feb. 12.

Är du korkad, lille vän?

Har det framgått vad ”Östhammars kommun,” som styret kallar sig, vill med äldreboendet Tallparksgården? Jan Stanje och jag har läst ”Östhammars kommuns” yttrande i Förvaltningsrättens mål om Tallparksgården.

Jag citerar del av ”Östhammars kommuns” yttrande i målet om äldreboendet Tallparksgården, och då förstår du blogginläggets rubricering:
”I efterhand kunde vi ha berett ärendet enbart inom budgetärendet och kanske förenklat för dem som följer ärendet.”

”Östhammars kommun” är i yttrandet två personer: Kommunstyrelsens ordförande (C) samt kommundirektören. Dessa två menar alltså att de som följer ärendet om Tallparksgården eventuellt behöver förenklade texter. Eftersom vi inte fattar något?

Nej, medborgarna i Östhammars kommun fattade inte att vi inte kunde ha en folkomröstning om vem som skulle vara arbetsgivare till kommunens räddningstjänst. Däremot ansågs vi plötsligt så kloka och insatta i slutförvarsfrågan att vi skulle ha folkomröstning om den i stället. Två olika frågor skulle det folkomröstas om i en och samma fråga: 1) Slutförvar i Forsmark? och 2) KBS-3-metoden för slutförvar av använt kärnbränsle?
Rösta JA till platsen och du får metoden på köpet. Det är metoden som varit och är omdebatterad i media, inte platsen, men det var platsen vi skulle folkomrösta om. Och SKB har ingen plan B för varken plats eller metod, så vad skulle ett NEJ har varit värt? Men om kommunstyret vill leka demokrati så verkar en folkomröstning om platsen för slutförvar jättedemokratiskt.
Förenklat för dem som följer ärendet …

Här blev det också lite ”förenklat”
Östhammars kommun köpte en fastighet från IOGT/TNO till en köpeskilling på 19,4 miljoner kronor. Fastigheten var värderad till mellan fem och sju miljoner utifrån ortsprisprincipen och sju miljoner utifrån hyrorna och byggrätter. Kommunchefen Peter Nyberg ”gallrade bort” värderingen som ansågs som ”mindre relevant”. Den diariefördes inte ens.
(Slöseriombudsmannen på Facebook)

Inslaget om Östhammars kommun och Storbrunn kommer sist i filmen, vid 8:30 ungefär.
Publicerades den 28 februari 2016.

By admin | Posted in Valet 2022 | Both comments and trackbacks are currently closed.