Category Archives:Valet 2018

Nov. 15.

Medborgarförslag om flytt av hundrastgården från bostadsområde i Öregrund till lämpligare plats

Den hundrastgård som kommunen lät anlägga mitt i ett bostadsområde krävde ej byggnadslov, vilket per automatik inte betyder att kommunen inte ska/måste/behöver kommunicera med alla de som bor vid denna hundrastgård, som väsentligt påverkar vår boendemiljö. Information till alla bostadsrättsföreningar med önskan om respons med deadline hade liknat en demokratisk process. Med anläggandet av denna hundrastgård försvann ett grönområde som används flitigt på vårar och somrar av boende i bostadsrättsföreningarna. Ingen av oss hade föreslagit att detta grönområde passar bättre som hundrastgård, men vi fick aldrig frågan, utan endast anslagen information om hur det skulle bli.

LÄNK: Medborgarförslag om flytt av hundrastgården från bostadsområde i Öregrund till lämpligare plats

Nov. 14.

Östhammars kommun anmäld till Skolinspektionen 27 gånger hittills under 2017

Under hela 2016 anmäldes Östhammars kommun 15 gånger till Skolinspektionen.
Jag uppdaterar det här inlägget varje gång huvudmannen/Östhammars kommun anmäls till Skolinspektionen.

Fram till dagens datum 14 november 2017 har Östhammars kommun anmälts 27 gånger till Skolinspektionen under 2017 (en dubbelanmälan, därav 26 i listan nedan).

Åk. F-9: Kommunnivå 12 november

Åk. 6-9: Vallonskolan 8 november
Åk. 6-9: Vallonskolan 27 oktober
Åk. F-9: Österbyskolan 24 oktober
Åk F-6: Öregrunds skola 11 oktober
Åk. 6-9: Vallonskolan 9 oktober

Åk 6-9: Vallonskolan 9 oktober
Åk F-9: Olandsskolan 5 september
Åk F-9: Olandsskolan 1 september
Åk- 6-9: Vallonskolan 27 juni
Åk F-6: Öregrunds skola 22 juni

Åk- 6-9: Vallonskolan 12 juni
Åk- 6-9: Vallonskolan 7 juni
Åk F-9: Österbyskolan 24 maj
Åk F-9: Österbyskolan 17 maj
Åk F-9: Österbyskolan 11 maj

Åk F-9: Olandsskolan 2 maj
Åk F-9: Österbyskolan 11 april
Åk- 6-9: Vallonskolan 23 mars
Åk- 6-9: Vallonskolan 22 mars
Kommunnivå 28 februari

Åk F-9: Olandsskolan 23 februari
Åk 7-9: Frösåkersskolan 22 februari
Åk F-6: Öregrunds skola 27 januari
Åk- 6-9: Vallonskolan 24 januari
Åk F-6: Öregrunds skola 11 januari

Skolinspektionen 21 februari 2017
Om man upplever att en skola eller förskola inte följer de regler som finns för undervisningen och omsorgen kan man anmäla det till Skolinspektionen. Kränkningar och mobbning är den vanligaste orsaken till att man anmäler en skola, den näst vanligaste anledningen är att en elev inte får det särskilda stöd han eller hon har rätt till.

LÄNK: Politiskt förtroendevalda till Barn- och utbildningsnämnden
LÄNK: Chef för Barn- och utbildningsförvaltningen

Nov. 09.

Östhammars kommuns relation till Gräsö och Öregrund

Märkligt att Östhammars kommun äger mark på Gräsö och i Öregrund endast när de vill sälja mark till privata exploatörer.
Om privata exploatörer kan bygga bostäder på mark de köpt av kommunen, så kan väl även Östhammarshem bygga på marken. Det händer inte. Har du funderat på varför det inte händer?

 

Nov. 02.

Villatomter finns på alla orter i kommunen – utom i Öregrund

Nu har de sista tomterna vid Kornellvägen i Öregrund reserverats – inte en enda tomt kvar i Öregrund att bygga villa på, och det finns heller inga lediga hyresrätter hos Östhammarshem.
Hallå!!!! Någon vaken som driver frågan om hur det ska kunna bli inflyttning till Öregrund – och Gräsö! – när Östhammarshem inte bygger vid kusten? Kommunen har mark på Gräsö och i Öregrund.

