aug. 07.

Vem äger vad i Öregrunds hamnområde?

Jag läser om Öregrunds historia just nu. Har börjat med åtta tjocka pärmar, ska sedan till arkivet i Östhammars kommunhus och vidare till Uppsala för att hitta allt jag vill veta om Öregrund.

Hur tänker du om det här?
”Vid en utredning år 1891 fanns icke mindre än 20 sjöbodar, av vilka nu endast 9 finns kvar. Det är icke alls otroligt, att de numera bortrivna 11 bodarna också på sin tid varit upplåtna med äganderätt till marken. Denna mark synes staden utan vidare hava annekterat varefter sjöbodarna kommit bort. Det är sannolikt, att en grundlig utredning skulle utvisa, att i Hamnplan ingår åtskilliga tidigare platser, som i själva verket aldrig förvärvats av staden utan fortfarande äro i enskild ägo.”
Öregrund den 11 april 1950
Enligt uppdrag
Sven Brundin
(”Utredning angående magasinbyggnaderna inom Öregrunds hamnområde”)

Vem äger vad i Öregrunds hamnområde – egentligen?
Några pärmar och protokoll framåt kanske ger svar på frågan.

By admin | Posted in Öregrunds-Gräsös historia | Both comments and trackbacks are currently closed.