Category Archives:Utbildning – Kurser – Arbete

Nov. 19.

MP Östhammars interpellation angående skolresultaten i Östhammars kommun

Miljöpartiet de gröna i Östhammars kommun har 1 mandat i fullmäktige, som har öppet sammanträde tisdag 27 november. MP har ställt en interpellation (*)till Barn- och utbildningsnämnden:

”Skolresultaten i Östhammars kommun är enligt statistik från Skolverket de lägsta i Uppsala län. Detta gäller både andelen som uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen och andelen behöriga till yrkesprogram. För det totala meritvärdet ligger resultaten i Östhammars kommun bland de lägsta i länet. Även jämfört med hela Sverige ligger resultaten i Östhammars kommun rejält under genomsnittet.
Några skolor i kommunen sticker ut med extremt svaga resultat. Skillnaderna inom kommunen är faktiskt större än mellan olika kommuner.
Resultaten är låga både vad gäller faktiska siffror och om man gör jämförelser genom SALSA, som kompenserar för olika bakgrundsfaktorer.
Dessa resultat är helt oacceptabla! Alla barn har rätt att få grundläggande kunskaper i skolan, och det ska inte spela någon roll var i kommunen ett barn går i skolan, vilken bakgrund barnet har eller vilken bakgrund föräldrarna har.

Därför undrar vi i Miljöpartiet de gröna i Östhammar vad majoriteten i kommunen
• har gjort för att skolresultaten i kommunen ska förbättras.
• har gjort för att likvärdigheten mellan kommunens skolor ska förbättras.
• har gjort för att stärka arbetet med skolans kompensatoriska uppdrag.
• planerar att göra för att skolresultaten i kommunen ska förbättras.
• planerar att göra för att likvärdigheten mellan kommunens skolor ska förbättras.
• planerar att göra för att stärka arbetet med skolans kompensatoriska uppdrag.”
Länk: Punkt 14 i föredragningslistan kf 27 november

(*) Interpellation har krav på sig: den ska vara skriftlig, ha fokus på bestämt innehåll, innehålla motivering till varför frågan/frågorna ställs och gälla sådant som är av stort intresse för alla i kommunen. En interpellation ställs till nyckelpersoner, som t.ex. nämndordföranden. Dock är ingen tvingad att besvara interpellationen. Fullmäktiges ordförande ställer frågan till fullmäktige om interpellationen får ställas, när den ska behandlas.
Det som är extra bra med interpellationer är att alla ledamöter får delta i debatten kring interpellationsämnet.

Nov. 16.

Gräsö skolas fyrprojekt

Gräsö skola (F-3) är medlem i Skärgårdsskolor i Nätverk. På nätverkets blogg visar skärgårdsskolorna med text och bild vad de arbetar med. Gräsö  skola, årskurserna F-2, har arbetet med ett fyrprojekt: ”Förutom att vi lärt oss fakta om fyrar, så har vi också läst några olika spökhistorier som ska ha utspelat sig i området kring våra fyrar. Det var både lite läskigt och spännande. Planen är att eleverna ska få göra varsin miniatyrfyr av papprör och gips. I vår ska vi fokusera mer på de två fyrar vi har och såklart besöka dessa.”
Länk: Gräsö skolas fyrprojekt

Nov. 14.

Handla kryddor av Öregrunds skola årskurs 5

Årskurs 5 Öregrunds skola säljer Spicy Dream-kryddor på nätet för en kommande klassresa. Här kan du beställa kryddor av klassen.
LÄNK: Öregrunds skola, årskurs 5: Spicy Dream

Nov. 10.

Ny mandatperiod! Nya skolnedläggningar?

12 maj 2016 på kommunhusets webb: ”Sedan tidigare har barn- och utbildningsnämnden beslutat att Snesslinge, Gräsö och Öregrunds skolor inte kommer att påverkas av den nya organisationen under denna mandatperiod.” Alltså mandatperioden 2014-2018. Nu är vi i mandatperioden 2018-2022.
Medborgarna gav (tyvärr) förnyat förtroende till S, som dock tappade fyra mandat i fullmäktige, att förvalta vår kommun och därmed även skolorna.
Så, hur blir det nu? Avveckling av skärgården, av landsbygden, av Öregrund?
Fortfarande finns inte en enda vägvisare, alltså vad den här kommunen ska satsa på egentligen, på sin väg till ”världens bästa lokalsamhälle”.

Länk: Tidigare blogginlägg: ”Fake news” eller sanning?

Nov. 08.

Östhammars kommun på plats 249 av 290 i Bästa skolkommun 2018

Finns det något som Östhammars kommun är bra på?
Lärarförbundet publicerade idag rankingen Bästa Skolkommun 2018. Östhammars kommun har tappat 51 placeringar och hamnar i år på plats 249 av 290 kommuner. Låt mig gissa: Barn- och utbildningsnämndens politiker tar inte åt sig, Barn- och utbildningsförvaltningens tjänstemän tar inte åt sig, kommunstyrelsen tar inte åt sig. Vem är ansvarig för det här egentligen? Visste du att kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och är ansvariga för allt? Tar kommunfullmäktige åt sig? Eller har kommunfullmäktige delegerat bort allt ansvar? Till vem i så fall?

Länk: Bästa skolkommun 2018/Östhammars kommun

okt. 30.

Elevhälsoplan för skolorna Gräsö-Öregrund

En ny elevhälsoplan har antagits för skolorna Gräsö (F-3) och Öregrund (F-6). Planen gäller fr.o.m. 1 november 2018 och hela 2019.
Här finns elevhälsoplanen att läsa:
ELEVHÄLSOPLAN Öregrunds- och Gräsö skolor 2018/2019

Elevhälsoteamet på Öregrunds- och Gräsö skolor består av rektor, specialpedagog, skolsköterska, skolkurator samt speciallärare. 

okt. 28.

Lektionsbanken – Stark video om en pojke som vill vara sig själv

Lärare gör lektioner och materiel till andra lärare och skickar in till Lektionsbanken:
https://lektionsbanken.se
Den här videon om en liten pojke som bara vill vara sig själv är helt underbar samtidigt som det skär i hjärtat över hur intoleranta vi människor kan vara mot allt och alla som inte håller sig inom normens ramar. Men hur ska vi kunna vara några andra än oss själva?
Musikvideo av Holy Siz. Lektion av Fredrik Sandström, Gäddgårdsskolan, Arboga. Tyvärr hittar jag inte lektionsupplägget kring filmen.

okt. 22.

Ordning på Öregrunds skola med nya tydliga regler!

Öregrunds skola har inte blivit anmäld till Skolinspektionen (SI) sedan vi fick ny rektor för både Gräsö skola och Öregrunds skola. Gräsö skola har nog aldrig anmälts till SI.
Richard Boman heter rektorn och han har signerat de nya ordningsreglerna, som har kommit till av en anledning. Bl.a. finns detta med i de nya ordningsreglerna:

De disciplinära åtgärder som regleras i skollagen och är tillämpliga är följande: – Utvisning – Kvarsittning – Skriftlig varning – Tillfällig omplacering av en elev – Tillfällig placering av en elev vid en annan skola – Avstängning i vissa obligatoriska skolformer – Omhändertagande av föremål.

Bravo! Utmärkt! Heja, heja, Richard Boman!

Här finns två dokument jag tycker du ska läsa:
Öregrund och Gräsö skolors plan mot diskriminering och kränkande behandling

okt. 22.

Pedagogiska arbetssätt på skolorna Gräsö-Öregrund, F-6

En publikation av pedagogerna på skolorna Gräsö-Öregrund, som tillsammans har årskurserna F-6. Gräsö F-3 och Öregrund F-6.

Öregrund och Gräsö skolor använder sig i undervisningen av dokumentet ”Pedagogiska arbetssätt vid Öregrunds- och Gräsö skolor”. Dokumentet är väl genomarbetat av skolans personal och bygger på ny forskning och tidigare beprövad erfarenhet.

Här finns hela publikationen att läsa: Pedagogiska arbetssätt på Öregrund och Gräsö skolor

okt. 21.

Östhammars kommun anmäld till Skolinspektionen

Under hela 2016 anmäldes Östhammars kommun 15 gånger till Skolinspektionen. Under 2017 kom 30 anmälningar på Östhammars kommun till Skolinspektionen. Nu är det år 2018 …
Jag uppdaterar det här inlägget varje gång huvudmannen/Östhammars kommun anmäls till Skolinspektionen.
LÄNK: Östhammars kommun hos Skolinspektionen

Åk. 3-5: Hammarskolan: 19 november 2018
Åk. F-6: Öregrunds skola: 26 oktober 2018
Åk. F-9: Olandsskolan: 25 oktober 2018

Kommunnivå om särskilt stöd: 12 oktober 2018
Åk. F-9: Österbyskolan 3 oktober 2018
Åk. F-9: Österbyskolan 18 september 2018
Åk. 6-9: Vallonskolan 11 september 2018
Åk. F-9: Olandsskolan 30 juli 2018

Åk. F-9: Österbyskolan 4 maj 2018
Åk. 3-5: Hammarskolan 23 april 2018
Åk. 6-9: Vallonskolan 26 mars 2018
Åk. 6-9: Vallonskolan 23 mars 2018

Åk. 6-9: Vallonskolan 14 mars 2018
Kommunnivå 8 mars 2018
Åk. 6-9: Vallonskolan 22 februari 2018
Åk F-9: Österbyskolan 19 februari 2018
Åk F-9: Österbyskolan 9 februari 2018

Åk F-9: Österbyskolan 18 december 2017
Åk F-9: Olandsskolan 13 december 2017
Kommunnivå 19 november 2017 (gällande förskolan Furustugan)
Åk F-9: Österbyskolan 19 november 2017
Kommunnivå 12 november 2017

Åk. 6-9: Vallonskolan 8 november 2017
Åk. 6-9: Vallonskolan 27 oktober 2017
Åk. F-9: Österbyskolan 24 oktober 2017
Åk F-6: Öregrunds skola 11 oktober 2017
Åk. 6-9: Vallonskolan 9 oktober 2017

Åk 6-9: Vallonskolan 9 oktober 2017
Åk F-9: Olandsskolan 5 september 2017
Åk F-9: Olandsskolan 1 september 2017
Åk- 6-9: Vallonskolan 27 juni 2017
Åk F-6: Öregrunds skola 22 juni 2017

Åk- 6-9: Vallonskolan 12 juni 2017
Åk- 6-9: Vallonskolan 7 juni 2017
Åk F-9: Österbyskolan 24 maj 2017
Åk F-9: Österbyskolan 17 maj 2017
Åk F-9: Österbyskolan 11 maj 2017

Åk F-9: Olandsskolan 2 maj 2017
Åk F-9: Österbyskolan 11 april 2017
Åk- 6-9: Vallonskolan 23 mars 2017
Åk- 6-9: Vallonskolan 22 mars 2017
Kommunnivå 28 februari 2017

Åk F-9: Olandsskolan 23 februari 2017
Åk 7-9: Frösåkersskolan 22 februari 2017
Åk F-6: Öregrunds skola 27 januari 2017
Åk- 6-9: Vallonskolan 24 januari 2017
Åk F-6: Öregrunds skola 11 januari 2017

LÄNK: Politiskt förtroendevalda till Barn- och utbildningsnämnden

LÄNK: Chef för Barn- och utbildningsförvaltningen

aug. 10.

Lediga tjänster hos SLU Kustlaboratoriet Öregrund

Lediga tjänster hos SLU Kustlaboratoriet i Öregrund:

* Postdoktor i Klimatförändringar och uppvärmningseffekter på fiskpopulationer och fisksamhällen.
Kvalifikationer: Doktorsexamen i kvantitativ ekologi, populationsekologi, tillämpad matematik, statistisk modellering, tillämpad fysik, eller relaterat ämne.
Sök tjänsten senast 19 augusti 2018.
Länk: SLU Kustlaboratoriet, lediga anställningar

jul. 24.

Länge leve Gräsö Skärgårdsskola!

Gräsö är till storleken Sveriges tionde största ö. Trafikverket/Färjerederiet trafikerar Gräsöleden med bilfärjor som tar resenärerna mellan Gräsö och Öregrund på bara 5 minuter.
Från färjeläget på Gräsösidan tar det bara 1-2 minuter att promenera till den fina skolan, som ramas in av grönska och har havet som granne:
”Gräsö skola ligger mycket naturskönt med utsikt över havet och är Östhammars kommuns enda skärgårdsskola. Vi nyttjar våra vackra omgivningar, Gräsös hav, skog och äng, och arbetar med natur och miljö. Genom att skolan är i det lilla formatet ges goda förutsättningar för en trygg läromiljö.”

Gräsö Skärgårdsskola är en kommunal F-3-skola, med förskola, grundskola och fritids. Årskurserna 4-6 går eleverna i Öregrunds skola och 7-9 på Frösåkersskolan i Östhammar.
Gräsö Skärgårdsskola är Östhammars kommuns enda skola i skärgården – en skola vi därför ska vara extra stolta över och rädda om, eftersom landsbygd och skärgård är en stor del av kommunen.

Skolan på Gräsö är medlem i Skärgårdsskolor i Nätverk: ”Nätverket har funnits sedan 2011 och har haft träffar i olika delar av vår svenska skärgård. Syftet är att personalen ska få kollegor för samverkan och erfarenhetsutbyte, att eleverna ska få kamrater i andra skärgårdsskolor för samverkan.”

Skärgårdsskolor i Nätverk är en arbetsgrupp inom Skärgårdarnas Riksförbund. Kollegialt lärande sker mellan pedagogerna i arbetsgruppen, som även arbetar med utvecklingsfrågor samt att elever i skärgårdsskolorna runt om i Sverige har utbyte av varandra.

Skärgårdarnas Riksförbunds alla arbetsgrupper: Blåljusgruppen, Boendegruppen, Bredbandsgruppen, Bryggan, Färjegruppen, Fiskegruppen, Miljö & Energi, Skärgårdsbönder och Skärgårdsskolor.

LÄNK: Skärgårdsskolor i Nätverk
LÄNK: Gräsö Skärgårdsskola

LÄNGE LEVE GRÄSÖ SKÄRGÅRDSSKOLA!

Musik i filmen: Josh Woodward – ”Water in the Creek”

jul. 06.

Info om nya storskolan i Östhammars stad

Den nya storskolan i Östhammars stad har inte fått något namn ännu. Vi får se framöver på vilket sätt skolans nya namn ska tas fram.
Jag har varit på ett öppet möte om den nya skolan. Jag blev på dåligt humör under presentationen, som jag upplevde som ”flummig”. Nu har jag i stället läst det pedagogiska programmet för den nya skolan, Skola i förändring PEDAGOGISKT PROGRAM FÖR NYA SKOLAN I ÖSTHAMMAR, och blev på betydligt bättre humör 🙂 Programmet bör läsas i sin helhet. Sidan 21 i programmet: Figur 7: schematisk bild över de olika funktionerna i hemvisten (bubbeldiagram) är en mycket bra förklaring om vad skolans hemvisten handlar om och är utformade.

LÄNK till programmet:
Skola i förändring pedagogisk programskrift nya skolan Östhammar

Det som dock retar upp invånare i Öregrund och på Gräsö är kommunens ”vi menade inte så”. När rektorstjänsten Öregrund-Gräsö senast utlystes sökte kommunen en rektor med ”mod att avveckla”. Avveckla vad? De menade inte ”avveckla” som i ”avveckla”. Här kan du lyssna på det radioinslaget hos P4 Uppland:
Rektor sökes med mod att avveckla

I Skola i förändring PEDAGOGISKT PROGRAM FÖR NYA SKOLAN I ÖSTHAMMAR står det så här: ”Skolan ska rymma 600 elever och stå på den tomt där Frösåkerskolan ligger idag. De elever som kommer att gå i den nya skolan finns idag på Edsskolan, Kristinelundsskolan, Frösåkerskolan och (från årskurs sex) Öregrunds skola.”

Det blir tröttsamt att läsa text där kommunen uttrycker en sak men ”menar” något annat! Eller är det den politiska viljan om Öregrund och Gräsö som pyser ut?
Det handlar om vad föräldrar och elever vill och väljer! Vill elever i Öregrund och på Gräsö börja årskurs 6 i den nya skolan i Östhammar, så får de göra det i det fria skolvalet. Men, tar kommunen bort årskurs 6 från Öregrunds skola och lägger ner Gräsö skola, Snesslinge skola finns det snart inga skolor att välja bland. Då är vi snart på väg mot Världens sämsta lokalsamhälle.

jun. 30.

S i Östhammars kommun vill inte svara på frågan: ”Lägg ner de små skolorna” …

Inget svar på en rak fråga eller ett påstående är också ett svar! Jag hoppas röstberättigade i valet till Östhammars kommunfullmäktige förstår just det, att inget svar är ett svar.
Jag läser vad partierna i Östhammars kommunfullmäktig svarat på valkompassens frågor och påståenden.
Påståendet Lägg ner de små skolorna i Östhammar har S valt att inte svara på: ”Hoppat över frågan”.
https://valkompassen.svt.se/osthammar/kommun/fraga1

SVT borde förstås ha ställt frågan annorlunda: Lägg ner de små skolorna i Östhammars kommun (för det är inte endast Östhammars stad det handlar om).

jun. 14.

Skolgrupp i Öregrunds Utvecklingsråd

Öregrunds Utvecklingsråd på Facebook 14 juni 2018:

Vid styrelsemötet igår bildades en skolgrupp bestående av Malin Mikic, Sakarias Petersson, Jonas Månsson, Olle Pettersson och Maria Loboda.
Representanter från skolgruppen kommer att närvara vid det öppna möte som ska hållas på Frösåkersskolan på måndag den 18/6 kl 17. 00. Mötet kommer att handla om ”nya” Frösåkersskolan. Intresserade kommer bland annat att få ta del av planeringsprocess, planritningar och få information om hur man tänker sig att lokalerna kan användas för att främja lärande och trygghet. Eftersom Utvecklingsrådets uppgift är att föra fram idéer, farhågor, kritik, reflektioner med mera från Öregrunds invånare till berörda beslutsfattare hoppas vi att ni som känner engagemang för skolan hör av er till oss.

Följ utvecklingsrådet på Facebook:  https://www.facebook.com/oregrundsutvecklingsrad

jun. 12.

Vad arbetar kvinnorna i Östhammars kommun med?

Inom de 20 vanligaste yrkena i Östhammars kommun arbetade 2406 kvinnor inom dessa yrken år 2016:

undersköterskor: 375 kvinnor
grundskollärare, fritidspedagoger och förskollärare: 296 kvinnor
barnskötare, elevassistenter m.fl: 228 kvinnor
butikspersonal: 214 kvinnor
skötare, vårdare, personliga assistenter m.fl: 213 kvinnor
kontorsassistenter, sekreterare: 207 kvinnor
vårdbiträden: 185 kvinnor
städare, hemservicepersonal m.fl: 166 kvinnor
ingenjörer, tekniker: 115 kvinnor
drifttekniker, processövervakare: 113 kvinnor
smeder, verktygsmakare m.fl: 107 kvinnor
andra (?) bevaknings- och säkerhetsyrken: 80 kvinnor
civilingenjörsyrken: 39 kvinnor
maskinförare: 18 kvinnor
lastbils- och bussförare: 16 kvinnor
produktionschefer inom tillverkning: 16 kvinnor
installations- och industrielektriker m.fl: 9 kvinnor
snickare, murare, anläggningsarbetare: 5 kvinnor
gjutare, svetsare och plåtslagare m.fl: 4 kvinnor
fordonsmekaniker och reparatörer m.fl: 0 kvinnor

LÄNK: Fakta hämtad från Östhammars kommunhus’ webbsida

maj. 29.

Nya ”Frösan” byggs efter inspiration av Glömstaskolan

Med så många miljoner som vi skattebetalare skottar in i bygget av nya ”Frösan” i Östhammar, så måste det bli en bra skola?
Det var öppet möte 29 maj om nya storskolan. Ganska många kom till mötet, men med tanke på hur många föräldrar och barn som berörs var det dålig uppslutning.

Njae, jag vet inte jag … Östhammar med omnejd behöver absolut en ny skola. Men behöver vi den skola som nu ska byggas? Den nya skolan kommer inte att byggas utifrån någon pedagogisk trend, utan ska hålla för alla nymodigheter. Just nu är det ute med det traditionella klassrummet, där varje elev har sin stol och sin bänk och där läraren har sin kateder. Nu är det ”flöden” som gäller. Eleverna ska på något sätt – flöda omkring? När det blir ’inne’ igen med traditionella klassrum ska den nya storskolan tydligen fungera för den pedagogiken också. Eller, storskolan ska passa alla hela tiden, både elever och lärare och övrig personal.

Nu sitter dock inte pedagogik och förhållningssätt till kunskaper och lärande i själva byggnationen.
Men, skönt att slippa den långa korridoren på nuvarande Frösan! Den minns nog alla som gått högstadiet på Frösan. Korridoren har i den nya storskolan komprimerats till en rund ljusgård mitt i skolan. Eftersom det inte finns traditionella klassrum i den nya storskolan, kallas dessa platser i stället för ”visten” (någon typ av hemvisten).

Läsning om Glömstaskolan hittar du här och på andra ställen om du googlar:

Snart invigs skolan utan klassrum (inlägg och kommentarer)

Glömstaskolan – experiment med barnen som insats?

Huddinge kommun/Glömstaskolan

Hemsida: http://grundskolor.huddinge.se/glomstaskolan

Usch och fy för traditionella klassrum? Hmm, kanske! Hmm, kanske inte? Så här gick det för Färila skola: ”Projektet var baserat på Skolverkets modell ”Skola 2000” för framtidens lärande och fick betydande uppmärksamhet. Elevernas resultat försämrades dock efter hand kraftigt. De senaste åren har en mer traditionell undervisning återinförts och elevernas resultat har återigen ökat.”
https://sv.wikipedia.org/wiki/Färila_Skola_2000

När vi som var med på det öppna mötet om nya storskolan fick se ritningarna, modell av skolan och 3D-visualisering med ’promenad’ i storskolan, kändes det som något helt annat än en skola – mer som en tre våningar hög rymdstation.

Så här ser Glömstaskolan ut – den skola som Östhammarspolitikerna inspirerats av för att låta bygga Nya Skolan i Östhammar.

maj. 29.

OF: ”Där det finns barn som mobbas, finns det mobbare”

Ostkustens Framtid (OF) om barn som mobbar och trakasserar andra barn i skolan:
Där det finns barn som mobbas, finns det mobbare. Är föräldrar oroliga även för att deras barn är de som mobbar?
Att mobba och trakassera andra är en usel handling och ska stoppas i samma stund som skolan får veta att det förekommer.
http://ostkustensframtid.se/mandatloften/kommunens-grundskolor

maj. 23.

Vill du bli gymnasieingenjör med inriktning på energi- och processteknik på Forsmarks skola?

Forsmarks skola på Facebook:

Vill du bli gymnasieingenjör med inriktning på energi- och processteknik?

Forsmarks skola erbjuder en ettårig utbildning, som leder till en gymnasieingenjörsexamen. Under utbildningen får du läsa kurser med en inriktning mot processteknik och energi. Teori varvas med studiebesök och praktik. Under 12-14 veckor är du som elev ute på en praktikplats för att få en djupare förståelse för de ämnen som ingår i utbildningen. Det är också ett bra sätt att skapa ett kontaktnät, som kanske leder till ett framtida arbete. Praktiken görs i första hand i samarbete med Forsmarks Kraftgrupp AB och andra företag inom Teknikcollege Uppland.

Du söker till utbildningen genom att skicka e-post till te4@forsmarksskola.se. I brevet ska det framgå följande:

– Namn
– Personnummer
– Adress
– Telefon
– Vilken utbildning du avslutar

Sista dag för ansökan är 1/6 2018. När ansökan är inskickad via epost får du en kvittens inom 24 timmar.

Vi kanske ses?

maj. 15.

Ostkustens Framtids (OF) mandatlöfte om kommunens grundskolor

OSTKUSTENS FRAMTID (OF) ger, vid mandat i Östhammars kommunfullmäktige, följande löfte för mandatperioden 2018-2022. 

Detta ska OF arbeta för:
– OF tar ställning för de kommunalt drivna grundskolorna som finns idag. De ska finnas kvar med de årskurser varje skola har nu (och eventuellt utöka årskurserna), ges stöd och utvecklas på de sätt som de behöver.
– Skola och utbildning ska inte ses som bara en stor utgiftspost i den kommunala budgeten. Utan goda skolor och bra utbildning kommer vi inte långt i Östhammars kommun. Skolorna ska drivas på ett sätt som gör varje skattebetalare och medborgare stolt. Detta kräver vakna, ansvarstagande, analyserande, pålästa och kunniga skolpolitiker i Barn- och utbildningsnämnden.

Det ska finnas förstelärare inom Trygghet & Studiero, själva förutsättningen för goda studieresultat är trygghet och studiero på varje skola.

Läs mer om mandatlöftet på Ostkustens Framtids hemsida, där fler mandatlöften finns och fler är på gång:
http://ostkustensframtid.se