55 riksdagsledamöter av 349 klubbade pandemilagen som träder i kraft 10 januari

Sedan mars 2020 är inte riksdagens 349 ledamöter samlade samtidigt i riksdagens plenisal, detta för att förhindra smittspridning av Corona-viruset.
55 ledamöter, proportionerligt fördelade mellan partierna och deras mandat i riksdagen, är närvarande vid voteringar. Innan de 55 ledamöterna röstar träffar de sina respektive riksdagsgrupper.

När du surfar in på riksdagens webb ser det alltså ut så här i pandemibeslutets votering:
45 ledamöter röstade JA (S 16, M 11, C 5, V 4, KD 3, L 3, MP 3).
10 ledamöter röstade NEJ (SD 10)
0 ledamöter avstod från att rösta.
294 ledamöter var frånvarande.

LÄNK: RIKSDAGEN, BESLUT, PANDEMILAGEN

Pandemilagen är begränsad i tid och gäller från 10 januari till 30 september 2021.

You may also like...

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *