Category Archives:Valet 2018

apr. 02.

Finns det ingen efterfrågan på permanentboende i Öregrund?

I Östhammars kommun finns totalt 3348 fritidshus med fastighetsägare, men inga folkbokförda på adresserna. Antal bostäder totalt i kommunen är 10741.
Andelen fritidshus av alla bostäder i kommunen är alltså cirka 31 %.
Källa: översiktsplanerare i Östhammars kommunhus 13 juni 2018.

Andelen fritidshus av 3348 per ort
(Med fritidshus avses fastigheter utan folkbokförda.)
Hargshamn: 2 %
Alunda: 4 %
Gimo: 5 %
Österbybruk och Dannemora: 6 %
Östhammar: 12 %
Öregrund och Gräsö: 71 %

I kommunens översiktsplan, med kommunstyrelsens arbetsutskott som politisk styrgrupp, står följande:

Efterfrågan på permanentbostäder är för närvarande störst i Alunda, Östhammar och Österbybruk. I Öregrund och i skärgården är efterfrågan på delårsbostäder större än efterfrågan på åretruntbostäder. Det finns en förväntad ökad efterfrågan på bostäder i Gimo. Bedömningen är att orten därför behöver ett bredare utbud av bostadstyper.
Källa: Sidan 29 under rubriken Bostäder

På vilket/vilka sätt bekräftar diagrammet nedan att det finns en ’förväntad efterfrågan’ på bostäder i just Gimo? Bakom allt det här står alltså politiker som styr utvecklingen i den här kommunen. Det är det politiker ska göra. Öregrund har ingen politisk representation i den politiska ledningen. Öregrund har heller ingen representation i styrelsen för Östhammarshem. Är det därför som det inte finns någon ’förväntad efterfrågan’ på bostäder i Öregrund?

Antal bostäder som inte är fritidsboende:
Östhammar: 2298
Gimo: 1328
Österbybruk och Dannemora: 1281
Öregrund och Gräsö: 1194
Alunda: 1127
Hargshamn: 165

Diagrammet nedan bekräftar att det finns fler fastighetsägare i Öregrund och på Gräsö som inte är folkbokförda på fastigheterna än det finns fastigheter där man är folkbokförd. Det tolkar alltså politikerna som att det är färre som vill ha permanentboende i Öregrund jämfört med hur många som vill bo eller flytta till de andra orterna. I själva verket är det så här, att det kommunala bostadsbolaget Östhammarshem inte har några som helst planer på att bygga hyresrätter på Gräsö eller i Öregrund. Och hur ska då ungdomar på Gräsö och i Öregrund få sitt första boende? Hur ska då inflyttning kunna ske till Gräsö och Öregrund?

Kustområdet Hargshamn, Gräsö och Öregrund är till för ’hopp och lek’ och turism, men pengarna som kommer in från turismen investeras någon annanstans i kommunen.

Valresultat ger konsekvens!

Så här ser det ut när det blir en ledig lägenhet i Öregrund hos Östhammarshem. Blogginlägg som uppdateras:
Antal intresserade av lediga lägenheter i Öregrund hos Östhammarshem

jan. 19.

Misstroendeförklaring i riksdagen kräver ingen motivering

Det är skillnad mellan att önska något och att tro något. Jag vill och önskar att den S/MP-regering vi får måndag 21 januari håller hela mandatperioden 2018/2019-2022.  Men jag tror inte regeringen håller, tyvärr. Jag tror oppositionen M/SD/KD redan skissar på en begäran om misstroendeförklaring. Om en misstroendeförklaring väcks mot självaste statsministern riskerar hela regeringen att bli fälld. Om en minister (ej statsministern) entledigas överlever regeringen. Men, om riksdagen saknar förtroende för regeringen Löfven går vi mot extra val.

Misstroendeförklaring kräver ingen motivering
Sverige har 349 ledamöter i riksdagen. Om minst 35 ledamöter sätter sina underskrifter på en begäran om misstroendeförklaring kommer det, troligtvis, leda till att de 349 ledamöterna röstar i riksdagen och visar om de håller med respektive inte håller med de 35.
Om misstroendeförklaringen riktas mot specifikt statsministern faller hela regeringen om majoriteten av ledamöterna ställer sig bakom misstroendeförklaringen, alltså minst 175 ledamöter.
Om misstroendeförklaringen ”vinner” förklarar riksdagens talman att regeringen inte har riksdagens förtroende.

Antal ledamöter i oppositionspartierna i riksdagen:
Moderaterna 70
Sverigedemokraterna 62
Centerpartiet 31
Vänsterpartiet 28
Kristdemokraterna 22
Liberalerna 20

Det krävs ingen motivering till begäran om misstroendeförklaring. Det räcker att vara fett jäkla sur, dålig förlorare och påstå att man vill ”ta ansvar för Sverige” – och där satt misstroendeförklaringen!

Om regeringen faller blir det extra val.

Sorry, sorry, sorry om jag låter som en kraxande Krösa-Maja, men jag tror M/SD/KD spanar på de andra oppositionspartierna för att få ihop 175 röster mot regeringen Löfven. Eller, för att ha ”roligt” hela mandatperioden, kanske oppositionen fäller en minister åt gången.

jan. 05.

Film med alla adventsfönster 2018

Den 6 januari är sista dagen med alla adventsfönster i ”Öregrund som en adventskalender”. För den som inte kunnat ta adventspromenader och kika in i alla ”luckor”- här är en film med alla fönster.

Nov. 02.

Jo, Sverige har visst en regering!

Det är inte så att Sverige inte har någon regering! Det har vi visst – vi har en övergångsregering ledd av Stefan Löfven (S), alltså samma regering vi hade innan valet 2018.

Den 15 november ska regeringen lämna in sin budgetproposition för 2019 (budgetförslag). Om Sverige fortfarande inte har en ny regering den 15 november, är det övergångsregeringen som lämnar in budgetpropositionen.
Läs hellre fakta vid huvudkällan än någon annanstans. På riksdagens webb finns fakta om budget 2019 med en eventuell övergångsregering:
http://www.riksdagen.se/sv/valet-2018/budgeten-for-2019

Sverige kan faktiskt ledas av den här övergångsregeringen fram till valet 2022 om alla låsningar mellan partier och block kvarstår, om talmannen inte kan lägga förslag på ny statsminister och det inte blir något extraval. En övergångsregering kan och får ’sitta’ tills en ny regering är på plats. Det är statsministern som väljer sina ministrar i den nya regeringen och just nu har vi ingen statsminister. Röstar riksdagen ner alla förslag på ny statsminister, så finns det heller inga nya ministrar och ingen ny regering.
En övergångsregering har samma befogenheter som en ’riktig’ regering, även fast den blivit bortröstad i riksdagen – den övergångsregering vi har nu saknar alltså stöd i riksdagen. Riksdagen är färdig (mandaten är fördelade utifrån valresultatet) och ledamöterna har efter valet 2018 tagit plats i stolarna, men regeringsbildningen håller fortfarande på.

En övergångsregering får inte utlysa extraval. När talmannen lagt fram fyra förslag på ny statsminister och riksdagen röstat ner alla fyra förslag blir det extraval. Talmannen bestämmer datum för extraval i samråd med Valmyndigheten.
Vid extraval upplöses hela riksdagen och röstberättigade går till valurnorna igen och röstar i riksdagsvalet – med förhoppning om att det då ska kunna gå smidigare att bilda regering. Just nu går det inget vidare smidigt. Ett extraval innebär att väljarna ska rösta på andra sätt, för annars får vi ju samma resultat igen.
Även om det blir extraval 2019 så är det val igen 2022 och inte 2023. Vi har ju annars fyra år mellan valen, men vid eventuellt extraval 2019 blir det bara tre år mellan valen.

okt. 21.

Östhammars kommun anmäld till Skolinspektionen

Under hela 2016 anmäldes Östhammars kommun 15 gånger till Skolinspektionen. Under 2017 kom 30 anmälningar på Östhammars kommun till Skolinspektionen. Nu är det år 2018 …
Jag uppdaterar det här inlägget varje gång huvudmannen/Östhammars kommun anmäls till Skolinspektionen.
LÄNK: Östhammars kommun hos Skolinspektionen

Åk. 3-5: Hammarskolan: 19 november 2018
Åk. F-6: Öregrunds skola: 26 oktober 2018
Åk. F-9: Olandsskolan: 25 oktober 2018

Kommunnivå om särskilt stöd: 12 oktober 2018
Åk. F-9: Österbyskolan 3 oktober 2018
Åk. F-9: Österbyskolan 18 september 2018
Åk. 6-9: Vallonskolan 11 september 2018
Åk. F-9: Olandsskolan 30 juli 2018

