Category Archives:Politik

feb. 18.

19 februari: Östhammars kommunfullmäktige sammanträder – webbsändning

Den 19 februari sammanträder Östhammars kommunfullmäktige.
Länk: Här är ärendelistan
Länk: Webbsändning

Vilken funktion har kommunfullmäktige?
Kommunfullmäktige ska vara det högsta beslutande organet i kommunen.
Kommunfullmäktige fattar beslut i principiella frågor och ärenden av större vikt för kommunen. Det gäller till exempel mål och riktlinjer för verksamheten, budget och den kommunala skattesatsen. Kommunfullmäktige väljer också ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen, nämnderna och revisionen.
I kommunfullmäktige sitter folkvalda politiker som väljs vart fjärde år. Kommunfullmäktige har 49 ledamöter och 31 ersättare.

feb. 15.

Medborgarmotion om annan styrelsesammansättning i Östhammarshem

Såg du intervjun i UNT med nya VD:n för Östhammarshem? Alla orter nämndes som byggbara med nya hyresrätter – utom Öregrund och Gräsö. Det blir som det har varit alltså.

Nu är vi alla fall en liten klick engagerade som bryr sig om kustområdet, som bryr sig om Gräsö och Öregrund och som tröttnat på att kustområdet per automatik ska stå tillbaka. Styrelsen för Östhammarshem har inga planer på att bygga nya lägenheter vid kusten. I styrelsen sitter S-toppar, och de bor inte vid kusten.

Nu har vi tröttnat på det här!
Nedan finner du en medborgarmotion av Eva Lindstrand, Vamsta. Vi är båda styrelsemedlemmar i Ostkustens Framtid och har samtalat om oengagerade medborgare som håller med i sak men ändå inte gör det där lilla, lilla, lilla som krävs när någon annan gjort det där stora, stora, stora som att samla in fakta innan det ens blir en medborgarmotion.

Medborgarmotionen handlar om styrelsesammansättningen i Östhammarshem

Det står ingenstans i stadgarna att t.ex. kommunalråd eller politiker ska ha styrelseplats i Östhammarshem.

Vi som skrivit under den här medborgarmotionen är av följande mening: Styrelsen för Stiftelsen Östhammarshem ska ha politiskt oberoende representanter från varje ort, det ska finnas representanter även från landsbygden och från skärgården.
Utvecklingsgrupperna runt om i kommunen kan ges i uppdrag att nominera kandidater och suppleanter. Varje orts och bygds utvecklingsgrupp har rimligtvis kännedom om vilka invånare som har kompetens för Östhammarshems styrelsearbete, som rör bl.a. nybyggnationer av hyresrätter.

Här finns medborgarmotionen:
https://www.osthammar.se/sv/dialog/medborgarmotion/andra-styrelsesammansattningen-i-osthammarshem

feb. 15.

Medlemsmöte i Ostkustens Framtid (OF)

Ostkustens Framtid:
Välkommen på medlemsmöte torsdag 28 februari 2019, klockan 17:00, Slottsgatan 18 i Östhammar.
Anmälan till Åsa Lindstrand via mejl info@ostkustensframtid.se eller mobil: 070 – 615 70 75.
Senaste anmälningsdatum: 20 februari 2019.
Vid medlemsmötet serveras enklare mat, dryck och fika.
Nya medlemmar anmäler sig på OF:s hemsida, det är gratis att vara medlem i Ostkustens Framtid:
http://ostkustensframtid.se/bli-medlem
Varmt välkommen till OF:s första medlemsmöte!
Vi ses!

feb. 12.

Ostkustens Framtid (OF) på möte med brandchefen

Hej!

I fredags 8 februari besökte vi (styrelsen för OF) Elisabeth Samuelsson, som är brandchef för Uppsala Brandförsvar i kommunerna Uppsala, Tierp och Östhammar. Samuelsson tillträdde tjänsten 1 januari 2019. Med på mötet var även Per Pettersson, som är organisationsstrateg på Uppsala kommun, Brandförsvaret
Träffen var på Victoria intill Fyrislunds brandstation.

Det var ett mycket bra möte, tycker vi. Öppet och frispråkigt. Bättre att säga vad man tycker på plats i stället för att knyta näven i fickan utanför mötet.

Vi ville samtala om följande aviserade vi innan vi begav oss till Uppsala:

* Återinförande av dygnet-runt-bemanning på Östhammars brandstation.

* ”Röda dagar” då befolkningen ökar kraftigt vid kusten (Gräsö och Öregrund) har brandstationen fortfarande samma bemanning, som kan vara ingen alls. Det är deltidarna som har jour under kvällar, nätter, helger och ”röda dagar”.

* Svårt för allmänheten att veta vilken förmåga stationerna i kommunerna Uppsala, Tierp och Östhammar har när de ska hantera bränder och olyckor. Vi nämnde exemplet Enköping-Håbo, som på sin webb redogör för beredskap, fordon, utrustning m.m.

Länk: Läs hela inlägget på Ostkustens Framtids Facebook:
https://www.facebook.com/ostkustensframtid

feb. 11.

100 dagar kvar till EU-valet

På fredag 15 februari är det 100 dagar kvar tills du och jag röstar i valet till Europaparlamentet. Medborgarna i EU går till val! Efter Brexit kommer Sverige att öka sina mandat i Europaparlamentet från 20 till 21. Antalet ledamöter i Europaparlamentet efter Brexit kommer att minskas från 751 till 705.
Länkar:
MEDBORGARNAS RÖST I EU EN KORT GUIDE TILL EUROPAPARLAMENTET
SVERIGES RIKSDAG/EU-INFORMATION

feb. 11.

Kan oppositionen påverka Östhammars kommuns budget?

Det här inlägget hamnar i fyra kategorier: Demokrati, Politik, Valet 2022 – och Humor.
Humor därför att: ”Slutligen ansvarar alltid den politiska majoriteten för de tagna besluten, men det finns synpunkter från den politiska oppositionen av olika slag som arbetats in i det slutliga förslaget.”
(Kommunstyrelsens ordförande (C) i Budget 2019.)

Hur gick det för oppositionen under kommunfullmäktiges budgetdebatt 18 december 2018 på Bruksgymnasiet?
Förutom att kommunfullmäktige avslog oppositionens två budgetförslag, så avslogs (nästan) alla försök till att påverka budgeten för år 2019 genom tilläggsyrkanden:

feb. 06.

OF serverar fakta – Du värderar och tolkar

OSTKUSTENS FRAMTID är ett parti som gillar fakta, vilket vi hoppas vi nått ut med till alla politiskt intresserade, oavsett vilket parti man sedan valde/väljer att ge bort sin röst till.

VI TOG BESLUT vid vårt senaste styrelsemöte 17/1 om att publicera en serie faktatexter om stort och smått hela vägen fram till nästa val: ”Ostkustens Framtid serverar fakta – Du värderar och tolkar.”

VI ÄR HELT SÄKRA på att invånare i Östhammars kommun är fullt kapabla att själva värdera och tolka fakta – vi skriver alltså ingen ”på näsan”. Vi har även valt att inte göra oss ’stora’ genom att förlöjliga, förminska och förtala andra, som kanske vill in i politiken eller redan är där. ”Kunskap är makt” och OF går igång på kunskap och fakta.

Här är de fyra första ’serveringarna’ av fakta:

1. Om missförtroendeförklaring i riksdagen.
2. Vad kostar vattnet i Östhammars kommun?
3. Vilka nämnder måste finnas i en kommun?
4. Vem är kommunmedlem?

Följ Ostkustens Framtid på Facebook:
https://www.facebook.com/ostkustensframtid

jan. 31.

Antal intresserade av lediga lägenheter i Öregrund hos Östhammarshem

Jag bokför antalet lediga hyreslägenheter i Öregrund sedan år 2017 hos Östhammarshem. Så här ser det ut hittills.

Det här inlägget uppdateras fram till valet 2022, för om det ska byggas nya lägenheter i Öregrund eller inte har med politik att göra – till vilka orter ’kommunen’ vill styra inflyttning. Östhammarshem har inga planer på att bygga nytt på Gräsö eller i Öregrund. Och, av den anledningen finns den här medborgarmotionen att ge sitt stöd till:
Ändra styrelsesammansättningen i Östhammarshem

Den senaste lägenheten har 30 januari 2019 som sista anmälningsdatum.

Januari-Mars 2017:
1 rok, Matrosgatan 26: antal intresserade: 36
2 rok, Håkanssons Gata 10: antal intresserade: 41
1 rok, Matrosgatan 2: antal intresserade: 50
2 rok, Håkanssons Gata 12: antal intresserade: 43
3 rok, Matrosgatan 22: antal intresserade: 42
1 rok, Jungmansgatan 25: antal intresserade 37

April-Juni 2017:
3 rok, Matrosgatan 16: antal intresserade: 56

Juli-September 2017:
2 rok, Matrosgatan 10: antal intresserade: 55
3 rok, Jungmansgatan 22: antal intresserade: 40

Oktober-December 2017:
2 rok, Håkanssons Gata 10B: antal intresserade: 52
4 rok, Jungmansgatan 24: antal intresserade: 35
3 rok, Jungmansgatan 10: antal intresserade: 41

Januari-Mars 2018
2 rok, Skolgatan 16, seniorboende: antal intresserade: 29
2 rok, Smedjegatan 11: antal intresserade: 32

April-Juni 2018
2 rok, Skolgatan 42, seniorboende: antal intresserade: 30
2 rok, Matrosgatan 30: antal intresserade: (minst) 79
3 rok, Matrosgatan 42: antal intresserade: 49
3 rok, Jungmansgatan 21: antal intresserade: 57
3 rok, Skolgatan 36, seniorboende: antal intresserade: 29
3 rok, Jungmansgatan 23: antal intresserade: 43

Juli – September 2018
2 rum och kokvrå, Smedjegatan 11: antal intresserade: 49
2 rok, Jungmansgatan 5: antal intresserade: 94
4 rok, Matrosgatan 24: antal intresserade: 37
3 rok, Jungmansgatan 10: antal intresserade: 30

Oktober – December 2018
3 rok, Jungmansgatan 20: antal intresserade: 34
3 rok, Matrosgatan 46: antal intresserade: 52
1 rok, Jungmansgatan 13: antal intresserade: 34
3 rok, Jungmansgatan 10: antal intresserade: 32
1 rok, Jungmansgatan 30: antal intresserade: 30

Januari – Mars 2019
3 rok, Matrosgatan 44: antal intresserade: 47

jan. 30.

BUN avslår en motion om Äldreombudsman!

På fullaste allvar tycker ”Östhammars kommun” att motionen nedan om Politiskt obunden äldreombudsman är en motion som Barn- och utbildningen är lämpliga att yttra sig om. De frågor som Barn- och utbildningsnämnden hanterar har inget med innehållet i motionen att göra, så varför accepterar ens den nämnden att yttra sig om motionen? Mycket märklig nämnd! BUN hade inget att göra med den nya skolplanen (tjänstemannadokument) som inte var ute på remiss någonstans, inte ens BUN yttrade sig om den nya skolplanen. Men en motion om äldreombudsman yttrar de sig om.

Motionen lämnades in av Åsa Lindstrand, som oberoende ledamot. Lindstrand är nu frontnamn i Ostkustens Framtid, som jag hoppas kommer in i Östhammars kommunfullmäktige valet 20122:
http://ostkustensframtid.se

Här är motionen i sin helhet:
Motion angående politiskt obunden äldreombudsman

”En politiskt obunden äldreombudsman bör anställas i Östhammars kommun. En kompetent äldreombudsman klarar att hantera frågor och ärenden som påverkar årsrika medborgares boende, sociala samvaro, ekonomi, kommunikation, kultur m.m. Årsrika i vår kommun ska via äldreombudsmannen få hjälp och råd om vilka myndigheter som ska kontaktas i specifika ärenden. Äldreombudsmannen ska se till att kommunen alltid tar hänsyn till årsrikas perspektiv i sitt arbete och verka för att öka kunskapen i kommunens nämnder och förvaltningar om de årsrikas situation och olika behov. Äldreombudsmannen ska även svara för information, rådgivning och omvärldsbevakning, för att på en kommunövergripande nivå, bevaka årsrikas intressen och rättigheter, i kommunens alla verksamhetsområden. Äldreombudsmannen ska även föreslå åtgärder för att förbättra situationen för årsrika inom kommunens verksamhetsområden.
Därför yrkar jag:
– att Östhammars kommun anställer en äldreombudsman
– att äldreombudsmannen inför kommunens bokslut avlägger rapport om sitt arbete
– att samtliga nämnder och förvaltningar involveras i de årsrikas behov
Åsa Lindstrand (-)”

Motioner från oppositionen avslås per automatik som någon form av prestigeförstoppning och maktdemonstration. Så har det alltid varit i den här kommunen, och så kommer det nog alltid att vara, så länge som folket röstar fram samma styre. Nu hänvisar kommunen till ”ekonomi”. Kanske dags att banta ner tjänstemannaorganisationen i kommunhuset och lägga pengarna där de behövs, i kärnverksamhetsområdena skola, vård och omsorg? Hela mandatperioden kommer majoriteten att hänvisa till ”ekonomi” när de avslår motioner från oppositionen.

Svar på motionen från BUN:
”Bakgrund
Inom Barn- och utbildningsförvaltningen är det främst området utbildning inom vuxenutbildningen som berörs av förslaget att anställa en äldreombudsman. Årsrika kan ha behov av vuxenutbildning, även om arbetsmarknadsperspektivet har försvunnit. Detta gäller inte minst äldre nyanlända som kan vara i behov av vuxenutbildning för att integreras i det svenska samhället. Antalet äldre elever inom vuxenutbildning är i dag förhållandevis litet (10 stycken är över 55 år och inga elever är över 65 år). Vi anser att de årsrikas behov inom vuxenutbildningen kan tillgodoses inom befintlig organisation.
Förslag till beslut
Barn- och utbildningskontoret tycker att förslaget är bra men anser att det i rådande budgetläge inte finns utrymme för en anställning som Äldreombudsman utifrån den beskrivningen som görs i motionen.”

Länk: Kallelse BUN 31/1, sidorna 22-23

jan. 24.

Ostkustens Framtid (OF) om literpriset på vatten i Östhammars kommun

OF på sin Facebook 24 januari:
Literpriset på kommunalt vatten i Östhammars kommun har ökat med 68 % mellan åren 2011-2018.
Vår kommun har det högsta literpriset i Uppsala län. I riket finns endast 19 kommuner som har högre literpris på vatten än vår kommun.
Läs hela inlägget på OF:s Facebook:
https://www.facebook.com/ostkustensframtid

jan. 23.

Medborgarundersökning 2018 Östhammars kommun

SCB:s Medborgarundersökning 2018. Här finns resultatet för Östhammars kommun att ta del av:
SCB:s medborgarundersökning 2018 Östhammars kommun 

Ingen munter läsning …

jan. 19.

Misstroendeförklaring i riksdagen kräver ingen motivering

Det är skillnad mellan att önska något och att tro något. Jag vill och önskar att den S/MP-regering vi får måndag 21 januari håller hela mandatperioden 2018/2019-2022.  Men jag tror inte regeringen håller, tyvärr. Jag tror oppositionen M/SD/KD redan skissar på en begäran om misstroendeförklaring. Om en misstroendeförklaring väcks mot självaste statsministern riskerar hela regeringen att bli fälld. Om en minister (ej statsministern) entledigas överlever regeringen. Men, om riksdagen saknar förtroende för regeringen Löfven går vi mot extra val.

Misstroendeförklaring kräver ingen motivering
Sverige har 349 ledamöter i riksdagen. Om minst 35 ledamöter sätter sina underskrifter på en begäran om misstroendeförklaring kommer det, troligtvis, leda till att de 349 ledamöterna röstar i riksdagen och visar om de håller med respektive inte håller med de 35.
Om misstroendeförklaringen riktas mot specifikt statsministern faller hela regeringen om majoriteten av ledamöterna ställer sig bakom misstroendeförklaringen, alltså minst 175 ledamöter.
Om misstroendeförklaringen ”vinner” förklarar riksdagens talman att regeringen inte har riksdagens förtroende.

Antal ledamöter i oppositionspartierna i riksdagen:
Moderaterna 70
Sverigedemokraterna 62
Centerpartiet 31
Vänsterpartiet 28
Kristdemokraterna 22
Liberalerna 20

Det krävs ingen motivering till begäran om misstroendeförklaring. Det räcker att vara fett jäkla sur, dålig förlorare och påstå att man vill ”ta ansvar för Sverige” – och där satt misstroendeförklaringen!

Om regeringen faller blir det extra val.

Sorry, sorry, sorry om jag låter som en kraxande Krösa-Maja, men jag tror M/SD/KD spanar på de andra oppositionspartierna för att få ihop 175 röster mot regeringen Löfven. Eller, för att ha ”roligt” hela mandatperioden, kanske oppositionen fäller en minister åt gången.

jan. 10.

Östhammars kommun – en del av problemet

Östhammars kommun – en del av Roslagen, står det på kommunens webb. På Öregrundarbloggen står det i stället Östhammars kommun – en del av problemet.

Jag vet inte hur många tjänstemän som ska stoppas in i ena sidan av röret för att det ska komma ut resultat i andra sidan av röret. 4? 40? 400?
I mars 2017 lämnades ett medborgarförslag in om råd och riktlinjer för gestaltningen av det offentliga rummet i Östhammars kommun. Snart två år sedan. När jag söker på ”gestaltningsprogram” på kommunens webb, kommer länk till medborgarförslaget upp, men inget gestaltningsprogram.

Det här är en del av det kommunala svaret på medborgarförslaget:
”Gestaltningen av offentliga miljöer måste också anpassas till miljöernas funktion och användning. Om en offentlig plats fungerar väl eller inte avgörs av i vilken utsträckning den brukas och uppskattas av medborgare och olika samhällsaktörer.”
Jag uppskattar verkligen alla terrass-skelett på Öregrunds torg. Så vackert! Så användbara året om. Not so much. Eller som kommunen uttrycker det:
”Det handlar inte bara om arkitektur eller konst utan lika mycket om platsers historia och kulturvärden samt hur planerings- och byggprocesser reglerar.” Jepp! Det finns mycket av Öregrunds historia i de här terrass-skeletten. [Ironi, för den som inte förstod det]

Jag hittar alltså inget gestaltningsprogram. Och även om det finns, ser det inte ut att hjälpa.

Läs gärna hela medborgarförslaget med kommunens svar under förslaget:
Medborgarförslag gällande råd och riktlinjer för gestaltningen av det offentliga rummet i Östhammars kommun

jan. 08.

En (1) flykting = massinvandring enligt ”principen”

Vet du hur många hjälpbehövande tiggare det finns i Vellinge kommun? Du vet den där kommunen som fick rätt av Högsta förvaltningsrätten att införa tiggeriförbud. ”Det råder lite oklarhet kring om det finns en eller två tiggare i Vellinge kommun. Den som garanterat finns heter Alina och brukar sitta utanför Ica-butiken. Polischefen menar att det nog finns en tiggare till.”

Andreas Magnusson är krönikör hos Magasinet Paragraf. Magnusson skriver om principer i sin senaste krönika. Att läsa om den 15-åriga Greta Thunberg ger ”äckel-rysningar”, verkligen inte av Greta, utan av högerns ”principer” om att barn ska gå i skolan  – och inte bry sig om sin framtid.
Magnusson skriver även om högerns ”principer” kopplade till flyktingar och invandrare: En invandrare = massinvandring. Även till Öregrund har vi ”massinvandring”. Alldeles på riktigt menade en invånare att den enda anledningen till att min far inte fick plats på Tallparksgården (fick plats på Lärkbacken i Gimo i stället) var/är att hela Tallparksgården är ”full med svartingar”.

Andra principer: ”Kommunister är förresten alla som inte röstar på Sverigedemokraterna. Sådan är principen.”

Läs gärna hela krönikan av Andreas Magnusson:
Det är alltid massinvandring i principmänniskornas tankevärld

jan. 07.

”Allmän miljö- och naturvård” i riksdagens budget 2019

Det tog mig några dagar att sammanställa regeringens 27 utgiftsområden med rambudgetar och alla anslag till varje utgiftsområde.
Så här blir det med M/KD/SD-budgeten för utgiftsområde 20 i statsbudgeten.
Vänster budgetkolumn: Regeringens budgetproposition om rambudget.
Höger budgetkolumn: Riksdagens beslut (M/KD/SD) om rambudget.
Längst till höger:
Röda siffror = mindre anslag än regeringens proposition.
Svarta siffror = större anslag än regeringens proposition.
0 = lika stora anslag.
Beloppen i tusentals kronor.

Dec. 27.

Avslag på motion om förstelärare i Trygghet & Studiero i Östhammars kommun

Motioner från partier i opposition avslås närmast som en reflex av majoriteten i Östhammars kommun. Här är en till i mängden av motioner som avslagits av majoriteten: Motion om förstelärare i trygghet och studiero av oberoende fullmäktigeledamoten Åsa Lindstrand.
Svaret på motionen finns på sidan 29 i det här dokumentet:

”Barn- och utbildningsnämnden håller med om att det ska vara tryggt att vara i skolan och att varje elev har rätt till studiero. Utifrån en nulägesanalys kommer varje enhet, under rektors ledning, ta fram en handlingsplan för ökad trygghet och studiero under 2019. Däremot kommer inte någon förstelärare att utses inom området trygghet och studiero.

Östhammars kommun får idag statsbidragstäckning för 30 stycken förstelärare. Dessa tjänster har fördelats mellan kommunens skolor/skolområden utifrån elevantal och för tillfället är 29 tjänster tillsatta (av de två förstelärartjänster som Hammarskolan fått sig tilldelad är i dagsläget bara en tillsatt).

Förstelärartjänsterna är tidsbegränsade och löper fram till och med vårterminen 2021. Förstelärarnas uppdrag regleras i avtal mellan ansvarig rektor och respektive förstelärare och utgår ifrån de behov som finns på skolan/skolområdet. Detta innebär att det i dagsläget inte finns några förstelärartjänster kvar att fördela för detta ändamål.

Barn- och utbildningskontorets förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden antar motionssvaret och överlämnar det till kommunstyrelsen.
Barn- och utbildningsnämnden avslår motionen.”

Länk till motionen om förstelärare i Trygghet & Studiero

Jag har ställt samman alla anmälningar till Skolinspektionen på Östhammars kommun 2015-2018. Notera dock att anmälningar till Skolinspektionen inte alltid leder till kritik och/eller förelägganden. Även inspektionens  ”Beslut att inte utreda (avskrivning)” finns med i diagrammet:

Dec. 27.

Laglighetsprövning om Tallparksgården

Jan Stanje och jag har ansökt om laglighetsprövning hos Förvaltningsrätten i Uppsala av kommunstyrelsens beslut om att stoppa planerna på att bygga ut Tallparksgården. Eftersom vi inte erkänner kommunstyrelsen som Östhammars kommuns högsta beslutande organ valde vi att överklaga beslutsnivå i stället för beslutet, och hänvisar i vår överklagan till kommunallagen:

Vi hänvisar till Kommunallagen, 5 kap. Fullmäktige, 1 § om fullmäktiges uppgifter:
Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen eller landstinget, främst
   1. mål och riktlinjer för verksamheten.

Kommunstyrelsen verkar ha förstått kommunallagen som att kommunfullmäktiges enda uppgifter är att klubba budget och policydokument.
Överklagan är på 3 sidor, men jag citerar inget mer från överklagan här. Vi har båda fått brev från Förvaltningsrätten med diarienummer.
Vad händer nu? Antingen upphäver Förvaltningsrätten kommunstyrelsens beslut, eller så avslår Förvaltningsrätten överklagan och ger kommunstyrelsen rätt.

Dec. 26.

På gång i EU 2019

Här är en film som visar lite av allt som är på gång i EU 2019. Jag har valt svensk undertext, men försvinner den kan du enkelt välja den igen genom att välja språk nederst på filmen vid CC.
http://www.europarl.europa.eu/portal/sv

Dec. 20.

God Jul från Ostkustens Framtid

GOD JUL till alla från oss i Ostkustens Framtid!
Nu drar vi oss tillbaka några dagar och tar det lugnt över julen.
Tänk om vi kunde hälsa ”god jul” på alla språk som talas i vår kommun. Det kan vi tyvärr inte, men till nästa jul kanske vi hunnit träna upp oss på ”god jul” på fler språk än bara svenska och engelska: arabiska, dari, finska, kurmanji, meänkieli, nederländska, nordsamiska, persiska, ryska, somaliska, spanska, kroatiska, teckenspråk, thailändska, tigrinja, kaldeiska, bengali, bosniska, bulgariska, estniska, grekiska, italienska, kambodjanska, kinesiska, kinyarwanda, lettiska, litauiska, polska, portugisiska, sorani, swahili, tagalog, turkiska, albanska, amhari, assyriska/syrianska, franska, tyska och ungerska (hoppas vi inte missade något språk nu).
GOD JUL till alla språkvänner!
http://ostkustensframtid.se

Dec. 17.

Motion från KD Östhammar om Ekeby skola

Kristdemokraterna Östhammar är ett oppositionsparti som ingår i ”Östhammarsalliansen” tillsammans med Moderaterna, Liberalerna och Lokalpartiet BoA.
KD Östhammars har lämnat in en motion om Ekeby skola F-3:

Vi ser en ökning av antalet elever på Olandsskolan, vilket ger ett högre tryck på lärare och på lokaler.
Det kommer att påverka elevernas rätt till studiero och en acceptabel arbetsmiljö. Detta i en tid av sämre skolresultat och där antalet elever med godkänt i alla ämnen sjunker. Då anser vi att det skulle vara fullt möjligt att låta ytterligare en årskurs vara kvar på Ekebyskolan från och med HT -19. På Ekebyskolan kan eleverna erbjudas att arbeta i en lugnare miljö och ett mindre sammanhang. Vilket många elever gagnas av.

Länk till KD Östhammars motion:
Motion från Kristdemokraterna angående utökning av årskurs på Ekebyskolan

Länk till samtliga motioner till Östhammars kommunfullmäktige