Category Archives:Utbildning – Kurser – Arbete

Jul. 24.

SLU Kustlaboratoriet Öregrund söker en forskningsassistent

Kustlaboratoriet vid institutionen för akvatiska resurser, SLU, söker en biolog eller en person med motsvarande bakgrund och kvalifikationer till sitt huvudkontor i Öregrund.
Sök tjänsten senast 9 augusti 2017.
Tillträde: 2017-10-01 eller enligt överenskommelse.
Länk: SLU Lediga tjänster:
Forskningsassistent med erfarenhet och intresse av dataanalys, rapportering, databaser och fältarbete

Jul. 16.

Östhammars kommun anmäld till Skolinspektionen 18 gånger hittills under 2017

Under hela 2016 anmäldes Östhammars kommun 13 gånger till Skolinspektionen.
Jag uppdaterar det här inlägget varje gång huvudmannen/Östhammars kommun anmäls till Skolinspektionen.
Fram till dagens datum 16 juli 2017 har Östhammars kommun anmälts 18 gånger till Skolinspektionen

Öregrunds skola 13 juli
Vallonskolan 27 juni
Öregrunds skola 22 juni
Vallonskolan 12 juni
Vallonskolan 7 juni
Österbyskolan 24 maj
Österbyskolan 17 maj
Österbyskolan 11 maj
Olandsskolan 2 maj
Österbyskolan 11 april
Vallonskolan 23 mars
Vallonskolan 22 mars
Kommunnivå 28 februari
Olandsskolan 23 februari
Frösåkersskolan 22 februari
Öregrunds skola 27 januari
Vallonskolan 24 januari
Öregrunds skola 11 januari

Skolinspektionen 21 februari 2017
Om man upplever att en skola eller förskola inte följer de regler som finns för undervisningen och omsorgen kan man anmäla det till Skolinspektionen. Kränkningar och mobbning är den vanligaste orsaken till att man anmäler en skola, den näst vanligaste anledningen är att en elev inte får det särskilda stöd han eller hon har rätt till.

LÄNK: Politiskt förtroendevalda till Barn- och utbildningsnämnden
LÄNK: Chef för Barn- och utbildningsförvaltningen

Jun. 13.

”En plan för skolans lokaler växer fram” i Östhammars kommun

- Just nu har vi nästan exakt lika många platser i grundskolan som vi har elever, problemet är att de inte finns på ”rätt” orter och att antalet elever kommer att öka på de orter där vi har brist på platser, säger Sara Ersund, kontorschef på Barn- och utbildningsförvaltningen.

- Vi har gjort två uppsättningar av prognoser, en där vi räknar med ett genomsnitt av antalet födda de senaste fem åren och en där vi räknat med större tillväxt på de olika orterna bland annat utifrån var det planeras att byggas, berättar Elisabeth Lindkvist, som är fastighetsansvarig på barn- och utbildningsförvaltningen.
Läs mer på Östhammars kommunhus’ hemsida: En plan för skolans lokaler växer fram

… i Öregrund har Östhammarshem inga planer på att bygga …

Maj. 23.

Östhammars kommun har samlat på sig 2 förelägganden som huvudman för skolor

Skolinspektionen om föreläggande
Om en skola eller verksamhet har brister kan Skolinspektionen fatta beslut
om ett föreläggande.

I ett föreläggande står det vilka brister som måste åtgärdas,  och vilka krav Skolinspektionen ställer på huvudmannen, alltså den som driver
verksamheten.

Skolinspektionen följer upp att bristerna åtgärdas.

Östhammars kommuns sätt att driva skolor har nu resulterat i två förelägganden:
Vallonskolan Gimo
Öregrunds skola (beslut 22 maj)

Maj. 02.

Skrivelse till BUN från elever i Öregrunds skola om dålig skolgård

I Barn- och utbildningsnämndens kallelse inför sammanträde den 4 maj, punkt 10
Skrivelse från elever på Öregrunds skola avseende dålig skolgård.  
Arbetsutskottets beslut 2017-04-20  
Arbetsutskottet ger barn- och utbildningschefen i uppdrag att till barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2017-05-04 ta fram ett svar på skrivelsen från eleverna på Öregrunds skola.

Maj. 02.