Åk. F-9: Österbyskolan 4 maj 2018
Åk. 3-5: Hammarskolan 23 april 2018
Åk. 6-9: Vallonskolan 26 mars 2018
Åk. 6-9: Vallonskolan 23 mars 2018

Åk. 6-9: Vallonskolan 14 mars 2018
Kommunnivå 8 mars 2018
Åk. 6-9: Vallonskolan 22 februari 2018
Åk F-9: Österbyskolan 19 februari 2018
Åk F-9: Österbyskolan 9 februari 2018

Åk F-9: Österbyskolan 18 december 2017
Åk F-9: Olandsskolan 13 december 2017
Kommunnivå 19 november 2017 (gällande förskolan Furustugan)
Åk F-9: Österbyskolan 19 november 2017
Kommunnivå 12 november 2017

Åk. 6-9: Vallonskolan 8 november 2017
Åk. 6-9: Vallonskolan 27 oktober 2017
Åk. F-9: Österbyskolan 24 oktober 2017
Åk F-6: Öregrunds skola 11 oktober 2017
Åk. 6-9: Vallonskolan 9 oktober 2017

Åk 6-9: Vallonskolan 9 oktober 2017
Åk F-9: Olandsskolan 5 september 2017
Åk F-9: Olandsskolan 1 september 2017
Åk- 6-9: Vallonskolan 27 juni 2017
Åk F-6: Öregrunds skola 22 juni 2017

Åk- 6-9: Vallonskolan 12 juni 2017
Åk- 6-9: Vallonskolan 7 juni 2017
Åk F-9: Österbyskolan 24 maj 2017
Åk F-9: Österbyskolan 17 maj 2017
Åk F-9: Österbyskolan 11 maj 2017

Åk F-9: Olandsskolan 2 maj 2017
Åk F-9: Österbyskolan 11 april 2017
Åk- 6-9: Vallonskolan 23 mars 2017
Åk- 6-9: Vallonskolan 22 mars 2017
Kommunnivå 28 februari 2017

Åk F-9: Olandsskolan 23 februari 2017
Åk 7-9: Frösåkersskolan 22 februari 2017
Åk F-6: Öregrunds skola 27 januari 2017
Åk- 6-9: Vallonskolan 24 januari 2017
Åk F-6: Öregrunds skola 11 januari 2017

LÄNK: Politiskt förtroendevalda till Barn- och utbildningsnämnden

LÄNK: Chef för Barn- och utbildningsförvaltningen

sep. 10.

Tack från Ostkustens Framtid

Ostkustens Framtid på Facebook 10 september 2018:
https://www.facebook.com/ostkustensframtid

Ostkustens Framtid vill rikta sitt varma tack till de 76 personer som valde att lägga sin röst på oss i gårdagens val. Tyvärr räckte det inte till något mandat i kommunfullmäktige.
Vi är otroligt tacksamma för den uppmuntran vi fått, både före, under och efter valet. Vi är tacksamma för de frågor vi fått, att ni har delat våra inlägg här på Facebook och att ni har en önskan om att det ska bli förändringar i politiken i Östhammars kommun. Stort tack till er som vill vara medlemmar i vårt parti.
Hur vi ska arbeta framöver kommer vi bestämma på nästa styrelsemöte.

Återigen – stort tack till er som trodde och fortfarande tror på Ostkustens Framtid!

sep. 10.

Så här röstade Gräsö i valet 2018 till Östhammars kommunfullmäktige

Så här röstade Gräsö i valet 2018 till Östhammars kommunfullmäktige

Totalt antalet röstberättigade medborgare på Gräsö 2018 var 600.
Antal röstande var 527, alltså 87,83 % valdeltagande.
Ogiltiga röster: blanka 3 och övriga ogiltiga 4 = totalt 7 ogiltiga röster.
Källa: Valmyndigheten – Gräsö

Gräsö i valet 2018 till Östhammars kommunfullmäktige

sep. 10.

Så här röstade Öregrund i valet 2018 till Östhammars kommunfullmäktige

Totalt antalet röstberättigade medborgare i Öregrund 2018 var 1570.
Antal röstande var 1337, alltså 85,15 % valdeltagande.
Ogiltiga röster: blanka 22 och övriga ogiltiga 16 = totalt 38 ogiltiga röster.
Källa: Valmyndigheten – Öregrund

Öregrunds röster 2018 till kf

sep. 01.

Svenska veteraner sätter ner foten mot främlingsfientlighet

Jag har vänner och bekanta i Göteborg som varit FN-soldater på Balkan. En av dem har skrivit en bok om sin tid som FN-soldat under Balkankriget. Mycket läsvärd!
Jag har inte hunnit gå igenom listan av alla svenska veteraner som skrivit under artikeln i DN Åsikt 30 augusti 2018:

Svenska soldater har i tjänstgöring utomlands sett hur en majoritet av befolkningen inte klarat att stå emot extremisters världsbild. Att nu se samma typ av propaganda i Sverige skrämmer oss och gör att vi uppmanar alla att rösta bort främlingsfientliga krafter i valet.

Här kan du läsa hela artikeln:
Rösta bort alla främlingsfientliga krafter i valet

aug. 29.

Emerich Roth fyller 94 år

Emerich Roth föddes den 28 augusti 1924 i Sevlus i Tjeckoslovakien. Idag fyller han 94 år och har fortfarande ork att bekämpa nazism på alla sätt han kan och orkar.

”Emerich Roth kom till Sverige i december 1950 efter att på ett mirakulöst sätt ha överlevt nazismens barbari i fem olika koncentrationsläger. Han var med att starta Föreningen Förintelsens Överlevande i syfte att sprida kunskaper – främst i skolor – om händelserna under andra världskriget och motverka att rasismen får fotfäste i vårt samhälle. Med 30 års erfarenhet inom socialvården bland utslagna och hatiska människor och som föredragshållare sedan 1993 i skolor runt om i Sverige, vet han att det finns en väg ut ur hatet. ”De flesta bland de utslagna ungdomarna upplever det som fruktansvärt jobbigt att ständigt vara fyllda av hat och bli hatade av andra. Innerst inne önskar de flesta att möta någon, som förstår vad det egentligen handlar om, någon som hjälper dom att bli den människa dom innerst inne vill vara. Detta är sanningar jag erfarit i möten med ungdomar som hoppat av från olika destruktiva gäng.” – Emerich Roth”
http://www.emerichfonden.nu/emerich-roth.html

aug. 28.

Ostkustens Framtid (OF) om Gräsö Skärgårdsskola

Ostkustens Framtid (OF) på sin Facebook-sida 25 augusti:

”Hej!

Vi går självklart inte med på att avveckla Gräsö Skärgårdsskola! Inte ens när elevantalet minskar och det föds färre barn på Gräsö. Kommunen måste investera på Gräsö och satsa framåt. När kommunen via Östhammarshem inte investerar med byggande av hyresrätter på Gräsö, blir resultatet att ungdomar som vill ha egen lägenhet flyttar från Gräsö och äldre som vill sälja sina fastigheter måste också lämna ön för att hyra lägenhet på fastlandet.
Det hyreshusområde som finns idag är Sundsborg med 42 lägenheter (A-Fastigheter) nära färjeläget, men Östhammarshem har inga hyresrätter på Gräsö.

I en intervju som SR P4 Uppland gjorde 10 maj 2017 anser Gräsö Skärgårdsråd ”att det behövs fler bostäder för att kunna leva året runt”. När Sundsborg byggdes ökade Gräsös permanentboende med omkring 100 invånare. Vidare i nyhetsinslaget från 2017: ”Östhammars kommun äger ett markområde där det enligt tekniska förvaltningen skulle gå att bygga fem eller sex fastigheter. Kommunstyrelsens ordförande Jakob Spangenberg (C) är positiv till idén.”
Här är länk till radioinslaget: Fler bostäder önskas på sommarresemål

Gräsös utveckling hänger ihop med byggande så att fler kan flytta till ön samt att fler kan bo kvar och bilda familj.

Gräsö Skärgårdsskola just nu: Förskola – Grundskola upp till årskurs 3 – Fritids.
Gräsö Skärgårdsskola är kommunens enda skola i skärgården på Sveriges tionde störta ö.
Vi menar att skolan kan tillföras årskurser upp till och med årskurs 6. Då får föräldrar vid kusten och i skärgården utökat skolval: Gräsö Skärgårdsskola F-6 eller Öregrunds Skola F-6. Bilfärjan går åt båda håll och med endast fem minuters överfartstid samt att Gräsö Skärgårdsskola ligger vid färjeläget.
Gräsö Skärgårdsskola kan ha sin profil och Öregrunds skola kan ha en annan profil. Snesslinge Skola har t.ex. naturprofil.

Skolan på Gräsö ingår i Skärgårdsskolor i Nätverk, ett nätverk som funnits sedan år 2011. Pedagogerna på Gräsö finns alltså i ett stort sammanhang av kollegialt lärande med pedagoger i hela Sverige – samt förstås kollegialt lärande ihop med pedagoger i Östhammars kommun.

Ostkustens Framtid hejar på Gräsö och hejar på Gräsö Skärgårdsskola och Skärgårdsråd och tycker det är dags att kommunen investerar med byggande av hyresrätter på Gräsö.”
Gräsö Skärgårdsskola

aug. 26.

Kandidaterna för Ostkustens Framtid (OF) i valet till Östhammars kommunfullmäktige

Hej!
Det här är OF:s samtliga 6 kandidater till Östhammars kommunfullmäktigeval 2018:
1) ÅSA LINDSTRAND, 41 år, redovisningskonsult, Johannisfors.
2) EMMA LINDSTRAND, 18 år, studerande, Johannisfors.
3) MOLLY TOMTEX, 18 år, student, Östhammar.
4) EVA LINDSTRAND, 72 år, pensionerad ingenjör, Vamsta.
5) YVONNE AHTAANLUOMA-PETTERSSON, 61 år, egenföretagare, Öregrund.
6) TINA KAHN, 62 år, pensionär, Östhammar.
Följ oss på Facebook: https://www.facebook.com/ostkustensframtid
Kandidaterna Ostkustens Framtid

aug. 24.

Vilka partier vill lägga ner kommunens landsbygdsskolor?

Det blev inte mycket sömn för mig natten som gick. Jag låg och tänkte på hur invånarna i Östhammars kommun egentligen tänker om vad som är framgångsfaktorer och icke framgångsfaktorer i vår kommun.

Vet du att en tredjedel av invånarna i kommunen väljer att bo på landsbygden? Det är många! Vi har vacker landsbygd och vi har vacker kust och skärgård i Östhammars kommun! De som bor där betalar också kommunskatt, precis som de i tätorterna gör. Inte heller alla tätorter (det finns fem) i kommunen utvecklas framåt. Östhammarshem bygger inga nya lägenheter i Öregrund eller på landsbygden eller på Gräsö. Själva förutsättningen för utveckling är att Öregrund, Gräsö och landsbygden får ökad inflyttning, vilket ju inte kan ske när styrelsen för Östhammarshem väljer att satsa bara i kommunens inlandstätorter.

De som bor på landsbygden och i tätort som inte utvecklas med inflyttning har varit med förut och sett skolor avvecklas, den ena efter den andra. Till och med Öregrund, en tätort (!) har fått sin skola hotad av folkvalda – ta bort årskurserna 4-6 och transportera barnen till nya storskolan i Östhammar.
Det visar vilken syn kommunstyret har på landsbygden och på Öregrund.

Skolorna under mandatperioden 2014-2018
”Sedan tidigare har barn- och utbildningsnämnden beslutat att Snesslinge, Gräsö och Öregrunds skolor inte kommer att påverkas av den nya organisationen under denna mandatperiod.”
Observera: inte under denna mandatperiod! Efter valet 2018 visar det sig vilket/vilka partier som väljarna gett sitt förtroende till att styra Östhammars kommun fyra år framåt … vad händer med landsbygden och med skolorna efter valet?

Missnöjesröster för oss inte framåt
I Sverige finns många, många, många missnöjda invånare på landsbygden. De missnöjesröstar.
Det heter att politiken investerar i städerna men gör insatser på landsbygden. Såklart folk på landsbygden blir förbannade när investeringar inte hör ihop med landsbygdspolitiken!
I Östhammars kommun finns också många, många, många missnöjda invånare både på landsbygden och i tätorterna. De missnöjesröstar också, tyvärr på partier som fick mandat i Östhammars kommunfullmäktige 2014-2018 men som kom underfund med att politik inte är deras grej och struntat i att vara med på fullmäktige och i de nämnder där de fick ’stolar’.
Men hallå, även om dessa ledamöter behagat att delta i fullmäktige och i nämnderna, hade de inte gjort mycket nytta för landsbygden och kustområdet. Det fungerar helt enkelt inte att basunera ut en enda lösning på många olika problem och utmaningar.

Skolan är hjärtat och hoppet för framtiden! Barnen är vår framtid! Fortsätter avvecklingen av landsbygdsskolorna blir resultatet ännu fler missnöjda medborgare och ännu fler missnöjesröster.
När/om elevantalet sjunker i våra fina landsbygdsskolor beror det på ett annat problem, nämligen det att kommunstyret inte satsat på landsbygden, att Östhammarshem inte bygger nya lägenheter där och att par som vill sätta bo måste flytta därifrån. Det går endast att flytta från landsbygden, inte att flytta till landsbygden. Det är receptet för hur man tar livet av landsbygden och kustområdet.

Nuvarande kommunstyre vet helt enkelt inte hur man gör när man utvecklar, bara hur man avvecklar. Tragiskt! Jag menar att det här valet är ett ödesval för landsbygden och till och med för tätorten Öregrund.

Vilka partier vill lägga ner landsbygdsskolorna?
I Valkompassen har alla partier som just nu har mandat i Östhammars kommunfullmäktige fått ta ställning till följande påstående med bakgrundsinformation:

Lägg ner de små skolorna i Östhammars kommun.
Ett förslag är att lägga ner små skolor ute på landsbygden då elevantalet sjunker. Detta för att kostnadseffektivisera.

Landsbygdspartiet har valt att inte delta i Valkompassen. Ostkustens Framtid är ett nytt parti och har av den anledningen inte bjudits in till Valkompassen, och har därför gett respons på skolfrågan och på alla andra frågor på sin hemsida.

Partierna ska i Valkompassen börja med att välja mellan dessa svar:
Mycket dåligt förslag
Ganska dåligt förslag
Ganska bra förslag
Mycket bra förslag

Jag tar mig friheten att rödmarkera partier som inte vill utveckla landsbygden – alltså avveckla:

Centerpartiet: Ganska dåligt förslag.
Alla kommunens skolor ska erbjuda hög och likvärdig pedagogisk kvalitet för såväl lärare som elever. Det är det som avgör skolornas framtid både i tätort och på landsbygd. För att ge valfrihet ska elever har rätt att åka med passerande skolskjutslinjer oavsett skolval.

Kristdemokraterna: Mycket dåligt förslag.
Dessa skolor är otroligt viktiga för en valfrihet för föräldrar

Liberalerna: Ganska bra förslag.
Skolornas kvalitet har företräde.

Lokalpartiet BoA: Mycket dåligt förslag.
Hela kommunen ska leva och det är av största vikt att förskoleklasser upp till ÅK3 kan erbjudas så nära barnen så möjligt. Att satsa på barnen är alltid en god affär på sikt!

Miljöpartiet: Mycket dåligt förslag.
Det är bra om det finns flera olika skolor att välja på i kommunen. Det är också viktigt att de minsta barnen har så kort väg som möjligt till skolan. Därför vill vi behålla även de små skolorna.

Moderaterna: Ganska dåligt förslag.
Idag har vi brist på skollokaler.

Ostkustens Framtid: Mycket dåligt förslag.
OF tar ställning för de kommunalt drivna grundskolorna som finns idag. De ska finnas kvar med de årskurser varje skola har nu (och eventuellt utöka årskurserna), ges stöd och utvecklas på de sätt som de behöver. Skola och utbildning ska inte ses som bara en stor utgiftspost i den kommunala budgeten.

Socialdemokraterna: Har inte valt vilken typ av förslag de menar att detta är.
En skola måste kunna rekrytera behörig och bra personal för att eleverna ska kunna få den bästa undervisningen. Klasserna måste också vara tillräckligt stora för att undervisningen ska kunna genomföras enligt kurs och läroplan. Vi vill så långt som möjligt undvika att behöva slå ihop skolor, men om en skola inte håller måttet måste man utgå från vad som är bäst för elevernas kunskapsutveckling.

Sverigedemokraterna: Mycket dåligt förslag.
Vi måste bevara småskolorna i Östhammars kommun för att hålla landsbygden levande, även för att fler familjer ska ha möjlighet till att bo på landsbygden. Nedläggning av småskolorna gör att landsbygden blir mindre attraktiv för familjer. Vi vill även återuppstarta Morkarla skola igen.

Vänsterpartiet: Mycket dåligt förslag.
Vi behöver de få små skolor som vi har kvar, nu vill många bo på landsbygden och vill ha en skola i närheten, dessutom är skolan ofta bygdens enda mötesplats

aug. 24.

Ostkustens Framtid säger nej till plakatpolitik

På Ostkustens Framtids Facebook:

”Hej!

Nej, vi knackar inte dörr och stör hemfriden för folk.
Nej, vi håller inte på med plakatpolitik, och ni kommer därför inte att se några OF-plakat i det offentliga rummet.

OF:s styrelse har självklart diskuterat frågan om plakat och vi är rörande överens om att plakatpolitik inte är vår grej. Det ser skräpigt ut och plakaten kan upplevas som störande på platser som annars känns harmoniska.

Vad är plakatpolitik? Vi ser det som tomma ord, som t.ex. ”Alla barn ska ha det bra” eller ”Alla äldre ska ha det bra”. Inget parti går till val på motsatsen: ”Alla barn ska ha det dåligt” och ”Alla äldre ska ha det dåligt”.

Vi går till val på sakfrågepolitik, inte plakatpolitik, och för oss handlar det om HUR vi ska göra det bra för barn och äldre, inte bara ATT barn och äldre ska ha det bra.”

aug. 23.

Internetstiftelsen: Har du koll på trollens knep?

Internetstiftelsen i Sverige: Lär dig mer om nättroll, trollfabriker och hur de jobbar för att manipulera dig.
Den här filmen är en bit kunskap från Internetstiftelsen. Du hittar mer kunskap på
https://internetkunskap.se

aug. 22.

Sossarna i Östhammars kommun behagar skämta?

Har du läst S Östhammars valprogram som kommit med posten? Sett S-annonserna i AnnonsNytt?
Eftersom Östhammars kommun är S-styrd borde det inte komma som en överraskning för särskilt S att det är någon typ av investeringsstopp nu. Men S går till val på:

”Vi bygger idrottshallar”
”Bygg ut Österbyskolan”
”Ny förskola i Österbybruk”
”Bygg ut Olandsskolan”
”Bygg ny sporthall i Alunda”
”Bygg ny 4-9 skola i Östhammar”
”Bygg ny förskola i Östhammar”
”Bygg ny sporthall i Östhammar”
”Nu bygger vi 60 platser platser på Tallparksgårdens äldreboende i Öregrund”

… och bygga fler bostäder i Gimo, förstås.
Mittuppslaget i valprogrammet är ’intressant’ för kusten. Här ska inga nya bostäder byggas.

Jag läser ksau:s föredragningslista för det sammanträde de hade igår den 21 augusti. För att få ordning på budget – alltså medborgarnas pengar – blir det så här:

”De nämnder som har ett underskott, förutom Socialnämnden, ska vidta åtgärder för en budget i balans. (1,8 mnkr)

– Socialnämnden ska förbättra sitt resultat med 10 mnkr (10 mnkr)

– Kommunstyrelsen ska frysa posten som avser oförutsedda och projekt resten av året. (6,5 mnkr)

– Utöver detta införs farfarsprincip, beslut om kostnader flyttas till nästa chefsled, avseende inköp, köp av utbildning och konferenser samt anställning.

Sänka investeringsvolymen

Gå igenom och omprioritera samtliga investeringsprojekt

– Förläng användningstiden av hårdvara, datorer 5 år och telefoner 4 år

– Inga julklappsinköp, personal får en enklare julmåltid

– Se över avtal och bemanning

– Anställnings- och inköpsrestriktioner o Nyanställningar måste beslutas av förvaltningschef o Helt stopp för administrativa funktioner (ej chefer) o Ingen övertid, endast förvaltningschef kan ge dispens o Farfarsprincip vid sällanköp över 5000 o Utbildning, konferenser beslutas av förvaltningschef o Internat beviljas ej o Förvaltningschefer ser över vad som ej är kärnuppdrag (1 mnkr)”

aug. 22.

Meddelande från Ostkustens Framtid angående förtidsröstningen

Förtidsröstningen börjar den 22 augusti med början i Östhammars kommunhus.

VIKTIG INFORMATION FRÅN OSS I OSTKUSTENS FRAMTID:

Det är bara de partier som redan har mandat i Östhammars kommunfullmäktige som får sina valsedlar placerade i valställen. De behöver alltså inte själva leverera valsedlar till vallokalerna.

Partier som inte har mandat men som ställer upp i valet, måste själva leverera valsedlarna till röstmottagare i alla vallokaler med förtidsröstning.
Nya partier står i ett eget valställ i vallokalen.

Om du vill rösta på Ostkustens Framtid för valet till Östhammars kommunfullmäktige och är i vallokalen innan vi hunnit leverera valsedlar, gör så här:
1. Ta en tom VIT valsedel.
2. Skriv partinamnet KORREKT så här för giltig röst:
Ostkustens Framtid
(Alltså stort O och stort F och rätt stavat för övrigt)

/Åsa Lindstrand
partiledare, Ostkustens Framtid
http://ostkustensframtid.se
Åsa debatt källör

aug. 20.

Öppna valdebatter i Östhammars kommun

Om något av de 12 partierna inte finns på plats har de antingen inte fått någon inbjudan eller nonchalerat inbjudan. Fråga arrangörerna!

8 augusti: Diskussionsmöte, Söderögården. Arrangör: Utvecklingsgruppen Tvärnö/Raggarön/Söderön.

16 augusti: klockan 13-16, Vinkelboda (mittemot kommunhuset) Östhammar. Politiker- och diskussionsträff. Arrangör: Handikappförbundens Samarbetsorgan (HSO), som bjuder in alla partier samt funktionsnedsatta och anhöriga.

18 augusti: Norrskedika IP, från klockan 11 kommer alla partier vara samlade för era frågeställningar under rubriken K-Val2018 (kommunvalsfrågor).

21 augusti: klockan 13:00, Knutmassomuseet, Gimo. PRO:s Politikerträff. Politikerna får först presentera sig och sitt partis politik under två minuter. Därefter ställer vi frågor till politikerna genom diskussionens moderator, Carl-Eric Thörngren, som är PRO-distriktets ordförande. De närvarande PRO:arna (publiken) får också möjlighet att ställa frågor.

21 augusti: Öppen valdebatt på Societetshuset Källör, Östhammar klockan 17:30-18:30. Moderator: SR P4 Uppland. Alla partier som ställer upp för val till Östhammars kommunfullmäktige är inbjudna:

Margareta Widén-Berggren (Socialdemokraterna)
Jacob Spangenberg (Centerpartiet)
Lena Hagman (Kristdemokraterna)
Emil Söderberg (Landsbygdspartiet)
Julia Andersson (Liberalerna)
Lars O Holmgren (Lokalpartiet BoA)
Kerstin Dreborg (Miljöpartiet)
Pär-Olof Olsson (Moderaterna)
Åsa Lindstrand (Ostkustens Framtid)
Martin Wahlsten (Sverigedemokraterna)
och Vänsterpartiet.

2 september: Ekebydagen. Politikerdebatt med början klockan 14.

4 september: Öppen valdebatt på Storbrunn med Josef Nylén som moderator. Alla partier som ställer upp för val till Östhammars kommunfullmäktige är inbjudna.

Förtidsröstningen till samtliga tre val (landsting, kommun, riksdag) börjar den 22 augusti och pågår fram till och med valdagen 9 september.
Kanske är det en bra idé att vänta med att rösta tills efter valdebatten på Storbrunn? Jag har ångerröstat en gång i valet till kommunfullmäktige. Efter att jag hade förtidsröstat fick jag veta vad en partikandidat i det parti jag hade röstat på egentligen tyckte om Östhammar, Öregrund och Gräsö, och jag blev så förbannad att röstmottagare fick leta upp mitt valkuvert på valdagen (det tog tid) så att jag fick möjlighet att ångerrösta. Därför är det bra att inte rusa iväg till lokaler för förtidsröstning så fort de öppnar, tänker jag. Först valdebatt – sedan rösta.

Håll utkik efter annonser i media om valdebatten!

aug. 20.

Internetstiftelsen: Kan desinformation påverka politiska val i Sverige?

Internetstiftelsen i Sverige: Att det går att försvaga ett land genom desinformation är de flesta experter överens om. Men hur mycket? Det kan du läsa om här:
Behöver vi oroa oss för desinformation?

Den här filmen är en bit kunskap från Internetstiftelsen. Du hittar mer kunskap på https://internetkunskap.se

aug. 19.

Prata om verkligheten i stället för fejkhistorier

Boken Ja’ skiter i att det är fejk det är fördjävligt ändå av Jack Werner innehåller äkta citat från nätet, varav boktiteln är ett av dessa citat. Nu är det tyvärr nog så att det är redan ’frälsta’ som läser boken, medan andra mindre nogräknade med vad de sprider för lögner om andra människor, och särskilt i dessa valtider lögner om politiker och politiska partier, inte är intresserade den här typen av litteratur.

Viralgranskaren, en del av Metro, har gjort en kort film med träffsäkert recept på hur man kokar ihop lögner. Kanske även du i rent oförstånd delade den här ’nyheten’?