI VILL BO?

Länk: Lediga tomter i Östhammars kommun

Länk: Östhammarshem

Nov. 02.

Interpellation om Östhammars kommuns upphandling av livsmedel till skolorna

Interpellation till ordförande i Tekniska utskottet Jonas Svensson (S) från Kerstin Dreborg (MP) angående upphandling enligt Miljöstyrningsrådets baskrav:

Vid budgetfullmäktige 2011 beslutades att Östhammars kommun ska ställa krav motsvarande dåvarande Miljöstyrningsrådets baskrav vid upphandling av livsmedel. 
Under en tid har det cirkulerat rykten om att mat vid kommunens skolor inte uppfyller dessa krav. 
 
Jag har gått igenom upphandlingsdokument som jag fått av tekniska kontoret, och kan konstatera att ryktena tyvärr stämmer. Det rör sig bland annat om följande livsmedel: 
 
• kalkon, griskött och nötkött från Tyskland och köttfärs från Polen, där antibiotikaanvändningen är över 10 gånger högre än i Sverige, och där gruppbehandling med bredspektrumantibiotika är tillåtet
• kalvkött från Danmark, där antibiotikaanvändningen är över 3 gånger högre än i Sverige
• kalkon från Brasilien och kyckling från Frankrike, Litauen och Thailand, med betydligt svagare djurskyddslagstiftning än den svenska och mycket högre antibiotikaanvändning.

Interpellationen besvaras under fullmäktiges sammanträde 14 oktober 2017
(Frösåkersskolans aula)

Nov. 02.

Anmäl dig till ”Östhammars kommun växer!” inför mötet i Öregrund 17 januari

”Östhammars kommun växer!”, menar folket i Östhammars kommunhus. Möten på alla tätorter med början i Alunda 8 november. Därefter möten i Österbybruk 15 november, Gimo 22 november, Östhammar 10 januari och avslutningsvis i Öregrund 17 januari (plats och tid Öregrund kommer senare).

Östhammars kommun växer snabbare än någonsin vad gäller befolkning och detta skapar både möjligheter och utmaningar. Vi bjuder därför in er som bor, lever och verkar här att delta på dialogmöten där vi delger information om hur vi jobbar med vår Tillväxtstrategi och vill ha er syn på hur vi kan få tillväxten att bidra till positiv utveckling.
Vi vill gärna få in era frågor, synpunkter och önskemål. Välkomna!

Vi bjuder på kaffe/te, smörgås och önskar därför gärna en anmälan. Den görs till:
ellinor.nordensten@osthammar.se

LÄNK: Tillväxt Östhammar   

Okt. 25.

Råd och riktlinjer för det offentliga rummet ska gälla ÄVEN i Öregrund

Vem bestämmer egentligen hur det ska se ut i Öregrund? Och nu är det fler än jag som undrar! Öregrund är inte några få privatpersoners eller smågruppers projekt och inte heller i Öregrund får man göra som man vill – Öregrund ska inte användas som någons privata vardagsrum. Av den anledningen författades ett medborgaförslag om råd och riktlinjer för det offentliga rummet för hela kommunen, alltså även för Öregrund. Dessa råd och riktlinjer är påbörjade men inte färdiga ännu. Det finns en och annan som bör göras uppmärksam på demokrati och demokratiska processer, medborgardialog och andra verktyg för demokrati. Vänligen invänta kommunens råd och riktlinjer för gestaltning av det offentliga rummet …

Okt. 24.

S-kommunalrådet Margareta Widén-Berggren om 288:an Gimo-Börstil: ”Det är inte lätt att förklara för dem som inte vill förstå”

I Facebook-gruppen Håll Östhammars kommun levande kommenterar majoritetskommunalrådet Margareta Widén-Berggren (S) UNT-artikeln Ett svek mot Östhammarsborna och inleder sin kommentar så här: ”Säger som Ingemar Stenmark. Det är inte lätt att förklara för dem som inte vill förstå. Politik innebär att jobba för att de som är i majoritet ska besluta så vi får en två plus ett väg ända till Börstil.”

Men det var inte för 2:1-väg med 100 km/h Widén-Berggren röstade den 16 juni 2017. Det förstår alla som läser protokollet från Regionala Utvecklingsnämnden. Protokoll ljuger inte.

I samma diskussionstråd kommenterar en annan ledamot i nämnden, Björn-Owe Björk (KD), kommunalråd i Knivsta kommun: ”Margareta Widén Berggren (s) säger att hon inte gjort ‘avkall på att det ska vara mötesfri 100-väg’ och att hon ‘inte alls ändrat ståndpunkt.’ Ändå valde hon att rösta för att ta bort kravet om att 288:an ska vara mötesfri 100-väg samt att ta bort de medel som behövs för detta och istället satsa dem på kollektivtrafiken i Uppsala.”

Länk till Facebook-gruppen Håll Östhammars kommun levande och diskussionstråden om 288:an Gimo-Börstil:
https://www.facebook.com/groups/222180741274059/permalink/865475943611199

Länk till protokollet Regionala Utvecklingsnämnden 16 juni 2017. Läs § 56/17, sidorna 5-10:
http://www.lul.se/Global/Landsting_politik/Politik/RUN/RUN%20170616/RUN%20Protokoll%20170616.pdf

Vad är det den som läser protokollet inte förstår? 

Okt. 17.

Detaljplan för Hamntorget västra, Öregrund – möjligheten för centrumverksamhet har tagits bort

Syftet med detaljplanen är att inom planområdet återgå till den tidigare markanvändningen torg. I tidigare detaljplan fanns en byggrätt för centrumverksamhet som saknade angiven högsta byggnadshöjd. Detta bedömdes inte vara förenligt med kulturmiljövärdena i centrala Öregrund. I denna detaljplan har möjligheten för centrumverksamhet tagits bort.

LÄNK: Östhammars kommun/Hamntorget västra

Okt. 16.

Antal intresserade av lediga lägenheter i Öregrund hos Östhammarshem

Jag bokför, som jag redan bloggat om, antalet lediga hyreslägenheter i Öregrund under 2017 hos Östhammarshem. Så här ser det ut hittills och den först tillagda (1:an) är den lägenhet som blev ledig först under 2017.
Den senaste lägenheten har 15 oktober som senaste anmälningsdatum.

Januari-Mars:
1 rok, Matrosgatan 26: antal intresserade: 36
2 rok, Håkanssons Gata 10: antal intresserade: 41
1 rok, Matrosgatan 2: antal intresserade: 50
2 rok, Håkanssons Gata 12: antal intresserade: 43
3 rok, Matrosgatan 22: antal intresserade: 42
1 rok, Jungmansgatan 25: antal intresserade 37
April-Juni:
3 rok, Matrosgatan 16: antal intresserade: 56
Juli-September: 
2 rok, Matrosgatan 10: antal intresserade: 55
3 rok, Jungmansgatan 22: antal intresserade: 40
Oktober-December:
2 rok, Håkanssons Gata 10B: antal intresserade: 52
4 rok, Jungmansgatan 24: antal intresserade: 35

Jag uppdaterar det här inlägget under hela 2017 och fram till  valet 2018, för om det ska byggas nya lägenheter i Öregrund eller inte har med politik att göra – till vilka orter ‘kommunen’ vill styra inflyttning.

Okt. 07.

”Diskussioner förs om uppror” – i Östhammars kommun?

Uppror? I Östhammars kommun? Det ska vara det Kommunala pensionärsrådet och rådet för funktionsnedsatta till det.
Jag läser senaste protokollet från den 11 september sidan 5

Okt. 06.

Hur röstade kommunalrådet Margareta Widen-Berggren (S) i frågan om 288:an Gimo-Börstil?

Det kan mycket väl vara så att jag är så trött i skallen just nu att jag inte förstår enkla protokoll? Det kan vara så …

Det började med att jag köpte dagens UNT och läste sidan A12: ”Kommunalråd anklagas för att svika sitt väglöfte” – det handlar alltså om 288:an och sträckan Gimo-Börstil. Därifrån sökte jag efter protokollet från Regionala utvecklingsnämnden, där Östhammarskommunalråden Margareta Widén-Berggren (S) tillsammans med kommunalrådet Jacob Spangenberg (C) är ersättare.
LÄNK: Ledamöter i Regionala utvecklingsnämnden

När Regionala utvecklingsnämnden sammanträdde den 16 juni 2017 ersatte Margareta Widén-Berggren ordinarie ledamoten Bengt-Olov Eriksson (S) från Månkarbo och blev alltså beslutande ledamot (vilket inte ersättare är).

Okej, läs protokollet § 56/17 från sammanträdet! Hur röstade Margareta Widén-Berggren egentligen? Läs sidorna 5-9 med röstningslistan på sidan 9.
LÄNK: Protokollet

Uppsalapolitikern Johan Örjes (C) med flera yrkade ett tillägg: ”Regionen Uppsalas uppfattning är dock att hela sträckan ska byggas som mötesfri landsväg med hastighetsstandard 100 km/h” mot avslag och finner avslag.
Votering är begärd
Votering genomförs
Ja – en röst för föreliggande förslag fick 7 röster.
Nej – en röst för Johan Örjes (C) med fleras förslag fick 6 röster.

Vilka röstade JA till föreliggande förslag, alltså mot Johan Örjes med fleras förslag? De här: Samtliga ledamöter från Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna.

Reservationen citerad i sin helhet:

”RESERVATION angående ärende §56/17:  Länsplan för regional transportinfrastruktur 2018-2029 –  remissversion

Östhammar är den enda kommun som varken har järnväg för persontrafik, motorväg eller annan nationell väg. Östhammarstråket är samtidigt länets näst starkaste busstrafikstråk och kommunen har en stor pendling.

I Uppsala län har det funnits en bred samsyn om att förbindelsen mellan Uppsala och Östhammar ska förbättras. Det har tagit lång tid, men bit för bit har säkerheten på väg 288 höjts, samtidigt som restiden blivit kortare.

Nu återstår den sista biten, den mellan Gimo och Börstil. För oss i Alliansen är det självklart att de löften som ställts ut ska hållas. Vägen ska byggas mötesfri och med målhastigheten 100 km/h. Det är därför med förvåning som vi konstaterar att Socialdemokraterna och Miljöpartiet i regionen verkar beredda att svika det löftet. I de remissförslag för länets transportinfrastruktur som Regionala utvecklingsnämnden i Region Uppsala beslutat om röstade Socialdemokraterna emot ett förslag om att det skulle slås fast att hela vägen Gimo-Börstil ska byggas mötesfri och för 100 km/h. Istället lyfter man in en idé om sänkt hastighet till 80 km/h på en betydande del av sträckan. Detta trots att trafikverket i ett brev till Region Uppsala gjort helt klart att det inte är ett möjligt förslag att gå vidare med.

Vi reserverar oss därför till förmån för de förslag vi lagt, både vad gäller väg 288 och övriga delar av planen.

Johan Örjes (C) Klas Bergström (M) Jenny Gavelin (L) Björn-Owe Björk (KD) Cecilia Linder (M)”UNT 6 september 2017

Okt. 05.

Bästa skolkommun 2017 – Östhammars kommun på plats 198 av 290

Den 5 oktober 2017 presenterar Lärarförbundet rankingen för
Bästa skolkommun 2017

Östhammars kommuns placeringar år 2010-2017 (av 290 kommuner)
År 2010 plats 281
År 2011 plats 288
År 2012 plats 279
År 2013 plats 276
År 2014 plats 180
År 2015 plats 105
År 2016 plats 251
År 2017 plats 198

Östhammars kommun jämförelse med förra året, ökat respektive tappat:
ÖKAT:
Totalranking, Friska lärare, Avtalspart, Merit årskurs 9, Merit likvärde, Andel G, Andel G likvärdighetsindex, Gymnasiet inom 3 år.
TAPPAT:
Resurser, Utbildade lärare, Lärartäthet, Lön, Andel förskola, Högskolebehörighet.

Bästa skolkommun 2017 i Uppsala län:
Knivsta plats 146 (tappat från plats 114)
Uppsala plats 172 (ökat från plats 214)
Östhammar plats 198 (ökat från plats 251)
Heby plats 209 (tappat från plats 168)
Håbo plats 218 (ökat från plats 234)
Enköping plats 264 (tappat från plats 261)
Älvkarleby plats 276 (tappat från plats 191)
Tierp plats 279 (ökat från plats 290)

Okt. 04.

Fantastiska kommunala ”mervärden” i Öregrund

Permanentboende kring hundrastgården har ifrågasatt placeringen (mitt i bostadsområde) och gett förslaget att hundrastgården kunde placeras vid Träsket, men där menar kommunen/tekniska förvaltningen att de har andra ”aktiviteter”, som camping några dagar under sommaren – campingen är väldigt viktig för kommunen, som tycker det är trevligt att agera campingvärd eftersom de fortsätter att driva gratiscamping under midsommaren och Roslagsloppet, som nu utsträckts till att gälla hela Båtveckan, vilket strider mot kommunens egna lokala ordningsregler.

Om detta med hundrastgård handlar om ett rättviseperspektiv och jämförelse med ”alla andra orter”, så kanske Öregrund kan få behålla skolan, och till och med ha årskurserna F-9 som alla andra orter har, samt få andra anläggningar som finns på alla andra orter? Jag förutsätter även att alla andra orter har sina hundrastgårdar mitt i bostadsområden – kommunen ska ju inte skapa mervärden endast för Öregrund.

Jag undrar hur mycket bostadsrätterna kring gratiscampingen och hundrastgården är värda nu? Är det ett plus att bo granne med en fyllecamping och en hundrastgård? Då borde ju i så fall mäklare informera om det när de säljer objekten kring dessa trivselhöjande guldkorn.

För den som vill förstå hur det är att bo vid en hundrastgård med skällande hundar (det är så hundar kommunicerar!), har jag spelat in oväsendet, som ekar mellan husen på Skolgatan, Håkanssonsgatan och Strandgatan och facken i vattentornet – skällandet kan till och med höras ner till torget.

Genierna i kommunhuset skapar fantastiska mervärden i Öregrund. Vad står på tur? Vad blir nästa ”mervärde”?

Sep. 29.

Åsa Lindstrand, socialnämnden: ”Jag har aldrig gråtit när jag gått från ett möte, men det gjorde jag då”

Åsa Lindstrand är oberoende ledamot i Östhammars kommunfullmäktige samt ersättare i socialnämnden:

Jag har funderat lite på om jag ska skriva det här inlägget.
Jag tror att det är en bra idé, och jag hoppas att du håller med mig .

I onsdags (27/9) var det möte med socialnämnden.
Jag har aldrig gråtit när jag gått från ett möte, men det gjorde jag då.

Länk till hela blogginlägget: Åsa Lindstrand/Medmänniska eller motmänniska

Sep. 28.

21 % av eleverna i Östhammars kommun är inte behöriga till gymnasiet

Läsåret 2016/2017 såg det ut så här för eleverna som gick ut kommunala grundskolan och sökte till gymnasiet:
Antal elever: 210
Andel elever behöriga till yrkesprogram: 79 %
Andel elever behöriga till estetiskt program: 79 %
Andel elever behöriga till Ekonomi-, humanistiska och samhällsvetenskapsprogram: 78,6 %
Andel elever behöriga till Naturvetenskapligt och tekniskt program: 74,8 %
Andel elever ej behöriga: 21 %

Varav grundskolorna i Östhammars kommun, årskurs 9, ej behöriga:
Frösåkersskolan: 17,3 %
Olandsskolan: ingen uppgift
Vallonskolan: 32,6 %
Österbyskolan: ingen uppgift

I Uppsala läns kommuner, Andel elever ej behöriga till gymnasiet:
Knivsta: 12,8 %
Håbo: 13,2 %
Heby: 18,0 %
Enköping: 19,2 %
Östhammar: 21,0 %
Uppsala: 21,5 %
Tierp: 22,2 %
Älvkarleby: 31,7 %
KÄLLA: SKOLVERKET
Statistik avseende grundskolan – Betyg årskurs 9

Lägst behörighet har Jämtlands län, där saknar 23,1 procent av eleverna möjlighet att komma in på gymnasiet. Behörighetslistan toppas av Stockholm, där 12,6 procent av eleverna gick ut nian utan fullständiga betyg.
KÄLLA: SKOLVÄRLDEN - Var femte elev saknar behörighet till gymnasiet

Sep. 27.

Östhammars kommun på plats 103 av 290 i rankingen Här är det bäst att bo

En kustkommun borde rimligtvis komma mycket längre upp i rankingen än bara till plats 103. Men, det beror ju på hur kommunstyret ser på kusten och var styret väljer att bygga. Utåt kusten med Öregrund och Gräsö ser vi inte röken av Östhammarshem längre. Det som finns, finns. Men inga planer på att bygga nya hyresrätter.

Fokus presenterar årligen rankingen Här är det bäst att bo. Östhammars kommun har tappat två placeringar sedan förra rankingen och hamnar på plats 103 av 290 kommuner.
LÄNK: Fokus presenterar årlig ”Bäst att bo”-lista

Sep. 26.

Östhammars kommuns bostadsförsörjnings-program klubbas av kommunfullmäktige 26 september

Jag tycker att du ska läsa hela bostadsförsörjningsprogrammet!
Det finns i kallelsen till kommunfullmäktige sidorna 96-117

Ställ dig frågan: Vad vill politiken med Öregrund? Hur f-n ska Öregrund få ökad inflyttning när Östhammarshem inte bygger nya lägenheter här? Turister och sommargäster efterfrågar självklart inte hyresrätter, men vi som bor permanent i Öregrund, eller de som vill flytta hit till en hyresrätt …?

Ett citat från bostadsförsörjningsprogrammet: - – - ”Riktlinjerna ska grundas på en analys av den demografiska utvecklingen, av efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet för särskilda grupper och marknadsförutsättningar.” – - – (sidan 98 i kallelsen)

Även detta program är en politisk viljeyttring! 
Vad vill politiken med Öregrund?

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: