Category Archives:Valet 2018

Jul. 16.

Östhammars kommun anmäld till Skolinspektionen 18 gånger hittills under 2017

Under hela 2016 anmäldes Östhammars kommun 13 gånger till Skolinspektionen.
Jag uppdaterar det här inlägget varje gång huvudmannen/Östhammars kommun anmäls till Skolinspektionen.
Fram till dagens datum 16 juli 2017 har Östhammars kommun anmälts 18 gånger till Skolinspektionen

Öregrunds skola 13 juli
Vallonskolan 27 juni
Öregrunds skola 22 juni
Vallonskolan 12 juni
Vallonskolan 7 juni
Österbyskolan 24 maj
Österbyskolan 17 maj
Österbyskolan 11 maj
Olandsskolan 2 maj
Österbyskolan 11 april
Vallonskolan 23 mars
Vallonskolan 22 mars
Kommunnivå 28 februari
Olandsskolan 23 februari
Frösåkersskolan 22 februari
Öregrunds skola 27 januari
Vallonskolan 24 januari
Öregrunds skola 11 januari

Skolinspektionen 21 februari 2017
Om man upplever att en skola eller förskola inte följer de regler som finns för undervisningen och omsorgen kan man anmäla det till Skolinspektionen. Kränkningar och mobbning är den vanligaste orsaken till att man anmäler en skola, den näst vanligaste anledningen är att en elev inte får det särskilda stöd han eller hon har rätt till.

LÄNK: Politiskt förtroendevalda till Barn- och utbildningsnämnden
LÄNK: Chef för Barn- och utbildningsförvaltningen

Jul. 12.

Ett litet köttben till Öregrund inför valet 2018

Klicka på bilden så blir den större, eller titta noga igen på skylten vid handelskajen. Det är alltså nummer 2 och 7 som räcker till Öregrund, menar folket som representerar ”Östhammars kommun” och det som den detaljplan som är ute på samråd handlar om.
Har du synpunkter på planförslaget? Läs handlingarna.

Jul. 12.

Till Gimo finns det alltid pengar, men inte till ny sporthall i Östhammar

Samtliga politiska partier i Östhammars kommun har möjlighet att svara på en fråga angående att ny sporthall i Östhammar stad anses ”onödig” fast det ska byggas en ny stor skola för fler årskurser än nu. Några av partierna har som ‘tradition’ mellan valdagarna att inte besvara några som helst frågor från medborgare. När ett parti svarat på en fråga färgas partisymbolen, så du kan själv se vilka partier som nonchalerar frågor från uppdragsgivarna, alltså medborgarna:
http://www.osthammar.se/sv/dialog/fraga-politiken

Nu har det kommit ytterligare en fråga till Fråga Politiken och den handlar om den ”onödiga” sporthallen i Östhammars stad.
- Och sen när har kommunen börjat se saker i en kommunekonomiskt perspektiv? Har ju funnits pengar till både ishall och simhall på annan ort. -
Läs hela frågan på Östhammars kommunhus’ hemsida/Fråga politiken:
Sporthall Östhammar

Jul. 12.

50 namnunderskrifter krävs för att Ostkustens Framtid (OF) ska registreras hos Valmyndigheten

Det nystartade lokala politiska partiet i Östhammars kommun, OSTKUSTENS FRAMTID (OF), behöver 50 namnunderskrifter för att registreras hos Valmyndigheten och kunna ställa upp vid valet till Östhammars kommunfullmäktige 2018.
Det är alltså partibeteckningen det handlar om i detta tidiga skede, inte partiprogrammet. Partiprogram läser du och tar ställning till inför valet 2018. Partibeteckning är en annan sak och i det här fallet är partibeteckningen OSTKUSTENS FRAMTID (inte själva förkortningen OF, utan hela partibeteckningen). Detta har heller inget med att göra hur du röstar i valet 2018, utan har endast med registrering av ny partibeteckning att göra.
Läs mer om registrering av partibeteckning hos Valmyndigheten

Lista med namnunderskrifter finns bl.a. i min handväska och jag rapporterar till Åsa Lindstrand (som startar OSTKUSTENS FRAMTID) hur många som undertecknat på min lista, så adderar Lindstrand med sin lista och kan bifoga namnunderskrifterna till myndigheterna. Eftersom inte ens vuxna röstberättigade verkar veta skillnad mellan partibeteckning och partiprogram ber jag er som förstår skillnaden och vill underteckna listan att ta kontakt med mig eller Åsa Lindstrand för underskrift på listan/listorna.
Kontaktuppgifter till OSTKUSTENS FRAMTID hittar du på hemsidan, som är under uppbyggnad:
http://ostkustensframtid.se/kontakt

Senaste intervjun: SVT Nyheter Uppsala 12 juli:
Mor och dotter startar eget parti

Jul. 08.

Nystartade Ostkustens Framtid: ”God dag yxskaft”

Det nystartade politiska partiet i Östhammars kommun, OSTKUSTENS FRAMTID (OF) har haft en intensiv första vecka med bl.a. intervjuer. Åsa Lindstrand, för tillfället oberoende ledamot i Östhammars kommunfullmäktige efter avhopp från Miljöpartiet, är nu ingen nybörjare i politiken, utan en skicklig granskare och ‘grävare’ och vet hur det ska gå till när det går rätt till.

Det finns något som heter beredningstvång. Ett ärende ska beredas så att fullmäktige kan ta beslut. Att lyda under beredningstvång är inte samma sak som att ta beslut. Men, när dessa två termer blandas ihop hamnar allt färre ärenden hos fullmäktige. Det är detta som Åsa Lindstrand hade hoppats att UNT kände till. När UNT intervjuade Lindstrand om det nystartade OSTKUSTENS FRAMTID valde UNT att även kontakta kommunstyrelsens ordförande (KSO) Jacob Spangenberg  (C). Vad har han med det här att göra?
Läs Lindstrands inlägg på hemsidan OSTKUSTENS FRAMTID så klarnar det:
Intensiv första vecka!

En teveintervju med SVT Nyheter Uppsala sänd kommande vecka.

Jul. 03.

”Ostkustens framtid” – ett nytt politiskt parti i Östhammars kommun!

Äntligen! Ett helt nytt politiskt parti i Östhammars kommun och som ställer upp i valet till Östhammars kommunfullmäktige 2018:
OSTKUSTENS FRAMTID (OF)
Just nu bygger Åsa Lindstrand (oberoende i Östh. fullmäktige) hemsidan: http://ostkustensframtid.se
OF  finns även på en nystartad Facebooksida: https://www.facebook.com/ostkustensframtid

Vem är Åsa Lindstrand? Jag är politiskt oberoende ledamot i Östhammars kommuns kommunfullmäktige. Utöver det är jag ersättare i Socialnämnden. Privat är jag egenföretagare, student, ideellt aktiv i andra föreningar, mamma, sambo och husägare.

Jun. 30.

Det politiska spelet om 288:an Gimo-Börstil

Det finns en Facebook-grupp som heter Håll Östhammars kommun levande. I den gruppen startades den 16 juni 2017 en tråd om väg 288 och sträckan Gimo-Börstil.
Länk till Facebookgruppens tråd

Margareta Widén-Berggren (S), kommunalråd Östhammars kommun:
Nu ligger det till så att majoriteten har ett förslag som är likadant där regionen öppnar för ytterligare finansiering när vi får se förslaget från Trafikverket. Lite annan tågordning från oppositionen som självklart ska profilera sig. Målet är precis som förut. Två plus ett väg Jälla Börstil. Nu är det också namnsatt objekt vilket innebär att pengar finns från föregående Länstransportplan. Politiskt spel som det kallas.
MWB med ytterligare en kommentar: Kanske ska informera också att det är ett inspel o remissvaret beslut fattas senare. Vi S i Östhammars kommun kommer aldrig att ge oss och det jobbet gör vi här över alla partigränser. Det ger styrka.

Björn-Owe Björk (KD), ledamot i Knivsta kommunfullmäktige:
Delar inte riktigt Margareta Widén Berggrens syn.
Socialdemokraterna i Östhammar vek ned sig för s i Uppsala som hellre ville satsa medel på kapacitetsstark kollektivtrafik (spårvagn, typ) i Uppsala. Alliansen prioriterade mötesfri 100-väg medan s/mp-styrda region Uppsala nedprioriterade väg 288.

Margareta Widén-Berggren har inte skrivit någon kommentar efter Björks kommentar …

Jun. 26.

Flest i tomtkö i Öregrund och i Alunda innan tomtkön avvecklades

Tomtkön per ort i Östhammars kommun, innan kommunen avvecklade den:

Öregrund: 24 i kö och det fanns 4 tomter.
Alunda: 21 i kö och det fanns 2 tomter.
Östhammar: 11 i kö och det fanns 6 tomter.
Österbybruk: 8 i kö och det fanns 18 tomter.
Hargshamn: 6 i kö och det fanns 15 tomter.
Gimo: 6 i kö och det fanns 20 tomter.

UNT.se 27 augusti 2016:
– Som vi ser det nu finns absolut störst tryck i Alunda. Det är också med hänsyn till det som vi har dragit igång planarbete där. För Björnhålsskogen hoppas vi att detaljplanen är klar våren 2017, säger Tomas Bendiksen (S) som är ordförande i bygg- och miljönämnden.
Läs hela artikeln hos UNT.se/Nya regler för tomtköp oroar (du måste betala UNT för att läsa artikeln)

Östhammarshem i Öregrund
Fram till dagens datum 26 juni 2017 har endast sju hyresrätter varit lediga under året:  tre 1:or, två 2:or, två 3:or.

Jun. 20.

Medborgarförslag om råd och riktlinjer för gestaltning av offentliga rum i Östhammars kommun

Inkommen motion, medborgarförslag, som lyfter behovet av att upprätta riktlinjer för hur man ska förhålla sig till hur det ser ut i stadens vardagsrum, d.v.s. gator torg och parker.
Förslag
Bygg- och miljönämnden föreslår att kommunens ambitioner för stadens vardagsrum genom dess bebyggelse och den offentliga miljön konkretiseras i ett gestaltningsprogram och uppdraget ges finansiering för dess genomförande.
Bygg- och miljönämnden är en självklar ägare av uppdraget, dock bör Kultur och fritid samt Tekniska förvaltningen ingå i arbetsgruppen.
Läs sidorna 9-11 i kallelsen Bygg- och miljönämnden 21 juni

Jun. 19.

Östhammars kommun på sista plats (208 av 208) i Jämställdhetsindex 2016

Sidan 74, kallelsen KSAU 20 juni

3 av 51 yrkesgrupper är jämställda.
6 kvinnor och 4 män i högsta ledningsgruppen.
66 % av cheferna är kvinnor, 86 % av de tillsvidareanställda är kvinnor.
Medianlönen för kvinnor är 25 350 kronor, för män 29 000 kronor.
Långtidssjukfrånvaron är 4,2 % för kvinnor, 2,3 % för män.
Kvinnor tar i genomsnitt ut 103 föräldradagar, män 41 dagar.
56 % av kvinnorna och 82 % av männen har heltidstjänst.
93 % av kvinnorna och 82 % av männen har tillsvidareanställning.

Jun. 19.

Långtidssjukfrånvaron har ökat i Östhammars kommun

”Långtidssjukfrånvaron är 3,8% av den arbetade tiden. Det motsvarar i genomsnitt 67 anställda per dag. Den har ökat med 0,5%-enheter sedan förra året. Om den utvecklingen fortsätter kommande år kommer långtidssjukfrånvaron då att vara 4,4%. Kostnaden för långtidssjukfrånvaro är specifik för varje organisation.”
Sidan 36, kallelsen KSAU 20 juni

Jun. 16.

Om slutförande av väg 288 Gimo–Börstil! Nu vet vi vilka partier som är för mötesfri landsväg! Och emot!

(M),(L), (C) och (KD) lämnade flera yrkanden, bland annat att sträckan Gimo–Börstil som helhet ska byggas som mötesfri landsväg med hastighetsstandard 100 kilometer i timmen. Dessa yrkanden avslogs – - -
Läs mer hos Region Uppsala: Region Uppsalas länstransportplan går på remiss

Nu vet du alltså vilka politiska partier som är FÖR mötesfri väg mellan Gimo-Börstil. Och nu vet du även vilka partier som är MOT mötesfri väg:
Här är ledamöterna i Regionala utvecklingsnämnden

Jun. 08.

En stadsarkitekt är bra början för en stads gestaltning

Det finns sådant som vi har gemensamt och som får oss att må bra, som t.ex. välskötta torg, parker och gator. Där det är vackert, där skräpar vi inte ner. Där det är skräpigt, där fortsätter vi skräpa ner – det gör ju varken från eller till.
Jag läser hos Hållbar Stad: Det behövs höga ambitioner och genomtänkta strategier kring stadens gestaltning, i synnerhet nu när vi det ska byggas både mycket, snabbt och bra. De investeringar och förändringar vi gör i våra byggda miljöer behöver leda till nya bostäder, men även nya attraktiva miljöer och upprustning av befintliga.
Genom att tydliggöra stadens ambitioner i arkitekturfrågor och uppmuntra till dialog om de värden som kan skapas med arkitektur, vill Malmö stad inspirera till diskussion om arkitektur och gestaltning – inom staden, i byggbranschen och bland människor som bor i, verkar i och besöker Malmö.

Även Östhammars kommuns fem tätorter bör vara hållbara och som går att trivas i.
Träd är viktigt – ett torg utan träd, vad är det? I Öregrund finns två fjuttiga träd vid varsin ände av parkeringen. Grönska och växtlighet finns i utkanterna av stadskärnan, vid Hummelfjärd, Tallparken, så dit letar jag mig, där det finns syrener, gamla äppelträd, äldre bebyggelse med vackra trädgårdar. Människan behöver vacker natur för att må bra, som sagt:
Det behövs höga ambitioner och genomtänkta strategier kring stadens gestaltning
(FOTO, äppelträdet vid Garbergen: Hans Lindström)
Collage VÄXTL1

Maj. 30.

7 juni: missa ej debatten ”Fler åtgärder behövs för att förebygga våldsbejakande extremism”

Detta blir ju märkligt: mot KU:s förslag Fler åtgärder behövs för att förebygga våldsbejakande extremism, reserverar sig ytterkantspartierna V och SD.
Och detta blir ju ännu märkligare: ”Enligt KU:s mening är det inte acceptabelt att statsbidrag ges till organisationer och samfund som förespråkar antidemokratiska värderingar.”
Politiska partier börjar som föreningar – kan föreningar packas ihop med organisationer och samfund? För då blir ju allt väldigt märkligt.
Vilka bidrag det än handlar om så kommer de ju från skattemedel (partibidrag, statsbidrag – alla bidrag).
Onsdagen den 7 juni. Debatten sänds via webb-tv. Den tänker jag absolut inte missa!
Längst ner i förslaget på Riksdagens hemsida står vad V och SD reserverar sig mot och debatten sänds alltså onsdag 7 juni:
LÄNK: RIKSDAGEN:
”Fler åtgärder behövs för att förebygga våldsbejakande extremism”

Maj. 29.

Valresultat till Östhammars kommunfullmäktige är endast rådgivande?

Som du redan vet är en kommunal folkomröstning endast rådgivande och alltså inget som en kommun behöver ta hänsyn till.  Detsamma verkar gälla för ordinarie val till Östhammars kommunfullmäktige: vid kommunfullmäktigevalet 2014 fick Socialdemokraterna (S) Östhammar 39,8 % av rösterna, medan Centerpartiet (C) fick 15,71 % av rösterna.
Fler röstade på S i valet 2014 än valet innan, medan det blev det motsatta för C, som alltså tappade väljare.
Valresultatet verkar dock inte tas på allvar i den här kommunen. På Centerpartiet Östhammars hemsida står det så här:
Centerpartiet leder Östhammars kommun.
Det är alltså Jacob Spangenberg (C) som bestämmer i Östhammars kommun, eftersom Socialdemokraterna inte klarar att leda och styra kommunen. Varför ställer man upp i val om man inte klarar att ta ansvar för valresultatet?

Valresultat i ordinarie val i Östhammars kommun är tydligen endast rådgivande och fungerar som en folkomröstning?

Maj. 04.

Äntligen! Motion till riksdagen om stopp för rasism och nazism

Äntligen har några fått tummen ur! Tre socialdemokrater har lämnat in en motion till riksdagen:

FN:s rasdiskrimineringskonvention (CERD) började gälla i Sverige 1971. Trots det har man inte hedrat konventionen fullt ut. Jag tänker främst på det som står i Artikel 4. I Sverige har vi ännu inte förbjudit hatiska och nazistiska grupper som till exempel Svenska motståndsrörelsen.

Sverige bör följa FN:s rasdiskrimineringskonvention genom att agera i enlighet med konventioner som nämnts ovan. Konventionen har varit gällande sedan 1971. Därför bör vi också få se effekten av den.

LÄS HELA MOTIONEN PÅ RIKSDAGENS HEMSIDA

Apr. 25.

Antal intresserade av lediga lägenheter i Öregrund hos Östhammarshem

Jag bokför, som jag redan bloggat om, antalet lediga hyreslägenheter i Öregrund under 2017 hos Östhammarshem. Så här ser det ut hittills och den först tillagda (1:an) är den lägenhet som blev ledig först under 2017:

1 rok, Matrosgatan 26: antal intresserade: 36
2 rok, Håkanssons Gata 10: antal intresserade: 41
1 rok, Matrosgatan 2: antal intresserade: 50
2 rok, Håkanssons Gata 12: antal intresserade: 43
3 rok, Matrosgatan 22: antal intresserade: 42
1 rok, Jungmansgatan 25: antal intresserade 37
3 rok, Matrosgatan 16: antal intresserade: 56

Jag uppdaterar det här inlägget under hela 2017 och fram till  valet 2018, för om det ska byggas nya lägenheter i Öregrund eller inte har med politik att göra.

Apr. 25.

”Förslag om omstrukturering läggs inte fram” angående jourmottagningarna i Östhammar och Tierp

I den utredning som gjorts fanns förslag om bland annat ändrade öppettider vid jourmottagningarna i Tierp och Östhammar, stängning av distriktssköterskemottagningen i Morgongåva och vårdcentralsfilialen i Rasbo samt åtgärder för att förbättra lokalsituationen.
Det finns inga planer på att ta upp ärendet i dess nuvarande form, varken den 9 maj eller under resten av mandatperioden.

Läs hela pressmeddelandet från Region Uppsala:
Förslag om omstrukturering läggs inte fram

Apr. 12.

Åsa Lindstrand om det politiska livet efter valet 2018

Åsa Lindstrand, oberoende ledamot i Östhammars kommunfullmäktig:

Lite nu och då får jag frågan vad jag har tänkt att göra till nästa mandatperiod. Som jag ser det finns tre möjliga scenarier.
1. Inte ställa upp.
2. Gå med i ett annat parti.
3. Starta ett eget lokalt parti.

LÄS HELA BLOGGINLÄGGET PÅ LINDSTRANDS BLOGG:
”Vad händer sen?”

Apr. 06.

Lägenheter som ”testballonger” i Gimo. När ska Östhammarshem bygga nytt i Öregrund?

UNT 6 april: ”Anders Erixon menar att de lägenheter som byggs kan ses som en testballong och att det finns mark i samma område där fler hyresbostäder i olika storlek skulle kunna byggas.”
Byggstart för hyresrätter i Gimo

Antal invånare Öregrund-Gräsö: 2 250
KVARTAL 1: Januari – Mars, lediga lägenheter hos Östhammarshem i Öregrund:

STORLEK ADRESS INTRESSERADE
1 rum och kök Matrosgatan 26 36
2 rum och kök Håkanssons Gata 10 41
1 rum och kök Matrosgatan 2 50
2 rum och kök Håkanssons Gata 12 C 43
3 rum och kök Matrosgatan 22 42
1 rum och kök Jungmansgatan 25 37

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: