jun. 07.

Östhammars simhall … bye, bye

Den 13 juni sammanträder Kultur- och fritidsnämnden. Det här ärendet finns i ärendelistan, punkt 5

Verksamheten i simhallen Frösåkershallen
Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar att inte återöppna verksamheten i simhallen i Frösåkershallen efter sommaren 2019.
Ärendebeskrivning Simhallen i Frösåkershallen har nu blivit besiktad och beskedet är att anläggningens skick är så pass dåligt att det inte är lämpligt att åter öppna den efter sommarens stängning 2019. Bedömningen gäller både rening och fastighetens grundskick.

By admin | Posted in Politik | Both comments and trackbacks are currently closed.