maj. 15.

Ostkustens Framtids (OF) mandatlöfte om kommunens grundskolor

OSTKUSTENS FRAMTID (OF) ger, vid mandat i Östhammars kommunfullmäktige, följande löfte för mandatperioden 2018-2022. 

Detta ska OF arbeta för:
– OF tar ställning för de kommunalt drivna grundskolorna som finns idag. De ska finnas kvar med de årskurser varje skola har nu (och eventuellt utöka årskurserna), ges stöd och utvecklas på de sätt som de behöver.
– Skola och utbildning ska inte ses som bara en stor utgiftspost i den kommunala budgeten. Utan goda skolor och bra utbildning kommer vi inte långt i Östhammars kommun. Skolorna ska drivas på ett sätt som gör varje skattebetalare och medborgare stolt. Detta kräver vakna, ansvarstagande, analyserande, pålästa och kunniga skolpolitiker i Barn- och utbildningsnämnden.

Det ska finnas förstelärare inom Trygghet & Studiero, själva förutsättningen för goda studieresultat är trygghet och studiero på varje skola.

Läs mer om mandatlöftet på Ostkustens Framtids hemsida, där fler mandatlöften finns och fler är på gång:
http://ostkustensframtid.seBy admin | Posted in Politik, Utbildning - Kurser - Arbete, Valet 2018 | Both comments and trackbacks are currently closed.