jun. 12.

Ingemar Adén, lokalpartiet BoA Östhammar: ”En katastrof att spola toaletter med dricksvatten”

Vem är Ingemar Adén? Vad kan Adén om VA? Väldigt mycket! Adén lämnade en BoA-motion till Östhammars kommunfullmäktige om tekniskt vatten – motionen avslogs!
LÄNK till motionen om tekniskt vatten

Jag kontaktade Ingemar Adén och ställde frågor om tekniskt vatten vilket resulterade i det här blogginlägget.

Ingemar Adén kom i ’kontakt’ med tekniskt vatten första gången på Arlanda flygplats år 1982. Det tekniska vattnet användes till att spola landningsbanorna, bevattna gräsytorna mellan banorna, fordonstvätt i tvätthallarna, vattna växter. Det tekniska vattnet användes även i sprinkler, som kräver hög kapacitet och mycket vatten. Vid den tiden spolades dock toaletterna med vårt viktigaste livsmedel – vatten!

Ingemar Adéns yrkesbakgrund och erfarenhet

* Har sedan 1960 arbetat med bygg och anläggning, Trafikverket.
* Arbetade åt Luftfartsverket 1982 när terminal 4 byggdes på Arlanda och fick då uppdraget som chefskontrollant av projektet och att allt skulle fungera: hydrantledningar (flygbränsle till flygplanen, el, tele, varmluft, 400 Htz till flygplanen, spillvattenledningar, livsmedelsvatten till alla nyttjare och flygplan m.m.
* Tunnelarbeten där samarbetet med Käppala reningsverk i Lidingö 5 mil från Arlanda – allt lakvatten som innehåller högre halter av kväve pumpades till Käppala reningsverk.
* Vägverket (nu Trafikverket) år 1985: motortrafikled Gävle-Axmartavlan, klart 1987.
* Luftfartsverket 1987: terminal 2 och 3 Arlanda, klart 1990. Fortsatt arbete med olika projekt på Arlanda flygplats. Tredje landningsbanan start 1998, byggkostnad 2,5 miljard, platschef för projektet, klart 2000.
* Egen företagare med konsultverksamhet från juni år 1990:
Har arbetat åt Akademiska Hus, Uppsala, med ombyggnad av Ultuna universitetsområde och djursjukhuset samt Skandionkliniken 2012-2014 för patienter som protonbehandlas.
Akademiska Sjukhusets nya sjukhus 2014-2015: schakter, pålning, spontning med dragstagsinfästning.
* Pågående uppdrag av NCC bl.a. Untraverken Söderfors.

Ingemar Adén om tekniskt vatten i Östhammars kommun

Ingemar menar att det är en katastrof att spola toaletter med dricksvatten, som ju är vårt viktigaste livsmedel. Tekniskt vatten, menar Ingemar, ska användas där vi har stor förbrukning av vatten, och spolning i toaletter resulterar i stor förbrukning av dricksvatten:

”I Östhammars kommun bor cirka 21 000 invånare. Låt säga att varje invånare gör tre toalettbesök varje dygn. Varje spolning tar 10 liter dricksvatten. Alltså 30 liter vatten per invånare varje dygn. 30 liter multiplicerat med 21 000 blir 630 000 liter dricksvatten rätt ner i toaletterna varje dygn, 18 900 000 liter varje månad och 228 000 000 liter varje år.

I befintliga samhällen går det inte att åtgärda problemet med att använda tekniskt vatten till toalettspolning. Men, i nya bostadsområden, där det finns vatten – där kan man anlägga tekniskt vatten. Alla orter i Östhammars kommun har anknytning till vatten. Gimo har Gimodammen, Alunda har Vällen och Rastsjön, Österbybruk har Dannemorasjön och Österbydammen, Öregrund och Hargshamn har Östersjön.

Nya detaljplaner för ovan nämnda orter skall tekniskt vatten vara en av huvuduppgifterna vid ett bygglovsbeviljande.

För tekniskt vatten från annat vatten måste en reningsmetod utföras, så att inte porslinet blir missfärgat. Samma vatten kan användas till bevattning i trädgårdar. Men man ska inte bada eller duscha i tekniskt vatten.

Naturligtvis blir det en ökad kostnad vid anläggande av tekniskt vatten med en separat avsättning till varje tomt eller hus med en extra ledning och någon typ av reningsfilter beroende av vilken vattentyp som förekommer.

Med vattenbrist, som är påtaglig, är detta en långsiktig investering, som ger stora besparingar och kan trygga framtida vattentillgångar.

Min motion var ställd till kommunfullmäktige. Kommunalråden Widén-Berggren (S) och Spangenberg (C), är styrelseledamöter i nybildade bolaget Östhammar Vatten. De överlät till Gästrike Vatten att svara på min motion med ett helt värdelöst svar som mer handlade om att spara vatten just nu, än att titta framåt i tiden. Bolaget Östhammar Vatten skulle naturligtvis ha anlitat ett företag med kunskap om rening av tekniskt vatten och därefter ställt krav på utföraren Gästrike Vatten.”

Vill du komma i kontakt med Ingemar Adén?
Här är Lokalpartiet Boa:s nya hemsida, som är under uppbyggnad:
https://www.lokalpartietboa.se
Mejl till Ingemar Adén: familjen.aden@telia.com

By admin | Posted in Politik, Valet 2018 | Both comments and trackbacks are currently closed.