Category Archives:Valet 2018

Sep. 14.

Östhammars kommun anmäld till Skolinspektionen 20 gånger hittills under 2017

Under hela 2016 anmäldes Östhammars kommun 13 gånger till Skolinspektionen.
Jag uppdaterar det här inlägget varje gång huvudmannen/Östhammars kommun anmäls till Skolinspektionen eller när Skolinspektionen är klar med en utredning.
Fram till dagens datum 14 september 2017 har Östhammars kommun anmälts 20 gånger till Skolinspektionen under 2017.

Olandsskolan 5 september: beslut efter prövning: ingen kritik
Olandsskolan 1 september: beslut efter prövning: ingen kritik
Vallonskolan 27 juni: Avslutas med anledning av att nytt ärende öppnas
Öregrunds skola 22 juni: Uppföljning: huvudmannen har vidtagit tillräckliga åtgärder

Vallonskolan 12 juni: pågående utredning
Vallonskolan 7 juni: Beslut att inte utreda
Österbyskolan 24 maj: pågående utredning
Österbyskolan 17 maj: överlämnande till annan myndighet
Österbyskolan 11 maj: Beslut att inte utreda

Olandsskolan 2 maj: pågående utredning
Österbyskolan 11 april: beslut efter prövning: kritik
Vallonskolan 23 mars: Beslut att inte utreda
Vallonskolan 22 mars: Beslut att inte utreda
Kommunnivå 28 februari: uppföljning – huvudmannen har vidtagit tillräckliga åtgärder

Olandsskolan 23 februari: huvudmannen har vidtagit tillräckliga åtgärder
Frösåkersskolan 22 februari: eleven har slutat
Öregrunds skola 27 januari: beslut efter prövning: kritik
Vallonskolan 24 januari: beslut efter prövning: kritik
Öregrunds skola 11 januari: beslut efter prövning: kritik

Skolinspektionen 21 februari 2017
Om man upplever att en skola eller förskola inte följer de regler som finns för undervisningen och omsorgen kan man anmäla det till Skolinspektionen. Kränkningar och mobbning är den vanligaste orsaken till att man anmäler en skola, den näst vanligaste anledningen är att en elev inte får det särskilda stöd han eller hon har rätt till.

LÄNK: Politiskt förtroendevalda till Barn- och utbildningsnämnden
LÄNK: Chef för Barn- och utbildningsförvaltningen

Sep. 13.

OSTKUSTENS FRAMTID: Östhammars kommuns nyaste tillskott i politiken

Ett helt nytt politiskt parti i Östhammars kommun och som ställer upp i valet till Östhammars kommunfullmäktige 2018:
OSTKUSTENS FRAMTID (OF): http://ostkustensframtid.se (Sidan är under uppbyggnad.)

Alla beslut ska föregås av framtagande av ett ordentligt beslutsunderlag där varje faktapåstående har en tydlig källa.

Vem är Åsa Lindstrand? Jag är politiskt oberoende ledamot i Östhammars kommuns kommunfullmäktige. Utöver det är jag ersättare i Socialnämnden. Privat är jag egenföretagare, student, ideellt aktiv i andra föreningar, mamma, sambo och husägare.

Sep. 12.

Tankesmedjan: Korrupt kommun inga problem för Östhammars invånare – de får ju en ny idrottsplats

Det här avsnittet (3:16 minuter) från Tankesmedjan är från 16 juni 2015, och/men fortfarande aktuellt. Avsnittet har rubriken Korrupt kommun inga problem för Östhammars invånare – de får ju en ny idrottsplats.
Det här med satir och humor kan verkligen få folk att fatta … tror jag. Vad tror du?
LÄNK: LYSSNA PÅ DET KORTA INSLAGET HOS TANKESMEDJAN

Vad är korruption egentligen?
Finns en gemensam definition att enas kring? Det här är mer en beskrivning än en definition:
Förutom en allmän moralisk invändning mot korruption så gäller också att ett korrumperat beteende innebär minskad effektivitet då pengar hamnar i fel fickor och inkompetenta eller mindre kompetenta personer placeras i verkställande funktioner. Samhällets förvaltning blir med andra ord kostsammare och mindre effektiv än den annars skulle ha varit.
LÄNK: DET GODA SAMHÄLLET – VAD ÄR EGENTLIGEN KORRUPTION?

Sep. 11.

Barn- och utbildningsnämnden om Öregrund – ”Området är attraktivt”

Jag läser kallelsen för Barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 14 september och citerar:

Födelsetalet i Öregrundsområdet (Öregrund, Gräsö, Söderön/Långamla) har i stort sett varit konstant de senaste 15 åren. Numera är varje generation i området ca 25 barn. Området är attraktivt med höga huspriser vilket möjligtvis ger svårigheter för unga familjer med barn att etablera sig. Kommunen äger inte mycket exploaterbar mark och inga större bostadsområden planeras. Barn- och utbildningsförvaltningen ser något ökad efterfrågan på förskole- och grundskoleplatser kommande år i Öregrund (möjlig tillväxt 0-10 %).

Förskola
I Öregrund inklusive Gräsö finns 85 permanenta förskoleplatser, 10 extra platser i anslutning till förskolan Skutan samt 20 platser hos privata dagbarnvårdare, totalt 115 platser. Prognosen för 2018 är 106 barn, d v s platserna räcker. Vid tillväxt om 10 % kommer ca 120 platser att behövas.

Det skulle troligtvis vara möjligt att utöka förskoleplatserna på Gräsö vid behov. Som trenden ser ut just nu behövs det inte. Om efterfrågan ökar i Öregrund måste beslut fattas om det är möjligt, och lämpligt, att hänvisa barn till Gräsö. Några av Långalma-barnen i varje generation väljer i dagsläget förskola och skola i Östhammar, detta minskar trycket på barnomsorgen i Öregrund.

Grundskola och fritidshem
Öregrunds skola (åk F-6) har idag 170 platser. Behovet utan tillväxt ligger kring 140 platser kommande år, med tillväxt om 10 % skulle 155 platser behövas. Skolan inrymmer även fritidshem. Gräsö skola (åk F-3) har ca 100 platser och rymmer idag ca 15 elever. Skolan inrymmer även fritidshem. Som födelsetalet ser ut idag kommer skolan kommande år ha ca 13 elever, d.v.s. 3-4 elever per årskurs.

Grundskoleplatserna räcker i Öregrund och på Gräsö även vid tillväxt.

LÄNK: KALLELSE BUN:s SAMMANTRÄDE 14 SEPTEMBER

Sep. 11.

Öregrund har dyraste villapriserna av alla orter i Östhammars kommun

Citerat från underlaget till Bostadsförsörjning Östhammars kommun underlag hösten 2016, fakta (1), daterat 26 oktober 2016:

Småhuspriser som matchar nyproduktionskostnad i flera orter, framför allt Öregrund, Alunda och Östhammar. Kommungenomsnitt 2015: 1,7 Mkr.
Snittpriser på bostadsrätter har stigit kraftigt sedan 2011 men ligger fortfarande på relativt låga 12 000 kr/kvm, dvs. klart under nyproduktionskostnad. Nyproduktion säljs dock för 25 000 – till 30 000 per kvm i egen insats och ca 40 000 per kvm totalt.

SNITTPRISER
Öregrund: 2 680 833 kronor
Alunda: 2 242 987 kronor
Östhammar: 2 105 833 kronor
Dannemora: 1 730 778 kronor
Börstil: 1 669 455 kronor
Österbybruk: 1 431 590 kronor
Gimo: 1 354 676 kronor
Harg: 1 056 364 kronor

Öregrunds ungdomar som vill flytta hemifrån till eget boende? Östhammarshem har inga planer på att bygga nytt i Öregrund. Ska ungdomarna börja med att ta villalån och köpa villa där det är som dyrast om de vill bo kvar i Öregrund? Eller köpa bostadsrätt? Den senast sålda bostadsrätten i Öregrund (juli 2017) var på Skolgatan, 2 rum och kök, och såldes för  975 000 kronor (begärt pris 795 000 kronor).

Sep. 08.

Fallet Öregrunds skola – BUN:s ordförande spetsar argumenten

Här finns en akademisk uppsats att läsa, författad vid Uppsala universitet, HT 2016, av Lucinda Jazzar.
”För den här fallstudien har två fall valts ut: nedläggningen av Åkerlänna skola år 2016 och förslaget att lägga ned mellanstadiet på Öregrunds skola år 2015.”

Val av intervjupersoner angående Öregrunds skola: Roger Lamell, ordförande i BUN Östhammar, Andreas Bryhn, förälder till barn i Öregrunds skola och en förälder som har valt att vara anonym.

Citat Roger Lamell: (…) jag var nog aldrig heller kär i att det skulle bli en F-3 skola utan F-6 är nog det minsta man kan ha där, det är den övertygelsen är jag i redan idag. Men ibland måste man spetsa argumenten för att få ut folk på gatorna (skratt).

Länk till uppsatsen:
En studie om medborgardialoger i samband med skolnedläggningar ur ett deliberativt demokratiperspektiv

Sep. 07.

Fyller folkomröstningen om slutför i Forsmark något syfte?

Jag läser ksau:s kallelse för sammanträde 12 september, och undrar vad folkomröstningen om slutförvar i Forsmark egentligen har för syfte:
… ”nya bygglovsärenden kommer att komma in till följd av slutförvaret.”

Spelar det någon roll om majoriteten röstberättigade i Östhammars kommun röstar nej till Forsmark?
Läs sidan 30, högerspalten, under rubriken 2018 och framåt

Sep. 07.

34 % av medborgarna i Östhammars kommun tycker att de har inflytande över kommunens verksamhet

Ett av Östhammars kommunfullmäktiges prioriterade mål lyder så här:
KF 3: Östhammars kommun ska vara en kommun med god service och med utrymme för medskapande.

Nu kommer det märkliga: Måltalet för KF 3 är endast 50 %, vilket innebär att ‘Östhammars  kommun’ har som mål att en lika stor andel (hälften av medborgarna) inte ska uppleva god service och inget utrymme för medskapande.
Ännu märkligare blir det att endast 34 % av medborgarna i Östhammars kommun upplever god service och utrymme för medskapande.

Eller har jag  missförstått tabellerna i kommunstyrelsens arbetsutskotts kallelse?
Läs kallelsen sidan 10

Sep. 05.

Läs om Östhammars kommun i Enkätresultat 2017 hos Företagsklimat.se

Hos Företagsklimat.se kan du se ENKÄTRESULTAT 2017. På webbsidan skriver du ”Östhammars kommun” och kan även välja frågor som ställts till företagen och jämföra med andra kommuner:
http://www.foretagsklimat.se

Enkätens sammanfattande resultat av Östhammars kommuns företagsklimat:

Aug. 30.

Antal intresserade av lediga lägenheter i Öregrund hos Östhammarshem

Jag bokför, som jag redan bloggat om, antalet lediga hyreslägenheter i Öregrund under 2017 hos Östhammarshem. Så här ser det ut hittills och den först tillagda (1:an) är den lägenhet som blev ledig först under 2017.
Den senaste lägenheten har 30 augusti som senaste anmälningsdatum.

Januari-Mars:
1 rok, Matrosgatan 26: antal intresserade: 36
2 rok, Håkanssons Gata 10: antal intresserade: 41
1 rok, Matrosgatan 2: antal intresserade: 50
2 rok, Håkanssons Gata 12: antal intresserade: 43
3 rok, Matrosgatan 22: antal intresserade: 42
1 rok, Jungmansgatan 25: antal intresserade 37
April-Juni:
3 rok, Matrosgatan 16: antal intresserade: 56
Juli-September: 
2 rok, Matrosgatan 10: antal intresserade: 55
3 rok, Jungmansgatan 22: antal intresserade: 40

Jag uppdaterar det här inlägget under hela 2017 och fram till  valet 2018, för om det ska byggas nya lägenheter i Öregrund eller inte har med politik att göra – till vilka orter ‘kommunen’ vill styra inflyttning.

Aug. 16.

POSOM i Östhammars kommun – men ingen hjälp till de boende när Centrumhuset brann

I Östhammars kommunhus’ KRISHANTERINGSPLAN nämns på sidan 12 under rubriken ”Krisledningens interna resurser” POSOM, som står för Psykiskt- och socialt omhändertagande. POSOM kan aktiveras av krisledningsnämnden eller krisledningsgruppen.

POSOM beskrivs på Posom.se:
Krisbearbetning innebär att POSOM underlättar bearbetning av psykiska efterreaktioner hos enskilda individer och grupper som drabbats av en svår händelse. Krisbearbetning sker främst genom krisstöds-, eller sorgesamtal. Vid särskilda behov får de drabbade även andra typer av fördjupat stöd.

De som bodde i Centrumhuset på Rådhusgatan 23 Öregrund fick ingen hjälp från kommunen varken under branden eller efter.
Varför blir jag inte förvånad? Tydligen är det krisledningsgruppen i Östhammars kommunhus som avgör vad som är kris för andra.

En konsekvens av att veta att man bor i kommun som inte bryr sig är att förstå att i Öregrund behöver/måste vi bilda en egen krisgrupp. Vem hjälper dig akut om du drabbas av en brand och hela bohaget brinner upp? I Öregrund står inga tomma lägenheter och väntar på människor som drabbats av bränder eller andra kriser. Var hittar Öregrundsbor akutboende i Öregrund?
Vi borde upprätta en lista där de som har akutboende/sängplatser kan skriva upp sig. 

Aug. 15.

Lokalpartiet BoA om branden i centrala Öregrund

Branden i centrala Öregrund i juli, visar bara den bräcklighet som finns i dagens lokala brandförsvar, något vi i lokalpartiet BOA påpekat ett antal gånger, både i kommunfullmäktige och i media. Svaret från Margareta Widén Berggren, kommunens representant i Räddningsnämnden är alltid detsamma, d v s att vi ska känna oss trygga! Något hon även proklamerade i sin insändare i UNT den 13 augusti.

Hur ska man i en kärnkraftskommun kunna känna sig trygg när man inte har tillgång till en lokal stegbil för att släcka en lägenhetsbrand i ett trevåningshus i centrala Öregrund, under dagtid på en vardag?

Hur ska man känna sig trygg när deltidarna inte fick gå upp med slangen i trapphuset?

Hur ska man känna sig trygg när ansvarigt kommunalråd tillika ledamot i Räddningsnämnden i stället för att inse bristerna börjar rabbla det enskilda ansvaret och behovet av egna brandvarnare, det är ju inte direkt någon hjälp när det väl blivit en flammande brand! Vi har ju hela tiden påtalat bristerna om när flamman väl är en verklighet och har blivit en ”kommunal angelägenhet”, d v s en fullt utvecklad brand som de allmänna, d v s kommunen genom våra skattemedel har ansvar för att släcka!!!

Värt att notera är att Margareta Widén Berggren i sin insändare talar i vi-form (”Vi anser att vi har en väldimensionerad räddningstjänst med välutbildad personal” UNT insändare). Är det månne så att hon har fått hjälp med sin text, eller är Räddningsnämnden en så pass homogen grupp så att alla ledamöter kan tala för alla andra?

/ Lokalpartiet BoA
https://www.facebook.com/boaosthammar

Jul. 12.

Ett litet köttben till Öregrund inför valet 2018

Klicka på bilden så blir den större, eller titta noga igen på skylten vid handelskajen. Det är alltså nummer 2 och 7 som räcker till Öregrund, menar folket som representerar ”Östhammars kommun” och det som den detaljplan som är ute på samråd handlar om.
Har du synpunkter på planförslaget? Läs handlingarna.

Jul. 12.

Till Gimo finns det alltid pengar, men inte till ny sporthall i Östhammar

Samtliga politiska partier i Östhammars kommun har möjlighet att svara på en fråga angående att ny sporthall i Östhammar stad anses ”onödig” fast det ska byggas en ny stor skola för fler årskurser än nu. Några av partierna har som ‘tradition’ mellan valdagarna att inte besvara några som helst frågor från medborgare. När ett parti svarat på en fråga färgas partisymbolen, så du kan själv se vilka partier som nonchalerar frågor från uppdragsgivarna, alltså medborgarna:
http://www.osthammar.se/sv/dialog/fraga-politiken

Nu har det kommit ytterligare en fråga till Fråga Politiken och den handlar om den ”onödiga” sporthallen i Östhammars stad.
- Och sen när har kommunen börjat se saker i en kommunekonomiskt perspektiv? Har ju funnits pengar till både ishall och simhall på annan ort. -
Läs hela frågan på Östhammars kommunhus’ hemsida/Fråga politiken:
Sporthall Östhammar

Jul. 12.

50 namnunderskrifter krävs för att Ostkustens Framtid (OF) ska registreras hos Valmyndigheten

Det nystartade lokala politiska partiet i Östhammars kommun, OSTKUSTENS FRAMTID (OF), behöver 50 namnunderskrifter för att registreras hos Valmyndigheten och kunna ställa upp vid valet till Östhammars kommunfullmäktige 2018.
Det är alltså partibeteckningen det handlar om i detta tidiga skede, inte partiprogrammet. Partiprogram läser du och tar ställning till inför valet 2018. Partibeteckning är en annan sak och i det här fallet är partibeteckningen OSTKUSTENS FRAMTID (inte själva förkortningen OF, utan hela partibeteckningen). Detta har heller inget med att göra hur du röstar i valet 2018, utan har endast med registrering av ny partibeteckning att göra.
Läs mer om registrering av partibeteckning hos Valmyndigheten

Lista med namnunderskrifter finns bl.a. i min handväska och jag rapporterar till Åsa Lindstrand (som startar OSTKUSTENS FRAMTID) hur många som undertecknat på min lista, så adderar Lindstrand med sin lista och kan bifoga namnunderskrifterna till myndigheterna. Eftersom inte ens vuxna röstberättigade verkar veta skillnad mellan partibeteckning och partiprogram ber jag er som förstår skillnaden och vill underteckna listan att ta kontakt med mig eller Åsa Lindstrand för underskrift på listan/listorna.
Kontaktuppgifter till OSTKUSTENS FRAMTID hittar du på hemsidan, som är under uppbyggnad:
http://ostkustensframtid.se/kontakt

Senaste intervjun: SVT Nyheter Uppsala 12 juli:
Mor och dotter startar eget parti

Jul. 08.

Nystartade Ostkustens Framtid: ”God dag yxskaft”

Det nystartade politiska partiet i Östhammars kommun, OSTKUSTENS FRAMTID (OF) har haft en intensiv första vecka med bl.a. intervjuer. Åsa Lindstrand, för tillfället oberoende ledamot i Östhammars kommunfullmäktige efter avhopp från Miljöpartiet, är nu ingen nybörjare i politiken, utan en skicklig granskare och ‘grävare’ och vet hur det ska gå till när det går rätt till.

Det finns något som heter beredningstvång. Ett ärende ska beredas så att fullmäktige kan ta beslut. Att lyda under beredningstvång är inte samma sak som att ta beslut. Men, när dessa två termer blandas ihop hamnar allt färre ärenden hos fullmäktige. Det är detta som Åsa Lindstrand hade hoppats att UNT kände till. När UNT intervjuade Lindstrand om det nystartade OSTKUSTENS FRAMTID valde UNT att även kontakta kommunstyrelsens ordförande (KSO) Jacob Spangenberg  (C). Vad har han med det här att göra?
Läs Lindstrands inlägg på hemsidan OSTKUSTENS FRAMTID så klarnar det:
Intensiv första vecka!

En teveintervju med SVT Nyheter Uppsala sänd kommande vecka.

Jun. 30.

Det politiska spelet om 288:an Gimo-Börstil

Det finns en Facebook-grupp som heter Håll Östhammars kommun levande. I den gruppen startades den 16 juni 2017 en tråd om väg 288 och sträckan Gimo-Börstil.
Länk till Facebookgruppens tråd

Margareta Widén-Berggren (S), kommunalråd Östhammars kommun:
Nu ligger det till så att majoriteten har ett förslag som är likadant där regionen öppnar för ytterligare finansiering när vi får se förslaget från Trafikverket. Lite annan tågordning från oppositionen som självklart ska profilera sig. Målet är precis som förut. Två plus ett väg Jälla Börstil. Nu är det också namnsatt objekt vilket innebär att pengar finns från föregående Länstransportplan. Politiskt spel som det kallas.
MWB med ytterligare en kommentar: Kanske ska informera också att det är ett inspel o remissvaret beslut fattas senare. Vi S i Östhammars kommun kommer aldrig att ge oss och det jobbet gör vi här över alla partigränser. Det ger styrka.

Björn-Owe Björk (KD), ledamot i Knivsta kommunfullmäktige:
Delar inte riktigt Margareta Widén Berggrens syn.
Socialdemokraterna i Östhammar vek ned sig för s i Uppsala som hellre ville satsa medel på kapacitetsstark kollektivtrafik (spårvagn, typ) i Uppsala. Alliansen prioriterade mötesfri 100-väg medan s/mp-styrda region Uppsala nedprioriterade väg 288.

Margareta Widén-Berggren har inte skrivit någon kommentar efter Björks kommentar …

Jun. 26.

Flest i tomtkö i Öregrund och i Alunda innan tomtkön avvecklades

Tomtkön per ort i Östhammars kommun, innan kommunen avvecklade den:

Öregrund: 24 i kö och det fanns 4 tomter.
Alunda: 21 i kö och det fanns 2 tomter.
Östhammar: 11 i kö och det fanns 6 tomter.
Österbybruk: 8 i kö och det fanns 18 tomter.
Hargshamn: 6 i kö och det fanns 15 tomter.
Gimo: 6 i kö och det fanns 20 tomter.

UNT.se 27 augusti 2016:
– Som vi ser det nu finns absolut störst tryck i Alunda. Det är också med hänsyn till det som vi har dragit igång planarbete där. För Björnhålsskogen hoppas vi att detaljplanen är klar våren 2017, säger Tomas Bendiksen (S) som är ordförande i bygg- och miljönämnden.
Läs hela artikeln hos UNT.se/Nya regler för tomtköp oroar (du måste betala UNT för att läsa artikeln)

Östhammarshem i Öregrund
Fram till dagens datum 26 juni 2017 har endast sju hyresrätter varit lediga under året:  tre 1:or, två 2:or, två 3:or.

Jun. 20.

Medborgarförslag om råd och riktlinjer för gestaltning av offentliga rum i Östhammars kommun

Inkommen motion, medborgarförslag, som lyfter behovet av att upprätta riktlinjer för hur man ska förhålla sig till hur det ser ut i stadens vardagsrum, d.v.s. gator torg och parker.
Förslag
Bygg- och miljönämnden föreslår att kommunens ambitioner för stadens vardagsrum genom dess bebyggelse och den offentliga miljön konkretiseras i ett gestaltningsprogram och uppdraget ges finansiering för dess genomförande.
Bygg- och miljönämnden är en självklar ägare av uppdraget, dock bör Kultur och fritid samt Tekniska förvaltningen ingå i arbetsgruppen.
Läs sidorna 9-11 i kallelsen Bygg- och miljönämnden 21 juni

Jun. 19.

Östhammars kommun på sista plats (208 av 208) i Jämställdhetsindex 2016

Sidan 74, kallelsen KSAU 20 juni

3 av 51 yrkesgrupper är jämställda.
6 kvinnor och 4 män i högsta ledningsgruppen.
66 % av cheferna är kvinnor, 86 % av de tillsvidareanställda är kvinnor.
Medianlönen för kvinnor är 25 350 kronor, för män 29 000 kronor.
Långtidssjukfrånvaron är 4,2 % för kvinnor, 2,3 % för män.
Kvinnor tar i genomsnitt ut 103 föräldradagar, män 41 dagar.
56 % av kvinnorna och 82 % av männen har heltidstjänst.
93 % av kvinnorna och 82 % av männen har tillsvidareanställning.

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: