Jan. 14.

Brev från anonym avsändare: ”Sök dig till en annan kommun” …

Brev till mig (Yvonne A-Pettersson) från anonym avsändare 12 januari 2017

Jag hoppas den anonyma brevskrivaren visar brevet för arbetsgivaren – kan ge lönepåslag?

Lojalitet kommer av det franska ordet loyal av loi, lag, och betyder laglydig. Enligt samhällshistorikern Ronny Ambjörnsson har termen sitt ursprung ”i att vara tillgiven den bestående samhällsordningen”. Man förväntas som lojal att vara lydig. Lojalitet är enligt Ambjörnsson nära förknippat med det feodala, hierarkiska samhället (till skillnad från ”solidaritet” som har en närmare anknytning till begreppet demokrati och inflytande).

By admin | Posted in Personligt | Both comments and trackbacks are currently closed.  • jan stanje skriver:
    januari 15, 2017 at 12:39 -

    Något så fegt som att vara anonym i insändare och andra sammanhang men det här överträffar det mesta. Man skall stå för sina handlingar och ha ”på fötterna”.
    Dessutom är det så att i politiken är man medveten om att man får all möjlig kritik det hör till jobbet. Men inte personpåhopp som du anonym ägnar dig åt. Har du någon heder så stå för ditt brev och ge dig tillkänna här i bloggen. Din anonymitet är en skam i sammanhanget och du ”anonyme” är den stora förloraren som inte inger till respekt.
    Jan Stanje Gräsö

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: