Personliga värderingar om Öregrund i översiktsplanen: ”kan upplevas som dött”

”Öregrund är en väldigt populär besöksort på sommaren och har en stor andel delårsboenden, vilket gör att vinterhalvåret kan upplevas som dött i orten.”
/Samrådshandling ÖP, sid 73, under rubriken Utmaningar.

Vem/vilka satt bredvid de som skrivit senaste versionen av Översiktsplan, kapitlet om Öregrund? Vem/vilka fick ynnesten att påverka vad som står om den gamla sjöfartsstaden Öregrund?
Så oförskämt att nedvärdera Öregrund på det här sättet – till och med i översiktsplanen. De (vilka de nu är) kan helt enkelt inte hejda sig när det handlar om att håna Öregrund.

Jämför gärna alla tätorter i kommunen med hur det ser ut i Öregrund på sommaren:
Alunda är dött på vinterhalvåret
Gimo är dött på vinterhalvåret
Hargshamn är dött på vinterhalvåret
Österbybruk är dött på vinterhalvåret
Östhammar är dött på vinterhalvåret
Jag tycker att det är DÖTT ÅRET OM i ALLA orter jag listat. Detta är en död kommun med en växande administration som förvaltar allt dött och döende.

De som ansvarar för texten i översiktsplanen har helt enkelt lagt in sina personliga värderingar om Öregrund. Om det inte är sommar ska Öregrund kallas ”dött” samtidigt som kommunens representanter tillsammans med sina favoriter sommarkrögarna gör Hamntorget ”levande” med groteska och tomma uteserveringar.

You may also like...

1 Response

  1. Gertie Fahlvik skriver:

    Bedrövligt uttalande