Akademiska sjukhuset: ”Vi ser en kraftig ökning av antalet covidpatienter”

Akademiska sjukhuset 25 mars 2021, och jag citerar hela inlägget:

Vi ser en kraftig ökning av antalet covidpatienter. Det som gör det extra allvarligt är att det under de senaste veckorna snabbt har blivit allt fler intensiv- och intermediärvårdspatienter. Det blir än värre i och med att smittspridningen i samhället har ökat ytterligare den senaste tiden. Det tar en-två veckor innan de patienterna kommer in till sjukvården, vilket gör att belastningen med all säkerhet kommer att öka i flera veckor till.

Det här beror på flera olika saker. Delvis handlar det om att den mer smittsamma brittiska mutationen dominerar i samhället nu. Det finns också tecken på att den kan ge en allvarligare sjukdom. Vi ser fler yngre patienter inom intensivvården än vi sett tidigare. Vi har flera patienter i 30-40 årsåldern som behöver intensivvård eller svår, avancerad sjukvård inom infektionsavdelningarna på ett sätt som vi inte har sett tidigare.

Det här gör att vi är oroliga. Det är viktigt att vi nu är beredda att börja tänka på ett annat sätt. Om vi fortsätter att säga att det handlar om olika varianter av samma virus är det kanske inte tillräckligt för att folk ska förstå. Det här är allvarligare än så. Vi har en ökad smittspridning, vi har sjukare patienter på sjukhuset, och det kan också vara så att vi har en minskad vaccineffekt mot vissa av mutationerna. Om smittspridningen inte minskar kan detta bli en mycket allvarligare våg än vad vi har sett hittills.

De här patienterna måste kunna vårdas någonstans på sjukhuset. Vi har fyllt våra vanliga covidavdelningar och måste nu öppna ytterligare slutenvårdsavdelningar. Vi har också planer på ytterligare öppning av intensivvårdsplatser.

Vi har nu sedan länge haft en situation med många covidpatienter och mycket extra arbete inom främst intensivvården, akutsjukvården, infektionssjukvården och Akademiska laboratoriet. De har fått jobba hela året med det här och är nu inne på år två. De reserver vi har haft tidigare är verkligen på väg att ta slut nu. Vi har sedan en tid krislägesavtalet aktiverat för intensivvårdspersonalen, vilket kostar på väldigt mycket och frågan är hur länge till vi orkar klara sjukvården med den uppställning av personal som vi har nu. Vi har täta möten inom intensivvården och den vanliga slutenvården för att försöka planera framåt, och vi ser med stor oro på hur vi ska klara av sommaren.

De närmaste månaderna kommer att bli väldigt tunga. Jag kan bara återigen vädja till alla – hjälp oss nu, så att vi klarar av det här. Vi hoppas på att det här kan vända inom en månad eller två. Men sedan orkar vi nog inte mycket mer inom sjukvården.
– Fredrik Sund,
verksamhetschef infektionssjukdomar”

Akademiska sjukhuset | Facebook

Bilden kommer från Akademiska sjukhusets Facebooksida.

You may also like...