Category Archives:Politik

Apr. 23.

Vad yttrandefrihet INTE betyder

Yttrandefriheten innebär att man får säga och tycka vad man vill. Det betyder INTE att någon har skyldighet att publicera eller på annat sätt hjälpa till att sprida ens åsikter.
Så länge samhället klassar dessa nazister som vilka politiker som helst låter vi det som inte fick hända igen, och igen.
Läs hela inlägget hos Hela Gotland/Sluta dalta med antidemokrater

Apr. 22.

Förbjud nazistisk organisering

Förbjud nazistisk organisering. De har inget att göra i ett övrigt demokratiskt samhälle. De underminerar snarare demokratin. Det har fungerat utmärkt i Tyskland att förbjuda, varför inte även här?
Läs hela artikeln hos Fria Tidningen – Förbjud nazistisk organisering

Och alldeles på riktigt finns det folk som inte kan skilja på Fria Tidningen och Fria Tider. ”Men det är väl samma tidning?” – NEJ!

Apr. 22.

Barn- och elevombudet (Beo) kritiserar Östhammars kommun

Anmälan inkom i januari i år till Barn- och elevombudet. Enligt anmälan ska eleven vid upprepade tillfällen ha utsatts för kränkande behandling av en annan elev på skolan, sedan år 2015. Främst har det handlat om nedsättande ord men vid något tillfälle ska även slag ha utdelats och kraftfulla hot uttalats.
Läs hela artikeln hos UNT.se/Kränkt elev fick byta skola

Apr. 21.

Politiska partier i Östhammars kommunfullmäktige som uttalat är emot stängning av jouren nattetid

Det finns 11 politiska partier (inklusive 1 oberoende) i Östhammars kommunfullmäktige. Samtliga partier har (eller borde åtminstone ha) hemsidor att publicera nyheter på. Vad ska de annars med hemsidor till?

Frågan om stängning av jouren nattetid i Östhammar är inte precis en liten struntfråga, och jag har därför surfat in på de politiska partiernas hemsidor för att läsa eventuella uttalanden. Om och hur partierna uttalar sig i media intresserar mig inte, för det är inte media som ansvarar för att publicera partiernas uttalanden.

UTTALANDEN EMOT STÄNGNING:
Kristdemokraterna Östhammar
Lokalpartiet BoA
Moderaterna Östhammar
SD Uppsala i vårdstyrelsen (dock inget uttalande på SD Östhammars hemsida)
Åsa Lindstrand (oberoende) Östhammar

INGA UTTALANDEN:
Centerpartiet
Landsbygdspartiet oberoende
Liberalerna
Miljöpartiet
Socialdemokraterna – har ingen hemsida
Vänsterpartiet

Apr. 20.

31 juli senaste datum för respons på äldreplanen 2018-2022

Östhammars kommunhus:
Nu kan du lämna synpunkter på förslaget till ny äldreplan för Östhammars kommun! Äldreplanen ska gälla 2018-2022.
Remissvar ska skickas till socialnamnden@osthammar.se senast den 31 juli 2017.
LÄS MER PÅ ÖSTHAMMARS KOMMUNHUS’ HEMSIDA:
Äldreplan 2018-2022 – Remiss

Apr. 19.

Dick Sundevall – Öppet brev till dig som skyller dina personliga tillkortakommanden på ”massinvandringen”

”Dick Sundevall är Para§rafs chefredaktör men hans krönikor och debattartiklar är inga ledare, utan högst privata tankar och funderingar. I närmare 40 år har han arbetat med rätts- och kriminalfrågor. Det har blivit många tv-program och dokumentärfilmer. Åtta böcker, senast Det farliga Sverige, och många tusen artiklar genom åren. Dick är mångfalt prisbelönt som journalist och författare med utmärkelsen Guldspaden och annat. Mest stolt är han över Ordfronts Demokratipris, ”för då väljs man ut bland hela befolkningen”.
På frågan om vad han tycker är det bästa han har gjort, svarar han:
– Mina tre barn.”

Om det är någon tröst så är du är inte ensam. Ni är många, tusentals, som idag skyller personliga problem och tillkortakommanden på ”massinvandringen”. Usla skolbetyg, arbetslöshet eller dåligt lågbetalt jobb, sprucket äktenskap, regeringens agerande, spriten som är urdrucken – allt tycks kunna skyllas på ”massinvandringen”. Men om det nu inte är så, om det inte håller – om det istället beror på dig själv.

Läs hela inlägget hos Para§raf:
Öppet brev till dig som skyller dina personliga tillkortakommanden på ”massinvandringen”

Apr. 17.

Befolkningsutveckling Öregrund åren 1570-2016

Det här inlägget hamnar i kategorin Politik.
Endast en gång i tabellen har Öregrund haft fler än 1600 invånare och sedan har det stagnerat under 1600-strecket. Någon som undrar varför det är så?

Apr. 15.

Östhammars kommun anmäld till Skolinspektionen 9 gånger under 2017

Under januari-april 2017 har Östhammars kommun anmälts nio gånger till Skolinspektionen:

Öregrunds skola med reg.datum 11 januari
Vallonskolan med reg.datum 24 januari
Öregrunds skola med reg.datum 27 januari
Frösåkersskolan med reg.datum 22 februari
Olandsskolan med reg.datum 23 februari
Kommunnivå med reg.datum 28 februari
Vallonskolan med reg.datum 22 mars
Vallonskolan med reg.datum 23 mars
Österbyskolan med reg.datum 11 april

Skolinspektionen 21 februari 2017
Om man upplever att en skola eller förskola inte följer de regler som finns för undervisningen och omsorgen kan man anmäla det till Skolinspektionen. Kränkningar och mobbning är den vanligaste orsaken till att man anmäler en skola, den näst vanligaste anledningen är att en elev inte får det särskilda stöd han eller hon har rätt till.

Apr. 12.

Åsa Lindstrand om det politiska livet efter valet 2018

Åsa Lindstrand, oberoende ledamot i Östhammars kommunfullmäktig:

Lite nu och då får jag frågan vad jag har tänkt att göra till nästa mandatperiod. Som jag ser det finns tre möjliga scenarier.
1. Inte ställa upp.
2. Gå med i ett annat parti.
3. Starta ett eget lokalt parti.

LÄS HELA BLOGGINLÄGGET PÅ LINDSTRANDS BLOGG:
”Vad händer sen?”

Apr. 06.

Lägenheter som ”testballonger” i Gimo. När ska Östhammarshem bygga nytt i Öregrund?

UNT 6 april: ”Anders Erixon menar att de lägenheter som byggs kan ses som en testballong och att det finns mark i samma område där fler hyresbostäder i olika storlek skulle kunna byggas.”
Byggstart för hyresrätter i Gimo

Antal invånare Öregrund-Gräsö: 2 250
KVARTAL 1: Januari – Mars, lediga lägenheter hos Östhammarshem i Öregrund:

STORLEK ADRESS INTRESSERADE
1 rum och kök Matrosgatan 26 36
2 rum och kök Håkanssons Gata 10 41
1 rum och kök Matrosgatan 2 50
2 rum och kök Håkanssons Gata 12 C 43
3 rum och kök Matrosgatan 22 42
1 rum och kök Jungmansgatan 25 37

Apr. 05.

Angående ”servicehuset” i gästhamnen Öregrund

Östhammars kommunhus’ svar på frågan om  när kommunens hamnkontor/servicehus i gästhamnen ska rustas:
Upphandling av entreprenör är gjord och Öregrund Bygg  kommer att påbörja renoveringen direkt efter badortsdagarna.

Apr. 05.

”På Akademiska sjukhuset i Uppsala beskrivs läget som värre än någonsin”

Sjukhusläkaren – Debatt och nyheter från sjukhusvärlden, sammanfattade så här om Akademiska sjukhuset i februari 2017:
På Akademiska sjukhuset i Uppsala beskrivs läget som värre än någonsin. I en kartläggning som Sjukhusläkarna Uppsala genomfört vittnar personal inom flertalet verksamheter om en vardag som inte håller.
Läs hela inlägget hos Sjukhusläkaren: Personal på Akademiska larmar om pressad situation

Apr. 02.

De politiska partiernas närvaro i Östhammars kommunfullmäktige

UNT 2 april, Faktarutan:

UNT har gått igenom närvaroprotokoll från samtliga 11 KF-möten som hållits år 2015 och 2016.
Granskningen visar att flera partier har 100 procents närvaro – definierat som att det inte finns någon tom stol (ibland har ersättare gått in när ordinarie ledamot varit borta).
100 procents närvaro gäller C, Boa, MP, Åsa Lindstrand (-), V, L och KD.
S har 99,5 procents närvaro.
M har 97,4 procents närvaro.

Två partier sticker ut. Landsbygdspartiet (LPO) har 54,5 procent och lägst tal har Sverigedemokraterna med 49,1 procents närvaro.

Läs hela artikeln hos UNT: SD mest borta från fullmäktiges möten

Mar. 30.

Protestlista på nätet angående stängning av jourmottagningar nattetid Tierp och Östhammar

Det fanns fysiska protestlistor runt om i kommunerna. Nu är de hämtade och över 4600 personer har skrivit på med sina namn.
Här finns även en protestlista på nätet för er som missat de fysiska listorna. Ansvarig för namninsamlingen på nätet är Charlotta Eriksson. Över 650 personer har skrivit på.
När du skrivit ditt namn på protestlistan mot stängning av jourmottagningarna nattetid Tierp och Östhammar, får du ett mejl där du bekräftar ditt namn.
Här finns protestlistan på nätet:
https://www.skrivunder.com/signatures/radda_jourmottagningarna_i_tierp__osthammar

Mar. 30.

Nu får det vara nog med jidder om jourmottagningen i Östhammar!

Verksamhetschefen på Östhammars vårdcentral säger så här till UNT angående stängning av jourmottagningen nattetid:
– Vi har i snitt 0,8 besökare efter klockan 24. Det är inte försvarbart att ha en läkare, en undersköterska och en sjuksköterska anställda på natten med så litet patientunderlag.

När är det natt?
Den tid verksamhetschefen hänvisar till är klockan 00-06 vardagar!
Källa: Mats Norman, controller Region Uppsala, 30/3-17.

När vill Region Uppsala ha jouren i Östhammar stängd? Svar:
vardagar klockan 21-07 (inte ‘bara’ 00-06)
helger klockan 18-08 (vart tog helgerna vägen i statistiken?)

Nu får det vara nog med jidder om klockslag!
Ska statistik användas ska den vara korrekt!

Mar. 28.

Logik a’ la’ vårdstyrelsen Region Uppsala

Sträckan mellan Östhammars kommun och Uppsala är lika lång åt båda hållen och är körbar åt båda hållen. Vårdstyrelsens politiker och tjänstemännen som snickrat ihop förslaget om stängd jour nattetid i bl.a. Östhammar menar ju att en sjukresa på denna sträcka (Östhammar- Uppsala) är acceptabel.
Okej – invånare i Uppsala kan med den logiken ta sig till jourmottagningen i Östhammar.

Mar. 28.

Varför finns Öregrund? För vem?

SVT Uppsala 28 mars 2017: Vrak i Öregrund klassas som fornminne

Behöver vi permanenta lösningar för utbyggnad av Öregrunds hamn?  Vilka använder Öregrunds hamn och när under året används hamnen, är frågor skattebetalare i Östhammars kommun bör ställa sig.
Det finns flexibla lösningar med flytbryggor och annat som kan tas bort efter sommarsäsongen. Vad ska vi med en utbyggd hamn med permanenta (?) lösningar till – tom gästhamn nio månader om året.
Kåre Lagerquist lämnade ett medborgarförslag som har datumet 2014-11-25: FÖRENKLAD UTBYGGNAD AV ÖREGRUNDS HAMN/GÄSTHAMN: ”Förslaget har arbetats fram i samarbete med expertis inom hamnanläggningar och det har konstaterats dels att förslaget är fullt genomförbart och att det ger en säker och väl skyddad hamn.” Läs förslaget här:
14-KS574-1 Medborgarförslag om Öregrunds hamn

I Öregrund behövs i första hand lösningar för permanentboende, som lägenheter! Finns någon grupp som anstränger sig för permanentboende i och inflyttning till Öregrund!

Mar. 26.

All makt går ut över folket – även vårdstyrelsens makt

Den 9 maj ska vårdstyrelsen ta beslut om jourmottagningarna i Tierp och Östhammar. MP och S vill ha jourmottagningarna stängda nattetid i Tierp och i Östhammar. Av vårdstyrelsens 13 ledamöter är 6 av dem från just MP och S. En av ledamöterna är från Alunda Östhammars kommun, men tillhör S-laget.

Ledamöter i vårdstyrelsen:
Ranch, Malena (MP), Uppsala
Collin, Håkan (S), Heby
Klomp, Anna-Karin (KD), Uppsala
Söderlund, Petra (S), Örsundsbro
Litsner, AnnBritt (S), Knivsta
Sandberg, Lars (S), Alunda
Leijerstam, Fredrik (MP), Uppsala
Ormerod, Neil (V), Enköping
Orring, Emilie (M), Knivsta
Elsborg, Roger (M), Uppsala
Enfeldt, Johan (L), Björklinge
Botka Ncomo, Aranka (C), Uppsala
Perez, David (SD), Uppsala

Mar. 25.

Antal besök på jourmottagningen i Östhammar 2016

Det material jag använt beställde jag från Region Uppsala med återvändande svar och material från RU: ”Hej. Översänder statistik för Östhammars jourmottagning. Rapporten visar antal besök per timme för alla dagar 2016.”

Totalt antal besök på jourmottagningen Östhammar år 2016 var 5610.
Av dessa var 1723 besök på de tider som Uppsala vill ha jouren stängd i Östhammar fr.o.m. 1 september 2017:
* vardagar klockan 21-07 fick jouren 776 besök.
* helger klockan 18-08 fick jouren 947 besök.

JANUARI 2016:
antal besök jouren vardagar 21-07 var 38 personer.
antal besök jouren helger 18-08 var 66 personer.

FEBRUARI 2016:
antal besök jouren vardagar 21-07 var 74 personer.
antal besök jouren helger 18-08 var 53 personer.

MARS 2016:
antal besök jouren vardagar 21-07 var 60 personer.
antal besök jouren helger 18-08 var 82 personer.

APRIL 2016:
antal besök jouren vardagar 21-07 var 57 personer.
antal besök jouren helger 18-08 var 74 personer.

MAJ 2016:
antal besök jouren vardagar 21-07 var 58 personer.
antal besök jouren helger 18-08 var 82 personer.

JUNI 2016:
antal besök jouren vardagar 21-07 var 81 personer.
antal besök jouren helger 18-08 var 84 personer.

JULI 2016:
antal besök jouren vardagar 21-07 var 76 personer.
antal besök jouren helger 18-08 var 121 personer.

AUGUSTI 2016:
antal besök jouren vardagar 21-07 var 77 personer.
antal besök jouren helger 18-08 var 70 personer.

SEPTEMBER 2016:
antal besök jouren vardagar 21-07 var 70 personer.
antal besök jouren helger 18-08 var 104 personer.

OKTOBER 2016:
antal besök jouren vardagar 21-07 var 62 personer.
antal besök jouren helger 18-08 var 67 personer.

NOVEMBER 2016:
antal besök jouren vardagar 21-07 var 47 personer.
antal besök jouren helger 18-08 var 63 personer.

DECEMBER 2016:
antal besök jouren vardagar 21-07 var 76 personer.
antal besök jouren helger 18-08 var 81 personer.

Mar. 23.

MP/S-förslaget om att stänga jourmottagningarna i Tierp och i Östhammar ska ”fördjupas”

Det bästa vore att MP och S valkampanjar om det här inför landstingsvalet 2018: ”Vinner vi valet lovar vi att stänga jourmottagningarna i Tierp och i Östhammar nattetid.”
Något som totalt förändrar beredskapen för att rädda liv är inget som amatörer (som ju politiker är) ska hålla på med mellan valdagarna.

Men i stället detta pressmeddelande 23 mars:
Förslaget har väckt många synpunkter som vi har tagit till oss, och vi vill därför fördjupa beredningen ytterligare.
Läs hela pressmeddelandet hos Region Uppsala:
Förslag om omstrukturering kommer upp först den 9 maj i vårdstyrelsen

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: