Krögarna har fått FYRA containrar av kommunen – men fortfarande för långt att gå med soporna!

Det är helt enkelt så att folket i Östhammars kommunhus inte kan göra någonting rätt! När man kommer längs Rådhusgatan och nu svänger av ner mot servicehuset för båtgäster är det första man ser fyra containrar innanför kravallstaket. Endast krögarna ska ha tillgång till containrarna – eftersom de inte orkar/vill ta sig miljöstationen bakom Sven Persson-hallen. Om krogpersonalen börjar kasta sopor och flaskor på nätterna när krogarna stängt … Inte kul att vakna av det oljudet när man sover i båt eller husbil eller i husen omkring nya sopstationen vid hamnen.
Båtgästerna ska ta sina sopor till miljöstationen vid Sven Persson-hallen, tänker sig kommunen. Oj, vilken ’service’ de får för avgiften att lägga till vid gästbryggan i hamnen.

Nu hjälper det inte mycket att krogarna fått en egen sopstation vid hamnen. Så här ser det ut 21 juni klockan 23. En krogs baksida är framsidan för alla som går förbi:

You may also like...