Category Archives:Politik

Dec. 11.

Var i kommunbudgeten finns kustområdet?

Du känner till Östhammars kommuns fyra strategiska mål? Varje mål har ett antal indikatorer. De fyra målen har tillsammans 12 indikatorer.

1. En attraktiv och växande kommun.
2. En hållbar kommun.
3. En lärande kommun.
4. En öppen kommun.

Du kan läsa om målen och indikatorerna på sidorna 45-54 i kf:s ärendelista 19/11-19

KPMG skriver så här: ”Vår bedömning är att de av fullmäktige beslutade verksamhetsmässiga målen inte kommer att uppnås för helåret 2019 eftersom 7 av de tolv resultatmåtten inte kommer att uppnås och ett kommer att utgå, det vill säga går inte att mäta.”

Vart tog kustområdet Öregrund och Gräsö vägen?
Från sidan 90 finns Årsbudget 2020 med Flerårsplan 2021-2023.
Kommunstyrelsens ordförande (KSO), Jacob Spangenberg: ”När vi nu ska genomföra ett antal re- och nyinvesteringar kräver detta mod från oss förtroendevalda att prioritera. Vi måste ta svåra beslut om nedläggningar, omändringar och nya investerings lokaliseringar i vår vidsträckta kommun.”

Vi vet redan att Gräsö Skärgårdsskola ska avvecklas. Vi vet redan att Tallparksgården inte ska byggas ut. Något mer? Fler avvecklingar i kustområdet? Kustområdet är ju ett avvecklingsområde, medan kommunens inland är ett investeringsområde:

* Nya skolan, Östhammar. Totalt 243 400 000 kronor, varav 105 400 000 kronor år 2019.
* Ny/ombyggnation sporthall Östhammar. Totalt 112 000 000 kronor, varav 3 000 000 kronor år 2019.
* Ny förskola Östhammar. Totalt 51 750 000 kronor, varav 3 500 000 kronor år 2019.
* Ny förskola Österbybruk. Totalt 51 750 000 kronor, varav 3 500 000 kronor år 2019.
* Utbyggnad Österbyskolan. Totalt 40 800 000 kronor, varav 10 800 000 kronor år 2019.
* Utbyggnad Olandsskolan. Totalt 35 500 000 kronor. Start 2020.
* Skolor i Gimo. Totalt 36 000 000 kronor. Start 2020.

Det finns pengar! Men det finns sällan eller aldrig pengar till investeringar för permanentboende i kustområdet.

Dec. 04.

Överklagan om Tallparksgården till Förvaltningsrätten

Var i processen är ”vi” om Tallparksgården? Skrev DU på namninsamlingen som PRO hade ute i butikerna?

Innan valet skulle Tallparksgården byggas ut, lovade S. Beslutet om att bygga ut togs av Socialnämnden. Kommunstyrelsen rev upp beslutet efter valet. Det är kommunfullmäktige som är kommunens högsta beslutande organ, inte kommunstyrelsen.
Jan Stanje och jag överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i februari 2019 med motiveringen att beslutet togs på fel politisk nivå. Kommunen fick sedan yttra sig om överklagan, och Stanje och jag fick yttra oss om kommunens yttrande. Bollen ligger hos Förvaltningsrätten, som ännu inte tagit något beslut. Förvaltningsrätten ändrar inga beslut, de upphäver beslut – eller avslår överklagan.

Tidigare blogginlägg: Namninsamling om Tallparksgården överlämnad till KSO

Dec. 02.

Avtalet mellan TEMAB och Östhammar Vatten

Är du intresserad av att läsa avtalet mellan TEMAB och Östhammar Vatten? Avtalet handlar om leverans av vatten från Tierps kommun/Örbyhus till Östhammars kommun/Österbybruk/Alunda.
Kommunstyrelsens ärendelista för sammanträde består av 370 sidor denna gång (ja, jag har läst alla sidor). Avtalet (antagande) finns på sidorna 101-109 med bilagor efter sidan 109. Du kan läsa ärendelistan med Avtalet HÄR

Avsiktsförklaringen mellan Östhammars kommun och Tierps kommun innebär att Östhammar Vatten kommer att köpa dricksvatten från TEMAB. TEMAB har, i och med Uppsalaåsens sträckning i Tierps kommun, tillgång till stora mängder råvatten för dricksvattenförsörjning både för invånarna i Tierps kommun och Östhammars kommun. Nuvarande miljödom för vattenuttag (DVA 51, 1981-07-16, mål VA 11/81) visar att förutsättningarna för uttag av grundvatten vid Odens källa är mycket gynnsamma.

Dec. 02.

Antal intresserade av lediga lägenheter i Öregrund hos Östhammarshem

Jag bokför antalet lediga hyreslägenheter i Öregrund sedan år 2017 hos Östhammarshem. Så här ser det ut hittills.

Det här inlägget uppdateras fram till valet 2022, för om det ska byggas nya lägenheter i Öregrund eller inte har med politik att göra – till vilka orter ’kommunen’ vill styra inflyttning. Östhammarshem har inga planer på att bygga nytt på Gräsö eller i Öregrund.

De senaste 6 lägenheterna har alla 2 december 2019 som sista anmälningsdatum.

Januari-Mars 2017:
1 rok, Matrosgatan 26: antal intresserade: 36
2 rok, Håkanssons Gata 10: antal intresserade: 41
1 rok, Matrosgatan 2: antal intresserade: 50
2 rok, Håkanssons Gata 12: antal intresserade: 43
3 rok, Matrosgatan 22: antal intresserade: 42
1 rok, Jungmansgatan 25: antal intresserade 37

April-Juni 2017:
3 rok, Matrosgatan 16: antal intresserade: 56

Juli-September 2017:
2 rok, Matrosgatan 10: antal intresserade: 55
3 rok, Jungmansgatan 22: antal intresserade: 40

Oktober-December 2017:
2 rok, Håkanssons Gata 10B: antal intresserade: 52
4 rok, Jungmansgatan 24: antal intresserade: 35
3 rok, Jungmansgatan 10: antal intresserade: 41

Januari-Mars 2018
2 rok, Skolgatan 16, seniorboende: antal intresserade: 29
2 rok, Smedjegatan 11: antal intresserade: 32

April-Juni 2018
2 rok, Skolgatan 42, seniorboende: antal intresserade: 30
2 rok, Matrosgatan 30: antal intresserade: (minst) 79
3 rok, Matrosgatan 42: antal intresserade: 49
3 rok, Jungmansgatan 21: antal intresserade: 57
3 rok, Skolgatan 36, seniorboende: antal intresserade: 29
3 rok, Jungmansgatan 23: antal intresserade: 43

Juli – September 2018
2 rum och kokvrå, Smedjegatan 11: antal intresserade: 49
2 rok, Jungmansgatan 5: antal intresserade: 94
4 rok, Matrosgatan 24: antal intresserade: 37
3 rok, Jungmansgatan 10: antal intresserade: 30

Oktober – December 2018
3 rok, Jungmansgatan 20: antal intresserade: 34
3 rok, Matrosgatan 46: antal intresserade: 52
1 rok, Jungmansgatan 13: antal intresserade: 34
3 rok, Jungmansgatan 10: antal intresserade: 32
1 rok, Jungmansgatan 30: antal intresserade: 30

Januari – Mars 2019
3 rok, Matrosgatan 44: antal intresserade: 47
4 rok, Jungmansgatan 7: antal intresserade: 25
3 rok, Jungmansgatan 32: antal intresserade: 60

April – Juni 2019
2 rok med kokvrå, Smedjegatan 11: antal intresserade: 62
2 rok, Håkanssons Gata 10 K: antal intresserade: 56
1 rok, Jungmansgatan 30: antal intresserade: 35
4 rok, Matrosgatan 48: antal intresserade: 34

Juli – September 2019
2 rok, Skolgatan 30 för 55+: antal intresserade: minst 49
2 rok med kokvrå, Håkanssonsgatan 10 I: antal intresserade: 57

Oktober – December 2019
3 rok, Matrosgatan 44: antal intresserade: minst 61
1 rum och kokvrå, Södra Långgatan 1, antal intresserade: 19
1 rum och kokvrå, Södra Långgatan 1, antal intresserade: 16
1 rum och kokvrå, Södra Långgatan 1, antal intresserade: 16
1 rum och kokvrå, Södra Långgatan 1, antal intresserade: 17
2 rok, Södra Långgatan 1, antal intresserade: 51
3 rok, Jungmansgatan 8, antal intresserade: 56

Nov. 29.

Påverka det nya trafikförsörjnings-programmet

Viktigt! Viktigt! Viktigt!

Remiss- och samrådstid för det nya trafikförsörjningsprogrammet i vårt län är från december 2019 till 29 februari 2020.
För fastboende i Östhammars kommuns skärgård är det besvärligt – minst sagt! Vi behöver anropsstyrd kollektivtrafik i skärgården. Det funkar ju i andra regioner och kommuner – det fungerar självklart även i vår kommun, om politisk vilja finns.
I Östgötatrafiken finns politisk vilja! Läs här: Om skärgårdstrafik Östgötatrafik

Det här mötet 6 september 2019 var jag på. Var du också där?
Inbjudan till möte om anropsstyrd kollektivtrafik i Gräsö skärgård

Påverka det nya trafikförsörjningsprogrammet!
Här finns programmet, protokoll och bilagor
Ja, det är mycket att läsa! Så är livet för engagerade medborgare. Kör hårt!
Jag har inte hittat något om båttrafik i vårt läns trafikförsörjningsprogram – bara buss och tåg.

Nov. 23.

Östhammars kommun har skrivit under hållbarhetslöften för klimatet

Äntligen! Nu har vi något att förhålla oss till: Östhammars kommun har skrivit under hållbarhetslöften för klimatet. Debatt i kommunfullmäktige 19 november om hållbarhetslöftena, sedan votering.

Kommunfullmäktige i Östhammars kommun har beslutat att under 2019-2022 arbeta med åtgärder inom dessa 13 områden inom tema klimat och energi:

 1. Ökad gång och cykling.
 2. Underlätta att kombinera olika färdmedel och linjebyten.
 3. Fossilfri arbetspendling och möteskultur.
 4. Fossilfria tjänstefordon.
 5. Minska energi- och effektanvändningen för fastigheter och verksamheter.
 6. Öka produktion och användning av återvunnen eller förnybar energi och fossilfria drivmedel.
 7. Minskad klimatpåverkan från bygg- och anläggningsprojekt.
 8. Minskad klimatpåverkan från måltider.
 9. Inspirera till klimatsmarta val.
 10. Stärka integrering av klimat, energi och hållbar utveckling i skola och förskola.
 11. Utbildnings- och informationsinsatser för beslutsfattare.
 12. Fossilfria investeringar och kapitalplaceringar.
 13. Fasa ut fossil plast.

Länk: Läs mer om kommunens hållbarhetslöften

Nov. 16.

Rättvik ligger inte i Östhammars kommun

Det här med företagsklimatet i Östhammars kommun … Kommunen rankades senast till plats 259 av landets 290 kommuner. Samma dag som Svenskt Näringsliv publicerade rankingen sammanträdde Östhammars kommunfullmäktige. Ingen sa’ något om rankingen.

Rättvik ligger inte i Östhammars kommun. Är det därför som Rättviksmodellen är ”omöjlig” att använda i vår sorgliga kommun? Du känner till att kommuner har tillsynsansvar över vissa företagsbranscher? I Östhammars kommun tar man ut tillsynsavgifter utan att göra tillsyn. Kommunen tar ut årliga avgifter, men gör inte årlig tillsyn. Om privata företag skulle agera som bl.a. Östhammars kommun och ta betalt för icke utfört arbete, skulle det bli ett jäkla liv.
Här är det relevant att företag ställer frågan: ”Vad fan får jag för pengarna?”

Hur gör Rättviks kommun?
De tar betalt för utförd tillsyn och fakturerar i efterhand.
Länk: Här kan du läsa mer om Rättviksmodellen

Nov. 11.

Vad händer med förskolan på Gräsö?

Jag läser protokollet från Barn- och utbildningsnämnden.
Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén informerar om nedanstående punkter:

− Under december kommer en redovisning av resultaten i grundskolan. Generellt är resultaten något bättre, jämfört med föregående år, men det är stora skillnader mellan skolorna.
− Kort information om Forsmarks skola.
− Det är få barn på Gräsö förskola.

Fortfarande har kommunen inte bjudit in till medborgardialog på Gräsö och i Valö. Ska hela Gräsö avvecklas först och sedan blir det medborgardialog?

Nov. 07.

Inga investeringar i kustområdet den här mandatperioden – heller

Samtliga investeringar i Östhammars kommuns budget 2020 hamnar i kommunens inland: Alunda, Gimo, Österbybruk och Östhammar:

* Ny skola 4-9 i Östhammar (pågår)
* Ny/ombyggnation sporthall Östhammar
* Ny förskola Östhammar
* Ny förskola Österbybruk
* Utbyggnad Österbyskolan
* Utbyggnad Olandsskolan, Alunda
* Skolor i Gimo

Läs sidan 24 i budgeten om hur många miljoner kronor per objekt som kommunen investerar i inlandet.

Inga investeringar i kustområdet. Gräsö nämns i samband med skolnedläggning. Öregrund nämns i samband med den ansträngda VA-situationen.
Jag ser inget om Hargshamn i budgeten (kan ha missat). Men kommunen har vuxit från 5 tätorter till 6 (står det i ”Ordförande har ordet”) så Hargshamn får nog nöja sig med att bli kallad tätort.

Kommunstyrelsens ordförande: ”När vi nu ska genomföra ett antal re- och nyinvesteringar kräver detta mod från oss förtroendevalda att prioritera. Vi måste ta svåra beslut om nedläggningar, omändringar och nya investeringslokaliseringar i vår vidsträckta kommun.

Länk: Årsbudget 2020. Flerårsplan 2021 – 2023

Jag och mina kollegor i Ostkustens Framtid har haft ett åtta timmar långt arbetsmöte idag och fokuserat endast på budgeten.

okt. 31.

Östhammars kommun har Sveriges högsta VA-taxa

Jag läser ärendelistan för ksau, som har sammanträde 5 november. Citerar sidan 81, från Gästrike Vatten:

Status och förutsättningar för kommunal VA-försörjning i Östhammars kommun
Sedan 2017 har en grundlig genomgång av VA-verksamheten genomförts och ett mycket stort antal åtgärder vidtagits för att säkra såväl arbetsmiljö som VA-leveransen. 8 avloppsreningsverk och 11 vattenverk producerar vatten till och renar spillvatten från knappt 15 000 anslutna personer och verksamheter. Längden ledningar (vatten, spillvatten och dagvatten) är ca 500 km. 

 
Genomgången visar att den kommunala VA-försörjningen är mycket ansträngd på flera olika sätt. Speciellt kan lyftas fram:
• Bristande vattenkvalitet och många kundklagomål
• Små grundvattenmagasin och mer vatten än vad som bildas tas ut från huvuddelen av vattentäkterna
• Få vattenresurser av god kvalitet och stor mängd inom kommunen (bilaga 1 Sammanfattning av Vattenförsörjningsplan Östhammars kommun)
• Svårt att uppfylla miljötillstånd för reningsverken och flertalet ligger nära sin dimensionerade reningskapacitet
• Små möjligheter att ansluta fler till kommunalt VA vilket hindrar exploateringar och begränsar kommunens tillväxt
• Sveriges högsta VA-taxa

Läs mer i Gästrike Vattens PM, sidorna 79-93 

okt. 21.

Nakenbadet i Tallparken avvecklas

Citerat från ärendelistan Kultur- och fritidsnämnden, som sammanträder 28 oktober.
PUNKT 7, SIDAN 11

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att nakenbaden vid Tallparken avvecklas.

Ärendebeskrivning
En del av Tallparken i Öregrund är skyltat som nakenbad och bl.a. marknadsfört av Naturistföreningen. Varken Tekniska kontoret eller Kultur- och fritidsförvaltningen har kunnat hitta dokumentation över nakenbadet, men det har funnits sedan lång tid tillbaka. Kultur- och fritidsnämnden har enligt Lokalförsörjningsplanen strategiskt ansvar för anläggningar för friluftsliv.
Placeringen kan tidigare ha betraktats som relativ skyddad men med stort fokus på rörligt friluftsliv för ökad hälsa har området Tallparken-Hummelfjärden utvecklats. Promenadslingan Sjömilen, ett samarbete mellan kommunen, Upplandsstiftelsen och föreningen Tallparkens Vänner passerar området. 
I enlighet med kultur- och fritidsnämndens reglemente bör allmänintresset för rörligt friluftsliv gå före särintresset nakenbad. Nakenbad kan som många andra verksamheter drivas av förening på mera lämplig plats.

okt. 21.

Peter Robsahm om Ulf Kristersson, Moderaterna

Peter Robsahm, en mycket klok och analyserande medborgare i Sverige. Här skriver han på sin Facebook om Moderaternas Ulf Kristersson:

”Bus eller godis?

Under Kristerssons ledning har Moderaterna styrt in på en kurs som gör att det snart kan vara hugget som stucket vilket av partierna M eller SD man väljer. Men medan Åkesson är helt öppen med vilket Sverige han vill ha, gömmer sig Kristersson bakom en fasad av spelad demokrati och klassisk debatt. Han utgör en lösen för alla dessa som tycker att Sverige gått för långt på så många sätt, men av olika skäl ändå inte vill ta klivet in i SDs öppna värld av fascism.

På så vis är han farligare. Farligare därför att han nu helt har normaliserat gårdagens skinnskallar med bomberjackor, Karl XII-marscher och Sieg heil-kryssningar. Allt de behövde göra var att frisera sig och klä på sig något anständigt. Och kalla sig ”socialkonservativa”.

SD behöver inte erövra makt med hjälp av procent. De får den till skänks av Ulf Kristersson. Han avstår nämligen gärna en bit av maktkakan i utbyte mot att få bli Statsminister. Det egna begäret står över allt annat.
Visserligen klargjorde han en gång i tiden att han aldrig skulle släppa in och samarbeta med Sverigedemokraterna.

Nu klingar hans falska ord ihåligt och han har till och med blivit deras bästa försvarare, som inte missar ett tillfälle att ta dessa fascister i försvar och försöka tvätta rent deras rykte.

Enda, eller i alla fall största, chansen för denne man är således att börja samspela med de högerkrafter som sitter på röst-potten. Själv har han inte blivit någon större hit, men Jimmie Åkesson har. Och vilket kan vara ett mer lyckosamt drag för en medioker politisk entreprenör, än att ingå ett joint venture med den som lyckats bättre? Att få sola sig i glansen och lysas upp av samma fotoblixtar?

Kryddningen är uppenbar i denna giftiga ratatouille. Helt öppet klargör Kristersson att klyftorna ska öka och försäkringar kallas för bidrag och ska försämras. Allt han säger och gör vittnar om en total avsaknad av att värna de svaga i samhället. Det är en strikt ultrakonservativ politik, där de starka ska gynnas och de svaga får nöja sig med att betjäna. Helst för så lite betalt som möjligt. Låga skatter är mantrat, utan att med ett ord klargöra vad dessa lägre skatter kommer att innebära för gemene man. Och givetvis innebär det också att den högljudda retoriken vänder sig mot invandrare och flyktingar. Han, liksom Åkesson & co, slår på stora trumman om ökat våld och osäkerhet.
Forskning och fakta hör inte hemma i denna politiska klimatkris.

Normaliseringen har blivit den nya normen.

En gång i tiden fanns moderater som, om de levde idag, skulle packa sin politiska väska och säga adjö. Arvtagare till dessa mer socialt konservativa finns fortfarande och många av dem upplever denna moderata inriktning som ytterst besvärande. De står givetvis inför ett val – att av lojalitet stanna kvar på skutan och försöka göra det bästa av situationen, eller gå.

Sveriges politiska systemkollaps står för dörren. Vid rodren finns politiska medelmåttor; fegisar utan ryggrad och ideologisk värdegrund. Nyfrälsta clowner. Alla springer omkring som yra höns nere i försvaret när det ultrakonservativa och dito nationalistiska anfallet pressar på; ett anfall som backas upp av normaliseringens mittfält, där alla vill ha påfyllning i cocktailglasen.

Men, sover man med djävulen måste man också vara fullt på det klara med att han också kommer att vara den som fixar frukosten. Och vara beredd att äta den.

Är du det, Ulf?”

okt. 16.

Östhammars kommun på plats 270 av 290 i Bästa skolkommun

Sveriges bästa skolkommun
Resultatet för 2019 är här! Lärarförbundets rankning sätter fokus på kommunernas viktiga roll som huvudmän för skolan. Se hur din kommun ligger till:
https://www.lararforbundet.se/basta-skolkommun

Östhammars kommun på plats 270 av totalt 290 kommuner i Sverige.
I Uppsala län är Knivsta kommun bäst av länets 8 kommuner, och Östhammars kommun på plats 6 i länet.

okt. 15.

Andreas Magnusson – ”Den inbillade känslan av fakta”

Andreas Magnusson är en av mina favoritskribenter. Jag har inte många favoriter, kanske 3-4, och Andreas ligger i topp. Han är gymnasielärare i svenska, religionskunskap och etik. (Mer om Andreas längst ner i artikeln jag länkar till.)

Hur gick det då egentligen till när vi valde att låta de viktiga samtalen om brottsbekämpning och integration kidnappas av känslomässigt handikappade människor med stora kunskapsluckor och av populistiska politiker som vill locka väljare genom att skrämma dem?

Läs hela artikeln hos Magasinet Paragraf:
Den inbillade känslan av fakta

Bild på ficklampa passar bra till Andreas’ artikel. Jag hoppas din ljuskälla är större än så …

okt. 13.

På väg mot världens sämsta lokalsamhälle

Med den här motiveringen avvecklar Östhammars kommun/Socialnämnden glesbygdsfärdtjänst:

Eftersom det saknas krav på att erbjuda glesbygdsfärdtjänst och ingen annan kommun erbjuder en motsvarande service anser nämnden att tjänsten ska avvecklas för att den service som kommunen erbjuder ska harmoniseras med övriga landets kommuner.

Glöm det där med på väg mot världens bästa lokalsamhälle. Det är HELT omöjligt att bli bäst med nuvarande kommunledning och styre:

Avvecklande av glesbygdsfärdtjänsten med båt innebär en besparing av den rörliga kostnaden som 2018 uppgick till 188 842 kronor.

188 842 kronor per år! De pengarna räcker inte att avlöna kommunens tre kommunalråd per månad. Kommunen vill att Region Uppsala och UL tar över trafiken.

Hela styrelsen för Ostkustens Framtid närvarade vid mötet på Gräsö Gård om anropsstyrd kollektivtrafik i kommunens skärgård och skriver på sin Facebooksida: – – –

”I enlighet med tidigare genomförd utredning kan det inte anses att Socialnämnden minskar nivån av service till medborgarna eftersom verksamheten varken är lagstyrt ansvarsområde eller erbjuds av någon annan kommun i Sverige.”

Vår reflektion kring det?
Självklart minskar Östhammars kommun/Socialnämnden nivån av service till de medborgare som använder glesbygdsfärdtjänst! Tar man bort något från skattebetalande medborgare … så har de blivit av med något. Enkel matematik: 1-1 = 0.

Läs hela inlägget av OF på Facebook:
https://www.facebook.com/ostkustensframtid

okt. 09.

Nya storskolan i Östhammar

Varifrån ska Östhammars kommun hämta alla elever till den nya storskolan i Östhammar, tror du?
Den nya skolan som ska byggas i Östhammar kommer att rymma upp till 600 elever mellan årskurs 4 och 9.
LÄNK: Projekt nya skolan

Nuvarande rektor för Frösåkersskolan nämner Glömstaskolan i Huddinge som förebild för nya storskolan i Östhammar. Jag har inte hunnit läsa anmälningar till Skolinspektionen på Glömstaskolan ännu, men om du har tid finns de här från 2017 till pågående 2019 HÄR

Bilder på bygget den här veckan:

okt. 09.

Fråga Politiken: ”Vad vill ditt parti med Öregrunds F-6-skola?”

Samtliga partier i Östhammars kommunfullmäktige har fått den här frågan att svara på. Håll utkik på hur partierna svarar.
Partierna fick frågan den 27 september 2019. Hittills har endast tre partier svarat.

En fråga om kommunens omorganisation av skolorna.
Kvar från ”Förslag 3”, BUN, sammanträde 21 april 2015, är att ta bort årskurserna 4-6 från Öregrunds skola, så att kustområdets enda skola då blir en F-3-skola. All annan omorganisation är redan klubbad:
Kristinelundsskolan blir F-3.
Edsskolan blir F-3.
Frösåkersskolan blir 4-9.
Snesslinge Naturskola avvecklas.
Gräsö Skärgårdsskola avvecklas.

När beslutet togs var det endast Kerstin Dreborg (MP) som reserverade sig mot beslutet att gå vidare med förslag 3.
Vad vill ditt parti med Öregrunds skola?

LÄNK till frågan och till partiernas svar

En tidigare fråga om Öregrund och Öregrunds skola skickades till samtliga partier år 2016: ”Tätort utan grundskola”. Fyra partier i kommunfullmäktige nonchalerade frågan och struntade i att svara: Moderaterna, Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna.

okt. 07.

”Jag vet vem du är”

Den här var det första ljudet i mina öron denna regniga morgon …


Livevideo inspelad på Teater Uno i Göteborg 9 februari 2018. Stort tack till alla medverkande, tillsammans förändrar vi världen!

okt. 01.

Var bor ledamöterna i Östhammars kommunfullmäktige?

Var bor ledamöterna i Östhammars kommunfullmäktige?

42 ledamöter bor i inlandet: Östhammar, Österbybruk, Alunda och Gimo.
5 ledamöter bor i kustområdet: Hargshamn, Gräsö och Öregrund.
Det blir 47 ledamöter, och det ska vara totalt 49. S har en vakans och M har en vakans. Avvaktar Länsstyrelsens omräkning.

Ort och antal ledamöter i kommunfullmäktige:

ÖSTHAMMAR: 19
ÖSTERBYBRUK: 11
ALUNDA: 8
GIMO: 4
HARGSHAMN: 3
ÖREGRUND: 1
GRÄSÖ: 1

Vad tror du? Ledamöterna från inlandet letar sig till kustområdet endast sommartid?

sep. 28.

Hur blir ”Prioritera snöröjning av gång- och cykelvägar framför bilväg” feministisk snöröjning?

Östhammars kommun ska, när de prissatt och tidsatt, alla områden för hållbarhet, teckna hållbarhetslöften. Det blev en återremiss i stället för beslut om det på senaste kf. Ärendet hade inte fått den beredning ett ärende ska ha innan det kommer till fullmäktige.

Inför varje kommunfullmäktigesammanträde finns en kallelse som även allmänheten kan ta del av. Jag finns alltid på åhörarplats på alla kf-sammanträden. Är påläst!
Nåja.
Under ”Åtgärdsområde 1. Ökad gång och cykling” finns dessa punkter:

Anlägga nya gång- och cykelvägar
Iordningsställa servicepunkter för cyklar
Anlägga cykelparkeringar
Prioritera snöröjning av gång- och cykelvägar framför bilväg
Installera laddpunkter för elcyklar

Prioritera snöröjning av gång- och cykelvägar framför bilväg står en ledamot i talarstolen och kallar ”feministisk” snöröjning. Det var inte den formuleringen som fanns i kallelsen! Det står precis så som jag citerat kursivt.

En bil har inga större svårigheter att komma fram i 1 decimeter snö. En äldre med rullator, någon på cykel, eller förälder med barnvagn, eller någon på kryckor tar sig verkligen inte fram lika enkelt i lika mycket snö på en gång- och cykelväg. Men om snöröjare röjer gång- och cykelvägar innan bilvägar … då är det ”feministisk” snöröjning.

Lyssna på inslaget ”Tecknande av hållbarhetslöften” kommunfullmäktige 24/9-19. Lyssna på alla ledamöter i talarstolen. Du kommer snart fram till den som jiddrar om ”feministisk” snöröjning. Klicka på punkt 4 i dagordningen:
http://secure.quickchannel.com/Qc/create/mainshow.asp?id=5e8uiy

Länk till kallelsen, punkt 4, sidan 8, Hållbarhetslöften