Patienter som söker vård i Uppsala läns sjukvård – men inte är folkbokförda i länet

Region Uppsalas sjukvård tar emot ’utomstående’ patienter som bekräftats ha smittats med coronaviruset – alltså sjukdomsfall. Just dessa patienter är folkbokförda i andra regioner och kommuner utanför Uppsala läns åtta kommuner.

Källa: Region Uppsala, Nulägesbild.
https://www.regionuppsala.se/Vard-halsa/Information-om-coronaviruset

24 juni: 149
25 juni: 156
13 juli: 187
16 juli: 189
20 juli: 192
27 juli: 194
30 juli: 195
7 augusti: 198
11 augusti: 200
13 augusti: 204
17 augusti: 207
19 augusti: 211
28 augusti: 216
1 september: 218
10 september: 223
14 september: 230
15 september: 232
18 september: 236

You may also like...