Ansök om torghandelsplats i Öregrund

Det stämmer verkligen inte att det är föreningar eller företag i Öregrund som ansvarar för att ta emot ansökningar om torghandel och är s.k. ”torghandelsansvariga”. På kommunal mark är det kommunen du ska skicka din ansökan till.
Vill du ansöka om torghandelsplats i Öregrund?
”Innehavarens rätt att använda saluplatsen får inte överlåtas på någon annan”.
”Varor och redskap får inte placeras på de gångar som är avsedda för trafik utmed eller mellan saluplatserna. Under försäljningstid får inte försäljarnas fordon framföras på försäljningsplatsen. För uppställning av fordon eller släpvagn på saluplatsen krävs Tekniska förvaltningens tillstånd.”
Här finns korrekt information och ansökningsblanketter:
Försäljning på kommunens gator och torg

You may also like...

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *