Dec. 04.

Så här går det till i Östhammarspolitiken

Nejdå, det här är ingen jullucka i adventskalender, inget skoj eller skämt, utan så här går det till.
Innan val går majoritetspartierna ut med lockbeten för att lura till sig väljarnas röster. Sossarna blir ”byggherrar” som bygger överallt. Eftersom metoden med lockbeten fungerar finemang val efter val, så fortsätter majoriteten att lägga ut lockbeten – och väljarna väljer att tro på det här. Det är inte bara ett parti som ska väljas, utan även lockbeten. ”Bygga är bra”, tänker väljarna.

Ett kommunfullmäktige som tror de kan delegera ansvar
Ansvaret är alltid, alltid, alltid kommunfullmäktiges. Alltid! De 49 ledamöterna i Östhammars kommunfullmäktige tror att de kan delegera ansvar och på det viset slippa ansvar. Fel! Uppdrag kan delegeras, men aldrig ansvaret. Ett exempel är Räddningstjänsten i Östhammars kommun, som kommunfullmäktige verkar tro de slipper ansvar för, för att de klubbat bort uppdraget till Uppsala kommun, eller VA, som de klubbat bort till Gästrike Vatten. Uppdragen att sköta räddningstjänst och VA har klubbats bort, men ansvaret kan inte klubbas bort.

Kandidater som utfyllnad på valsedlarna
Den som tror på motton, tror på gamla ideologier och glada utrop, som t.ex. ”Vi gör det tillsammans” har inget emot att stå med på valsedlar. Dessutom – skattebetalarna betalar arvoden. En extra slant alltså. Aktiva som passiva, alla får lika mycket/litet i plånboken. Ledamöterna i Östhammars kommunfullmäktige får inget inläsningsarvode (av viktiga handlingar för att kunna fatta kloka beslut) och det säger en del om vad som förväntas av dem – och vad de förväntar av sig själva.

”Kommunfullmäktige styr och beslutar”
De förtroendevalda har alltid det yttersta ansvaret! Alltid! Delegering eller ej. Ansvaret kommer de inte undan. Frågor som är av principiell och övergripande karaktär ska beslutas av kommunfullmäktige. Principer ska tolkas som grundregler och riktlinjer.

Kommunfullmäktige och landsbygdsskolorna
Östhammars kommun är en landsbygdskommun. Utan framtid. Vi har att ’se fram emot’ slutförvar med atomsopor. Det är allt. Det finns till och med politiker som tror att detta slutförvar kommer att bli en riktig turistmagnet. Engagemang för slutförvar med atomsopor, men inget engagemang för landsbygden och särskilt inte landsbygdsskolorna.
Kanske tycker du att kommunfullmäktige ska engagera sig för just landsbygden i landsbygdskommunen? Att de ska engagera sig i landsbygdsskolorna? Det tycker inte kommunfullmäktige, där dina förtroendevalda ”styr och beslutar”. Tidigare beslut om skolnedläggningar delegerade kommunfullmäktige till … tataaaaa … kommunstyrelsen, som då tog beslut om att lägga ner följande landsbygdsskolor: Reuterskiöldska skolan, Långalma skola, Valö skola och Hargshamns skola. Kommunfullmäktige fick faktisk äran av att lägga ner Morkarla skola och Films skola – efter förslag från kommunstyrelsen, som ju föreslår kommunfullmäktige att bifalla eller avslå.

Innan mandatperioden 2018-2022 är över antar jag att du förstår vad som kommer att hända med Ekeby skola, Gräsö skola och Snesslinge skola, eftersom de finns på just landsbygden. Det var bara Liberalerna (L) i Östhammars kommun som vågade lova det innan valet 2018, att stänga landsbygdsskolorna. Dock har inte heller L gjort något för att påverka Östhammarshem att bygga nya lägenheter på Gräsö, eller i Öregrund för all del. Att skapa förutsättningar för ökad inflyttning finns inte på den politiska kartan. Turister behöver inga hyresrätter och behöver inga skolor till sina sommarlediga barn.
Oavsett parti i Östhammars kommunfullmäktige, kommer inte detta kommunfullmäktige att befatta sig med beslut om avveckling av landsbygden. Ledamöterna tycker inte att landsbygden är viktig i en landsbygdskommun.

Varför viktiga frågor inte hamnar hos kommunfullmäktige?
Majoritetspartierna, S+C+V, vill självklart inte ta frågan om skolnedläggningar till kommunfullmäktige. Och nu ska jag förklara varför. Om frågan hamnar i kommunfullmäktige och det där finns partier som är emot ytterligare skolnedläggningar, blir det så här:
Det räcker med att en tredjedel av ledamöterna begär återremiss (på grund av t.ex. undermålig beredning) eller bordläggning av frågan för att så sker. Oppositionen minus L:s 3 mandat (L vill ju vill stänga landsbygdsskolorna) har 22 mandat: Miljöpartiet (1), Lokalpartiet BoA (3), Kristdemokraterna (3), Moderaterna (7) och Sverigedemokraterna (8).
Antalet ledamöter i Östhammars kommunfullmäktige är 49. En tredjedel av 49 är 16 ledamöter.
Majoriteten S/C/V har 25 mandat och oppositionen resterande 24. Men om frågan om skolnedläggningar hamnar i kommunfullmäktige räcker det inte med majoritetsbeslut, utan eventuella yrkanden om återremiss och bordläggning kan göra livet surt för majoritetens viljeriktning för landsbygden och landsbygdsskolorna.
Och därför kommer inga majoritetsstyrda frågor att hamna i kommunfullmäktige den här mandatperioden. Kommunfullmäktiges enda uppgift, som de ser det, är att ta beslut om budgetar, inte att lägga sig i själva verksamheten, dit skolnedläggningar hör. Frågan om landsbygdsutveckling respektive avveckling är alltså inte en fråga om politik.

Vad säger kommunallagen om kommunfullmäktige?
”Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen” (Kapitel 5, paragraf 1). Bland annat ”mål och riktlinjer för verksamheten”.
Men, vad som är av principiell beskaffenhet eller av större vikt för kommunen, bestämmer tydligen inte kommunfullmäktige, eftersom de tidigare inte tagit beslut om skolnedläggningar, utan delegerat uppdraget till kommunstyrelsen.
Och därför, som redan skrivet, kommer inga majoritetsstyrda frågor att hamna i kommunfullmäktige den här mandatperioden. Heller.

Så går det till i Östhammarspolitiken.

By admin | Posted in Politik, Valet 2022 | Both comments and trackbacks are currently closed.