Okt. 12.

Östhammars kommun på plats 149 av 290 företagens lönsamhet (näst sämst i länet)

Företagen i Östhammars kommun har en nettomarginal/lönsamhet på 4 %.

Nettomarginal: andelen intäkter som återstår efter alla rörelsekostnader, räntor, skatter och preferensaktier utdelning (men inte vanliga aktieutdelning) har dragits av från företagets totala intäkter. I enkla termer, det som återstår till återinvestering eller utdelning till ägarna. Nettomarginalen beräknas som årets resultat genom omsättningen (netto) och används i den här undersökningen som främsta lönsamhetsmått. (Företagarna)

I Sverige går fastighetsbolag och fastighetsförvaltare bäst med nettomarginal på cirka 19 % och är alltså den mest lönsamma branschen.
Lägst lönsamhet har följande verksamheter:
hotell och restauranger: 3,5 %
tillverkningsindustri: 2,9 %
handel: 2,7 %
transport och magasinering: 2,6 %
energi och miljö: 1,8 %
gruvor och mineralutvinning på minus 8,4 %

Kommunen med högst lönsamhet är Nacka, där nettomarginalen ligger på 12,4 procent. Heby följer på andra plats (12,0 procent) och Öckerö på tredje (10,7 procent). Drygt hälften av de 15 kommuner med högst nettomarginal ligger i Stockholms län.

Heby på plats 2 med 12 %
Knivsta på plats 12 med 7,7 %
Älvkarleby på plats 19 med 7,2 %
Enköping på plats 45 med 5,8 %
Håbo på plats 49 med 5,7 %
Tierp på plats 108 med 4,5 %
Östhammar på plats 149 med 4 %
Uppsala på plats 207 med 3,1 %

Läs mer hos FÖRETAGARNA/Lönsamheten låg i Sverige – trots goda tider

By admin | Posted in Detaljhandel och Företag | Both comments and trackbacks are currently closed.Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: