40 318 912 kronor till välfärden i Östhammars kommun

Finansminister Magdalena Andersson (S) på Facebook 23 maj:

MER PENGAR TILL VÄLFÄRDEN DÄR DU BOR
Sedan viruset bröt ut i Sverige har pressen varit enorm på alla som jobbar i sjukvård och äldreomsorg. Utmaningarna är både stora och många men en sak ska ingen i sjukvård och äldreomsorg behöva oroa sig över, nämligen brist på pengar. Därför kommer staten ta notan för alla Corona-relaterade merkostnader i kommuner och regionerna.

Men viruset har även ekonomiska konsekvenser för välfärden med många arbetslösa och minskade skatteintäkter som följd. Därför skjuter regeringen till över 28 miljarder kronor till alla Sveriges kommuner och regioner under 2020. I den bifogade länken kan du läsa hur mycket din kommun och din region får av pengarna.

Det här kan vi göra tack vare att regeringen har sparat i ladorna under de goda åren så att Sverige kunde gå in i krisen med den lägsta statsskulden sedan 1977.

Nu använder vi styrkan i svensk ekonomi för att ta oss igenom krisen tillsammans!

Regeringen:
För att ge kommuner och regioner förutsättningar att planera redovisar Finansdepartementet en preliminär fördelning av de 28,486 miljarder kronor som tillfaller kommuner och regioner under 2020.

Länk: Regeringen:
Preliminär fördelning av tillskott till kommuner och regioner för 2020

You may also like...

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *