138 patienter som sökt vård i Uppsala läns sjukvård – men inte är folkbokförda i länet

Region Uppsalas sjukvård har hittills fått in 138 ’utomstående’ patienter som bekräftats ha smittats med coronaviruset – alltså sjukdomsfall. Just dessa patienter är folkbokförda i andra regioner och kommuner utanför Uppsala läns åtta kommuner. De är fler än bekräftat smittade i t.ex. Östhammars kommun (130).

Källa: Region Uppsala, Nulägesbild 17 juni 2020.
https://www.regionuppsala.se/Vard-halsa/Information-om-coronaviruset

Det kan handla om patienter från andra regioner som transporterats till Akademiska sjukhuset.

Det kan handla om redan insjuknade människor från andra regioner som struntar i att de är sjuka och åker till sina sommarstugor på Gräsö och i Öregrund – och sprider smitta.

You may also like...