Category Archives:Valet 2022

Nov. 14.

Partierna i Östhammars kommun vill inte svara på frågor

Först tar kommunfullmäktige beslut om fråga-svar-funktionen Fråga politiken. Men när de får frågor från medborgare i kommunen, svarar de inte på frågorna. Det finns partier som konsekvent nonchalerar frågor från uppdragsgivarna, som ju är vi som gett bort våra röster i förtroende – det är därför de kallas förtroendevalda.
När ett parti svarar på en fråga färgas partisymbolen (från grå till färg).
Här finns frågor från medborgarna och du ser vilka partier som valt att svara på frågor. Det syns tyvärr inte när frågorna är ställda, bara vilket slutdatum varje fråga har:
https://www.osthammar.se/sv/dialog/fraga-politiken

Nov. 11.

Gratis medlemskap i Ostkustens Framtid (OF)

Hej, alla!
Den 22 november har Ostkustens Framtid styrelsemöte. Då ska vi bl.a. klubba datum för första medlemsmötet. Det är gratis att vara medlem hos OF. Vill du också bli medlem och vara med på det första medlemsmötet? Bra! Anmälan för nya medlemmar sker på vår hemsida:
http://ostkustensframtid.se/bli-medlem

Nov. 10.

Ny mandatperiod! Nya skolnedläggningar?

12 maj 2016 på kommunhusets webb: ”Sedan tidigare har barn- och utbildningsnämnden beslutat att Snesslinge, Gräsö och Öregrunds skolor inte kommer att påverkas av den nya organisationen under denna mandatperiod.” Alltså mandatperioden 2014-2018. Nu är vi i mandatperioden 2018-2022.
Medborgarna gav (tyvärr) förnyat förtroende till S, som dock tappade fyra mandat i fullmäktige, att förvalta vår kommun och därmed även skolorna.
Så, hur blir det nu? Avveckling av skärgården, av landsbygden, av Öregrund?
Fortfarande finns inte en enda vägvisare, alltså vad den här kommunen ska satsa på egentligen, på sin väg till ”världens bästa lokalsamhälle”.

Länk: Tidigare blogginlägg: ”Fake news” eller sanning?

Nov. 02.

Jo, Sverige har visst en regering!

Det är inte så att Sverige inte har någon regering! Det har vi visst – vi har en övergångsregering ledd av Stefan Löfven (S), alltså samma regering vi hade innan valet 2018.

Den 15 november ska regeringen lämna in sin budgetproposition för 2019 (budgetförslag). Om Sverige fortfarande inte har en ny regering den 15 november, är det övergångsregeringen som lämnar in budgetpropositionen.
Läs hellre fakta vid huvudkällan än någon annanstans. På riksdagens webb finns fakta om budget 2019 med en eventuell övergångsregering:
http://www.riksdagen.se/sv/valet-2018/budgeten-for-2019

Sverige kan faktiskt ledas av den här övergångsregeringen fram till valet 2022 om alla låsningar mellan partier och block kvarstår, om talmannen inte kan lägga förslag på ny statsminister och det inte blir något extraval. En övergångsregering kan och får ‘sitta’ tills en ny regering är på plats. Det är statsministern som väljer sina ministrar i den nya regeringen och just nu har vi ingen statsminister. Röstar riksdagen ner alla förslag på ny statsminister, så finns det heller inga nya ministrar och ingen ny regering.
En övergångsregering har samma befogenheter som en ‘riktig’ regering, även fast den blivit bortröstad i riksdagen – den övergångsregering vi har nu saknar alltså stöd i riksdagen. Riksdagen är färdig (mandaten är fördelade utifrån valresultatet) och ledamöterna har efter valet 2018 tagit plats i stolarna, men regeringsbildningen håller fortfarande på.

En övergångsregering får inte utlysa extraval. När talmannen lagt fram fyra förslag på ny statsminister och riksdagen röstat ner alla fyra förslag blir det extraval. Talmannen bestämmer datum för extraval i samråd med Valmyndigheten.
Vid extraval upplöses hela riksdagen och röstberättigade går till valurnorna igen och röstar i riksdagsvalet – med förhoppning om att det då ska kunna gå smidigare att bilda regering. Just nu går det inget vidare smidigt. Ett extraval innebär att väljarna ska rösta på andra sätt, för annars får vi ju samma resultat igen.
Även om det blir extraval 2019 så är det val igen 2022 och inte 2023. Vi har ju annars fyra år mellan valen, men vid eventuellt extraval 2019 blir det bara tre år mellan valen.

Sep. 29.

Hur mår barn och ungdomar i Östhammars kommun?

Ostkustens Framtid (OF) på sin Facebook 28 september 2018:
https://www.facebook.com/ostkustensframtid

Kommunen har inte redovisat något om den här undersökningen, och därmed har inte media heller rapporterat något.

Men vi har läst hela undersökningen Liv och Hälsa Ung.
Liv och Hälsa Ung är en undersökning som genomförs i årskurs 7, 9 och årskurs 2 på gymnasiet vartannat år. I enkäten på nätet svarar elever på frågor om sin hälsa, levnadsvanor och livsvillkor.
Senaste undersökningen genomfördes i Uppsala läns alla kommuner under mars månad år 2017 (den första genomfördes år 2005).

Östhammars kommun sticker ut i en fråga som handlar om eleverna i årkurs 9 förra året. Se bifogad tabellbild, som vi själva ställt samman efter statistik i undersökningens resultat.
Kommunens nior förra året sticker ut så pass att följande notering finns att läsa i undersökningen som finns på Region Uppsalas webb: ”Andel som klassas som Klinisk”, vilket betyder att ungdomarna har så pass allvarliga problem att de är i behov av hjälp och någon form av stöd och insats.
Det är psykologer och statistiker på Uppsala universitet, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap som läst och klassat ungdomarnas svar.
Här finns hela undersökningen att läsa:
http://www.lul.se/sv/Regional-utveckling/Folkhalsa/Liv-och-halsa-ung

Sep. 25.

Åsa Lindstrands 7 motioner till Östhammars kommunfullmäktige

På Ostkustens Framtids Facebook 25 september:
https://www.facebook.com/ostkustensframtid

”Hej, alla!

Går det inte den ena vägen, så får man hitta en annan väg!
Eftersom OF gick till val på sakfrågor och mandatlöften, men inte kom in i Östhammars kommunfullmäktige detta val, har vi valt att lämna över mandatlöften till vår partiledare Åsa Lindstrand, som även är oberoende ledamot i Östhammars kommunfullmäktige. Åsa deltar i sitt sista kommunfullmäktigesammanträde tisdag 25 september 2018.

Sju av OF:s mandatlöften har Åsa tagit hand om och omvandlat till motioner:
* Barnombudsman
* Förstelärare i Trygghet och Studiero.
* Äldreombudsman.
* Omtag Policy för tillgänglighet.
* Öppna nämndmöten.
* Stadsarkitekt (ej mandatlöfte, men nödvändig motion)
* Omtag för ny skolplan.

Övriga mandatlöften som inte omvandlats till motioner, tar OF beslut om vid kommande styrelsemöte. Hur går vi vidare med följande?
* Bemanningen på Östhammars brandstation.
* Bevara strandskyddet.
* Spårbunden persontrafik.
* Östhammarshems styrelse.
* Landsbygdsskolorna Ekeby, Gräsö och Snesslinge.
* Stopp för trakasserier på kommunens grundskolor.
* Elevhälsan (ej mandatlöfte, men nödvändigt att ta tag i)”

Hemsida Ostkustens Framtid: http://ostkustensframtid.se

Sep. 20.

Lockbete från Rosornas parti i Östhammars kommun

Hur känns det nu då? Ni som röstade S i valet 2018 till Östhammars kommunfullmäktige? Många genomskådade partiets glada utrop med allt S står för och även vallöften och S tappade fyra mandat. Först efter valet rapporterade UNT om att Östhammars kommun har problem med ekonomin och att det varit känt sedan våren 2018. S var och är tyvärr fortfarande trots det stora mandattappet i majoritet i Östhammars kommunfullmäktige och visste självklart innan de började sin valkampanj att det krisade och krisar i den kommunala ekonomin. Trots det valde S att kampanja om det här:

”Vi bygger idrottshallar”
”Bygg ut Österbyskolan”
”Ny förskola i Österbybruk”
”Bygg ut Olandsskolan”
”Bygg ny sporthall i Alunda”
”Bygg ny 4-9 skola i Östhammar”
”Bygg ny förskola i Östhammar”
”Bygg ny sporthall i Östhammar”
”Nu bygger vi 60 platser platser på Tallparksgårdens äldreboende i Öregrund”
… och bygga fler bostäder i Gimo, förstås.

Så, hur känns det nu då för er som röstade S i valet till Östhammars kommunfullmäktige? Tänkte ni att ”oj, viken utveckling det blir med S fyra år till med allt byggande”? Om jag hade köpt ett hus eller en bil med så många fel som S-kampanjen hade, skulle jag ha begärt pengarna tillbaka. Men ni kan inte ta era valsedlar och röster tillbaka.
Nu har vi ytterligare fyra år med S/C-styre i Östhammars kommun. Tack?