Category Archives:Politik

Okt. 15.

Förskolan Skutan är för liten

Förskolan Skutan i Öregrund byggdes år 1977, och är nu för liten.
”Barn- och utbildningskontoret bedömer att Skutans förskola i Öregrund behöver utökade lokaler från och med vårterminen 2019. ”
I BUN:s föredragningslista för sammanträde 18 oktober, punkt 5.

Öregrund

Okt. 15.

Antal intresserade av lediga lägenheter i Öregrund hos Östhammarshem

Jag bokför antalet lediga hyreslägenheter i Öregrund sedan år 2017 hos Östhammarshem. Så här ser det ut hittills.
Det här inlägget uppdateras fram till valet 2022, för om det ska byggas nya lägenheter i Öregrund eller inte har med politik att göra – till vilka orter ‘kommunen’ vill styra inflyttning. Östhammarshem har inga planer på att bygga nytt på Gräsö eller i Öregrund.

Den senaste lägenheten har 10 oktober 2018 som sista anmälningsdatum.

Januari-Mars 2017:
1 rok, Matrosgatan 26: antal intresserade: 36
2 rok, Håkanssons Gata 10: antal intresserade: 41
1 rok, Matrosgatan 2: antal intresserade: 50
2 rok, Håkanssons Gata 12: antal intresserade: 43
3 rok, Matrosgatan 22: antal intresserade: 42
1 rok, Jungmansgatan 25: antal intresserade 37
April-Juni 2017:
3 rok, Matrosgatan 16: antal intresserade: 56
Juli-September 2017:
2 rok, Matrosgatan 10: antal intresserade: 55
3 rok, Jungmansgatan 22: antal intresserade: 40
Oktober-December 2017:
2 rok, Håkanssons Gata 10B: antal intresserade: 52
4 rok, Jungmansgatan 24: antal intresserade: 35
3 rok, Jungmansgatan 10: antal intresserade: 41
Januari-Mars 2018
2 rok, Skolgatan 16, seniorboende: antal intresserade: 29
2 rok, Smedjegatan 11: antal intresserade: 32
April-Juni 2018
2 rok, Skolgatan 42, seniorboende: antal intresserade: 30
2 rok, Matrosgatan 30: antal intresserade: (minst) 79
3 rok, Matrosgatan 42: antal intresserade: 49
3 rok, Jungmansgatan 21: antal intresserade: 57
3 rok, Skolgatan 36, seniorboende: antal intresserade: 29
3 rok, Jungmansgatan 23: antal intresserade: 43
Juli – September 2018
2 rum och kokvrå, Smedjegatan 11: antal intresserade: 49
2 rok, Jungmansgatan 5: antal intresserade: 94
4 rok, Matrosgatan 24: antal intresserade: 37
3 rok, Jungmansgatan 10: antal intresserade: 30
Oktober – December 2018
3 rok, Jungmansgatan 20: antal intresserade: 34

Okt. 02.

Plats 251 av 290 i Företagsklimat för Östhammars kommun

Den 2 oktober släpps årets ranking av företagsklimatet i Sveriges kommuner:
https://www.foretagsklimat.se

Här finns listan över alla kriterier för Östhammars kommun:
https://www.foretagsklimat.se/osthammar

Placeringar Östhammars kommun:
År 2010 plats 179
År 2011 plats 171
År 2012 plats 178
År 2013 plats 192
År 2014 plats 154
År 2015 plats 188
År 2016 plats 224
År 2017 plats 256
År 2018 plats 251

Sep. 29.

Hur mår barn och ungdomar i Östhammars kommun?

Ostkustens Framtid (OF) på sin Facebook 28 september 2018:
https://www.facebook.com/ostkustensframtid

Kommunen har inte redovisat något om den här undersökningen, och därmed har inte media heller rapporterat något.

Men vi har läst hela undersökningen Liv och Hälsa Ung.
Liv och Hälsa Ung är en undersökning som genomförs i årskurs 7, 9 och årskurs 2 på gymnasiet vartannat år. I enkäten på nätet svarar elever på frågor om sin hälsa, levnadsvanor och livsvillkor.
Senaste undersökningen genomfördes i Uppsala läns alla kommuner under mars månad år 2017 (den första genomfördes år 2005).

