Category Archives:Utbildning – Kurser – Arbete

feb. 12.

Ledig tjänst hos SLU Öregrund: Forskningsassistent i experimentell fiskekologi

SLU Kustlaboratoriet på Facebook:
https://www.facebook.com/sluaqua

Det här är ett riktigt häftigt jobb! 
Vi söker en forskningsassistent i experimentell fiskekologi, som vill leda det praktiska arbetet med vårt stora fältexperiment av hur varmare klimat påverkar fisk. 
Du kommer att arbeta tillsammans med vår forskargrupp i Öregrund som studerar fisksamhällens och födovävars dynamik, och hur de påverkas ekologiskt och evolutionärt av klimatförändringar, fiske och annan mänsklig påverkan.

Tillträde 1 april 2019.

Sök jobbet här:
Forskningsassistent i Experimentell fiskekologi och klimatförändringar 

feb. 04.

Epokgården söker personal

Epokgården har en 50 %-tjänst ledig för intresserade att söka nu.

VÅREN: Trädgårdsarbete med målning av trädgårdsmöbler m.m.
SOMMAREN: Full fart med turistgäster. Många spännande möten med både stamgäster och nya ansikten.
HÖSTEN: Färre turistgäster, men ofta gäster från andra länder.
VINTERN: Vi ser över lägenheter och rum och gör förbättringar.

Under högsäsong är det tidvis högt tempo. Arbetet består främst av in- och utcheckning, tvätt och städ samt en del administrativt arbete.

Epokgården söker hos dig som är intresserad av tjänsten:
Jobbet i sig är varierande. Du måste kunna planera och prioritera. Du är social och utåtriktad. Du gillar att städa och skapa hemtrivsel för gästerna. Du blir en i teamet och tar eget ansvar. Vi har många engelsktalande gäster, så vi ser gärna att du behärskar engelska.
Detta är en unik tjänst och vi tror att du som är lite av en tusenkonstnär passar väldigt bra.

Epokgården har kollektivavtal med Hotell- och restaurangfacket.

Kontakta Epokgården:
Mejl: info@epokgarden.se
Telefon: 0173 – 302 00 (fråga efter Lisbeth Sandahl)
Hemsida: https://epokgarden.se

jan. 22.

Psykopaterna – kvinnor är värre än män

Den här boken vill jag verkligen, verkligen, verkligen rekommendera alla att läsa. Jag sammanfattar boken en gnutta (nåja) och du kommer nog att se ansikten framför dig och vilja läsa hela boken, som är författad av Lisbet Duvringe och Mike Florette, 2015.
Lisbet Duvringe och Mike Florette med erfarenheter och akademiska utbildningar i psykologi, retorik, organisation och ledarskap har samtalat med ett stort antal personer som upplevt psykopatiska beteenden på sina arbetsplatser.
Länk till boken på nätet

Den här boken handlar inte om de kriminella psykopaterna som sitter i fängelse, utan om de s.k. ”intelligenta psykopaterna” – de kan vara chefer, kollegor, konsulter, de finns i ledningsgrupper, i kontorslandskap, politiker, lärare, poliser, företagsledare … ja, de finns överallt där de kan utnyttja sin ställning och makt över andra. Särskilt VD-poster, chefer, advokater, media, sälj- och finansbranschen verkar dra till sig psykopater.
Kvinnliga psykopater är mästare på att manipulera sin omgivning.

Den riktigt slipade psykopaten förstår att hen inte bör sticka ut för mycket, men älskar samtidigt uppmärksamhet och har en grandios självbild och kan bygga ”monument” över sig själv på sin arbetsplats och gör eget ”företag” inom företaget – utan insyn för andra. Psykopaten är helt uppslukad av sin egen agenda och sina egna behov.

Psykopaten är totalt opåverkad av vad andra tycker och är helt enkelt en mycket obehaglig och skadlig person för den arbetsplats där hen finns. En hal och smidig kameleont. Psykopaterna i arbetslivet vill och behöver och måste skaffa sig makt för att kunna utnyttja andra för egen vinning. De gör allt för att skaffa sig inflytande över andra. De härjar på våra arbetsplatser förklädda till normala människor. En psykopat vet aldrig själv att hen är en psykopat och skulle aldrig läsa den här boken.

Psykopaten är känslokall och helt utan förmåga att känna skam. Men, de kan hur enkelt som helst härma normala människor och låtsas att de har känslor, vara jättetrevliga och inställsamma – när det passar deras behov och om det krävs för att nå målet. Ett gemensamt drag för alla psykopater är att de ser andra människor som byten och medel för att nå sina mål – en psykopat har alltid en väl dold agenda.

Med sin förmåga att styra andra människor spelar psykopaten ut människor mot varandra. Innan hen ertappas och byter arbetsplats har hen orsakat stora ekonomiska och emotionella skador.

En psykopat är fullt medveten om sina handlingar. Ljuger och manipulerar för egen vinning och kan lura vem som helst och struntar i vilka konsekvenser det får. Patologiska lögnare som kan ljuga om precis allt. Ertappas en psykopat med en lögn kommer bortförklaringar i form av ännu fler lögner.
Ju färre regler det finns på arbetsplatsen, desto bättre trivs psykopaten. Otydlighet och dunkelhet gör att psykopaten stortrivs, för då kan hen sätta sina egna regler och prägla hela arbetsplatsen och manipulera sin omgivning.

Alla som ljuger, är arroganta och manipulerar är inte psykopater, men alla psykopater ljuger, är arroganta och manipulerar. De skaffar sig ett hov av sympatisörer som de kan kontrollera och som är ja-sägare. Psykopaten är utomordentligt skicklig på att få andra att utföra sitt arbete. Går det bra, tar psykopaten åt sig hela äran. Går det dåligt, är det självklart någon annans fel, för en psykopat är i sina egna ögon felfri och ber aldrig om ursäkt. En normalt fungerande människa kan få dåligt samvete, men det är inget som psykopaten drabbas av.

Psykopaterna undanhåller information, förvanskar information, ger felaktig information och alternativa beskrivningar till sina kollegor för att skapa tvivel, osäkerhet och oro. Kollegor ”utsätts” för vänliga handlingar för att bli mer medgörliga. Vänliga handlingar gör att den som ”utsätts” får en extra utsöndring av dopamin – allt känns härligt. Vilken fantastisk chef som skapar detta välbefinnande!
Men, även de ”intelligenta psykopaterna” avslöjas till slut. Då byter de arbetsplats … och kan fortsätta sina härjningar …

Lisbet Duvringe och Mike Florette har författat en efterföljare, som även den är mycket läsvärd: ”Kvinnliga psykopater” med undertiteln ”Mästare i manipulation på arbetsplatsen”
”Kvinnliga psykopaters aktivitet i moralcentrat tycks ännu lägre än hos männen, men här behövs mer forskning”, säger Lisbet Duvringe.”

jan. 17.

Vattenfallgymnasiet i Forsmark – Ansökan!

Jag är lika glad idag som jag var igår när nyheten om att Forsmarks skola blir kvar publicerades.
Nytt namn på skolan: Vattenfallgymnasiet.
Ny Facebook: https://www.facebook.com/vattenfallgymnasiet
Hemsida: https://vattenfallgymnasiet.se

Nu fortsätter arbetet med ansökan
I ansökan ska vi redovisa intresset för våra framtida utbildningar.

Vi riktar oss nu främst till elever på högstadiet i hela landet med denna enkät. Vi är tacksamma om ni vill hjälpa oss med spridningen:
Länk: Intresseanmälan – Vattenfallgymnasiet

Dec. 27.

Avslag på motion om förstelärare i Trygghet & Studiero i Östhammars kommun

Motioner från partier i opposition avslås närmast som en reflex av majoriteten i Östhammars kommun. Här är en till i mängden av motioner som avslagits av majoriteten: Motion om förstelärare i trygghet och studiero av oberoende fullmäktigeledamoten Åsa Lindstrand.
Svaret på motionen finns på sidan 29 i det här dokumentet:

”Barn- och utbildningsnämnden håller med om att det ska vara tryggt att vara i skolan och att varje elev har rätt till studiero. Utifrån en nulägesanalys kommer varje enhet, under rektors ledning, ta fram en handlingsplan för ökad trygghet och studiero under 2019. Däremot kommer inte någon förstelärare att utses inom området trygghet och studiero.

Östhammars kommun får idag statsbidragstäckning för 30 stycken förstelärare. Dessa tjänster har fördelats mellan kommunens skolor/skolområden utifrån elevantal och för tillfället är 29 tjänster tillsatta (av de två förstelärartjänster som Hammarskolan fått sig tilldelad är i dagsläget bara en tillsatt).

Förstelärartjänsterna är tidsbegränsade och löper fram till och med vårterminen 2021. Förstelärarnas uppdrag regleras i avtal mellan ansvarig rektor och respektive förstelärare och utgår ifrån de behov som finns på skolan/skolområdet. Detta innebär att det i dagsläget inte finns några förstelärartjänster kvar att fördela för detta ändamål.

Barn- och utbildningskontorets förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden antar motionssvaret och överlämnar det till kommunstyrelsen.
Barn- och utbildningsnämnden avslår motionen.”

Länk till motionen om förstelärare i Trygghet & Studiero

Jag har ställt samman alla anmälningar till Skolinspektionen på Östhammars kommun 2015-2018. Notera dock att anmälningar till Skolinspektionen inte alltid leder till kritik och/eller förelägganden. Även inspektionens  ”Beslut att inte utreda (avskrivning)” finns med i diagrammet:

Nov. 19.

MP Östhammars interpellation angående skolresultaten i Östhammars kommun

Miljöpartiet de gröna i Östhammars kommun har 1 mandat i fullmäktige, som har öppet sammanträde tisdag 27 november. MP har ställt en interpellation (*)till Barn- och utbildningsnämnden:

”Skolresultaten i Östhammars kommun är enligt statistik från Skolverket de lägsta i Uppsala län. Detta gäller både andelen som uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen och andelen behöriga till yrkesprogram. För det totala meritvärdet ligger resultaten i Östhammars kommun bland de lägsta i länet. Även jämfört med hela Sverige ligger resultaten i Östhammars kommun rejält under genomsnittet.
Några skolor i kommunen sticker ut med extremt svaga resultat. Skillnaderna inom kommunen är faktiskt större än mellan olika kommuner.
Resultaten är låga både vad gäller faktiska siffror och om man gör jämförelser genom SALSA, som kompenserar för olika bakgrundsfaktorer.
Dessa resultat är helt oacceptabla! Alla barn har rätt att få grundläggande kunskaper i skolan, och det ska inte spela någon roll var i kommunen ett barn går i skolan, vilken bakgrund barnet har eller vilken bakgrund föräldrarna har.

Därför undrar vi i Miljöpartiet de gröna i Östhammar vad majoriteten i kommunen
• har gjort för att skolresultaten i kommunen ska förbättras.
• har gjort för att likvärdigheten mellan kommunens skolor ska förbättras.
• har gjort för att stärka arbetet med skolans kompensatoriska uppdrag.
• planerar att göra för att skolresultaten i kommunen ska förbättras.
• planerar att göra för att likvärdigheten mellan kommunens skolor ska förbättras.
• planerar att göra för att stärka arbetet med skolans kompensatoriska uppdrag.”
Länk: Punkt 14 i föredragningslistan kf 27 november

(*) Interpellation har krav på sig: den ska vara skriftlig, ha fokus på bestämt innehåll, innehålla motivering till varför frågan/frågorna ställs och gälla sådant som är av stort intresse för alla i kommunen. En interpellation ställs till nyckelpersoner, som t.ex. nämndordföranden. Dock är ingen tvingad att besvara interpellationen. Fullmäktiges ordförande ställer frågan till fullmäktige om interpellationen får ställas, när den ska behandlas.
Det som är extra bra med interpellationer är att alla ledamöter får delta i debatten kring interpellationsämnet.

Nov. 16.

Gräsö skolas fyrprojekt

Gräsö skola (F-3) är medlem i Skärgårdsskolor i Nätverk. På nätverkets blogg visar skärgårdsskolorna med text och bild vad de arbetar med. Gräsö  skola, årskurserna F-2, har arbetet med ett fyrprojekt: ”Förutom att vi lärt oss fakta om fyrar, så har vi också läst några olika spökhistorier som ska ha utspelat sig i området kring våra fyrar. Det var både lite läskigt och spännande. Planen är att eleverna ska få göra varsin miniatyrfyr av papprör och gips. I vår ska vi fokusera mer på de två fyrar vi har och såklart besöka dessa.”
Länk: Gräsö skolas fyrprojekt

Nov. 14.

Handla kryddor av Öregrunds skola årskurs 5

Årskurs 5 Öregrunds skola säljer Spicy Dream-kryddor på nätet för en kommande klassresa. Här kan du beställa kryddor av klassen.
LÄNK: Öregrunds skola, årskurs 5: Spicy Dream

Nov. 10.

Ny mandatperiod! Nya skolnedläggningar?

12 maj 2016 på kommunhusets webb: ”Sedan tidigare har barn- och utbildningsnämnden beslutat att Snesslinge, Gräsö och Öregrunds skolor inte kommer att påverkas av den nya organisationen under denna mandatperiod.” Alltså mandatperioden 2014-2018. Nu är vi i mandatperioden 2018-2022.
Medborgarna gav (tyvärr) förnyat förtroende till S, som dock tappade fyra mandat i fullmäktige, att förvalta vår kommun och därmed även skolorna.
Så, hur blir det nu? Avveckling av skärgården, av landsbygden, av Öregrund?
Fortfarande finns inte en enda vägvisare, alltså vad den här kommunen ska satsa på egentligen, på sin väg till ”världens bästa lokalsamhälle”.

Länk: Tidigare blogginlägg: ”Fake news” eller sanning?

Nov. 08.

Östhammars kommun på plats 249 av 290 i Bästa skolkommun 2018

Finns det något som Östhammars kommun är bra på?
Lärarförbundet publicerade idag rankingen Bästa Skolkommun 2018. Östhammars kommun har tappat 51 placeringar och hamnar i år på plats 249 av 290 kommuner. Låt mig gissa: Barn- och utbildningsnämndens politiker tar inte åt sig, Barn- och utbildningsförvaltningens tjänstemän tar inte åt sig, kommunstyrelsen tar inte åt sig. Vem är ansvarig för det här egentligen? Visste du att kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och är ansvariga för allt? Tar kommunfullmäktige åt sig? Eller har kommunfullmäktige delegerat bort allt ansvar? Till vem i så fall?

Länk: Bästa skolkommun 2018/Östhammars kommun

okt. 30.

Elevhälsoplan för skolorna Gräsö-Öregrund

En ny elevhälsoplan har antagits för skolorna Gräsö (F-3) och Öregrund (F-6). Planen gäller fr.o.m. 1 november 2018 och hela 2019.
Här finns elevhälsoplanen att läsa:
ELEVHÄLSOPLAN Öregrunds- och Gräsö skolor 2018/2019

Elevhälsoteamet på Öregrunds- och Gräsö skolor består av rektor, specialpedagog, skolsköterska, skolkurator samt speciallärare. 

okt. 28.

Lektionsbanken – Stark video om en pojke som vill vara sig själv

Lärare gör lektioner och materiel till andra lärare och skickar in till Lektionsbanken:
https://lektionsbanken.se
Den här videon om en liten pojke som bara vill vara sig själv är helt underbar samtidigt som det skär i hjärtat över hur intoleranta vi människor kan vara mot allt och alla som inte håller sig inom normens ramar. Men hur ska vi kunna vara några andra än oss själva?
Musikvideo av Holy Siz. Lektion av Fredrik Sandström, Gäddgårdsskolan, Arboga. Tyvärr hittar jag inte lektionsupplägget kring filmen.

okt. 22.

Ordning på Öregrunds skola med nya tydliga regler!

Öregrunds skola har inte blivit anmäld till Skolinspektionen (SI) sedan vi fick ny rektor för både Gräsö skola och Öregrunds skola. Gräsö skola har nog aldrig anmälts till SI.
Richard Boman heter rektorn och han har signerat de nya ordningsreglerna, som har kommit till av en anledning. Bl.a. finns detta med i de nya ordningsreglerna:

De disciplinära åtgärder som regleras i skollagen och är tillämpliga är följande: – Utvisning – Kvarsittning – Skriftlig varning – Tillfällig omplacering av en elev – Tillfällig placering av en elev vid en annan skola – Avstängning i vissa obligatoriska skolformer – Omhändertagande av föremål.

Bravo! Utmärkt! Heja, heja, Richard Boman!

Här finns två dokument jag tycker du ska läsa:
Öregrund och Gräsö skolors plan mot diskriminering och kränkande behandling

okt. 22.

Pedagogiska arbetssätt på skolorna Gräsö-Öregrund, F-6

En publikation av pedagogerna på skolorna Gräsö-Öregrund, som tillsammans har årskurserna F-6. Gräsö F-3 och Öregrund F-6.

Öregrund och Gräsö skolor använder sig i undervisningen av dokumentet ”Pedagogiska arbetssätt vid Öregrunds- och Gräsö skolor”. Dokumentet är väl genomarbetat av skolans personal och bygger på ny forskning och tidigare beprövad erfarenhet.

Här finns hela publikationen att läsa: Pedagogiska arbetssätt på Öregrund och Gräsö skolor

okt. 21.

Östhammars kommun anmäld till Skolinspektionen

Under hela 2016 anmäldes Östhammars kommun 15 gånger till Skolinspektionen. Under 2017 kom 30 anmälningar på Östhammars kommun till Skolinspektionen. Nu är det år 2018 …
Jag uppdaterar det här inlägget varje gång huvudmannen/Östhammars kommun anmäls till Skolinspektionen.
LÄNK: Östhammars kommun hos Skolinspektionen

Åk. 3-5: Hammarskolan: 19 november 2018
Åk. F-6: Öregrunds skola: 26 oktober 2018
Åk. F-9: Olandsskolan: 25 oktober 2018

Kommunnivå om särskilt stöd: 12 oktober 2018
Åk. F-9: Österbyskolan 3 oktober 2018
Åk. F-9: Österbyskolan 18 september 2018
Åk. 6-9: Vallonskolan 11 september 2018
Åk. F-9: Olandsskolan 30 juli 2018

Åk. F-9: Österbyskolan 4 maj 2018
Åk. 3-5: Hammarskolan 23 april 2018
Åk. 6-9: Vallonskolan 26 mars 2018
Åk. 6-9: Vallonskolan 23 mars 2018

Åk. 6-9: Vallonskolan 14 mars 2018
Kommunnivå 8 mars 2018
Åk. 6-9: Vallonskolan 22 februari 2018
Åk F-9: Österbyskolan 19 februari 2018
Åk F-9: Österbyskolan 9 februari 2018

Åk F-9: Österbyskolan 18 december 2017
Åk F-9: Olandsskolan 13 december 2017
Kommunnivå 19 november 2017 (gällande förskolan Furustugan)
Åk F-9: Österbyskolan 19 november 2017
Kommunnivå 12 november 2017

Åk. 6-9: Vallonskolan 8 november 2017
Åk. 6-9: Vallonskolan 27 oktober 2017
Åk. F-9: Österbyskolan 24 oktober 2017
Åk F-6: Öregrunds skola 11 oktober 2017
Åk. 6-9: Vallonskolan 9 oktober 2017

Åk 6-9: Vallonskolan 9 oktober 2017
Åk F-9: Olandsskolan 5 september 2017
Åk F-9: Olandsskolan 1 september 2017
Åk- 6-9: Vallonskolan 27 juni 2017
Åk F-6: Öregrunds skola 22 juni 2017

Åk- 6-9: Vallonskolan 12 juni 2017
Åk- 6-9: Vallonskolan 7 juni 2017
Åk F-9: Österbyskolan 24 maj 2017
Åk F-9: Österbyskolan 17 maj 2017
Åk F-9: Österbyskolan 11 maj 2017

Åk F-9: Olandsskolan 2 maj 2017
Åk F-9: Österbyskolan 11 april 2017
Åk- 6-9: Vallonskolan 23 mars 2017
Åk- 6-9: Vallonskolan 22 mars 2017
Kommunnivå 28 februari 2017

Åk F-9: Olandsskolan 23 februari 2017
Åk 7-9: Frösåkersskolan 22 februari 2017
Åk F-6: Öregrunds skola 27 januari 2017
Åk- 6-9: Vallonskolan 24 januari 2017
Åk F-6: Öregrunds skola 11 januari 2017

LÄNK: Politiskt förtroendevalda till Barn- och utbildningsnämnden

LÄNK: Chef för Barn- och utbildningsförvaltningen

aug. 10.

Lediga tjänster hos SLU Kustlaboratoriet Öregrund

Lediga tjänster hos SLU Kustlaboratoriet i Öregrund:

* Postdoktor i Klimatförändringar och uppvärmningseffekter på fiskpopulationer och fisksamhällen.
Kvalifikationer: Doktorsexamen i kvantitativ ekologi, populationsekologi, tillämpad matematik, statistisk modellering, tillämpad fysik, eller relaterat ämne.
Sök tjänsten senast 19 augusti 2018.
Länk: SLU Kustlaboratoriet, lediga anställningar

jul. 24.

Länge leve Gräsö Skärgårdsskola!

Gräsö är till storleken Sveriges tionde största ö. Trafikverket/Färjerederiet trafikerar Gräsöleden med bilfärjor som tar resenärerna mellan Gräsö och Öregrund på bara 5 minuter.
Från färjeläget på Gräsösidan tar det bara 1-2 minuter att promenera till den fina skolan, som ramas in av grönska och har havet som granne:
”Gräsö skola ligger mycket naturskönt med utsikt över havet och är Östhammars kommuns enda skärgårdsskola. Vi nyttjar våra vackra omgivningar, Gräsös hav, skog och äng, och arbetar med natur och miljö. Genom att skolan är i det lilla formatet ges goda förutsättningar för en trygg läromiljö.”

Gräsö Skärgårdsskola är en kommunal F-3-skola, med förskola, grundskola och fritids. Årskurserna 4-6 går eleverna i Öregrunds skola och 7-9 på Frösåkersskolan i Östhammar.
Gräsö Skärgårdsskola är Östhammars kommuns enda skola i skärgården – en skola vi därför ska vara extra stolta över och rädda om, eftersom landsbygd och skärgård är en stor del av kommunen.

Skolan på Gräsö är medlem i Skärgårdsskolor i Nätverk: ”Nätverket har funnits sedan 2011 och har haft träffar i olika delar av vår svenska skärgård. Syftet är att personalen ska få kollegor för samverkan och erfarenhetsutbyte, att eleverna ska få kamrater i andra skärgårdsskolor för samverkan.”

Skärgårdsskolor i Nätverk är en arbetsgrupp inom Skärgårdarnas Riksförbund. Kollegialt lärande sker mellan pedagogerna i arbetsgruppen, som även arbetar med utvecklingsfrågor samt att elever i skärgårdsskolorna runt om i Sverige har utbyte av varandra.

Skärgårdarnas Riksförbunds alla arbetsgrupper: Blåljusgruppen, Boendegruppen, Bredbandsgruppen, Bryggan, Färjegruppen, Fiskegruppen, Miljö & Energi, Skärgårdsbönder och Skärgårdsskolor.

LÄNK: Skärgårdsskolor i Nätverk
LÄNK: Gräsö Skärgårdsskola

LÄNGE LEVE GRÄSÖ SKÄRGÅRDSSKOLA!

Musik i filmen: Josh Woodward – ”Water in the Creek”

jul. 06.

Info om nya storskolan i Östhammars stad

Den nya storskolan i Östhammars stad har inte fått något namn ännu. Vi får se framöver på vilket sätt skolans nya namn ska tas fram.
Jag har varit på ett öppet möte om den nya skolan. Jag blev på dåligt humör under presentationen, som jag upplevde som ”flummig”. Nu har jag i stället läst det pedagogiska programmet för den nya skolan, Skola i förändring PEDAGOGISKT PROGRAM FÖR NYA SKOLAN I ÖSTHAMMAR, och blev på betydligt bättre humör 🙂 Programmet bör läsas i sin helhet. Sidan 21 i programmet: Figur 7: schematisk bild över de olika funktionerna i hemvisten (bubbeldiagram) är en mycket bra förklaring om vad skolans hemvisten handlar om och är utformade.

LÄNK till programmet:
Skola i förändring pedagogisk programskrift nya skolan Östhammar

Det som dock retar upp invånare i Öregrund och på Gräsö är kommunens ”vi menade inte så”. När rektorstjänsten Öregrund-Gräsö senast utlystes sökte kommunen en rektor med ”mod att avveckla”. Avveckla vad? De menade inte ”avveckla” som i ”avveckla”. Här kan du lyssna på det radioinslaget hos P4 Uppland:
Rektor sökes med mod att avveckla

I Skola i förändring PEDAGOGISKT PROGRAM FÖR NYA SKOLAN I ÖSTHAMMAR står det så här: ”Skolan ska rymma 600 elever och stå på den tomt där Frösåkerskolan ligger idag. De elever som kommer att gå i den nya skolan finns idag på Edsskolan, Kristinelundsskolan, Frösåkerskolan och (från årskurs sex) Öregrunds skola.”

Det blir tröttsamt att läsa text där kommunen uttrycker en sak men ”menar” något annat! Eller är det den politiska viljan om Öregrund och Gräsö som pyser ut?
Det handlar om vad föräldrar och elever vill och väljer! Vill elever i Öregrund och på Gräsö börja årskurs 6 i den nya skolan i Östhammar, så får de göra det i det fria skolvalet. Men, tar kommunen bort årskurs 6 från Öregrunds skola och lägger ner Gräsö skola, Snesslinge skola finns det snart inga skolor att välja bland. Då är vi snart på väg mot Världens sämsta lokalsamhälle.

jun. 30.

S i Östhammars kommun vill inte svara på frågan: ”Lägg ner de små skolorna” …

Inget svar på en rak fråga eller ett påstående är också ett svar! Jag hoppas röstberättigade i valet till Östhammars kommunfullmäktige förstår just det, att inget svar är ett svar.
Jag läser vad partierna i Östhammars kommunfullmäktig svarat på valkompassens frågor och påståenden.
Påståendet Lägg ner de små skolorna i Östhammar har S valt att inte svara på: ”Hoppat över frågan”.
https://valkompassen.svt.se/osthammar/kommun/fraga1

SVT borde förstås ha ställt frågan annorlunda: Lägg ner de små skolorna i Östhammars kommun (för det är inte endast Östhammars stad det handlar om).

jun. 14.

Skolgrupp i Öregrunds Utvecklingsråd

Öregrunds Utvecklingsråd på Facebook 14 juni 2018:

Vid styrelsemötet igår bildades en skolgrupp bestående av Malin Mikic, Sakarias Petersson, Jonas Månsson, Olle Pettersson och Maria Loboda.
Representanter från skolgruppen kommer att närvara vid det öppna möte som ska hållas på Frösåkersskolan på måndag den 18/6 kl 17. 00. Mötet kommer att handla om ”nya” Frösåkersskolan. Intresserade kommer bland annat att få ta del av planeringsprocess, planritningar och få information om hur man tänker sig att lokalerna kan användas för att främja lärande och trygghet. Eftersom Utvecklingsrådets uppgift är att föra fram idéer, farhågor, kritik, reflektioner med mera från Öregrunds invånare till berörda beslutsfattare hoppas vi att ni som känner engagemang för skolan hör av er till oss.

Följ utvecklingsrådet på Facebook:  https://www.facebook.com/oregrundsutvecklingsrad