Category Archives:Politik

Apr. 20.

5 september plockas medborgarmotionen om stadsarkitekt bort

Hur ska ni ha det egentligen? Gå omkring och oja er om hur det ser ut men ändå inte vara med och påverka? Låta Tekniska göra jobb utan bygglov? Jag hör er gnälla men ser inte era namn på motionen. Allt förarbete till medborgarmotionen är redan klart. Vad är ditt problem? Kan inte skilja på sak och person? Jag kanske inte gillar dig heller, men vad har det med behov av stadsarkitekt att göra? Motionen behöver stöd av minst 220 personer i Östhammars kommun.
Länk till motionen – och det är här du skriver på om du vill ge ditt stöd. Du kan åtminstone klicka på länken nedan och läsa vad motionen handlar om. Eller, jobbigt det också?

Kommunen bör anställa en stadsarkitekt
https://www.osthammar.se/sv/dialog/medborgarmotion/kommunen-bor-anstalla-en-stadsarkitekt

Apr. 18.

Om utbyggnad av Tallparksgården i Öregrund

Jag läser kallelsen till kommande möte i Socialnämnden 25 april. Där står om de tre förslagen om utbyggnad av Tallparksgården och att Socialnämnden går vidare med förslag 2:

Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att  
Kommunen går vidare i processen med förslag två i underlaget.

Förslag 2
Citat från kallelsen, sidan 13
Förslag 2 bygger på att hela den ordinarie huskroppen rivs och ersätts med ny byggnad. Det rosa huset övergår till Östhammarshem ordinarie utbud och klassas som ”tryggt seniorboende” efter färdigställt projekt. Ett antal lägenheter i den nya huskroppen avsätts till trygghetsboenden. Förslaget innebär nybyggnad av äldreboende på totalt 4 955 kvm och innehåller 64 lägenheter. Detta inkluderar även hemtjänstlokaler på totalt 260 kvm samt möjliggör att ett visst antal av de 64 lägenheterna anpassas för trygghetsboende. Då programarbetet inte är genomfört kan man konstatera att antalet tillgängliga lägenheter kommer att sluta på ca 60 lägenheter. Programarbete innebär att man slutligen kommer att bestämma hur huskroppen ska användas utifrån ett omvårdnadsperspektiv.

Kombinationen av trygghetsbostäder och vård- och omsorgsboende i samma huskropp skapar möjlighet att optimera husets beläggning redan från start. Om det sedan över tid finns behov av fler vård- och omsorgsboende finns möjligheten till att konvertera trygghetsbostäderna till omsorgsbostäder.  En nackdel med förslag 2 är att ankommande transporter passerar mellan rosa huset och den nya byggnaden, vilket i sin tur innebär att den fysiska anslutningen (gångtunnel) mellan fastigheterna försvinner.

Styrelsen för Östhammarshem har ställt sig bakom att vidareutveckla förslag 2.

Preliminär tidplan för detta förslag Projektering, bygglovsansökan och programarbete maj-december 2018. Byggtid, planerad byggstart december 2018, färdigställt juni 2020. Iordningsställande för inflyttning juli-december 2020. Full drift från januari 2021.

Apr. 18.

Namninsamling! Rädda Östersjötorsken!

Bakom varje namninsamling ligger mycket arbete. Mycket arbete! Och forskning! Allt vi andra, som inte gjort allt förarbete till namninsamlingar, behöver göra är att fatta vad det handlar om! Det minsta vi kan göra är att bidra med våra namn på namninsamlingarna!

HÄR ÄR NAMNINSAMLINGEN: ”Jag vill att svenska politiker tar sitt ansvar för att rädda östersjötorsken genom att stoppa bottentrålningen i Östersjön.”
https://raddaostersjotorsken.se

Apr. 16.

18 augusti: debatt om ”kommunregerings-frågan”

Öppna debatter mellan partier på kommunal nivå inför ordinarie val, är ovanligt i vår kommun. Har det någonsin hänt? Men det är ju exakt det som krävs för att få fram vad som lurar efter valdagen.
Boka in datumet 18 augusti och invänta besked om platsen för debatten.
Den 22 augusti börjar förtidsröstningen.

Lokalpartiet BoA på Facebook: Att syssla med politik handlar om att ha en idé om hur samhället skall styras och utvecklas. Vi presenterar inom kort vårt tiopunktsprogram vi går till val på som självständigt och obundet lokalparti.
Samtidigt handlar det om att ta ansvar och vara oppositionens röst för att tillsammans med andra försöka bidra till en annan samhällsutveckling, varför vi på vårt initiativ bjudit in Moderaterna för att tillsammans utmana Socialdemokraterna och Centern om själva ”kommunregeringsfrågan” inför valet den 18 augusti, där vi vill visa att det finns ett tydligt alternativ till nu sittande kommunstyre!

Apr. 09.

Befolkningstillväxt per ort i Östhammars kommun 2012-2017

Det här har med den politiska viljan att göra. Den 9 september 2018 är det val.

Siffror från www.unt.se 9 april 2018. Jag har listat orterna efter befolkningstillväxtens storlek:

Glesbygd (inklusive Norrskedika) + 247 = 7556 invånare
Östhammar + 200 = 4704 invånare
Österbybruk + 173 = 2409 invånare
Alunda + 131 = 2387 invånare
Gimo + 72 = 2765 invånare
Dannemora + 33 = 235 invånare
Öregrund + 13 = 1588 invånare
Hargshamn – 6 = 283 invånare

Apr. 05.

Antal intresserade av lediga lägenheter i Öregrund hos Östhammarshem

Östhammarshems nyproduktion i Alunda och Gimo: Efterfrågan har varit stor på de 40 nyproducerade hyreslägenheterna i Alunda och Gimo. Enligt färska uppgifter från Östhammarshem har cirka 40 personer visat intresse för de sista fyra lägenheterna i Gimo. För de första tretton lägenheterna har kontrakt tecknats med personer i åldern 19 till 94 år. I Alunda har Östhammarshem femton färdiga kontrakt (åldersspann 20-83 år) och för de sista åtta lägenheterna kan kontrakt tecknas när det är klart med inkomstintyg.
LÄNK: UNT/Allt snart uthyrt i Gimo och Alunda

Jag bokför antalet lediga hyreslägenheter i Öregrund under 2017-2018 hos Östhammarshem. Så här ser det ut hittills:

Den senaste lägenheten har 5 april 2018 som senaste anmälningsdatum.

Januari-Mars 2017:
1 rok, Matrosgatan 26: antal intresserade: 36
2 rok, Håkanssons Gata 10: antal intresserade: 41
1 rok, Matrosgatan 2: antal intresserade: 50
2 rok, Håkanssons Gata 12: antal intresserade: 43
3 rok, Matrosgatan 22: antal intresserade: 42
1 rok, Jungmansgatan 25: antal intresserade 37
April-Juni 2017:
3 rok, Matrosgatan 16: antal intresserade: 56
Juli-September 2017:
2 rok, Matrosgatan 10: antal intresserade: 55
3 rok, Jungmansgatan 22: antal intresserade: 40
Oktober-December 2017:
2 rok, Håkanssons Gata 10B: antal intresserade: 52
4 rok, Jungmansgatan 24: antal intresserade: 35
3 rok, Jungmansgatan 10: antal intresserade: 41
Januari-Mars 2018
2 rok, Skolgatan 16, seniorboende: antal intresserade: 29
2 rok, Smedjegatan 11: antal intresserade: 32

Jag uppdaterar det här inlägget under hela 2017 och fram till  valet 2018, för om det ska byggas nya lägenheter i Öregrund eller inte har med politik att göra – till vilka orter ‘kommunen’ vill styra inflyttning.

Apr. 05.

Info med en fråga från Frösåkers Församling angående ensamkommande

Vi som är kontaktfamiljer till ensamkommande i Östhammars kommun har återkommande träffar med Roslagens Norra Pastorat, Frösåkers församling. Ungdomspedagog Christian Bonde skickar ut brev inför våra träffar. Denna gång med följande text under rubriken INFORMATION:

De ensamkommande killarna som bor i Östhammars kommun som fyller 18 år eller har skrivits upp i ålder till 18 år eller äldre av Migrationsverket, får inte bo kvar i kommunens HVB-hem eftersom de per definition inte längre är barn. Då flyttas de till ett vuxenboende och får klara sig själva.
Detta boende kan ligga var som helst i Sverige, vilket betyder att ungdomen förlorar kontakten med kompisar och med skolan och de liv de haft senaste tre åren i Östhammars kommun. Men, är det någon som kan upplåta rum eller enkelt boende för dessa killar, så kan de bo kvar i kommunen och gå klart skolan här.

Kontakta Christian Bonde, Frösåkers församling, Roslagens Norra Pastorat om Du kan tänka dig upplåta ett rum/boende åt en ensamkommande kille: Christian.bonde@svenskakyrkan.se

LÄNK: ROSLAGENS NORRA PASTORAT

Apr. 02.

Medborgarmotionen Kommunen bör anställa en stadsarkitekt

Det tickar på så sakteliga (väldigt sakta) med personer som med sina namn ger sitt stöd till medborgarmotionen – det senaste verktyget för medborgare i Östhammars kommun att använda mellan valdagarna. Medborgamotionen började samla stöd den 5 mars 2018.
I barometern längst upp i vänstra menyn syns hur många medborgare i Östhammars kommun som vill att kommunen anställer en stadsarkitekt. Det har inte funnits någon stadsarkitekt i kommunhuset på flera år!
Det krävs minst 220 namn för att politiken ska ta hand om motionen.

Länk till motionen - info, och det är här du skriver på om du vill ge ditt stöd:
Kommunen bör anställa en stadsarkitekt
https://www.osthammar.se/sv/dialog/medborgarmotion/kommunen-bor-anstalla-en-stadsarkitekt

I huvudet på en stadsarkitekt

Stadsarkitekten i filmen funderar på hur Örebro kan utvecklas. Östhammars kommun är inte Örebro, men ta del av arkitektens funderingar och tankar kring hur staden bör utvecklas och vad man behöver ta hänsyn till. Att tänka efter innan spaden åker i jorden helt enkelt:

Mar. 26.

Östhammars kommun anmäld till Skolinspektionen

Under hela 2016 anmäldes Östhammars kommun 15 gånger till Skolinspektionen. Under 2017 kom 30 anmälningar på Östhammars kommun till Skolinspektionen. Nu är det år 2018 …
Jag uppdaterar det här inlägget varje gång huvudmannen/Östhammars kommun anmäls till Skolinspektionen.
LÄNK: Östhammars kommun hos Skolinspektionen

Åk. 6-9: Vallonskolan 26 mars 2018
Åk. 6-9: Vallonskolan 23 mars 2018

Åk. 6-9: Vallonskolan 14 mars 2018
Kommunnivå 8 mars 2018
Åk. 6-9: Vallonskolan 22 februari 2018
Åk F-9: Österbyskolan 19 februari 2018
Åk F-9: Österbyskolan 9 februari 2018

Åk F-9: Österbyskolan 18 december 2017
Åk F-9: Olandsskolan 13 december 2017
Kommunnivå 19 november 2017 (gällande förskolan Furustugan)
Åk F-9: Österbyskolan 19 november 2017
Kommunnivå 12 november 2017 

Åk. 6-9: Vallonskolan 8 november 2017
Åk. 6-9: Vallonskolan 27 oktober 2017
Åk. F-9: Österbyskolan 24 oktober 2017
Åk F-6: Öregrunds skola 11 oktober 2017
Åk. 6-9: Vallonskolan 9 oktober 2017

Åk 6-9: Vallonskolan 9 oktober 2017
Åk F-9: Olandsskolan 5 september 2017
Åk F-9: Olandsskolan 1 september 2017
Åk- 6-9: Vallonskolan 27 juni 2017
Åk F-6: Öregrunds skola 22 juni 2017

Åk- 6-9: Vallonskolan 12 juni 2017
Åk- 6-9: Vallonskolan 7 juni 2017
Åk F-9: Österbyskolan 24 maj 2017
Åk F-9: Österbyskolan 17 maj 2017
Åk F-9: Österbyskolan 11 maj 2017

Åk F-9: Olandsskolan 2 maj 2017
Åk F-9: Österbyskolan 11 april 2017
Åk- 6-9: Vallonskolan 23 mars 2017
Åk- 6-9: Vallonskolan 22 mars 2017
Kommunnivå 28 februari 2017

Åk F-9: Olandsskolan 23 februari 2017
Åk 7-9: Frösåkersskolan 22 februari 2017
Åk F-6: Öregrunds skola 27 januari 2017
Åk- 6-9: Vallonskolan 24 januari 2017
Åk F-6: Öregrunds skola 11 januari 2017

LÄNK: Politiskt förtroendevalda till Barn- och utbildningsnämnden

LÄNK: Chef för Barn- och utbildningsförvaltningen

Mar. 25.

Är du en köksbordspolitiker? Här kommer en uggla …

Ostkustens Framtid ställer på sin Facebook-sida två frågor till medborgarna i Östhammars kommun. Här är hela texten:

Hej, alla följare :)  

Dela gärna det här inlägget, så kanske fler hittar oss och vill vara med och diskutera det vi diskuterat den här soliga och sköna söndagen.
Idag har vi samtalat om politik och politiker. Det finns många kloka människor runt om i Östhammars kommun som har stora kunskaper i många olika sakfrågor. Men … vi ser inte alls till dessa kloka människor i politiken och i de politiskt beslutande församlingarna – kunskaperna och lösningarna verkar stanna vid köksborden.
Så, därför lägger vi ut några frågor här:

Vad tror du krävs för att vara politiskt aktiv?
Vad, tror du, sysslar en fritidspolitiker med?


Mar. 18.

Skolinspektionen riktar kritik mot Östhammars kommun

Det här är tredje gången i år som Skolinspektionen riktar kritik mot Östhammars kommun: kränkning mellan elev-elev. Denna gången handlar det om Olandsskolan. Beslut 16 mars 2018.

Länk: Skolinspektionen anmälningar Östhammars kommun

Mar. 18.

Lokalpartiet BoA yrkar att kommunen startar ett projekt för tekniskt vatten

Ingemar Adén (BOA) har inkommit med en motion daterad 2018-03-05 att Östhammars kommun har begränsat med vattenresurser inom hela kommunen. Motionären yrkar att man startar ett projekt för tekniskt vatten.

Citerat från föredragningslistan kommunfullmäktige 27 mars, sidan 24

Mar. 18.

Lokalpartiet BoA om bemanningen på Östhammars brandstation

Ingemar Adén (BOA) har inkommit med en motion daterad 2018-03-09 om bemanningen på brandstationen i Östhammar. Motionären yrkar att Östhammars brandstation bemannas hela dygnet och att samtliga resurser återgår till Östhammars brandstation.

Citerat från föredragningslistan kommunfullmäktige 27 mars, sidan 23

Feb. 13.

Öregrund i översiktsplanen – den politiska viljan

LÄNK: En fråga/efterlysning på Östhammars kommunhus’ Facebook den 23/1-17:
”Jag söker seriösa utredningar som ger stöd för denna text i Översiktsplan 2016:
‘Efterfrågan på permanentbostäder är för närvarande störst i Alunda, Östhammar och Österbybruk. I Öregrund och i skärgården är efterfrågan på delårsbostäder större än efterfrågan på åretruntbostäder. Det finns en förväntad ökad efterfrågan på bostäder i Gimo. Bedömningen är att orten därför behöver ett bredare utbud av bostadstyper.’
(Sidan 29 under rubriken Bostäder.)
Tack på förhand.”
Den 13 februari 2018 har jag fortfarande inte fått något svar!

Påståenden ska kunna verifieras med seriöst utförda undersökningar. Det finns inga undersökningar som ger stöd för det jag citerat från översiktsplanen. Idag har jag varit i kommunhuset och tänkte att jag skulle få med mig hem någon typ av undersökningar som visar hur efterfrågan på bostäder i kommunen ser ut på riktigt (det är alltså fakta och rapporter jag vill ha). Det finns inga sådana undersökningar. På vad grundar sig då dessa påståenden?
LÄNK: ÖVERSIKTSPLAN 2016

Feb. 02.

Översiktsplan 2016 – Öregrund

Översiktsplan 2016 och specifikt Öregrund, kan vara aktuellt för Öregrunds nya utvecklingsråd att sätta tänderna i när rådet är ‘sjösatt’?
Här finns en karta över Öregrund som bilaga till ÖP. Orange = befintligt planlagt område. Rosa = utredningsområde bebyggelseutveckling.
https://www.osthammar.se/sv/dokument/planer/oversiktsplan-2016

Jan. 31.

Facebookgruppen ”Medborgarmotioner i Östhammars kommun”

Initiativtagare till den slutna Facebookgruppen ”Medborgarmotioner i Östhammars kommun” är Åsa Lindstrand.
Det här är ingen diskussionsgrupp!
Syftet med gruppen är att den medborgare som skapat en motion på kommunens webb kan lägga upp en länk här för att samla in namnunderskrifter.
Vill man stödja en motion – gå in och skriv under.
Vill man inte stödja en motion – strunta i det.
Samtliga inlägg kommer att godkännas innan publicering.

Här är länk till gruppen:
https://www.facebook.com/groups/776923449164760

Jan. 28.

Kommunala och privata aktörer i lokalvården

Jag samlar på argument, både för och mot påståenden. Låt säga att jag vill påstå följande:
”Östhammars kommun bör inte konkurrera med privata företag. Lokalvården i kommunala fastigheter bör läggas ut på anbud.”
Hur lyder dina argument för lokalvård på anbud?
Hur lyder dina argument mot lokalvård på anbud?

Jan. 26.

Resultat 2017 för Östhammars kommun – ”Din kommuns tillgänglighet”

Det tog en stund att plocka ihop resultatet för Östhammars kommun i SKL:s Resultat 2017, KKiK (kommunens kvalitet i korthet) Det blir en lång lista här och kanske är inte alla frågor intressanta, tycker du. Jag tycker precis allt är intressant, för allt är finansierat med skattemedel.
Länk: Här hittar du all info om kommunerna

Östhammars kommuns resultat i ”Din kommuns tillgänglighet” 
Efter frågeställningarna redovisas resultatet för Östhammars kommun med fet stil:

Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Medelvärde: 86 %
100 %

Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon får ett direkt svar på en enkel fråga? Medelvärde: 51 %
69 %

Hur stor andel av medborgarna uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga till kommunen? Medelvärde: 81 %
92 %

Hur många timmar/vecka har huvudbiblioteket, simhallen och återvinningscentralen öppet utöver tiden 08–17 på vardagar? Medelvärde: 58 tim/vecka.
37 timmar/vecka

Hur stor andel av de som erbjudits plats inom förskoleverksamheten har fått plats på önskat  placeringsdatum? Medelvärde: 60 %
64 %

Hur lång är väntetiden (dagar) för dem som inte fått plats för sitt barn inom förskoleverksamheten på önskat placeringsdatum? Medelvärde: 30 dagar.
11 dagar

Hur lång är väntetiden i snitt (dagar) för att få plats på ett äldreboende från ansökan till erbjudande om plats? Medelvärde: 52 dagar.
37 dagar

Hur lång är handläggningstiden i snitt (dagar) för att få ekonomiskt bistånd vid nybesök? Medelvärde: 16 dagar.
19 dagar

Hur trygga är eleverna i skolan? Medelvärde: 83 %
Antal elever som angivit något av alternativen ”stämmer helt och hållet” eller ”stämmer ganska bra” som svar på påståendet ”Jag känner mig trygg i skolan”, dividerat med det totala antalet elever som svarat på enkäten.
78 %

Hur många olika vårdare besöker en äldre person med hemtjänst under en 14-dagars-period? Medelvärde: 15
20

Hur många barn per personal är det i kommunens förskolor? (Planerad) Medelvärde; 5,2
5,3

Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna? Medelvärde: 79 % av maxpoäng.
83 % av maxpoäng

Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i kommunens utveckling? Medelvärde: 57 % av maxpoäng.
65 % av maxpoäng

Vad är kostnaden för ett inskrivet barn i förskolan? Medelvärde: 142 000 kronor
134 000 kronor

Vilket resultat når elever i årskurs 6 i kommunen? Måttet visar andel elever som har fått godkänt betyg i alla ämnen i åk 6. Medelvärde: 76 %
78 %

Vilket resultat når elever i årskurs 3 i kommunen i de nationella proven?  Måttet visar andelen elever som uppnått Skolverkets fastställda kravnivåer i ämnena. Medelvärde: 69 %
78

Andel behöriga elever till något nationellt program på gymnasiet? Medelvärde: 84 %
82 %

Elevers syn på skolan och undervisningen i årskurs 9? Syftet med måttet är att få en bild av hur elever i årskurs  9 uppfattar skolan och dess undervisning. Medelvärde: 70 %
53 %

Kostnad per betygspoäng? Syftet med måttet är att ge kunskap om kommunens kostnadseffektivitet inom skolan. Medelvärde: 440 kronor
427 kronor

Andelen elever som tagit examen i gymnasiet och bor i kommunen? Medelvärde: 72 %
82 %

Kostnad per elev i ett gymnasieprogram? Medelvärde: 128 000 kronor.
154 000 kronor

Vilka kvalitetsaspekter finns inom särskilt boende? Se Mått 22.

Vad kostar en plats i kommunens särskilda boende? Medelvärde: 898 000 kr/år
904 000 kr/år

Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sitt särskilda boende? Medelvärde: 83 %
89 %

Vilket omsorgs- och serviceutbud har hemtjänst finansierad av kommunen? Se Mått 25.

Vad är kostnaden per vårdtagare inom hemtjänsten i kommunen? Medelvärde: 268 000 kr/år.
265 000 kr/år

Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sin hemtjänst? Medelvärde: 92 %
88 %

Vilka kvalitetsaspekter finns inom LSS grupp- och serviceboende? Se Mått 28.

Andelen ungdomar som inte kommit tillbaka inom ett år efter avslutad insats/utredning? Medelvärde: 78 %
80 %

Andelen förvärvsarbetare i kommunen? Medelvärde: 79 %
84 %

Hur stor andel av befolkningen får försörjningsstöd? Medelvärde: 4,2 %
1,5 %

Hur många nya företag har startats per 1 000 invånare i kommunen? Medelvärde: 5,2
3,6

Vad ger företagarna för sammanfattande omdöme om kommunens service för företagen? Medelvärde: 72
67

Hur högt är sjukpenningtalet bland kommunens invånare? Medelvärde: 12,1
12,0

Hur effektiv är kommunens hantering och återvinning av hushållsavfall? Medelvärde: 39 %
34 %

Hur stor är kommunorganisationens andel miljöbilar av totala antal bilar? Medelvärde: 34 %
40 %

Hur stor är andelen inköpta ekologiska livsmedel? Medelvärde: 28 %
Mindre än 2 % (men KSO menar i en kommentar på Facebook att det är 20 %)

Jan. 25.

Medborgarförslag om insyn i hur livsmedelsföretagen i Östhammars kommunen uppfyller kraven i livsmedelslagstiftningen

Ja, tack! Det här vill jag absolut ha i Östhammars kommun: vi som bor här permanent eller besöker kommunen ska kunna ta reda på hur/om företag med livsmedel uppfyller kraven i livsmedelslagstiftningen!

Medborgarförslaget (från år 2015!) har fått svar år 2017:
Svar på medborgarförslaget I Östhammars kommun saknas resurser för att lansera en tjänst i stil med Livsmedelskollen i Uppsala. Dock är det givetvis fullt möjligt att få ta del av motsvarande information, i och med att inspektionsrapporter är allmänna handlingar som i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen. Inom kort kommer även ett så kallat webbdiarium att lanseras, där man kan se en lista över inkommande och utgående händelser i kommunens diarium. En sådan händelse kan bestå av till exempel just en inspektionsrapport. Det kommer att finnas möjlighet att på ett enkelt sätt begära ut den handling som är kopplad till en viss händelse genom att klicka på händelsen och fylla i sin e-postadress.
Källa: Sidan 8 i kallelsen Bygg- och miljönämnden

Länk: Livsmedelskollen i Uppsala kommun

Jan. 22.

Snittbetyg för årskurs 6 i Östhammars kommun juni 2017

År 2017 juni: Terminsbetyg årskurs 6 grundskolorna i Östhammars kommun. Genomsnittligt betygspoäng.
1 = Edsskolan, F-9, Östhammar, 47 elever.
2 = Kristinelundsskolan, F-6, Östhammar, 25 elever.
3 = Olandsskolan, F-9, Alunda, 43 elever.
4 = Öregrunds skola, F-6, Öregrund, 23 elever.
5 = Österbyskolan, F-9, Österbybruk, 37 elever.
6 = Vallonskolan, 6-9, Gimo, 39 elever.

Källa: SIRIS http://siris.skolverket.se/siris

Observera att det inte är Skolverket/Siris som färgat med grönt och rött, utan det har jag gjort för att se mönster, trender och ‘profileringar’.
Kristinelundsskolan har samlat på sig flest antal gröna betygspoäng, medan Vallonskolan samlat flest röda, men utmärker sig i Hem- och konsumentkunskap. Öregrunds skola utmärker sig i Idrott och hälsa samt Slöjd, men är sämst på Engelska.

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: