jan. 07.

”Allmän miljö- och naturvård” i riksdagens budget 2019

Det tog mig några dagar att sammanställa regeringens 27 utgiftsområden med rambudgetar och alla anslag till varje utgiftsområde.
Så här blir det med M/KD/SD-budgeten för utgiftsområde 20 i statsbudgeten.
Vänster budgetkolumn: Regeringens budgetproposition om rambudget.
Höger budgetkolumn: Riksdagens beslut (M/KD/SD) om rambudget.
Längst till höger:
Röda siffror = mindre anslag än regeringens proposition.
Svarta siffror = större anslag än regeringens proposition.
0 = lika stora anslag.
Beloppen i tusentals kronor.

By admin | Posted in Politik | Both comments and trackbacks are currently closed.