jun. 12.

Strandskyddet i Östhammars kommun

Något jag verkligen gillar i Östhammars kommun, är att ’kommunhuset’ visar musklerna och värnar om strandskyddet. Det finns bl.a. inga utpekade LIS-områden i översiktsplanen. LIS betyder Landsbygdsutveckling i strandnära lägen.

Vad Moderaterna Östhammar menar med det här i Plan för Östhammar 2018-2022 vet jag inte. Vad är förnuft i sammanhanget strandskydd: ”Strandskydd med förnuft och skapa förutsättningar för attraktivt boende.”
Vad har övriga partier för synpunkter på strandskyddet? Om strandskyddet är viktigt för dig – ta reda på vad alla partierna tycker innan du ger bort din röst i valet till Östhammars kommunfullmäktige 2018.

Att kommunen visar musklerna är en bra sak! Om strandskyddet respekteras av allmänheten/fastighetsägare är en helt annan sak.
LÄNK: Östhammars kommun/Informationsblad om strandskyddsdispens

By admin | Posted in Politik, Valet 2018 | Both comments and trackbacks are currently closed.