Category Archives:Utbildning – Kurser – Arbete

jun. 13.

Skolinspektionen kritiserar Öregrunds skola

Öregrunds skola har fått kritik med förläggande från Skolinspektionen. Brister i särskilt stöd. Beslut 31 maj 2019.
Huvudman är Östhammars kommun.
Länk: Skolinspektionen, anmälningar 2018 Östhammars kommun

maj. 23.

Länge leve Gräsö Skärgårdsskola!

Gräsö är till storleken Sveriges tionde största ö. Trafikverket/Färjerederiet trafikerar Gräsöleden med bilfärjor som tar resenärerna mellan Gräsö och Öregrund på bara 5 minuter.
Från färjeläget på Gräsösidan tar det bara 1-2 minuter att promenera till den fina skolan, som ramas in av grönska och har havet som granne:
”Gräsö skola ligger mycket naturskönt med utsikt över havet och är Östhammars kommuns enda skärgårdsskola. Vi nyttjar våra vackra omgivningar, Gräsös hav, skog och äng, och arbetar med natur och miljö. Genom att skolan är i det lilla formatet ges goda förutsättningar för en trygg läromiljö.”

Gräsö Skärgårdsskola är en kommunal F-3-skola, med förskola, grundskola och fritids. Årskurserna 4-6 går eleverna i Öregrunds skola och 7-9 på Frösåkersskolan i Östhammar.
Gräsö Skärgårdsskola är Östhammars kommuns enda skola i skärgården – en skola vi därför ska vara extra stolta över och rädda om, eftersom landsbygd och skärgård är en stor del av kommunen.

Skolan på Gräsö är medlem i Skärgårdsskolor i Nätverk: ”Nätverket har funnits sedan 2011 och har haft träffar i olika delar av vår svenska skärgård. Syftet är att personalen ska få kollegor för samverkan och erfarenhetsutbyte, att eleverna ska få kamrater i andra skärgårdsskolor för samverkan.”

Skärgårdsskolor i Nätverk är en arbetsgrupp inom Skärgårdarnas Riksförbund. Kollegialt lärande sker mellan pedagogerna i arbetsgruppen, som även arbetar med utvecklingsfrågor samt att elever i skärgårdsskolorna runt om i Sverige har utbyte av varandra.

Skärgårdarnas Riksförbunds alla arbetsgrupper: Blåljusgruppen, Boendegruppen, Bredbandsgruppen, Bryggan, Färjegruppen, Fiskegruppen, Miljö & Energi, Skärgårdsbönder och Skärgårdsskolor.

LÄNK: Skärgårdsskolor i Nätverk
LÄNK: Gräsö Skärgårdsskola

LÄNGE LEVE GRÄSÖ SKÄRGÅRDSSKOLA!

Musik i filmen: Josh Woodward – ”Water in the Creek”

maj. 13.

Avveckling av landsbygden: Snesslinge skola och Gräsö skola

Förslag till beslut
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att grundskole- och fritidshemsverksamheten vid Snesslinge skola avvecklas efter utgången av höstterminen 2019.
Uppdraget från utbildningschefen är avgränsat till att inte involvera barn/elever och vårdnadshavare i analysen.

Förslag till beslut
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att grundskole- och fritidshemsverksamheten vid Gräsö skola avvecklas efter utgången av höstterminen 2019.
Uppdraget från utbildningschefen är avgränsat till att inte involvera barn/elever och vårdnadshavare i analysens första skede.

Länk: BUN 16 maj 2019

Kommer du ihåg det där dokumentet som visade tre olika förslag till omorganisation av skolorna i Östhammars kommun? Det förslag som BUN ville gå vidare med innehöll avveckling av Gräsö skola, Snesslinge skola samt ta bort årskurserna 4-6 från Öregrunds skola.
Efter varje val avvecklas något i den här kommunen, som inte vet vad utveckling är. Jag gissar att Öregrunds skola bantas efter valet 2022 …

maj. 12.

Östhammars kommun på plats 248 av 290 i LR:s skolranking

Lärarnas Riksförbunds senaste skolranking publicerades den 6 maj 2019. Östhammars kommun får totalranking 248 av 290 kommuner. Dessa fyra kriterier/modeller har använts för alla kommuner och rankingen gäller Östhammars kommun:

Undervisningskostnad per elev: plats 168
Lärarlöner: plats 113
Lärarbehörighet: plats 238
Elevresultat: plats 244

Resultat i fallande ordning för länets alla åtta kommuner, totalranking:
Uppsala på plats 125.
Håbo på plats 181.
Heby på plats 200.
Älvkarleby på plats 212.
Östhammar på plats 248.
Tierp på plats 258.
Enköping på plats 268.
Knivsta på plats 284.

Om vi väljer det som skola och undervisning handlar om – elevresultat – ser det ut så här i länets alla åtta kommuner:
Håbo på plats 86.
Tierp på plats 174.
Heby på plats 175.
Uppsala på plats 176.
Enköping på plats 236.
Östhammar på plats 244.
Knivsta på plats 252.
Älvkarleby på plats 288.

Länk: Läs mer om rankingen hos LR:
https://beta.lr.se/5.47784efd16a56553d8d5ff.html

apr. 04.

SLU Kustlaboratoriet Öregrund söker en forskare/miljöanalytiker

Kan du modellera såna här läckra miljöer?
Vi söker vi en forskare/miljöanalytiker till vårt kustlaboratorium i Öregrund. Du kommer att jobba i projekt som fokuserar på rumsliga analyser av ekosystem, och med redskapsutveckling för kustfiske. Kolla in annonsen här:
https://www.slu.se/om-slu/lediga-tjanster/?rmpage=job&rmjob=2108&rmlang=SE&fbclid=IwAR1YsSdgYKhHTe3m-taBPAW4oyrGqckAPJm-phX3KQx74pKdSOOIhsnsQD0

mar. 19.

Trångbodda Kustlaboratoriets framtid i Öregrund och i kommunen?

Den 27 mars 2018 daterade Bygg- och miljönämnden i Östhammars kommun en inkommen bygglovsansökan från SLU Kustlaboratoriet i Öregrund via Östhammars kommun (Tekniska förvaltningen), som äger fastighet 33:8 (gamla skolan, som SLU hyr för Kustlaboratoriets verksamhet).
Det är den som äger fastighet som lämnar in bygglovsansökan.

I bygglovsansökan: ”Inredning av befintlig vind för tillfälliga kontorsplatser för studenter, gästarbetare mm. Inga fasta kontorsplatser ska vindskontoret användas till.”

BoM-nämnden avslog bygglovsansökan
Bygg- och miljönämnden avslog bygglovsansökan 23 maj 2018. Dnr: BMN-2018-729
”Ansökan avslås med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (PBL).”
”Fastigheten omfattas av detaljplan 5.89. Bestämmelserna innebär bl.a. att byggnaden är arkitektoniskt och kulturhistoriskt värdefull och får inte förvanskas till det yttre.”
”Åtgärden avviker från detaljplanen med avseende på förvanskning av byggnadens yttre.”
”Byggnaden/fastigheten ligger inom ett utpekat bevarandeområde Ös 12 enligt ’Jord och järn. Kulturhistoriska miljöer i Östhammars kommun’.
”Byggnaden är klassificerad som värdefull. Området är av riksintresse för kulturmiljövården.”

Min reflektion: Öregrunds torg är även det 12 månader om året ett riksintresse! Och se hur det ser ut efter kommunens alla beviljande av bygglov!

”Byggnaden får inte förvanskas (8 kap. 13 § PBL).”
”Bygg- och miljönämnden bedömer att föreslagna takfönster och förstoring av befintliga takkupor är en förvanskning av byggnadens yttre.”
”Enligt Boverkets byggregler (BBR) ska arbetslokaler ha en rumshöjd på minst 2,4 m. Detta får underskridas i begränsade delar av rum. I detta fall är det endast 16 av 64 kvm (25 %) som har en rumshöjd på 2,4 m eller högre. Då ett tredje våningsplan inreds kommer kravet på hiss in i bilden. Tillgänglighetskravet kan därför inte anses tillgodosett. Huruvida brandkraven uppfylls har inte redovisats. Därmed anses inte vinden vara lämplig för tänkt ändamål.”
”Avvikelsen kan inte betraktas som liten. Ansökan ska därför avslås.”

* När jag fått okej från A-sidan Arkitekt lägger jag ut deras bild på hur byggnaden skulle ha sett ut med takfönster.
* Det finns nog fler ställen där ”hissen inte går ända upp”. I gamla skolan finns hiss från entréplan upp till andra våningen. Kan inte vara ’rocket sience’ att få hiss hela vägen upp till vinden.
* Brandkrav? Krav på brand? BoM-nämnden hade kunnat begära in information om brandskydd.

LÄNKAR:
A-sidan Arkitekt, som gjorde alla skisser och ritningar till bygglovsansökan

Boverket (om rumshöjd)

Jord och järn. Kulturhistoriska miljöer i Östhammars kommun. (Om Öregrund sidorna 107-113)

Plan- och bygglagen

mar. 06.

Glad nyhet! Samläsning i skolor i Östhammars kommun

Äntligen något riktigt bra att glädjas åt! Alla elever i årskurs 8 samt eleverna på Bruksgymnasiet i Gimo ska i ett läsprojekt initierat av Uppsala universitet läsa samma bok, Den utvalde, av Lois Lowry. Östhammar är pilotkommun, läser jag på unt.se
Den boken vill jag också läsa!
Här finns ett smakprov att läsa och bläddra i:
https://www.smakprov.se/bok/kartonnage/den-utvalde-9789127066014

Länk: På Wikipedia finns utförliga handling

mar. 04.

Arbetsmiljön på förskolan Skutan i Öregrund

Under hösten kom det upp signaler om brister i arbetsmiljön på förskolan Skutan. Oro från föräldrar bemöttes på Skolråd i november och i en Föräldradialog i december.
En arbetsmiljöenkät genomfördes i personalgruppen i månadsskiftet november/december.

Läs mer på sidan 27, kallelse BUN-sammanträde 7 mars

feb. 26.

Två lediga forskartjänster hos Kustlaboratoriet i Öregrund

Två forskartjänster lediga hos SLU Kustlaboratoriet i Öregrund. Följ på Facebook:
https://www.facebook.com/sluaqua

* Forskare/Miljöanalysspecialist i beståndsanalys av fisk och populationsgenetik:
Sök senast 18 mars 2019.
Länk: Sök tjänsten här 

* Forskare/miljöanalysspecialist i ekosystemanalys och beståndsanalys av fisk:
Sök senast 18 mars 2019.
Länk: Sök tjänsten här

feb. 12.

Ledig tjänst hos SLU Öregrund: Forskningsassistent i experimentell fiskekologi

SLU Kustlaboratoriet på Facebook:
https://www.facebook.com/sluaqua

Det här är ett riktigt häftigt jobb! 
Vi söker en forskningsassistent i experimentell fiskekologi, som vill leda det praktiska arbetet med vårt stora fältexperiment av hur varmare klimat påverkar fisk. 
Du kommer att arbeta tillsammans med vår forskargrupp i Öregrund som studerar fisksamhällens och födovävars dynamik, och hur de påverkas ekologiskt och evolutionärt av klimatförändringar, fiske och annan mänsklig påverkan.

Tillträde 1 april 2019.

Sök jobbet här:
Forskningsassistent i Experimentell fiskekologi och klimatförändringar 

feb. 04.

Epokgården söker personal

Epokgården har en 50 %-tjänst ledig för intresserade att söka nu.

VÅREN: Trädgårdsarbete med målning av trädgårdsmöbler m.m.
SOMMAREN: Full fart med turistgäster. Många spännande möten med både stamgäster och nya ansikten.
HÖSTEN: Färre turistgäster, men ofta gäster från andra länder.
VINTERN: Vi ser över lägenheter och rum och gör förbättringar.

Under högsäsong är det tidvis högt tempo. Arbetet består främst av in- och utcheckning, tvätt och städ samt en del administrativt arbete.

Epokgården söker hos dig som är intresserad av tjänsten:
Jobbet i sig är varierande. Du måste kunna planera och prioritera. Du är social och utåtriktad. Du gillar att städa och skapa hemtrivsel för gästerna. Du blir en i teamet och tar eget ansvar. Vi har många engelsktalande gäster, så vi ser gärna att du behärskar engelska.
Detta är en unik tjänst och vi tror att du som är lite av en tusenkonstnär passar väldigt bra.

Epokgården har kollektivavtal med Hotell- och restaurangfacket.

Kontakta Epokgården:
Mejl: info@epokgarden.se
Telefon: 0173 – 302 00 (fråga efter Lisbeth Sandahl)
Hemsida: https://epokgarden.se

jan. 22.

Psykopaterna – kvinnor är värre än män

Den här boken vill jag verkligen, verkligen, verkligen rekommendera alla att läsa. Jag sammanfattar boken en gnutta (nåja) och du kommer nog att se ansikten framför dig och vilja läsa hela boken, som är författad av Lisbet Duvringe och Mike Florette, 2015.
Lisbet Duvringe och Mike Florette med erfarenheter och akademiska utbildningar i psykologi, retorik, organisation och ledarskap har samtalat med ett stort antal personer som upplevt psykopatiska beteenden på sina arbetsplatser.
Länk till boken på nätet

Den här boken handlar inte om de kriminella psykopaterna som sitter i fängelse, utan om de s.k. ”intelligenta psykopaterna” – de kan vara chefer, kollegor, konsulter, de finns i ledningsgrupper, i kontorslandskap, politiker, lärare, poliser, företagsledare … ja, de finns överallt där de kan utnyttja sin ställning och makt över andra. Särskilt VD-poster, chefer, advokater, media, sälj- och finansbranschen verkar dra till sig psykopater.
Kvinnliga psykopater är mästare på att manipulera sin omgivning.

Den riktigt slipade psykopaten förstår att hen inte bör sticka ut för mycket, men älskar samtidigt uppmärksamhet och har en grandios självbild och kan bygga ”monument” över sig själv på sin arbetsplats och gör eget ”företag” inom företaget – utan insyn för andra. Psykopaten är helt uppslukad av sin egen agenda och sina egna behov.

Psykopaten är totalt opåverkad av vad andra tycker och är helt enkelt en mycket obehaglig och skadlig person för den arbetsplats där hen finns. En hal och smidig kameleont. Psykopaterna i arbetslivet vill och behöver och måste skaffa sig makt för att kunna utnyttja andra för egen vinning. De gör allt för att skaffa sig inflytande över andra. De härjar på våra arbetsplatser förklädda till normala människor. En psykopat vet aldrig själv att hen är en psykopat och skulle aldrig läsa den här boken.

Psykopaten är känslokall och helt utan förmåga att känna skam. Men, de kan hur enkelt som helst härma normala människor och låtsas att de har känslor, vara jättetrevliga och inställsamma – när det passar deras behov och om det krävs för att nå målet. Ett gemensamt drag för alla psykopater är att de ser andra människor som byten och medel för att nå sina mål – en psykopat har alltid en väl dold agenda.

Med sin förmåga att styra andra människor spelar psykopaten ut människor mot varandra. Innan hen ertappas och byter arbetsplats har hen orsakat stora ekonomiska och emotionella skador.

En psykopat är fullt medveten om sina handlingar. Ljuger och manipulerar för egen vinning och kan lura vem som helst och struntar i vilka konsekvenser det får. Patologiska lögnare som kan ljuga om precis allt. Ertappas en psykopat med en lögn kommer bortförklaringar i form av ännu fler lögner.
Ju färre regler det finns på arbetsplatsen, desto bättre trivs psykopaten. Otydlighet och dunkelhet gör att psykopaten stortrivs, för då kan hen sätta sina egna regler och prägla hela arbetsplatsen och manipulera sin omgivning.

Alla som ljuger, är arroganta och manipulerar är inte psykopater, men alla psykopater ljuger, är arroganta och manipulerar. De skaffar sig ett hov av sympatisörer som de kan kontrollera och som är ja-sägare. Psykopaten är utomordentligt skicklig på att få andra att utföra sitt arbete. Går det bra, tar psykopaten åt sig hela äran. Går det dåligt, är det självklart någon annans fel, för en psykopat är i sina egna ögon felfri och ber aldrig om ursäkt. En normalt fungerande människa kan få dåligt samvete, men det är inget som psykopaten drabbas av.

Psykopaterna undanhåller information, förvanskar information, ger felaktig information och alternativa beskrivningar till sina kollegor för att skapa tvivel, osäkerhet och oro. Kollegor ”utsätts” för vänliga handlingar för att bli mer medgörliga. Vänliga handlingar gör att den som ”utsätts” får en extra utsöndring av dopamin – allt känns härligt. Vilken fantastisk chef som skapar detta välbefinnande!
Men, även de ”intelligenta psykopaterna” avslöjas till slut. Då byter de arbetsplats … och kan fortsätta sina härjningar …

Lisbet Duvringe och Mike Florette har författat en efterföljare, som även den är mycket läsvärd: ”Kvinnliga psykopater” med undertiteln ”Mästare i manipulation på arbetsplatsen”
”Kvinnliga psykopaters aktivitet i moralcentrat tycks ännu lägre än hos männen, men här behövs mer forskning”, säger Lisbet Duvringe.”

jan. 17.

Vattenfallgymnasiet i Forsmark – Ansökan!

Jag är lika glad idag som jag var igår när nyheten om att Forsmarks skola blir kvar publicerades.
Nytt namn på skolan: Vattenfallgymnasiet.
Ny Facebook: https://www.facebook.com/vattenfallgymnasiet
Hemsida: https://vattenfallgymnasiet.se

Nu fortsätter arbetet med ansökan
I ansökan ska vi redovisa intresset för våra framtida utbildningar.

Vi riktar oss nu främst till elever på högstadiet i hela landet med denna enkät. Vi är tacksamma om ni vill hjälpa oss med spridningen:
Länk: Intresseanmälan – Vattenfallgymnasiet

Dec. 27.

Avslag på motion om förstelärare i Trygghet & Studiero i Östhammars kommun

Motioner från partier i opposition avslås närmast som en reflex av majoriteten i Östhammars kommun. Här är en till i mängden av motioner som avslagits av majoriteten: Motion om förstelärare i trygghet och studiero av oberoende fullmäktigeledamoten Åsa Lindstrand.
Svaret på motionen finns på sidan 29 i det här dokumentet:

”Barn- och utbildningsnämnden håller med om att det ska vara tryggt att vara i skolan och att varje elev har rätt till studiero. Utifrån en nulägesanalys kommer varje enhet, under rektors ledning, ta fram en handlingsplan för ökad trygghet och studiero under 2019. Däremot kommer inte någon förstelärare att utses inom området trygghet och studiero.

Östhammars kommun får idag statsbidragstäckning för 30 stycken förstelärare. Dessa tjänster har fördelats mellan kommunens skolor/skolområden utifrån elevantal och för tillfället är 29 tjänster tillsatta (av de två förstelärartjänster som Hammarskolan fått sig tilldelad är i dagsläget bara en tillsatt).

Förstelärartjänsterna är tidsbegränsade och löper fram till och med vårterminen 2021. Förstelärarnas uppdrag regleras i avtal mellan ansvarig rektor och respektive förstelärare och utgår ifrån de behov som finns på skolan/skolområdet. Detta innebär att det i dagsläget inte finns några förstelärartjänster kvar att fördela för detta ändamål.

Barn- och utbildningskontorets förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden antar motionssvaret och överlämnar det till kommunstyrelsen.
Barn- och utbildningsnämnden avslår motionen.”

Länk till motionen om förstelärare i Trygghet & Studiero

Jag har ställt samman alla anmälningar till Skolinspektionen på Östhammars kommun 2015-2018. Notera dock att anmälningar till Skolinspektionen inte alltid leder till kritik och/eller förelägganden. Även inspektionens  ”Beslut att inte utreda (avskrivning)” finns med i diagrammet:

Nov. 19.

MP Östhammars interpellation angående skolresultaten i Östhammars kommun

Miljöpartiet de gröna i Östhammars kommun har 1 mandat i fullmäktige, som har öppet sammanträde tisdag 27 november. MP har ställt en interpellation (*)till Barn- och utbildningsnämnden:

”Skolresultaten i Östhammars kommun är enligt statistik från Skolverket de lägsta i Uppsala län. Detta gäller både andelen som uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen och andelen behöriga till yrkesprogram. För det totala meritvärdet ligger resultaten i Östhammars kommun bland de lägsta i länet. Även jämfört med hela Sverige ligger resultaten i Östhammars kommun rejält under genomsnittet.
Några skolor i kommunen sticker ut med extremt svaga resultat. Skillnaderna inom kommunen är faktiskt större än mellan olika kommuner.
Resultaten är låga både vad gäller faktiska siffror och om man gör jämförelser genom SALSA, som kompenserar för olika bakgrundsfaktorer.
Dessa resultat är helt oacceptabla! Alla barn har rätt att få grundläggande kunskaper i skolan, och det ska inte spela någon roll var i kommunen ett barn går i skolan, vilken bakgrund barnet har eller vilken bakgrund föräldrarna har.

Därför undrar vi i Miljöpartiet de gröna i Östhammar vad majoriteten i kommunen
• har gjort för att skolresultaten i kommunen ska förbättras.
• har gjort för att likvärdigheten mellan kommunens skolor ska förbättras.
• har gjort för att stärka arbetet med skolans kompensatoriska uppdrag.
• planerar att göra för att skolresultaten i kommunen ska förbättras.
• planerar att göra för att likvärdigheten mellan kommunens skolor ska förbättras.
• planerar att göra för att stärka arbetet med skolans kompensatoriska uppdrag.”
Länk: Punkt 14 i föredragningslistan kf 27 november

(*) Interpellation har krav på sig: den ska vara skriftlig, ha fokus på bestämt innehåll, innehålla motivering till varför frågan/frågorna ställs och gälla sådant som är av stort intresse för alla i kommunen. En interpellation ställs till nyckelpersoner, som t.ex. nämndordföranden. Dock är ingen tvingad att besvara interpellationen. Fullmäktiges ordförande ställer frågan till fullmäktige om interpellationen får ställas, när den ska behandlas.
Det som är extra bra med interpellationer är att alla ledamöter får delta i debatten kring interpellationsämnet.

Nov. 16.

Gräsö skolas fyrprojekt

Gräsö skola (F-3) är medlem i Skärgårdsskolor i Nätverk. På nätverkets blogg visar skärgårdsskolorna med text och bild vad de arbetar med. Gräsö  skola, årskurserna F-2, har arbetet med ett fyrprojekt: ”Förutom att vi lärt oss fakta om fyrar, så har vi också läst några olika spökhistorier som ska ha utspelat sig i området kring våra fyrar. Det var både lite läskigt och spännande. Planen är att eleverna ska få göra varsin miniatyrfyr av papprör och gips. I vår ska vi fokusera mer på de två fyrar vi har och såklart besöka dessa.”
Länk: Gräsö skolas fyrprojekt

Nov. 14.

Handla kryddor av Öregrunds skola årskurs 5

Årskurs 5 Öregrunds skola säljer Spicy Dream-kryddor på nätet för en kommande klassresa. Här kan du beställa kryddor av klassen.
LÄNK: Öregrunds skola, årskurs 5: Spicy Dream

Nov. 10.

Ny mandatperiod! Nya skolnedläggningar?

12 maj 2016 på kommunhusets webb: ”Sedan tidigare har barn- och utbildningsnämnden beslutat att Snesslinge, Gräsö och Öregrunds skolor inte kommer att påverkas av den nya organisationen under denna mandatperiod.” Alltså mandatperioden 2014-2018. Nu är vi i mandatperioden 2018-2022.
Medborgarna gav (tyvärr) förnyat förtroende till S, som dock tappade fyra mandat i fullmäktige, att förvalta vår kommun och därmed även skolorna.
Så, hur blir det nu? Avveckling av skärgården, av landsbygden, av Öregrund?
Fortfarande finns inte en enda vägvisare, alltså vad den här kommunen ska satsa på egentligen, på sin väg till ”världens bästa lokalsamhälle”.

Länk: Tidigare blogginlägg: ”Fake news” eller sanning?

Nov. 08.

Östhammars kommun på plats 249 av 290 i Bästa skolkommun 2018

Finns det något som Östhammars kommun är bra på?
Lärarförbundet publicerade idag rankingen Bästa Skolkommun 2018. Östhammars kommun har tappat 51 placeringar och hamnar i år på plats 249 av 290 kommuner. Låt mig gissa: Barn- och utbildningsnämndens politiker tar inte åt sig, Barn- och utbildningsförvaltningens tjänstemän tar inte åt sig, kommunstyrelsen tar inte åt sig. Vem är ansvarig för det här egentligen? Visste du att kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och är ansvariga för allt? Tar kommunfullmäktige åt sig? Eller har kommunfullmäktige delegerat bort allt ansvar? Till vem i så fall?

Länk: Bästa skolkommun 2018/Östhammars kommun

okt. 30.

Elevhälsoplan för skolorna Gräsö-Öregrund

En ny elevhälsoplan har antagits för skolorna Gräsö (F-3) och Öregrund (F-6). Planen gäller fr.o.m. 1 november 2018 och hela 2019.
Här finns elevhälsoplanen att läsa:
ELEVHÄLSOPLAN Öregrunds- och Gräsö skolor 2018/2019

Elevhälsoteamet på Öregrunds- och Gräsö skolor består av rektor, specialpedagog, skolsköterska, skolkurator samt speciallärare.