feb. 21.

Skolpolitiken i Östhammars kommun

Ja, jag vet inte vad jag ska säga om skolpolitiken i Östhammars kommun. Så här skriver Åsa Lindstrand på sin blogg idag den 21 februari, angående den motion om Förestelärare i Trygghet & Studiero hon lämnade in, innan det nya fullmäktige tog vid efter valet 2018. Motionen avslogs självklart eftersom den kom från oppositionen:

– – –Idag har kommunen 30 förstelärare som man får statsbidrag för. Hade man tänkt efter före så hade vi kunnat haft fokus på trygghet och studiero fram till vårterminen 2021 och det hade betalats med statsbidrag! Men att tänka stort och brett ligger inte för BUN eftersom man avfärdar allt som verksamhetsfrågor och kan inget om den verksamhet som man faktiskt styr över. 
Jag frågar mig återigen. Vad har vi BUN till?
Länk: Läs hela inlägget här

Åsa Lindstrand hade ingen yttranderätt om sin motion, eftersom hon inte är kvar i fullmäktige. Men, Fredrik Jansson i Lokapartiet BoA gick upp i talarstolen och debatterade motionen och yrkade bifall. Surfa ner till punkt 13 i webbsändningen: ”Svar på motion om förstelärare i Trygghet & Studiero”. Det var flera som ville debattera motionen.
Kommunfullmäktige 19 februari

Annat smått från fullmäktigesammanträdet 19 februari
Så kom motionen om Modersmål upp – och avslogs även den. Det var en motion av Ingeborg Sevastik (V).
Kommunen håller sig till lagen och ger Modersmål om minst fem elever har samma modersmål.
SD:s Ylva Lundin ville debattera motionen och hänvisade till en pensionerad demens- och minnesforskare. Denna typ av forskning skulle alltså ha med modersmål i grundskolan att göra. När en ledamot i talarstolen måste läsa innantill, är det bara att googla fram huvudkällan:
”Den så kallade hemspråksreformen utgick från ett magert och provinsiellt underlag”, sa’ Lundin.
Googla, googla, googla … och då hamnar vi på den här sidan i det här inlägget
En bra idé annars om man vill debattera modersmål är att läsa forskning om … tataaaaa … modersmål.

De finns de som ber om ursäkt i talarstolen när de svamlar och inte har riktig koll på läget. Och så finns det de som svamlar och inte har koll på läget utan att ha en aning om att de svamlar och inte har koll på läget. De ber aldrig om ursäkt, för de har ingen koll.

När det handlar om specifikt modersmål finns bara två i Östhammars kommunfullmäktige som har koll. Det är Ingeborg Sevastik (V) och Kerstin Dreborg (MP). De var båda i talarstolen och debatterade motionen.
Själv satt jag på åhörarplats och led. Jag är alltså utbildad lärare i Svenska som andraspråk samt SFI-lärare, och när man läser den typen av utbildningar ingår forskning om modersmålets nödvändighet.

Titta gärna på avsnittet om motionen som handlar om modersmål. Surfa ner till punkt 12 i webbsändningen: ”Svar på motion om modersmål”:
Kommunfullmäktige 19 februari

By admin | Posted in Politik, Valet 2022 | Both comments and trackbacks are currently closed.