Nov. 19.

Prestigeförstoppade kommunpolitiker i Östhammars kommunhus ger som resultat ett sämre företagsklimat

”Lever vi på samma planet?” … ”Bor vi i samma kommun?”, brukar jag tänka när jag är på kommunfullmäktigesammanträden som åhörare, helst när sosse/centerkommunalråden är i talarstolen (två kommunalråd med en och samma politik = ”jag håller med Jacob, jag håller med Maggan”).
Jämför Svenskt Näringslivs senaste ranking av företagsklimatet i Sveriges alla kommuner med Östhammars-sossarnas fantasier om hur bra företagsklimatet är i vår kommun, för det berättade några företagare för sossekommunalrådet på ett möte i Hökhuvud.

Östhammars kommun på plats 256 av 290 i Svensk Näringslivs senast ranking. Kommunalråd som helt saknar självkritik, kritiserar mätningen i stället för sin egen politik. Samma gäller skolrankingar där Östhammars kommun gör dåligt ifrån sig – fel på mätningen, inte på Östhammars kommuns skolpolitik.

Medborgarna får den politik de väljer vart fjärde år – politikerna har inte precis kuppat sig in i kommunhuset. Är det politik eller retorik medborgarna väljer? Medborgarna i kommunen verkar gå igång på positivt värdeladdade ord som ”tillsammans”. Medborgarna låter sig imponeras av kommunalråd som klipper band och inviger det ena och det andra innan ordinarie val. Floskler går hem hos folket i Östhammars kommun: ”Vi gör det TILLSAMMANS”, ropas det innan valet, och efter valet lägger ”vi” ner skolor ”tillsammans”. Tillsammans ska ”vi” göra företagsklimatet bättre i Östhammars kommun, ropades det från talarstolen under kommunfullmäktigesammanträdet 14 november (”tillsammans” = sosseropet). Hur vore det om de som har betalt för att styra kommunen politiskt börjat ta diverse rankingar på allvar. När kommunpolitiker sköter kommunen som om den är deras privata ägodel och blir sura när ”utomstående” (oppositionen och även medborgare) lägger sig i – dags att byta styre!

”Jag yrkar avslag” ekar det från talarstolen i kommunfullmäktige. Avslag yrkas per automatik om motioner läggs av oppositionen. Det handlar alltså inte om huruvida en motion är bra för medborgarna och i det här fallet för företagsklimatet i Östhammars kommun. Om inte S/C-kommunalråden själva kommit på tanken att ta reda på varför kommunen gör bottennoteringar i rankingen företagsklimat, så viftas oppositionen bort när de försöker sätta ljuset på vad som är fel. Jag gissar att Östhammars kommun skulle finnas med bland Sveriges tio bästa i en ranking som mäter prestigeförstoppning.

Vad avslog majoritetskommunalråden? Ett citat från Moderaternas motion: Moderaterna anser att ett förbättrat företagsklimat förutsätter att kommunen i sin myndighetsutövning och förhållningsätt möter de utfästelser vi förmedlar.

Moderaterna yrkar

­- att Tillväxtkontorets uppdrag förändras avseende näringslivsuppdraget så att den egna organisationen prioriteras till lägst femtio procent av kontorets resurser. 
– att Tillväxtkontoret ges ett tydligt uppdrag att öka förståelsen för företagarnas villkor i kommunens samtliga förvaltningar.
 – att kommundirektören i samråd med chefen för Tillväxtkontoret uppdras att se över kontorets uppdrag med utgångspunkt från de två att-satserna ovan.

Om jag minns rätt berättade Åsa Lindstrand (oberoende ledamot i kommunfullmäktige) att så många som 6 företag i Östhammar lagt ner under loppet av bara två månader. Av den anledningen yrkade Lindstrand m.fl. bifall till Moderaternas motion.

Prestigeförstoppade kommunpolitiker i Östhammars kommunfullmäktige ger som resultat ett sämre företagsklimat: denna motion yrkade Centerpartiet (Spangenberg, kommunalråd) och Socialdemokraterna (Widen-Berggren, kommunalråd) självklart avslag på – eftersom motionen kom från oppositionen. Vad konsekvenserna blir för företagsklimatet? Ja, vad tror du? En av konsekvenserna blir denna: Tillväxtkontoret ska INTE ges i uppdrag att öka förståelsen för företagarnas villkor i kommunens förvaltningar.

Det ser mörkt ut för Östhammars kommun. Hur ska du ha det? Du tar hand om dina tre valsedlar i valet 2018 – rösta som om du vore den enda röstberättigade i hela kommunen.

LÄNKAR:
Företagsklimat
Moderaterna Östhammars motion om företagsklimat och Tillväxtkontoret

By admin | Posted in Politik, Valet 2018 | Both comments and trackbacks are currently closed.  • Man brukar säga att många inom sociala medier lever i olika bubblor, men när det gäller nuvarande politiska ledning i kommunen, så har de under så lång tid omgett sig främst med ja-sägare (d v s både som leverantörer, chefer och övriga anställda) och byggt in sig i sin egen bubbla! De tycks på fullt allvar tro att det är frid och fröjd med t ex företagsklimatet i kommunen, och att rankingresultaten är ”nidgärningar” av ett fåtal. I själva verket har vi företagare med andra tankar och ideer om kommunens framtid redan för länge sedan valt att inte vara med på kommunens nuvarande ”jippobetonade” aktiviteter, för att istället göra det vi bra på, d v s skapa resultat där vi ges plats att växa. Men bara för att vi inte deltar så har vi inte slutat existera, utan väntar på och verkar för en ny inriktning som tar företagandet på allvar!