Category Archives:Valet 2018

Apr. 21.

Politiska partier i Östhammars kommunfullmäktige som uttalat är emot stängning av jouren nattetid

Det finns 11 politiska partier (inklusive 1 oberoende) i Östhammars kommunfullmäktige. Samtliga partier har (eller borde åtminstone ha) hemsidor att publicera nyheter på. Vad ska de annars med hemsidor till?

Frågan om stängning av jouren nattetid i Östhammar är inte precis en liten struntfråga, och jag har därför surfat in på de politiska partiernas hemsidor för att läsa eventuella uttalanden. Om och hur partierna uttalar sig i media intresserar mig inte, för det är inte media som ansvarar för att publicera partiernas uttalanden.

UTTALANDEN EMOT STÄNGNING:
Kristdemokraterna Östhammar
Lokalpartiet BoA
Moderaterna Östhammar
SD Uppsala i vårdstyrelsen (dock inget uttalande på SD Östhammars hemsida)
Åsa Lindstrand (oberoende) Östhammar

INGA UTTALANDEN:
Centerpartiet
Landsbygdspartiet oberoende
Liberalerna
Miljöpartiet
Socialdemokraterna – har ingen hemsida
Vänsterpartiet

Apr. 15.

Östhammars kommun anmäld till Skolinspektionen 9 gånger under 2017

Under januari-april 2017 har Östhammars kommun anmälts nio gånger till Skolinspektionen:

Öregrunds skola med reg.datum 11 januari
Vallonskolan med reg.datum 24 januari
Öregrunds skola med reg.datum 27 januari
Frösåkersskolan med reg.datum 22 februari
Olandsskolan med reg.datum 23 februari
Kommunnivå med reg.datum 28 februari
Vallonskolan med reg.datum 22 mars
Vallonskolan med reg.datum 23 mars
Österbyskolan med reg.datum 11 april

Skolinspektionen 21 februari 2017
Om man upplever att en skola eller förskola inte följer de regler som finns för undervisningen och omsorgen kan man anmäla det till Skolinspektionen. Kränkningar och mobbning är den vanligaste orsaken till att man anmäler en skola, den näst vanligaste anledningen är att en elev inte får det särskilda stöd han eller hon har rätt till.

Apr. 12.

Åsa Lindstrand om det politiska livet efter valet 2018

Åsa Lindstrand, oberoende ledamot i Östhammars kommunfullmäktig:

Lite nu och då får jag frågan vad jag har tänkt att göra till nästa mandatperiod. Som jag ser det finns tre möjliga scenarier.
1. Inte ställa upp.
2. Gå med i ett annat parti.
3. Starta ett eget lokalt parti.

LÄS HELA BLOGGINLÄGGET PÅ LINDSTRANDS BLOGG:
”Vad händer sen?”

Apr. 06.

Lägenheter som ”testballonger” i Gimo. När ska Östhammarshem bygga nytt i Öregrund?

UNT 6 april: ”Anders Erixon menar att de lägenheter som byggs kan ses som en testballong och att det finns mark i samma område där fler hyresbostäder i olika storlek skulle kunna byggas.”
Byggstart för hyresrätter i Gimo

Antal invånare Öregrund-Gräsö: 2 250
KVARTAL 1: Januari – Mars, lediga lägenheter hos Östhammarshem i Öregrund:

STORLEK ADRESS INTRESSERADE
1 rum och kök Matrosgatan 26 36
2 rum och kök Håkanssons Gata 10 41
1 rum och kök Matrosgatan 2 50
2 rum och kök Håkanssons Gata 12 C 43
3 rum och kök Matrosgatan 22 42
1 rum och kök Jungmansgatan 25 37

Apr. 05.

”På Akademiska sjukhuset i Uppsala beskrivs läget som värre än någonsin”

Sjukhusläkaren – Debatt och nyheter från sjukhusvärlden, sammanfattade så här om Akademiska sjukhuset i februari 2017:
På Akademiska sjukhuset i Uppsala beskrivs läget som värre än någonsin. I en kartläggning som Sjukhusläkarna Uppsala genomfört vittnar personal inom flertalet verksamheter om en vardag som inte håller.
Läs hela inlägget hos Sjukhusläkaren: Personal på Akademiska larmar om pressad situation

Apr. 03.

Utvärdering Räddningstjänsten i Östhammars kommun

Frågan om den utlovade utvärderingen av Räddningstjänsten i Östhammars kommun ställd på Östhammars kommunhus’ Facebook den 13 oktober 2016

Svar: ”Kommunledningen hälsar att utvärderingen kommer ske under det första kvartalet 2017. När resultatet från utvärderingen är klar kommer det bjudas in till ett öppet samråd. Beslut kommer sedan tas före 30/6-2017.”

Men vem äger definitionen av ”utvärdering”, är en viktig fråga! Vem gör frågor och vem får svara på frågorna?

Apr. 02.

De politiska partiernas närvaro i Östhammars kommunfullmäktige

UNT 2 april, Faktarutan:

UNT har gått igenom närvaroprotokoll från samtliga 11 KF-möten som hållits år 2015 och 2016.
Granskningen visar att flera partier har 100 procents närvaro – definierat som att det inte finns någon tom stol (ibland har ersättare gått in när ordinarie ledamot varit borta).
100 procents närvaro gäller C, Boa, MP, Åsa Lindstrand (-), V, L och KD.
S har 99,5 procents närvaro.
M har 97,4 procents närvaro.

Två partier sticker ut. Landsbygdspartiet (LPO) har 54,5 procent och lägst tal har Sverigedemokraterna med 49,1 procents närvaro.

Läs hela artikeln hos UNT: SD mest borta från fullmäktiges möten

Mar. 30.

Protestlista på nätet angående stängning av jourmottagningar nattetid Tierp och Östhammar

Det fanns fysiska protestlistor runt om i kommunerna. Nu är de hämtade och över 4600 personer har skrivit på med sina namn.
Här finns även en protestlista på nätet för er som missat de fysiska listorna. Ansvarig för namninsamlingen på nätet är Charlotta Eriksson. Över 650 personer har skrivit på.
När du skrivit ditt namn på protestlistan mot stängning av jourmottagningarna nattetid Tierp och Östhammar, får du ett mejl där du bekräftar ditt namn.
Här finns protestlistan på nätet:
https://www.skrivunder.com/signatures/radda_jourmottagningarna_i_tierp__osthammar

Mar. 30.

Nu får det vara nog med jidder om jourmottagningen i Östhammar!

Verksamhetschefen på Östhammars vårdcentral säger så här till UNT angående stängning av jourmottagningen nattetid:
– Vi har i snitt 0,8 besökare efter klockan 24. Det är inte försvarbart att ha en läkare, en undersköterska och en sjuksköterska anställda på natten med så litet patientunderlag.

När är det natt?
Den tid verksamhetschefen hänvisar till är klockan 00-06 vardagar!
Källa: Mats Norman, controller Region Uppsala, 30/3-17.

När vill Region Uppsala ha jouren i Östhammar stängd? Svar:
vardagar klockan 21-07 (inte ‘bara’ 00-06)
helger klockan 18-08 (vart tog helgerna vägen i statistiken?)

Nu får det vara nog med jidder om klockslag!
Ska statistik användas ska den vara korrekt!

Mar. 28.

Logik a’ la’ vårdstyrelsen Region Uppsala

Sträckan mellan Östhammars kommun och Uppsala är lika lång åt båda hållen och är körbar åt båda hållen. Vårdstyrelsens politiker och tjänstemännen som snickrat ihop förslaget om stängd jour nattetid i bl.a. Östhammar menar ju att en sjukresa på denna sträcka (Östhammar- Uppsala) är acceptabel.
Okej – invånare i Uppsala kan med den logiken ta sig till jourmottagningen i Östhammar.

Mar. 28.

Varför finns Öregrund? För vem?

SVT Uppsala 28 mars 2017: Vrak i Öregrund klassas som fornminne

Behöver vi permanenta lösningar för utbyggnad av Öregrunds hamn?  Vilka använder Öregrunds hamn och när under året används hamnen, är frågor skattebetalare i Östhammars kommun bör ställa sig.
Det finns flexibla lösningar med flytbryggor och annat som kan tas bort efter sommarsäsongen. Vad ska vi med en utbyggd hamn med permanenta (?) lösningar till – tom gästhamn nio månader om året.
Kåre Lagerquist lämnade ett medborgarförslag som har datumet 2014-11-25: FÖRENKLAD UTBYGGNAD AV ÖREGRUNDS HAMN/GÄSTHAMN: ”Förslaget har arbetats fram i samarbete med expertis inom hamnanläggningar och det har konstaterats dels att förslaget är fullt genomförbart och att det ger en säker och väl skyddad hamn.” Läs förslaget här:
14-KS574-1 Medborgarförslag om Öregrunds hamn

I Öregrund behövs i första hand lösningar för permanentboende, som lägenheter! Finns någon grupp som anstränger sig för permanentboende i och inflyttning till Öregrund!

Mar. 26.

All makt går ut över folket – även vårdstyrelsens makt

Den 9 maj ska vårdstyrelsen ta beslut om jourmottagningarna i Tierp och Östhammar. MP och S vill ha jourmottagningarna stängda nattetid i Tierp och i Östhammar. Av vårdstyrelsens 13 ledamöter är 6 av dem från just MP och S. En av ledamöterna är från Alunda Östhammars kommun, men tillhör S-laget.

Ledamöter i vårdstyrelsen:
Ranch, Malena (MP), Uppsala
Collin, Håkan (S), Heby
Klomp, Anna-Karin (KD), Uppsala
Söderlund, Petra (S), Örsundsbro
Litsner, AnnBritt (S), Knivsta
Sandberg, Lars (S), Alunda
Leijerstam, Fredrik (MP), Uppsala
Ormerod, Neil (V), Enköping
Orring, Emilie (M), Knivsta
Elsborg, Roger (M), Uppsala
Enfeldt, Johan (L), Björklinge
Botka Ncomo, Aranka (C), Uppsala
Perez, David (SD), Uppsala

Mar. 25.

Antal besök på jourmottagningen i Östhammar 2016

Det material jag använt beställde jag från Region Uppsala med återvändande svar och material från RU: ”Hej. Översänder statistik för Östhammars jourmottagning. Rapporten visar antal besök per timme för alla dagar 2016.”

Totalt antal besök på jourmottagningen Östhammar år 2016 var 5610.
Av dessa var 1723 besök på de tider som Uppsala vill ha jouren stängd i Östhammar fr.o.m. 1 september 2017:
* vardagar klockan 21-07 fick jouren 776 besök.
* helger klockan 18-08 fick jouren 947 besök.

JANUARI 2016:
antal besök jouren vardagar 21-07 var 38 personer.
antal besök jouren helger 18-08 var 66 personer.

FEBRUARI 2016:
antal besök jouren vardagar 21-07 var 74 personer.
antal besök jouren helger 18-08 var 53 personer.

MARS 2016:
antal besök jouren vardagar 21-07 var 60 personer.
antal besök jouren helger 18-08 var 82 personer.

APRIL 2016:
antal besök jouren vardagar 21-07 var 57 personer.
antal besök jouren helger 18-08 var 74 personer.

MAJ 2016:
antal besök jouren vardagar 21-07 var 58 personer.
antal besök jouren helger 18-08 var 82 personer.

JUNI 2016:
antal besök jouren vardagar 21-07 var 81 personer.
antal besök jouren helger 18-08 var 84 personer.

JULI 2016:
antal besök jouren vardagar 21-07 var 76 personer.
antal besök jouren helger 18-08 var 121 personer.

AUGUSTI 2016:
antal besök jouren vardagar 21-07 var 77 personer.
antal besök jouren helger 18-08 var 70 personer.

SEPTEMBER 2016:
antal besök jouren vardagar 21-07 var 70 personer.
antal besök jouren helger 18-08 var 104 personer.

OKTOBER 2016:
antal besök jouren vardagar 21-07 var 62 personer.
antal besök jouren helger 18-08 var 67 personer.

NOVEMBER 2016:
antal besök jouren vardagar 21-07 var 47 personer.
antal besök jouren helger 18-08 var 63 personer.

DECEMBER 2016:
antal besök jouren vardagar 21-07 var 76 personer.
antal besök jouren helger 18-08 var 81 personer.

Mar. 23.

MP/S-förslaget om att stänga jourmottagningarna i Tierp och i Östhammar ska ”fördjupas”

Det bästa vore att MP och S valkampanjar om det här inför landstingsvalet 2018: ”Vinner vi valet lovar vi att stänga jourmottagningarna i Tierp och i Östhammar nattetid.”
Något som totalt förändrar beredskapen för att rädda liv är inget som amatörer (som ju politiker är) ska hålla på med mellan valdagarna.

Men i stället detta pressmeddelande 23 mars:
Förslaget har väckt många synpunkter som vi har tagit till oss, och vi vill därför fördjupa beredningen ytterligare.
Läs hela pressmeddelandet hos Region Uppsala:
Förslag om omstrukturering kommer upp först den 9 maj i vårdstyrelsen

Mar. 23.

Östhammars kommun är som Grönköping

Tänk att kunna smita från ansvaret för mångårig misskötsel av VA-verksamheten genom att låta någon annan ta över, ställa sig vid sidan om och titta på, vissla förstrött och dessutom belönas med nya styrelsearvoden!
BoA har varit på möte i kommunstyrelsen och berättar om det mötet på partiets Facebook, där du kan läsa hela inlägget:
https://www.facebook.com/boaosthammar

Mar. 21.

30 mars är du välkommen till BoA Östhammars årsmöte

Alla är välkomna till BoA Östhammars årsmöte!
Skulle det bli omröstning i någon fråga har bara registrerade sympatisörer, styrelse och funktionärer rösträtt. Vi bjuder på en sallad m.m. så vi är tacksamma för anmälan till mötet.
https://www.facebook.com/boaosthammar

Mar. 20.

Inlägg av Åsa Lindstrand om hotet om stängning av jourmottagningarna

Åsa Lindstrand, oberoende ledamot i Östhammars kommunfullmäktige, har skrivit ett riktigt bra inlägg om hotet om stängning av jourmottagningarna i Tierp och Östhammar:

Det finns något som jag ständigt fascineras över och det är storleken på handlingar i förhållande till storleken på beslutet som handlingen ska vara underlag till.
Ett exempel är nu hotet mot jourmottagningarna i Tierp och Östhammar. Det här påverkar många i respektive kommun och handlingen är på åtta (8) sidor, om jag räknar med försättsbladet. Alltså, på sju sidor försöker tjänstepersoner övertyga politiker om att det här är en lysande idé. Hade jag suttit i vårdstyrelsen så hade jag yrkat på att ärendet skulle tillbaka för beredning, för det här är löjligt.

Läs hela inlägget på Lindstrands blogg: Behov och tillgänglighet. För vem då?
https://asalindstrand.wordpress.com

Mar. 12.

Åsa Lindstrand bloggar om Östhammars kommuns medarbetarundersökning 2015

Kommunen gjorde ingen medarbetarundersökning under 2016. Däremot gjordes en under 2015. Efter att ha begärt ut samtliga resultat av medarbetarundersökningarna och läst igenom dem så är jag inte alls förvånad över att det ser ut som det gör.
Läs mer på Åsa Lindstrands blogg om Gult och orange ledarskap:
https://asalindstrand.wordpress.com

Mar. 10.

Patrik Larsson angående planerna på att lägga ner jourmottagningarna i Östhammar och Tierp nattetid

Patrik Larsson (distriktsläkare, specialist i allmänmedicin) Östhammars Vårdcentral:

Jag inser att de som utrett denna fråga inte diskuterat den med mig som har störst erfarenhet som läkare på jourtid i Östhammar och då har man nog inte heller talat med berörda läkare i Tierp.
Jag misstänker att de människor som bor i norra delen av länet betalar landstingsskatt som alla andra och räknar därmed att nordupplands befolkning borde ha rätt till den beredskap som råder idag.
Då även ambulans och räddningstjänst samt polisen har mindre att göra nattetid anser ni då att även dessa verksamheter borde läggas ner nattetid.

Läs hela inlägget av Patrik Larsson här:
Man planerar nu att lägga ner jourmottagningarna i Östhammar och Tierp nattetid

Ta del av bakgrunden: Pressmeddelande Vårdstyrelsen Region Uppsala:
Nya öppettider för jourmottagningar i Tierp och Östhammar föreslås
Förändringarna i Tierp och Östhammar föreslås gälla från den 1 september 2017.

Feb. 27.

Tillväxtstrategi för Östhammars kommun – samtliga orter

Bilden nedan är en skärmbild från föredragningslistan sidorna 36-50 kommunstyrelsen 28 februari 2017 och har med tillväxtstrategin att göra.
- – - ”den regionala utvecklingen och efterfrågan på bostäder ger oss stöd för att föreslå att tillväxtmålet för nettobefolkningsökning höjs från 200 individer per år till 300-500 per år den närmaste femårsperioden. Totalt
2 000 under 2017-2021. Ett högre mål backas upp av tillgång av planlagd mark och pågående detaljplaner”.
Läs gärna sidorna om hur chefen på Tillväxtkontoret, Ulf Andersson, tänker om tillväxten i Östhammars kommun.

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: