Category Archives:Politik

aug. 13.

Om ljudnivåerna i Öregrund sommartid

Visst är det här som ett enda stort skämt att läsa? Men på riktigt ger Polisen bl.a. följande ”Upplysningar” till arrangörer som får tillståndsbevis för att arrangera offentliga tillställningar:

– Polismyndigheten erinrar om Folkhälsomyndighetens allmänna råd om höga ljudnivåer (FoHMFS 2014:15).
– Ljudstyrkan från högtalare eller annat förstärkt ljud bör anpassas så att onödig störning för omgivningen inte uppstår.

Det finns alltså nödvändiga störningar?

Och vad har kommunhuset att bidra med när de ger tillstånd?
– Hänsyn ska visas till både allmänheten, boende och omkringliggande verksamheter.
– Störning för omkringliggande boende och verksamheter ska undvikas.

Definition av hänsyn? Definition av störning?

aug. 04.

Godtyckliga p-böter i Östhammars kommun

I Östhammar: en permanentboende kvinna i ett villakvarter får p-bot när hon parkerar fem minuter utanför sin grind för att ta hunden från sin bil in till huset för att sedan åka till matbutiken. P-bot 600 kronor för parkering i terräng – utanför sin grind! Till saken hör att den här villaägaren skött denna terräng åt kommunen under alla år hon bott i huset.

I Öregrund: bilar parkerade i terräng i princip överallt där det finns gräs och grus att parkera på. Inga p-böter. Det är alltid något som alla måste förstå med det här att det är fri parkering varsomhelst i Öregrund: det är januari, februari … maj … juni, midsommar, juli, augusti, Båtveckan … september … julmarknad … vigsel i kyrkan … Allt är förlåtet, så länge det handlar om Öregrund, där allt är fritt och gratis.

Vidrigt godtycke när den ena får p-bot utanför sin grind i Östhammar medan alla kommer undan med det i Öregrund, till och med i centrala Öregrund.

jul. 08.

Antal intresserade av lediga lägenheter i Öregrund hos Östhammarshem

Jag bokför antalet lediga hyreslägenheter i Öregrund sedan år 2017 hos Östhammarshem. Så här ser det ut hittills.

Det här inlägget uppdateras fram till valet 2022, för om det ska byggas nya lägenheter i Öregrund eller inte har med politik att göra – till vilka orter ’kommunen’ vill styra inflyttning. Östhammarshem har inga planer på att bygga nytt på Gräsö eller i Öregrund.

Den senaste lägenheten har 6 juli 2019 som sista anmälningsdatum.

Januari-Mars 2017:
1 rok, Matrosgatan 26: antal intresserade: 36
2 rok, Håkanssons Gata 10: antal intresserade: 41
1 rok, Matrosgatan 2: antal intresserade: 50
2 rok, Håkanssons Gata 12: antal intresserade: 43
3 rok, Matrosgatan 22: antal intresserade: 42
1 rok, Jungmansgatan 25: antal intresserade 37

April-Juni 2017:
3 rok, Matrosgatan 16: antal intresserade: 56

Juli-September 2017:
2 rok, Matrosgatan 10: antal intresserade: 55
3 rok, Jungmansgatan 22: antal intresserade: 40

Oktober-December 2017:
2 rok, Håkanssons Gata 10B: antal intresserade: 52
4 rok, Jungmansgatan 24: antal intresserade: 35
3 rok, Jungmansgatan 10: antal intresserade: 41

Januari-Mars 2018
2 rok, Skolgatan 16, seniorboende: antal intresserade: 29
2 rok, Smedjegatan 11: antal intresserade: 32

April-Juni 2018
2 rok, Skolgatan 42, seniorboende: antal intresserade: 30
2 rok, Matrosgatan 30: antal intresserade: (minst) 79
3 rok, Matrosgatan 42: antal intresserade: 49
3 rok, Jungmansgatan 21: antal intresserade: 57
3 rok, Skolgatan 36, seniorboende: antal intresserade: 29
3 rok, Jungmansgatan 23: antal intresserade: 43

Juli – September 2018
2 rum och kokvrå, Smedjegatan 11: antal intresserade: 49
2 rok, Jungmansgatan 5: antal intresserade: 94
4 rok, Matrosgatan 24: antal intresserade: 37
3 rok, Jungmansgatan 10: antal intresserade: 30

Oktober – December 2018
3 rok, Jungmansgatan 20: antal intresserade: 34
3 rok, Matrosgatan 46: antal intresserade: 52
1 rok, Jungmansgatan 13: antal intresserade: 34
3 rok, Jungmansgatan 10: antal intresserade: 32
1 rok, Jungmansgatan 30: antal intresserade: 30

Januari – Mars 2019
3 rok, Matrosgatan 44: antal intresserade: 47
4 rok, Jungmansgatan 7: antal intresserade: 25
3 rok, Jungmansgatan 32: antal intresserade: 60

April – Juni 2019
2 rok med kokvrå, Smedjegatan 11: antal intresserade: 62
2 rok, Håkanssons Gata 10 K: antal intresserade: 56
1 rok, Jungmansgatan 30: antal intresserade: 35
4 rok, Matrosgatan 48: antal intresserade: 34

Juli – September 2019

jul. 03.

100 nya invånare på Gräsö när Sundsborg byggdes

SR P4 Uppland 10 maj 2017: Fler bostäder önskas på sommarresemål
I början av 1990-talet byggdes omkring 40 hyresrätter i området Sundsborg, med följden att öns bofasta befolkning ökade med omkring 100 personer.

”Intressant” att Östhammars kommuns bostadsbolag Östhammarshem inte visar något som helst intresse för Sveriges tionde störta ö. Men stort tack till A-fastigheter som i stället ser Gräsös potential:

Fem minuter med färja från Öregrund ligger Sundsborg, som har ett fantastiskt läge med direktkontakt mot havet. Här har vi trevliga hyreslägenheter med egen uteplats eller stor balkong, omgivna av en trivsam utemiljö med stort utrymme och lekplats för barnen. Till lägenheterna hör rätt att utnyttja gemensam kvarterslokal, gemensam tvättstuga för dem som inte har tvättmaskin i sin lägenhet samt gemensam bastu. Carport med motorvärmare eller garageplats ingår också i hyran.

http://www.afastigheter.se

jul. 02.

Har du svar på Ostkustens Framtids frågor om Öregrund?

Ostkustens Framtid (OF) var på en ’roadtrip’ i Östhammars kommun den 11 juni: Gräsö, Forsmark, Österbybruk, Alunda, Gimo, Hargshamn, Östhammar och Öregrund.
https://www.facebook.com/ostkustensframtid

I inlägget om specifikt Öregrund ställer OF följande frågor, varav somliga är retoriska:
28) Hur vill Öregrundsborna att staden ska utvecklas?
29) Är Öregrundsborna pålästa angående grundskolornas omorganisation som inkluderar även Öregrunds skolas omorganisation?
30) Vilka synpunkter finns om färjeläget? Bör det flyttas söderut för att avlasta centrum?
31) Hur blir det med det särskilda äldreboendet Tallparksgården? Blir det ens kvar i nuvarande form, eller avvecklas helt och hållet?
32) Hur blir det med Kustlaboratoriet? Kommer de att lämna kommunen?
33) Det sker ingen befolkningstillväxt i Öregrund. Vad vill kommunen egentligen med kustområdet i allmänhet och Öregrund i synnerhet?

jun. 25.

Parkering framför entrén till Sjöboden Ekan

Eftersom det inte är p-förbud framför entrén till konstnärsföreningen Sjöboden Ekan, tänker sig somliga att då måste det ju vara okej att parkera framför entrén. Någon som sett p-rutor här? Det finns inga! Om man parkerar där det finns p-rutor men glömmer lägga fram p-skivan, då får man en p-bot. Parkerar man där det inte finns p-rutor behövs förstås ingen p-skiva. Då får man ingen p-bot.
I rullstol kommer ingen in till Ekan, som gjort entrén tillgänglig för bl.a. de som behöver hjul. Men när det ser ut så här så spelar anpassningen ingen roll.

jun. 24.

Om isrinken i Öregrund

Jag läser ksau:s ärendelista för sammanträde 25 juni. Om Öregrunds isrink:

När föreningen i Öregrund inte önskar ha nyttjanderätten kvar ser kommunen inget behov av att fortsatt driva anläggningen.  Att ploga Hummelfjärden skulle kunna fylla behovet av is i området när föreningen inte längre spolar isrinken. Plogning av fjärden har förekommit tidigare.

LÄNK: Sidan 30 i ärendelistan

jun. 22.

Har Östhammars kommun beredskap vid värmeböljor?

Jag har ’hängt’ en halvtimme i Socialstyrelsens Exceldokument ”Öppna jämförelser 2019 – Krisbredskap inom socialtjänsten och kommunal hälso- och sjukvård.”

För de här kategorierna i Östhammars kommun saknas krisberedskap och evakueringsplaner. Kommunen har alltså svarat NEJ vid kategorierna nedan, och frågan om beredskapsplan vid höga temperaturer listas som de sju sista nedan.

* Krisberedskap ingår vid upphandling – Hemtjänst service och/eller personlig omvårdnad i ordinärt boende.

* Evakueringsplan – Bostad med särskild service för barn med funktionsnedsättning, SoL.

* Evakueringsplan – Bostad med särskild service, LSS-barn.

* Evakueringsplan – Bostad med särskild service för vuxna med funktionsnedsättning, SoL.

* Evakueringsplan – Bostad med särskild service, LSS-vuxen.

* Evakueringsplan – Särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre.

* Evakueringsplan – Hemtjänst service och/eller personlig omvårdnad i ordinärt boende.

* Evakueringsplan – Kommunal hälso- och sjukvård.

* Beredskapsplan för höga temperaturer – Hem för vård eller boende för barn och unga.

* Beredskapsplan för höga temperaturer – Bostad med särskild service, LSS-barn.

* Beredskapsplan för höga temperaturer – Bostad med särskild service för vuxna med funktionsnedsättning, SoL.

* Beredskapsplan för höga temperaturer – Bostad med särskild service, LSS-vuxna.

* Beredskapsplan för höga temperaturer – Särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre.

* Beredskapsplan för höga temperaturer – Hemtjänst service och/eller personlig omvårdnad i ordinärt boende.

* Beredskapsplan för höga temperaturer – Kommunal hälso- och sjukvård.

KÄLLA: SOCIALSTYRELSEN

jun. 18.

Invånarstatistik Öregrund 2018

Den sista december 2018 var vi 1572 invånare i Öregrund. Så här fördelade sig åldrarna:

12 personer 0 år
97 personer 1-6 år
122 personer 7-15 år
117 personer 16-24 år.
279 personer 24-44 år.
417 personer 45-64 år.
368 personer 65-79 år.
160 personer 80+

Källa: SCB

jun. 13.

Skolinspektionen kritiserar Öregrunds skola

Öregrunds skola har fått kritik med förläggande från Skolinspektionen. Brister i särskilt stöd. Beslut 31 maj 2019.
Huvudman är Östhammars kommun.
Länk: Skolinspektionen, anmälningar 2018 Östhammars kommun

jun. 09.

Ostkustens Framtid om rankingen ”Bäst att leva”

Ostkustens Framtid (OF) har studerat Fokus’ senaste ranking Bäst att leva. I ett inlägg från dagens datum finns ranking av Uppsala läns samtliga åtta kommuner samt något extra om Östhammars kommun:
https://www.facebook.com/ostkustensframtid

jun. 07.

Östhammars simhall … bye, bye

Den 13 juni sammanträder Kultur- och fritidsnämnden. Det här ärendet finns i ärendelistan, punkt 5

Verksamheten i simhallen Frösåkershallen
Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar att inte återöppna verksamheten i simhallen i Frösåkershallen efter sommaren 2019.
Ärendebeskrivning Simhallen i Frösåkershallen har nu blivit besiktad och beskedet är att anläggningens skick är så pass dåligt att det inte är lämpligt att åter öppna den efter sommarens stängning 2019. Bedömningen gäller både rening och fastighetens grundskick.

jun. 03.

Kommunens organisation ses över

Jag fick detta på mejlen av en okänd:

Den kommunala verksamheten växer och behoven i välfärdssektorn ökar, samtidigt som Östhammars kommun behöver ha en budget i balans. Därför planeras en översyn att göras under sommaren och hösten. Hela den kommunala organisationen och då främst de administrativa delarna ingår i översynen, som föreslås resultera i en organisationsförändring.
Det är kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att ge kommundirektören och förvaltningarna i uppdrag att se över hela den kommunala organisationen.
Syftet med översynen är:
• Att skapa en mer kostnadseffektiv organisation.
• Att skapa en organisation där samtliga förvaltningar ges lika förutsättningar.
• Att skapa en organisation som är flexibel och har förmåga att anpassa sig till kommande förändringar.
Arbetet kommer att påbörjas under sommaren och ledas av kommundirektören tillsammans med kommunledningsgruppen.

– Vi kommer att involvera alla berörda och bjuda in till olika typer av workshops efter sommaren. En organisationsförändring kan leda till nya arbetsuppgifter, nya kollegor, ny arbetsplats och ny chef, säger Peter Nyberg, kommundirektör.

Översynen beräknas vara klar innan årsskiftet och information ges löpande.

Eventuella frågor om arbetet med organisationsförändringen hänvisas till Peter Nyberg, kommundirektör.

jun. 01.

Lokalpartiet BoA om avvecklingen av Gräsö skola och Snesslinge skola

Lokalpartiet BoA 31 maj 2019 på sin Facebooksida:

I dagens UNT-artikel om skolnedläggningen av Snesslinge och Gräsö, skrev tidningen att ”Sverigedemokraterna och KD röstade för avslag” vilket inte stämmer. Det var jag [Lars Holmgren] som yrkade avslag vilket senare biföllls av Sverigedemokraterna som även hade en egen skrivelse till protokollet. Kristdemokraterna har ingen ordinarie plats i kommunstyrelsen och kan därför inte yrka något, bara lämna en ”särskild skrivelse” för att markera vad man tycker när man inte får rösta.

Då vi har drivit frågan om småskalighet inom skolan för Östhammars bästa i snart tio år är det hela mycket olyckligt varför vi begärt en rättelse av tidningen.
https://www.facebook.com/boaosthammar

maj. 29.

Vad sa’ partierna om landsbygdsskolorna INNAN valet 2018? Och EFTER?

Om landsbygdsskolorna Ekeby, Gräsö och Snesslinge var en hjärtefråga för medborgare innan valet till Östhammars kommunfullmäktige 2018 (och fortfarande är en hjärtefråga) kollade väljarna förstås Valkompassen. I Valkompassen fick partierna ta ställning till påståenden. Först fick de välja mellan fyra alternativ från ”Mycket dåligt förslag” till ”Mycket bra förslag”.

Observera att när partierna svarade på Valkompassens påståenden hade Barn- och utbildningsnämnden en ordförande från Socialdemokraterna. Nu har nämnden en ordförande från Centerpartiet … som värnar om landsbygden?
Observera att endast de partier som redan fanns i fullmäktige fick svara i Valkompassen. Ostkustens Framtid valde ändå att svara på frågorna, på sin hemsida och FB.
Observera att valresultatet 2018 inte som tidigare gav S och C majoritet. De bildade majoritet tillsammans med Vänsterpartiet. Tillsamman har dessa tre partier 25 av 49 mandat i Östhammars kommunfullmäktige
Observera att Östhammars kommunfullmäktige tar beslut om avveckling av Gräsö Skärgårdsskola och Snesslinge skola den 18 juni.

Så, vilka svar från partierna fick väljarna läsa på Valkompassens påstående:
LÄGG NER DE SMÅ SKOLORNA I ÖSTHAMMARS KOMMUN?

Centerpartiet: Ganska dåligt förslag.
Alla kommunens skolor ska erbjuda hög och likvärdig pedagogisk kvalitet för såväl lärare som elever. Det är det som avgör skolornas framtid både i tätort och på landsbygd. För att ge valfrihet ska elever har rätt att åka med passerande skolskjutslinjer oavsett skolval.

Kristdemokraterna: Mycket dåligt förslag.
Dessa skolor är otroligt viktiga för en valfrihet för föräldrar.

Landsbygdspartiet Oberoende: [Valde att inte delta i Valkompassen]

Liberalerna: Ganska bra förslag.
Skolornas kvalitet har företräde.

Lokalpartiet BoA: Mycket dåligt förslag.
Hela kommunen ska leva och det är av största vikt att förskoleklasser upp till Åk 3 kan erbjudas så nära barnen så möjligt. Att satsa på barnen är alltid en god affär på sikt!

Miljöpartiet: Mycket dåligt förslag.
Det är bra om det finns flera olika skolor att välja på i kommunen. Det är också viktigt att de minsta barnen har så kort väg som möjligt till skolan. Därför vill vi behålla även de små skolorna.

Moderaterna: Ganska dåligt förslag.
Idag har vi brist på skollokaler.

Ostkustens Framtid: Mycket dåligt förslag.
OF tar ställning för de kommunalt drivna grundskolorna som finns idag. De ska finnas kvar med de årskurser varje skola har nu (och eventuellt utöka årskurserna), ges stöd och utvecklas på de sätt som de behöver. Skola och utbildning ska inte ses som bara en stor utgiftspost i den kommunala budgeten.

Socialdemokraterna: [S ville inte välja förslag]
En skola måste kunna rekrytera behörig och bra personal för att eleverna ska kunna få den bästa undervisningen. Klasserna måste också vara tillräckligt stora för att undervisningen ska kunna genomföras enligt kurs och läroplan. Vi vill så långt som möjligt undvika att behöva slå ihop skolor, men om en skola inte håller måttet måste man utgå från vad som är bäst för elevernas kunskapsutveckling.

Sverigedemokraterna: Mycket dåligt förslag.
Vi måste bevara småskolorna i Östhammars kommun för att hålla landsbygden levande, även för att fler familjer ska ha möjlighet till att bo på landsbygden. Nedläggning av småskolorna gör att landsbygden blir mindre attraktiv för familjer. Vi vill även återuppstarta Morkarla skola igen.

Vänsterpartiet: Mycket dåligt förslag.
Vi behöver de få små skolor som vi har kvar, nu vill många bo på landsbygden och vill ha en skola i närheten, dessutom är skolan ofta bygdens enda mötesplats.

LÄNK: Valkompassen Östhammars kommun 2018

Mitt råd till dig är att vid nästa val till Östhammars kommunfullmäktige, år 2022, se bakåt och ta reda på vad partierna i fullmäktige utvecklat och avvecklat under mandatperioden 2018-2022. Läs alla motioner och Spangenbergs (C) avslag på motionerna. S och V röstar alltså som C.

maj. 27.

Det eftersatta underhållsbehovet av gatunätet i Östhammars kommun

Totalt sett visar denna kalkyl att eftersatt underhållsbehov på det undersökta gatunätet i Östhammars kommun uppgår till cirka 25.3 miljoner kr.

Det genomsnittliga – totala – budgetbehovet för beläggningsunderhåll på gatunätet i Östhammars kommun under den närmaste 5-års perioden uppgår därmed till 9.2 miljoner kr/år.

Om man inte klarar av att hantera det normala underhållet i rätt tid, det som i bild 4 redovisas med blå linje (4.1 miljoner kr/år) och istället skjuter det framåt, så måste man generellt räkna med en accelererande ökning av åtgärdskostnader för eftersatta ytor, när även dessa objekt till slut går över gränsen och då generellt kräver extra, fördyrade, åtgärder på grund av eftersatt underhåll.

Jag läser ärendelistan för kommunstyrelsens sammanträde 28 maj, Rambölls Underhållsutredning sidorna 71-120.

maj. 27.

Försäljning av avvecklade skolor på Gräsö och i Snesslinge

Om Snesslinge skolas avveckling
”Kommundirektören får i uppdrag att ta fram ett förslag till framtida användning eller försäljning av skollokalerna.”

Om Gräsö Skärgårdsskolas avveckling
”Kommundirektören får i uppdrag att ta fram ett förslag till framtida användning eller försäljning av skollokalerna.”

Sidorna 14-16 i ärendelistan för kommunstyrelsen 28 maj

maj. 25.

Levande landsbygd? Levande kustområde?

Här sitter jag och funderar … Jag funderar på vad ”levande” landsbygd och ”levande” kustområde är i Östhammars kommun.
Den enda fråga Östhammars kommunstyre håller levande är frågan om vad de ska avveckla nästa gång på landsbygden och i kustområdet.

maj. 23.

”Fantastiska” bygglov på torget i Öregrund

Östhammars kommun ger verkligen ”fantastiska” bygglov till sommarkrogarna i Öregrund. Inget nytt för den här sommaren, så här har det sett ut länge. Någon som försökt ta sig förbi här i rullstol eller med barnvagn?

maj. 23.

Åsa Lindstrand om Östhammars kommuns våta dröm

Åsa Lindstrand, tidigare oberoende ledamot i Östhammars kommunfullmäktige samt ersättare i Socialnämnden, initiativtagare till Ostkustens Framtid (OF), skriver på sin officiella Facebook 23 maj 2019:

Barn- och utbildningsnämndens våta dröm har äntligen gått i uppfyllelse! Äntligen ska man få lägga ner Snesslinge och Gräsö skola. Något man velat göra i en sådär 8 år, om inte mer.
Jag är helt fascinerad över att det är två av kommunens bästa skolor som läggs ner, sett till hur ofta de anmälts till skolinspektionen och resultat på nationella prov. Ingen av skolorna har anmälts och de ligger alltid i topp på hur eleverna klarar sig.
När man berättar detta så får man svaret ”ja, men det är ju för att skolan är så liten”.
Ja? Hör man inte själv hur dum den invändningen är? Då är det väl otroligt korkat att lägga ner dessa skolor? Det vore väl mer vettigt att fundera på hur vi kan skapa samma trygga miljö på kommunens andra skolor.
Jag har tre barn och samtliga tre har gått på Snesslinge. Min äldsta har passerat ytterligare tre skolor i kommunen, Edsskolan, Frösåkersskolan och Bruksgymnasiet. Ingen av dessa tre har lyckats få mig att känna mig trygg med att lämna mina barn där.

Själv tror jag inte på att samla stora grupper barn på ett och samma ställe eftersom mängden vuxna aldrig står i paritet med antalet barn. I dessa sammanhang så kommer det alltid sluta med trakasserier och barn som mår dåligt. Barn behöver vuxna som guidar i hur man umgås med varandra och det fungerar inte att vara den guiden i stora barngrupper.
Vi skapar själva de barn som sedan mår dåligt och behöver extra stöd i livet. Fast det är klart, då skyfflar BUN gärna över kostnaderna på Socialnämnden så själva ser de inte vilka kostnader de orsakat.
I längden är det billigare att skapa trygga barn, än laga trasiga vuxna fast jag undrar om BUN fattar det?