Category Archives:Politik

Dec. 10.

Namninsamlingen om Tallparksgården överlämnad till KSO 10/12-18

PRO Öregrund, via Jan Stanje, överlämnade idag namninsamlingen om Tallparksgården till KSO, kommunstyrelsens ordförande tillika finanskommunalrådet Jacob Spangenberg (C). Oppositionskommunalrådet, Pär- Olof Olsson (M) hade fått fel information om vilken tid överlämnandet av namninsamlingen skulle ske, klockan 09:30, och anslöt en halvtimme senare klockan 10:00. Majoritetskommunalrådet Margareta Widén Berggren (S) var inte med.

Jag följde med som sällskap till Jan Stanje. Jag ansträngde mig för att hålla mig utanför diskussionen, utan tanken var att jag bara skulle ta bilder, men det är omöjligt att hålla sig utanför en diskussion som inte handlar om den verklighet som kustområdet Gräsö-Öregrund utsätts för. Så, förutom att Jan Stanje fick sagt det han ville säga, bland annat att beslut om Tallparksgården ska tas av kommunfullmäktige och inte av kommunstyrelsen, kompletterade jag med det jag skrivit snart ”tusen gånger” här på bloggen:
* Turister behöver inga lägenheter på Tallparksgården. Därför detta stopp av planerna på utbyggnad.
* Turister behöver ingen skola till sina barn. Kommunens skola i Öregrund är nog den enda skolan i kommunen som kommunstyret och BUN kikat på när det handlar om att avveckla årskurser (ta bort 4-6 var ju på tal. Snart är det kört för Gräsö skola också).
* Turister behöver inga hyresrätter. Östhammarshem bygger inga nya lägenheter på Gräsö eller i Öregrund. Det finns alltid kommunal mark till privata exploatörer, men märkligt nog aldrig kommunal mark till Östhammarshem att bygga på, på Gräsö och i Öregrund.  Östhammarshem bygger endast där styrelsen för Östhammarshem själva bor.
* Politikerna i vår kommun behöver inventera sin syn på vad Öregrund, enligt dem, har för roll i kommunen. Fick faktiskt medhåll av P.O. Olsson: ”Turistpärlan”.
* Jag blir inte det minsta förvånad om det kommer ”nu ska vi trots allt bygga nytt äldreboende i Öregrund”. Först rivning av Tallparksgården. Sedan? Det blir inget nytt äldreboende. Det kallas ”konspirationsteorier”. Men allvarligt, vad ska Öregrund med ett äldreboende till som inga turister behöver?

Josef Nylén från UNT var på plats och intervjuade samtliga vid bordet. När överlämnandet av namninsamlingen var färdig och diskussionen om Tallparksgården avslutad – för den här gången – sa’ jag till Nylén, att så som politikerna uppför sig i den här kommunen är det inte alls konstigt att befolkningen blir förbannade och missnöjesröstar. S och C tappade tillsamman hela 5 mandat i senaste valet. Det lär bli ännu större tapp i valet 2022.

Notera det någon anonym skrivit på en av namninsamlingarna: ”Öregrund – orten som kommunen glömde!!”

Dec. 10.

11 december: (LuL) Kollektivtrafiknämnden sammanträder

Den 11 december sammanträder Kollektivtrafiknämnden (LuL).
Här finns ärendelistan och handlingarna

Uppgifter för kollektivtrafiknämnden är:

  • Samråd om fysisk planering och regional utveckling inklusive infrastrukturfrågor
  • Samråd med länets kommuner, regionförbundet, organisationer, resenärer, företag och berörda myndigheter – inklusive angränsande läns kollektivtrafikmyndigheter.
  • Bereda trafikförsörjningsprogram
  • Beslut om allmän trafikplikt
  • Upphandling av regional kollektivtrafik
  • Kollektivtrafikens roll när det gäller regional utveckling

Dec. 08.

Socialnämnden om Tallparksgården

På sidorna 28-33 kan du läsa om Tallparksgården i Socialnämndens sista protokoll med de ledamöter nämnden haft 2014-2018. Bland annat detta:

”Socialnämnden motsätter sig kommunstyrelsens beslut angående upphävande av beslutet (KS § 203/2017-10-31) om att bygga ut fler nya platser i en nybyggnation av Tallparksgården i Öregrund.
Socialnämnden hänvisar till att inför valet utlovades att 60 platser skulle byggas på Tallparksgården. Detta är ett svek mot våra invånare som redan har varit med om en paus i denna investering. Den bästa tiden att göra investeringar är när konjunkturen viker för att få bättre anbud, vilket nu sker.”

Länk: Här finns protokollet från den 5/12-18

Dec. 05.

Åsa Lindstrand om lögnerna i Östhammarspolitiken

Åsa Lindstrand, f.d. oberoende ledamot i kommunfullmäktige, f.d. oberoende ersättare i socialnämnden, skriver på sin blogg:
”Att ekonomin är kass i kommunen är verkligen ingen överraskning. Särskilt inte för politiker. Det är horribelt att man går till val på sådant som ekonomin inte håller för. Oärligt till max. Och det här är inte det enda projektet som Socialdemokraterna lovade i valet, men som nu är stoppade.”
Läs hela inlägget: Hur lurad är du?

Åsa Lindstrand var Ostkustens Framtids toppkandidat i valet 2018 till Östhammars kommunfullmäktige. Nya tag! Nu väntar vi på valet 2022! Fler som Åsa behövs i Östhammarspolitiken!
http://ostkustensframtid.se

Dec. 04.

Så här går det till i Östhammarspolitiken

Nejdå, det här är ingen jullucka i adventskalender, inget skoj eller skämt, utan så här går det till.
Innan val går majoritetspartierna ut med lockbeten för att lura till sig väljarnas röster. Sossarna blir ”byggherrar” som bygger överallt. Eftersom metoden med lockbeten fungerar finemang val efter val, så fortsätter majoriteten att lägga ut lockbeten – och väljarna väljer att tro på det här. Det är inte bara ett parti som ska väljas, utan även lockbeten. ”Bygga är bra”, tänker väljarna.

Ett kommunfullmäktige som tror de kan delegera ansvar
Ansvaret är alltid, alltid, alltid kommunfullmäktiges. Alltid! De 49 ledamöterna i Östhammars kommunfullmäktige tror att de kan delegera ansvar och på det viset slippa ansvar. Fel! Uppdrag kan delegeras, men aldrig ansvaret. Ett exempel är Räddningstjänsten i Östhammars kommun, som kommunfullmäktige verkar tro de slipper ansvar för, för att de klubbat bort uppdraget till Uppsala kommun, eller VA, som de klubbat bort till Gästrike Vatten. Uppdragen att sköta räddningstjänst och VA har klubbats bort, men ansvaret kan inte klubbas bort.

Kandidater som utfyllnad på valsedlarna
Den som tror på motton, tror på gamla ideologier och glada utrop, som t.ex. ”Vi gör det tillsammans” har inget emot att stå med på valsedlar. Dessutom – skattebetalarna betalar arvoden. En extra slant alltså. Aktiva som passiva, alla får lika mycket/litet i plånboken. Ledamöterna i Östhammars kommunfullmäktige får inget inläsningsarvode (av viktiga handlingar för att kunna fatta kloka beslut) och det säger en del om vad som förväntas av dem – och vad de förväntar av sig själva.

”Kommunfullmäktige styr och beslutar”
De förtroendevalda har alltid det yttersta ansvaret! Alltid! Delegering eller ej. Ansvaret kommer de inte undan. Frågor som är av principiell och övergripande karaktär ska beslutas av kommunfullmäktige. Principer ska tolkas som grundregler och riktlinjer.

Kommunfullmäktige och landsbygdsskolorna
Östhammars kommun är en landsbygdskommun. Utan framtid. Vi har att ’se fram emot’ slutförvar med atomsopor. Det är allt. Det finns till och med politiker som tror att detta slutförvar kommer att bli en riktig turistmagnet. Engagemang för slutförvar med atomsopor, men inget engagemang för landsbygden och särskilt inte landsbygdsskolorna.
Kanske tycker du att kommunfullmäktige ska engagera sig för just landsbygden i landsbygdskommunen? Att de ska engagera sig i landsbygdsskolorna? Det tycker inte kommunfullmäktige, där dina förtroendevalda ”styr och beslutar”. Tidigare beslut om skolnedläggningar delegerade kommunfullmäktige till … tataaaaa … kommunstyrelsen, som då tog beslut om att lägga ner följande landsbygdsskolor: Reuterskiöldska skolan, Långalma skola, Valö skola och Hargshamns skola. Kommunfullmäktige fick faktisk äran av att lägga ner Morkarla skola och Films skola – efter förslag från kommunstyrelsen, som ju föreslår kommunfullmäktige att bifalla eller avslå.

Innan mandatperioden 2018-2022 är över antar jag att du förstår vad som kommer att hända med Ekeby skola, Gräsö skola och Snesslinge skola, eftersom de finns på just landsbygden. Det var bara Liberalerna (L) i Östhammars kommun som vågade lova det innan valet 2018, att stänga landsbygdsskolorna. Dock har inte heller L gjort något för att påverka Östhammarshem att bygga nya lägenheter på Gräsö, eller i Öregrund för all del. Att skapa förutsättningar för ökad inflyttning finns inte på den politiska kartan. Turister behöver inga hyresrätter och behöver inga skolor till sina sommarlediga barn.
Oavsett parti i Östhammars kommunfullmäktige, kommer inte detta kommunfullmäktige att befatta sig med beslut om avveckling av landsbygden. Ledamöterna tycker inte att landsbygden är viktig i en landsbygdskommun.

Varför viktiga frågor inte hamnar hos kommunfullmäktige?
Majoritetspartierna, S+C+V, vill självklart inte ta frågan om skolnedläggningar till kommunfullmäktige. Och nu ska jag förklara varför. Om frågan hamnar i kommunfullmäktige och det där finns partier som är emot ytterligare skolnedläggningar, blir det så här:
Det räcker med att en tredjedel av ledamöterna begär återremiss (på grund av t.ex. undermålig beredning) eller bordläggning av frågan för att så sker. Oppositionen minus L:s 3 mandat (L vill ju vill stänga landsbygdsskolorna) har 22 mandat: Miljöpartiet (1), Lokalpartiet BoA (3), Kristdemokraterna (3), Moderaterna (7) och Sverigedemokraterna (8).
Antalet ledamöter i Östhammars kommunfullmäktige är 49. En tredjedel av 49 är 16 ledamöter.
Majoriteten S/C/V har 25 mandat och oppositionen resterande 24. Men om frågan om skolnedläggningar hamnar i kommunfullmäktige räcker det inte med majoritetsbeslut, utan eventuella yrkanden om återremiss och bordläggning kan göra livet surt för majoritetens viljeriktning för landsbygden och landsbygdsskolorna.
Och därför kommer inga majoritetsstyrda frågor att hamna i kommunfullmäktige den här mandatperioden. Kommunfullmäktiges enda uppgift, som de ser det, är att ta beslut om budgetar, inte att lägga sig i själva verksamheten, dit skolnedläggningar hör. Frågan om landsbygdsutveckling respektive avveckling är alltså inte en fråga om politik.

Vad säger kommunallagen om kommunfullmäktige?
”Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen” (Kapitel 5, paragraf 1). Bland annat ”mål och riktlinjer för verksamheten”.
Men, vad som är av principiell beskaffenhet eller av större vikt för kommunen, bestämmer tydligen inte kommunfullmäktige, eftersom de tidigare inte tagit beslut om skolnedläggningar, utan delegerat uppdraget till kommunstyrelsen.
Och därför, som redan skrivet, kommer inga majoritetsstyrda frågor att hamna i kommunfullmäktige den här mandatperioden. Heller.

Så går det till i Östhammarspolitiken.

Dec. 03.

Håll dig informerad om Europaparlamentet

Lika lite som en kommun kan sätta sig över svensk lag, kan Sverige sätta sig över EU-lagar, som klubbas i Europaparlamentet där Sverige har 20 ledamöter (totalt 751 från alla medlemsländer). Jag har träffat de flesta svenska ledamöter, för de kommer till Europahuset i Stockholm (några i taget) och berättar om sitt arbete, arbete i utskotten, när nya lagar ska klubbas m.m. Om jag inte åkte till Stockholm och Europahuset så ofta som jag gör, skulle jag inte veta särskilt mycket om EU. Det enda svensk media verkar tycka är viktigt med EU är lakritspipor, snus och gurkor. Och med den typen av mediabevakning ska alltså svenska folket bilda sig en uppfattning och rösta i EU-valet.
Den 26 maj 2019 är det val till Europaparlamentet. Märkligt, tycker jag, att svensk media inte ställde frågan till ett enda parti innan valet 2018 i Sverige: ”Vad vill ditt parti med EU?”

Håll dig uppdaterad om vad som händer i parlamentet. Kolla de senaste nyheterna, titta på våra sammanträden i direktsändning och följ ledamöterna i sociala medier:
http://www.europarl.europa.eu/news/sv

Nov. 27.

Rutten politik – ruttna fastigheter

Så här ser Östhammars kommuns fastighet – Öregrunds Turistbyrå – ut fortfarande. Det finns politik bakom allt i kommunen. Vad vill politiken berätta med det bristande underhållet?
Läs gärna ett tidigare blogginlägg om turistbyrån i Öregrund och när kommunen menade att de skulle renovera fastigheten:
Här finns det blogginlägget

”Panelen ska bytas ut under 2018 hälsar Tekniska kontoret.”
Snart är det slut på 2018.

Nov. 26.

Upprop och namninsamling för Tallparksgården Öregrund

Upprop och namninsamling för Tallparksgården i Öregrund.
Namninsamlingar finns hos Coop Öregrund, Ica Nära Öregrund, Öregrunds bibliotek, Vårdcentralen Praktikertjänst, Hamnkrogen Bryggan och Järnaffär’n.
I morgon (27/11) även hos Ica Sjöboden Gräsö samt fler ställen i Öregrund.

Nov. 22.

Medborgarmotion om Östhammarshem: 196 underskrifter fattas

Förslagsställare: Eva Lindstrand Datum: 19 november 2018. Medborgarmotionen behöver stöd från minst 220 folkbokförda medborgare i Östhammars kommun. Just nu fattas 196 underskrifter.
Medborgarmotionen handlar om styrelsesammansättningen i Östhammarshem: ”Det står ingenstans i stadgarna att t.ex. kommunalråd eller politiker ska ha styrelseplats i Östhammarshem.”
Läs hela texten, skriv på om du håller med förslagsställaren.

Här finns medborgarmotionen:
https://www.osthammar.se/sv/dialog/medborgarmotion/andra-styrelsesammansattningen-i-osthammarshem

Genrebild från Pixabay.

Nov. 21.

Ostkustens Framtid och ”den beresta mackan” på nätverksträff

Vad är det jag äter? Varifrån kommer maten?
Vi var två från styrelsen i Ostkustens Framtid (OF) som gav oss iväg på nätverksträffen Från jord till bord, Campus Ultuna, 20 november. Många riktigt bra synpunkter från hela livsmedelskedjan: primärproducent, förädlare, grossist, handlare eller krögare. Syftet med kvällen var att lära av varandra – vad är viktigt för grossister? Hur levererar man till en restaurang? Hur tänker mindre producenter?”
Fokus på närproducerad mat!
OF finns inte med i livsmedelskedjan, men vi anmälde oss ändå, för vi är som både individer och som parti ”jobbigt” intresserade av hur och om lantbrukarna i länet och i Östhammars kommun får ut maten till konsumenter, restauranger, butiker.

Den beresta mackan
Kvällens moderator tog reda på var allt pålägg på mackorna till fikat kom ifrån. Detta var ju trots allt en nätverksträff om närproducerad mat! Pålägg från Spanien, Holland och Sverige – inget från Uppsala län.
Länk: Läs OF:s hela inlägg om nätverksträffen

Nov. 19.

Nya Tallparksgården – hur går det med byggplanerna?

I ksau:s föredragningslista för sammanträde 20 november, står det så här om Tallparksgården:

Förvaltningens förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att Kommunstyrelsen upphäver beslutet (Kommunstyrelsen i april 2018) om att bygga ut fler nya platser i en nybyggnation i Öregrund. Förvaltningen föreslår vidare att utvecklingen av nya platser sker vid Skärgården (Vårdcentrum) i Östhammar.
Länk: Sidorna 18-21, ksau 20 november

Så var det med den saken. Förvånad?
Tidigare blogginlägg: Sossarna i Östhammars kommun behagar skämta

Nov. 19.

MP Östhammars interpellation angående skolresultaten i Östhammars kommun

Miljöpartiet de gröna i Östhammars kommun har 1 mandat i fullmäktige, som har öppet sammanträde tisdag 27 november. MP har ställt en interpellation (*)till Barn- och utbildningsnämnden:

”Skolresultaten i Östhammars kommun är enligt statistik från Skolverket de lägsta i Uppsala län. Detta gäller både andelen som uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen och andelen behöriga till yrkesprogram. För det totala meritvärdet ligger resultaten i Östhammars kommun bland de lägsta i länet. Även jämfört med hela Sverige ligger resultaten i Östhammars kommun rejält under genomsnittet.
Några skolor i kommunen sticker ut med extremt svaga resultat. Skillnaderna inom kommunen är faktiskt större än mellan olika kommuner.
Resultaten är låga både vad gäller faktiska siffror och om man gör jämförelser genom SALSA, som kompenserar för olika bakgrundsfaktorer.
Dessa resultat är helt oacceptabla! Alla barn har rätt att få grundläggande kunskaper i skolan, och det ska inte spela någon roll var i kommunen ett barn går i skolan, vilken bakgrund barnet har eller vilken bakgrund föräldrarna har.

Därför undrar vi i Miljöpartiet de gröna i Östhammar vad majoriteten i kommunen
• har gjort för att skolresultaten i kommunen ska förbättras.
• har gjort för att likvärdigheten mellan kommunens skolor ska förbättras.
• har gjort för att stärka arbetet med skolans kompensatoriska uppdrag.
• planerar att göra för att skolresultaten i kommunen ska förbättras.
• planerar att göra för att likvärdigheten mellan kommunens skolor ska förbättras.
• planerar att göra för att stärka arbetet med skolans kompensatoriska uppdrag.”
Länk: Punkt 14 i föredragningslistan kf 27 november

(*) Interpellation har krav på sig: den ska vara skriftlig, ha fokus på bestämt innehåll, innehålla motivering till varför frågan/frågorna ställs och gälla sådant som är av stort intresse för alla i kommunen. En interpellation ställs till nyckelpersoner, som t.ex. nämndordföranden. Dock är ingen tvingad att besvara interpellationen. Fullmäktiges ordförande ställer frågan till fullmäktige om interpellationen får ställas, när den ska behandlas.
Det som är extra bra med interpellationer är att alla ledamöter får delta i debatten kring interpellationsämnet.

Nov. 19.

Du och jag och EU och valet 2019

Nu är EU-portalen lanserad! Här kan du kolla vad EU gör i din region, i ditt liv och vad som är i fokus för EU.
https://www.what-europe-does-for-me.eu/sv/portal

När jag var med mitt parti i Uppsala på EU-dagen 7 november, var alla inbjudna talare överens om att svensk media är dåliga på att täcka EU-frågor, bevaka processer och debatter fram till beslut. Som valet 2018 t.ex. då inga partier fick frågan: ”Vad vill ditt parti med EU?”
Hur svårt kan det vara för svensk media att bevaka EU? I stället en fixering vid USA. Och när media uppmärksammar EU är det ”Brexit” det handlar om.

Den 26 maj 2019 går alla röstberättigade EU-medborgare och röstar i valet till Europaparlamentet, som har 751 ledamöter från alla EU-länder, varav Sverige har 20.
Det är val vart femte år till Europaparlamentet. I valet 2014 var det cirka 51 % av svenska folket som röstade. Bättre kan vi! Vi är medlemmar i EU, och självklart ska vi just därför vara med och påverka vilka partier och ledamöter vi skickar till Europaparlamentet. Bra! Då säger vi så!

LÄNK: De 20 svenska ledamöterna 2014-2019
LÄNK: Den här gången röstar jag

För svensk undertext, klicka på CC längst ner på filmen och välj språk.

Nov. 14.

OF om mötet med Scary Guy

Ostkustens Framtid (OF) om Scary Guy:
Igår den 13 november var halva styrelsen (Åsa och Yvonne) till Uppsala Konsert & Kongress och lyssnade på en fantastisk föreläsning av Scary Guy. Han hette Earl Kenneth Kaufmann innan han tog nytt namn i båda sina pass (USA och UK). Nu heter han officiellt Scary Guy.

Är han skrämmande? Kanske blir du rädd om du möter honom ensam en mörk kväll. Scary Guy har tatuerat 85 % av sin kropp, även ansiktet och har fått utstå mycket hot och hat för den han valt att vara. Alla färger en människohud kan ha, har han tatuerat på sin kropp.
Scary Guy är full av kärlek och föreläser om hur vi kan välja kärlek i stället för ondska. Innan han valde den här riktningen i sitt liv arbetade han inom datorbranschen som försäljare. Nu är han motivationsföreläsare för poliser, militärer, ungdomsbrottslingar, elever, företag – och igår för evenemanget Uppsala tar ansvar.
Vi ska försöka återge vad vi uppfattade som viktigast i föreläsningen. – – –

Länk: Läs hela inlägget på OF:s Facebook

Nov. 14.

Partierna i Östhammars kommun vill inte svara på frågor

Först tar kommunfullmäktige beslut om fråga-svar-funktionen Fråga politiken. Men när de får frågor från medborgare i kommunen, svarar de inte på frågorna. Det finns partier som konsekvent nonchalerar frågor från uppdragsgivarna, som ju är vi som gett bort våra röster i förtroende – det är därför de kallas förtroendevalda.
När ett parti svarar på en fråga färgas partisymbolen (från grå till färg).
Här finns frågor från medborgarna och du ser vilka partier som valt att svara på frågor. Det syns tyvärr inte när frågorna är ställda, bara vilket slutdatum varje fråga har:
https://www.osthammar.se/sv/dialog/fraga-politiken

Nov. 11.

Gratis medlemskap i Ostkustens Framtid (OF)

Hej, alla!
Den 22 november har Ostkustens Framtid styrelsemöte. Då ska vi bl.a. klubba datum för första medlemsmötet. Det är gratis att vara medlem hos OF. Vill du också bli medlem och vara med på det första medlemsmötet? Bra! Anmälan för nya medlemmar sker på vår hemsida:
http://ostkustensframtid.se/bli-medlem

Nov. 10.

Ny mandatperiod! Nya skolnedläggningar?

12 maj 2016 på kommunhusets webb: ”Sedan tidigare har barn- och utbildningsnämnden beslutat att Snesslinge, Gräsö och Öregrunds skolor inte kommer att påverkas av den nya organisationen under denna mandatperiod.” Alltså mandatperioden 2014-2018. Nu är vi i mandatperioden 2018-2022.
Medborgarna gav (tyvärr) förnyat förtroende till S, som dock tappade fyra mandat i fullmäktige, att förvalta vår kommun och därmed även skolorna.
Så, hur blir det nu? Avveckling av skärgården, av landsbygden, av Öregrund?
Fortfarande finns inte en enda vägvisare, alltså vad den här kommunen ska satsa på egentligen, på sin väg till ”världens bästa lokalsamhälle”.

Länk: Tidigare blogginlägg: ”Fake news” eller sanning?

Nov. 08.

Radio/tv-avgiften ersätts av ny public service-avgift

Riksdagen 8 november 2018:
”Regeringen föreslår en ny lag om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst. Förslaget innebär att den nuvarande radio- och tv-avgiften ersätts med en public service-avgift som är individuell. Avgiften ska betalas av den som är obegränsat skattskyldig, har fyllt 18 år och har en beskattningsbar förvärvsinkomst, alltså inkomst av tjänst eller näringsverksamhet. Juridiska personer omfattas inte av förslaget. Skatteverket ska få ansvar för att ta in avgiften.

Avgiften ska vara 1 procent av den beskattningsbara inkomsten upp till ett tak. För 2019 föreslår regeringen att avgiften maximalt kommer att vara drygt 1 300 kronor per person och år. Personer med en lägre inkomst än cirka 13 600 kr/månad betalar en reducerad avgift, enligt förslaget.
Den nya lagen och övriga lagändringar som ingår i regeringens förslag ska börja gälla den 1 januari 2019.”
Preliminär dag för debatt och beslut: Onsdagen den 14 november.

Läs mer om den nya avgiften på riksdagens webb:
Radio- och tv-avgiften ersätts av ny avgift

Nov. 08.

Östhammars kommun på plats 249 av 290 i Bästa skolkommun 2018

Finns det något som Östhammars kommun är bra på?
Lärarförbundet publicerade idag rankingen Bästa Skolkommun 2018. Östhammars kommun har tappat 51 placeringar och hamnar i år på plats 249 av 290 kommuner. Låt mig gissa: Barn- och utbildningsnämndens politiker tar inte åt sig, Barn- och utbildningsförvaltningens tjänstemän tar inte åt sig, kommunstyrelsen tar inte åt sig. Vem är ansvarig för det här egentligen? Visste du att kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och är ansvariga för allt? Tar kommunfullmäktige åt sig? Eller har kommunfullmäktige delegerat bort allt ansvar? Till vem i så fall?

Länk: Bästa skolkommun 2018/Östhammars kommun

Nov. 04.

Detaljplan för Öregrunds hamn – godkännande och beslut på gång

Ett förslag till detaljplan för Öregrund 1:2, Öregrund hamn, har varit ute på samråd och granskning 4 juli – 15 augusti 2018.
De synpunkter som inkom under samrådet har sammanfattats och kommenterats i ett granskningsutlåtande daterat 2018-10-08.
Planförslaget är nu redo för nästa skede: beslut om antagande med preliminär tidplan:

6 november: Godkännande av detaljplan i kommunstyrelsens arbetsutskott (ksau).
13 november: Godkännande av detaljplan i kommunstyrelsen (ks).
27 november: Beslut om antagande av detaljplan i kommunfullmäktige (kf).

Du kan överklaga planen endast om du är berörd och om du tidigare har lämnat skriftliga synpunkter under samrådet. En överklagan ska vara inlämnad senast 3 veckor räknat från det datum kommunen meddelat beslutet på sin anslagstavla.

Länk: Detaljplan Öregrund 1:2 Öregrunds hamn
”Planförslaget omfattar delar av hamnen i centrala Öregrund. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utveckling av de inre delarna av Öregrund med avseende på allmänhetens tillgänglighet samt verksamheter i anslutning till befintliga centrumanläggningar. Planen syftar även till att bereda plats åt fler båtar i hamnen.”

Från granskningsutlåtandet
”Trafikverket påpekar att det pågår en Åtgärdsvalsstudie beträffande bristande framkomlighet i Öregrund. De förslag som diskuteras är busshållplats i söder under bestämmelse TORG/P-Plats samt en breddning av gc-väg till färjeläge där planen har bestämmelsen PARK. Trafikverket bedömer att dessa åtgärder kan genomföras med detaljplanens bestämmelser, men menar att antagandet av detaljplanen med fördel skulle kunna invänta Trafikverkets ställningstagande gällande Åtgärdsvalsstudien, så att planen och trafikåtgärder så långt möjligt synkroniseras. Trafikverket anser också att Sjöfartsverkets synpunkter skall beaktas.”