Category Archives:Valet 2018

Jun. 18.

Antal intresserade av lediga lägenheter i Öregrund hos Östhammarshem

Östhammarshems nyproduktion i Alunda och Gimo:
Efterfrågan har varit stor på de 40 nyproducerade hyreslägenheterna i Alunda och Gimo. Enligt färska uppgifter från Östhammarshem har cirka 40 personer visat intresse för de sista fyra lägenheterna i Gimo. För de första tretton lägenheterna har kontrakt tecknats med personer i åldern 19 till 94 år. I Alunda har Östhammarshem femton färdiga kontrakt (åldersspann 20-83 år) och för de sista åtta lägenheterna kan kontrakt tecknas när det är klart med inkomstintyg.
LÄNK: UNT/Allt snart uthyrt i Gimo och Alunda

Jag bokför antalet lediga hyreslägenheter i Öregrund under 2017-2018 hos Östhammarshem. Så här ser det ut hittills:

Den senaste lägenheten har 17 juni 2018 som sista anmälningsdatum.

Januari-Mars 2017:
1 rok, Matrosgatan 26: antal intresserade: 36
2 rok, Håkanssons Gata 10: antal intresserade: 41
1 rok, Matrosgatan 2: antal intresserade: 50
2 rok, Håkanssons Gata 12: antal intresserade: 43
3 rok, Matrosgatan 22: antal intresserade: 42
1 rok, Jungmansgatan 25: antal intresserade 37
April-Juni 2017:
3 rok, Matrosgatan 16: antal intresserade: 56
Juli-September 2017:
2 rok, Matrosgatan 10: antal intresserade: 55
3 rok, Jungmansgatan 22: antal intresserade: 40
Oktober-December 2017:
2 rok, Håkanssons Gata 10B: antal intresserade: 52
4 rok, Jungmansgatan 24: antal intresserade: 35
3 rok, Jungmansgatan 10: antal intresserade: 41
Januari-Mars 2018
2 rok, Skolgatan 16, seniorboende: antal intresserade: 29
2 rok, Smedjegatan 11: antal intresserade: 32
April-Juni 2018
2 rok, Skolgatan 42, seniorboende: antal intresserade: 30
2 rok, Matrosgatan 30: antal intresserade: (minst) 79
3 rok, Matrosgatan 42: antal intresserade: 49
3 rok, Jungmansgatan 21: antal intresserade: 57

Jag uppdaterar det här inlägget under hela 2017 och fram till  valet 2018, för om det ska byggas nya lägenheter i Öregrund eller inte har med politik att göra – till vilka orter ‘kommunen’ vill styra inflyttning.

Jun. 18.

Lokalpartiet BoA önskar dig en skön sommar

LÄNK: Hemsida www.lokalpartietboa.se

Jun. 17.

Vallöften inför valet till Östhammars kommunfullmäktige

Jag ’drar ihop’ de politiska partierna och deras vallöften om viktiga sakpolitiska frågor inför valet till Östhammars kommunfullmäktige 2018. Vallöften kommer från olika håll: hemsidor, lokalmedia m.m.
Påfyllning i det här blogginlägget sker när jag hittar fler sakfrågor som partierna tagit ställning i.

Partier som vill ha kvar alla grundskolor

Lokalpartiet BoA: ”Behålla alla grundskolor vi har idag!”
(Hemsidan)
Ostkustens Framtid nytt lokalparti: ”De ska finnas kvar med de årskurser varje skola har nu (och eventuellt utöka årskurserna), ges stöd och utvecklas på de sätt som de behöver.”
(Hemsidan)

Partier som vill avveckla grundskolor
eller slingrar sig när de får frågan

Centerpartiet: ”Alla kommunala skolor ska erbjuda hög och likvärdig kvalitet för lärare och elever”. (Jacob Spangenberg i UNT)
Liberalerna: ”Lägg ner de minsta skolorna – Satsa på utbildning i stället för lokaler”. (AnnonsNytt onsdag 13 juni, sidan 8)
Socialdemokraterna: ”Vi prioriterar god kvalitet på undervisningen framför byggnader”. (Margareta Widen-Berggren i UNT)

Jun. 15.

Östhammars kommun har tappat 22 placeringar i ”Här är det bäst att bo” 2018

Här är det bäst att arbeta, vara ung, ha familj, vara äldre = Här är det bäst att bo. Fokus’ och Handelshögskolan i Jönköping gör årliga rankingar av Sveriges alla 290 kommuner.
LÄNK: FOKUS / BÄST ATT BO 2018
Östhammars kommun tillhör kategorin Landsbygdskommun: ”Kommuner som har en befolkningstäthet på minst fem invånare per kvadratkilo meter och som inte är en storstads- eller stadskommun.”

Östhammars kommun placerade sig på plats 103 förra året (2017) och har i årets ranking tappat 22 placering och hamnar i år på plats 125 av totalt 290 kommuner. Kommunens placeringar för följande kriterier:
att vara ung: plats 82
att vara äldre: 190
att ha familj: plats 123
att arbeta: plats 126
Östhammars kommun placerade sig på plats 43 av 164 i kategorin Bästa landsbygdskommun.

Jun. 15.

Internetstiftelsen: När man talar om trollen, vilka menar man då?

Internetstiftelsen i Sverige: Läs mer om nättroll, trollfabriker och hur de arbetar för att manipulera dig. Den här filmen är en bit kunskap från Internetstiftelsen. Du hittar mer kunskap på https://internetkunskap.se

Jun. 14.

3 * Lindstrand kandiderar för Ostkustens Framtid till Östhammars kommunfullmäktige

Ostkustens Framtid på Facebook

Hej!

Vi har nu klart med vår valsedel, där vi har 6 kandidater varav 3 generationer Lindstrand: Emma, Eva och Åsa.

Emma är kanske den yngsta kandidaten sett till alla partiers kandidater valet 2018? Emma är en skarp ordförande för vår förening och ser till att dagordningen följs när vi har styrelsemöten.

Eva, pensionerad ingenjör, vill nu göra något med de kunskaper hon har om politiken i Östhammars kommun. Efter ett yrkesliv har Eva samlat på sig erfarenheter om nästan allt.

Åsa har redan en plats i Östhammars kommunfullmäktige, men som oberoende ledamot efter avhopp från det parti hon kandiderade för 2014 – och vill självklart fortsätta påverka via mandat i fullmäktige.

Framöver, i god tid innan valet till Östhammars kommunfullmäktige, kommer samtliga 6 kandidater att presentera sig här på vår Facebook och på vår hemsida.
Vi fortsätter i lugn takt att ladda upp vårt partis mandatlöften på vår hemsida. Kika in på hemsidan och läs de mandatlöften vi redan publicerat:
http://ostkustensframtid.se

Jun. 13.

Finns det ingen efterfrågan på permanentboende i Öregrund?

I Östhammars kommun finns totalt 3 348 fritidshus med fastighetsägare, men inga folkbokförda på adresserna. Antal bostäder totalt i kommunen är 10 741. Andelen fritidshus av alla bostäder i kommunen är alltså cirka 31 %.
Källa: översiktsplanerare i Östhammars kommunhus 13 juni 2018.

Andelen fritidshus av 3348 per ort
(Med fritidshus avses fastigheter utan folkbokförda.)
Hargshamn: 2 %
Alunda: 4 %
Gimo: 5 %
Österbybruk och Dannemora: 6 %
Östhammar: 12 %
Öregrund och Gräsö: 71 %

I kommunens översiktsplan, med kommunstyrelsens arbetsutskott som politisk styrgrupp, står följande: Efterfrågan på permanentbostäder är för närvarande störst i Alunda, Östhammar och Österbybruk. I Öregrund och i skärgården är efterfrågan på delårsbostäder större än efterfrågan på åretruntbostäder. Det finns en förväntad ökad efterfrågan på bostäder i Gimo. Bedömningen är att orten därför behöver ett bredare utbud av bostadstyper.
(Sidan 29 under rubriken Bostäder.)

På vilket/vilka sätt bekräftar diagrammet nedan att det finns en ’förväntad efterfrågan’ på bostäder i just Gimo? Bakom allt det här står alltså politiker som styr utvecklingen i den här kommunen. Det är det politiker ska göra. Öregrund har ingen politisk representation i den politiska ledningen. Öregrund har heller ingen representation i styrelsen för Östhammarshem. Är det därför som det inte finns någon ’förväntad efterfrågan’ på bostäder i Öregrund?

Antal bostäder som inte är fritidsboende:
Östhammar: 2 298
Gimo: 1 328
Österbybruk och Dannemora: 1 281
Öregrund och Gräsö: 1 194
Alunda: 1 127
Hargshamn: 165

Diagrammet nedan bekräftar att det är finns fler fastighetsägare i Öregrund och på Gräsö som inte är folkbokförda på fastigheterna än det finns fastigheter där man är folkbokförd. Det tolkar alltså politikerna som att det är färre som vill ha permanentboende i Öregrund jämfört med hur många som vill bo eller flytta till de andra orterna. I själva verket är det så här, att det kommunala bostadsbolaget Östhammarshem inte har några som helst planer på att bygga hyresrätter på Gräsö eller i Öregrund. Och hur ska då ungdomar på Gräsö och i Öregrund få sitt första boende? Hur ska då inflyttning kunna ske till Gräsö och Öregrund?

Kustområdet Hargshamn, Gräsö och Öregrund är till för ’hopp och lek’ och turism, men pengarna som kommer in från turismen investeras någon annanstans i kommunen.

Valresultat ger konsekvens!

Så här ser det ut när det blir en ledig lägenhet i Öregrund hos Östhammarshem. Blogginlägg som uppdateras:
Antal intresserade av lediga lägenheter i Öregrund hos Östhammarshem

Jun. 13.

Diskutera strandskyddet med Ostkustens Framtid

Vad tycker du? Ska strandskyddet minskas ner i vår kommun? Diskutera frågan/frågorna på Ostkustens Framtids Facebook:
https://www.facebook.com/ostkustensframtid

Jun. 12.

Ingemar Adén, lokalpartiet BoA Östhammar: ”En katastrof att spola toaletter med dricksvatten”

Vem är Ingemar Adén? Vad kan Adén om VA? Väldigt mycket! Adén lämnade en BoA-motion till Östhammars kommunfullmäktige om tekniskt vatten – motionen avslogs!
LÄNK till motionen om tekniskt vatten

Jag kontaktade Ingemar Adén och ställde frågor om tekniskt vatten vilket resulterade i det här blogginlägget.

Ingemar Adén kom i ’kontakt’ med tekniskt vatten första gången på Arlanda flygplats år 1982. Det tekniska vattnet användes till att spola landningsbanorna, bevattna gräsytorna mellan banorna, fordonstvätt i tvätthallarna, vattna växter. Det tekniska vattnet användes även i sprinkler, som kräver hög kapacitet och mycket vatten. Vid den tiden spolades dock toaletterna med vårt viktigaste livsmedel – vatten!

Ingemar Adéns yrkesbakgrund och erfarenhet

* Har sedan 1960 arbetat med bygg och anläggning, Trafikverket.
* Arbetade åt Luftfartsverket 1982 när terminal 4 byggdes på Arlanda och fick då uppdraget som chefskontrollant av projektet och att allt skulle fungera: hydrantledningar (flygbränsle till flygplanen, el, tele, varmluft, 400 Htz till flygplanen, spillvattenledningar, livsmedelsvatten till alla nyttjare och flygplan m.m.
* Tunnelarbeten där samarbetet med Käppala reningsverk i Lidingö 5 mil från Arlanda – allt lakvatten som innehåller högre halter av kväve pumpades till Käppala reningsverk.
* Vägverket (nu Trafikverket) år 1985: motortrafikled Gävle-Axmartavlan, klart 1987.
* Luftfartsverket 1987: terminal 2 och 3 Arlanda, klart 1990. Fortsatt arbete med olika projekt på Arlanda flygplats. Tredje landningsbanan start 1998, byggkostnad 2,5 miljard, platschef för projektet, klart 2000.
* Egen företagare med konsultverksamhet från juni år 1990:
Har arbetat åt Akademiska Hus, Uppsala, med ombyggnad av Ultuna universitetsområde och djursjukhuset samt Skandionkliniken 2012-2014 för patienter som protonbehandlas.
Akademiska Sjukhusets nya sjukhus 2014-2015: schakter, pålning, spontning med dragstagsinfästning.
* Pågående uppdrag av NCC bl.a. Untraverken Söderfors.

Ingemar Adén om tekniskt vatten i Östhammars kommun

Ingemar menar att det är en katastrof att spola toaletter med dricksvatten, som ju är vårt viktigaste livsmedel. Tekniskt vatten, menar Ingemar, ska användas där vi har stor förbrukning av vatten, och spolning i toaletter resulterar i stor förbrukning av dricksvatten:

”I Östhammars kommun bor cirka 21 000 invånare. Låt säga att varje invånare gör tre toalettbesök varje dygn. Varje spolning tar 10 liter dricksvatten. Alltså 30 liter vatten per invånare varje dygn. 30 liter multiplicerat med 21 000 blir 630 000 liter dricksvatten rätt ner i toaletterna varje dygn, 18 900 000 liter varje månad och 228 000 000 liter varje år.

I befintliga samhällen går det inte att åtgärda problemet med att använda tekniskt vatten till toalettspolning. Men, i nya bostadsområden, där det finns vatten – där kan man anlägga tekniskt vatten. Alla orter i Östhammars kommun har anknytning till vatten. Gimo har Gimodammen, Alunda har Vällen och Rastsjön, Österbybruk har Dannemorasjön och Österbydammen, Öregrund och Hargshamn har Östersjön.

Nya detaljplaner för ovan nämnda orter skall tekniskt vatten vara en av huvuduppgifterna vid ett bygglovsbeviljande.

För tekniskt vatten från annat vatten måste en reningsmetod utföras, så att inte porslinet blir missfärgat. Samma vatten kan användas till bevattning i trädgårdar. Men man ska inte bada eller duscha i tekniskt vatten.

Naturligtvis blir det en ökad kostnad vid anläggande av tekniskt vatten med en separat avsättning till varje tomt eller hus med en extra ledning och någon typ av reningsfilter beroende av vilken vattentyp som förekommer.

Med vattenbrist, som är påtaglig, är detta en långsiktig investering, som ger stora besparingar och kan trygga framtida vattentillgångar.

Min motion var ställd till kommunfullmäktige. Kommunalråden Widén-Berggren (S) och Spangenberg (C), är styrelseledamöter i nybildade bolaget Östhammar Vatten. De överlät till Gästrike Vatten att svara på min motion med ett helt värdelöst svar som mer handlade om att spara vatten just nu, än att titta framåt i tiden. Bolaget Östhammar Vatten skulle naturligtvis ha anlitat ett företag med kunskap om rening av tekniskt vatten och därefter ställt krav på utföraren Gästrike Vatten.”

Vill du komma i kontakt med Ingemar Adén?
Här är Lokalpartiet Boa:s nya hemsida, som är under uppbyggnad:
https://www.lokalpartietboa.se
Mejl till Ingemar Adén: familjen.aden@telia.com

Jun. 12.

Strandskyddet i Östhammars kommun

Något jag verkligen gillar i Östhammars kommun, är att ‘kommunhuset’ visar musklerna och värnar om strandskyddet. Det finns bl.a. inga utpekade LIS-områden i översiktsplanen. LIS betyder Landsbygdsutveckling i strandnära lägen.

Vad Moderaterna Östhammar menar med det här i Plan för Östhammar 2018-2022 vet jag inte. Vad är förnuft i sammanhanget strandskydd: ”Strandskydd med förnuft och skapa förutsättningar för attraktivt boende.”
Vad har övriga partier för synpunkter på strandskyddet? Om strandskyddet är viktigt för dig – ta reda på vad alla partierna tycker innan du ger bort din röst i valet till Östhammars kommunfullmäktige 2018.

Att kommunen visar musklerna är en bra sak! Om strandskyddet respekteras av allmänheten/fastighetsägare är en helt annan sak.
LÄNK: Östhammars kommun/Informationsblad om strandskyddsdispens

Jun. 12.

Sambandet utbildning och partisympatier

Jag här ‘hängt’ på SCB:s webbsida och läst om senaste mätningen av partisympatier. Den är utförd i maj 2018. Sambandet mellan utbildning och partisympatier är alltid lika spännande att samtala om.
Jag citerar från SCB:s hemsida, men kortar ner:

Centerpartiet
Stödet för Centerpartiet är högre bland personer med längre eftergymnasial utbildning, minst 3 år, jämfört med dem med förgymnasial och gymnasial utbildning.

Liberalerna
Ser man till utbildningsnivå är andelen sympatisörer störst bland dem med eftergymnasial utbildning.

Moderaterna
Sett till utbildningsnivå är stödet lägre bland dem med förgymnasial utbildning jämfört med övriga utbildningsnivåer.

Kristdemokraterna
Det finns inte några signifikanta skillnader i stöd efter födelseland (inrikes och utrikes födda) eller efter utbildningsnivå.

Socialdemokraterna
Sett till utbildningsnivå kan man konstatera ett större stöd bland dem med förgymnasial och gymnasial utbildning än bland personer med eftergymnasial utbildning.

Vänsterpartiet
Sett till utbildningsnivå är stödet för partiet större bland dem med längre eftergymnasial utbildning, minst 3 år, jämfört med dem med förgymnasial eller gymnasial utbildning.

Miljöpartiet
Sett till utbildningsnivå kan man konstatera att stödet för partiet är högst bland dem med eftergymnasial utbildning, minst 3 år.

Sverigedemokraterna
Sett till utbildningsnivå så är stödet för partiet större, mer än dubbelt så stort, bland dem med förgymnasial och gymnasial utbildning än bland dem med eftergymnasial utbildning.

Jun. 08.

Internetstiftelsen: Så luras vi av våra känslor

Internetstiftelsen i Sverige: Du har säkert hört begreppet faktaresistens, men vad betyder det? Lär dig det, och varför kunskapsresistens är ett bättre begrepp.
Den här filmen är en bit kunskap från Internetstiftelsen. Du hittar mer kunskap på
https://internetkunskap.se

Jun. 07.

VA-taxan upp 73,5 %?

Så här skrev jag sent igår kväll på min privata Facebook: ”Kanske är jag väldigt trött nu? Jag får det till att VA-taxan ökar med 73,5 % på fem år, från 2014 till 2019.”
Här finns inte förbrukningen med, utan det handlar om den fasta avgiften. Min tanke igår var att jag skulle få hjälp att räkna, men i stället fick jag medhåll: ”Det stämmer säkert” och ”Det är korrekt”. Kanske de två inte heller kan räkna?

Och, jag citerar ett inlägg från gruppen Håll Östhammars Kommun Levande:

Igår [slutet av januari 2018] röstade den politiska majoriteten igenom de nya taxorna för kommunalt vatten, med konsekvensen att den fasta avgiften ökar med 70 % på tre år och att kommunen äntligen hamnar i topp i en Sverigeranking, d v s Sveriges dyraste kommunala vatten o avlopp 2019! Huvudlöst!
Grattis alla vattenanvändare i kommunen!!!!

Jun. 04.

Ostkustens Framtid (OF) tackar på förhand för bidrag till valkampanjen

Ostkustens Framtid (OF) ställer upp i valet till Östhammars kommunfullmäktige 2018.

Hej!

Partier som inte redan har mandat i fullmäktige har inget ekonomiskt partistöd. Vi tar därför tacksamt och ödmjukt emot donationer från allmänheten. Bidragen kommer att finansiera våra valkampanjer, annonser och offentliga besök (polistillstånd kostar pengar det också) på gator och torg.

Swisha bidrag till OF: 123 099 40 95
OF:s bankgiro hos Swedbank: 5275-6442

Stor tack på förhand för bidragen till Ostkustens Framtid.
Med vänlig hälsning
/Styrelsen i Ostkustens Framtid (OF)
http://ostkustensframtid.se

Jun. 01.

Internetstiftelsen: Vad betyder egentligen ”fake news”?

Internetstiftelsen i Sverige: I dag kan man höra uttrycket ”fake news” användas lite när och hur som helst. Men ”fake news” har faktiskt en mycket specifik betydelse.
Du hittar mer kunskap på https://internetkunskap.se

Maj. 30.

Östhammars S/C-kommunalråd vill inte svara på frågor om landsbygdsskolorna

Har du läst dagens UNT? Artikeln ”S och C till val på varsitt håll”. Inget av partierna vill svara på frågor om våra tre landsbygdsskolor: Gräsö skola, Ekeby skola och Snesslinge skola. Synd att frågan om Öregrunds skolas framtid inte ställdes till kommunalråden, men det kommer fler artiklar i UNT framöver innan valet. S/C är överens i frågan om att inte vilja svara på vad de vill med de tre landsbygdsskolorna. Det är svar nog, eller hur?

Margareta Widén-Berggren, S-kommunalråd: ”Vi prioriterar god kvalitet på undervisningen framför byggnader.”
Okej? Det låter ju jättepättebra?
Då kan vi strunta i att bygga ny skola i Östhammar och ha god kvalitet på undervisningen i den skola som redan finns.

Så här står det på kommunhusets hemsida:
”Sedan tidigare har barn- och utbildningsnämnden beslutat att Snesslinge, Gräsö och Öregrunds skolor inte kommer att påverkas av den nya organisationen under denna mandatperiod.”
Alltså inte DENNA mandatperiod, men det kommer en ny mandatperiod efter valet 2018. Inget av partierna lär ju gå till val på ”rösta på oss så lägger vi ner skolorna”.

Maj. 29.

OF: ”Där det finns barn som mobbas, finns det mobbare”

Ostkustens Framtid (OF) om barn som mobbar och trakasserar andra barn i skolan:
Där det finns barn som mobbas, finns det mobbare. Är föräldrar oroliga även för att deras barn är de som mobbar?
Att mobba och trakassera andra är en usel handling och ska stoppas i samma stund som skolan får veta att det förekommer.
http://ostkustensframtid.se/mandatloften/kommunens-grundskolor

Maj. 27.

”Det krävs omdömeslösa medborgare för att desinformation ska fungera”

Jag citerar hela inlägget av Ostkustens Framtid:

”Hej

HALVA STYRELSEN var idag den 25 maj iväg till Stockholm till Europahuset för andra gången. Denna gång för att lära oss mer om ”fake news” (desinformation) och ”trollfabriker”. Resan började i Öregrund med buss klockan 04:35, nästa klev på i Östhammar. Iväg till Uppsala, där vi tog tåg till Stockholm. Promenad till Europahuset på Regeringsgatan. Registrering och säkerhetskontroll innan vi fick gå in i seminariesalen. Nähä, saxen i resekittet var ingen höjdare tyckte vakterna, så den fick nummer 2 och fick hämtas mot biljett efter seminariet.

INBJUDNA GÄSTER till panelen var försvarsminister Peter Hultqvist (S), Gunnar Hökmark, europaparlamentariker (M), Ida Eklund Lindvall, expert på desinformationsanalys vid East StratCom Taskforce som är en del av EU:s utrikestjänst EEAS samt Martin Jönsson, redaktionell utvecklingschef på Dagens Nyheter, som ingår i det branschgemensamma samarbetet kring faktagranskning. Markus Bonekamp, chef för Europaparlamentets kontor i Sverige, modererade samtalet. Kul och bra moderator som ställer de frågor åhörarna inte ’vågar’ ställa

SAMMANSTÄLLNING av våra gemensamma noteringar under seminariet: Hökmark menade att inget samhälle blir starkare än den medborgaranda som finns. Vad menade han med det? Kanske så här: den som VILL tro på desinformation och ”fake news” delar glatt vidare på sociala medier utan att tänka på vem som ligger bakom ”nyheten” eller varför ”trollen” hoppas att den ska delas och spridas.

VEM HAR ANSVAR för att desinformation avslöjas och inte okritiskt delas hejvilt? Du och jag, förstås! Varje medborgare, menade Hökmark, måste förstå proportionalitet och rimlighet med ”nyheter”. En ”nyhet” från en trollfabrik kan faktiskt vara delvis sann, men kan inte generaliseras på ett helt land. Det krävs omdömeslösa medborgare för att desinformation ska fungera.

”ALLA BLIR IDIOTER när det är valår”, sa’ någon i panelen, och det kanske stämmer. Något annat som stämmer för den som lever sitt liv på sociala medier är att flödet av nyheter – både sanna och falska – flödar tills vi blir uttröttade, drar filterbubblor över oss och tar inte in någon mer information även om den är sann.

HUR VET VI vad som är sant? Hur kan vi ta reda på det? Vill vi veta? Om medborgare tror att desinformationen är sann, så tolkas den inte som desinformation och delas vidare med en kommentar om ”vart är Sverige på väg!”. En i panelen berättade om fotomontaget efter terrordådet på Drottninggatan: bilden på den leende muslimska kvinnan som talade i sin mobil medan allt runt henne var kaos. Det var en fejkad bild, men den delades av väldigt, väldigt många. När desinformation sätter sig, blir falska nyheter sanna.

ATT SKAPA TVIVEL är en strategi som trollfabrikerna använder sig av. Ida Eklund Lindvall berättade att i den ryska trollfabriken arbetar anställda i 12-timmarspass och skapar ”nyheter” avsedda att skapa tvivel hos medborgare i olika länder – särskilt under valår. Målet är bl.a. att EU och länderna i EU ska försvagas.

YTTRANDEFRIHETEN – alla har rätt att säga vad de vill, men det betyder inte att det som sägs är sant! Låter nyheten trovärdig och rimlig? Varför? Varför inte? Håller du med fast du anar att ett troll ligger bakom? Hökmark nämnde boken ”Ja’ skiter i att det är fejk det är förjävligt ändå” av Jack Werner. Den ska vi läsa!

ÖNSKAR DU att du följt med oss på seminariet? SVT var på plats och spelade in. Du kan titta på seminariet på SVT Forum onsdag 30 maj klockan 12:00.

EFTER SEMINARIET strosade vi (från OF) iväg i värmen till Kungsträdgården och diskuterade vad vi lärt oss från seminariet. Några stolta ryttare red förbi bakom ryggen. Full fart på fontänerna. Soligt och varmt! Måsarna försökte sno åt sig lunchpåsar lite här och där. Vi gick till Sergels Torg där det var sång och dans: ”Alla är olika lika”.

En av oss blev kvar i Stockholm för årsmöte med MKG och den andra promenerade till Kafferepet på Nils Ferlins Torg och tog en fika med en riktigt god jordgubbsbakelse – tyckte även en mås.

VAD MINNS vi särskilt från seminariet? Det här: ”Alla blir idioter när det är valår.”
Men inte du och jag, eller hur?

Maj. 25.

Är du den som Ostkustens Framtid söker?

Ostkustens Framtid (OF) – det nya lokala politiska partiet i Östhammars kommun har just nu kandidater från följande orter/platser i kommunen:
1 från Vamsta/Österbybruk, 2 från Johannisfors/Östhammar, 1 från Östhammar, 1 från Öregrund.

ÄR DU DEN VI SÖKER?
Vill du att hela kommunen ska leva?
Gillar du våra mandatlöften?
Vill du påverka politiskt?
Gillar du fakta?
Gillar du mångfald?
Är du en god lyssnare?
Gillar du medborgarinflytande även mellan valdagarna?
DU ÄR DEN VI SÖKER!
Kontakta Ostkustens framtid snarast.
Om du ringer 070-615 70 75 eller e-postar till info@ostkustensframtid.se kommer du till Åsa Lindstrand. Det är henne du kommer träffa (samt eventuellt andra från partiets styrelse) för att diskutera ditt engagemang och vad du brinner för.
Hör av dig nu!
http://ostkustensframtid.se

Maj. 24.

Ostkustens Framtids mandatlöfte om spårbunden persontrafik

OSTKUSTENS FRAMTID (OF) ger, vid mandat i Östhammars kommunfullmäktige, följande löfte för mandatperioden 2018-2022.

Detta ska OF arbeta för: 
– Spårbunden persontrafik genom Östhammars kommun

Detta är inget som Östhammars kommun kan ta eget beslut om, men det är upp till varje kommun att påverka myndigheter om bl.a. spårbunden tågtrafik till sin kommun. Vad vi känner till har Östhammars kommun inte tagit några som helst initiativ.
I början av augusti 2018 ska hela OF-styrelsen träffa en VD inom tågtrafikbranschen. Efter mötet uppdaterar vi det här mandatlöftet.

Följ Ostkustens Framtid på Facebook:
https://www.facebook.com/ostkustensframtid

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: