Dec. 10.

Tallparkens Vänner om parkens framtid

Citerat från Tallparkens Vänners Facebook-sida

Hej alla vänner i Tallparken
Snart har vi lagt ett helt år bakom oss. Ett år som kanske inte har märkts så tydlig utåt men som sysselsatt styrelsen med planering av insatser vi tycker skall göras i Tallparken.
Några har kanske sett Rödabro-elementen vid parkeringen vid tennisbanorna. Några frivilliga var dessutom med och skruvade fast gångbrädorna. Det tackar vi för! Sjösättning kommer att ske efter islossningen till våren. Under vintern nu skall vi såga och måla räcket och då kan vi behöva hjälp av er. Vi återkommer med tid och plats.
Nedan följer en lista av idéer och åtgärder vi vill genomföra. Det är både en åtgärdsplan och önskelista. Vi är ju starkt beroende av att få stöd av kommunen så allt kan inte genomföras på en gång. Men det är inte heller vår avsikt. Vår ambition är inte att med några genomgripande insatser förvandla Tallparken utan fastmer varsamt göra den trivsammare för alla besökare.

Medlem i föreningen Tallparkens Vänner
Ett nytt år är i annalkande och med det en möjlighet att förnya ditt medlemskap i Tallparkens Vänner. Det gör du genom:
Swish till 123 180 7809
Bankgiro 746-6139

Enskild medlem 100 kronor, Familj 150 kronor.
Bidrag kan ges med valfritt belopp!

Vi har f.n. 191 medlemmar, men räknar vi lite gynnsammare är det 328 personer! Detta är vi synnerligen glada över och utgör ett gott stöd för framtida arbete i föreningen.

Årsmötet 2019
Årsmötet är spikat till den 14 april 2019, klockan 13.00 och platsen är grillen vid Gröna bron.
Det blir grillkorv med bröd och förhoppningsvis kaffe. Välkomna!
För er som inte får detta brev via mejl, ber vi att ni meddelar oss er e-postadress, om ni har, snarast.

Idéer och planer och aktiviteter för Tallparken

Kort sikt
Sjösätta Röda bron, skruva räcken och måla
Sätta upp sjömilsmärkena
Skylt vid tennisbanorna
Vilobänkarnas placering
Hundskyltar
Slybekämpning
Badstegar
Badflotte
Sand till badplatsen
Roligare lekplats
Brofästena måste iordningställas
Inventera papperskorgar / Soptunnor / Hundlatriner

Lite längre sikt
Gula Bryggan
Blå bron/bryggan
Utegym /ÖSK
Paddelbana / ÖTS
Dusch vid tennisbanan / ÖTS
Servering /ÖTS
Badhytter
Lilla hamnen
Fågelplattform
Gångstig på ”andra sidan”
Aktiviteter
Terränglopp
Städdag
Roddtävling
Svamp o växtexkursioner ( Gillis Aronsson: Uppl. Stift. ”16 rödlistade arter svamp gör området runt Hummelfjärd till en av de värdefullaste på Östhammars Kommuns markinnehav”)
Musik i Paviljongen

By admin | Posted in Föreningar, Klubbar, Sällskap | Both comments and trackbacks are currently closed.