Category Archives:Utbildning – Kurser – Arbete

Sep. 14.

Östhammars kommun anmäld till Skolinspektionen 20 gånger hittills under 2017

Under hela 2016 anmäldes Östhammars kommun 13 gånger till Skolinspektionen.
Jag uppdaterar det här inlägget varje gång huvudmannen/Östhammars kommun anmäls till Skolinspektionen eller när Skolinspektionen är klar med en utredning.
Fram till dagens datum 14 september 2017 har Östhammars kommun anmälts 20 gånger till Skolinspektionen under 2017.

Olandsskolan 5 september: beslut efter prövning: ingen kritik
Olandsskolan 1 september: beslut efter prövning: ingen kritik
Vallonskolan 27 juni: Avslutas med anledning av att nytt ärende öppnas
Öregrunds skola 22 juni: Uppföljning: huvudmannen har vidtagit tillräckliga åtgärder

Vallonskolan 12 juni: pågående utredning
Vallonskolan 7 juni: Beslut att inte utreda
Österbyskolan 24 maj: pågående utredning
Österbyskolan 17 maj: överlämnande till annan myndighet
Österbyskolan 11 maj: Beslut att inte utreda

Olandsskolan 2 maj: pågående utredning
Österbyskolan 11 april: beslut efter prövning: kritik
Vallonskolan 23 mars: Beslut att inte utreda
Vallonskolan 22 mars: Beslut att inte utreda
Kommunnivå 28 februari: uppföljning – huvudmannen har vidtagit tillräckliga åtgärder

Olandsskolan 23 februari: huvudmannen har vidtagit tillräckliga åtgärder
Frösåkersskolan 22 februari: eleven har slutat
Öregrunds skola 27 januari: beslut efter prövning: kritik
Vallonskolan 24 januari: beslut efter prövning: kritik
Öregrunds skola 11 januari: beslut efter prövning: kritik

Skolinspektionen 21 februari 2017
Om man upplever att en skola eller förskola inte följer de regler som finns för undervisningen och omsorgen kan man anmäla det till Skolinspektionen. Kränkningar och mobbning är den vanligaste orsaken till att man anmäler en skola, den näst vanligaste anledningen är att en elev inte får det särskilda stöd han eller hon har rätt till.

LÄNK: Politiskt förtroendevalda till Barn- och utbildningsnämnden
LÄNK: Chef för Barn- och utbildningsförvaltningen

Sep. 11.

Barn- och utbildningsnämnden om Öregrund – ”Området är attraktivt”

Jag läser kallelsen för Barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 14 september och citerar:

Födelsetalet i Öregrundsområdet (Öregrund, Gräsö, Söderön/Långamla) har i stort sett varit konstant de senaste 15 åren. Numera är varje generation i området ca 25 barn. Området är attraktivt med höga huspriser vilket möjligtvis ger svårigheter för unga familjer med barn att etablera sig. Kommunen äger inte mycket exploaterbar mark och inga större bostadsområden planeras. Barn- och utbildningsförvaltningen ser något ökad efterfrågan på förskole- och grundskoleplatser kommande år i Öregrund (möjlig tillväxt 0-10 %).

Förskola
I Öregrund inklusive Gräsö finns 85 permanenta förskoleplatser, 10 extra platser i anslutning till förskolan Skutan samt 20 platser hos privata dagbarnvårdare, totalt 115 platser. Prognosen för 2018 är 106 barn, d v s platserna räcker. Vid tillväxt om 10 % kommer ca 120 platser att behövas.

Det skulle troligtvis vara möjligt att utöka förskoleplatserna på Gräsö vid behov. Som trenden ser ut just nu behövs det inte. Om efterfrågan ökar i Öregrund måste beslut fattas om det är möjligt, och lämpligt, att hänvisa barn till Gräsö. Några av Långalma-barnen i varje generation väljer i dagsläget förskola och skola i Östhammar, detta minskar trycket på barnomsorgen i Öregrund.

Grundskola och fritidshem
Öregrunds skola (åk F-6) har idag 170 platser. Behovet utan tillväxt ligger kring 140 platser kommande år, med tillväxt om 10 % skulle 155 platser behövas. Skolan inrymmer även fritidshem. Gräsö skola (åk F-3) har ca 100 platser och rymmer idag ca 15 elever. Skolan inrymmer även fritidshem. Som födelsetalet ser ut idag kommer skolan kommande år ha ca 13 elever, d.v.s. 3-4 elever per årskurs.

Grundskoleplatserna räcker i Öregrund och på Gräsö även vid tillväxt.

LÄNK: KALLELSE BUN:s SAMMANTRÄDE 14 SEPTEMBER

Sep. 08.

Fallet Öregrunds skola – BUN:s ordförande spetsar argumenten

Här finns en akademisk uppsats att läsa, författad vid Uppsala universitet, HT 2016, av Lucinda Jazzar.
”För den här fallstudien har två fall valts ut: nedläggningen av Åkerlänna skola år 2016 och förslaget att lägga ned mellanstadiet på Öregrunds skola år 2015.”

Val av intervjupersoner angående Öregrunds skola: Roger Lamell, ordförande i BUN Östhammar, Andreas Bryhn, förälder till barn i Öregrunds skola och en förälder som har valt att vara anonym.

Citat Roger Lamell: (…) jag var nog aldrig heller kär i att det skulle bli en F-3 skola utan F-6 är nog det minsta man kan ha där, det är den övertygelsen är jag i redan idag. Men ibland måste man spetsa argumenten för att få ut folk på gatorna (skratt).

Länk till uppsatsen:
En studie om medborgardialoger i samband med skolnedläggningar ur ett deliberativt demokratiperspektiv

Aug. 16.

23 augusti i Östhammar: Utbildning i Heta arbeten

Har din giltighetstid gått ut? Dubbelkolla! Du är varmt välkommen till oss för din utbildning i Heta Arbeten!
Onsdag 23/8 kl.8.30-16.00 i Östhammar
Boka: 010-155 61 14
https://www.facebook.com/Skadeservice-I-Östhammar-AB-115736641819276

Aug. 09.

Är ditt barn utsatt för mobbning på förskolan och skolan?

Nu har kanske många barn och föräldrar ont i magen … skolstart …
Barn- och elevombudet: Är ditt barn utsatt för mobbning på förskolan och skolan? Då måste skolan uppfylla sin anmälningsskyldighet, utreda och åtgärda kränkningarna. Om inte skolan gör tillräckligt för att förhindra mobbningen kan du anmäla det till Barn- och elevombudet.
LÄS MER HOS BEO: https://beo.skolinspektionen.se/sv/For-foraldrar

Gällande skolor i Östhammars kommun hittills under 2017:
Skolinspektionen
har gett kritik i fyra fall av hittills under året 19 anmälningar: Två handlar om Öregrunds skola och kränkande behandling elev mot elev. En handlar om Vallonskolan i Gimo och kränkande behandling elev mot elev. En handlar om kommunnivå (där beslut tas) och särskilt stöd.

Jul. 24.

SLU Kustlaboratoriet Öregrund söker en forskningsassistent

Kustlaboratoriet vid institutionen för akvatiska resurser, SLU, söker en biolog eller en person med motsvarande bakgrund och kvalifikationer till sitt huvudkontor i Öregrund.
Sök tjänsten senast 9 augusti 2017.
Tillträde: 2017-10-01 eller enligt överenskommelse.
Länk: SLU Lediga tjänster:
Forskningsassistent med erfarenhet och intresse av dataanalys, rapportering, databaser och fältarbete

Jun. 13.

”En plan för skolans lokaler växer fram” i Östhammars kommun

- Just nu har vi nästan exakt lika många platser i grundskolan som vi har elever, problemet är att de inte finns på ”rätt” orter och att antalet elever kommer att öka på de orter där vi har brist på platser, säger Sara Ersund, kontorschef på Barn- och utbildningsförvaltningen.

- Vi har gjort två uppsättningar av prognoser, en där vi räknar med ett genomsnitt av antalet födda de senaste fem åren och en där vi räknat med större tillväxt på de olika orterna bland annat utifrån var det planeras att byggas, berättar Elisabeth Lindkvist, som är fastighetsansvarig på barn- och utbildningsförvaltningen.
Läs mer på Östhammars kommunhus’ hemsida: En plan för skolans lokaler växer fram

… i Öregrund har Östhammarshem inga planer på att bygga …

Maj. 23.

Östhammars kommun har samlat på sig 2 förelägganden som huvudman för skolor

Skolinspektionen om föreläggande
Om en skola eller verksamhet har brister kan Skolinspektionen fatta beslut
om ett föreläggande.

I ett föreläggande står det vilka brister som måste åtgärdas,  och vilka krav Skolinspektionen ställer på huvudmannen, alltså den som driver
verksamheten.

Skolinspektionen följer upp att bristerna åtgärdas.

Östhammars kommuns sätt att driva skolor har nu resulterat i två förelägganden:
Vallonskolan Gimo
Öregrunds skola (beslut 22 maj)

Maj. 02.

Skrivelse till BUN från elever i Öregrunds skola om dålig skolgård

I Barn- och utbildningsnämndens kallelse inför sammanträde den 4 maj, punkt 10
Skrivelse från elever på Öregrunds skola avseende dålig skolgård.  
Arbetsutskottets beslut 2017-04-20  
Arbetsutskottet ger barn- och utbildningschefen i uppdrag att till barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2017-05-04 ta fram ett svar på skrivelsen från eleverna på Öregrunds skola.

Maj. 02.

Stort grattis till Edsskolan Östhammar för vinst i EU-minuten

Östhammars kommunhus på Facebook där du kan se vinnarfilmen som årskurs 4 på Edsskolan gjort:
Walter Nyquist, Mateo Löfberg, Adam Kastberg och Philip Johansson som går i fjärde klass på Edsskolan vann i förra veckan Universitets- och högskolerådets filmtävling EU-minuten i konkurrens med 120 andra bidrag. Priset på 10 000 kr kommer att överlämnas av handelsministern Ann Linde i Stockholm. Pengarna ska gå till en studieresa för alla fyror på Edsskolan.

INFO OM TÄVLINGEN EU-MINUTEN

Apr. 29.

Richard Boman ny rektor för skolorna Gräsö-Öregrund från maj 2017

Richard Boman är från maj i år ny rektor på Öregrunds och Gräsö skola. Han har tidigare varit rektor för Försvarets tolkskola och har arbetat inom Försvarsmakten och Polisen.
”På fritiden renoverar jag mest huset i Öregrund, en evighetsuppgift som nu måste påskyndas eftersom det blir mitt permanentboende inom kort.”
Richard Boman presenterar sig på Östhammars kommunhus’ webbsida:
Richard Boman ny rektor på Öregrunds och Gräsö skola

Apr. 27.

Öregrunds skola anmäld två gånger till Skolinspektionen 2017

En stängd anmälan där Skolinspektionen gett kritik till huvudmannen Östhammars kommun, med anmälningsgrund kränkande behandling elev-elev.
En öppen anmälan …
Båda anmälningarna registrerades januari 2017.
Länk: Skolinspektionen Öregrunds skola anmälningar

Östhammars kommun har anmälts totalt nio gånger 2017 till Skolinspektionen:

Öregrunds skola med reg.datum 11 januari
Vallonskolan med reg.datum 24 januari
Öregrunds skola med reg.datum 27 januari
Frösåkersskolan med reg.datum 22 februari
Olandsskolan med reg.datum 23 februari
Kommunnivå med reg.datum 28 februari
Vallonskolan med reg.datum 22 mars
Vallonskolan med reg.datum 23 mars
Österbyskolan med reg.datum 11 april

Mar. 23.

Rapport över anmälningar av skolor i Östhammars kommun 2014-2017

På Skolinspektionens webbsida kan du se vilka skolor i Östhammars kommun som anmälts till Skolinspektionen:
År 2014 anmäldes Östhammars kommun 7 gånger.
År 2015 anmäldes Östhammars kommun 15 gånger.
År 2016 anmäldes Östhammars kommun 13 gånger.
År 2017 har Östhammars kommun hittills blivit anmäld 7 gånger.

https://www.skolinspektionen.se/sv/beslut-och-rapporter
Välj ”Östhammar” under Kommun och välj sedan Sök beslut.
Rapport över anmälningar finns längst ner.

Mar. 03.

Stor skadegörelse på IT-utrustning på Frösåkersskolan

”På Frösåkersskolan är det stor skadegörelse av IT-utrustning. Ingen annan skola har så stor förstörelse av utrustning.”
Protokoll BUN, 2 februari 2017

Feb. 23.

Trygghet i grundskolorna i Östhammars kommun enligt vårdnadshavarna

Skolenkäten genomförs med alla skolor under en tvåårsperiod. Enkäten är ett viktigt underlag i Skolinspektionens arbete med att granska landets skolor.
Den här är den senaste enkäten Skolinspektionen genomförde på skolorna i Sverige (2015). Enkäter ges till elever, personal och vårdnadshavare. Till vårdnadshavare ställdes 13 frågor. I den här tabellen har jag valt ut frågan om Trygghet och sammanställt i tabellform.
Källa: Skolinspektionen Beslut och rapporter

1. Veta vad som krävs
2. Stimulans
3. Anpassning efter elevens behov
4. Grundläggande värden på skolan
5. Vårdnadshavares delaktighet och inflytande
6. Studiero
7. Trygghet
8. Förhindra kränkningar
9. Elevens utveckling
10. Avgiftsfri skola
13. Elevhälsa

Snittet för grundskolorna i Östhammars kommun: 7,7

Feb. 23.

Studiero i grundskolorna i Östhammars kommun enligt vårdnadshavarna

Skolenkäten genomförs med alla skolor under en tvåårsperiod. Enkäten är ett viktigt underlag i Skolinspektionens arbete med att granska landets skolor.
Den här är den senaste enkäten Skolinspektionen genomförde på skolorna i Sverige (2015). Enkäter ges till elever, personal och vårdnadshavare. Till vårdnadshavare ställdes 13 frågor. I den här tabellen har jag valt ut frågan om Studiero och sammanställt i tabellform.
Källa: Skolinspektionen Beslut och rapporter

1. Veta vad som krävs
2. Stimulans
3. Anpassning efter elevens behov
4. Grundläggande värden på skolan
5. Vårdnadshavares delaktighet och inflytande
6. Studiero
7. Trygghet
8. Förhindra kränkningar
9. Elevens utveckling
10. Avgiftsfri skola
13. Elevhälsa

Snittet för grundskolorna i Östhammars kommun: 5,7

Feb. 16.

Lokala bristyrken i Östhammars kommun

Citerat från föredragningslistan kommunstyrelsens arbetsutskott (ksau) 21 februari, sidan 45:

Till lokala bristyrken i Östhammars kommun kan bland annat följande räknas:
• hantverksyrken
• industriella yrken såsom svetsare, elektriker m.fl.
• ingenjörer
• tekniker
• kockar
• djurskötare
• plan- och bygglovshandläggare
• lärare
• förskollärare
• socionomer och
• legitimerad personal inom vård och omsorg såsom sjuksköterskor, undersköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter

Feb. 12.

2 anmälningar på Öregrunds skola 2017

Öregrunds skola har dragit på sig 2 anmälningar redan under 2017. En anmälan registrerades hos Skolinspektionen den 11 januari och den andra den 27 januari.
Båda är öppna och under utredning.
Länk: Skolinspektionen Östhammars kommun Öregrunds skola

Jan. 30.

Stig-Björn Ljunggren briljerar om svensk skolpolitik

Det här är det roligaste jag läst på minst en timme :)
Det finns inget problem i skolan som politikerna diskuterar som de inte själva har ställt till med som ett resultat av förra gången de diskuterade problem, som de också ställde till med.
Läs hela artikeln hos Dagens Samhälle: Skolan är till för staten och nationen, inte för barnen

Jan. 29.

Antagning 2017 till Forsmarks Skola

Forsmarks gymnasieskola: I dagarna skickar vi ut cirka 7000 vykort till olika delar av landet. Vi kan inte skicka ut till alla elever som går i åk 9 eller på gymnasiet och vill byta till Forsmarks skola. Nås du av detta meddelande är du välkommen på öppet hus den 7/2 eller något annat datum som passar dig bättre.
Vi har antagning till åk1, 2 på NA och TE samt TE4. Ta kontakt med oss på e-post: info@forsmarksskola.se
LÄNK: HEMSIDA FORSMARKS GYMNASIESKOLA

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: