sep. 10.

Så här röstade Öregrund i valet 2018 till Östhammars kommunfullmäktige

Totalt antalet röstberättigade medborgare i Öregrund 2018 var 1570.
Antal röstande var 1337, alltså 85,15 % valdeltagande.
Ogiltiga röster: blanka 22 och övriga ogiltiga 16 = totalt 38 ogiltiga röster.
Källa: Valmyndigheten – Öregrund

Öregrunds röster 2018 till kf

By admin | Posted in Valet 2018 | Both comments and trackbacks are currently closed.