Category Archives:Valet 2018

Maj. 16.

Östhammars kommun anmäld till Skolinspektionen 12 gånger under 2017

Under hela 2016 anmäldes Östhammars kommun 13 gånger till Skolinspektionen.

Under januari-maj 2017 har Östhammars kommun anmälts tolv gånger till Skolinspektionen:

Österbyskolan 17 maj
Österbyskolan 11 maj
Olandsskolan 2 maj
Österbyskolan 11 april
Vallonskolan 23 mars
Vallonskolan 22 mars
Kommunnivå 28 februari
Olandsskolan 23 februari
Frösåkersskolan 22 februari
Öregrunds skola 27 januari
Vallonskolan 24 januari
Öregrunds skola 11 januari

Skolinspektionen 21 februari 2017
Om man upplever att en skola eller förskola inte följer de regler som finns för undervisningen och omsorgen kan man anmäla det till Skolinspektionen. Kränkningar och mobbning är den vanligaste orsaken till att man anmäler en skola, den näst vanligaste anledningen är att en elev inte får det särskilda stöd han eller hon har rätt till.

Maj. 04.

Äntligen! Motion till riksdagen om stopp för rasism och nazism

Äntligen har några fått tummen ur! Tre socialdemokrater har lämnat in en motion till riksdagen:

FN:s rasdiskrimineringskonvention (CERD) började gälla i Sverige 1971. Trots det har man inte hedrat konventionen fullt ut. Jag tänker främst på det som står i Artikel 4. I Sverige har vi ännu inte förbjudit hatiska och nazistiska grupper som till exempel Svenska motståndsrörelsen.

Sverige bör följa FN:s rasdiskrimineringskonvention genom att agera i enlighet med konventioner som nämnts ovan. Konventionen har varit gällande sedan 1971. Därför bör vi också få se effekten av den.

LÄS HELA MOTIONEN PÅ RIKSDAGENS HEMSIDA

Apr. 25.

Antal intresserade av lediga lägenheter i Öregrund hos Östhammarshem

Jag bokför, som jag redan bloggat om, antalet lediga hyreslägenheter i Öregrund under 2017 hos Östhammarshem. Så här ser det ut hittills och den först tillagda (1:an) är den lägenhet som blev ledig först under 2017:

1 rok, Matrosgatan 26: antal intresserade: 36
2 rok, Håkanssons Gata 10: antal intresserade: 41
1 rok, Matrosgatan 2: antal intresserade: 50
2 rok, Håkanssons Gata 12: antal intresserade: 43
3 rok, Matrosgatan 22: antal intresserade: 42
1 rok, Jungmansgatan 25: antal intresserade 37
3 rok, Matrosgatan 16: antal intresserade: 56

Jag uppdaterar det här inlägget under hela 2017 och fram till  valet 2018, för om det ska byggas nya lägenheter i Öregrund eller inte har med politik att göra.

Apr. 25.

”Förslag om omstrukturering läggs inte fram” angående jourmottagningarna i Östhammar och Tierp

I den utredning som gjorts fanns förslag om bland annat ändrade öppettider vid jourmottagningarna i Tierp och Östhammar, stängning av distriktssköterskemottagningen i Morgongåva och vårdcentralsfilialen i Rasbo samt åtgärder för att förbättra lokalsituationen.
Det finns inga planer på att ta upp ärendet i dess nuvarande form, varken den 9 maj eller under resten av mandatperioden.

Läs hela pressmeddelandet från Region Uppsala:
Förslag om omstrukturering läggs inte fram

Apr. 12.

Åsa Lindstrand om det politiska livet efter valet 2018

Åsa Lindstrand, oberoende ledamot i Östhammars kommunfullmäktig:

Lite nu och då får jag frågan vad jag har tänkt att göra till nästa mandatperiod. Som jag ser det finns tre möjliga scenarier.
1. Inte ställa upp.
2. Gå med i ett annat parti.
3. Starta ett eget lokalt parti.

LÄS HELA BLOGGINLÄGGET PÅ LINDSTRANDS BLOGG:
”Vad händer sen?”

Apr. 06.

Lägenheter som ”testballonger” i Gimo. När ska Östhammarshem bygga nytt i Öregrund?

UNT 6 april: ”Anders Erixon menar att de lägenheter som byggs kan ses som en testballong och att det finns mark i samma område där fler hyresbostäder i olika storlek skulle kunna byggas.”
Byggstart för hyresrätter i Gimo

Antal invånare Öregrund-Gräsö: 2 250
KVARTAL 1: Januari – Mars, lediga lägenheter hos Östhammarshem i Öregrund:

STORLEK ADRESS INTRESSERADE
1 rum och kök Matrosgatan 26 36
2 rum och kök Håkanssons Gata 10 41
1 rum och kök Matrosgatan 2 50
2 rum och kök Håkanssons Gata 12 C 43
3 rum och kök Matrosgatan 22 42
1 rum och kök Jungmansgatan 25 37

Apr. 05.

”På Akademiska sjukhuset i Uppsala beskrivs läget som värre än någonsin”

Sjukhusläkaren – Debatt och nyheter från sjukhusvärlden, sammanfattade så här om Akademiska sjukhuset i februari 2017:
På Akademiska sjukhuset i Uppsala beskrivs läget som värre än någonsin. I en kartläggning som Sjukhusläkarna Uppsala genomfört vittnar personal inom flertalet verksamheter om en vardag som inte håller.
Läs hela inlägget hos Sjukhusläkaren: Personal på Akademiska larmar om pressad situation

Apr. 03.

Utvärdering Räddningstjänsten i Östhammars kommun

Frågan om den utlovade utvärderingen av Räddningstjänsten i Östhammars kommun ställd på Östhammars kommunhus’ Facebook den 13 oktober 2016

Svar: ”Kommunledningen hälsar att utvärderingen kommer ske under det första kvartalet 2017. När resultatet från utvärderingen är klar kommer det bjudas in till ett öppet samråd. Beslut kommer sedan tas före 30/6-2017.”

Men vem äger definitionen av ”utvärdering”, är en viktig fråga! Vem gör frågor och vem får svara på frågorna?

Apr. 02.

De politiska partiernas närvaro i Östhammars kommunfullmäktige

UNT 2 april, Faktarutan:

UNT har gått igenom närvaroprotokoll från samtliga 11 KF-möten som hållits år 2015 och 2016.
Granskningen visar att flera partier har 100 procents närvaro – definierat som att det inte finns någon tom stol (ibland har ersättare gått in när ordinarie ledamot varit borta).
100 procents närvaro gäller C, Boa, MP, Åsa Lindstrand (-), V, L och KD.
S har 99,5 procents närvaro.
M har 97,4 procents närvaro.

Två partier sticker ut. Landsbygdspartiet (LPO) har 54,5 procent och lägst tal har Sverigedemokraterna med 49,1 procents närvaro.

Läs hela artikeln hos UNT: SD mest borta från fullmäktiges möten

Mar. 30.

Protestlista på nätet angående stängning av jourmottagningar nattetid Tierp och Östhammar

Det fanns fysiska protestlistor runt om i kommunerna. Nu är de hämtade och över 4600 personer har skrivit på med sina namn.
Här finns även en protestlista på nätet för er som missat de fysiska listorna. Ansvarig för namninsamlingen på nätet är Charlotta Eriksson. Över 650 personer har skrivit på.
När du skrivit ditt namn på protestlistan mot stängning av jourmottagningarna nattetid Tierp och Östhammar, får du ett mejl där du bekräftar ditt namn.
Här finns protestlistan på nätet:
https://www.skrivunder.com/signatures/radda_jourmottagningarna_i_tierp__osthammar

Mar. 30.

Nu får det vara nog med jidder om jourmottagningen i Östhammar!

Verksamhetschefen på Östhammars vårdcentral säger så här till UNT angående stängning av jourmottagningen nattetid:
– Vi har i snitt 0,8 besökare efter klockan 24. Det är inte försvarbart att ha en läkare, en undersköterska och en sjuksköterska anställda på natten med så litet patientunderlag.

När är det natt?
Den tid verksamhetschefen hänvisar till är klockan 00-06 vardagar!
Källa: Mats Norman, controller Region Uppsala, 30/3-17.

När vill Region Uppsala ha jouren i Östhammar stängd? Svar:
vardagar klockan 21-07 (inte ‘bara’ 00-06)
helger klockan 18-08 (vart tog helgerna vägen i statistiken?)

Nu får det vara nog med jidder om klockslag!
Ska statistik användas ska den vara korrekt!

Mar. 28.

Logik a’ la’ vårdstyrelsen Region Uppsala

Sträckan mellan Östhammars kommun och Uppsala är lika lång åt båda hållen och är körbar åt båda hållen. Vårdstyrelsens politiker och tjänstemännen som snickrat ihop förslaget om stängd jour nattetid i bl.a. Östhammar menar ju att en sjukresa på denna sträcka (Östhammar- Uppsala) är acceptabel.
Okej – invånare i Uppsala kan med den logiken ta sig till jourmottagningen i Östhammar.

Mar. 28.

Varför finns Öregrund? För vem?

SVT Uppsala 28 mars 2017: Vrak i Öregrund klassas som fornminne

Behöver vi permanenta lösningar för utbyggnad av Öregrunds hamn?  Vilka använder Öregrunds hamn och när under året används hamnen, är frågor skattebetalare i Östhammars kommun bör ställa sig.
Det finns flexibla lösningar med flytbryggor och annat som kan tas bort efter sommarsäsongen. Vad ska vi med en utbyggd hamn med permanenta (?) lösningar till – tom gästhamn nio månader om året.
Kåre Lagerquist lämnade ett medborgarförslag som har datumet 2014-11-25: FÖRENKLAD UTBYGGNAD AV ÖREGRUNDS HAMN/GÄSTHAMN: ”Förslaget har arbetats fram i samarbete med expertis inom hamnanläggningar och det har konstaterats dels att förslaget är fullt genomförbart och att det ger en säker och väl skyddad hamn.” Läs förslaget här:
14-KS574-1 Medborgarförslag om Öregrunds hamn

I Öregrund behövs i första hand lösningar för permanentboende, som lägenheter! Finns någon grupp som anstränger sig för permanentboende i och inflyttning till Öregrund!

Mar. 26.

All makt går ut över folket – även vårdstyrelsens makt

Den 9 maj ska vårdstyrelsen ta beslut om jourmottagningarna i Tierp och Östhammar. MP och S vill ha jourmottagningarna stängda nattetid i Tierp och i Östhammar. Av vårdstyrelsens 13 ledamöter är 6 av dem från just MP och S. En av ledamöterna är från Alunda Östhammars kommun, men tillhör S-laget.

Ledamöter i vårdstyrelsen:
Ranch, Malena (MP), Uppsala
Collin, Håkan (S), Heby
Klomp, Anna-Karin (KD), Uppsala
Söderlund, Petra (S), Örsundsbro
Litsner, AnnBritt (S), Knivsta
Sandberg, Lars (S), Alunda
Leijerstam, Fredrik (MP), Uppsala
Ormerod, Neil (V), Enköping
Orring, Emilie (M), Knivsta
Elsborg, Roger (M), Uppsala
Enfeldt, Johan (L), Björklinge
Botka Ncomo, Aranka (C), Uppsala
Perez, David (SD), Uppsala

Mar. 25.

Antal besök på jourmottagningen i Östhammar 2016

Det material jag använt beställde jag från Region Uppsala med återvändande svar och material från RU: ”Hej. Översänder statistik för Östhammars jourmottagning. Rapporten visar antal besök per timme för alla dagar 2016.”

Totalt antal besök på jourmottagningen Östhammar år 2016 var 5610.
Av dessa var 1723 besök på de tider som Uppsala vill ha jouren stängd i Östhammar fr.o.m. 1 september 2017:
* vardagar klockan 21-07 fick jouren 776 besök.
* helger klockan 18-08 fick jouren 947 besök.

JANUARI 2016:
antal besök jouren vardagar 21-07 var 38 personer.
antal besök jouren helger 18-08 var 66 personer.

FEBRUARI 2016:
antal besök jouren vardagar 21-07 var 74 personer.
antal besök jouren helger 18-08 var 53 personer.

MARS 2016:
antal besök jouren vardagar 21-07 var 60 personer.
antal besök jouren helger 18-08 var 82 personer.

APRIL 2016:
antal besök jouren vardagar 21-07 var 57 personer.
antal besök jouren helger 18-08 var 74 personer.

MAJ 2016:
antal besök jouren vardagar 21-07 var 58 personer.
antal besök jouren helger 18-08 var 82 personer.

JUNI 2016:
antal besök jouren vardagar 21-07 var 81 personer.
antal besök jouren helger 18-08 var 84 personer.

JULI 2016:
antal besök jouren vardagar 21-07 var 76 personer.
antal besök jouren helger 18-08 var 121 personer.

AUGUSTI 2016:
antal besök jouren vardagar 21-07 var 77 personer.
antal besök jouren helger 18-08 var 70 personer.

SEPTEMBER 2016:
antal besök jouren vardagar 21-07 var 70 personer.
antal besök jouren helger 18-08 var 104 personer.

OKTOBER 2016:
antal besök jouren vardagar 21-07 var 62 personer.
antal besök jouren helger 18-08 var 67 personer.

NOVEMBER 2016:
antal besök jouren vardagar 21-07 var 47 personer.
antal besök jouren helger 18-08 var 63 personer.

DECEMBER 2016:
antal besök jouren vardagar 21-07 var 76 personer.
antal besök jouren helger 18-08 var 81 personer.

Mar. 23.

MP/S-förslaget om att stänga jourmottagningarna i Tierp och i Östhammar ska ”fördjupas”

Det bästa vore att MP och S valkampanjar om det här inför landstingsvalet 2018: ”Vinner vi valet lovar vi att stänga jourmottagningarna i Tierp och i Östhammar nattetid.”
Något som totalt förändrar beredskapen för att rädda liv är inget som amatörer (som ju politiker är) ska hålla på med mellan valdagarna.

Men i stället detta pressmeddelande 23 mars:
Förslaget har väckt många synpunkter som vi har tagit till oss, och vi vill därför fördjupa beredningen ytterligare.
Läs hela pressmeddelandet hos Region Uppsala:
Förslag om omstrukturering kommer upp först den 9 maj i vårdstyrelsen

Mar. 23.

Östhammars kommun är som Grönköping

Tänk att kunna smita från ansvaret för mångårig misskötsel av VA-verksamheten genom att låta någon annan ta över, ställa sig vid sidan om och titta på, vissla förstrött och dessutom belönas med nya styrelsearvoden!
BoA har varit på möte i kommunstyrelsen och berättar om det mötet på partiets Facebook, där du kan läsa hela inlägget:
https://www.facebook.com/boaosthammar

Mar. 21.

30 mars är du välkommen till BoA Östhammars årsmöte

Alla är välkomna till BoA Östhammars årsmöte!
Skulle det bli omröstning i någon fråga har bara registrerade sympatisörer, styrelse och funktionärer rösträtt. Vi bjuder på en sallad m.m. så vi är tacksamma för anmälan till mötet.
https://www.facebook.com/boaosthammar

Mar. 20.

Inlägg av Åsa Lindstrand om hotet om stängning av jourmottagningarna

Åsa Lindstrand, oberoende ledamot i Östhammars kommunfullmäktige, har skrivit ett riktigt bra inlägg om hotet om stängning av jourmottagningarna i Tierp och Östhammar:

Det finns något som jag ständigt fascineras över och det är storleken på handlingar i förhållande till storleken på beslutet som handlingen ska vara underlag till.
Ett exempel är nu hotet mot jourmottagningarna i Tierp och Östhammar. Det här påverkar många i respektive kommun och handlingen är på åtta (8) sidor, om jag räknar med försättsbladet. Alltså, på sju sidor försöker tjänstepersoner övertyga politiker om att det här är en lysande idé. Hade jag suttit i vårdstyrelsen så hade jag yrkat på att ärendet skulle tillbaka för beredning, för det här är löjligt.

Läs hela inlägget på Lindstrands blogg: Behov och tillgänglighet. För vem då?
https://asalindstrand.wordpress.com

Mar. 12.

Åsa Lindstrand bloggar om Östhammars kommuns medarbetarundersökning 2015

Kommunen gjorde ingen medarbetarundersökning under 2016. Däremot gjordes en under 2015. Efter att ha begärt ut samtliga resultat av medarbetarundersökningarna och läst igenom dem så är jag inte alls förvånad över att det ser ut som det gör.
Läs mer på Åsa Lindstrands blogg om Gult och orange ledarskap:
https://asalindstrand.wordpress.com

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: