Category Archives:Valet 2022

Nov. 21.

Avslag på färdtjänst för boende i skärgården

Läste du om Birgitta Ruukholm i UNT 12 november? Birgitta är född på Ormön och boende på Ormön. Hon har haft glesbygdsfärdtjänst – den ska avvecklas. Idag kom avslaget på även färdtjänst.
Skärgården ska tydligen tömmas på bofasta. Jaa, hela kustområdet är en blindtarm för kommunfullmäktige, högsta beslutande organ i Östhammars kommun.

Kommunen har inte råd med skattebetalande bofasta i skärgården, men det finns pengar till att delfinansiera ny hamnbassäng i Öregrunds hamn till båtgäster från andra kommuner. Nya bryggor som står tomma nio månader om året – det finns det pengar till. Som om Öregrund skulle ha brist på turister!
Jag brukar reta mig på folk som slår ut grupper mot varandra. Men i det här fallet har kommunen ’tammefan’ gått för långt!

Det är inte ’bara’ Birgitta Ruukholm som blir av med glesbygdsfärdtjänsten, utan det blir alla som har använt den för att ta sig in till land för att uträtta ärenden. Birgitta fick veta av en tjänsteman i kommunhuset att hon får skylla sig själv som bor i skärgården. Om jag var den tjänstemannens chef så fick hon/han sparken med omedelbar verkan. Tänk att vi på riktigt avlönar den typen av tjänstemän via skatten.

Nov. 16.

Rättvik ligger inte i Östhammars kommun

Det här med företagsklimatet i Östhammars kommun … Kommunen rankades senast till plats 259 av landets 290 kommuner. Samma dag som Svenskt Näringsliv publicerade rankingen sammanträdde Östhammars kommunfullmäktige. Ingen sa’ något om rankingen.

Rättvik ligger inte i Östhammars kommun. Är det därför som Rättviksmodellen är ”omöjlig” att använda i vår sorgliga kommun? Du känner till att kommuner har tillsynsansvar över vissa företagsbranscher? I Östhammars kommun tar man ut tillsynsavgifter utan att göra tillsyn. Kommunen tar ut årliga avgifter, men gör inte årlig tillsyn. Om privata företag skulle agera som bl.a. Östhammars kommun och ta betalt för icke utfört arbete, skulle det bli ett jäkla liv.
Här är det relevant att företag ställer frågan: ”Vad fan får jag för pengarna?”

Hur gör Rättviks kommun?
De tar betalt för utförd tillsyn och fakturerar i efterhand.
Länk: Här kan du läsa mer om Rättviksmodellen

Nov. 11.

Vad händer med förskolan på Gräsö?

Jag läser protokollet från Barn- och utbildningsnämnden.
Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén informerar om nedanstående punkter:

− Under december kommer en redovisning av resultaten i grundskolan. Generellt är resultaten något bättre, jämfört med föregående år, men det är stora skillnader mellan skolorna.
− Kort information om Forsmarks skola.
− Det är få barn på Gräsö förskola.

Fortfarande har kommunen inte bjudit in till medborgardialog på Gräsö och i Valö. Ska hela Gräsö avvecklas först och sedan blir det medborgardialog?

Nov. 11.

Avhopp från Företag i Samverkan

Christina Williamsson Liw, Östhammar, hoppar av uppdraget som ordförande i styrelsen för Företag i Samverkan Östhammars kommun.
Den avgörande faktorn, skriver CWL, är Östhammars kommuns agerande:

– – – ”kommunen väljer att tillsätta utredare som ska se över frågan hur man ska arbeta med ’Attraktivitet’. Det nämns inte med ett ord hur man ska arbeta med företagsklimatet i vår kommun, trots att Östhammars kommun snart har det sämsta företagsklimatet i vårt land. För mig är det inte längre värt att lägga dyrbar tid på något som inte ger något tillbaka i form av utveckling för vår kommun.” – – –

Nov. 07.

Inga investeringar i kustområdet den här mandatperioden – heller

Samtliga investeringar i Östhammars kommuns budget 2020 hamnar i kommunens inland: Alunda, Gimo, Österbybruk och Östhammar:

* Ny skola 4-9 i Östhammar (pågår)
* Ny/ombyggnation sporthall Östhammar
* Ny förskola Östhammar
* Ny förskola Österbybruk
* Utbyggnad Österbyskolan
* Utbyggnad Olandsskolan, Alunda
* Skolor i Gimo

Läs sidan 24 i budgeten om hur många miljoner kronor per objekt som kommunen investerar i inlandet.

Inga investeringar i kustområdet. Gräsö nämns i samband med skolnedläggning. Öregrund nämns i samband med den ansträngda VA-situationen.
Jag ser inget om Hargshamn i budgeten (kan ha missat). Men kommunen har vuxit från 5 tätorter till 6 (står det i ”Ordförande har ordet”) så Hargshamn får nog nöja sig med att bli kallad tätort.

Kommunstyrelsens ordförande: ”När vi nu ska genomföra ett antal re- och nyinvesteringar kräver detta mod från oss förtroendevalda att prioritera. Vi måste ta svåra beslut om nedläggningar, omändringar och nya investeringslokaliseringar i vår vidsträckta kommun.

Länk: Årsbudget 2020. Flerårsplan 2021 – 2023

Jag och mina kollegor i Ostkustens Framtid har haft ett åtta timmar långt arbetsmöte idag och fokuserat endast på budgeten.

okt. 31.

Östhammars kommun har Sveriges högsta VA-taxa

Jag läser ärendelistan för ksau, som har sammanträde 5 november. Citerar sidan 81, från Gästrike Vatten:

Status och förutsättningar för kommunal VA-försörjning i Östhammars kommun
Sedan 2017 har en grundlig genomgång av VA-verksamheten genomförts och ett mycket stort antal åtgärder vidtagits för att säkra såväl arbetsmiljö som VA-leveransen. 8 avloppsreningsverk och 11 vattenverk producerar vatten till och renar spillvatten från knappt 15 000 anslutna personer och verksamheter. Längden ledningar (vatten, spillvatten och dagvatten) är ca 500 km. 

 
Genomgången visar att den kommunala VA-försörjningen är mycket ansträngd på flera olika sätt. Speciellt kan lyftas fram:
• Bristande vattenkvalitet och många kundklagomål
• Små grundvattenmagasin och mer vatten än vad som bildas tas ut från huvuddelen av vattentäkterna
• Få vattenresurser av god kvalitet och stor mängd inom kommunen (bilaga 1 Sammanfattning av Vattenförsörjningsplan Östhammars kommun)
• Svårt att uppfylla miljötillstånd för reningsverken och flertalet ligger nära sin dimensionerade reningskapacitet
• Små möjligheter att ansluta fler till kommunalt VA vilket hindrar exploateringar och begränsar kommunens tillväxt
• Sveriges högsta VA-taxa

Läs mer i Gästrike Vattens PM, sidorna 79-93 

okt. 21.

Peter Robsahm om Ulf Kristersson, Moderaterna

Peter Robsahm, en mycket klok och analyserande medborgare i Sverige. Här skriver han på sin Facebook om Moderaternas Ulf Kristersson:

”Bus eller godis?

Under Kristerssons ledning har Moderaterna styrt in på en kurs som gör att det snart kan vara hugget som stucket vilket av partierna M eller SD man väljer. Men medan Åkesson är helt öppen med vilket Sverige han vill ha, gömmer sig Kristersson bakom en fasad av spelad demokrati och klassisk debatt. Han utgör en lösen för alla dessa som tycker att Sverige gått för långt på så många sätt, men av olika skäl ändå inte vill ta klivet in i SDs öppna värld av fascism.

På så vis är han farligare. Farligare därför att han nu helt har normaliserat gårdagens skinnskallar med bomberjackor, Karl XII-marscher och Sieg heil-kryssningar. Allt de behövde göra var att frisera sig och klä på sig något anständigt. Och kalla sig ”socialkonservativa”.

SD behöver inte erövra makt med hjälp av procent. De får den till skänks av Ulf Kristersson. Han avstår nämligen gärna en bit av maktkakan i utbyte mot att få bli Statsminister. Det egna begäret står över allt annat.
Visserligen klargjorde han en gång i tiden att han aldrig skulle släppa in och samarbeta med Sverigedemokraterna.

Nu klingar hans falska ord ihåligt och han har till och med blivit deras bästa försvarare, som inte missar ett tillfälle att ta dessa fascister i försvar och försöka tvätta rent deras rykte.

Enda, eller i alla fall största, chansen för denne man är således att börja samspela med de högerkrafter som sitter på röst-potten. Själv har han inte blivit någon större hit, men Jimmie Åkesson har. Och vilket kan vara ett mer lyckosamt drag för en medioker politisk entreprenör, än att ingå ett joint venture med den som lyckats bättre? Att få sola sig i glansen och lysas upp av samma fotoblixtar?

Kryddningen är uppenbar i denna giftiga ratatouille. Helt öppet klargör Kristersson att klyftorna ska öka och försäkringar kallas för bidrag och ska försämras. Allt han säger och gör vittnar om en total avsaknad av att värna de svaga i samhället. Det är en strikt ultrakonservativ politik, där de starka ska gynnas och de svaga får nöja sig med att betjäna. Helst för så lite betalt som möjligt. Låga skatter är mantrat, utan att med ett ord klargöra vad dessa lägre skatter kommer att innebära för gemene man. Och givetvis innebär det också att den högljudda retoriken vänder sig mot invandrare och flyktingar. Han, liksom Åkesson & co, slår på stora trumman om ökat våld och osäkerhet.
Forskning och fakta hör inte hemma i denna politiska klimatkris.

Normaliseringen har blivit den nya normen.

En gång i tiden fanns moderater som, om de levde idag, skulle packa sin politiska väska och säga adjö. Arvtagare till dessa mer socialt konservativa finns fortfarande och många av dem upplever denna moderata inriktning som ytterst besvärande. De står givetvis inför ett val – att av lojalitet stanna kvar på skutan och försöka göra det bästa av situationen, eller gå.

Sveriges politiska systemkollaps står för dörren. Vid rodren finns politiska medelmåttor; fegisar utan ryggrad och ideologisk värdegrund. Nyfrälsta clowner. Alla springer omkring som yra höns nere i försvaret när det ultrakonservativa och dito nationalistiska anfallet pressar på; ett anfall som backas upp av normaliseringens mittfält, där alla vill ha påfyllning i cocktailglasen.

Men, sover man med djävulen måste man också vara fullt på det klara med att han också kommer att vara den som fixar frukosten. Och vara beredd att äta den.

Är du det, Ulf?”

okt. 16.

Östhammars kommun på plats 270 av 290 i Bästa skolkommun

Sveriges bästa skolkommun
Resultatet för 2019 är här! Lärarförbundets rankning sätter fokus på kommunernas viktiga roll som huvudmän för skolan. Se hur din kommun ligger till:
https://www.lararforbundet.se/basta-skolkommun

Östhammars kommun på plats 270 av totalt 290 kommuner i Sverige.
I Uppsala län är Knivsta kommun bäst av länets 8 kommuner, och Östhammars kommun på plats 6 i länet.

okt. 13.

På väg mot världens sämsta lokalsamhälle

Med den här motiveringen avvecklar Östhammars kommun/Socialnämnden glesbygdsfärdtjänst:

Eftersom det saknas krav på att erbjuda glesbygdsfärdtjänst och ingen annan kommun erbjuder en motsvarande service anser nämnden att tjänsten ska avvecklas för att den service som kommunen erbjuder ska harmoniseras med övriga landets kommuner.

Glöm det där med på väg mot världens bästa lokalsamhälle. Det är HELT omöjligt att bli bäst med nuvarande kommunledning och styre:

Avvecklande av glesbygdsfärdtjänsten med båt innebär en besparing av den rörliga kostnaden som 2018 uppgick till 188 842 kronor.

188 842 kronor per år! De pengarna räcker inte att avlöna kommunens tre kommunalråd per månad. Kommunen vill att Region Uppsala och UL tar över trafiken.

Hela styrelsen för Ostkustens Framtid närvarade vid mötet på Gräsö Gård om anropsstyrd kollektivtrafik i kommunens skärgård och skriver på sin Facebooksida: – – –

”I enlighet med tidigare genomförd utredning kan det inte anses att Socialnämnden minskar nivån av service till medborgarna eftersom verksamheten varken är lagstyrt ansvarsområde eller erbjuds av någon annan kommun i Sverige.”

Vår reflektion kring det?
Självklart minskar Östhammars kommun/Socialnämnden nivån av service till de medborgare som använder glesbygdsfärdtjänst! Tar man bort något från skattebetalande medborgare … så har de blivit av med något. Enkel matematik: 1-1 = 0.

Läs hela inlägget av OF på Facebook:
https://www.facebook.com/ostkustensframtid

okt. 09.

Nya storskolan i Östhammar

Varifrån ska Östhammars kommun hämta alla elever till den nya storskolan i Östhammar, tror du?
Den nya skolan som ska byggas i Östhammar kommer att rymma upp till 600 elever mellan årskurs 4 och 9.
LÄNK: Projekt nya skolan

Nuvarande rektor för Frösåkersskolan nämner Glömstaskolan i Huddinge som förebild för nya storskolan i Östhammar. Jag har inte hunnit läsa anmälningar till Skolinspektionen på Glömstaskolan ännu, men om du har tid finns de här från 2017 till pågående 2019 HÄR

Bilder på bygget den här veckan:

okt. 09.

Fråga Politiken: ”Vad vill ditt parti med Öregrunds F-6-skola?”

Samtliga partier i Östhammars kommunfullmäktige har fått den här frågan att svara på. Håll utkik på hur partierna svarar.
Partierna fick frågan den 27 september 2019. Hittills har endast tre partier svarat.

En fråga om kommunens omorganisation av skolorna.
Kvar från ”Förslag 3”, BUN, sammanträde 21 april 2015, är att ta bort årskurserna 4-6 från Öregrunds skola, så att kustområdets enda skola då blir en F-3-skola. All annan omorganisation är redan klubbad:
Kristinelundsskolan blir F-3.
Edsskolan blir F-3.
Frösåkersskolan blir 4-9.
Snesslinge Naturskola avvecklas.
Gräsö Skärgårdsskola avvecklas.

När beslutet togs var det endast Kerstin Dreborg (MP) som reserverade sig mot beslutet att gå vidare med förslag 3.
Vad vill ditt parti med Öregrunds skola?

LÄNK till frågan och till partiernas svar

En tidigare fråga om Öregrund och Öregrunds skola skickades till samtliga partier år 2016: ”Tätort utan grundskola”. Fyra partier i kommunfullmäktige nonchalerade frågan och struntade i att svara: Moderaterna, Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna.

okt. 07.

”Jag vet vem du är”

Den här var det första ljudet i mina öron denna regniga morgon …


Livevideo inspelad på Teater Uno i Göteborg 9 februari 2018. Stort tack till alla medverkande, tillsammans förändrar vi världen!

okt. 01.

Var bor ledamöterna i Östhammars kommunfullmäktige?

Var bor ledamöterna i Östhammars kommunfullmäktige?

42 ledamöter bor i inlandet: Östhammar, Österbybruk, Alunda och Gimo.
5 ledamöter bor i kustområdet: Hargshamn, Gräsö och Öregrund.
Det blir 47 ledamöter, och det ska vara totalt 49. S har en vakans och M har en vakans. Avvaktar Länsstyrelsens omräkning.

Ort och antal ledamöter i kommunfullmäktige:

ÖSTHAMMAR: 19
ÖSTERBYBRUK: 11
ALUNDA: 8
GIMO: 4
HARGSHAMN: 3
ÖREGRUND: 1
GRÄSÖ: 1

Vad tror du? Ledamöterna från inlandet letar sig till kustområdet endast sommartid?

okt. 01.

Det lägsta av det lägsta – att håna en sörjande

Hurrarop, förolämpningar och hatinlägg. Högeraktivister hånar och häcklar Annika Strandhäll.

Häcklandet och hatandet mot Strandhäll har varit så pass intensivt att det har lett till splittringar mellan Sverigedemokraternas aktivister på nätet. I Facebookgruppen, “Sverigedemokraterna och Jimmie Åkessons trogna vänner”, har mängder med personer kommenterat dödsbeskedet och avgången med hurrarop och kommentarer som “jippi”, “rätt åt henne” och “karma”. Vilket lett till flera hetsiga diskussioner under dagen. Även i grupper som “Stå upp för Sverige” har hatet flödat.

Länk till Aktuellt Fokus:
Högeraktivister hånar Strandhäll efter sambons död

sep. 28.

Hur blir ”Prioritera snöröjning av gång- och cykelvägar framför bilväg” feministisk snöröjning?

Östhammars kommun ska, när de prissatt och tidsatt, alla områden för hållbarhet, teckna hållbarhetslöften. Det blev en återremiss i stället för beslut om det på senaste kf. Ärendet hade inte fått den beredning ett ärende ska ha innan det kommer till fullmäktige.

Inför varje kommunfullmäktigesammanträde finns en kallelse som även allmänheten kan ta del av. Jag finns alltid på åhörarplats på alla kf-sammanträden. Är påläst!
Nåja.
Under ”Åtgärdsområde 1. Ökad gång och cykling” finns dessa punkter:

Anlägga nya gång- och cykelvägar
Iordningsställa servicepunkter för cyklar
Anlägga cykelparkeringar
Prioritera snöröjning av gång- och cykelvägar framför bilväg
Installera laddpunkter för elcyklar

Prioritera snöröjning av gång- och cykelvägar framför bilväg står en ledamot i talarstolen och kallar ”feministisk” snöröjning. Det var inte den formuleringen som fanns i kallelsen! Det står precis så som jag citerat kursivt.

En bil har inga större svårigheter att komma fram i 1 decimeter snö. En äldre med rullator, någon på cykel, eller förälder med barnvagn, eller någon på kryckor tar sig verkligen inte fram lika enkelt i lika mycket snö på en gång- och cykelväg. Men om snöröjare röjer gång- och cykelvägar innan bilvägar … då är det ”feministisk” snöröjning.

Lyssna på inslaget ”Tecknande av hållbarhetslöften” kommunfullmäktige 24/9-19. Lyssna på alla ledamöter i talarstolen. Du kommer snart fram till den som jiddrar om ”feministisk” snöröjning. Klicka på punkt 4 i dagordningen:
http://secure.quickchannel.com/Qc/create/mainshow.asp?id=5e8uiy

Länk till kallelsen, punkt 4, sidan 8, Hållbarhetslöften

sep. 27.

Öregrund ”är ingen plats man upplever att de övriga kommuninvånarna generellt reser till”

Jag citerar en motion som fanns med i kallelsen till senaste kommunfullmäktige. Nedvärderingen av Öregrund kommer från många partier:

”Det är just under sommarmånaderna som Öregrund hamnar i stort fokus av allmänheten.”
”Årets resterande 9 så månader är det praktiskt taget bara fastboende som bor kvar i området runt Öregrund.”
”Det är ingen plats man upplever att de övriga kommuninvånarna generellt reser till, förutom att göra inköp på systembolaget.”
”För de flesta som bor i kommunen är Öregrund avlägset beläget. Dit de flesta har svårt att ta sig till.”
”Att kunna ta sig dit med kommunala färdmedel är för många tidskrävande, i vissa fall näst intill omöjligt.”
”Det är inte rimligt att kommunens enda systembolag är i Öregrund. För att serva sommarturisterna under de tre sommarmånaderna.”
… ”traggla den långa vägen till systembolaget i Öregrund bara för att köpa alkoholhaltig dryck.”
”Det kommunala självstyret är ett mycket starkt verktyg.”

Länk: Motionen hittar du här

Reflektioner:
Jag tror allmänheten vet att det inte är Östhammars kommunfullmäktige som äger frågan om var systembolag ska finnas och inte finnas. Fullmäktige kan alltså inte ta några beslut i sakfrågan.
Snacka om att vilja fiska röster i både Gräsö/Öregrund och i Östhammar. Ett ”till systembolag” – ett i Öregrund och ett i Östhammar. Varför skulle Systembolaget vilja ha två systembolag så nära varandra? Vad tycker väljarna i Gimo om den här motionen? De menar ju att Gimo ligger ”mitt i kommunen”. Kanske kommer det en till motion från det här partiet om systembolag även i Gimo?

sep. 25.

”Fråga politiken” fungerar igen

Tjänsten ”Fråga politiken” i Östhammars kommunfullmäktige har inte fungerat på länge, men nu fungerar den igen, så kör hårt:
https://www.osthammar.se/sv/dialog/fraga-politiken

sep. 23.

Östhammars kommun anmäld till Skolinspektionen

Under hela 2016 anmäldes Östhammars kommun 15 gånger till Skolinspektionen. Under 2017 kom 30 anmälningar på Östhammars kommun till Skolinspektionen. Under 2018 anmäldes kommunen 17 gånger. Nu är det 2019 …

Jag uppdaterar det här inlägget varje gång huvudmannen/Östhammars kommun anmäls till Skolinspektionen.

LÄNK: Östhammars kommun hos Skolinspektionen

ÅR 2019

Åk. F-6: Edsskolan: 19 september 2019
Åk. F-6: Öregrunds skola: 20 augusti 2019
Åk. F-3: Snesslinge skola: 6 augusti 2019
Åk. F-6: Edsskolan: 17 maj 2019

ÅR 2018

Åk. 3-5: Hammarskolan: 19 november 2018
Åk. F-6: Öregrunds skola: 26 oktober 2018
Åk. F-9: Olandsskolan: 25 oktober 2018

Kommunnivå om särskilt stöd: 12 oktober 2018
Åk. F-9: Österbyskolan 3 oktober 2018
Åk. F-9: Österbyskolan 18 september 2018
Åk. 6-9: Vallonskolan 11 september 2018
Åk. F-9: Olandsskolan 30 juli 2018

Åk. F-9: Österbyskolan 4 maj 2018
Åk. 3-5: Hammarskolan 23 april 2018
Åk. 6-9: Vallonskolan 26 mars 2018
Åk. 6-9: Vallonskolan 23 mars 2018

Åk. 6-9: Vallonskolan 14 mars 2018
Kommunnivå 8 mars 2018
Åk. 6-9: Vallonskolan 22 februari 2018
Åk F-9: Österbyskolan 19 februari 2018
Åk F-9: Österbyskolan 9 februari 2018

ÅR 2017

Åk F-9: Österbyskolan 18 december 2017
Åk F-9: Olandsskolan 13 december 2017
Kommunnivå 19 november 2017 (gällande förskolan Furustugan)
Åk F-9: Österbyskolan 19 november 2017
Kommunnivå 12 november 2017

Åk. 6-9: Vallonskolan 8 november 2017
Åk. 6-9: Vallonskolan 27 oktober 2017
Åk. F-9: Österbyskolan 24 oktober 2017
Åk F-6: Öregrunds skola 11 oktober 2017
Åk. 6-9: Vallonskolan 9 oktober 2017

Åk 6-9: Vallonskolan 9 oktober 2017
Åk F-9: Olandsskolan 5 september 2017
Åk F-9: Olandsskolan 1 september 2017
Åk- 6-9: Vallonskolan 27 juni 2017
Åk F-6: Öregrunds skola 22 juni 2017

Åk- 6-9: Vallonskolan 12 juni 2017
Åk- 6-9: Vallonskolan 7 juni 2017
Åk F-9: Österbyskolan 24 maj 2017
Åk F-9: Österbyskolan 17 maj 2017
Åk F-9: Österbyskolan 11 maj 2017

Åk F-9: Olandsskolan 2 maj 2017
Åk F-9: Österbyskolan 11 april 2017
Åk- 6-9: Vallonskolan 23 mars 2017
Åk- 6-9: Vallonskolan 22 mars 2017
Kommunnivå 28 februari 2017

Åk F-9: Olandsskolan 23 februari 2017
Åk 7-9: Frösåkersskolan 22 februari 2017
Åk F-6: Öregrunds skola 27 januari 2017
Åk- 6-9: Vallonskolan 24 januari 2017
Åk F-6: Öregrunds skola 11 januari 2017

LÄNK: Politiskt förtroendevalda till Barn- och utbildningsnämnden

LÄNK: Chef för Barn- och utbildningsförvaltningen

aug. 30.

Först skolnedläggning – sedan medborgardialog

”Fantastisk” kommun det här, eller hur? Först tar kommunstyret och kommunfullmäktige beslut om att avveckla Gräsö Skärgårdsskola. Därefter åker de på dialogturné till Gräsö:

”Möt politiker och tjänstemän
Under vårvintern 2019 planerades och genomfördes en dialogturné med stopp i de större tätorterna. Med på dialogturnén fanns politiker från samtliga nämnder och förvaltningschefer, för att svara på frågor och berätta om verksamheterna. Planen är att samma gäng ger sig ut i höst igen, men då för att besöka bland annat Valö och Gräsö.”

LÄNK: Så arbetar vi med resultatet

Konsten att göra saker och ting i fel ordning!

aug. 30.

SCB:s Medborgarundersökning 2019

Östhammars kommun deltar i SCB:s Medborgarundersökning 2019. Senast deltog endast 43 % av de som fick enkäten i Östhammars kommun. Pinsamt dålig uppslutning. Varför? Ingen idé, eller vad? Om du fått enkäten – fyll i och skicka in!

LÄNK: Resultat Medborgarundersökning 2018 Östhammars kommun

Så här menar politiker och tjänstemän i Östhammars kommun att politiker och tjänstemän ska uppfattas:

Förtroende för kommunens politiker och tjänstemän

”Vi har i huvudsak, såväl tjänstepersoner som förtroendevalda, arbetat med att skapa förtroende genom att;

  • Vara ärliga, tydliga och raka i vår kommunikation.
  • Respektera invånare och företagare för deras bidrag till samhällsutvecklingen.
  • Vara öppna i alla frågor, och där vi av något skäl inte kan vara öppna, tydligt deklarera detta.
  • Medge våra misstag, rätta dem och göra rätt och vara ödmjuka i situationen.
  • Leverera resultat, dvs. nyttan och kvaliteten för våra invånare och företag.
  • Jobba med ständigt förbättringsarbete, utvecklade uppföljningssystem, lyssna och lära av den återkoppling vi får från brukare, elever och anhöriga och vara tacksamma för återkopplingen.
  • Inte väja för svåra/komplexa/kontroversiella frågor.
  • Ta ansvar för våra resultat, både bra och dåliga. Kommunicera likvärdigt oavsett resultat.
  • Lyssna först, genom att lyssna får vi nya och andra perspektiv.
  • Vara noggranna med vad vi lovar och vilka överenskommelser vi gör. Vi måste alltid stå fast vid våra löften.

Mycket av det förtroendeskapande arbete vi utför sker inom ramen för hur vi kommunicerar och hur vi möjliggör för inflytande och delaktighet.”

LÄNK: Läs mer: Så arbetar vi med resultaten från SCB:s medborgarundersökning