Inga investeringar i kustområdet den här mandatperioden – heller

Samtliga investeringar i Östhammars kommuns budget 2020 hamnar i kommunens inland: Alunda, Gimo, Österbybruk och Östhammar:

* Ny skola 4-9 i Östhammar (pågår)
* Ny/ombyggnation sporthall Östhammar
* Ny förskola Östhammar
* Ny förskola Österbybruk
* Utbyggnad Österbyskolan
* Utbyggnad Olandsskolan, Alunda
* Skolor i Gimo

Läs sidan 24 i budgeten om hur många miljoner kronor per objekt som kommunen investerar i inlandet.

Inga investeringar i kustområdet. Gräsö nämns i samband med skolnedläggning. Öregrund nämns i samband med den ansträngda VA-situationen.
Jag ser inget om Hargshamn i budgeten (kan ha missat). Men kommunen har vuxit från 5 tätorter till 6 (står det i ”Ordförande har ordet”) så Hargshamn får nog nöja sig med att bli kallad tätort.

Kommunstyrelsens ordförande: ”När vi nu ska genomföra ett antal re- och nyinvesteringar kräver detta mod från oss förtroendevalda att prioritera. Vi måste ta svåra beslut om nedläggningar, omändringar och nya investeringslokaliseringar i vår vidsträckta kommun.

Länk: Årsbudget 2020. Flerårsplan 2021 – 2023

Jag och mina kollegor i Ostkustens Framtid har haft ett åtta timmar långt arbetsmöte idag och fokuserat endast på budgeten.

You may also like...