Östhammars kommun sticker ut i en fråga som handlar om eleverna i årkurs 9 förra året. Se bifogad tabellbild, som vi själva ställt samman efter statistik i undersökningens resultat.
Kommunens nior förra året sticker ut så pass att följande notering finns att läsa i undersökningen som finns på Region Uppsalas webb: ”Andel som klassas som Klinisk”, vilket betyder att ungdomarna har så pass allvarliga problem att de är i behov av hjälp och någon form av stöd och insats.
Det är psykologer och statistiker på Uppsala universitet, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap som läst och klassat ungdomarnas svar.
Här finns hela undersökningen att läsa:
http://www.lul.se/sv/Regional-utveckling/Folkhalsa/Liv-och-halsa-ung

Sep. 27.

Politiken om tillgänglighet och diskriminering

På Facebook 22 september:

Det har kommit många reaktioner på filmerna om det otillgängliga Öregrund (filmerna på damen som kämpar med att ta sig fram i rullstol). Men tillgänglighet handlar om så mycket mer än ‘bara’ rullstolar. Vi är många med allergier för t.ex. pälsdjur/hundar. Jag vet att hundägare inte klarar ett liv utan skyltar. Finns inga skyltar om hundförbud i butiker och restauranger, så är det fritt att ta in hundarna där. Jag har till och med motat ut en hund från Coop Öregrund.
Nyss var jag i en butik och skulle köpa kalsonger till maken. Det blev inget av med det, för en hundägare med hund kom in i butiken och jag lämnade snabbt butiken för att slippa rinnande ögon.
HUR kan det vara så jäkla svårt att sätta upp skyltar utanför butikerna och restaurangerna: ‘Hundar är välkomna’ eller ‘Hundar lämnas utanför’. VAD är problemet? Så, tillgänglighet för även allergiker är något som kommunen bör erbjuda företagare utbildning om.

På senaste fullmäktigesammanträdet begärde Ingeborg Sevastik (V) ordet, och nämnde (o)tillgängligheten med rullstol i Öregrund efter att ha sett filmerna på damen i rullstol i Öregrund. Jonas Svensson (S) gav svar och nämnde något om ”prioritet”. Jag lägger inte på minnet längre om vad som utlovas om tillgänglighet – det händer i alla fall inget. De som diskrimineras måste anmäla till DO.
Åsa Lindstrand (oberoende kf-ledamot) lämnade in en motion till Östhammars kommunfullmäktige. Länk till motionen finns här:
Motion angående omtag av policy för tillgänglighet:

”Demokrati handlar bl.a. om att kunna deltaga i samhället på sina egna villkor. Ett samhälle som är tillgängligt för de mest funktionshindrade, är tillgängligt för alla.
Därför yrkar jag:
– att Östhammars kommun anlitar en handikappkonsulent
– att samtliga nämnder och förvaltningar inför kommunens bokslut lämnar utförliga rapporter över tillgängligheten: vad som åtgärdats samt vad som planeras att åtgärdas
– att kommunen erbjuder företag utbildning om diskrimineringslagens förbud mot bristande tillgänglighet
– att kommunens lokala ordningsföreskrifter uppdateras med vad som gäller på kommunal mark och i kommunala byggnader med hänvisning till framkomlighet och tillgänglighet.”

Länk: Att anmäla till Diskrimineringsombudsmannen

Sep. 26.

Diskussion: ”Lagstifta om att elever ska visa respekt för varandra och för skolans personal?”

Vad tror du?
Går det att lagstifta om att elever ska visa respekt för varandra och för skolans personal?
Den 1 juli 2019 träder nya läroplansändringar i kraft. Ändringarna har kommit till för att främja ökad trygghet och studiero i skolan.
Rektorns ansvar gällande elevernas trygghet och studiero förtydligas i läroplansändringarna och gäller förskoleklassen, grundskolan, fritidshemmet, sameskolan och gymnasieskolan.

En diskussionstråd har öppnats idag på Ostkustens Framtids Facebook: https://www.facebook.com/ostkustensframtid
Var med och diskutera där, eller diskutera sakfrågan med vänner, anhöriga …

Sep. 25.

Åsa Lindstrands 7 motioner till Östhammars kommunfullmäktige

På Ostkustens Framtids Facebook 25 september:
https://www.facebook.com/ostkustensframtid

”Hej, alla!

Går det inte den ena vägen, så får man hitta en annan väg!
Eftersom OF gick till val på sakfrågor och mandatlöften, men inte kom in i Östhammars kommunfullmäktige detta val, har vi valt att lämna över mandatlöften till vår partiledare Åsa Lindstrand, som även är oberoende ledamot i Östhammars kommunfullmäktige. Åsa deltar i sitt sista kommunfullmäktigesammanträde tisdag 25 september 2018.

Sju av OF:s mandatlöften har Åsa tagit hand om och omvandlat till motioner:
* Barnombudsman
* Förstelärare i Trygghet och Studiero.
* Äldreombudsman.
* Omtag Policy för tillgänglighet.
* Öppna nämndmöten.
* Stadsarkitekt (ej mandatlöfte, men nödvändig motion)
* Omtag för ny skolplan.

Övriga mandatlöften som inte omvandlats till motioner, tar OF beslut om vid kommande styrelsemöte. Hur går vi vidare med följande?
* Bemanningen på Östhammars brandstation.
* Bevara strandskyddet.
* Spårbunden persontrafik.
* Östhammarshems styrelse.
* Landsbygdsskolorna Ekeby, Gräsö och Snesslinge.
* Stopp för trakasserier på kommunens grundskolor.
* Elevhälsan (ej mandatlöfte, men nödvändigt att ta tag i)”

Hemsida Ostkustens Framtid: http://ostkustensframtid.se

Sep. 23.

SSRS Öregrund och Räddningstjänsten har svårt att rekrytera

Eftersom Östhammars kommuns bolag Östhammarshem inte vill bygga nytt varken i Öregrund eller på Gräsö (fast det finns kommunal mark att bygga på) får det som konsekvens att ingen inflyttning kan ske av yngre förmågor. Trevligt att folk flyttar hit till sina fritidshus när de går i pension, men både Öregrund och Gräsö behöver inflyttning av yngre förmågor för att upprätthålla rekrytering till både Sjöräddningen och Räddningstjänsten och andra viktiga funktioner. Vi får inte heller hit några nya industrier så länge som kommunen nekar utveckling på Gräsö och i Öregrund. Och det är nog det som är syftet, gissar jag.

Sep. 21.

Rullstol i otillgängliga Öregrund

Men gode gud, hur står rullstolsanvändare ut i Öregrund?! Jag brukar beställa promenader med någon som behöver rullstol – så att jag inte glömmer hur det är att inte kunna använda benen. Testa att ta dig fram i rullstol i Öregrunds stadskärna, och smyg förbi eller runt – om du kan – trottoarpratare och skyltvaror som inte verkar få plats inne i butikerna och som står i vägen för den som använder rullstol. Lägg därtill en kommun som inte bryr sig om stora potthål i gatorna. Det är alltså ett evigt kryssande mellan trottoarpratare, skyltvaror, höga trottoarkanter och potthål. Det kallas diskriminering.

Idag har jag fått information – kan nästan kalla det utbildning – av damen i filmerna nedan. Hon är amputerad. Hon har en eloped, som är för bred för att ta sig förbi grejer på trottoarerna och för att ta sig in genom dörrhål och entréer i Öregrund. Dessutom har den för stor svängradie för att fungera i Öregrunds stadskärna. Därför behöver hon använda manuell rullstol.

Sep. 20.

Lockbete från Rosornas parti i Östhammars kommun

Hur känns det nu då? Ni som röstade S i valet 2018 till Östhammars kommunfullmäktige? Många genomskådade partiets glada utrop med allt S står för och även vallöften och S tappade fyra mandat. Först efter valet rapporterade UNT om att Östhammars kommun har problem med ekonomin och att det varit känt sedan våren 2018. S var och är tyvärr fortfarande trots det stora mandattappet i majoritet i Östhammars kommunfullmäktige och visste självklart innan de började sin valkampanj att det krisade och krisar i den kommunala ekonomin. Trots det valde S att kampanja om det här:

”Vi bygger idrottshallar”
”Bygg ut Österbyskolan”
”Ny förskola i Österbybruk”
”Bygg ut Olandsskolan”
”Bygg ny sporthall i Alunda”
”Bygg ny 4-9 skola i Östhammar”
”Bygg ny förskola i Östhammar”
”Bygg ny sporthall i Östhammar”
”Nu bygger vi 60 platser platser på Tallparksgårdens äldreboende i Öregrund”
… och bygga fler bostäder i Gimo, förstås.

Så, hur känns det nu då för er som röstade S i valet till Östhammars kommunfullmäktige? Tänkte ni att ”oj, viken utveckling det blir med S fyra år till med allt byggande”? Om jag hade köpt ett hus eller en bil med så många fel som S-kampanjen hade, skulle jag ha begärt pengarna tillbaka. Men ni kan inte ta era valsedlar och röster tillbaka.
Nu har vi ytterligare fyra år med S/C-styre i Östhammars kommun. Tack?

Sep. 18.

OF på föredrag om slutförvar av använt kärnbränsle

Ostkustens Framtid på sin Facebook 18/9:
https://www.facebook.com/ostkustensframtid

”Hej!

Igår den 17 september deltog vi som åhörare på Storbrunn när Framtidsveckan inleddes med föredraget ”Informationsbevarande inom kärnavfallsfrågan” med Carl Reinhold Bråkenhielm som föredragshållare. Vi blev inte fler än runt 15 personer som ville lyssna på föredraget. Ett jätteintressant föredrag!

Bråkenhielm är präst, teolog och professor i empirisk livsåskådningsforskning vid Uppsala universitet. Han är även ordförande i Kärnavfallsrådet och inledde föredraget med en rolig historia från verkligheten:
”Varför ska vi ha teologer i Kärnavfallsrådet?”
”Därför att teologer är experter på evigheten!”

Att förvara använt kärnbränsle i 100 000 år är en blinkning i universums tid, men en evighet för människan. Är det verkligen bara att skicka ner det använda kärnbränslet för slutförvar och sedan försluta och bomma igen hela förvaret? Vem har det juridiska ansvaret för ett förslutet slutförvar? Den frågan har inte fått något svar ännu.

Bråkenhielm resonerade även kring människans natur och nyfikenhet. Hur ska vi som lever nu informera Framtiden om slutförvaret? Ska vi informera? Eller ska vi låta bli att informera om att det finns livsfarligt kärnavfall där nere? Människan är av naturen nyfiken. Om vi varnar för slutförvaret men Framtiden inte ens förstår de symboler och språk vi använder idag – ser Framtiden det hela som en gåta att lösa och tar sig in i slutförvaret?

Hur ska vi som lever nu tänka om vad Framtiden har för kunskaper om slutförvar? Ska det använda kärnbränslet vi har idag förvaras så att det kan återtas och slutförvaras på bättre sätt än vad vi idag känner till? Slutförvar? Eller djupförvar?

Som sagt, ett mycket spännande föredrag om hur vi som lever idag ska kommunicera med Framtiden om det livsfarliga kärnavfallet vi lämnar efter oss.
På plats fanns även ett filmteam från Sydkorea. Även i Sydkorea har man byggt kärnkraftverk innan frågan om slutförvar av använt kärnbränsle fått ett svar. Sydkorea har kontakt med Svensk Kärnbränslehantering (SKB) i frågan om slutförvar av Sydkoreas använda kärnbränsle.

Gårdagens föredrag inleddes med filmen ”Into Eternity”, som alltså ska spegla djup pessimism om vad som kan hända med slutförvaret om Framtiden inte förstår vad vi grävt ner.
Mannen med tändstickan talar med Framtiden.
Titta gärna på filmen: https://www.youtube.com/watch?v=_faWmHBsY1E
Filmen handlar om Onkala, en anläggning i Finland för slutförvar av radioaktivt avfall.”

Skärmbild från filmen ”Into Eternity”

Sep. 10.

Tack från Ostkustens Framtid

Ostkustens Framtid på Facebook 10 september 2018:
https://www.facebook.com/ostkustensframtid

Ostkustens Framtid vill rikta sitt varma tack till de 76 personer som valde att lägga sin röst på oss i gårdagens val. Tyvärr räckte det inte till något mandat i kommunfullmäktige.
Vi är otroligt tacksamma för den uppmuntran vi fått, både före, under och efter valet. Vi är tacksamma för de frågor vi fått, att ni har delat våra inlägg här på Facebook och att ni har en önskan om att det ska bli förändringar i politiken i Östhammars kommun. Stort tack till er som vill vara medlemmar i vårt parti.
Hur vi ska arbeta framöver kommer vi bestämma på nästa styrelsemöte.

Återigen – stort tack till er som trodde och fortfarande tror på Ostkustens Framtid!

Sep. 10.

Östhammars kommunfullmäktige 2018-2022

Mandatfördelningen i Östhammars kommunfullmäktige 2018-2022:
Mandat

Sep. 03.

OF om VA-problemet i Östhammars kommun – känt sedan 1970-talet

Ostkustens Framtid (OF) skriver på sin Facebook 31 juli 2018:
Detta med Östhammars kommuns problem med vattenförsörjning (VA) är verkligen inget nytt problem! Kommunalråd har kommit och gått, ledamöter i kommunfullmäktige har kommit och gått. Men VA-problemet har bestått. Så här lyder en motion från Moderata Samlingspartiet år 1976 och vi citerar rakt av …
LÄNK: Läs  hela inlägget med motionen från år 1976 på OF:s Facebook
Vattenförsörjning i Östhammars kommun

Sep. 03.

Gästrike Vatten om vattenförsörjningen i Östhammars kommun

Jag läser ksau:s föredragningslista för kommande sammanträde 4 september. Där finns ett PM från Gästrike Vatten. Delcitat från PM sid. 19-21.

Vattenförsörjning
Vattenförsörjningen inom Östhammars kommun baserar sig på uttag av grundvatten. Befintliga grundvattenresurser inom kommunen är små vilket gör att de inte kan magasinera den mängd grundvatten som behövs för vattenförsörjningen samt att vattenförsörjningen blir extra känslig vid torra perioder och hög vattenanvändning. En sådan torrperiod uppträdde under åren 2016 och 2017 vilket innebar vattenanvändningsbegränsningar i stora delar av landet och i Östhammars kommun var läget kritiskt. Utifrån naturgivna vattenresurser och behov har följande åtgärder föreslagits i den vatten(resurs)försörjningsplan som tagits fram för den kommunala vattenförsörjningen: 

– Påbörja utredning av avsaltningsverk för kustområdena  
Etablera överföringsledning från Tierps kommun (Utredning och projektering pågår 2018). I detta arbete ingår även att ta fram en avsiktsförklaring och avtal. 
Starta samverkan med omkringliggande kommuner och verksamheter kring möjlighet att samarbeta kring etableringen av avsaltningsverk samt utveckling av nyttjandet av Uppsalaåsen 
– Grundvattenutredning Börstilsåsen för att klara kortsiktigt behov i tätorterna till dess ett avsaltningsverk är på plats. (Pågående 2018) 

Grundvattenutredning Film och Norråsen för att klara kortsiktigt behov i Österbybruk till dess överföringsledningen är på plats (Pågående 2018)

Avloppsrening
En översyn av avloppsreningsverken har utförts under våren 2018. Analysen visar att kapaciteten på reningsverken är begränsande för ytterligare tillväxt (med kommunal försörjning) redan nu eller inom kort i vissa tätorter. Bedömningen är att det saknas möjlighet att utveckla dagens reningsprocesser för att öka kapaciteten. Tillgänglig kapacitet (personekvivalenter) per reningsverk visas i tabell 1. 
 
Ort, Möjlig nyanslutning till reningsverk (pe):

Östhammar 0
Alunda 300
Gimo 3600
Skoby 25
Harg 30
Hargshamn 480
Öregrund 900
Österbybruk 850

I Östhammar tätort finns ingen kapacitet kvar att ansluta fler till reningsverket dock finns flera bostadsområden klara eller på väg att byggas. För att klara gällande tillstånd behöver en nödlösning förberedas.

För att möta de behov som finns föreslås en utredning för ett nytt avloppsreningsverk i Östhammar starta. I denna utredning ska även för- och nackdelar med att samordna avloppsreningen med Öregrund ingå.

För att möta behoven av ökad kapacitet för avloppsreningen i Alunda då vattentillgången ökar genom ledning från Tierps kommun är det även av stor vikt med en utredning för nytt avloppsreningsverk i Alunda samt Österbybruk. Detta föreslås starta under 2019.

Aug. 28.

Ostkustens Framtid (OF) om Gräsö Skärgårdsskola

Ostkustens Framtid (OF) på sin Facebook-sida 25 augusti:

”Hej!

Vi går självklart inte med på att avveckla Gräsö Skärgårdsskola! Inte ens när elevantalet minskar och det föds färre barn på Gräsö. Kommunen måste investera på Gräsö och satsa framåt. När kommunen via Östhammarshem inte investerar med byggande av hyresrätter på Gräsö, blir resultatet att ungdomar som vill ha egen lägenhet flyttar från Gräsö och äldre som vill sälja sina fastigheter måste också lämna ön för att hyra lägenhet på fastlandet.
Det hyreshusområde som finns idag är Sundsborg med 42 lägenheter (A-Fastigheter) nära färjeläget, men Östhammarshem har inga hyresrätter på Gräsö.

I en intervju som SR P4 Uppland gjorde 10 maj 2017 anser Gräsö Skärgårdsråd ”att det behövs fler bostäder för att kunna leva året runt”. När Sundsborg byggdes ökade Gräsös permanentboende med omkring 100 invånare. Vidare i nyhetsinslaget från 2017: ”Östhammars kommun äger ett markområde där det enligt tekniska förvaltningen skulle gå att bygga fem eller sex fastigheter. Kommunstyrelsens ordförande Jakob Spangenberg (C) är positiv till idén.”
Här är länk till radioinslaget: Fler bostäder önskas på sommarresemål

Gräsös utveckling hänger ihop med byggande så att fler kan flytta till ön samt att fler kan bo kvar och bilda familj.

Gräsö Skärgårdsskola just nu: Förskola – Grundskola upp till årskurs 3 – Fritids.
Gräsö Skärgårdsskola är kommunens enda skola i skärgården på Sveriges tionde störta ö.
Vi menar att skolan kan tillföras årskurser upp till och med årskurs 6. Då får föräldrar vid kusten och i skärgården utökat skolval: Gräsö Skärgårdsskola F-6 eller Öregrunds Skola F-6. Bilfärjan går åt båda håll och med endast fem minuters överfartstid samt att Gräsö Skärgårdsskola ligger vid färjeläget.
Gräsö Skärgårdsskola kan ha sin profil och Öregrunds skola kan ha en annan profil. Snesslinge Skola har t.ex. naturprofil.

Skolan på Gräsö ingår i Skärgårdsskolor i Nätverk, ett nätverk som funnits sedan år 2011. Pedagogerna på Gräsö finns alltså i ett stort sammanhang av kollegialt lärande med pedagoger i hela Sverige – samt förstås kollegialt lärande ihop med pedagoger i Östhammars kommun.

Ostkustens Framtid hejar på Gräsö och hejar på Gräsö Skärgårdsskola och Skärgårdsråd och tycker det är dags att kommunen investerar med byggande av hyresrätter på Gräsö.”
Gräsö Skärgårdsskola

Aug. 26.

Kandidaterna för Ostkustens Framtid (OF) i valet till Östhammars kommunfullmäktige

Hej!
Det här är OF:s samtliga 6 kandidater till Östhammars kommunfullmäktigeval 2018:
1) ÅSA LINDSTRAND, 41 år, redovisningskonsult, Johannisfors.
2) EMMA LINDSTRAND, 18 år, studerande, Johannisfors.
3) MOLLY TOMTEX, 18 år, student, Östhammar.
4) EVA LINDSTRAND, 72 år, pensionerad ingenjör, Vamsta.
5) YVONNE AHTAANLUOMA-PETTERSSON, 61 år, egenföretagare, Öregrund.
6) TINA KAHN, 62 år, pensionär, Östhammar.
Följ oss på Facebook: https://www.facebook.com/ostkustensframtid
Kandidaterna Ostkustens Framtid

Aug. 24.

Vilka partier vill lägga ner kommunens landsbygdsskolor?

Det blev inte mycket sömn för mig natten som gick. Jag låg och tänkte på hur invånarna i Östhammars kommun egentligen tänker om vad som är framgångsfaktorer och icke framgångsfaktorer i vår kommun.

Vet du att en tredjedel av invånarna i kommunen väljer att bo på landsbygden? Det är många! Vi har vacker landsbygd och vi har vacker kust och skärgård i Östhammars kommun! De som bor där betalar också kommunskatt, precis som de i tätorterna gör. Inte heller alla tätorter (det finns fem) i kommunen utvecklas framåt. Östhammarshem bygger inga nya lägenheter i Öregrund eller på landsbygden eller på Gräsö. Själva förutsättningen för utveckling är att Öregrund, Gräsö och landsbygden får ökad inflyttning, vilket ju inte kan ske när styrelsen för Östhammarshem väljer att satsa bara i kommunens inlandstätorter.

De som bor på landsbygden och i tätort som inte utvecklas med inflyttning har varit med förut och sett skolor avvecklas, den ena efter den andra. Till och med Öregrund, en tätort (!) har fått sin skola hotad av folkvalda – ta bort årskurserna 4-6 och transportera barnen till nya storskolan i Östhammar.
Det visar vilken syn kommunstyret har på landsbygden och på Öregrund.

Skolorna under mandatperioden 2014-2018
”Sedan tidigare har barn- och utbildningsnämnden beslutat att Snesslinge, Gräsö och Öregrunds skolor inte kommer att påverkas av den nya organisationen under denna mandatperiod.”
Observera: inte under denna mandatperiod! Efter valet 2018 visar det sig vilket/vilka partier som väljarna gett sitt förtroende till att styra Östhammars kommun fyra år framåt … vad händer med landsbygden och med skolorna efter valet?

Missnöjesröster för oss inte framåt
I Sverige finns många, många, många missnöjda invånare på landsbygden. De missnöjesröstar.
Det heter att politiken investerar i städerna men gör insatser på landsbygden. Såklart folk på landsbygden blir förbannade när investeringar inte hör ihop med landsbygdspolitiken!
I Östhammars kommun finns också många, många, många missnöjda invånare både på landsbygden och i tätorterna. De missnöjesröstar också, tyvärr på partier som fick mandat i Östhammars kommunfullmäktige 2014-2018 men som kom underfund med att politik inte är deras grej och struntat i att vara med på fullmäktige och i de nämnder där de fick ’stolar’.
Men hallå, även om dessa ledamöter behagat att delta i fullmäktige och i nämnderna, hade de inte gjort mycket nytta för landsbygden och kustområdet. Det fungerar helt enkelt inte att basunera ut en enda lösning på många olika problem och utmaningar.

Skolan är hjärtat och hoppet för framtiden! Barnen är vår framtid! Fortsätter avvecklingen av landsbygdsskolorna blir resultatet ännu fler missnöjda medborgare och ännu fler missnöjesröster.
När/om elevantalet sjunker i våra fina landsbygdsskolor beror det på ett annat problem, nämligen det att kommunstyret inte satsat på landsbygden, att Östhammarshem inte bygger nya lägenheter där och att par som vill sätta bo måste flytta därifrån. Det går endast att flytta från landsbygden, inte att flytta till landsbygden. Det är receptet för hur man tar livet av landsbygden och kustområdet.

Nuvarande kommunstyre vet helt enkelt inte hur man gör när man utvecklar, bara hur man avvecklar. Tragiskt! Jag menar att det här valet är ett ödesval för landsbygden och till och med för tätorten Öregrund.

Vilka partier vill lägga ner landsbygdsskolorna?
I Valkompassen har alla partier som just nu har mandat i Östhammars kommunfullmäktige fått ta ställning till följande påstående med bakgrundsinformation:

Lägg ner de små skolorna i Östhammars kommun.
Ett förslag är att lägga ner små skolor ute på landsbygden då elevantalet sjunker. Detta för att kostnadseffektivisera.

Landsbygdspartiet har valt att inte delta i Valkompassen. Ostkustens Framtid är ett nytt parti och har av den anledningen inte bjudits in till Valkompassen, och har därför gett respons på skolfrågan och på alla andra frågor på sin hemsida.

Partierna ska i Valkompassen börja med att välja mellan dessa svar:
Mycket dåligt förslag
Ganska dåligt förslag
Ganska bra förslag
Mycket bra förslag

Jag tar mig friheten att rödmarkera partier som inte vill utveckla landsbygden – alltså avveckla:

Centerpartiet: Ganska dåligt förslag.
Alla kommunens skolor ska erbjuda hög och likvärdig pedagogisk kvalitet för såväl lärare som elever. Det är det som avgör skolornas framtid både i tätort och på landsbygd. För att ge valfrihet ska elever har rätt att åka med passerande skolskjutslinjer oavsett skolval.

Kristdemokraterna: Mycket dåligt förslag.
Dessa skolor är otroligt viktiga för en valfrihet för föräldrar

Liberalerna: Ganska bra förslag.
Skolornas kvalitet har företräde.

Lokalpartiet BoA: Mycket dåligt förslag.
Hela kommunen ska leva och det är av största vikt att förskoleklasser upp till ÅK3 kan erbjudas så nära barnen så möjligt. Att satsa på barnen är alltid en god affär på sikt!

Miljöpartiet: Mycket dåligt förslag.
Det är bra om det finns flera olika skolor att välja på i kommunen. Det är också viktigt att de minsta barnen har så kort väg som möjligt till skolan. Därför vill vi behålla även de små skolorna.

Moderaterna: Ganska dåligt förslag.
Idag har vi brist på skollokaler.

Ostkustens Framtid: Mycket dåligt förslag.
OF tar ställning för de kommunalt drivna grundskolorna som finns idag. De ska finnas kvar med de årskurser varje skola har nu (och eventuellt utöka årskurserna), ges stöd och utvecklas på de sätt som de behöver. Skola och utbildning ska inte ses som bara en stor utgiftspost i den kommunala budgeten.

Socialdemokraterna: Har inte valt vilken typ av förslag de menar att detta är.
En skola måste kunna rekrytera behörig och bra personal för att eleverna ska kunna få den bästa undervisningen. Klasserna måste också vara tillräckligt stora för att undervisningen ska kunna genomföras enligt kurs och läroplan. Vi vill så långt som möjligt undvika att behöva slå ihop skolor, men om en skola inte håller måttet måste man utgå från vad som är bäst för elevernas kunskapsutveckling.

Sverigedemokraterna: Mycket dåligt förslag.
Vi måste bevara småskolorna i Östhammars kommun för att hålla landsbygden levande, även för att fler familjer ska ha möjlighet till att bo på landsbygden. Nedläggning av småskolorna gör att landsbygden blir mindre attraktiv för familjer. Vi vill även återuppstarta Morkarla skola igen.

Vänsterpartiet: Mycket dåligt förslag.
Vi behöver de få små skolor som vi har kvar, nu vill många bo på landsbygden och vill ha en skola i närheten, dessutom är skolan ofta bygdens enda mötesplats

Aug. 24.

Ostkustens Framtid säger nej till plakatpolitik

På Ostkustens Framtids Facebook:

”Hej!

Nej, vi knackar inte dörr och stör hemfriden för folk.
Nej, vi håller inte på med plakatpolitik, och ni kommer därför inte att se några OF-plakat i det offentliga rummet.

OF:s styrelse har självklart diskuterat frågan om plakat och vi är rörande överens om att plakatpolitik inte är vår grej. Det ser skräpigt ut och plakaten kan upplevas som störande på platser som annars känns harmoniska.

Vad är plakatpolitik? Vi ser det som tomma ord, som t.ex. ”Alla barn ska ha det bra” eller ”Alla äldre ska ha det bra”. Inget parti går till val på motsatsen: ”Alla barn ska ha det dåligt” och ”Alla äldre ska ha det dåligt”.

Vi går till val på sakfrågepolitik, inte plakatpolitik, och för oss handlar det om HUR vi ska göra det bra för barn och äldre, inte bara ATT barn och äldre ska ha det bra.”

Aug. 23.

Internetstiftelsen: Har du koll på trollens knep?

Internetstiftelsen i Sverige: Lär dig mer om nättroll, trollfabriker och hur de jobbar för att manipulera dig.
Den här filmen är en bit kunskap från Internetstiftelsen. Du hittar mer kunskap på
https://internetkunskap.se