22 september senaste datum att söka statsbidrag inom det sociala området

Socialstyrelsen: ”Statsbidraget ska bland annat stödja människor som befinner sig i eller riskerar att befinna sig i en utsatt levnadssituation, så att de ska kunna förbättra sina levnadsvillkor samt påverka och delta i samhällsutvecklingen. Det kan sökas av ideella organisationer som bedriver frivilligt arbete inom det sociala området.”
Senast den 22 september 2014 ska ansökan om 2015 års statsbidrag ha kommit in till Socialstyrelsen.
Läs mer hos Socialstyrelsen:
Dags för ideella organisationer inom det sociala området att söka statsbidrag

You may also like...