Stort grattis till Edsskolan Östhammar för vinst i EU-minuten

Östhammars kommunhus på Facebook där du kan se vinnarfilmen som årskurs 4 på Edsskolan gjort:
Walter Nyquist, Mateo Löfberg, Adam Kastberg och Philip Johansson som går i fjärde klass på Edsskolan vann i förra veckan Universitets- och högskolerådets filmtävling EU-minuten i konkurrens med 120 andra bidrag. Priset på 10 000 kr kommer att överlämnas av handelsministern Ann Linde i Stockholm. Pengarna ska gå till en studieresa för alla fyror på Edsskolan.

INFO OM TÄVLINGEN EU-MINUTEN

Apr. 29.

Richard Boman ny rektor för skolorna Gräsö-Öregrund från maj 2017

Richard Boman är från maj i år ny rektor på Öregrunds och Gräsö skola. Han har tidigare varit rektor för Försvarets tolkskola och har arbetat inom Försvarsmakten och Polisen.
”På fritiden renoverar jag mest huset i Öregrund, en evighetsuppgift som nu måste påskyndas eftersom det blir mitt permanentboende inom kort.”
Richard Boman presenterar sig på Östhammars kommunhus’ webbsida:
Richard Boman ny rektor på Öregrunds och Gräsö skola

Apr. 27.

Öregrunds skola anmäld två gånger till Skolinspektionen 2017

En stängd anmälan där Skolinspektionen gett kritik till huvudmannen Östhammars kommun, med anmälningsgrund kränkande behandling elev-elev.
En öppen anmälan …
Båda anmälningarna registrerades januari 2017.
Länk: Skolinspektionen Öregrunds skola anmälningar

Östhammars kommun har anmälts totalt nio gånger 2017 till Skolinspektionen:

Öregrunds skola med reg.datum 11 januari
Vallonskolan med reg.datum 24 januari
Öregrunds skola med reg.datum 27 januari
Frösåkersskolan med reg.datum 22 februari
Olandsskolan med reg.datum 23 februari
Kommunnivå med reg.datum 28 februari
Vallonskolan med reg.datum 22 mars
Vallonskolan med reg.datum 23 mars
Österbyskolan med reg.datum 11 april

Mar. 23.

Rapport över anmälningar av skolor i Östhammars kommun 2014-2017

På Skolinspektionens webbsida kan du se vilka skolor i Östhammars kommun som anmälts till Skolinspektionen:
År 2014 anmäldes Östhammars kommun 7 gånger.
År 2015 anmäldes Östhammars kommun 15 gånger.
År 2016 anmäldes Östhammars kommun 13 gånger.
År 2017 har Östhammars kommun hittills blivit anmäld 7 gånger.

https://www.skolinspektionen.se/sv/beslut-och-rapporter
Välj ”Östhammar” under Kommun och välj sedan Sök beslut.
Rapport över anmälningar finns längst ner.

Mar. 03.

Stor skadegörelse på IT-utrustning på Frösåkersskolan

”På Frösåkersskolan är det stor skadegörelse av IT-utrustning. Ingen annan skola har så stor förstörelse av utrustning.”
Protokoll BUN, 2 februari 2017

Feb. 23.

Trygghet i grundskolorna i Östhammars kommun enligt vårdnadshavarna

Skolenkäten genomförs med alla skolor under en tvåårsperiod. Enkäten är ett viktigt underlag i Skolinspektionens arbete med att granska landets skolor.
Den här är den senaste enkäten Skolinspektionen genomförde på skolorna i Sverige (2015). Enkäter ges till elever, personal och vårdnadshavare. Till vårdnadshavare ställdes 13 frågor. I den här tabellen har jag valt ut frågan om Trygghet och sammanställt i tabellform.
Källa: Skolinspektionen Beslut och rapporter

1. Veta vad som krävs
2. Stimulans
3. Anpassning efter elevens behov
4. Grundläggande värden på skolan
5. Vårdnadshavares delaktighet och inflytande
6. Studiero
7. Trygghet
8. Förhindra kränkningar
9. Elevens utveckling
10. Avgiftsfri skola
13. Elevhälsa

Snittet för grundskolorna i Östhammars kommun: 7,7

Feb. 23.

Studiero i grundskolorna i Östhammars kommun enligt vårdnadshavarna

Skolenkäten genomförs med alla skolor under en tvåårsperiod. Enkäten är ett viktigt underlag i Skolinspektionens arbete med att granska landets skolor.
Den här är den senaste enkäten Skolinspektionen genomförde på skolorna i Sverige (2015). Enkäter ges till elever, personal och vårdnadshavare. Till vårdnadshavare ställdes 13 frågor. I den här tabellen har jag valt ut frågan om Studiero och sammanställt i tabellform.
Källa: Skolinspektionen Beslut och rapporter

1. Veta vad som krävs
2. Stimulans
3. Anpassning efter elevens behov
4. Grundläggande värden på skolan
5. Vårdnadshavares delaktighet och inflytande
6. Studiero
7. Trygghet
8. Förhindra kränkningar
9. Elevens utveckling
10. Avgiftsfri skola
13. Elevhälsa

Snittet för grundskolorna i Östhammars kommun: 5,7

Feb. 19.

”En studie om medborgardialoger i samband med skolnedläggningar ur ett deliberativt demokratiperspektiv” – Åkerlänna skola och Öregrunds skola

Här finns en färsk akademisk uppsats att läsa, författad vid Uppsala universitet, HT 2016, av Lucinda Jazzar.
”För den här fallstudien har två fall valts ut: nedläggningen av Åkerlänna skola år 2016 och förslaget att lägga ned mellanstadiet på Öregrunds skola år 2015.”
Val av intervjupersoner angående Öregrunds skola: Roger Lamell, ordförande i BUN Östhammar, Andreas Bryhn, förälder till barn i Öregrunds skola och en förälder som har valt att vara anonym.

Citat Roger Lamell: (…) jag var nog aldrig heller kär i att det skulle bli en F-3 skola utan F-6 är nog det minsta man kan ha där, det är den övertygelsen är jag i redan idag. Men ibland måste man spetsa argumenten för att få ut folk på gatorna (skratt).

Länk till uppsatsen:
En studie om medborgardialoger i samband med skolnedläggningar ur ett deliberativt demokratiperspektiv

Feb. 16.

Lokala bristyrken i Östhammars kommun

Citerat från föredragningslistan kommunstyrelsens arbetsutskott (ksau) 21 februari, sidan 45:

Till lokala bristyrken i Östhammars kommun kan bland annat följande räknas:
• hantverksyrken
• industriella yrken såsom svetsare, elektriker m.fl.
• ingenjörer
• tekniker
• kockar
• djurskötare
• plan- och bygglovshandläggare
• lärare
• förskollärare
• socionomer och
• legitimerad personal inom vård och omsorg såsom sjuksköterskor, undersköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter

Feb. 12.

2 anmälningar på Öregrunds skola 2017

Öregrunds skola har dragit på sig 2 anmälningar redan under 2017. En anmälan registrerades hos Skolinspektionen den 11 januari och den andra den 27 januari.
Båda är öppna och under utredning.
Länk: Skolinspektionen Östhammars kommun Öregrunds skola

Jan. 30.

Stig-Björn Ljunggren briljerar om svensk skolpolitik

Det här är det roligaste jag läst på minst en timme :)
Det finns inget problem i skolan som politikerna diskuterar som de inte själva har ställt till med som ett resultat av förra gången de diskuterade problem, som de också ställde till med.
Läs hela artikeln hos Dagens Samhälle: Skolan är till för staten och nationen, inte för barnen

Jan. 29.

Antagning 2017 till Forsmarks Skola

Forsmarks gymnasieskola: I dagarna skickar vi ut cirka 7000 vykort till olika delar av landet. Vi kan inte skicka ut till alla elever som går i åk 9 eller på gymnasiet och vill byta till Forsmarks skola. Nås du av detta meddelande är du välkommen på öppet hus den 7/2 eller något annat datum som passar dig bättre.
Vi har antagning till åk1, 2 på NA och TE samt TE4. Ta kontakt med oss på e-post: info@forsmarksskola.se
LÄNK: HEMSIDA FORSMARKS GYMNASIESKOLA

Jan. 28.

Utbildning och erfarenhet rektor för Öregrund-Gräsö skolor

Första gången rektorstjänsten vid Öregrund-Gräsö skolor var ute var det fem som sökte tjänsten, samtliga utom en från Östhammars kommun (offentliga handlingar, bara att begära ut dem). Ingen av dessa fem ansågs lämplig, enligt chefen för Barn- och utbildningsförvaltningen Östhammars kommun. Fundering: för att de redan hade anknytning till kommunen och skolorna och kanske inte ansågs vara de rätta att avveckla utan protester?
Nästa gång rektorstjänsten var ute fanns ett tillägg: ”mod att avveckla”. Tre personer sökte tjänsten och ingen är från Östhammars kommun. Här är deras utbildningar och meriter:
1) Utbildningar: International education management and administration, skolledarhögskolan, ämneslärare samhällskunskap och ekonomi.
Arbetslivserfarenhet: skolledare/konsult just nu.
2) Utbildningar: specialpedagog, grundskollärarutbildning svenska-SO 1-7.
Arbetslivserfarenhet: biträdande rektor just nu, projektledare, grundskollärare, klasslärare primaire, briefing officer.
3) Utbildningar: (står inget om det)
Arbetslivserfarenhet: chef för underrättelseenheten polismästare just nu, processledare underrättelsetjänst, rektor/chef, chef för stabsenheten, chef sektionen för militär-civil samverkan.

Skolinspektionens rutinmässiga tillsyn hösten 2015
Inspektion: Skolinspektionen har genomfört tillsyn av Östhammars kommun under hösten 2015. Öregrunds skola besöktes av Skolinspektionen den 19-20 november 2015.
Länk/tidigare blogginlägg: Skolinspektionens tillsynsrapport för Öregrunds skola

Uppföljning: Skolinspektionen genomförde tillsyn av Östhammars kommun under hösten 2015. Skolinspektionen fattade den 22 januari 2016 beslut efter tillsyn för Öregrunds skola. Skolinspektionen har nu gjort en uppföljning av de brister som framkom i beslutet. Uppföljningen bygger på en redovisning av vidtagna åtgärder som Östhammars kommun inkom med 28 april 2016.
Länk: Skolinspektionens uppföljning av Öregrunds skola

Finns praktiska skäl bakom beslut att byta skola till sina barn? Endast under det här läsåret 2016/2017 har fyra (?) elever lämnat Öregrunds skola och fler ska enligt ryktet (kan vara klurigt med rykten dock!) vara på gång. Detta sker alltså efter Skolinspektionens tillsyn av Öregrunds skola.
Som medfinansiär (skattebetalare) av bl.a. kommunala skolor i Östhammars kommun, kan jag säga att jag inte accepterar att inte få veta varför elever lämnar Öregrunds skola. Edsskolan i Östhammar, dit elever från Öregrund flyttar, har mycket gott rykte och det är inte där problemet ligger. Men varför lämnar elever Öregrunds skola? Praktiska skäl? Andra skäl? Det vill jag som Öregrundsbo och skattebetalare veta! Och, det tänker jag ta reda på.

En rektor som kan leda Öregrunds skola framåt, tack! Det väntar jag på nu. Gräsö skola har inga problem.
Ny rektor finns bland 1-3.

Jan. 23.

Ny Facebookgrupp för pedagoger i Östhammars kommun

Eftersom jag saknar en träffpunkt på nätet för pedagoger i Östhammars kommun, så har jag skapat en grupp. ”Det här är en sluten Facebookgrupp för pedagoger i Östhammars kommun. Från förskola till vuxenutbildning. Bjud på råd och be om råd. Diskutera skolämnen, teman – ja, allt som hör till skola och utbildning.”
Länk till gruppen: https://www.facebook.com/groups/1850436421866496

Jan. 19.

Nytt forskningsfartyg till SLU

SLU:s nya forskningsfartyg blir 69 meter långt och fullt utrustat för fiske, bottenprovtagningar och oceanografiska (fysikaliska, kemiska, biologiska) undersökningar. Fartyget blir mycket flexibelt och kan ta ombord många typer av specialutrustning.
Fartyget blir extremt tystgående och ha minimal bubbelbildning för att inte skrämma fisk vid provfisken och ekolodsundersökningar. Bullerminskningen gör också att den 8-15 man starka besättningen – samt lika många forskare – får en mycket god arbetsmiljö.
Kustlaboratoriet: Vi på SLU Aqua ska förstås använda henne för de fem stora undersökningar med trålning och avancerad ekolodning efter fisk som vi genomför varje år.
Läs mer hos Kustlaboratoriet SLU på Facebook

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: