”Fake news” eller sanning?

Är du bra på att vaska fram sanningen? Ska vi testa om du klarar att ta reda på om det här är ”fake news” eller sanning?

Det var en gång ett kommunhus, där det arbetade många, många, många tjänstemän. Två av dem stod en dag i en korridor och snattrade om att landsbygdsskolor inte var mycket att ha.  Så, de ville lägga fram ett förslag till styret i kommunen om att stänga alla landsbygdsskolor i kommunen och låta företag köpa skolorna. Det skulle bli bättre med annan verksamhet än skola i de där lokalerna, menade en snattrare. Och, så bra för företagsamheten i den här kommunen, menade båda, och gick sedan iväg för att göra upp planer om hur de bäst skulle kunna få De Folkvalda på sin sida.

Är detta fake news? Eller, är detta sant? Hur ska du ta reda på det?

You may also like...