Category Archives:Valet 2022

jan. 19.

Misstroendeförklaring i riksdagen kräver ingen motivering

Det är skillnad mellan att önska något och att tro något. Jag vill och önskar att den S/MP-regering vi får måndag 21 januari håller hela mandatperioden 2018/2019-2022.  Men jag tror inte regeringen håller, tyvärr. Jag tror oppositionen M/SD/KD redan skissar på en begäran om misstroendeförklaring. Om en misstroendeförklaring väcks mot självaste statsministern riskerar hela regeringen att bli fälld. Om en minister (ej statsministern) entledigas överlever regeringen. Men, om riksdagen saknar förtroende för regeringen Löfven går vi mot extra val.

Misstroendeförklaring kräver ingen motivering
Sverige har 349 ledamöter i riksdagen. Om minst 35 ledamöter sätter sina underskrifter på en begäran om misstroendeförklaring kommer det, troligtvis, leda till att de 349 ledamöterna röstar i riksdagen och visar om de håller med respektive inte håller med de 35.
Om misstroendeförklaringen riktas mot specifikt statsministern faller hela regeringen om majoriteten av ledamöterna ställer sig bakom misstroendeförklaringen, alltså minst 175 ledamöter.
Om misstroendeförklaringen ”vinner” förklarar riksdagens talman att regeringen inte har riksdagens förtroende.

Antal ledamöter i oppositionspartierna i riksdagen:
Moderaterna 70
Sverigedemokraterna 62
Centerpartiet 31
Vänsterpartiet 28
Kristdemokraterna 22
Liberalerna 20

Det krävs ingen motivering till begäran om misstroendeförklaring. Det räcker att vara fett jäkla sur, dålig förlorare och påstå att man vill ”ta ansvar för Sverige” – och där satt misstroendeförklaringen!

Om regeringen faller blir det extra val.

Sorry, sorry, sorry om jag låter som en kraxande Krösa-Maja, men jag tror M/SD/KD spanar på de andra oppositionspartierna för att få ihop 175 röster mot regeringen Löfven. Eller, för att ha ”roligt” hela mandatperioden, kanske oppositionen fäller en minister åt gången.

jan. 10.

Östhammars kommun – en del av problemet

Östhammars kommun – en del av Roslagen, står det på kommunens webb. På Öregrundarbloggen står det i stället Östhammars kommun – en del av problemet.

Jag vet inte hur många tjänstemän som ska stoppas in i ena sidan av röret för att det ska komma ut resultat i andra sidan av röret. 4? 40? 400?
I mars 2017 lämnades ett medborgarförslag in om råd och riktlinjer för gestaltningen av det offentliga rummet i Östhammars kommun. Snart två år sedan. När jag söker på ”gestaltningsprogram” på kommunens webb, kommer länk till medborgarförslaget upp, men inget gestaltningsprogram.

Det här är en del av det kommunala svaret på medborgarförslaget:
”Gestaltningen av offentliga miljöer måste också anpassas till miljöernas funktion och användning. Om en offentlig plats fungerar väl eller inte avgörs av i vilken utsträckning den brukas och uppskattas av medborgare och olika samhällsaktörer.”
Jag uppskattar verkligen alla terrass-skelett på Öregrunds torg. Så vackert! Så användbara året om. Not so much. Eller som kommunen uttrycker det:
”Det handlar inte bara om arkitektur eller konst utan lika mycket om platsers historia och kulturvärden samt hur planerings- och byggprocesser reglerar.” Jepp! Det finns mycket av Öregrunds historia i de här terrass-skeletten. [Ironi, för den som inte förstod det]

Jag hittar alltså inget gestaltningsprogram. Och även om det finns, ser det inte ut att hjälpa.

Läs gärna hela medborgarförslaget med kommunens svar under förslaget:
Medborgarförslag gällande råd och riktlinjer för gestaltningen av det offentliga rummet i Östhammars kommun

Dec. 12.

Det extrema partiet som Alliansen ogillar

Jag ställde en fråga på min privata Facebook om vilka ”hemskheter” som Vänsterpartiet fått igenom i riksdagen. F.d. Alliansen (M/KD och C/L) vill ju inte ha med Vänsterpartiet i något regeringsunderlag. Nedan följer de hemskheter som Vänsterpartiet drivit igenom i förhandlingar med regeringen:

Avgiftsfri cellprovsscreening för livmodercancer.
Gratis kollektivtrafik under sommarlovet för unga som går i skolan.
Avgiftsfri mammografiundersökning.
Gratis medicin för barn.
Gratis preventivmedel till unga.
Gratis simundervisning till alla 6-åringar.
Fördubblat tandvårdsbidrag för alla.
Gratis tandvård upp till 23 år.
Gratis öppenvård för alla över 85.
Bättre regler för deltidsstämpling.
Bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen har tagits bort.
Höjd sjukpenning.
Höjd sjuk- och aktivitetsersättning.
Sänkt skatt för personer med sjuk- och aktivitetsersättning.
Höjd garantinivå i sjuk- och aktivitetsersättningen.
En karensdag mindre.
Glasögonbidrag upp till 19 år.
Höjd grundnivå i föräldraförsäkringen.
Höjda inkomstgränser i bostadsbidraget för barnfamiljer.
Höjd skatt för ISK och kapitalförsäkringar.
Höjd riksnorm i försörjningsstödet för familjer.
Höjd skatt för utlandssvenskar.
Höjt allmänt tandvårdsbidrag för personer 65-74 år.
Höjt bostadstillägg för ålderspensionärer och personer med SA-ersättning .
Höjt flerbarnstillägg för tredje barnet.
Höjt golv i a-kassan.
Höjt tak för lönebidraget.
Höjd assistansersättning.
Höjt studiebidrag med 300 kr/månad.
Höjt underhållsstöd.
Lagstadgad habiliteringsersättning.
Lovstöd.
Lån till körkort.
Återigen rätt att dra av på skatten för fackföreningsavgiften.
Privata sjukvårdsförsäkringar kommer inte längre att vara skattebefriade.
Sänkta avgifter i kulturskolan.
Sänkt skatt för de med låg pension.
Utredning om konsekvenserna av kvinnors deltidsarbete.
Jobbskatteavdraget trappas av för arbetsinkomster över ca 50 000 kronor/månad.
Sänkt tak för RUT-avdrag.
Förstärkt arbete mot skatteflykt.
Fler höginkomsttagare ska betala statlig skatt.

Usch och fy så fruktansvärda reformer!

Dec. 12.

Alla partier i kommunstyrelsen är emot utbyggnad av Tallparksgården

Kommunstyrelsen (ks) är ett verkställande organ, inte ett beslutande organ. Men trots det tar ks beslut om stora och viktiga frågor. Frågan om utbyggnad av Tallparksgården hamnade alltså inte hos kommunens högsta beslutande organ: kommunfullmäktige. Kommunstyrelsens verkar ha en idé om att i stället för att bereda ärenden till kommunfullmäktige endast informera kommunfullmäktige om beslut som kommunstyrelsen redan tagit.

Alla partier i kommunstyrelsen är emot utbyggnad av Tallparksgården
På sammanträdet den 28 november 2018 då beslutet om Tallparksgården togs (att riva upp tidigare beslut), var följande partier representerade: Socialdemokraterna, Centerpartiet, Moderaterna, Lokalpartiet BoA, Sverigedemokraterna.
Samtliga eniga om att stoppa planerna på utbyggnad av Tallparksgården.

Vill du veta vilka ledamöter som tog beslutet, står de listade längst upp i protokollet under ”Beslutande”.
Den punkt i protokollet som handlar om Tallparksgården: § 265
Länk: Protokoll ks 28 november 2018 

Dec. 11.

Om byggandet av bostäder i Östhammars kommun

Jag har plöjt igenom SKL:s sammanställning planläggning och tidsåtgång, om detaljplaner och bostadsbyggande. Alla län, regioner och kommuner finns med i Excel-filen, som du hittar här hos SKL: 160 000 bostäder i färdiga detaljplaner

Så här ser det ut för Östhammars kommun, som hör till kategorin Lågpendlingskommun nära större stad:
Folkmängd sista december 2017 var 21 927 personer.
Bostadsmarknadsläge: Obalans med underskott på bostäder.
GÄLLER ÅREN 2016-2017
Antal antagna detaljplaner var 6.
Sammanlagd planberedskap för bostäder var 10,95 per 1000 invånare.
Antal bostäder som planlagts var 1,82 per 1000 invånare.
Antal bostäder som beviljats bygglov var 10,58 per 1000 invånare.
Mediantid från planuppdrag till antagande i antal månader: Ej svar.
Mediantid från samrådsstart  till antagande i antal månader: Ej svar.
Andel överklagade detaljplaner var 0,17.

Och nu går det inte att bygga någonstans i kommunen, med de här VA-problemen, som dessutom har varit kända sedan 1970-talet.

Om Hargshamn skriver Östhammarshem: ”I dag bor drygt 300 personer i Hargshamn. Här finns en väl fungerande campingplats och en mycket barnvänlig badplats.” Jag förstår att Östhammars kommuns bostadsbolag inte menar att boende i Hargshamn bor i tält, men jag tycker formuleringen är kul och passar bra ihop med den kommunala ambitionsnivån. Östhammars kommun – på väg mot världens bästa lokalsamhälle. Not so much!

Dec. 10.

Namninsamlingen om Tallparksgården överlämnad till KSO 10/12-18

PRO Öregrund, via Jan Stanje, överlämnade idag namninsamlingen om Tallparksgården till KSO, kommunstyrelsens ordförande tillika finanskommunalrådet Jacob Spangenberg (C). Oppositionskommunalrådet, Pär- Olof Olsson (M) hade fått fel information om vilken tid överlämnandet av namninsamlingen skulle ske, klockan 09:30, och anslöt en halvtimme senare klockan 10:00. Majoritetskommunalrådet Margareta Widén Berggren (S) var inte med.

Jag följde med som sällskap till Jan Stanje. Jag ansträngde mig för att hålla mig utanför diskussionen, utan tanken var att jag bara skulle ta bilder, men det är omöjligt att hålla sig utanför en diskussion som inte handlar om den verklighet som kustområdet Gräsö-Öregrund utsätts för. Så, förutom att Jan Stanje fick sagt det han ville säga, bland annat att beslut om Tallparksgården ska tas av kommunfullmäktige och inte av kommunstyrelsen, kompletterade jag med det jag skrivit snart ”tusen gånger” här på bloggen:
* Turister behöver inga lägenheter på Tallparksgården. Därför detta stopp av planerna på utbyggnad.
* Turister behöver ingen skola till sina barn. Kommunens skola i Öregrund är nog den enda skolan i kommunen som kommunstyret och BUN kikat på när det handlar om att avveckla årskurser (ta bort 4-6 var ju på tal. Snart är det kört för Gräsö skola också).
* Turister behöver inga hyresrätter. Östhammarshem bygger inga nya lägenheter på Gräsö eller i Öregrund. Det finns alltid kommunal mark till privata exploatörer, men märkligt nog aldrig kommunal mark till Östhammarshem att bygga på, på Gräsö och i Öregrund.  Östhammarshem bygger endast där styrelsen för Östhammarshem själva bor.
* Politikerna i vår kommun behöver inventera sin syn på vad Öregrund, enligt dem, har för roll i kommunen. Fick faktiskt medhåll av P.O. Olsson: ”Turistpärlan”.
* Jag blir inte det minsta förvånad om det kommer ”nu ska vi trots allt bygga nytt äldreboende i Öregrund”. Först rivning av Tallparksgården. Sedan? Det blir inget nytt äldreboende. Det kallas ”konspirationsteorier”. Men allvarligt, vad ska Öregrund med ett äldreboende till som inga turister behöver?

Josef Nylén från UNT var på plats och intervjuade samtliga vid bordet. När överlämnandet av namninsamlingen var färdig och diskussionen om Tallparksgården avslutad – för den här gången – sa’ jag till Nylén, att så som politikerna uppför sig i den här kommunen är det inte alls konstigt att befolkningen blir förbannade och missnöjesröstar. S och C tappade tillsamman hela 5 mandat i senaste valet. Det lär bli ännu större tapp i valet 2022.

Notera det någon anonym skrivit på en av namninsamlingarna: ”Öregrund – orten som kommunen glömde!!”

Dec. 08.

Socialnämnden om Tallparksgården

På sidorna 28-33 kan du läsa om Tallparksgården i Socialnämndens sista protokoll med de ledamöter nämnden haft 2014-2018. Bland annat detta:

”Socialnämnden motsätter sig kommunstyrelsens beslut angående upphävande av beslutet (KS § 203/2017-10-31) om att bygga ut fler nya platser i en nybyggnation av Tallparksgården i Öregrund.
Socialnämnden hänvisar till att inför valet utlovades att 60 platser skulle byggas på Tallparksgården. Detta är ett svek mot våra invånare som redan har varit med om en paus i denna investering. Den bästa tiden att göra investeringar är när konjunkturen viker för att få bättre anbud, vilket nu sker.”

Länk: Här finns protokollet från den 5/12-18

Dec. 05.

Åsa Lindstrand om lögnerna i Östhammarspolitiken

Åsa Lindstrand, f.d. oberoende ledamot i kommunfullmäktige, f.d. oberoende ersättare i socialnämnden, skriver på sin blogg:
”Att ekonomin är kass i kommunen är verkligen ingen överraskning. Särskilt inte för politiker. Det är horribelt att man går till val på sådant som ekonomin inte håller för. Oärligt till max. Och det här är inte det enda projektet som Socialdemokraterna lovade i valet, men som nu är stoppade.”
Läs hela inlägget: Hur lurad är du?

Åsa Lindstrand var Ostkustens Framtids toppkandidat i valet 2018 till Östhammars kommunfullmäktige. Nya tag! Nu väntar vi på valet 2022! Fler som Åsa behövs i Östhammarspolitiken!
http://ostkustensframtid.se

Dec. 04.

Så här går det till i Östhammarspolitiken

Nejdå, det här är ingen jullucka i adventskalender, inget skoj eller skämt, utan så här går det till.
Innan val går majoritetspartierna ut med lockbeten för att lura till sig väljarnas röster. Sossarna blir ”byggherrar” som bygger överallt. Eftersom metoden med lockbeten fungerar finemang val efter val, så fortsätter majoriteten att lägga ut lockbeten – och väljarna väljer att tro på det här. Det är inte bara ett parti som ska väljas, utan även lockbeten. ”Bygga är bra”, tänker väljarna.

Ett kommunfullmäktige som tror de kan delegera ansvar
Ansvaret är alltid, alltid, alltid kommunfullmäktiges. Alltid! De 49 ledamöterna i Östhammars kommunfullmäktige tror att de kan delegera ansvar och på det viset slippa ansvar. Fel! Uppdrag kan delegeras, men aldrig ansvaret. Ett exempel är Räddningstjänsten i Östhammars kommun, som kommunfullmäktige verkar tro de slipper ansvar för, för att de klubbat bort uppdraget till Uppsala kommun, eller VA, som de klubbat bort till Gästrike Vatten. Uppdragen att sköta räddningstjänst och VA har klubbats bort, men ansvaret kan inte klubbas bort.

Kandidater som utfyllnad på valsedlarna
Den som tror på motton, tror på gamla ideologier och glada utrop, som t.ex. ”Vi gör det tillsammans” har inget emot att stå med på valsedlar. Dessutom – skattebetalarna betalar arvoden. En extra slant alltså. Aktiva som passiva, alla får lika mycket/litet i plånboken. Ledamöterna i Östhammars kommunfullmäktige får inget inläsningsarvode (av viktiga handlingar för att kunna fatta kloka beslut) och det säger en del om vad som förväntas av dem – och vad de förväntar av sig själva.

”Kommunfullmäktige styr och beslutar”
De förtroendevalda har alltid det yttersta ansvaret! Alltid! Delegering eller ej. Ansvaret kommer de inte undan. Frågor som är av principiell och övergripande karaktär ska beslutas av kommunfullmäktige. Principer ska tolkas som grundregler och riktlinjer.

Kommunfullmäktige och landsbygdsskolorna
Östhammars kommun är en landsbygdskommun. Utan framtid. Vi har att ’se fram emot’ slutförvar med atomsopor. Det är allt. Det finns till och med politiker som tror att detta slutförvar kommer att bli en riktig turistmagnet. Engagemang för slutförvar med atomsopor, men inget engagemang för landsbygden och särskilt inte landsbygdsskolorna.
Kanske tycker du att kommunfullmäktige ska engagera sig för just landsbygden i landsbygdskommunen? Att de ska engagera sig i landsbygdsskolorna? Det tycker inte kommunfullmäktige, där dina förtroendevalda ”styr och beslutar”. Tidigare beslut om skolnedläggningar delegerade kommunfullmäktige till … tataaaaa … kommunstyrelsen, som då tog beslut om att lägga ner följande landsbygdsskolor: Reuterskiöldska skolan, Långalma skola, Valö skola och Hargshamns skola. Kommunfullmäktige fick faktisk äran av att lägga ner Morkarla skola och Films skola – efter förslag från kommunstyrelsen, som ju föreslår kommunfullmäktige att bifalla eller avslå.

Innan mandatperioden 2018-2022 är över antar jag att du förstår vad som kommer att hända med Ekeby skola, Gräsö skola och Snesslinge skola, eftersom de finns på just landsbygden. Det var bara Liberalerna (L) i Östhammars kommun som vågade lova det innan valet 2018, att stänga landsbygdsskolorna. Dock har inte heller L gjort något för att påverka Östhammarshem att bygga nya lägenheter på Gräsö, eller i Öregrund för all del. Att skapa förutsättningar för ökad inflyttning finns inte på den politiska kartan. Turister behöver inga hyresrätter och behöver inga skolor till sina sommarlediga barn.
Oavsett parti i Östhammars kommunfullmäktige, kommer inte detta kommunfullmäktige att befatta sig med beslut om avveckling av landsbygden. Ledamöterna tycker inte att landsbygden är viktig i en landsbygdskommun.

Varför viktiga frågor inte hamnar hos kommunfullmäktige?
Majoritetspartierna, S+C+V, vill självklart inte ta frågan om skolnedläggningar till kommunfullmäktige. Och nu ska jag förklara varför. Om frågan hamnar i kommunfullmäktige och det där finns partier som är emot ytterligare skolnedläggningar, blir det så här:
Det räcker med att en tredjedel av ledamöterna begär återremiss (på grund av t.ex. undermålig beredning) eller bordläggning av frågan för att så sker. Oppositionen minus L:s 3 mandat (L vill ju vill stänga landsbygdsskolorna) har 22 mandat: Miljöpartiet (1), Lokalpartiet BoA (3), Kristdemokraterna (3), Moderaterna (7) och Sverigedemokraterna (8).
Antalet ledamöter i Östhammars kommunfullmäktige är 49. En tredjedel av 49 är 16 ledamöter.
Majoriteten S/C/V har 25 mandat och oppositionen resterande 24. Men om frågan om skolnedläggningar hamnar i kommunfullmäktige räcker det inte med majoritetsbeslut, utan eventuella yrkanden om återremiss och bordläggning kan göra livet surt för majoritetens viljeriktning för landsbygden och landsbygdsskolorna.
Och därför kommer inga majoritetsstyrda frågor att hamna i kommunfullmäktige den här mandatperioden. Kommunfullmäktiges enda uppgift, som de ser det, är att ta beslut om budgetar, inte att lägga sig i själva verksamheten, dit skolnedläggningar hör. Frågan om landsbygdsutveckling respektive avveckling är alltså inte en fråga om politik.

Vad säger kommunallagen om kommunfullmäktige?
”Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen” (Kapitel 5, paragraf 1). Bland annat ”mål och riktlinjer för verksamheten”.
Men, vad som är av principiell beskaffenhet eller av större vikt för kommunen, bestämmer tydligen inte kommunfullmäktige, eftersom de tidigare inte tagit beslut om skolnedläggningar, utan delegerat uppdraget till kommunstyrelsen.
Och därför, som redan skrivet, kommer inga majoritetsstyrda frågor att hamna i kommunfullmäktige den här mandatperioden. Heller.

Så går det till i Östhammarspolitiken.

Nov. 29.

Imponerande engagemang?

Ibland – läs ofta – förstår jag inte vad invånare som valt att bo kvar eller valt att flytta till Östhammars kommun egentligen vill. Är det vi som gjort ett aktivt val som engagerar oss? Resten då – som bara blivit kvar här utan att välja att bli det? Återkommer till det efter det här:
Just nu läser jag Östhammars kommuns budget 2018 och har lämnat avsnittet där kommunstyrelsens ordförande låter sig imponeras:
”Så var det dags igen! För Din läsning finns nu ett förslag till budget 2018 samt flerårsplan 2019-2021. Det är på många sätt ett imponerande dokument som samlat beskriver en medelstor svensk kommuns aktiviteter. Det vi som medborgare uppfattar som självklart, är egentligen ett mycket omfattande åtagande. Om man betänker att nettobudgeten omfattar ca 1 200 000 000 kr samt ytterligare ett antal hundra miljoner i avgiftsfinansierad verksamhet, kan jag inte låta bli att känna mig imponerad.”
Länk: Sidan 4 i den imponerande budgeten

Och så har vi då de imponerande strategiska inriktningsmålen, bl.a. de här under rubriken En öppen kommun:
Där medborgare och företagare känner delaktighet samt möjlighet till påverkan och inflytande.
Med följande resultat:
Andelen invånare som upplever att de har inflytande:
År 2015: 37 %
År 2016: 34 %
År 2018:  35 %
Andelen invånare som har förtroende för kommunen:
År 2015: 43 %
År 2016: 39 %
År 2018:  40 %

Majoritetspartiet S/C (verkar vara ett och samma parti) tappade tillsammans 5 mandat i senaste valet till Östhammars kommunfullmäktige. Bra! Jag hoppas på ännu större tapp i valet 2022. Men tillbaka till frågan om vad folk egentligen vill med den här kommunen och alldeles särskilt vad vill folk i Öregrund? Ingenting? Äta, jobba, skita, sova? Något mer? Ja just ja, gnälla. Köksbordspolitiker finns det många i den här kommunen.
Just nu finns PRO Öregrunds namninsamling om Tallparksgården i butikerna. Engagemanget för den namninsamlingen är allt annat än imponerande (12 namn på listan hos Coop Öregrund och listan har legat där flera dagar nu).
Just nu finns en medborgarmotion av Eva Lindstrand på kommunens webb. Engagemanget för den namninsamlingen (ja, man måste skriva under om man håller med, liksom) är även den allt annat än imponerande. Har verkligen alla missat sambandet att Östhammarshem bygger lägenheter där styrelsen för Östhammarshem bor och att det sitter politiker (ett kommunalråd bl.a.) i styrelsen? Det är det Eva Lindstrand vill ändra på, även om hon nu inte uttrycker det lika tydligt som jag gör här.

Jag skulle nog vilja påstå att folket i den här kommunen inte vill något alls med någonting, vill inte ha inflytande, vill inte påverka politiken. Men, det kan också vara så att de flesta gett upp efter många försök att påverka politiken mellan valdagarna. Eller är alla verksamheter tjänstemammastyrda i den här kommunen? Tjänstemän kan man ju inte ens rösta bort hur kassa de än är (och jodå, det finns bra tjänstemän också). Kanske räcker det för många att gå och rösta vart fjärde år? Men vad röstar ni på då? På ett parti som bl.a. lovar att Tallparksgården ska rivas och byggas ny från 23 lägenheter till 60. Javisst lät det kanonbra, men tillräckligt många förstod att det inte skulle bli så och missnöjesröstade i stället. Visst vore det trevligt att rösta med nöje? Själva nöjet kanske ligger i att Tallparksgården inte är jämnad med marken –  ännu? Hipp, hurra och så vidare …

Det absolut värsta någon kan säga till den som engagerar sig (som just nu PRO Öregrund och Eva Lindstrand gör) är att ”det är ändå ingen idé, det är ingen som bryr sig i kommunhuset”. För det första ligger det arbete bakom texter på namninsamlingar och medborgarmotioner! För det andra är det viktigt att få kvitto på att vi bor i en kommun där politiken vänder väljarna ryggen dagen efter valet! Namninsamlingar och medborgarmotioner vill förstås uppnå ändring! Självklart! Det är just därför de som startar dessa påverkansverktyg lägger ner sin tid i det här.
Så vad vill ni egentligen? Äta, jobba, skita, sova? Grattis! Kul liv och kanonbra kommun att lämna över till de som är barn och unga nu. Vet du förresten något om hur unga i Östhammars kommun mår?

Ibland visualiserar jag ”vuxna” och ”ansvarstagande” människor så här. Ooooorkaaaa!

Nov. 27.

Rutten politik – ruttna fastigheter

Så här ser Östhammars kommuns fastighet – Öregrunds Turistbyrå – ut fortfarande. Det finns politik bakom allt i kommunen. Vad vill politiken berätta med det bristande underhållet?
Läs gärna ett tidigare blogginlägg om turistbyrån i Öregrund och när kommunen menade att de skulle renovera fastigheten:
Här finns det blogginlägget

”Panelen ska bytas ut under 2018 hälsar Tekniska kontoret.”
Snart är det slut på 2018.

Nov. 26.

Upprop och namninsamling för Tallparksgården Öregrund

Upprop och namninsamling för Tallparksgården i Öregrund.
Namninsamlingar finns hos Coop Öregrund, Ica Nära Öregrund, Öregrunds bibliotek, Vårdcentralen Praktikertjänst, Hamnkrogen Bryggan och Järnaffär’n.
I morgon (27/11) även hos Ica Sjöboden Gräsö samt fler ställen i Öregrund.

Nov. 19.

Nya Tallparksgården – hur går det med byggplanerna?

I ksau:s föredragningslista för sammanträde 20 november, står det så här om Tallparksgården:

Förvaltningens förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att Kommunstyrelsen upphäver beslutet (Kommunstyrelsen i april 2018) om att bygga ut fler nya platser i en nybyggnation i Öregrund. Förvaltningen föreslår vidare att utvecklingen av nya platser sker vid Skärgården (Vårdcentrum) i Östhammar.
Länk: Sidorna 18-21, ksau 20 november

Så var det med den saken. Förvånad?
Tidigare blogginlägg: Sossarna i Östhammars kommun behagar skämta

Nov. 14.

Partierna i Östhammars kommun vill inte svara på frågor

Först tar kommunfullmäktige beslut om fråga-svar-funktionen Fråga politiken. Men när de får frågor från medborgare i kommunen, svarar de inte på frågorna. Det finns partier som konsekvent nonchalerar frågor från uppdragsgivarna, som ju är vi som gett bort våra röster i förtroende – det är därför de kallas förtroendevalda.
När ett parti svarar på en fråga färgas partisymbolen (från grå till färg).
Här finns frågor från medborgarna och du ser vilka partier som valt att svara på frågor. Det syns tyvärr inte när frågorna är ställda, bara vilket slutdatum varje fråga har:
https://www.osthammar.se/sv/dialog/fraga-politiken

Nov. 11.

Gratis medlemskap i Ostkustens Framtid (OF)

Hej, alla!
Den 22 november har Ostkustens Framtid styrelsemöte. Då ska vi bl.a. klubba datum för första medlemsmötet. Det är gratis att vara medlem hos OF. Vill du också bli medlem och vara med på det första medlemsmötet? Bra! Anmälan för nya medlemmar sker på vår hemsida:
http://ostkustensframtid.se/bli-medlem

Nov. 10.

Ny mandatperiod! Nya skolnedläggningar?

12 maj 2016 på kommunhusets webb: ”Sedan tidigare har barn- och utbildningsnämnden beslutat att Snesslinge, Gräsö och Öregrunds skolor inte kommer att påverkas av den nya organisationen under denna mandatperiod.” Alltså mandatperioden 2014-2018. Nu är vi i mandatperioden 2018-2022.
Medborgarna gav (tyvärr) förnyat förtroende till S, som dock tappade fyra mandat i fullmäktige, att förvalta vår kommun och därmed även skolorna.
Så, hur blir det nu? Avveckling av skärgården, av landsbygden, av Öregrund?
Fortfarande finns inte en enda vägvisare, alltså vad den här kommunen ska satsa på egentligen, på sin väg till ”världens bästa lokalsamhälle”.

Länk: Tidigare blogginlägg: ”Fake news” eller sanning?

Nov. 02.

Jo, Sverige har visst en regering!

Det är inte så att Sverige inte har någon regering! Det har vi visst – vi har en övergångsregering ledd av Stefan Löfven (S), alltså samma regering vi hade innan valet 2018.

Den 15 november ska regeringen lämna in sin budgetproposition för 2019 (budgetförslag). Om Sverige fortfarande inte har en ny regering den 15 november, är det övergångsregeringen som lämnar in budgetpropositionen.
Läs hellre fakta vid huvudkällan än någon annanstans. På riksdagens webb finns fakta om budget 2019 med en eventuell övergångsregering:
http://www.riksdagen.se/sv/valet-2018/budgeten-for-2019

Sverige kan faktiskt ledas av den här övergångsregeringen fram till valet 2022 om alla låsningar mellan partier och block kvarstår, om talmannen inte kan lägga förslag på ny statsminister och det inte blir något extraval. En övergångsregering kan och får ’sitta’ tills en ny regering är på plats. Det är statsministern som väljer sina ministrar i den nya regeringen och just nu har vi ingen statsminister. Röstar riksdagen ner alla förslag på ny statsminister, så finns det heller inga nya ministrar och ingen ny regering.
En övergångsregering har samma befogenheter som en ’riktig’ regering, även fast den blivit bortröstad i riksdagen – den övergångsregering vi har nu saknar alltså stöd i riksdagen. Riksdagen är färdig (mandaten är fördelade utifrån valresultatet) och ledamöterna har efter valet 2018 tagit plats i stolarna, men regeringsbildningen håller fortfarande på.

En övergångsregering får inte utlysa extraval. När talmannen lagt fram fyra förslag på ny statsminister och riksdagen röstat ner alla fyra förslag blir det extraval. Talmannen bestämmer datum för extraval i samråd med Valmyndigheten.
Vid extraval upplöses hela riksdagen och röstberättigade går till valurnorna igen och röstar i riksdagsvalet – med förhoppning om att det då ska kunna gå smidigare att bilda regering. Just nu går det inget vidare smidigt. Ett extraval innebär att väljarna ska rösta på andra sätt, för annars får vi ju samma resultat igen.
Även om det blir extraval 2019 så är det val igen 2022 och inte 2023. Vi har ju annars fyra år mellan valen, men vid eventuellt extraval 2019 blir det bara tre år mellan valen.

sep. 29.

Hur mår barn och ungdomar i Östhammars kommun?

Ostkustens Framtid (OF) på sin Facebook 28 september 2018:
https://www.facebook.com/ostkustensframtid

Kommunen har inte redovisat något om den här undersökningen, och därmed har inte media heller rapporterat något.

Men vi har läst hela undersökningen Liv och Hälsa Ung.
Liv och Hälsa Ung är en undersökning som genomförs i årskurs 7, 9 och årskurs 2 på gymnasiet vartannat år. I enkäten på nätet svarar elever på frågor om sin hälsa, levnadsvanor och livsvillkor.
Senaste undersökningen genomfördes i Uppsala läns alla kommuner under mars månad år 2017 (den första genomfördes år 2005).

Östhammars kommun sticker ut i en fråga som handlar om eleverna i årkurs 9 förra året. Se bifogad tabellbild, som vi själva ställt samman efter statistik i undersökningens resultat.
Kommunens nior förra året sticker ut så pass att följande notering finns att läsa i undersökningen som finns på Region Uppsalas webb: ”Andel som klassas som Klinisk”, vilket betyder att ungdomarna har så pass allvarliga problem att de är i behov av hjälp och någon form av stöd och insats.
Det är psykologer och statistiker på Uppsala universitet, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap som läst och klassat ungdomarnas svar.
Här finns hela undersökningen att läsa:
http://www.lul.se/sv/Regional-utveckling/Folkhalsa/Liv-och-halsa-ung

sep. 25.

Åsa Lindstrands 7 motioner till Östhammars kommunfullmäktige

På Ostkustens Framtids Facebook 25 september:
https://www.facebook.com/ostkustensframtid

”Hej, alla!

Går det inte den ena vägen, så får man hitta en annan väg!
Eftersom OF gick till val på sakfrågor och mandatlöften, men inte kom in i Östhammars kommunfullmäktige detta val, har vi valt att lämna över mandatlöften till vår partiledare Åsa Lindstrand, som även är oberoende ledamot i Östhammars kommunfullmäktige. Åsa deltar i sitt sista kommunfullmäktigesammanträde tisdag 25 september 2018.

Sju av OF:s mandatlöften har Åsa tagit hand om och omvandlat till motioner:
* Barnombudsman
* Förstelärare i Trygghet och Studiero.
* Äldreombudsman.
* Omtag Policy för tillgänglighet.
* Öppna nämndmöten.
* Stadsarkitekt (ej mandatlöfte, men nödvändig motion)
* Omtag för ny skolplan.

Övriga mandatlöften som inte omvandlats till motioner, tar OF beslut om vid kommande styrelsemöte. Hur går vi vidare med följande?
* Bemanningen på Östhammars brandstation.
* Bevara strandskyddet.
* Spårbunden persontrafik.
* Östhammarshems styrelse.
* Landsbygdsskolorna Ekeby, Gräsö och Snesslinge.
* Stopp för trakasserier på kommunens grundskolor.
* Elevhälsan (ej mandatlöfte, men nödvändigt att ta tag i)”

Hemsida Ostkustens Framtid: http://ostkustensframtid.se

sep. 20.

Lockbete från Rosornas parti i Östhammars kommun

Hur känns det nu då? Ni som röstade S i valet 2018 till Östhammars kommunfullmäktige? Många genomskådade partiets glada utrop med allt S står för och även vallöften och S tappade fyra mandat. Först efter valet rapporterade UNT om att Östhammars kommun har problem med ekonomin och att det varit känt sedan våren 2018. S var och är tyvärr fortfarande trots det stora mandattappet i majoritet i Östhammars kommunfullmäktige och visste självklart innan de började sin valkampanj att det krisade och krisar i den kommunala ekonomin. Trots det valde S att kampanja om det här:

”Vi bygger idrottshallar”
”Bygg ut Österbyskolan”
”Ny förskola i Österbybruk”
”Bygg ut Olandsskolan”
”Bygg ny sporthall i Alunda”
”Bygg ny 4-9 skola i Östhammar”
”Bygg ny förskola i Östhammar”
”Bygg ny sporthall i Östhammar”
”Nu bygger vi 60 platser platser på Tallparksgårdens äldreboende i Öregrund”
… och bygga fler bostäder i Gimo, förstås.

Så, hur känns det nu då för er som röstade S i valet till Östhammars kommunfullmäktige? Tänkte ni att ”oj, viken utveckling det blir med S fyra år till med allt byggande”? Om jag hade köpt ett hus eller en bil med så många fel som S-kampanjen hade, skulle jag ha begärt pengarna tillbaka. Men ni kan inte ta era valsedlar och röster tillbaka.
Nu har vi ytterligare fyra år med S/C-styre i Östhammars kommun. Tack?