Category Archives:Valet 2022

sep. 16.

Antal intresserade av lediga lägenheter i Öregrund hos Östhammarshem

Jag bokför antalet lediga hyreslägenheter i Öregrund sedan år 2017 hos Östhammarshem. Så här ser det ut hittills.

Det här inlägget uppdateras fram till valet 2022, för om det ska byggas nya lägenheter i Öregrund eller inte har med politik att göra – till vilka orter ’kommunen’ vill styra inflyttning. Östhammarshem har inga planer på att bygga nytt på Gräsö eller i Öregrund.

Den senaste lägenheten har 12 september 2019 som sista anmälningsdatum.

Januari-Mars 2017:
1 rok, Matrosgatan 26: antal intresserade: 36
2 rok, Håkanssons Gata 10: antal intresserade: 41
1 rok, Matrosgatan 2: antal intresserade: 50
2 rok, Håkanssons Gata 12: antal intresserade: 43
3 rok, Matrosgatan 22: antal intresserade: 42
1 rok, Jungmansgatan 25: antal intresserade 37

April-Juni 2017:
3 rok, Matrosgatan 16: antal intresserade: 56

Juli-September 2017:
2 rok, Matrosgatan 10: antal intresserade: 55
3 rok, Jungmansgatan 22: antal intresserade: 40

Oktober-December 2017:
2 rok, Håkanssons Gata 10B: antal intresserade: 52
4 rok, Jungmansgatan 24: antal intresserade: 35
3 rok, Jungmansgatan 10: antal intresserade: 41

Januari-Mars 2018
2 rok, Skolgatan 16, seniorboende: antal intresserade: 29
2 rok, Smedjegatan 11: antal intresserade: 32

April-Juni 2018
2 rok, Skolgatan 42, seniorboende: antal intresserade: 30
2 rok, Matrosgatan 30: antal intresserade: (minst) 79
3 rok, Matrosgatan 42: antal intresserade: 49
3 rok, Jungmansgatan 21: antal intresserade: 57
3 rok, Skolgatan 36, seniorboende: antal intresserade: 29
3 rok, Jungmansgatan 23: antal intresserade: 43

Juli – September 2018
2 rum och kokvrå, Smedjegatan 11: antal intresserade: 49
2 rok, Jungmansgatan 5: antal intresserade: 94
4 rok, Matrosgatan 24: antal intresserade: 37
3 rok, Jungmansgatan 10: antal intresserade: 30

Oktober – December 2018
3 rok, Jungmansgatan 20: antal intresserade: 34
3 rok, Matrosgatan 46: antal intresserade: 52
1 rok, Jungmansgatan 13: antal intresserade: 34
3 rok, Jungmansgatan 10: antal intresserade: 32
1 rok, Jungmansgatan 30: antal intresserade: 30

Januari – Mars 2019
3 rok, Matrosgatan 44: antal intresserade: 47
4 rok, Jungmansgatan 7: antal intresserade: 25
3 rok, Jungmansgatan 32: antal intresserade: 60

April – Juni 2019
2 rok med kokvrå, Smedjegatan 11: antal intresserade: 62
2 rok, Håkanssons Gata 10 K: antal intresserade: 56
1 rok, Jungmansgatan 30: antal intresserade: 35
4 rok, Matrosgatan 48: antal intresserade: 34

Juli – September 2019
2 rok, Skolgatan 30 för 55+: antal intresserade: minst 49
2 rok med kokvrå, Håkanssonsgatan 10 I: antal intresserade: 57

aug. 30.

Först skolnedläggning – sedan medborgardialog

”Fantastisk” kommun det här, eller hur? Först tar kommunstyret och kommunfullmäktige beslut om att avveckla Gräsö Skärgårdsskola. Därefter åker de på dialogturné till Gräsö:

”Möt politiker och tjänstemän
Under vårvintern 2019 planerades och genomfördes en dialogturné med stopp i de större tätorterna. Med på dialogturnén fanns politiker från samtliga nämnder och förvaltningschefer, för att svara på frågor och berätta om verksamheterna. Planen är att samma gäng ger sig ut i höst igen, men då för att besöka bland annat Valö och Gräsö.”

LÄNK: Så arbetar vi med resultatet

Konsten att göra saker och ting i fel ordning!

aug. 30.

SCB:s Medborgarundersökning 2019

Östhammars kommun deltar i SCB:s Medborgarundersökning 2019. Senast deltog endast 43 % av de som fick enkäten i Östhammars kommun. Pinsamt dålig uppslutning. Varför? Ingen idé, eller vad? Om du fått enkäten – fyll i och skicka in!

LÄNK: Resultat Medborgarundersökning 2018 Östhammars kommun

Så här menar politiker och tjänstemän i Östhammars kommun att politiker och tjänstemän ska uppfattas:

Förtroende för kommunens politiker och tjänstemän

”Vi har i huvudsak, såväl tjänstepersoner som förtroendevalda, arbetat med att skapa förtroende genom att;

  • Vara ärliga, tydliga och raka i vår kommunikation.
  • Respektera invånare och företagare för deras bidrag till samhällsutvecklingen.
  • Vara öppna i alla frågor, och där vi av något skäl inte kan vara öppna, tydligt deklarera detta.
  • Medge våra misstag, rätta dem och göra rätt och vara ödmjuka i situationen.
  • Leverera resultat, dvs. nyttan och kvaliteten för våra invånare och företag.
  • Jobba med ständigt förbättringsarbete, utvecklade uppföljningssystem, lyssna och lära av den återkoppling vi får från brukare, elever och anhöriga och vara tacksamma för återkopplingen.
  • Inte väja för svåra/komplexa/kontroversiella frågor.
  • Ta ansvar för våra resultat, både bra och dåliga. Kommunicera likvärdigt oavsett resultat.
  • Lyssna först, genom att lyssna får vi nya och andra perspektiv.
  • Vara noggranna med vad vi lovar och vilka överenskommelser vi gör. Vi måste alltid stå fast vid våra löften.

Mycket av det förtroendeskapande arbete vi utför sker inom ramen för hur vi kommunicerar och hur vi möjliggör för inflytande och delaktighet.”

LÄNK: Läs mer: Så arbetar vi med resultaten från SCB:s medborgarundersökning

aug. 29.

Östhammars kommun anmäld till Skolinspektionen

Under hela 2016 anmäldes Östhammars kommun 15 gånger till Skolinspektionen. Under 2017 kom 30 anmälningar på Östhammars kommun till Skolinspektionen. Under 2018 anmäldes kommunen 17 gånger. Nu är det 2019 …

Jag uppdaterar det här inlägget varje gång huvudmannen/Östhammars kommun anmäls till Skolinspektionen.

LÄNK: Östhammars kommun hos Skolinspektionen

ÅR 2019

Åk. F-6: Öregrunds skola: 20 augusti 2019
Åk. F-3: Snesslinge skola: 6 augusti 2019
Åk. F-6: Edsskolan: 17 maj 2019

ÅR 2018

Åk. 3-5: Hammarskolan: 19 november 2018
Åk. F-6: Öregrunds skola: 26 oktober 2018
Åk. F-9: Olandsskolan: 25 oktober 2018

Kommunnivå om särskilt stöd: 12 oktober 2018
Åk. F-9: Österbyskolan 3 oktober 2018
Åk. F-9: Österbyskolan 18 september 2018
Åk. 6-9: Vallonskolan 11 september 2018
Åk. F-9: Olandsskolan 30 juli 2018

Åk. F-9: Österbyskolan 4 maj 2018
Åk. 3-5: Hammarskolan 23 april 2018
Åk. 6-9: Vallonskolan 26 mars 2018
Åk. 6-9: Vallonskolan 23 mars 2018

Åk. 6-9: Vallonskolan 14 mars 2018
Kommunnivå 8 mars 2018
Åk. 6-9: Vallonskolan 22 februari 2018
Åk F-9: Österbyskolan 19 februari 2018
Åk F-9: Österbyskolan 9 februari 2018

ÅR 2017

Åk F-9: Österbyskolan 18 december 2017
Åk F-9: Olandsskolan 13 december 2017
Kommunnivå 19 november 2017 (gällande förskolan Furustugan)
Åk F-9: Österbyskolan 19 november 2017
Kommunnivå 12 november 2017

Åk. 6-9: Vallonskolan 8 november 2017
Åk. 6-9: Vallonskolan 27 oktober 2017
Åk. F-9: Österbyskolan 24 oktober 2017
Åk F-6: Öregrunds skola 11 oktober 2017
Åk. 6-9: Vallonskolan 9 oktober 2017

Åk 6-9: Vallonskolan 9 oktober 2017
Åk F-9: Olandsskolan 5 september 2017
Åk F-9: Olandsskolan 1 september 2017
Åk- 6-9: Vallonskolan 27 juni 2017
Åk F-6: Öregrunds skola 22 juni 2017

Åk- 6-9: Vallonskolan 12 juni 2017
Åk- 6-9: Vallonskolan 7 juni 2017
Åk F-9: Österbyskolan 24 maj 2017
Åk F-9: Österbyskolan 17 maj 2017
Åk F-9: Österbyskolan 11 maj 2017

Åk F-9: Olandsskolan 2 maj 2017
Åk F-9: Österbyskolan 11 april 2017
Åk- 6-9: Vallonskolan 23 mars 2017
Åk- 6-9: Vallonskolan 22 mars 2017
Kommunnivå 28 februari 2017

Åk F-9: Olandsskolan 23 februari 2017
Åk 7-9: Frösåkersskolan 22 februari 2017
Åk F-6: Öregrunds skola 27 januari 2017
Åk- 6-9: Vallonskolan 24 januari 2017
Åk F-6: Öregrunds skola 11 januari 2017

LÄNK: Politiskt förtroendevalda till Barn- och utbildningsnämnden

LÄNK: Chef för Barn- och utbildningsförvaltningen

aug. 13.

Om ljudnivåerna i Öregrund sommartid

Visst är det här som ett enda stort skämt att läsa? Men på riktigt ger Polisen bl.a. följande ”Upplysningar” till arrangörer som får tillståndsbevis för att arrangera offentliga tillställningar:

– Polismyndigheten erinrar om Folkhälsomyndighetens allmänna råd om höga ljudnivåer (FoHMFS 2014:15).
– Ljudstyrkan från högtalare eller annat förstärkt ljud bör anpassas så att onödig störning för omgivningen inte uppstår.

Det finns alltså nödvändiga störningar?

Och vad har kommunhuset att bidra med när de ger tillstånd?
– Hänsyn ska visas till både allmänheten, boende och omkringliggande verksamheter.
– Störning för omkringliggande boende och verksamheter ska undvikas.

Definition av hänsyn? Definition av störning?

aug. 04.

Godtyckliga p-böter i Östhammars kommun

I Östhammar: en permanentboende kvinna i ett villakvarter får p-bot när hon parkerar fem minuter utanför sin grind för att ta hunden från sin bil in till huset för att sedan åka till matbutiken. P-bot 600 kronor för parkering i terräng – utanför sin grind! Till saken hör att den här villaägaren skött denna terräng åt kommunen under alla år hon bott i huset.

I Öregrund: bilar parkerade i terräng i princip överallt där det finns gräs och grus att parkera på. Inga p-böter. Det är alltid något som alla måste förstå med det här att det är fri parkering varsomhelst i Öregrund: det är januari, februari … maj … juni, midsommar, juli, augusti, Båtveckan … september … julmarknad … vigsel i kyrkan … Allt är förlåtet, så länge det handlar om Öregrund, där allt är fritt och gratis.

Vidrigt godtycke när den ena får p-bot utanför sin grind i Östhammar medan alla kommer undan med det i Öregrund, till och med i centrala Öregrund.

jul. 03.

100 nya invånare på Gräsö när Sundsborg byggdes

SR P4 Uppland 10 maj 2017: Fler bostäder önskas på sommarresemål
I början av 1990-talet byggdes omkring 40 hyresrätter i området Sundsborg, med följden att öns bofasta befolkning ökade med omkring 100 personer.

”Intressant” att Östhammars kommuns bostadsbolag Östhammarshem inte visar något som helst intresse för Sveriges tionde störta ö. Men stort tack till A-fastigheter som i stället ser Gräsös potential:

Fem minuter med färja från Öregrund ligger Sundsborg, som har ett fantastiskt läge med direktkontakt mot havet. Här har vi trevliga hyreslägenheter med egen uteplats eller stor balkong, omgivna av en trivsam utemiljö med stort utrymme och lekplats för barnen. Till lägenheterna hör rätt att utnyttja gemensam kvarterslokal, gemensam tvättstuga för dem som inte har tvättmaskin i sin lägenhet samt gemensam bastu. Carport med motorvärmare eller garageplats ingår också i hyran.

http://www.afastigheter.se

jul. 02.

Har du svar på Ostkustens Framtids frågor om Öregrund?

Ostkustens Framtid (OF) var på en ’roadtrip’ i Östhammars kommun den 11 juni: Gräsö, Forsmark, Österbybruk, Alunda, Gimo, Hargshamn, Östhammar och Öregrund.
https://www.facebook.com/ostkustensframtid

I inlägget om specifikt Öregrund ställer OF följande frågor, varav somliga är retoriska:
28) Hur vill Öregrundsborna att staden ska utvecklas?
29) Är Öregrundsborna pålästa angående grundskolornas omorganisation som inkluderar även Öregrunds skolas omorganisation?
30) Vilka synpunkter finns om färjeläget? Bör det flyttas söderut för att avlasta centrum?
31) Hur blir det med det särskilda äldreboendet Tallparksgården? Blir det ens kvar i nuvarande form, eller avvecklas helt och hållet?
32) Hur blir det med Kustlaboratoriet? Kommer de att lämna kommunen?
33) Det sker ingen befolkningstillväxt i Öregrund. Vad vill kommunen egentligen med kustområdet i allmänhet och Öregrund i synnerhet?

jun. 24.

Om isrinken i Öregrund

Jag läser ksau:s ärendelista för sammanträde 25 juni. Om Öregrunds isrink:

När föreningen i Öregrund inte önskar ha nyttjanderätten kvar ser kommunen inget behov av att fortsatt driva anläggningen.  Att ploga Hummelfjärden skulle kunna fylla behovet av is i området när föreningen inte längre spolar isrinken. Plogning av fjärden har förekommit tidigare.

LÄNK: Sidan 30 i ärendelistan

jun. 19.

Partierna som är farliga för kustområdet

Vi har inget annat val än att ge bort våra röster när det är val i Sverige. Att ge bort sin röst till ett parti är en stor sak. Det handlar om att ge bort sin röst i förtroende och av den anledningen kallas politiker förtroendevalda.

Att rösta borde föregås av studier av vad partierna faktiskt uträttat under föregående mandatperiod. Eller går du igång på floskler i valpropaganda och valmanifest? ”Vi ska ha bra skolor”, låter kanonbra. Självklart röstar vi på det partiet, för alla andra partier vill ha dåliga skolor. ”Vi gör det tillsammans” och ”vi ska lyssna på våra medborgare” låter helt fantastiskt. Har du fortfarande inte genomskådat flosklerna? Eller gillar du ”vi tar ansvar” utan att ställa frågan om hur partierna definierar själva termen? Fantastiskt med partier som tar ansvar, eller hur?

Har du ett fett bankkonto? Då ”måste” du ju rösta M i kommunvalet. Ditt bankkonto blir garanterat ännu fetare av att kustområdet svälter på äldreboende och skolor och nya hyresrätter. Liberalerna i Östhammars kommun ropar efter valfrihet, men valkampanjade om avveckling av landsbygdsskolorna. Barn på Gräsö ska tvingas gå i Öregrunds skola – de har ingen valfrihet.

Partier som är farliga för kustområdet
Här är de partier som den 18 juni 2019 klubbade bort två fullt fungerande skolor, Gräsö Skärgårdsskola och Snesslinge Naturskola, med hänvisning till ekonomi och sviktande elevunderlag:

Socialdemokraterna, Centerpartiet, Moderaterna, Västerpartiet och Liberalerna.

Fientlighet mot kustområdet och landsbygden i en landsbygds- och kustkommun är verkligen en speciell form av idioti. Jag tror till och med att denna idioti är exklusiv för Östhammars kommun och kommunfullmäktige. Lars Holmgren (BoA) nämnde leken ”Svälta räv” i talarstolen under gårdagens kommunfullmäktige, och det är precis det som det handlar om: svält ut hela kustområdet! Bygg inget för då flyttar det in nytt folk till kusten och kommunen vill ha inflyttning till endast tätorterna i inlandet. Allt kan stavas ”avundsjuka”. Det kostar att vara ett populärt område hos turisterna. Det är ju inte precis så att turisterna stormar tätorterna i kommunens inland. Kustområdet drar in pengar från turismen, men pengarna investeras någon annanstans.

Partier som vill utveckla kustområdet
Här är de partier som röstade mot skolavveckling den 18 juni 2019:

Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna, Miljöpartiet och Lokalpartiet BoA. Dessutom ställer lokalpartiet Ostkustens Framtid upp igen till valet 2022.
Om du vill ha någon service kvar i kustområdet har du hela fem partier att välja bland, varav två lokalpartier, som slipper skämmas för och försvara nationella partitoppar och kan ägna sig helt åt kommunpolitiken.

Snart är omorganisationen av skolorna fullbordad
Kommunens behov av att avveckla skolor öster om 76:an (kustområdet) har inget med den akuta usla kommunekonomin att göra. Planen för skolornas omorganisation togs redan innan valet 2014. Så här ser den planen ut:

”En skola med färre elever än 100 är inte effektiv att driva” ska kommunens skolledning ha uttryckt. Ta bort 4-6 från Öregrunds skola och skolan har färre än 100 elever.

Du tänker antagligen att det inte möjligt att kommunen planerar att avveckla Öregrunds skola? Ställ dig hellre frågan NÄR och inte OM avvecklingen kommer att ske. Det kommer att finnas två F-3-skolor i Östhammar, så på papperet fungerar det att bussa barn fr.o.m. årskurs 1 både från Gräsö och Öregrund till Östhammar. Passar den lösningen inte barnfamiljer på Gräsö och i Öregrund, får de skylla sig själva att de bor där de bor.

Och, hur ser planen ut för det särskilda äldreboendet Tallparksgården i Öregrund? Det är inte svårt att räkna ut vad som kommer att hända med Tallparksgården!

Valresultatet 2022 i Östhammars kommunval kommer då (som alltid) att vara direkt spårbart tillbaka till väljarna. Så, hur ska du ha det?
Vad vill du med kustområdet? Det är du och jag som måste ta ansvar när vi ger bort våra röster 2022!

jun. 18.

Invånarstatistik Öregrund 2018

Den sista december 2018 var vi 1572 invånare i Öregrund. Så här fördelade sig åldrarna:

12 personer 0 år
97 personer 1-6 år
122 personer 7-15 år
117 personer 16-24 år.
279 personer 24-44 år.
417 personer 45-64 år.
368 personer 65-79 år.
160 personer 80+

Källa: SCB

jun. 18.

Att leva under foten på en ”död fisk”

Märkligt att det är okej att tvinga barn på Gräsö att gå i skola i Öregrund, men det är inte okej att tvinga barn i Öregrund att gå i skola på Gräsö.
Östhammars kommun har fantasi, kreativitet och problemlösningsförmåga som en död fisk. När det enda svaret är ”avveckling” kanske man ska se sig om efter nytt jobb. Avveckla är den enkla vägen. Att utveckla kräver kompetens.

jun. 13.

Skolinspektionen kritiserar Öregrunds skola

Öregrunds skola har fått kritik med förläggande från Skolinspektionen. Brister i särskilt stöd. Beslut 31 maj 2019.
Huvudman är Östhammars kommun.
Länk: Skolinspektionen, anmälningar 2018 Östhammars kommun

jun. 09.

Ostkustens Framtid om rankingen ”Bäst att leva”

Ostkustens Framtid (OF) har studerat Fokus’ senaste ranking Bäst att leva. I ett inlägg från dagens datum finns ranking av Uppsala läns samtliga åtta kommuner samt något extra om Östhammars kommun:
https://www.facebook.com/ostkustensframtid

jun. 03.

Kommunens organisation ses över

Jag fick detta på mejlen av en okänd:

Den kommunala verksamheten växer och behoven i välfärdssektorn ökar, samtidigt som Östhammars kommun behöver ha en budget i balans. Därför planeras en översyn att göras under sommaren och hösten. Hela den kommunala organisationen och då främst de administrativa delarna ingår i översynen, som föreslås resultera i en organisationsförändring.
Det är kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att ge kommundirektören och förvaltningarna i uppdrag att se över hela den kommunala organisationen.
Syftet med översynen är:
• Att skapa en mer kostnadseffektiv organisation.
• Att skapa en organisation där samtliga förvaltningar ges lika förutsättningar.
• Att skapa en organisation som är flexibel och har förmåga att anpassa sig till kommande förändringar.
Arbetet kommer att påbörjas under sommaren och ledas av kommundirektören tillsammans med kommunledningsgruppen.

– Vi kommer att involvera alla berörda och bjuda in till olika typer av workshops efter sommaren. En organisationsförändring kan leda till nya arbetsuppgifter, nya kollegor, ny arbetsplats och ny chef, säger Peter Nyberg, kommundirektör.

Översynen beräknas vara klar innan årsskiftet och information ges löpande.

Eventuella frågor om arbetet med organisationsförändringen hänvisas till Peter Nyberg, kommundirektör.

jun. 01.

Lokalpartiet BoA om avvecklingen av Gräsö skola och Snesslinge skola

Lokalpartiet BoA 31 maj 2019 på sin Facebooksida:

I dagens UNT-artikel om skolnedläggningen av Snesslinge och Gräsö, skrev tidningen att ”Sverigedemokraterna och KD röstade för avslag” vilket inte stämmer. Det var jag [Lars Holmgren] som yrkade avslag vilket senare biföllls av Sverigedemokraterna som även hade en egen skrivelse till protokollet. Kristdemokraterna har ingen ordinarie plats i kommunstyrelsen och kan därför inte yrka något, bara lämna en ”särskild skrivelse” för att markera vad man tycker när man inte får rösta.

Då vi har drivit frågan om småskalighet inom skolan för Östhammars bästa i snart tio år är det hela mycket olyckligt varför vi begärt en rättelse av tidningen.
https://www.facebook.com/boaosthammar

maj. 29.

Vad sa’ partierna om landsbygdsskolorna INNAN valet 2018? Och EFTER?

Om landsbygdsskolorna Ekeby, Gräsö och Snesslinge var en hjärtefråga för medborgare innan valet till Östhammars kommunfullmäktige 2018 (och fortfarande är en hjärtefråga) kollade väljarna förstås Valkompassen. I Valkompassen fick partierna ta ställning till påståenden. Först fick de välja mellan fyra alternativ från ”Mycket dåligt förslag” till ”Mycket bra förslag”.

Observera att när partierna svarade på Valkompassens påståenden hade Barn- och utbildningsnämnden en ordförande från Socialdemokraterna. Nu har nämnden en ordförande från Centerpartiet … som värnar om landsbygden?
Observera att endast de partier som redan fanns i fullmäktige fick svara i Valkompassen. Ostkustens Framtid valde ändå att svara på frågorna, på sin hemsida och FB.
Observera att valresultatet 2018 inte som tidigare gav S och C majoritet. De bildade majoritet tillsammans med Vänsterpartiet. Tillsamman har dessa tre partier 25 av 49 mandat i Östhammars kommunfullmäktige
Observera att Östhammars kommunfullmäktige tar beslut om avveckling av Gräsö Skärgårdsskola och Snesslinge skola den 18 juni.

Så, vilka svar från partierna fick väljarna läsa på Valkompassens påstående:
LÄGG NER DE SMÅ SKOLORNA I ÖSTHAMMARS KOMMUN?

Centerpartiet: Ganska dåligt förslag.
Alla kommunens skolor ska erbjuda hög och likvärdig pedagogisk kvalitet för såväl lärare som elever. Det är det som avgör skolornas framtid både i tätort och på landsbygd. För att ge valfrihet ska elever har rätt att åka med passerande skolskjutslinjer oavsett skolval.

Kristdemokraterna: Mycket dåligt förslag.
Dessa skolor är otroligt viktiga för en valfrihet för föräldrar.

Landsbygdspartiet Oberoende: [Valde att inte delta i Valkompassen]

Liberalerna: Ganska bra förslag.
Skolornas kvalitet har företräde.

Lokalpartiet BoA: Mycket dåligt förslag.
Hela kommunen ska leva och det är av största vikt att förskoleklasser upp till Åk 3 kan erbjudas så nära barnen så möjligt. Att satsa på barnen är alltid en god affär på sikt!

Miljöpartiet: Mycket dåligt förslag.
Det är bra om det finns flera olika skolor att välja på i kommunen. Det är också viktigt att de minsta barnen har så kort väg som möjligt till skolan. Därför vill vi behålla även de små skolorna.

Moderaterna: Ganska dåligt förslag.
Idag har vi brist på skollokaler.

Ostkustens Framtid: Mycket dåligt förslag.
OF tar ställning för de kommunalt drivna grundskolorna som finns idag. De ska finnas kvar med de årskurser varje skola har nu (och eventuellt utöka årskurserna), ges stöd och utvecklas på de sätt som de behöver. Skola och utbildning ska inte ses som bara en stor utgiftspost i den kommunala budgeten.

Socialdemokraterna: [S ville inte välja förslag]
En skola måste kunna rekrytera behörig och bra personal för att eleverna ska kunna få den bästa undervisningen. Klasserna måste också vara tillräckligt stora för att undervisningen ska kunna genomföras enligt kurs och läroplan. Vi vill så långt som möjligt undvika att behöva slå ihop skolor, men om en skola inte håller måttet måste man utgå från vad som är bäst för elevernas kunskapsutveckling.

Sverigedemokraterna: Mycket dåligt förslag.
Vi måste bevara småskolorna i Östhammars kommun för att hålla landsbygden levande, även för att fler familjer ska ha möjlighet till att bo på landsbygden. Nedläggning av småskolorna gör att landsbygden blir mindre attraktiv för familjer. Vi vill även återuppstarta Morkarla skola igen.

Vänsterpartiet: Mycket dåligt förslag.
Vi behöver de få små skolor som vi har kvar, nu vill många bo på landsbygden och vill ha en skola i närheten, dessutom är skolan ofta bygdens enda mötesplats.

LÄNK: Valkompassen Östhammars kommun 2018

Mitt råd till dig är att vid nästa val till Östhammars kommunfullmäktige, år 2022, se bakåt och ta reda på vad partierna i fullmäktige utvecklat och avvecklat under mandatperioden 2018-2022. Läs alla motioner och Spangenbergs (C) avslag på motionerna. S och V röstar alltså som C.

maj. 27.

Det eftersatta underhållsbehovet av gatunätet i Östhammars kommun

Totalt sett visar denna kalkyl att eftersatt underhållsbehov på det undersökta gatunätet i Östhammars kommun uppgår till cirka 25.3 miljoner kr.

Det genomsnittliga – totala – budgetbehovet för beläggningsunderhåll på gatunätet i Östhammars kommun under den närmaste 5-års perioden uppgår därmed till 9.2 miljoner kr/år.

Om man inte klarar av att hantera det normala underhållet i rätt tid, det som i bild 4 redovisas med blå linje (4.1 miljoner kr/år) och istället skjuter det framåt, så måste man generellt räkna med en accelererande ökning av åtgärdskostnader för eftersatta ytor, när även dessa objekt till slut går över gränsen och då generellt kräver extra, fördyrade, åtgärder på grund av eftersatt underhåll.

Jag läser ärendelistan för kommunstyrelsens sammanträde 28 maj, Rambölls Underhållsutredning sidorna 71-120.

maj. 27.

Försäljning av avvecklade skolor på Gräsö och i Snesslinge

Om Snesslinge skolas avveckling
”Kommundirektören får i uppdrag att ta fram ett förslag till framtida användning eller försäljning av skollokalerna.”

Om Gräsö Skärgårdsskolas avveckling
”Kommundirektören får i uppdrag att ta fram ett förslag till framtida användning eller försäljning av skollokalerna.”

Sidorna 14-16 i ärendelistan för kommunstyrelsen 28 maj

maj. 25.

Levande landsbygd? Levande kustområde?

Här sitter jag och funderar … Jag funderar på vad ”levande” landsbygd och ”levande” kustområde är i Östhammars kommun.
Den enda fråga Östhammars kommunstyre håller levande är frågan om vad de ska avveckla nästa gång på landsbygden och i kustområdet.