NU HAR JAG TRÖTTNAT PÅ DET HÄR! SKA VI BO DÄR POLITIKERNA TYCKER VI SKA BO, ELLER SKA VI BO DÄR VI VILL BO?

Länk: Lediga tomter i Östhammars kommun

Länk: Östhammarshem

Nov. 02.

Interpellation om Östhammars kommuns upphandling av livsmedel till skolorna

Interpellation till ordförande i Tekniska utskottet Jonas Svensson (S) från Kerstin Dreborg (MP) angående upphandling enligt Miljöstyrningsrådets baskrav:

Vid budgetfullmäktige 2011 beslutades att Östhammars kommun ska ställa krav motsvarande dåvarande Miljöstyrningsrådets baskrav vid upphandling av livsmedel. 
Under en tid har det cirkulerat rykten om att mat vid kommunens skolor inte uppfyller dessa krav. 
 
Jag har gått igenom upphandlingsdokument som jag fått av tekniska kontoret, och kan konstatera att ryktena tyvärr stämmer. Det rör sig bland annat om följande livsmedel: 
 
• kalkon, griskött och nötkött från Tyskland och köttfärs från Polen, där antibiotikaanvändningen är över 10 gånger högre än i Sverige, och där gruppbehandling med bredspektrumantibiotika är tillåtet
• kalvkött från Danmark, där antibiotikaanvändningen är över 3 gånger högre än i Sverige
• kalkon från Brasilien och kyckling från Frankrike, Litauen och Thailand, med betydligt svagare djurskyddslagstiftning än den svenska och mycket högre antibiotikaanvändning.

Interpellationen besvaras under fullmäktiges sammanträde 14 oktober 2017
(Frösåkersskolans aula)

Nov. 02.

Anmäl dig till ”Östhammars kommun växer!” inför mötet i Öregrund 17 januari

”Östhammars kommun växer!”, menar folket i Östhammars kommunhus. Möten på alla tätorter med början i Alunda 8 november. Därefter möten i Österbybruk 15 november, Gimo 22 november, Östhammar 10 januari och avslutningsvis i Öregrund 17 januari (plats och tid Öregrund kommer senare).

Östhammars kommun växer snabbare än någonsin vad gäller befolkning och detta skapar både möjligheter och utmaningar. Vi bjuder därför in er som bor, lever och verkar här att delta på dialogmöten där vi delger information om hur vi jobbar med vår Tillväxtstrategi och vill ha er syn på hur vi kan få tillväxten att bidra till positiv utveckling.
Vi vill gärna få in era frågor, synpunkter och önskemål. Välkomna!

Vi bjuder på kaffe/te, smörgås och önskar därför gärna en anmälan. Den görs till:
ellinor.nordensten@osthammar.se

LÄNK: Tillväxt Östhammar   

Okt. 29.

Kommunens parkansvarige – Utveckla grönytor och parker. Om medborgar-dialoger!

Nu kanske du tror att det här exemplet handlar om parkansvariga (Tekniska förvaltningen) i Östhammars kommun? Självklart inte, de vet inte hur man för dialog och är heller inte intresserade av att föra dialog med dem som avlönar dem = uppdragsgivarna = skattebetalarna. Dialog enligt Tekniska förvaltningen är synonym med information.

Så här förde kommunen dialog med invånarna på Marstrand: ”Flera boende på Marstrand hade sponsrat nya lyktstolpar som senare visade sig inte kunna användas. För att ändå ta tillvara stolparna bestämde kommunen att man skulle anlägga en rosenpergola i en av parkerna på ön. Förvaltningen presenterade beslutet på en medborgarstämma och visade hur det skulle se ut på en skiss. När pergolan var på plats inkom flera starka protester.”

Hur gick det med dialogen, med pergolan och med parken? Observera att det fanns/finns en landskapsarkitekt som skissade gestaltningsförslag!
Läs mer här: Dialogguiden - Paradisparken – så vände vi opinionen

Om medborgardialoger och goda exempel (inte medborgarinformation a’ la’ 1800-tal) finns att läsa hos SKL:
Utveckla medborgardialoger i kommuner, landsting och regioner

Medborgardialog
Suzanne de Laval definierar medborgardialog i sin bok, Samråd och dialog (1999), som;
”Dialog är ett ömsesidigt utbyte av erfarenheter, idéer och åsikter mellan två eller flera parter, ett samtal. Dialog är tvåvägskommunikation eller flervägskommunikation.”

Okt. 24.

S-kommunalrådet Margareta Widén-Berggren om 288:an Gimo-Börstil: ”Det är inte lätt att förklara för dem som inte vill förstå”

I Facebook-gruppen Håll Östhammars kommun levande kommenterar majoritetskommunalrådet Margareta Widén-Berggren (S) UNT-artikeln Ett svek mot Östhammarsborna och inleder sin kommentar så här: ”Säger som Ingemar Stenmark. Det är inte lätt att förklara för dem som inte vill förstå. Politik innebär att jobba för att de som är i majoritet ska besluta så vi får en två plus ett väg ända till Börstil.”

Men det var inte för 2:1-väg med 100 km/h Widén-Berggren röstade den 16 juni 2017. Det förstår alla som läser protokollet från Regionala Utvecklingsnämnden. Protokoll ljuger inte.

I samma diskussionstråd kommenterar en annan ledamot i nämnden, Björn-Owe Björk (KD), kommunalråd i Knivsta kommun: ”Margareta Widén Berggren (s) säger att hon inte gjort ‘avkall på att det ska vara mötesfri 100-väg’ och att hon ‘inte alls ändrat ståndpunkt.’ Ändå valde hon att rösta för att ta bort kravet om att 288:an ska vara mötesfri 100-väg samt att ta bort de medel som behövs för detta och istället satsa dem på kollektivtrafiken i Uppsala.”

Länk till Facebook-gruppen Håll Östhammars kommun levande och diskussionstråden om 288:an Gimo-Börstil:
https://www.facebook.com/groups/222180741274059/permalink/865475943611199

Länk till protokollet Regionala Utvecklingsnämnden 16 juni 2017. Läs § 56/17, sidorna 5-10:
http://www.lul.se/Global/Landsting_politik/Politik/RUN/RUN%20170616/RUN%20Protokoll%20170616.pdf

Vad är det den som läser protokollet inte förstår? 

Okt. 19.

Flest i tomtkö i Öregrund och i Alunda innan tomtkön avvecklades

Tomtkön per ort i Östhammars kommun, innan kommunen avvecklade den:

Öregrund: 24 i kö och det fanns 4 tomter.
Alunda: 21 i kö och det fanns 2 tomter.
Östhammar: 11 i kö och det fanns 6 tomter.
Österbybruk: 8 i kö och det fanns 18 tomter.
Hargshamn: 6 i kö och det fanns 15 tomter.
Gimo: 6 i kö och det fanns 20 tomter.

UNT.se 27 augusti 2016:
– Som vi ser det nu finns absolut störst tryck i Alunda. Det är också med hänsyn till det som vi har dragit igång planarbete där. För Björnhålsskogen hoppas vi att detaljplanen är klar våren 2017, säger Tomas Bendiksen (S) som är ordförande i bygg- och miljönämnden.
Läs hela artikeln hos UNT.se/Nya regler för tomtköp oroar (du måste betala UNT för att läsa artikeln)

Östhammarshem i Öregrund
Fram till dagens datum 19 oktober 2017 har endast elva hyresrätter varit lediga i Öregrund.

Okt. 16.

Antal intresserade av lediga lägenheter i Öregrund hos Östhammarshem

Jag bokför, som jag redan bloggat om, antalet lediga hyreslägenheter i Öregrund under 2017 hos Östhammarshem. Så här ser det ut hittills och den först tillagda (1:an) är den lägenhet som blev ledig först under 2017.
Den senaste lägenheten har 15 oktober som senaste anmälningsdatum.

Januari-Mars:
1 rok, Matrosgatan 26: antal intresserade: 36
2 rok, Håkanssons Gata 10: antal intresserade: 41
1 rok, Matrosgatan 2: antal intresserade: 50
2 rok, Håkanssons Gata 12: antal intresserade: 43
3 rok, Matrosgatan 22: antal intresserade: 42
1 rok, Jungmansgatan 25: antal intresserade 37
April-Juni:
3 rok, Matrosgatan 16: antal intresserade: 56
Juli-September: 
2 rok, Matrosgatan 10: antal intresserade: 55
3 rok, Jungmansgatan 22: antal intresserade: 40
Oktober-December:
2 rok, Håkanssons Gata 10B: antal intresserade: 52
4 rok, Jungmansgatan 24: antal intresserade: 35

Jag uppdaterar det här inlägget under hela 2017 och fram till  valet 2018, för om det ska byggas nya lägenheter i Öregrund eller inte har med politik att göra – till vilka orter ‘kommunen’ vill styra inflyttning.

Okt. 06.

Hur röstade kommunalrådet Margareta Widen-Berggren (S) i frågan om 288:an Gimo-Börstil?

Det kan mycket väl vara så att jag är så trött i skallen just nu att jag inte förstår enkla protokoll? Det kan vara så …

Det började med att jag köpte dagens UNT och läste sidan A12: ”Kommunalråd anklagas för att svika sitt väglöfte” – det handlar alltså om 288:an och sträckan Gimo-Börstil. Därifrån sökte jag efter protokollet från Regionala utvecklingsnämnden, där Östhammarskommunalråden Margareta Widén-Berggren (S) tillsammans med kommunalrådet Jacob Spangenberg (C) är ersättare.
LÄNK: Ledamöter i Regionala utvecklingsnämnden

När Regionala utvecklingsnämnden sammanträdde den 16 juni 2017 ersatte Margareta Widén-Berggren ordinarie ledamoten Bengt-Olov Eriksson (S) från Månkarbo och blev alltså beslutande ledamot (vilket inte ersättare är).

Okej, läs protokollet § 56/17 från sammanträdet! Hur röstade Margareta Widén-Berggren egentligen? Läs sidorna 5-9 med röstningslistan på sidan 9.
LÄNK: Protokollet

Uppsalapolitikern Johan Örjes (C) med flera yrkade ett tillägg: ”Regionen Uppsalas uppfattning är dock att hela sträckan ska byggas som mötesfri landsväg med hastighetsstandard 100 km/h” mot avslag och finner avslag.
Votering är begärd
Votering genomförs
Ja – en röst för föreliggande förslag fick 7 röster.
Nej – en röst för Johan Örjes (C) med fleras förslag fick 6 röster.

Vilka röstade JA till föreliggande förslag, alltså mot Johan Örjes med fleras förslag? De här: Samtliga ledamöter från Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna.

Reservationen citerad i sin helhet:

”RESERVATION angående ärende §56/17:  Länsplan för regional transportinfrastruktur 2018-2029 –  remissversion

Östhammar är den enda kommun som varken har järnväg för persontrafik, motorväg eller annan nationell väg. Östhammarstråket är samtidigt länets näst starkaste busstrafikstråk och kommunen har en stor pendling.

I Uppsala län har det funnits en bred samsyn om att förbindelsen mellan Uppsala och Östhammar ska förbättras. Det har tagit lång tid, men bit för bit har säkerheten på väg 288 höjts, samtidigt som restiden blivit kortare.

Nu återstår den sista biten, den mellan Gimo och Börstil. För oss i Alliansen är det självklart att de löften som ställts ut ska hållas. Vägen ska byggas mötesfri och med målhastigheten 100 km/h. Det är därför med förvåning som vi konstaterar att Socialdemokraterna och Miljöpartiet i regionen verkar beredda att svika det löftet. I de remissförslag för länets transportinfrastruktur som Regionala utvecklingsnämnden i Region Uppsala beslutat om röstade Socialdemokraterna emot ett förslag om att det skulle slås fast att hela vägen Gimo-Börstil ska byggas mötesfri och för 100 km/h. Istället lyfter man in en idé om sänkt hastighet till 80 km/h på en betydande del av sträckan. Detta trots att trafikverket i ett brev till Region Uppsala gjort helt klart att det inte är ett möjligt förslag att gå vidare med.

Vi reserverar oss därför till förmån för de förslag vi lagt, både vad gäller väg 288 och övriga delar av planen.

Johan Örjes (C) Klas Bergström (M) Jenny Gavelin (L) Björn-Owe Björk (KD) Cecilia Linder (M)”UNT 6 september 2017

Okt. 05.

Bästa skolkommun 2017 – Östhammars kommun på plats 198 av 290

Den 5 oktober 2017 presenterar Lärarförbundet rankingen för
Bästa skolkommun 2017

Östhammars kommuns placeringar år 2010-2017 (av 290 kommuner)
År 2010 plats 281
År 2011 plats 288
År 2012 plats 279
År 2013 plats 276
År 2014 plats 180
År 2015 plats 105
År 2016 plats 251
År 2017 plats 198

Östhammars kommun jämförelse med förra året, ökat respektive tappat:
ÖKAT:
Totalranking, Friska lärare, Avtalspart, Merit årskurs 9, Merit likvärde, Andel G, Andel G likvärdighetsindex, Gymnasiet inom 3 år.
TAPPAT:
Resurser, Utbildade lärare, Lärartäthet, Lön, Andel förskola, Högskolebehörighet.

Bästa skolkommun 2017 i Uppsala län:
Knivsta plats 146 (tappat från plats 114)
Uppsala plats 172 (ökat från plats 214)
Östhammar plats 198 (ökat från plats 251)
Heby plats 209 (tappat från plats 168)
Håbo plats 218 (ökat från plats 234)
Enköping plats 264 (tappat från plats 261)
Älvkarleby plats 276 (tappat från plats 191)
Tierp plats 279 (ökat från plats 290)

Sep. 28.

21 % av eleverna i Östhammars kommun är inte behöriga till gymnasiet

Läsåret 2016/2017 såg det ut så här för eleverna som gick ut kommunala grundskolan och sökte till gymnasiet:
Antal elever: 210
Andel elever behöriga till yrkesprogram: 79 %
Andel elever behöriga till estetiskt program: 79 %
Andel elever behöriga till Ekonomi-, humanistiska och samhällsvetenskapsprogram: 78,6 %
Andel elever behöriga till Naturvetenskapligt och tekniskt program: 74,8 %
Andel elever ej behöriga: 21 %

Varav grundskolorna i Östhammars kommun, årskurs 9, ej behöriga:
Frösåkersskolan: 17,3 %
Olandsskolan: ingen uppgift
Vallonskolan: 32,6 %
Österbyskolan: ingen uppgift

I Uppsala läns kommuner, Andel elever ej behöriga till gymnasiet:
Knivsta: 12,8 %
Håbo: 13,2 %
Heby: 18,0 %
Enköping: 19,2 %
Östhammar: 21,0 %
Uppsala: 21,5 %
Tierp: 22,2 %
Älvkarleby: 31,7 %
KÄLLA: SKOLVERKET
Statistik avseende grundskolan – Betyg årskurs 9

Lägst behörighet har Jämtlands län, där saknar 23,1 procent av eleverna möjlighet att komma in på gymnasiet. Behörighetslistan toppas av Stockholm, där 12,6 procent av eleverna gick ut nian utan fullständiga betyg.
KÄLLA: SKOLVÄRLDEN - Var femte elev saknar behörighet till gymnasiet

Sep. 26.

Östhammars kommuns bostadsförsörjnings-program klubbas av kommunfullmäktige 26 september

Jag tycker att du ska läsa hela bostadsförsörjningsprogrammet!
Det finns i kallelsen till kommunfullmäktige sidorna 96-117

Ställ dig frågan: Vad vill politiken med Öregrund? Hur f-n ska Öregrund få ökad inflyttning när Östhammarshem inte bygger nya lägenheter här? Turister och sommargäster efterfrågar självklart inte hyresrätter, men vi som bor permanent i Öregrund, eller de som vill flytta hit till en hyresrätt …?

Ett citat från bostadsförsörjningsprogrammet: - – - ”Riktlinjerna ska grundas på en analys av den demografiska utvecklingen, av efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet för särskilda grupper och marknadsförutsättningar.” – - – (sidan 98 i kallelsen)

Även detta program är en politisk viljeyttring! 
Vad vill politiken med Öregrund?

Sep. 26.

Östhammars kommun tappar 32 placeringar i FÖRETAGSKLIMAT 2017

Östhammars kommun rankas till plats 256 av Sveriges 290 kommuner i FÖRETAGSKLIMAT 2017. Kommunen har tappat 32 placeringar sedan förra rankingen.
LÄNK: FÖRETAGSKLIMAT 2017

Rankingar för Uppsala läns kommuner 2017:

Knivsta: 47 (43 uppåt)
Enköping: 78 (10 uppåt)
Tierp: 110 (18 uppåt)

Heby: 133 (32 neråt)
Håbo: 187 (71 neråt)
Uppsala: 213 (28 neråt)
Älvkarleby: 246 (95 neråt)
Östhammar: 256 (32 neråt)

Sep. 13.

OSTKUSTENS FRAMTID: Östhammars kommuns nyaste tillskott i politiken

Ett helt nytt politiskt parti i Östhammars kommun och som ställer upp i valet till Östhammars kommunfullmäktige 2018:
OSTKUSTENS FRAMTID (OF): http://ostkustensframtid.se (Sidan är under uppbyggnad.)

Alla beslut ska föregås av framtagande av ett ordentligt beslutsunderlag där varje faktapåstående har en tydlig källa.

Vem är Åsa Lindstrand? Jag är politiskt oberoende ledamot i Östhammars kommuns kommunfullmäktige. Utöver det är jag ersättare i Socialnämnden. Privat är jag egenföretagare, student, ideellt aktiv i andra föreningar, mamma, sambo och husägare.

Sep. 12.

Tankesmedjan: Korrupt kommun inga problem för Östhammars invånare – de får ju en ny idrottsplats

Det här avsnittet (3:16 minuter) från Tankesmedjan är från 16 juni 2015, och/men fortfarande aktuellt. Avsnittet har rubriken Korrupt kommun inga problem för Östhammars invånare – de får ju en ny idrottsplats.
Det här med satir och humor kan verkligen få folk att fatta … tror jag. Vad tror du?
LÄNK: LYSSNA PÅ DET KORTA INSLAGET HOS TANKESMEDJAN

Vad är korruption egentligen?
Finns en gemensam definition att enas kring? Det här är mer en beskrivning än en definition:
Förutom en allmän moralisk invändning mot korruption så gäller också att ett korrumperat beteende innebär minskad effektivitet då pengar hamnar i fel fickor och inkompetenta eller mindre kompetenta personer placeras i verkställande funktioner. Samhällets förvaltning blir med andra ord kostsammare och mindre effektiv än den annars skulle ha varit.
LÄNK: DET GODA SAMHÄLLET – VAD ÄR EGENTLIGEN KORRUPTION?

Sep. 11.

Barn- och utbildningsnämnden om Öregrund – ”Området är attraktivt”

Jag läser kallelsen för Barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 14 september och citerar:

Födelsetalet i Öregrundsområdet (Öregrund, Gräsö, Söderön/Långamla) har i stort sett varit konstant de senaste 15 åren. Numera är varje generation i området ca 25 barn. Området är attraktivt med höga huspriser vilket möjligtvis ger svårigheter för unga familjer med barn att etablera sig. Kommunen äger inte mycket exploaterbar mark och inga större bostadsområden planeras. Barn- och utbildningsförvaltningen ser något ökad efterfrågan på förskole- och grundskoleplatser kommande år i Öregrund (möjlig tillväxt 0-10 %).

Förskola
I Öregrund inklusive Gräsö finns 85 permanenta förskoleplatser, 10 extra platser i anslutning till förskolan Skutan samt 20 platser hos privata dagbarnvårdare, totalt 115 platser. Prognosen för 2018 är 106 barn, d v s platserna räcker. Vid tillväxt om 10 % kommer ca 120 platser att behövas.

Det skulle troligtvis vara möjligt att utöka förskoleplatserna på Gräsö vid behov. Som trenden ser ut just nu behövs det inte. Om efterfrågan ökar i Öregrund måste beslut fattas om det är möjligt, och lämpligt, att hänvisa barn till Gräsö. Några av Långalma-barnen i varje generation väljer i dagsläget förskola och skola i Östhammar, detta minskar trycket på barnomsorgen i Öregrund.

Grundskola och fritidshem
Öregrunds skola (åk F-6) har idag 170 platser. Behovet utan tillväxt ligger kring 140 platser kommande år, med tillväxt om 10 % skulle 155 platser behövas. Skolan inrymmer även fritidshem. Gräsö skola (åk F-3) har ca 100 platser och rymmer idag ca 15 elever. Skolan inrymmer även fritidshem. Som födelsetalet ser ut idag kommer skolan kommande år ha ca 13 elever, d.v.s. 3-4 elever per årskurs.

Grundskoleplatserna räcker i Öregrund och på Gräsö även vid tillväxt.

LÄNK: KALLELSE BUN:s SAMMANTRÄDE 14 SEPTEMBER

Sep. 11.

Öregrund har dyraste villapriserna av alla orter i Östhammars kommun

Citerat från underlaget till Bostadsförsörjning Östhammars kommun underlag hösten 2016, fakta (1), daterat 26 oktober 2016:

Småhuspriser som matchar nyproduktionskostnad i flera orter, framför allt Öregrund, Alunda och Östhammar. Kommungenomsnitt 2015: 1,7 Mkr.
Snittpriser på bostadsrätter har stigit kraftigt sedan 2011 men ligger fortfarande på relativt låga 12 000 kr/kvm, dvs. klart under nyproduktionskostnad. Nyproduktion säljs dock för 25 000 – till 30 000 per kvm i egen insats och ca 40 000 per kvm totalt.

SNITTPRISER
Öregrund: 2 680 833 kronor
Alunda: 2 242 987 kronor
Östhammar: 2 105 833 kronor
Dannemora: 1 730 778 kronor
Börstil: 1 669 455 kronor
Österbybruk: 1 431 590 kronor
Gimo: 1 354 676 kronor
Harg: 1 056 364 kronor

Öregrunds ungdomar som vill flytta hemifrån till eget boende? Östhammarshem har inga planer på att bygga nytt i Öregrund. Ska ungdomarna börja med att ta villalån och köpa villa där det är som dyrast om de vill bo kvar i Öregrund? Eller köpa bostadsrätt? Den senast sålda bostadsrätten i Öregrund (juli 2017) var på Skolgatan, 2 rum och kök, och såldes för  975 000 kronor (begärt pris 795 000 kronor).

Sep. 08.

Fallet Öregrunds skola – BUN:s ordförande spetsar argumenten

Här finns en akademisk uppsats att läsa, författad vid Uppsala universitet, HT 2016, av Lucinda Jazzar.
”För den här fallstudien har två fall valts ut: nedläggningen av Åkerlänna skola år 2016 och förslaget att lägga ned mellanstadiet på Öregrunds skola år 2015.”

Val av intervjupersoner angående Öregrunds skola: Roger Lamell, ordförande i BUN Östhammar, Andreas Bryhn, förälder till barn i Öregrunds skola och en förälder som har valt att vara anonym.

Citat Roger Lamell: (…) jag var nog aldrig heller kär i att det skulle bli en F-3 skola utan F-6 är nog det minsta man kan ha där, det är den övertygelsen är jag i redan idag. Men ibland måste man spetsa argumenten för att få ut folk på gatorna (skratt).

Länk till uppsatsen:
En studie om medborgardialoger i samband med skolnedläggningar ur ett deliberativt demokratiperspektiv

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: