Category Archives:Utbildning – Kurser – Arbete

Jan. 22.

Snittbetyg för årskurs 6 i Östhammars kommun juni 2017

År 2017 juni: Terminsbetyg årskurs 6 grundskolorna i Östhammars kommun. Genomsnittligt betygspoäng.
1 = Edsskolan, F-9, Östhammar, 47 elever.
2 = Kristinelundsskolan, F-6, Östhammar, 25 elever.
3 = Olandsskolan, F-9, Alunda, 43 elever.
4 = Öregrunds skola, F-6, Öregrund, 23 elever.
5 = Österbyskolan, F-9, Österbybruk, 37 elever.
6 = Vallonskolan, 6-9, Gimo, 39 elever.

Källa: SIRIS http://siris.skolverket.se/siris

Observera att det inte är Skolverket/Siris som färgat med grönt och rött, utan det har jag gjort för att se mönster, trender och ‘profileringar’.
Kristinelundsskolan har samlat på sig flest antal gröna betygspoäng, medan Vallonskolan samlat flest röda, men utmärker sig i Hem- och konsumentkunskap. Öregrunds skola utmärker sig i Idrott och hälsa samt Slöjd, men är sämst på Engelska.

Dec. 20.

Östhammars kommun anmäld till Skolinspektionen 30 gånger hittills under 2017

Under hela 2016 anmäldes Östhammars kommun 15 gånger till Skolinspektionen.
Jag uppdaterar det här inlägget varje gång huvudmannen/Östhammars kommun anmäls till Skolinspektionen.
Fram till dagens datum 20 december 2017 har Östhammars kommun anmälts 31 gånger till Skolinspektionen under 2017 (en dubbelanmälan, därav 30 i listan).

Åk F-9: Österbyskolan 18 december
Åk F-9: Olandsskolan 13 december
Kommunnivå 19 november (gällande förskolan Furustugan)
Åk F-9: Österbyskolan 19 november
Kommunnivå 12 november

Åk. 6-9: Vallonskolan 8 november
Åk. 6-9: Vallonskolan 27 oktober
Åk. F-9: Österbyskolan 24 oktober
Åk F-6: Öregrunds skola 11 oktober
Åk. 6-9: Vallonskolan 9 oktober

Åk 6-9: Vallonskolan 9 oktober
Åk F-9: Olandsskolan 5 september
Åk F-9: Olandsskolan 1 september
Åk- 6-9: Vallonskolan 27 juni
Åk F-6: Öregrunds skola 22 juni

Åk- 6-9: Vallonskolan 12 juni
Åk- 6-9: Vallonskolan 7 juni
Åk F-9: Österbyskolan 24 maj
Åk F-9: Österbyskolan 17 maj
Åk F-9: Österbyskolan 11 maj

Åk F-9: Olandsskolan 2 maj
Åk F-9: Österbyskolan 11 april
Åk- 6-9: Vallonskolan 23 mars
Åk- 6-9: Vallonskolan 22 mars
Kommunnivå 28 februari

Åk F-9: Olandsskolan 23 februari
Åk 7-9: Frösåkersskolan 22 februari
Åk F-6: Öregrunds skola 27 januari
Åk- 6-9: Vallonskolan 24 januari
Åk F-6: Öregrunds skola 11 januari

Skolinspektionen 21 februari 2017
Om man upplever att en skola eller förskola inte följer de regler som finns för undervisningen och omsorgen kan man anmäla det till Skolinspektionen. Kränkningar och mobbning är den vanligaste orsaken till att man anmäler en skola, den näst vanligaste anledningen är att en elev inte får det särskilda stöd han eller hon har rätt till.

LÄNK: Politiskt förtroendevalda till Barn- och utbildningsnämnden
LÄNK: Chef för Barn- och utbildningsförvaltningen

Nov. 11.

20 november: Binda julkransar – Kurs hos Järnaffär’n Öregrund

Vill du lära dig binda julkransar? Passa på nu! Anmälan senast 15 november till kurs i att binda kransar.
Plats: Stora avdelningen hos Järnaffär’n, Rådhusgatan 17 Öregrund. Telefon: 0173 – 300 48.
Kursavgift: 500 kronor (för material och fika).
Kursledare: Ellen Fredberger
Två kurstillfällen måndag 20 november: klockan 14 och 18.
https://www.facebook.com/jarnaffarn

Nov. 05.

Öregrunds första skolsal

Idag har jag varit i Öregrunds första skolsal, på Snickaregatan mittemot den nu rivna Missionskyrkan. Vill förstås veta mer om hur det var att gå i skolan här, årtal, lärare, ja allt – dags att plocka fram boken Öregrunds historia och läsa kapitlet om skolorna i Öregrund.

Okt. 09.

På en skola i Östhammar – ”fått sitt huvud indunkat i både en fönsterruta och en skolbänk”

Handlar det om en skola i Östhammar stad eller om en skola någonstans i Östhammars kommun? Media brukar ha svårt att hålla isär det där om ortsnamn och kommunnamn. Men, detta är vidrigt var skolan än finns:

En elev på en skola i Östhammar ska enligt en anmälan fått sitt huvud indunkat i både en fönsterruta och en skolbänk. Pappan till eleven har anmält händelserna till Skolinspektionen, som nu kräver svar från kommunen.
Läs mer hos SVT Nyheter Uppsala

Okt. 05.

Bästa skolkommun 2017 – Östhammars kommun på plats 198 av 290

Den 5 oktober 2017 presenterar Lärarförbundet rankingen för
Bästa skolkommun 2017

Östhammars kommuns placeringar år 2010-2017 (av 290 kommuner)
År 2010 plats 281
År 2011 plats 288
År 2012 plats 279
År 2013 plats 276
År 2014 plats 180
År 2015 plats 105
År 2016 plats 251
År 2017 plats 198

Östhammars kommun jämförelse med förra året, ökat respektive tappat:
ÖKAT:
Totalranking, Friska lärare, Avtalspart, Merit årskurs 9, Merit likvärde, Andel G, Andel G likvärdighetsindex, Gymnasiet inom 3 år.
TAPPAT:
Resurser, Utbildade lärare, Lärartäthet, Lön, Andel förskola, Högskolebehörighet.

Bästa skolkommun 2017 i Uppsala län:
Knivsta plats 146 (tappat från plats 114)
Uppsala plats 172 (ökat från plats 214)
Östhammar plats 198 (ökat från plats 251)
Heby plats 209 (tappat från plats 168)
Håbo plats 218 (ökat från plats 234)
Enköping plats 264 (tappat från plats 261)
Älvkarleby plats 276 (tappat från plats 191)
Tierp plats 279 (ökat från plats 290)

Sep. 28.

21 % av eleverna i Östhammars kommun är inte behöriga till gymnasiet

Läsåret 2016/2017 såg det ut så här för eleverna som gick ut kommunala grundskolan och sökte till gymnasiet:
Antal elever: 210
Andel elever behöriga till yrkesprogram: 79 %
Andel elever behöriga till estetiskt program: 79 %
Andel elever behöriga till Ekonomi-, humanistiska och samhällsvetenskapsprogram: 78,6 %
Andel elever behöriga till Naturvetenskapligt och tekniskt program: 74,8 %
Andel elever ej behöriga: 21 %

Varav grundskolorna i Östhammars kommun, årskurs 9, ej behöriga:
Frösåkersskolan: 17,3 %
Olandsskolan: ingen uppgift
Vallonskolan: 32,6 %
Österbyskolan: ingen uppgift

I Uppsala läns kommuner, Andel elever ej behöriga till gymnasiet:
Knivsta: 12,8 %
Håbo: 13,2 %
Heby: 18,0 %
Enköping: 19,2 %
Östhammar: 21,0 %
Uppsala: 21,5 %
Tierp: 22,2 %
Älvkarleby: 31,7 %
KÄLLA: SKOLVERKET
Statistik avseende grundskolan – Betyg årskurs 9

Lägst behörighet har Jämtlands län, där saknar 23,1 procent av eleverna möjlighet att komma in på gymnasiet. Behörighetslistan toppas av Stockholm, där 12,6 procent av eleverna gick ut nian utan fullständiga betyg.
KÄLLA: SKOLVÄRLDEN - Var femte elev saknar behörighet till gymnasiet

Sep. 11.

Barn- och utbildningsnämnden om Öregrund – ”Området är attraktivt”

Jag läser kallelsen för Barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 14 september och citerar:

Födelsetalet i Öregrundsområdet (Öregrund, Gräsö, Söderön/Långamla) har i stort sett varit konstant de senaste 15 åren. Numera är varje generation i området ca 25 barn. Området är attraktivt med höga huspriser vilket möjligtvis ger svårigheter för unga familjer med barn att etablera sig. Kommunen äger inte mycket exploaterbar mark och inga större bostadsområden planeras. Barn- och utbildningsförvaltningen ser något ökad efterfrågan på förskole- och grundskoleplatser kommande år i Öregrund (möjlig tillväxt 0-10 %).

Förskola
I Öregrund inklusive Gräsö finns 85 permanenta förskoleplatser, 10 extra platser i anslutning till förskolan Skutan samt 20 platser hos privata dagbarnvårdare, totalt 115 platser. Prognosen för 2018 är 106 barn, d v s platserna räcker. Vid tillväxt om 10 % kommer ca 120 platser att behövas.

Det skulle troligtvis vara möjligt att utöka förskoleplatserna på Gräsö vid behov. Som trenden ser ut just nu behövs det inte. Om efterfrågan ökar i Öregrund måste beslut fattas om det är möjligt, och lämpligt, att hänvisa barn till Gräsö. Några av Långalma-barnen i varje generation väljer i dagsläget förskola och skola i Östhammar, detta minskar trycket på barnomsorgen i Öregrund.

Grundskola och fritidshem
Öregrunds skola (åk F-6) har idag 170 platser. Behovet utan tillväxt ligger kring 140 platser kommande år, med tillväxt om 10 % skulle 155 platser behövas. Skolan inrymmer även fritidshem. Gräsö skola (åk F-3) har ca 100 platser och rymmer idag ca 15 elever. Skolan inrymmer även fritidshem. Som födelsetalet ser ut idag kommer skolan kommande år ha ca 13 elever, d.v.s. 3-4 elever per årskurs.

Grundskoleplatserna räcker i Öregrund och på Gräsö även vid tillväxt.

LÄNK: KALLELSE BUN:s SAMMANTRÄDE 14 SEPTEMBER

Sep. 08.

Fallet Öregrunds skola – BUN:s ordförande spetsar argumenten

Här finns en akademisk uppsats att läsa, författad vid Uppsala universitet, HT 2016, av Lucinda Jazzar.
”För den här fallstudien har två fall valts ut: nedläggningen av Åkerlänna skola år 2016 och förslaget att lägga ned mellanstadiet på Öregrunds skola år 2015.”

Val av intervjupersoner angående Öregrunds skola: Roger Lamell, ordförande i BUN Östhammar, Andreas Bryhn, förälder till barn i Öregrunds skola och en förälder som har valt att vara anonym.

Citat Roger Lamell: (…) jag var nog aldrig heller kär i att det skulle bli en F-3 skola utan F-6 är nog det minsta man kan ha där, det är den övertygelsen är jag i redan idag. Men ibland måste man spetsa argumenten för att få ut folk på gatorna (skratt).

Länk till uppsatsen:
En studie om medborgardialoger i samband med skolnedläggningar ur ett deliberativt demokratiperspektiv

Aug. 16.

23 augusti i Östhammar: Utbildning i Heta arbeten

Har din giltighetstid gått ut? Dubbelkolla! Du är varmt välkommen till oss för din utbildning i Heta Arbeten!
Onsdag 23/8 kl.8.30-16.00 i Östhammar
Boka: 010-155 61 14
https://www.facebook.com/Skadeservice-I-Östhammar-AB-115736641819276

Aug. 09.

Är ditt barn utsatt för mobbning på förskolan och skolan?

Nu har kanske många barn och föräldrar ont i magen … skolstart …
Barn- och elevombudet: Är ditt barn utsatt för mobbning på förskolan och skolan? Då måste skolan uppfylla sin anmälningsskyldighet, utreda och åtgärda kränkningarna. Om inte skolan gör tillräckligt för att förhindra mobbningen kan du anmäla det till Barn- och elevombudet.
LÄS MER HOS BEO: https://beo.skolinspektionen.se/sv/For-foraldrar

Gällande skolor i Östhammars kommun hittills under 2017:
Skolinspektionen
har gett kritik i fyra fall av hittills under året 19 anmälningar: Två handlar om Öregrunds skola och kränkande behandling elev mot elev. En handlar om Vallonskolan i Gimo och kränkande behandling elev mot elev. En handlar om kommunnivå (där beslut tas) och särskilt stöd.

Jul. 24.

SLU Kustlaboratoriet Öregrund söker en forskningsassistent

Kustlaboratoriet vid institutionen för akvatiska resurser, SLU, söker en biolog eller en person med motsvarande bakgrund och kvalifikationer till sitt huvudkontor i Öregrund.
Sök tjänsten senast 9 augusti 2017.
Tillträde: 2017-10-01 eller enligt överenskommelse.
Länk: SLU Lediga tjänster:
Forskningsassistent med erfarenhet och intresse av dataanalys, rapportering, databaser och fältarbete

Jun. 13.

”En plan för skolans lokaler växer fram” i Östhammars kommun

- Just nu har vi nästan exakt lika många platser i grundskolan som vi har elever, problemet är att de inte finns på ”rätt” orter och att antalet elever kommer att öka på de orter där vi har brist på platser, säger Sara Ersund, kontorschef på Barn- och utbildningsförvaltningen.

- Vi har gjort två uppsättningar av prognoser, en där vi räknar med ett genomsnitt av antalet födda de senaste fem åren och en där vi räknat med större tillväxt på de olika orterna bland annat utifrån var det planeras att byggas, berättar Elisabeth Lindkvist, som är fastighetsansvarig på barn- och utbildningsförvaltningen.
Läs mer på Östhammars kommunhus’ hemsida: En plan för skolans lokaler växer fram

… i Öregrund har Östhammarshem inga planer på att bygga …

Maj. 23.

Östhammars kommun har samlat på sig 2 förelägganden som huvudman för skolor

Skolinspektionen om föreläggande
Om en skola eller verksamhet har brister kan Skolinspektionen fatta beslut
om ett föreläggande.

I ett föreläggande står det vilka brister som måste åtgärdas,  och vilka krav Skolinspektionen ställer på huvudmannen, alltså den som driver
verksamheten.

Skolinspektionen följer upp att bristerna åtgärdas.

Östhammars kommuns sätt att driva skolor har nu resulterat i två förelägganden:
Vallonskolan Gimo
Öregrunds skola (beslut 22 maj)

Maj. 02.

Skrivelse till BUN från elever i Öregrunds skola om dålig skolgård

I Barn- och utbildningsnämndens kallelse inför sammanträde den 4 maj, punkt 10
Skrivelse från elever på Öregrunds skola avseende dålig skolgård.  
Arbetsutskottets beslut 2017-04-20  
Arbetsutskottet ger barn- och utbildningschefen i uppdrag att till barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2017-05-04 ta fram ett svar på skrivelsen från eleverna på Öregrunds skola.

Maj. 02.

Stort grattis till Edsskolan Östhammar för vinst i EU-minuten

Östhammars kommunhus på Facebook där du kan se vinnarfilmen som årskurs 4 på Edsskolan gjort:
Walter Nyquist, Mateo Löfberg, Adam Kastberg och Philip Johansson som går i fjärde klass på Edsskolan vann i förra veckan Universitets- och högskolerådets filmtävling EU-minuten i konkurrens med 120 andra bidrag. Priset på 10 000 kr kommer att överlämnas av handelsministern Ann Linde i Stockholm. Pengarna ska gå till en studieresa för alla fyror på Edsskolan.

INFO OM TÄVLINGEN EU-MINUTEN

Apr. 29.

Richard Boman ny rektor för skolorna Gräsö-Öregrund från maj 2017

Richard Boman är från maj i år ny rektor på Öregrunds och Gräsö skola. Han har tidigare varit rektor för Försvarets tolkskola och har arbetat inom Försvarsmakten och Polisen.
”På fritiden renoverar jag mest huset i Öregrund, en evighetsuppgift som nu måste påskyndas eftersom det blir mitt permanentboende inom kort.”
Richard Boman presenterar sig på Östhammars kommunhus’ webbsida:
Richard Boman ny rektor på Öregrunds och Gräsö skola

Apr. 27.

Öregrunds skola anmäld två gånger till Skolinspektionen 2017

En stängd anmälan där Skolinspektionen gett kritik till huvudmannen Östhammars kommun, med anmälningsgrund kränkande behandling elev-elev.
En öppen anmälan …
Båda anmälningarna registrerades januari 2017.
Länk: Skolinspektionen Öregrunds skola anmälningar

Östhammars kommun har anmälts totalt nio gånger 2017 till Skolinspektionen:

Öregrunds skola med reg.datum 11 januari
Vallonskolan med reg.datum 24 januari
Öregrunds skola med reg.datum 27 januari
Frösåkersskolan med reg.datum 22 februari
Olandsskolan med reg.datum 23 februari
Kommunnivå med reg.datum 28 februari
Vallonskolan med reg.datum 22 mars
Vallonskolan med reg.datum 23 mars
Österbyskolan med reg.datum 11 april

Mar. 23.

Rapport över anmälningar av skolor i Östhammars kommun 2014-2017

På Skolinspektionens webbsida kan du se vilka skolor i Östhammars kommun som anmälts till Skolinspektionen:
År 2014 anmäldes Östhammars kommun 7 gånger.
År 2015 anmäldes Östhammars kommun 15 gånger.
År 2016 anmäldes Östhammars kommun 13 gånger.
År 2017 har Östhammars kommun hittills blivit anmäld 7 gånger.

https://www.skolinspektionen.se/sv/beslut-och-rapporter
Välj ”Östhammar” under Kommun och välj sedan Sök beslut.
Rapport över anmälningar finns längst ner.

Mar. 03.

Stor skadegörelse på IT-utrustning på Frösåkersskolan

”På Frösåkersskolan är det stor skadegörelse av IT-utrustning. Ingen annan skola har så stor förstörelse av utrustning.”
Protokoll BUN, 2 februari 2017

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: