Category: Utbildning – Kurser – Arbete

Östhammars kommun har samlat på sig 2 förelägganden som huvudman för skolor

Östhammars kommun har samlat på sig 2 förelägganden som huvudman för skolor

Skolinspektionen om föreläggande Om en skola eller verksamhet har brister kan Skolinspektionen fatta beslut om ett föreläggande. I ett föreläggande står det vilka brister som måste åtgärdas,  och vilka krav Skolinspektionen ställer på huvudmannen, alltså den som driver verksamheten. Skolinspektionen följer upp att bristerna åtgärdas. Östhammars kommuns sätt att driva skolor har nu resulterat i två förelägganden: Vallonskolan Gimo Öregrunds skola (beslut 22 maj)

Lokala bristyrken i Östhammars kommun

Lokala bristyrken i Östhammars kommun

Citerat från föredragningslistan kommunstyrelsens arbetsutskott (ksau) 21 februari, sidan 45: Till lokala bristyrken i Östhammars kommun kan bland annat följande räknas: • hantverksyrken • industriella yrken såsom svetsare, elektriker m.fl. • ingenjörer • tekniker...

Samtliga årskurs 6:ors ämnesbetyg i Östhammars kommun juni 2016

Samtliga årskurs 6:ors ämnesbetyg i Östhammars kommun juni 2016

Jag har sammanställt fakta i tabellform utifrån Skolverkets databas SIRIS. Citerat från Skolverket: ”Om en resultatuppgift baseras på färre än 10 elever, dubbelprickas den av sekretesskäl. Då visas två prickar (..) istället för utfall. I årskurs 6 ska eleverna få betyg i alla ämnen de läst under året. Undantaget är moderna språk som betygssätts...