Category Archives:Valet 2022

mar. 20.

Åsa Lindstrand bloggar om yttrandefrihet

Yttrandefrihet handlar alltså inte om ”rätten” att slippa bli emotsagd och att slippa bli ifrågasatt.
Åsa Lindstrand bloggar om yttrandefrihet för tjänstemän i Östhammars kommun. Även tjänstemän har yttrandefrihet, om nu någon trodde något annat. Läs Åsas blogginlägg: ”Vad tror du att du får säga?”
https://asalindstrand.wordpress.com

mar. 09.

Synpunkter på M-ledamotens uttalande om muslimer, i Socialnämndens kallelse

Läs gärna sista sidan i kallelsen för Socialnämndens kommande sammanträde 13 mars.
https://www.osthammar.se/globalassets/dokument/moteshandlingar/socialnamnd/sn_2019-03-13_kallelse_fack-webb.pdf 

mar. 07.

Så SD planerar att ta över det svenska försvaret? Eller har partiet egna militärer?

Jag läser ett inlägg av SD:aren Adam Marttinen på Twitter 2 mars 2019:

SD kommer använda militär för att säkra polisstationer & och platser som står inför hot. De polisiära resurser som frigörs ska ägnas åt att bryta ner organiserad brottslighet och beveka de terrorister som Socialdemokraterna släpper in!

Marttinen är alltså rättspolitisk talesperson för SD.
Har SD egna militärstyrkor? Eller ska de ta över svenska folkets (Sveriges) militär? Och SD menar på fullaste allvar att Polisen behöver hjälp av SD:s militär för att säkra polisstationerna. Snacka om att nedvärdera hela den svenska poliskåren.

mar. 04.

Förstår DU Åsa Lindstrands motion om barnombudsman?

Varken Socialnämnden eller Barn- och utbildningsnämnden förstod Åsa Lindstrands motion om kommunal barnombudsman. Det förstår man när man läser deras svar som självklart är avslag (eftersom motionen kom från oppositionen).

Citat från motionen

Det borde vara en självklar tanke i Östhammars kommun att involvera barn och ungdomar i allt som rör dem, även i förslag på detaljplaner.
Allt som rör vuxna rör även barn och unga, vilka är en remissgrupp som glöms bort.

Barnkonventionen är från år 2015, då ingen från BUN, kommunfullmäktige eller från någon förvaltning kommunicerade med barnen på Öregrunds skola, när BUN ville gå vidare med förslaget att lägga ner halva Öregrunds skola och transportera årskurserna 4-6 till Östhammar. Barn på Öregrunds skola skrev då ett protestplakat med frågan: ”Vems dumma idé var det här?”

Att aktivt välja att inte kommunicera med barn och ungdomar om ärenden som är viktiga för dem, är att bädda för ett tidigt politikerförakt och ointresse för att engagera sig i det samhälle de ska ta över och utveckla. Det är helt fel väg att gå att inte kommunicera med och anlita de åldersgrupper som ska ta över och styra Östhammars kommun när vi själva hoppat av politiken av olika skäl eller inte längre har ork och energi att vara med och påverka politiska beslut.

Länk: Läs hela motionen på Östhammars kommunhus’ webb
Förstår DU motionen?

Åsa Lindstrands respons på nämndernas svar/avslag kan läsas på Lindstrands blogg:
https://asalindstrand.wordpress.com

mar. 02.

3 april: Dialogturnén till Öregrund

Vid fem tillfällen under våren ger sig företrädare från Östhammars kommun ut till våra tätorter för att berätta mer om kommunens arbete. Välkommen att besöka oss. 
Tiden för samtliga träffar är kl. 17-19.

Alunda, 25 mars
Österbybruk, 26 mars
Östhammar, 2 april
Öregrund, 3 april, Öregrunds bibliotek.
Gimo, 16 april
https://www.osthammar.se/dialogturne

feb. 28.

Östhammars kommun följer inte sina egna beslut om livsmedel

Alldeles på riktigt – kommunen klarar inte ens att följa sina egna beslut. Förvånad?
Här är en motion av Kerstin Dreborg (MP) daterad 17 februari 2019:

Motion om skarpare krav vid upphandling

År 2011 fattade Kommunfullmäktige i Östhammars kommun beslut om att kommunen vid upphandling av livsmedel skulle ställa krav motsvarande Miljöstyrningsrådets baskrav.

Miljöstyrningsrådet lades senare ned av den dåvarande alliansregeringen, och frågorna flyttades över till Konkurrensverket. Numera är det Upphandlingsmyndigheten som hanterar denna typ av frågor.

Vid genomgång av upphandlade livsmedel 2016 visade det sig att dessa ofta uppfyllde Upphandlingsmyndighetens baskrav. Detta motsvarar inte Miljöstyrningsrådets baskrav bland annat vad gäller regler för antibiotikaförskrivning och beteskravet för nötdjur. Alltså följer Östhammars kommun i praktiken inte det beslut i frågan som en gång fattats och aldrig upphävts.

Det är bra att vi i Sverige ställer höga krav på exempelvis djurskydd, betesgång och minimal antibiotikaanvändning vid livsmedelsproduktion. Samtidigt är det helt orimligt att kommuner och landsting köper in mat som inte vore laglig att producera i Sverige.

Med hänvisning till ovanstående yrkar jag
 * att Östhammars kommun ska ställa krav motsvarande Upphandlingsmyndighetens avancerad nivå eller spetskrav vid upphandling av livsmedel.
………………………….
En anslutande fråga ställdes på Östhammars kommunfullmäktigesammanträde den 19 februari av Elin Torstensson.
Dra fram till cirka 21:40 i webbsändningen och lyssna på vad lantbrukaren Elin från Österbybruk har att säga:
http://play.quickchannel.com/Qc/create/mainshow.asp?id=twxk81
Fullmäktige applåderar! 
Spangenberg svarar på Elins frågor …

feb. 28.

Östhammars kommun har inte råd med kustdelen. Kommundelning?

Det finns pengar till allt möjligt i Östhammars kommun. Men kommunen har inte råd med kustdelen: Öregrund och Gräsö. Det finns inga pengar att bygga nya hyresrätter för i Öregrund och på Gräsö. Det finns kommunal mark att bygga på, men endast när privata exploatörer vill bygga nytt. Det finns inga pengar för att bygga nytt äldreboende i Öregrund. Kan Öregrund ha en kommunal grundskola, när nya Frösan ska fyllas med elever? Eller ska de tre landsbygdsskolorna avvecklas, varav Gräsö Skärgårdsskola är en, för att finansiera jätteprojektet i Östhammar? Igår, den 27 februari, var det medborgardialog om Snesslinge skola. Ekeby skola? Gräsö Skärgårdskola? Öregrunds skola?

Skattebetalarna har råd med Alunda, Gimo, Österbybruk och Östhammar. Men kustdelen, Öregrund och Gräsö, har ”vi” inte råd med.
”Vi” har råd med turister, men inte med bofasta.

Det här har i stället skattebetalarna råd med:
* Storbrunn: Skattebetalarna köpte, via kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, fastigheten för 19,4 miljoner kronor, fast den var värderad till 5-7 miljoner kronor. Möjligheten för kommunfullmäktige att ha sammanträde där byggdes bort, så nu måste Storbrunn byggas om igen. Det har skattebetalarna råd med. Vi har dessutom råd med det här:
* Bygger ut Österbyskolan
* Ny förskola i Österbybruk
* Bygger ut Olandsskolan
* Bygger ny sporthall i Alunda
* Bygger ny 4-9 skola i Östhammar
* Bygger ny förskola i Östhammar
* Bygger ny sporthall i Östhammar
* Bygger fler bostäder i Gimo

Berätta igen varför det var viktigt att ge ratten till S fyra år igen. En ratt som S inte ens vill ha, utan skänker till C.
Är det jätteviktigt för kustdelen att tillhöra Östhammars kommun? Varför inte en kommundelning?

feb. 25.

Utlåtanden om Tallparksgården

Jag skulle nog vilja påstå att de äldre i Östhammars stad behöver platserna själva på äldreboenden.
Jag har en hög handlingar om Tallparksgården på mitt skrivbord. För den som har ett uns intresse av utveckling respektive avveckling av Öregrund, så har jag sammanställt några citat. Vill du läsa handlingarna i sin helhet – beställ dem från kommunen.
I texten nedan kommenterar jag i kursiv stil.

SOCIALFÖRVALTNINGENS UTLÅTANDE
Datum: 25 mars 2018
DNR: SN-2017-67
Antal sidor: 7

Några citat från utlåtandet:

”Trots att det under perioden har byggts nya äldreboendeplatser i Östhammars tätort så ökar behovet av fler äldreboendeplatser ytterligare de kommande åren, och då främst i Öregrundsområdet. I en utredning genomförd hösten 2016, konstaterades det att det behöver byggas ytterligare 27 äldreboendeplatser i Öregrund.
Det skulle innebära att antalet 80-åringar per äldreboendeplats hamnar på samma nivå som övriga tätorter.”

I utlåtandet diskuteras de tre förslagen för utveckling av äldreboendet Tallparksgården:

Förslag 1 innebär att bygga på befintlig byggnad med max 27 rum.
Förslag 2 innebär att hela den ordinarie huskroppen rivs och ersätts med ny byggnad. Det rosa huset övergår till Östhammarshems ordinarie utbud och klassas som ”tryggt seniorboende” efter färdigställt projekt. Ett antal lägenheter i den nya huskroppen avsätts till trygghetsboenden.
Förslag 3 innebär en rivning av hela fastighetsbeståndet på tomten, vilket även inkluderar rosa huset. Förslaget innebär att tomten kan utnyttjas maximalt avseende huskroppens placering, skapande av yttermiljöer och anslutningspunkter för ankommande besökande och gods.
Antalet boendeplatser blir färre med förslag 3, ca 58 efter programarbete men innebär också nyproduktion av 14 nya fristående trygghetsboendeplatser. Förslaget inkluderar även lokaler för hemtjänsten.

”Förslag 2, som förordas av socialförvaltningen, ger flest boendeplatser utifrån en totalekonomisk beräkning med ca 60 boendeplatser.”
”Styrelsen för Östhammarshem har ställt sig bakom att vidareutveckla förslag 2.”

”Det är viktigt att ha i åtanke att området kust, småorter och landsbygd fördelas på Öregrund och Östhammar. Det gör att om man skulle se hela kommunen som två delar, en kust och ett inland, förefaller behovet av ytterligare platser vara störst i kustdelen.”

SOSSARNAS PARTIPROGRAM: ”Nu bygger vi 60 platser platser på Tallparksgårdens äldreboende i Öregrund.”
Sossarna är största parti i Östhammars kommun med majoritetskommunalråd. De tappade glädjande nog fyra mandat i valet 2018. Jag hoppas på en repris av det resultatet valet 2022. Eller vill kustbefolkningen låta sig luras igen med nya ”vallöften”?

TEKNISKA FÖRVALTNINGENS UTLÅTANDE
Datum: 30 oktober 2018
DNR: KS-2018-771
Antal sidor: 15

Några citat från utlåtandet:

Förvaltningen sätter frågetecken efter ”Närheten till anhöriga?” och undrar om detta är en fördel för Tallparksgården.

”Rekommendation. Tekniska förvaltningen rekommenderar att Tallparksgårdens verksamhet omlokaliseras till Vårdcentrum”
Alltså, flytta hela verksamheten till Östhammar?

”Tekniska förvaltningen har fått i uppdrag av Socialförvaltningen att yttra sig om möjligheterna att starta särskilt boende för äldre på Solgården alternativt Vårdcentrum.”

I utlåtanden ”utreds” Solgården, Vårdcentrum och Tallparksgården.
Tekniska förvaltningen (fyra tjänstemän) konstaterar att Vårdcentrum är det billigaste alternativet. Spill inga skattekronor på kustområdet!

SOCIALFÖRVALTNINGEN
Datum: 15 november 2018
DNR: saknas
Antal sidor: 11

Några citat från utlåtandet:

”Socialförvaltningen har under oktober [2018] tagit fram två alternativa förslag till utökning av äldreboendeplatser. Detta som ett komplement till tidigare påbörjade projektering av Tallparkshöjden.
Förslag 1: Äldreboende i Öregrund ”Tallparken” och driftsättande av f.d. äldreboendet Solgården.
Förslag 2: Äldreboende i Öregrund ”Tallparken” och driftsättande av f.d. äldreboendet Skärgården, beläget i vårdcentralen (nedan kallat Vårdcentrum). ”
Tallparken är en park och där bor inga äldre!

”Investeringarna i Vårdcentrum antas belasta Region Uppsala.”

”I bägge förslagen beräknas Tallparkens äldreboende kvarstå under överskådlig tid. Det finns redan idag ett visst behov av underhåll och förbättringsåtgärder, vilket måste beaktas. Vid redovisning av de två alternativa förslagen ska kostnaderna för upprustning av äldreboendet Tallparken och vidhängande konsekvenser i Öregrund medtagas.”
[Var finns utredningen som visar ”vidhängande konsekvenser i Öregrund”?]

”På grund av den korta tid utredarna har till sitt förfogande hinner det inte göras erforderliga förstudier och projekteringar.”

”Utifrån ett långsiktigt personalförsörjningsbehov torde Östhammar ha större möjligheter än Öregrund att attrahera personal utifrån befolkningsvolym och pendelavstånd till Uppsala.”
Det går inte att bo i Östhammars kommun? Endast pendlare från Uppsala är intresserade av att arbeta i kommunen? Omöjligt att rekrytera ny personal till vilka arbeten som helst i Öregrund, eftersom kommunens bostadsbolag Östhammarshem inte vill bygga nya lägenheter vid kusten! Så, hur ser principbeslutet om Öregrund ut? Finns det på papper, eller endast muntligt hos kommunstyrelsen?

”Det torde vara en tillräcklig utmaning att säkerställa hemtjänstens personalbehov i Öregrund med tanke på den kraftiga tillväxt av äldre i området.”
Har kommunen funderat över om den är en attraktiv arbetsgivare?

”Utifrån begränsad utredningstid har personalberäkningarna skett utifrån tidigare utredningar. I samband med att Tallparkshöjden kostnadsberäknades gjordes bedömningen att 45 årsarbetare kommer att behövas. Dessa siffror har använts i rapporten. Tallparkens nuvarande bemanning uppgår till 19 årsarbetare för att bemanna 23 platser. Vår bedömning är att en bemanning av Solgården respektive Vårdcentrum med 28 boendeplatser kommer att kräva 22 årsarbetare.”

Verksamheter som måste flyttas som en konsekvens av att Tallparksgården inte byggs ut: Korttidsverksamheten och Socialnämndens Anhörigcentrum. (Det står så i dokumentet.)

ÄLDREPLANEN: DET GODA LIVET SOM ÄLDRE I ÖSTHAMMARS KOMMUN

Några citat från äldreplanen:

”Äldreplanen ska ses som ett övergripande dokument som uttalar kommunens viljeinriktning och ambitioner inom olika områden för att åstadkomma det goda livet som äldre.”

”Åldersfördelningen skiljer sig något åt mellan tätorterna. Östhammar och Öregrund har en större andel äldre invånare än de övriga tätorterna. En förklaring till detta kan vara att kustområdet har en inflyttning av personer som flyttar till sitt fritidshus efter pensionen.”

”I Öregrund inklusive småorter och landsbygd i kustlandet går det 51 invånare över 65 år per plats i särskilt boende – vilket är flest. Detta skulle indikera att utbyggnadsbehovet är störst i Öregrundsområdet.”

Och då tar den fantastiska kommunstyrelsen beslut om att INTE bygga ut i Öregrundsområdet!

feb. 24.

Medborgarbudgeten som försvann

Åsa Lindstrand (OF) undrar vad som hände med beslutet om medborgarbudget i Östhammars kommun:

Beslutet togs i kommunstyrelsen den 31 oktober 2017 och gick ut på att det skulle integreras i det ordinarie budgetarbetet, och att medborgarbudget prövas och diskuteras till budgetberedningen för 2019. 
Vad som händer? 
Absolut ingenting!

Länk till inlägget om den försvunna medborgarbudgeten:
https://asalindstrand.wordpress.com

feb. 21.

Skolpolitiken i Östhammars kommun

Ja, jag vet inte vad jag ska säga om skolpolitiken i Östhammars kommun. Så här skriver Åsa Lindstrand på sin blogg idag den 21 februari, angående den motion om Förestelärare i Trygghet & Studiero hon lämnade in, innan det nya fullmäktige tog vid efter valet 2018. Motionen avslogs självklart eftersom den kom från oppositionen:

– – –Idag har kommunen 30 förstelärare som man får statsbidrag för. Hade man tänkt efter före så hade vi kunnat haft fokus på trygghet och studiero fram till vårterminen 2021 och det hade betalats med statsbidrag! Men att tänka stort och brett ligger inte för BUN eftersom man avfärdar allt som verksamhetsfrågor och kan inget om den verksamhet som man faktiskt styr över. 
Jag frågar mig återigen. Vad har vi BUN till?
Länk: Läs hela inlägget här

Åsa Lindstrand hade ingen yttranderätt om sin motion, eftersom hon inte är kvar i fullmäktige. Men, Fredrik Jansson i Lokapartiet BoA gick upp i talarstolen och debatterade motionen och yrkade bifall. Surfa ner till punkt 13 i webbsändningen: ”Svar på motion om förstelärare i Trygghet & Studiero”. Det var flera som ville debattera motionen.
Kommunfullmäktige 19 februari

Annat smått från fullmäktigesammanträdet 19 februari
Så kom motionen om Modersmål upp – och avslogs även den. Det var en motion av Ingeborg Sevastik (V).
Kommunen håller sig till lagen och ger Modersmål om minst fem elever har samma modersmål.
SD:s Ylva Lundin ville debattera motionen och hänvisade till en pensionerad demens- och minnesforskare. Denna typ av forskning skulle alltså ha med modersmål i grundskolan att göra. När en ledamot i talarstolen måste läsa innantill, är det bara att googla fram huvudkällan:
”Den så kallade hemspråksreformen utgick från ett magert och provinsiellt underlag”, sa’ Lundin.
Googla, googla, googla … och då hamnar vi på den här sidan i det här inlägget
En bra idé annars om man vill debattera modersmål är att läsa forskning om … tataaaaa … modersmål.

De finns de som ber om ursäkt i talarstolen när de svamlar och inte har riktig koll på läget. Och så finns det de som svamlar och inte har koll på läget utan att ha en aning om att de svamlar och inte har koll på läget. De ber aldrig om ursäkt, för de har ingen koll.

När det handlar om specifikt modersmål finns bara två i Östhammars kommunfullmäktige som har koll. Det är Ingeborg Sevastik (V) och Kerstin Dreborg (MP). De var båda i talarstolen och debatterade motionen.
Själv satt jag på åhörarplats och led. Jag är alltså utbildad lärare i Svenska som andraspråk samt SFI-lärare, och när man läser den typen av utbildningar ingår forskning om modersmålets nödvändighet.

Titta gärna på avsnittet om motionen som handlar om modersmål. Surfa ner till punkt 12 i webbsändningen: ”Svar på motion om modersmål”:
Kommunfullmäktige 19 februari

feb. 19.

Ostkustens Framtid (OF) om medborgarbudget

Intressant om medborgarbudget!

Riktig medborgarbudget handlar inte om att medborgare är med och bestämmer om den kommunala budgeten, vilka nämnder och förvaltningar som ska få si och så mycket pengar. I stället handlar den här typen av budget om att invånarna på olika orter vet bättre än politiker och tjänstemän vad orten behöver. Orterna tilldelas en budget att själva ta beslut om: ”Vad behöver vi?”

Länk: Läs hela inlägget på OF:s Facebook

feb. 18.

Åsa Lindstrand undrar varför Barn- och utbildningsnämnden finns

Åsa Lindstrand ’satt’ i Östhammars kommunfullmäktige som oberoende ledamot 2015-2018 (efter avhopp från Miljöpartiet). Som oberoende ledamot lämnade Åsa in sju motioner (minst), bl.a. en motion om kommunens skolplan, som Barn- och utbildningsnämnden inte intresserade sig för. Så, varför finns en den nämnden? Bra fråga!

Åsa Lindstrand är initiativtagare till det lokala politiska partiet Ostkustens Framtid. Vi är säkerligen många som hoppas få se Åsa i fullmäktige igen.
Tisdag 19 februari tar fullmäktige upp två av Åsas motioner. Åsa har ingen yttranderätt om motionerna eftersom hon inte ’sitter’ i fullmäktige längre. Så, därför yttrar sig Åsa i en film i stället. Se, lyssna och lär:

feb. 15.

Medlemsmöte i Ostkustens Framtid (OF)

Ostkustens Framtid:
Välkommen på medlemsmöte torsdag 28 februari 2019, klockan 17:00, Slottsgatan 18 i Östhammar.
Anmälan till Åsa Lindstrand via mejl info@ostkustensframtid.se eller mobil: 070 – 615 70 75.
Senaste anmälningsdatum: 20 februari 2019.
Vid medlemsmötet serveras enklare mat, dryck och fika.
Nya medlemmar anmäler sig på OF:s hemsida, det är gratis att vara medlem i Ostkustens Framtid:
http://ostkustensframtid.se/bli-medlem
Varmt välkommen till OF:s första medlemsmöte!
Vi ses!

feb. 12.

Är du korkad, lille vän?

Har det framgått vad ”Östhammars kommun,” som styret kallar sig, vill med äldreboendet Tallparksgården? Jan Stanje och jag har läst ”Östhammars kommuns” yttrande i Förvaltningsrättens mål om Tallparksgården.

Jag citerar del av ”Östhammars kommuns” yttrande i målet om äldreboendet Tallparksgården, och då förstår du blogginläggets rubricering:
”I efterhand kunde vi ha berett ärendet enbart inom budgetärendet och kanske förenklat för dem som följer ärendet.”

”Östhammars kommun” är i yttrandet två personer: Kommunstyrelsens ordförande (C) samt kommundirektören. Dessa två menar alltså att de som följer ärendet om Tallparksgården eventuellt behöver förenklade texter. Eftersom vi inte fattar något?

Nej, medborgarna i Östhammars kommun fattade inte att vi inte kunde ha en folkomröstning om vem som skulle vara arbetsgivare till kommunens räddningstjänst. Däremot ansågs vi plötsligt så kloka och insatta i slutförvarsfrågan att vi skulle ha folkomröstning om den i stället. Två olika frågor skulle det folkomröstas om i en och samma fråga: 1) Slutförvar i Forsmark? och 2) KBS-3-metoden för slutförvar av använt kärnbränsle?
Rösta JA till platsen och du får metoden på köpet. Det är metoden som varit och är omdebatterad i media, inte platsen, men det var platsen vi skulle folkomrösta om. Och SKB har ingen plan B för varken plats eller metod, så vad skulle ett NEJ har varit värt? Men om kommunstyret vill leka demokrati så verkar en folkomröstning om platsen för slutförvar jättedemokratiskt.
Förenklat för dem som följer ärendet …

Här blev det också lite ”förenklat”
Östhammars kommun köpte en fastighet från IOGT/TNO till en köpeskilling på 19,4 miljoner kronor. Fastigheten var värderad till mellan fem och sju miljoner utifrån ortsprisprincipen och sju miljoner utifrån hyrorna och byggrätter. Kommunchefen Peter Nyberg ”gallrade bort” värderingen som ansågs som ”mindre relevant”. Den diariefördes inte ens.
(Slöseriombudsmannen på Facebook)

Inslaget om Östhammars kommun och Storbrunn kommer sist i filmen, vid 8:30 ungefär.
Publicerades den 28 februari 2016.

feb. 11.

Kan oppositionen påverka Östhammars kommuns budget?

Det här inlägget hamnar i fyra kategorier: Demokrati, Politik, Valet 2022 – och Humor.
Humor därför att: ”Slutligen ansvarar alltid den politiska majoriteten för de tagna besluten, men det finns synpunkter från den politiska oppositionen av olika slag som arbetats in i det slutliga förslaget.”
(Kommunstyrelsens ordförande (C) i Budget 2019.)

Hur gick det för oppositionen under kommunfullmäktiges budgetdebatt 18 december 2018 på Bruksgymnasiet?
Förutom att kommunfullmäktige avslog oppositionens två budgetförslag, så avslogs (nästan) alla försök till att påverka budgeten för år 2019 genom tilläggsyrkanden:

jan. 30.

BUN avslår en motion om Äldreombudsman!

På fullaste allvar tycker ”Östhammars kommun” att motionen nedan om Politiskt obunden äldreombudsman är en motion som Barn- och utbildningen är lämpliga att yttra sig om. De frågor som Barn- och utbildningsnämnden hanterar har inget med innehållet i motionen att göra, så varför accepterar ens den nämnden att yttra sig om motionen? Mycket märklig nämnd! BUN hade inget att göra med den nya skolplanen (tjänstemannadokument) som inte var ute på remiss någonstans, inte ens BUN yttrade sig om den nya skolplanen. Men en motion om äldreombudsman yttrar de sig om.

Motionen lämnades in av Åsa Lindstrand, som oberoende ledamot. Lindstrand är nu frontnamn i Ostkustens Framtid, som jag hoppas kommer in i Östhammars kommunfullmäktige valet 20122:
http://ostkustensframtid.se

Här är motionen i sin helhet:
Motion angående politiskt obunden äldreombudsman

”En politiskt obunden äldreombudsman bör anställas i Östhammars kommun. En kompetent äldreombudsman klarar att hantera frågor och ärenden som påverkar årsrika medborgares boende, sociala samvaro, ekonomi, kommunikation, kultur m.m. Årsrika i vår kommun ska via äldreombudsmannen få hjälp och råd om vilka myndigheter som ska kontaktas i specifika ärenden. Äldreombudsmannen ska se till att kommunen alltid tar hänsyn till årsrikas perspektiv i sitt arbete och verka för att öka kunskapen i kommunens nämnder och förvaltningar om de årsrikas situation och olika behov. Äldreombudsmannen ska även svara för information, rådgivning och omvärldsbevakning, för att på en kommunövergripande nivå, bevaka årsrikas intressen och rättigheter, i kommunens alla verksamhetsområden. Äldreombudsmannen ska även föreslå åtgärder för att förbättra situationen för årsrika inom kommunens verksamhetsområden.
Därför yrkar jag:
– att Östhammars kommun anställer en äldreombudsman
– att äldreombudsmannen inför kommunens bokslut avlägger rapport om sitt arbete
– att samtliga nämnder och förvaltningar involveras i de årsrikas behov
Åsa Lindstrand (-)”

Motioner från oppositionen avslås per automatik som någon form av prestigeförstoppning och maktdemonstration. Så har det alltid varit i den här kommunen, och så kommer det nog alltid att vara, så länge som folket röstar fram samma styre. Nu hänvisar kommunen till ”ekonomi”. Kanske dags att banta ner tjänstemannaorganisationen i kommunhuset och lägga pengarna där de behövs, i kärnverksamhetsområdena skola, vård och omsorg? Hela mandatperioden kommer majoriteten att hänvisa till ”ekonomi” när de avslår motioner från oppositionen.

Svar på motionen från BUN:
”Bakgrund
Inom Barn- och utbildningsförvaltningen är det främst området utbildning inom vuxenutbildningen som berörs av förslaget att anställa en äldreombudsman. Årsrika kan ha behov av vuxenutbildning, även om arbetsmarknadsperspektivet har försvunnit. Detta gäller inte minst äldre nyanlända som kan vara i behov av vuxenutbildning för att integreras i det svenska samhället. Antalet äldre elever inom vuxenutbildning är i dag förhållandevis litet (10 stycken är över 55 år och inga elever är över 65 år). Vi anser att de årsrikas behov inom vuxenutbildningen kan tillgodoses inom befintlig organisation.
Förslag till beslut
Barn- och utbildningskontoret tycker att förslaget är bra men anser att det i rådande budgetläge inte finns utrymme för en anställning som Äldreombudsman utifrån den beskrivningen som görs i motionen.”

Länk: Kallelse BUN 31/1, sidorna 22-23

jan. 19.

Misstroendeförklaring i riksdagen kräver ingen motivering

Det är skillnad mellan att önska något och att tro något. Jag vill och önskar att den S/MP-regering vi får måndag 21 januari håller hela mandatperioden 2018/2019-2022.  Men jag tror inte regeringen håller, tyvärr. Jag tror oppositionen M/SD/KD redan skissar på en begäran om misstroendeförklaring. Om en misstroendeförklaring väcks mot självaste statsministern riskerar hela regeringen att bli fälld. Om en minister (ej statsministern) entledigas överlever regeringen. Men, om riksdagen saknar förtroende för regeringen Löfven går vi mot extra val.

Misstroendeförklaring kräver ingen motivering
Sverige har 349 ledamöter i riksdagen. Om minst 35 ledamöter sätter sina underskrifter på en begäran om misstroendeförklaring kommer det, troligtvis, leda till att de 349 ledamöterna röstar i riksdagen och visar om de håller med respektive inte håller med de 35.
Om misstroendeförklaringen riktas mot specifikt statsministern faller hela regeringen om majoriteten av ledamöterna ställer sig bakom misstroendeförklaringen, alltså minst 175 ledamöter.
Om misstroendeförklaringen ”vinner” förklarar riksdagens talman att regeringen inte har riksdagens förtroende.

Antal ledamöter i oppositionspartierna i riksdagen:
Moderaterna 70
Sverigedemokraterna 62
Centerpartiet 31
Vänsterpartiet 28
Kristdemokraterna 22
Liberalerna 20

Det krävs ingen motivering till begäran om misstroendeförklaring. Det räcker att vara fett jäkla sur, dålig förlorare och påstå att man vill ”ta ansvar för Sverige” – och där satt misstroendeförklaringen!

Om regeringen faller blir det extra val.

Sorry, sorry, sorry om jag låter som en kraxande Krösa-Maja, men jag tror M/SD/KD spanar på de andra oppositionspartierna för att få ihop 175 röster mot regeringen Löfven. Eller, för att ha ”roligt” hela mandatperioden, kanske oppositionen fäller en minister åt gången.

jan. 10.

Östhammars kommun – en del av problemet

Östhammars kommun – en del av Roslagen, står det på kommunens webb. På Öregrundarbloggen står det i stället Östhammars kommun – en del av problemet.

Jag vet inte hur många tjänstemän som ska stoppas in i ena sidan av röret för att det ska komma ut resultat i andra sidan av röret. 4? 40? 400?
I mars 2017 lämnades ett medborgarförslag in om råd och riktlinjer för gestaltningen av det offentliga rummet i Östhammars kommun. Snart två år sedan. När jag söker på ”gestaltningsprogram” på kommunens webb, kommer länk till medborgarförslaget upp, men inget gestaltningsprogram.

Det här är en del av det kommunala svaret på medborgarförslaget:
”Gestaltningen av offentliga miljöer måste också anpassas till miljöernas funktion och användning. Om en offentlig plats fungerar väl eller inte avgörs av i vilken utsträckning den brukas och uppskattas av medborgare och olika samhällsaktörer.”
Jag uppskattar verkligen alla terrass-skelett på Öregrunds torg. Så vackert! Så användbara året om. Not so much. Eller som kommunen uttrycker det:
”Det handlar inte bara om arkitektur eller konst utan lika mycket om platsers historia och kulturvärden samt hur planerings- och byggprocesser reglerar.” Jepp! Det finns mycket av Öregrunds historia i de här terrass-skeletten. [Ironi, för den som inte förstod det]

Jag hittar alltså inget gestaltningsprogram. Och även om det finns, ser det inte ut att hjälpa.

Läs gärna hela medborgarförslaget med kommunens svar under förslaget:
Medborgarförslag gällande råd och riktlinjer för gestaltningen av det offentliga rummet i Östhammars kommun

Dec. 12.

Det extrema partiet som Alliansen ogillar

Jag ställde en fråga på min privata Facebook om vilka ”hemskheter” som Vänsterpartiet fått igenom i riksdagen. F.d. Alliansen (M/KD och C/L) vill ju inte ha med Vänsterpartiet i något regeringsunderlag. Nedan följer de hemskheter som Vänsterpartiet drivit igenom i förhandlingar med regeringen:

Avgiftsfri cellprovsscreening för livmodercancer.
Gratis kollektivtrafik under sommarlovet för unga som går i skolan.
Avgiftsfri mammografiundersökning.
Gratis medicin för barn.
Gratis preventivmedel till unga.
Gratis simundervisning till alla 6-åringar.
Fördubblat tandvårdsbidrag för alla.
Gratis tandvård upp till 23 år.
Gratis öppenvård för alla över 85.
Bättre regler för deltidsstämpling.
Bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen har tagits bort.
Höjd sjukpenning.
Höjd sjuk- och aktivitetsersättning.
Sänkt skatt för personer med sjuk- och aktivitetsersättning.
Höjd garantinivå i sjuk- och aktivitetsersättningen.
En karensdag mindre.
Glasögonbidrag upp till 19 år.
Höjd grundnivå i föräldraförsäkringen.
Höjda inkomstgränser i bostadsbidraget för barnfamiljer.
Höjd skatt för ISK och kapitalförsäkringar.
Höjd riksnorm i försörjningsstödet för familjer.
Höjd skatt för utlandssvenskar.
Höjt allmänt tandvårdsbidrag för personer 65-74 år.
Höjt bostadstillägg för ålderspensionärer och personer med SA-ersättning .
Höjt flerbarnstillägg för tredje barnet.
Höjt golv i a-kassan.
Höjt tak för lönebidraget.
Höjd assistansersättning.
Höjt studiebidrag med 300 kr/månad.
Höjt underhållsstöd.
Lagstadgad habiliteringsersättning.
Lovstöd.
Lån till körkort.
Återigen rätt att dra av på skatten för fackföreningsavgiften.
Privata sjukvårdsförsäkringar kommer inte längre att vara skattebefriade.
Sänkta avgifter i kulturskolan.
Sänkt skatt för de med låg pension.
Utredning om konsekvenserna av kvinnors deltidsarbete.
Jobbskatteavdraget trappas av för arbetsinkomster över ca 50 000 kronor/månad.
Sänkt tak för RUT-avdrag.
Förstärkt arbete mot skatteflykt.
Fler höginkomsttagare ska betala statlig skatt.

Usch och fy så fruktansvärda reformer!

Dec. 12.

Alla partier i kommunstyrelsen är emot utbyggnad av Tallparksgården

Kommunstyrelsen (ks) är ett verkställande organ, inte ett beslutande organ. Men trots det tar ks beslut om stora och viktiga frågor. Frågan om utbyggnad av Tallparksgården hamnade alltså inte hos kommunens högsta beslutande organ: kommunfullmäktige. Kommunstyrelsens verkar ha en idé om att i stället för att bereda ärenden till kommunfullmäktige endast informera kommunfullmäktige om beslut som kommunstyrelsen redan tagit.

Alla partier i kommunstyrelsen är emot utbyggnad av Tallparksgården
På sammanträdet den 28 november 2018 då beslutet om Tallparksgården togs (att riva upp tidigare beslut), var följande partier representerade: Socialdemokraterna, Centerpartiet, Moderaterna, Lokalpartiet BoA, Sverigedemokraterna.
Samtliga eniga om att stoppa planerna på utbyggnad av Tallparksgården.

Vill du veta vilka ledamöter som tog beslutet, står de listade längst upp i protokollet under ”Beslutande”.
Den punkt i protokollet som handlar om Tallparksgården: § 265
Länk: Protokoll ks 28 november 2018