jun. 12.

Sambandet utbildning och partisympatier

Jag här ’hängt’ på SCB:s webbsida och läst om senaste mätningen av partisympatier. Den är utförd i maj 2018. Sambandet mellan utbildning och partisympatier är alltid lika spännande att samtala om.
Jag citerar från SCB:s hemsida, men kortar ner:

Centerpartiet
Stödet för Centerpartiet är högre bland personer med längre eftergymnasial utbildning, minst 3 år, jämfört med dem med förgymnasial och gymnasial utbildning.

Liberalerna
Ser man till utbildningsnivå är andelen sympatisörer störst bland dem med eftergymnasial utbildning.

Moderaterna
Sett till utbildningsnivå är stödet lägre bland dem med förgymnasial utbildning jämfört med övriga utbildningsnivåer.

Kristdemokraterna
Det finns inte några signifikanta skillnader i stöd efter födelseland (inrikes och utrikes födda) eller efter utbildningsnivå.

Socialdemokraterna
Sett till utbildningsnivå kan man konstatera ett större stöd bland dem med förgymnasial och gymnasial utbildning än bland personer med eftergymnasial utbildning.

Vänsterpartiet
Sett till utbildningsnivå är stödet för partiet större bland dem med längre eftergymnasial utbildning, minst 3 år, jämfört med dem med förgymnasial eller gymnasial utbildning.

Miljöpartiet
Sett till utbildningsnivå kan man konstatera att stödet för partiet är högst bland dem med eftergymnasial utbildning, minst 3 år.

Sverigedemokraterna
Sett till utbildningsnivå så är stödet för partiet större, mer än dubbelt så stort, bland dem med förgymnasial och gymnasial utbildning än bland dem med eftergymnasial utbildning.

By admin | Posted in Politik, Valet 2018 | Both comments and trackbacks are currently closed.