Dec. 08.

Socialnämnden om Tallparksgården

På sidorna 28-33 kan du läsa om Tallparksgården i Socialnämndens sista protokoll med de ledamöter nämnden haft 2014-2018. Bland annat detta:

”Socialnämnden motsätter sig kommunstyrelsens beslut angående upphävande av beslutet (KS § 203/2017-10-31) om att bygga ut fler nya platser i en nybyggnation av Tallparksgården i Öregrund.
Socialnämnden hänvisar till att inför valet utlovades att 60 platser skulle byggas på Tallparksgården. Detta är ett svek mot våra invånare som redan har varit med om en paus i denna investering. Den bästa tiden att göra investeringar är när konjunkturen viker för att få bättre anbud, vilket nu sker.”

Länk: Här finns protokollet från den 5/12-18

By admin | Posted in Öregrunds avveckling, Politik, Valet 2022 | Both comments and trackbacks are currently closed.