mar. 04.

Arbetsmiljön på förskolan Skutan i Öregrund

Under hösten kom det upp signaler om brister i arbetsmiljön på förskolan Skutan. Oro från föräldrar bemöttes på Skolråd i november och i en Föräldradialog i december.
En arbetsmiljöenkät genomfördes i personalgruppen i månadsskiftet november/december.

Läs mer på sidan 27, kallelse BUN-sammanträde 7 mars

By admin | Posted in Politik, Utbildning - Kurser - Arbete | Both comments and trackbacks are currently closed.