feb. 13.

En Pilgrim på Alla hjärtans dag

14 februari är det Alla hjärtans dag och du är extra-extra välkommen till Jess of Sweden om du söker en fin present till någon vän – eller varför inte en present till dig själv.
Jess of Sweden på Rådhusgatan i Östhammar har butik och verkstad i samma lokal. Där finns unika platstillverkade smycken i tenntrådsbroderi. Där finns även halsband från Pilgrim. Många av modellerna finns i både silver, guld och rosé.
Gör ett besök i butiken, som har öppet måndag-torsdag 13-17, fredag 12-16 och lördag 10-13.

Här finns hemsidan med webbshop: https://www.jessofsweden.se
Och här finns Jess of Sweden på Instagram: https://www.jessofsweden.se/instagram

feb. 12.

Är du korkad, lille vän?

Har det framgått vad ”Östhammars kommun,” som styret kallar sig, vill med äldreboendet Tallparksgården? Jan Stanje och jag har läst ”Östhammars kommuns” yttrande i Förvaltningsrättens mål om Tallparksgården.

Jag citerar del av ”Östhammars kommuns” yttrande i målet om äldreboendet Tallparksgården, och då förstår du blogginläggets rubricering:
”I efterhand kunde vi ha berett ärendet enbart inom budgetärendet och kanske förenklat för dem som följer ärendet.”

”Östhammars kommun” är i yttrandet två personer: Kommunstyrelsens ordförande (C) samt kommundirektören. Dessa två menar alltså att de som följer ärendet om Tallparksgården eventuellt behöver förenklade texter. Eftersom vi inte fattar något?

Nej, medborgarna i Östhammars kommun fattade inte att vi inte kunde ha en folkomröstning om vem som skulle vara arbetsgivare till kommunens räddningstjänst. Däremot ansågs vi plötsligt så kloka och insatta i slutförvarsfrågan att vi skulle ha folkomröstning om den i stället. Två olika frågor skulle det folkomröstas om i en och samma fråga: 1) Slutförvar i Forsmark? och 2) KBS-3-metoden för slutförvar av använt kärnbränsle?
Rösta JA till platsen och du får metoden på köpet. Det är metoden som varit och är omdebatterad i media, inte platsen, men det var platsen vi skulle folkomrösta om. Och SKB har ingen plan B för varken plats eller metod, så vad skulle ett NEJ har varit värt? Men om kommunstyret vill leka demokrati så verkar en folkomröstning om platsen för slutförvar jättedemokratiskt.
Förenklat för dem som följer ärendet …

Här blev det också lite ”förenklat”
Östhammars kommun köpte en fastighet från IOGT/TNO till en köpeskilling på 19,4 miljoner kronor. Fastigheten var värderad till mellan fem och sju miljoner utifrån ortsprisprincipen och sju miljoner utifrån hyrorna och byggrätter. Kommunchefen Peter Nyberg ”gallrade bort” värderingen som ansågs som ”mindre relevant”. Den diariefördes inte ens.
(Slöseriombudsmannen på Facebook)

Inslaget om Östhammars kommun och Storbrunn kommer sist i filmen, vid 8:30 ungefär.
Publicerades den 28 februari 2016.

feb. 12.

Bokbord blir bokhylla i Kyrkans Hus Öregrund

Se där! Nu är bokbordet på plats i Kyrkans Hus i Öregrund. Tanken är att vi kan hämta böcker och/eller ställa dit böcker. Just nu finns böckerna på ett bord, men en bokhylla är på gång.

feb. 12.

Ostkustens Framtid (OF) på möte med brandchefen

Hej!

I fredags 8 februari besökte vi (styrelsen för OF) Elisabeth Samuelsson, som är brandchef för Uppsala Brandförsvar i kommunerna Uppsala, Tierp och Östhammar. Samuelsson tillträdde tjänsten 1 januari 2019. Med på mötet var även Per Pettersson, som är organisationsstrateg på Uppsala kommun, Brandförsvaret
Träffen var på Victoria intill Fyrislunds brandstation.

Det var ett mycket bra möte, tycker vi. Öppet och frispråkigt. Bättre att säga vad man tycker på plats i stället för att knyta näven i fickan utanför mötet.

Vi ville samtala om följande aviserade vi innan vi begav oss till Uppsala:

* Återinförande av dygnet-runt-bemanning på Östhammars brandstation.

* ”Röda dagar” då befolkningen ökar kraftigt vid kusten (Gräsö och Öregrund) har brandstationen fortfarande samma bemanning, som kan vara ingen alls. Det är deltidarna som har jour under kvällar, nätter, helger och ”röda dagar”.

* Svårt för allmänheten att veta vilken förmåga stationerna i kommunerna Uppsala, Tierp och Östhammar har när de ska hantera bränder och olyckor. Vi nämnde exemplet Enköping-Håbo, som på sin webb redogör för beredskap, fordon, utrustning m.m.

Länk: Läs hela inlägget på Ostkustens Framtids Facebook:
https://www.facebook.com/ostkustensframtid

feb. 12.

Ledig tjänst hos SLU Öregrund: Forskningsassistent i experimentell fiskekologi

SLU Kustlaboratoriet på Facebook:
https://www.facebook.com/sluaqua

Det här är ett riktigt häftigt jobb! 
Vi söker en forskningsassistent i experimentell fiskekologi, som vill leda det praktiska arbetet med vårt stora fältexperiment av hur varmare klimat påverkar fisk. 
Du kommer att arbeta tillsammans med vår forskargrupp i Öregrund som studerar fisksamhällens och födovävars dynamik, och hur de påverkas ekologiskt och evolutionärt av klimatförändringar, fiske och annan mänsklig påverkan.

Tillträde 1 april 2019.

Sök jobbet här:
Forskningsassistent i Experimentell fiskekologi och klimatförändringar 

feb. 12.

Omlokalisera Tallparksgårdens verksamhet till Vårdcentrum i Östhammar

Ja, du läste rätt i rubriken.
I ett  utlåtande av Tekniska förvaltningen om Tallparksgårdens utbyggnad, som inte blir av trots stora löften, står det så här:
Utlåtande
Rekommendation
Tekniska förvaltningen rekommenderar att Tallparksgårdens verksamhet omlokaliseras till Vårdcentrum.

Om du vill läsa hela utlåtandet, daterat 181030, Dnr KS-2018-771, kan du beställa det från Östhammars kommun via Östhammar Direkt.
osthammardirekt@osthammar.se 

feb. 11.

100 dagar kvar till EU-valet

På fredag 15 februari är det 100 dagar kvar tills du och jag röstar i valet till Europaparlamentet. Medborgarna i EU går till val! Efter Brexit kommer Sverige att öka sina mandat i Europaparlamentet från 20 till 21. Antalet ledamöter i Europaparlamentet efter Brexit kommer att minskas från 751 till 705.
Länkar:
MEDBORGARNAS RÖST I EU EN KORT GUIDE TILL EUROPAPARLAMENTET
SVERIGES RIKSDAG/EU-INFORMATION

feb. 11.

Kan oppositionen påverka Östhammars kommuns budget?

Det här inlägget hamnar i fyra kategorier: Demokrati, Politik, Valet 2022 – och Humor.
Humor därför att: ”Slutligen ansvarar alltid den politiska majoriteten för de tagna besluten, men det finns synpunkter från den politiska oppositionen av olika slag som arbetats in i det slutliga förslaget.”
(Kommunstyrelsens ordförande (C) i Budget 2019.)

Hur gick det för oppositionen under kommunfullmäktiges budgetdebatt 18 december 2018 på Bruksgymnasiet?
Förutom att kommunfullmäktige avslog oppositionens två budgetförslag, så avslogs (nästan) alla försök till att påverka budgeten för år 2019 genom tilläggsyrkanden:

feb. 11.

Handlingsprogrammet för Räddningstjänst 2015-2019

Var du med och påverkade handlingsprogrammet för Räddningstjänst i kommunerna Tierp, Uppsala och Östhammar? Det hoppas jag! Bättre att påverka under ”remiss-tiden” än efter.

Alla kan drabbas av en brand eller olycka. Räddningsnämndens verksamhet syftar till att skapa en trygg och säker miljö för de som bor, verkar och vistas i kommunerna Tierp, Uppsala och Östhammar – oavsett kön eller könsuttryck, ålder, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, trosuppfattning eller annan omständighet.

Länk: Handlingsprogrammet 2015-2019

Den här filmen visar hur handlingsprogrammet togs fram:

feb. 10.

Solnedgång och rhododendron

Ena dagen sprakande solnedgång över Skolgatan, som dagen efter vid samma tid kan vara inbäddad i dimma. Man vet aldrig vad ”Kanal Öregrund” visar upp. Solnedgången över Skolgatan i fredags 8 februari var ”igång” endast tre minuter – vilken härlig solnedgång vi fick!

Någonstans läste jag en upprörd kommentar över att rhododendron hade fått knoppar redan i december. Men de bildar väl knopp redan efter blomning? Lekparkens rhododendronknoppar inväntar våren. Långt kvar, hoppas jag. Vi behöver mer snö, mer tö, mer vatten – för vi har vattenbrist i vår kommun.

feb. 08.

Rea-lördagar hos Muskot Fashion & Lifestyle

Muskot Fashion & Lifestyle har öppet lördagar i Öregrund, Hamngatan Hamntorget. Just nu –  rea på utvalda plagg i butiken. In och fynda i modebutiken för Honom och Henne. Följ  butikerna (Gävle, Skanör, Öregrund) på Instagram:
https://www.instagram.com/muskotfashion

feb. 07.

Yttrande om kommunens yttrande om äldreboendet Tallparksgården

Den här luntan på bilden kom med posten igår. Avsändare Förvaltningsrätten i Uppsala. Östhammars kommun, det vill säga kommundirektören samt kommunstyrelsens ordförande, har yttrat sig över medborgarna Stanjes och Ahtaanluoma-Petterssons överklagan (laglighetsprövning) om Tallparksgården, som inte ska byggas ut enligt kommunstyrelsens beslut, fast det är kommunfullmäktige som är kommunens högsta beslutande organ.

Nu ska Stanje och jag yttra oss över yttrandet senast 19 februari. Därefter tar Förvaltningsrätten beslut.
Jag har läst varje bokstav i luntan. Sammanlagt 11 aktbilagor att ha åsikter om. No problem!

I morgon fredag 8 februari ska jag på studiebesök med mitt parti, OF, till en brandstation i Uppsala. Så, det blir ett sent nattligt ’fredagsyttrande’ om beslutsgången angående Tallparksgården. Bäst är att snabbt få ner alla anteckningar jag gjort på papper till ett yttrande. Sedan tar Stanje vid och tar bort och lägger till, tills vi båda är nöjda.
Finns några fler grupperingar i staden som bryr sig om Öregrund? Eller tänker ni som kommunen, att Öregrund duger bara år turister?

feb. 07.

Riksdagens kunskaper om kärnavfall och slutförvar, 30 % ”vet ej”

Jag läser just nu en akademisk uppsats av Jenny Palm, Linköpings Universitet, 2014: ”Kunskapsläget hos Sveriges Riksdagsledamöter om kärnavfall och dess slutförvar”.
Länk: Här finns hela uppsatsen att läsa

Palm redovisar i uppsatsen hur riksdagens ledamöter svarade på frågor om kärnavfall och slutförvar och jag visar här de mest oroväckande svaren.

* 12,5 % kände inte till att SKB ansökt till mark- och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten om tillstånd till anläggning för slutförvaring av högaktivt kärnavfall.
* 31,5 % kände inte till vilken lösning/metod för slutförvar SKB lade fram i sin ansökan om slutförvar.
* 25,5 % visste inte vilken kommun som är aktuell för slutförvar av använt kärnbränsle.
* 38 % tyckte inte att de har tillräckligt med information kring frågan om kärnavfall och slutförvar.

Palm: ”Det långa tidsperspektivet och vem som bär och tar ansvar för problem som kan uppstå om flera tusen år i ett slutförvar är exempel på frågor som förtjänar offentlig debatt.”
”Genomgående så var det ca 30 procent som svarade vet ej på frågorna.”

Fråga 9 lyder så här:  ”Tycker du att kärnavfallet ska slutförvaras på ett sätt som gör att det kan återtas t.ex. för att återanvändas i nya typer av kärnreaktorer?” Svar syns i bilden nedan:

feb. 06.

”Stockholmare är smartare än lantisar” – delvis rätt, visar forskning

Hur tänker du kring det här? Jag tänker att det nog kan stämma, men det beror ju på vilka samtalsämnen som är på agendan – att vi har ”på fötterna” när vi påstår det ena och det andra och inte bara ”killgissar” eller tror att ”ju mer jag vill att det ska vara sant, desto sannare är det.”
Att inte bry sig om sin egen stad tycker jag är korkat. Vet ej om det har med begåvning att göra att inte bry sig, men korkat är det i alla fall – tycker jag. Smart är det inte. Men bryr sig storstadsbor om sina städer? Kanske. Kanske inte.
Men den forskning det relateras till nedan mäter nog inte graden av engagemang respektive ignorans och apati.

SVT Nyheter 2 februari 2019: ”Stockholmare är smartare än lantisar.” Det kontroversiella och mycket kritiserade citatet kommer från Anna Kinberg Batra (M) och valrörelsen 1998. Nu ger forskningen henne delvis rätt, i alla fall när det gäller dem som flyttar till en större stad. I veckan publicerade tre forskare vid Linköpings universitet sina resultat i den vetenskapliga tidskriften Science Advances.

Länk till artikeln med intervju: Ny forskning: Begåvningsflykt dränerar landsbygden

Blir du jätteupprörd över forskningsresultatet, kan du kontakta Peter Hedström, Linköpings universitet här:
https://liu.se/medarbetare/pethe0feb. 06.

Var handlar du potatis?

Om vi inte vet att vi kan köpa potatis av lantbruksföretag i Östhammars kommun och dessutom få den hemkörd till dörren, ja, då vet vi inte det. Då köper vi potatis i de lokala matbutikerna, som självklart inte odlar potatisen själva, utan beställt den från … var vet jag inte. Det står väl på påsarna varifrån potatisen kommer?

Men om vi vet att vi kan beställa potatis från Forsbergs Gris & Grönt i Valö i vår kommun och som levererar ända fram till dörren, ja då vet vi det. Har vi då någon anledning att inte gynna det lokala lantbruket? Jag kan inte komma på någon anledning. Kan du?

Det finns många olika potatissorter hos Forsbergs Gris & Grönt. De här bl.a.:
BAMBINO – en god och tålig liten potatis du kan använda i många rätter. En liten juvel du kan koka, steka, rosta och baka.
BAKPOTATIS – stora rackare som lämpar sig för ugnsbakning med god fyllning i.
MARIS PEER –  ”Kockarnas favoritpotatis” och ”Årets potatis för fritidsodlare” år 2010. Smakar som nypotatis. (Obs slut i lager hos Forsbergs!)
CONNECT – en något mjölig potatis. Rund, gul och god. Bra till potatismos.
CAROLUS – en mjölig vinterpotatis, gul med röda fläckar. En knöl du kan koka, ugnsbaka, göra mos och potatispuré på.
KING EDWARD – en spröd potatis med rödskiftande skal. Sveriges populäraste matpotatis, som smakar smörig kastanj, mandel och valnöt.

Gynnar du hellre lokala lantbruk än lantbruk långt utanför vår kommun, vårt län och landskap? Kanonbra! Surfa in hos Forsbergs Gris & Grönt (men de har inga grisar längre), kolla in sista beställningsdag och leveransdag och beställ din potatis på menyradens ”Butik”:
http://www.forsbergsgrisochgront.se

Tycker du att du får mycket grönsaker och potatis för en liten summa pengar? Dela grödorna med grannen. Min senaste leverans för 255 kronor räcker en halv månad!
Efter leverans till din dörr får du fakturan till din mejl.

Forsbergs Gris & Grönt levererar till kunder i Gimo, Forsmark, Norrskedika, Valö, Öregrund och Östhammar.