16 februari: Workshop om Öregrund som attraktiv stad

16 februari 2017 klockan 18:00. Workshop om hur Öregrunds stad kan göras ännu mer attraktiv.
(Dessa workshops arrangeras på varje ort i kommunen.)
Plats: Sven Persson-hallen.
Anmälan till: Micaela Zackrisson, Företag i Samverkan:
micaela@foretagisamverkan.se

You may also like...